Документ v0230388-16, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2016

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

20.05.2016  № 230

(з основної діяльності)

Про підсумки опалювального сезону 2015/2016 року та заходи з підготовки до експлуатації в осінньо-зимовий період 2016/2017 року

З метою підготовки будівель та споруд адміністративно-житлового фонду, зовнішніх інженерних мереж ДСНС України до сталої роботи та експлуатації в осінньо-зимовий період 2016/2017 року НАКАЗУЮ:

1. Керівникам ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві, навчальних закладів, установ та організацій системи ДСНС України, аварійно-рятувальних підрозділів служби цивільного захисту організувати:

проведення до 30 травня 2016 року нарад з підбиття підсумків опалювального сезону 2015/2016 року та планування заходів щодо підготовки адміністративно-житлового фонду ДСНС України (далі - фонд) до експлуатації в осінньо-зимовий період 2016/2017 року та передбачити заходи зі зменшення споживання електро-, тепло-, водо-, газопостачання (далі - план заходів). Копії планів заходів з підготовки надати до 6 червня 2016 року до ДСНС України через Департамент ресурсного забезпечення (електронна адреса: pashchenko @mns.gov.ua або тел./факс: (044) 247-31-38);

створення комісії та проведення обстеження будівель і споруд зі складанням актів їх технічного стану;

забезпечення цільового та раціонального використання коштів загального і спеціального фондів державного бюджету, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету", під час планування робіт, фінансування яких здійснюється з Державного бюджету України;

виконання робіт з проведення санації будівель і споруд, з капітального будівництва, капітального та поточного ремонтів, проектно-вишукувальних робіт за бюджетними програмами і договорами (контрактами) тільки в межах призначень на поточний бюджетний рік (з урахуванням заборгованості за попередні періоди) та за погодженням із Департаментом ресурсного забезпечення;

проведення перед початком ремонтних робіт і після їх завершення термоізоляції зовнішніх стін будівлі та фундаменту; гідравлічних випробувань котлів, мереж тепло- і водопостачання, оформлення результатів випробувань відповідними актами;

проведення заміни і ремонту вікон, балконних блоків, вхідних дверей та утеплення приміщень, вжиття вичерпних заходів щодо недопущення розмороження систем опалення та водовідведення;

проведення можливої заміни радіаторів опалення, встановлення приладів обліку енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку електроенергії;

призначення в кожному підрозділі наказом керівника осіб, відповідальних за підготовку об'єктів до опалювального сезону, створення спеціалізованих ремонтних бригад; проведення занять з особовим складом щодо правил виконання робіт, а також правил техніки безпеки праці, забезпечення дотримання правил техніки безпеки під час їх виконання;

проведення до 1 серпня 2016 року очищення, знезараження та промивання резервуарів запасу питної води і мереж водопостачання й водовідведення, оформлення результатів роботи відповідними актами;

контроль за економним використанням енергоносіїв у вихідні та святкові дні;

проведення постійної роботи з органами місцевого самоврядування, підприємствами та установами щодо стабільного постачання електроенергії і надання комунальних послуг;

вжиття додаткових заходів для приведення будівельних конструкцій та електрообладнання, газового обладнання і газопроводів у будівлях у відповідність із вимогами правил пожежної безпеки;

розгляд щомісяця на службових нарадах питання про хід робіт і аналіз стану виконання планів з підготовки підрозділів до експлуатації основних фондів у зимовий період, створення нормативних запасів палива;

коригування та затвердження до 8 серпня 2016 року в кожному підрозділі планів ліквідації аварій на спорудах і мережах тепло-, водо-, енерго- та газопостачання і водовідведення, формування для ліквідації аварій оперативних груп, укомплектування і забезпечення постійної готовності аварійно-ремонтних підрозділів, доукомплектування експлуатаційного персоналу комунальних об'єктів, організацію навчання та допуску до самостійної роботи експлуатаційного персоналу в установленому порядку згідно з Правилами безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кГс/см-2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115° C (ДНАОП 0.00-1.26-96), затвердженими наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.07.96 № 125, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 листопада 1996 р. за № 655/1680;

виконання до 12 вересня 2016 року робіт з підготовки будівель і комунальних споруд до експлуатації в зимовий період та упорядкування пунктів обігріву на навчальних полігонах; утеплення приміщень й місць несення служби вартою (добовим нарядом); підготовки в парках стаціонарних пунктів забезпечення гарячою водою, пересувних та стаціонарних водомаслопідігрівачів; при цьому забезпечення до 15 серпня 2016 року виконання не менше ніж 50 відсотків загального обсягу робіт, до 1 вересня 2016 року - не менше ніж 80 відсотків;

проведення щомісяця, починаючи із вересня 2016 року, в кожному підрозділі спільно з експлуатаційним персоналом комплексних протиаварійних тренувань щодо усунення і недопущення розвитку аварійних ситуацій на об'єктах та інженерних мережах, що знаходяться на балансі підрозділів ДСНС України;

проведення інвентаризації наявності котельного палива станом на 1 вересня 2016 року та 1 січня 2017 року та після закінчення опалювального сезону, направлення узагальненої інформації за результатами інвентаризації до ДСНС України через Департамент ресурсного забезпечення;

доведення станом на 1 вересня 2016 року та на 1 січня 2017 року інформації щодо запасу вугілля, мазуту, дров, торфу на складах до обсягів тримісячної потреби, забезпечення ведення обліку і збереження та економного використання палива;

вжиття вичерпних заходів щодо оптимізації структури енергетичного балансу, зокрема заміщення традиційних видів палива іншими видами палива; насамперед, отриманими з відновлювальних джерел енергії, альтернативними видами, у тому числі електроенергією, а також шляхом впровадження енергозберігаючих технологій, що передбачають використання індивідуальних теплопунктів, когенераційних установок, теплових насосів, електричного теплокумуляційного обігріву та гарячого водопостачання в аварійно-рятувальних підрозділах служби цивільного захисту, опрацювання питання щодо можливості використання енергії сонця, вітру, малих річок, біогазу та інших альтернативних джерел енергії і місцевих видів палива з метою суттєвого зменшення використання традиційних видів палива та природного газу;

здійснення заготівлі дров, торфу, вугілля, мазуту за рахунок загального та спеціального фонду;

недопущення в період з 1 жовтня 2016 року по 16 квітня 2017 року переохолодження особового складу під час виконання завдань за призначенням, проведення обслуговування техніки, занять та господарських робіт;

проведення до 1 жовтня 2016 року пробних топлень котельних і комісійних перевірок готовності до експлуатації в зимовий період матеріально-технічної бази, будівель і комунальних споруд, стану протипожежного захисту будівель, дотримання правил будівництва і безпечної експлуатації обладнання котелень та насосних станцій, забезпечення паливом, оформлення результатів перевірок відповідними актами на кожний об'єкт;

початок опалювального сезону після зниження середньодобової температури повітря протягом трьох діб поспіль нижче +8° C;

вжиття вичерпних заходів щодо суттєвого зменшення обсягів споживання енергоресурсів з метою раціонального використання бюджетних коштів протягом осінньо-зимового періоду 2016/2017 року;

забезпечення впровадження до 1 січня 2017 року приладового обліку електроенергії, природного газу, теплової енергії, холодної та гарячої води;

доповідь у строк до 1 вересня 2016 року про виконання вищезазначених заходів через Департамент ресурсного забезпечення згідно з додатком 1 (електронна адреса: pashchenko @mns.gov.ua або за тел./факс: (044) 247-31-38).

2. Департаменту ресурсного забезпечення (Білошицький Р. М.) організувати контроль за підготовкою будівель і комунальних споруд до експлуатації в осінньо-зимовий період 2016/2017 року.

3. Департаменту економіки і фінансів (Олійник О. І.) забезпечити своєчасне та повне фінансування зазначених заходів відповідно до затвердженого помісячного розпису та в межах кошторисних призначень для ДСНС України на 2016 рік.

4. Керівникам ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві, навчальних закладів, установ та організацій системи ДСНС України, аварійно-рятувальних підрозділів служби цивільного захисту після завершення опалювального сезону 2016/2017 року до 25 квітня 2017 року провести аналіз виконання заходів з підготовки та проходження опалювального сезону та подати інформацію у встановлені терміни до Департаменту ресурсного забезпечення згідно з додатком 2 (електронна адреса: volobueva@mns.gov.ua або за тел./факс: (044) 247-32-68).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту ресурсного забезпечення Білошицького Р.М.

Голова

М. ЧечоткінДодаток 1
до наказу ДСНС України
20.05.2016 № 230

ДОВІДКА
про підготовку підрозділів ДСНС України до роботи в зимовий період 2016/2017 року

№ з/п

Назва підрозділу, місце розташування, відповідальна особа

Підготовка будівель

Підготовка котелень

Підготовка інженерних мереж, км

Встановлено (повірено) лічильників

Заходи з енергозбереження

Забезпечення паливом

% готовності до опалювального сезону

завдання

факт

завдання шт., марка котла

факт шт., марка котла

електро

водяних

теплових

газових

електро

водяних

теплових

Заміна котлів, кількість

Заміна вікон, кількість

Утеплення воріт, кількість

потреба, тонн

факт, тонн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Разом:

Начальник підрозділу

_______________
(підпис)

М.П.
Додаток 2
до наказу ДСНС України
20.05.2016 № 230

РОЗРАХУНКИ
на закупівлю енергоносіїв за КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв"

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua}вгору