Про удосконалення веб-сайту Мінагрополітики та його поновлення
Мінагрополітики України; Наказ, Список, Регламент від 23.05.2005222
Документ v0222555-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.12.2006, підстава - v0732555-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.05.2005 N 222
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики
N 732 ( v0732555-06 ) від 05.12.2006 }
Про удосконалення веб-сайту Мінагрополітики
та його поновлення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики
N 298 ( v0298555-05 ) від 04.07.2005 }

У зв'язку зі структурними змінами в апараті міністерства, на
виконання постанов Кабінету Міністрів України від 29.08.2002
N 1302 ( 1302-2002-п ) "Про заходи щодо подальшого забезпечення
відкритості у діяльності органів виконавчої влади", від 24.02.2003
N 208 ( 208-2003-п ) "Про заходи щодо створення електронної
інформаційної системи "Електронний уряд" та з метою упорядкування
веб-сайту міністерства в складі Єдиного веб-порталу органів
виконавчої влади Н А К А З У Ю:
1. Затвердити список працівників структурних підрозділів
міністерства, відповідальних за своєчасне надання інформації для
поновлення відповідного розділу веб-сайту міністерства (додаток 1)
та регламент її подання (додаток 2).
2. Організацію процесу поновлення інформації на веб-сайті
покласти на Департамент аграрної освіти та науки (Бойко М.Ф.),
розміщення поданої інформації та адміністрування веб-сайту -
на ДКТП "Хрещатик" (Мошинський Р.В.).
3. Персональну відповідальність за наповнення розділів
веб-сайту, достовірність розміщеної інформації та виконання
регламенту його поновлення несуть керівники відповідних
структурних підрозділів міністерства.
4. Департаменту аграрної освіти та науки, відділу розрахунків
та господарського забезпечення ДКТП "Хрещатик" у 10-денний термін
підготувати пропозиції щодо розробки нового проекту інформаційного
наповнення і функціонування веб-сайту міністерства та оплати цього
проекту.
5. ДКТП "Хрещатик" після встановлення нової версії веб-сайту
міністерства провести навчання відповідальних осіб по веденню та
наповненню його розділів.
6. Накази Мінагрополітики від 04.06.2004 N 209
( v0209555-04 ) та від 29.10.2004 N 388 ( v0388555-04 ) вважати
такими, що втратили чинність.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр О.П.Баранівський

Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
23.05.2005 N 222

СПИСОК
працівників структурних підрозділів міністерства,
відповідальних за своєчасне і достовірне поновлення
оперативною інформацією веб-сайту міністерства
(http://minagro.gov.ua)

------------------------------------------------------------------ |Структурний підрозділ| Розділ веб-сайту |Відповідаль- | | | | ний за | | | | наповнення | | | | розділу | |---------------------+--------------------------+---------------| |Державний департамент|Власний веб-сайт |Кіщак Ю.П. | |продовольства |www.fooddpt.gov.ua | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Державний департамент|Власний веб-сайт |Качний О.С. | |рибного господарства |www.ukr.dep.fish.org.ua | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Державний департамент|Власний веб-сайт |Вербицький П.І.| |ветеринарної медицини|www.vet.org.ua | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Державна служба з |Власний веб-сайт |Волкодав В.В. | |охорони прав на сорти|www.sops.gov.ua | | |рослин | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Державна інспекція з |КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ |Степанюк В.Р. | |контролю якості | | | |сільськогосподарської| | | |продукції та | | | |моніторингу її ринку | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Управління |МІНІСТЕРСТВО, ГРОМАДСЬКА |Горобець О.О. | |патронатної служби |ПРИЙМАЛЬНЯ |Анкудінова Л.І.| | | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Управління |ЗАХОДИ МІНІСТЕРСТВА |Головко А.А. | |організації роботи та| | | |контролю | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Департамент стратегії|АНАЛІТИКА, СТАТИСТИКА |Власенко І.Л. | |розвитку аграрної | | | |економіки | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Департамент |ФІНАНСИ |Перинський В.А.| |фінансово-кредитної | | | |та податкової | | | |політики | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Департамент |ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ |Фролов Д.В. | |міжнародної |ЗВ'ЯЗКИ | | |інтеграції, | | | |інвестиційної | | | |політики та розвитку | | | |аграрного бізнесу | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Департамент науково- |ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |Щербина Г.В. | |технічної політики | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Департамент розвитку |РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОЇ |Олекса І.І. | |сільської місцевості |МІСЦЕВОСТІ | | |та підприємництва | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Департамент ринків |ЗЕМЛЕРОБСТВО |Ярмоленко Є.В. | |проекції рослинництва| | | |та розвитку | | | |насінництва | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Департамент ринків |ТВАРИННИЦТВО |Чижевський О.Л.| |продукції | | | |тваринництва з | | | |Головною державною | | | |племінною інспекцією | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Департамент |ЦІНОВИЙ МОНІТОРИНГ, БІРЖІ |Западловський | |формування та |УКРАЇНИ |К.В. | |функціонування | | | |аграрного ринку | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Департамент аграрної |АГРООСВІТА І НАУКА, |Сподін А.І. | |освіти та науки |ІНФОРМАТИЗАЦІЯ, ВИСТАВКОВА|Долінський О.В.| | |ДІЯЛЬНІСТЬ, ДОРАДНИЦТВО |Нелеп В.М. | | | |Воробей Є.М. | | | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Департамент з |ОБЛІК І АУДИТ, РЕВІЗІЯ ТА |Лавріненко Л.І.| |управління державною |КОНТРОЛЬ |Куренна Т.О. | |власністю, | | | |бухгалтерського | | | |обліку, ревізійної | | | |роботи | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Управління |СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ |Довгий С.А. | |реформування |ВІДНОСИНИ | | |управління АПК та | | | |соціально-трудових | | | |відносин | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Департамент правової |КОРУПЦІЯ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ|Манешкін О.А. | |та законопроектної |В АПК, ЮРИСПРУДЕНЦІЯ, |Коренчук Т.О. | |роботи |ЗВ'ЯЗКИ З ВРУ ТА ОРГАНАМИ |Кравченко Н.В. | | |ВЛАДИ | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Управління з питань |САДВИНПРОМ |Пустовіт В.М. | |розвитку садівництва,| | | |виноградарства та | | | |виноробства | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Відділ охорони праці,|ОХОРОНА ПРАЦІ |Скафа В.М. | |пожежної безпеки та | | | |безпеки дорожнього | | | |руху | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Радіологічна |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА |Герасимова І.С.| |інспекція |РАДІОЛОГІЯ | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Профспілка |ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ |Івашкевич Ю.І. | | | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |Відділ обліку кадрів |КАДРОВА ПОЛІТИКА, |Ребицька Н.О. | |апарату та ведення |ВАКАНСІЇ | | |архівної справи | | | ------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 298 ( v0298555-05 ) від 04.07.2005 )

Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
23.05.2005 N 222

РЕГЛАМЕНТ
подання інформації для розміщення
на веб-сайті міністерства

------------------------------------------------------------------ | Тип інформації | Терміни подання | Відповідальний | |---------------------+---------------------+--------------------| |Офіційна хроніка та |Щодня у другій |Прес-служба | |новини |половині Дня | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Анонси зустрічей і |Не пізніше як за |Відповідальні від | |візитів (міжнародних |1 день після події, |структурних | |і місцевих) на |у надзвичайних |підрозділів | |урядовому рівні та їх|випадках - |міністерства | |результатів, анонси |не пізніше як | | |акцій та інших подій |за 1 год. після події| | |---------------------+---------------------+--------------------| |Прес-релізи |Не пізніше як за |Прес-служба, | | |1 добу після події, |відповідальні від | | |якій присвячено |структурних | | |прес-реліз |підрозділів | | | |міністерства | |---------------------+---------------------+--------------------| |Офіційні повідомлення|Не пізніше доби після|Прес-служба | |і заяви |оприлюднення | | | |повідомлення чи заяви| | |---------------------+---------------------+--------------------| |Інтерв'ю і виступи |У день інтерв'ю чи |Прес-служба, | |керівників |виступів, але не |відповідальні від | |міністерства |пізніше 1 дня після |структурних | | |інтерв'ю |підрозділів | | | |міністерства | |---------------------+---------------------+--------------------| |Статистичні та |У визначені для |Відповідальні від | |аналітичні матеріали |відповідних |структурних | | |матеріалів терміни |підрозділів | | | |міністерства, | | | |Дробот В.І. - | | | |координація | |---------------------+---------------------+--------------------| |Подання та розміщення|Щотижня |Відповідальні від | |додаткової та нової | |структурних | |інформації в усіх | |підрозділів | |розділах | |міністерства | ------------------------------------------------------------------вгору