Документ v0217388-17, поточна редакція — Прийняття від 13.04.2017

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

13.04.2017  № 217

(з основної діяльності)

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги", Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДСНС від 11.10.2013 № 651 "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій".

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю (Козак О.В.) забезпечити розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій, на офіційному веб-сайті ДСНС.

4. Начальникам ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві забезпечити розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій у місцях здійснення прийому суб'єктів звернень та їх оприлюднення на власних веб-сайтах.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М. Чечоткін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 1.1. АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а,
Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 09:00 по 18:00,
п'ятниця: з 09:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс: (044) 585-68-86,
(044) 585-68-92, (044) 585-68-87,
веб-сайт: http://www.dsns.gov.ua,
електронна адреса: tsmac@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 828 "Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників"

6

Акти центральних органів виконавчої влади


Умови одержання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Відповідне рішення Міжвідомчої комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) заява за формою згідно з додатком;
2) заява про проведення перевірки стану готовності до дій за призначенням аварійно-рятувальної служби;
3) копія свідоцтва про державну реєстрацію;
4) пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності підтвердження відповідної спеціалізації служби на виконання конкретних аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
5) інформацію про структуру, штатний розпис аварійно-рятувальної служби, список особового складу;
6) нормативи готовності аварійно-рятувальної служби до дій за призначенням, затверджені її засновником;
7) затверджений засновником аварійно-рятувальної служби табель оснащення служби технікою, спорядженням, засобами зв'язку та оповіщення, інформація про забезпеченість службовими приміщеннями та навчально-тренувальним комплексом;
8) документи навчально-методичної бази у разі здійснення спеціальної підготовки особового складу на власному навчально-тренувальному комплексі або відомості про спеціальну підготовку на навчально-тренувальних комплексах інших підприємств, установ та організацій, у тому числі за кордоном;
9) документи про створення аварійно-рятувальної служби, статут (положення), а також інші документи, що регламентують її діяльність;
10) копія наказу про допуск водолазів та інших працівників до проведення водолазних спусків та робіт;
11) копія наказу про організацію зберігання водолазного спорядження, засобів забезпечення водолазних спусків та робіт;
12) копія наказу про призначення відповідальної особи за наповнення повітряних (кисневих) балонів апаратів, транспортних балонів, ємностей, що працюють під тиском;
13) копія наказу про призначення особи, яка контролює безпеку користування барокамерою;
14) копія наказу про призначення особи, яка здійснює контроль за безпечним користуванням водолазним спорядженням, технікою та засобами забезпечення водолазних спусків та робіт;
15) копії типових інструкцій з організації та охорони праці під час виконання водолазних робіт;
16) копія журналу водолазних робіт;
17) копія формуляра водолазної станції;
18) копія журналу медичного забезпечення водолазів;
19) копії особистих книжок водолазів;
20) копії формулярів водолазного спорядження, засобів забезпечення водолазних спусків та робіт;
21) копія акта про результати перевірки аварійно-рятувальної служби.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) надання суб'єктом атестації документів, необхідних для одержання свідоцтва про атестацію, не в повному обсязі;
2) виявлення в документах, поданих суб'єктом атестації, недостовірних відомостей;
3) непроходження атестації більш як 20 відсотками основних працівників;
4) укомплектованість основними працівниками менш як 70 відсотків;
5) забезпеченість основними видами спеціальної техніки та запасами матеріальних засобів менш як 70 відсотків штатних норм;
6) коефіцієнт технічної готовності засобів індивідуального захисту рятувальників менш як 0,9, а засобів аварійно-рятувального оснащення - менш як 0,8;
7) перевищення на 10 відсотків встановлених центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, строків приведення в готовність до реагування на надзвичайні ситуації.

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби або письмова відмова у видачі свідоцтва

14

Способи отримання відповіді (результату)

Суб'єкт господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


Додаток
до Інформаційної картки 1.1
адміністративної послуги
з видачі свідоцтва про атестацію
аварійно-рятувальної служби

ЗАЯВА


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 2.1. АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Переоформлення свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а,
Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24,
вул. Круглоуніверситетська, 20/1

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 09:00 по 18:00,
п'ятниця: з 09:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс: (044) 585-68-86,
(044) 585-68-92, (044) 585-68-87,
веб-сайт: http://www.dsns.gov.ua,
електронна адреса: tsmac@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуг

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 828 "Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників"

6

Акти центральних органів виконавчої влади


Умови одержання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Зміна найменування та (або) місцезнаходження аварійно-рятувальної служби

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про переоформлення свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби;
свідоцтво про атестацію аварійно-рятувальної служби (оригінал);
завірена у встановленому порядку копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
завірена у встановленому порядку копія документа, підтверджуючого зміну найменування аварійно-рятувальної служби або її місцезнаходження

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

15 робочих днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

надання суб'єктом атестації документів, необхідних для одержання свідоцтва про атестацію, не в повному обсязі;
виявлення в документах, поданих суб'єктом атестації, недостовірних відомостей

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача нового свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби

14

Способи отримання відповіді (результату)

Суб'єкт господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 3.1. АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а,
Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 09:00 по 18:00,
п'ятниця: з 09:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс: (044) 585-68-86,
(044) 585-68-92, (044) 585-68-87,
веб-сайт: http://www.dsns.gov.ua,
електронна адреса: tsmac@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуг

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 № 828 "Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників"

6

Акти центральних органів виконавчої влади


Умови одержання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Підставою для видачі дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби є його втрата або пошкодження

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про видачу дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

15 робочих днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги


13

Результат надання адміністративної послуги

Видача дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби, на якому проставляється позначка "дублікат".

14

Способи отримання відповіді (результату)

Суб'єкт господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 4.1. АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача посвідчення, книжки та жетону рятувальника
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а,
Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 09:00 по 18:00,
п'ятниця: з 09:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс: (044) 585-68-86,
(044) 585-68-92, (044) 585-68-87,
веб-сайт: http://www.dsns.gov.ua,
електронна адреса: tsmac@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 828 "Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників"

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 06 листопада 2015 № 1368 "Про затвердження Порядку та умов присвоєння класної кваліфікації рятувальникам і громадянам України, яких приймають на роботу до аварійно-рятувальних служб".

Умови одержання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Відповідне рішення Міжвідомчої комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для первинної атестації рятувальника відповідальна особа аварійно-рятувальної служби подає міжвідомчій атестаційній комісії:
1) клопотання-рекомендацію керівника аварійно-рятувальної служби, в якій особа працює (приймається на роботу);
2) медичну довідку про стан здоров'я та придатність особи до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж;
3) свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.
Для проведення періодичної (позачергової) атестації рятувальника відповідальна особа аварійно-рятувальної служби подає міжвідомчій атестаційній комісії:
1) книжку рятувальника з відміткою посадових осіб про його участь в аварійно-рятувальних та інших невідкладних роботах, гасінні пожеж у міжатестаційний період;
2) клопотання-рекомендацію керівника аварійно-рятувальної служби, в якій працює рятувальник;
3) документи, що засвідчують проходження навчання та підвищення кваліфікації;
4) медичну довідку про стан здоров'я рятувальника, його придатність до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
5) свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) подання суб'єктом атестації документів, необхідних для одержання свідоцтва про атестацію, не в повному обсязі;
2) виявлення в документах, поданих суб'єктом атестації, недостовірних відомостей;
3) відсутність укладеного контракту про прийняття на роботу основного працівника;
4) невідповідність спеціальної та/або фізичної підготовки встановленим нормам і вимогам;
5) відсутність медичного висновку про придатність за станом здоров'я до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж.

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача посвідчення, книжки та жетону рятувальника або письмова відмова

14

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 5.1. АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а,
Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 09:00 по 18:00,
п'ятниця: з 09:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел/факс (044) 253-69-05, (044) 585-68-10,
веб-сайт: www.dsns.gov.ua
електронна адреса: dpn.ddpb@mns.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуг

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"

6

Акти центральних органів виконавчої влади


Умови одержання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин)

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заповнена декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
Для суб'єкта господарювання з високим ступенем прийнятного ризику від провадження господарської діяльності разом з заповненою декларацією подається позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подається суб'єктом господарювання особисто або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об'єкта нерухомості до державного адміністратора або територіального органу ДСНС.
У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи - підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи, а у разі відсутності печатки - декларація засвідчується нотаріусом. Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи.

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

5 робочих днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Декларацію подано чи оформлено з порушенням вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"

13

Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом.
Реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться ДСНС або її територіальним органом, форма якого затверджується Мінекономрозвитку.

14

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або рекомендованим листом за місцем розташування об'єкта нерухомості.
Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб'єкту господарювання або державному адміністратору з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 6.1. АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а

Департамент запобігання надзвичайним Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 09:00 по 18:00,
п'ятниця: з 09:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс (044) 253-69-05, (044) 585-68-10,
веб-сайт: www.dsns.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуг

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України,
Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення".

6

Акти центральних органів виконавчої влади


Умови одержання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для одержання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (додаток № 1)
Фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу, також подається копія паспорта з відповідною відміткою такого органу.
До заяви про одержання ліцензії додаються такі документи:
1) відомості про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, підписані здобувачем ліцензії, за формою(додаток № 2);
2) відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії, за формою (додаток № 3);
3) копії документів, що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
4) копії документів, що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
5) опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках (додаток 4).

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1) нарочно;
2) поштовим відправленням з описом вкладення;
3) в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів).

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії

11

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
відмова у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
залишення заяви на видачу ліцензії без розгляду.

14

Способи отримання відповіді (результату)

Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) та відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка видається ліцензіату безоплатно, та підлягає обов'язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування: продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно з порядком формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру; оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день.

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


Додаток 1
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про одержання ліцензіїДодаток 2
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльностіДодаток 3
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців) за окремими посадамиДодаток 4
до Ліцензійних умов

ОПИС ДОКУМЕНТІВЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 7.1. АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ. вул. О. Гончара, 55-а

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 09:00 по 18:00,
п'ятниця: з 09:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел/факс (044) 253-69-05, (044) 585-68-10,
веб-сайт: www.dsns.gov.ua

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України,
Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"; постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення".

6

Акти центральних органів виконавчої влади


Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Право на здійснення виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, може переходити від ліцензіата, що був фізичною особою - підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем. Така ліцензія ліцензіата підлягає у місячний строк переоформленню органом ліцензування на ім'я спадкоємця з дати набуття ним такого права, за умови відповідності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець зобов'язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

Така ліцензія ліцензіата підлягає у місячний строк переоформленню органом ліцензування на ім'я спадкоємця з дати набуття ним такого права, за умови відповідності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов. Оприлюднення на порталі електронних сервісів не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення про переоформлення ліцензії.

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

13

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про переоформлення ліцензії, яке підлягає оприлюдненню на порталі електронних сервісів

14

Способи отримання відповіді (результату)

оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді та оприлюднюється на порталі електронних сервісів

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 8.1. АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Розширення провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 09:00 по 18:00,
п'ятниця: з 09:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел/факс (044) 253-69-05, (044) 585-68-10,
веб-сайт: www.dsns.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуг

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України,
Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення".

6

Акти центральних органів виконавчої влади


Умови одержання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

У разі наміру ліцензіата розширити провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ним частково, додатковою частиною

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про розширення провадження такого виду господарської діяльності, в якій зазначається вид господарської діяльності, до якого мається намір розширення діяльності (повністю або частково, доповнений додатковою частиною)

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1) нарочно;
2) поштовим відправленням з описом вкладення;
3) в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів).

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Плата за надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, справляється як за отримання нової ліцензії.
Один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

11

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
відмова у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
залишення заяви на видачу ліцензії без розгляду.

14

Способи отримання відповіді (результату)

Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) та відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка видається ліцензіату безоплатно, та підлягає обов'язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування: продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно з порядком формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру; оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день.

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 9.1. АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Звуження провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а

Департамент запобігання надзвичайним Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 09:00 по 18:00,
п'ятниця: з 09:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел/факс (044) 253-69-05, (044) 585-68-10,
веб-сайт: www.dsns.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуг

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України,
Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення".

6

Акти центральних органів виконавчої влади


Умови одержання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

У разі звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на певну частину

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про звуження провадження суб'єктом господарювання цього виду господарської діяльності, в якій зазначає таку частину виду господарської діяльності, до якої він звузив провадження цього виду господарської діяльності.
На підставі такої заяви орган ліцензування протягом п'яти робочих днів з дати її надходження приймає рішення про звуження провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1) нарочно;
2) поштовим відправленням з описом вкладення;
3) в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів).

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії

11

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання.
Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
відмова у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
залишення заяви на видачу ліцензії без розгляду.

14

Способи отримання відповіді (результату)

Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) та відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка видається ліцензіату безоплатно, та підлягає обов'язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування: продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно з порядком формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру; оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день.

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 10.1. АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за заявою ліцензіата
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а

Департамент запобігання надзвичайним Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 09:00 по 18:00,
п'ятниця: з 09:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел/факс (044) 253-69-05, (044) 585-68-10,
веб-сайт: www.dsns.gov.ua

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України,
Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення".

6

Акти центральних органів виконавчої влади


Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для анулювання ліцензії

Заява суб'єкта господарювання щодо неможливості ліцензіата згідно з поданими документами забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності, на який видана ліцензія. Непереоформлена у встановлений строк ліцензія, яка потребує переоформлення згідно Закону про ліцензування, є недійсною і підлягає анулюванню.

8

Перелік документів, необхідних для анулювання ліцензії

Заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1) нарочно;
2) поштовим відправленням з описом вкладення;
3) в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів).

10

Платність надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

5 робочих днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги


13

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

14

Способи отримання результату

Надсилається/видається суб'єкту господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 1.2.
Державної служби України з надзвичайних ситуацій процесу надання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дія, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1. Надходження заяви про атестацію аварійно-рятувальної служби (далі - заява) до ДСНС України та її реєстрація

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

У порядку надходження документів

2. Попередній розгляд заяви та поданих документів

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом одного робочого дня

3. Підготовка проекту листа із зауваженнями щодо поданої заяви/підготовка пропозицій щодо включення питання про атестацію аварійно-рятувальної служби до плану засідання Міжвідомчої атестаційної комісії

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

4. Підпис листа із зауваженнями щодо поданої заяви/підпис пропозицій до плану засідання МАК

Заступник Голови Міжвідомчої атестаційної комісії - директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

У порядку надходження документів

5. Направлення заявнику листа з висловленими зауваженнями

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

Протягом одного робочого дня

6. Подання на затвердження плану проведення засідання Міжвідомчої атестаційної комісії Голові Міжвідомчої атестаційної комісії

Заступнику Голови Міжвідомчої атестаційної комісії - директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуація

Департамент запобігання надзвичайним ситуація

У порядку надходження документів

7. Проведення засідання Міжвідомчої атестаційної комісії

Члени Міжвідомчої атестаційної комісії

Міжвідомча атестаційна комісія

Відповідно до затвердженого Плану проведення засідання Міжвідомчої атестаційної комісії

8. Підготовка та направлення листа з визначеними підставами непроходження атестації аварійно-рятувальної служби на адресу засновника служби

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

9. Підготовка та направлення свідоцтва про атестацію на адресу аварійно-рятувальної служби

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України / спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту/відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 2.2.
Державної служби України з надзвичайних ситуацій процесу надання адміністративної послуги з переоформлення свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дія, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1. Надходження заяви про переоформлення свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби до ДСНС України та її реєстрація (далі - заява)

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

У порядку надходження документів

2. Попередній розгляд заяви, перевірка поданих документів

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

3. Підготовка проекту листа із зауваженнями щодо поданої заяви/підготовка свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

4. Надсилання замовникові листа із зауваженнями/надіслання дубліката свідоцтва про атестацію на адресу аварійно-рятувальної служби

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

Протягом одного робочого дня

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 3.2.
Державної служби України з надзвичайних ситуацій процесу надання адміністративної послуги з видачі дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дія, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1. Надходження заяви про видачу дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби до ДСНС України та її реєстрація (далі - заява)

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

У порядку надходження документів

2. Попередній розгляд заяви, перевірка поданих документів

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

3. Підготовка проекту листа із зауваженнями щодо поданої заяви/підготовка дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

4. Надсилання замовникові листа із зауваженнями/надіслання свідоцтва про атестацію на адресу аварійно-рятувальної служби

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

Протягом одного робочого дня

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 4.2.
Державної служби України з надзвичайних ситуацій процесу надання адміністративної послуги з видачі посвідчення, книжки та жетона рятувальника

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дія, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1. Надходження клопотання-рекомендації керівника аварійно-рятувальної служби, в якій особа працює (приймається на роботу) (далі - клопотання), до ДСНС України та її реєстрація

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

У порядку надходження документів

2. Попередній розгляд клопотання та поданих документів

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом одного робочого дня

3. Підготовка проекту листа із зауваженнями щодо поданого клопотання/підготовка пропозицій щодо включення питання про атестацію рятувальника до плану засідання Міжвідомчої атестаційної комісії

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

4. Підпис листа із зауваженнями щодо поданого клопотання/підпис пропозицій до плану засідання МАК

Заступник Голови Міжвідомчої атестаційної комісії - директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

В порядку надходження документів

5. Направлення заявнику листа з висловленими зауваженнями

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

Протягом одного робочого дня

6. Подання на затвердження плану проведення засідання Міжвідомчої атестаційної комісії Голові Міжвідомчої атестаційної комісії

Заступнику Голови Міжвідомчої атестаційної комісії - директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуація

Департамент запобігання надзвичайним ситуація

В порядку надходження документів

7. Проведення засідання Міжвідомчої атестаційної комісії

Члени Міжвідомчої атестаційної комісії

Міжвідомча атестаційна комісія

Відповідно до затвердженого Плану проведення засідання Міжвідомчої атестаційної комісії

8. Підготовка та направлення листа з визначеними підставами непроходження атестації рятувальника на адресу засновника служби

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

9. Підготовка та видача посвідчення, книжки та жетона рятувальника

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 5.2.
Державної служби України з надзвичайних ситуацій процесу надання адміністративної послуги з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дія, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1. Надходження декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки до ДСНС України та їх реєстрація

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

У порядку надходження документів

2. Попередній розгляд декларації, перевірка поданого пакета документів

Спеціаліст відділу профілактичної роботи Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

Протягом одного робочого дня

3. Підготовка листа із зауваженнями на адресу заявника/реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та підготовка супровідного листа заявнику

Спеціаліст відділу профілактичної роботи Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

Протягом двох робочих днів

4. Надсилання замовникові листа із зауваженнями/направлення зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної заявнику

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

Протягом двох робочих днів

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 6.2.
Державної служби України з надзвичайних ситуацій процесу надання адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дія, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1. Прийняття заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (далі -заява) та документів, що додаються до неї

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

У порядку надходження документів

2. Попередній розгляд заяви та документів, що додаються до неї

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

Протягом трьох робочих днів (з дати прийняття заяви на видачу ліцензії)

3. Прийняття рішення про видачу/відмову у видачі ліцензії

Директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

У порядку надходження документів

4. Внесення рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

Протягом 10 робочих днів (від дати прийняття заяви)

5. Оприлюднення прийнятого рішення на порталі електронних сервісів

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

У день внесення інформації щодо прийнятого рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

__________
Примітка.


До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування: продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно з порядком формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру; оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день.

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 7.2.
Державної служби України з надзвичайних ситуацій процесу надання адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дія, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1. Прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним

У порядку надходження документів

2. Попередній розгляд заяви та поданих документів

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

Протягом трьох робочих днів (з дати прийняття заяви)

3. Прийняття рішення про переоформлення ліцензії

Директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

У порядку надходження документів

4. Оприлюднення рішення про переоформлення ліцензії на порталі електронних сервісів

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

У день внесення інформації щодо прийнятого рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

__________
Примітка.


До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування: продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно з порядком формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру; оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день.

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 8.2.
Державної служби України з надзвичайних ситуацій процесу надання адміністративної послуги з розширення провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дія, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1. Прийняття заяви про розширення провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

У порядку надходження документів

2. Попередній розгляд заяви

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

Протягом трьох робочих днів (з дати прийняття заяви на видачу ліцензії)

3. Прийняття рішення про розширення/відмову у розширенні провадження господарської діяльності

Директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

У порядку надходження документів

4. Внесення рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

Протягом 10 робочих днів (від дати прийняття заяви)

5. Оприлюднення прийнятого рішення на порталі електронних сервісів

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

У день внесенням відомостей щодо прийнятого рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

__________
Примітка.


До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування: продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно з порядком формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру; оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день.

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 9.2.
Державної служби України з надзвичайних ситуацій процесу надання адміністративної послуги зі звуження провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дія, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1. Прийняття заяви про звуження провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

У порядку надходження документів

2. Попередній розгляд заяви

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

Протягом трьох робочих днів (з дати прийняття заяви на видачу ліцензії)

3. Прийняття рішення про звуження провадження господарської діяльності

Директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

У порядку надходження документів

4. Внесення рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

Протягом 10 робочих днів (від дати прийняття заяви)

5. Оприлюднення прийнятого рішення на порталі електронних сервісів

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

У день внесення відомостей щодо прийнятого рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

__________
Примітка.


До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування: продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно з порядком формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру; оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день.

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.04.2017 № 217

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 10.2.
Державної служби України з надзвичайних ситуацій процесу надання адміністративної послуги з анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (за заявою ліцензіата)

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дія, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1. Прийняття заяви про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (далі - заява) та документів, що додаються до неї

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

У порядку надходження документів

2. Попередній розгляд заяви та документів, що додаються до неї

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

Протягом 2 робочих днів (з дати прийняття заяви)

3. Прийняття рішення про видачу/відмову у видачі ліцензії

Директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

Протягом 5 робочих днів (з дати прийняття заяви)

4. Внесення рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

У день прийняття рішення

5. Оприлюднення прийнятого рішення на порталі електронних сервісів

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

У день внесення інформації щодо прийнятого рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

__________
Примітка.


До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування: продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно з порядком формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру; оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день.

Директор Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціямО. Щербаченко

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua}вгору