Документ v021u710-11, текущая редакция — Принятие от 30.06.2011

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційним поданням
52 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) Указу
Президента України "Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади"

м. Київ Справа N 2-22/2011
30 червня 2011 року
N 21-у/2011

Конституційний Суд України у складі суддів:
Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Винокурова Сергія Маркіяновича, Запорожця Михайла Петровича - доповідача, Колоса Михайла Івановича, Маркуш Марії Андріївни, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Стецюка Петра Богдановича, Стрижака Андрія Андрійовича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням 52 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) Указу Президента України "Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від
9 грудня 2010 року N 1085 ( 1085/2010 ) (Офіційний вісник
Президента України, 2010 р., N 32, ст. 1026).
Заслухавши суддю-доповідача Запорожця М.П. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 52 народних
депутати України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням визнати таким, що не відповідає Конституції України
( 254к/96-ВР ) (є неконституційним), Указ Президента України "Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від
9 грудня 2010 року N 1085 ( 1085/2010 ) (далі - Указ).
Автори клопотання, обґрунтовуючи невідповідність Указу
( 1085/2010 ) частині другій статті 8, частині другій статті 19,
пункту 15 частини першої, частині четвертій статті 106,
частині п'ятій статті 114 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
стверджують, що Президент України уповноважений утворювати,
реорганізовувати та ліквідовувати міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади лише на підставі подання Прем'єр-міністра
України. Однак до Президента України, як зазначають народні
депутати України, подання Прем'єр-міністра України з приводу
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади не
надходило.
Крім того, за доводами клопотання, всупереч частині четвертій
статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Указ ( 1085/2010 )
не було скріплено підписами Прем'єр-міністра України і міністра,
відповідального за акт та його виконання.
На думку суб'єкта права на конституційне подання, назва
органів виконавчої влади є частиною їх організації, змінювати яку
можна лише шляхом прийняття відповідного закону. Змінивши Указом
( 1085/2010 ) назву окремих органів виконавчої влади, Президент
України порушив статтю 6, пункт 12 частини першої статті 92,
частину другу статті 120 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
згідно з якими організація, повноваження та порядок діяльності
центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України.
Народні депутати України також зазначають, що виконання Указу
( 1085/2010 ) за умови врегулювання окремих питань спеціальними
законами призведе до колізії та розбалансування органів державної
влади.
2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання щодо
відкриття конституційного провадження у цій справі у зв'язку з
прийняттям Другою колегією суддів Конституційного Суду України
Ухвали від 21 червня 2011 року про відмову у відкритті
конституційного провадження на підставі пункту 2 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), виходить з
такого.
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) у конституційному поданні зазначається правове
обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта або
його окремих положень; викладаються аргументи і стверджується про
неконституційність законів, інших правових актів Верховної Ради
України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим
(пункт 4 частини другої статті 39, частина перша статті 71)
( 422/96-ВР ).
2.1. Згідно з частиною третьою статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Президент України на основі та на виконання
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України видає укази і
розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території
України.
Акти Президента України, видані в межах повноважень,
передбачених пунктом 15 частини першої статті 106 Основного Закону
України ( 254к/96-ВР ), скріплюються підписами Прем'єр-міністра
України і міністра, відповідального за акт та його виконання.
Конституційне подання не містить аргументів на підтвердження
того, що до Президента України не надходили необхідні подання для
вирішення питання про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади.
Суб'єкт права на конституційне подання також не навів
обґрунтування твердження, що Указ ( 1085/2010 ) не був скріплений
підписами вказаних посадових осіб.
2.2. Згідно з пунктом 15 частини першої статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Президент України утворює,
реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в
межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади.
У преамбулі Указу ( 1085/2010 ) зазначено, що він виданий
відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) з метою оптимізації системи центральних
органів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень,
забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та
витрат на його утримання, підвищення ефективності державного
управління.
Указом ( 1085/2010 ) створено, реорганізовано та ліквідовано
ряд центральних органів виконавчої влади.
Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 28 січня
2003 року N 2-рп/2003 ( v002p710-03 ) зазначив, що відповідно до
положення пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Президент України при здійсненні повноважень щодо
реорганізації міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади може реорганізувати міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади, не змінюючи зазначеної в Конституції України
( 254к/96-ВР ) назви цих органів та їх основного цільового
призначення, що випливає з назви (абзац дев'ятий пункту 3
мотивувальної частини) ( v002p710-03 ).
Указом ( 1085/2010 ) не вносились зміни до назв указаних в
Конституції України ( 254к/96-ВР ) органів державної влади.
Твердження авторів клопотання про можливість виникнення
колізії та розбалансування органів державної влади у зв'язку з
виданням Указу ( 1085/2010 ) є припущенням. Однак припущення не
можуть вважатися аргументами на підтвердження неконституційності
правового акта, на чому неодноразово наголошував Конституційний
Суд України у своїх ухвалах від 13 квітня 2004 року N 32-у/2004
( v032u710-04 ), від 15 листопада 2007 року N 64-у/2007
( v064u710-07 ), від 27 січня 2010 року N 2-у/2010
( v002u710-10 ).
Наведене є підставою для відмови у відкритті конституційного
провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність
конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України
( 254к/96-ВР ), цим Законом ( 422/96-ВР ).
Враховуючи викладене та керуючись статтями 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 39, 45, 50, 71 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Указу Президента України "Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади" від 9 грудня
2010 року N 1085 ( 1085/2010 ) на підставі пункту 2 статті 45
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвверх