Документ v0230451-12, поточна редакція — Прийняття від 30.01.2012

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Керівника Апарату Верховної Ради України

м. Київ

30 січня 2012 р. № 230

Про внесення змін до Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» внести до Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 31 травня 2011 року № 2941 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат» такі зміни:

1) підпункт 1.3 пункту 1 виключити;

2) у додатку 1:

- у пункті 4:

абзац другий викласти у такій редакції:

«До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів»;

абзац третій виключити;

- пункт 7 виключити;

3) додаток 2 викласти у редакції, що додається.

Керівник Апарату
Верховної Ради України


В.ЗАЙЧУК
"Додаток 2
до Розпорядження Керівника Апарату
Верховної Ради України
від 31 травня 2011 року № 2941
у редакції Розпорядження
Керівника Апарату
Верховної Ради України
від 30 січня 2012 року № 230

РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається

Норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату АЗ та більшого розміру

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо у документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки»вгору