Документ v0217201-14, поточна редакція — Прийняття від 13.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.2014  № 217

Про затвердження Інформації головного розпорядника про бюджет за бюджетними програмами за КВКВ 350 "Міністерство фінансів України" за 2013 рік

Відповідно до частини п'ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, пункту 9 наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2013 року № 1128 "Про підготовку річного звіту про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" та наказу Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року № 1489 "Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2011 року за № 137/18875, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інформацію головного розпорядника про бюджет за бюджетними програмами за КВКВ 350 "Міністерство фінансів України" за 2013 рік (далі - Інформація), що додається.

2. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) забезпечити до 15 березня 2014 року в установленому порядку розміщення Інформації на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Матвійчука В.М.

Міністр

О. Шлапак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.30.2014  № 217

ІНФОРМАЦІЯ
головного розпорядника про бюджет за бюджетними програмами за КВКВ 350 "Міністерство фінансів України" за 2013 рік

Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого регламентується Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446.

Мінфін України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, а також податкової і митної політики (крім адміністрування податків, зборів, митних платежів та реалізації податкової і митної політики), політики у сфері державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку, у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Основними завданнями Мінфіну України є:

формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, а також податкової і митної політики, крім адміністрування податків, зборів, митних платежів та реалізації податкової і митної політики;

формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, випуску та проведення лотерей, організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку, у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

формування і забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю, координації та спрямовування діяльності органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України;

проведення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу фінансово-економічного стану держави, перспектив її дальшого розвитку;

забезпечення управління державним та гарантованим державним боргом;

розроблення проекту Закону України про Державний бюджет України та прогнозних показників зведеного бюджету України, забезпечення в установленому порядку виконання Державного бюджету України з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України тощо;

удосконалення міжбюджетних відносин;

здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності в Україні, розроблення стратегії розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності, обов'язкових для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, та запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності;

забезпечення здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України, центральних органах виконавчої влади.

До сфери управління Міністерства фінансів України в 2013 році належали:

- центральні органи виконавчої влади

4

- місцеві фінансові органи та територіальні органи ДКСУ, ДФІУ

1369

- бюджетні установи

5

- бази відпочинку

6

Центральні органи виконавчої влади - Державна фінансова інспекція України, Державна служба фінансового моніторингу України, Державна казначейська служба України, Державна пробірна служба України, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.

Місцеві фінансові органи - 24 департаменти фінансів обласних державних адміністрацій, фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації та 492 районних фінансових управління.

Територіальні органи Державної казначейської служби України - 660 головних обласних управлінь, районних та міських відділень.

Територіальні органи Державної фінансової інспекції України - 192 обласних, міжрайонних об'єднаних державних фінансових інспекцій, державних фінансових інспекцій в АР Крим та містах Києві та Севастополі.

Бюджетні установи - Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління", Державний гемологічний центр України, державна установа "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння", державна установа "Музей коштовного і декоративного каміння", Державний навчальний заклад післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму".

Бази відпочинку - "Світязь" Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації, "Нова Ялта" Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації, "Перлина" Департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації, "Фінансист" Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації та державні установи "База відпочинку "Конча-Заспа" та "База відпочинку "Любич" Міністерства фінансів України.

Чисельність працівників установ системи Міністерства фінансів - 31509 штатних одиниць, у тому числі за органами управління:

Міністерство фінансів України та місцеві фінансові органи

8865

Державна казначейська служба України та її територіальні органи

14785

Державна фінансова інспекція України та її територіальні органи

7127

Державна служба фінансового моніторингу України

237

Державна пробірна служба Україна

56

У 2013 році Міністерством фінансів України забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 19 бюджетними програмами.

За КВК 350 "Міністерство фінансів України" для виконання 19 бюджетних програм було визначено одного головного розпорядника, 4 відповідальних виконавців:

за 9 бюджетними програмами

Міністерство фінансів України

за 5 бюджетними програмами

Державна казначейська служба України

за 1 бюджетною програмою

Державна фінансова інспекція України

за 2 бюджетними програмами

Державна пробірна служба України

за 3 бюджетними програмами

Державна служба фінансового моніторингу України

Мережа установ та організацій, що отримували кошти з Державного бюджету України, в 2013 році складалась з 92 розпорядників бюджетних коштів:

головний розпорядник - розпорядник коштів I ступеня - Міністерство фінансів України;

50 розпорядників коштів II ступеня;

41 розпорядник коштів III ступеня.

Загальна сума видатків, затверджених у кошторисах бюджетних установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства фінансів України, на 2013 рік становить 34872292,7 тис. грн., з них використано 33842976,8 тис. грн., або 97,0 %, у тому числі:

за загальним фондом державного бюджету

затверджено кошторисом - 34741351,3 тис. грн.;

використано (касові видатки) - 33812260,4 тис. грн., або 97,3 %;

за спеціальним фондом державного бюджету

затверджено кошторисом - 130941,4 тис. грн.;

використано (касові видатки) - 30716,4 грн., або 23,5 відсотка.

Фінансування видатків у системі Міністерства фінансів України у 2013 році здійснювалося за такими бюджетними програмами:

Утримання центральних органів виконавчої влади та їх місцевих територіальних органів

За КПКВК 3501010 "Керівництво та управління у сфері фінансів" - Міністерство фінансів України та 517 місцевих фінансових органів.

Затверджено кошторисом - 584937,6 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 583035,4 тис. грн., за спеціальним фондом - 1902,2 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 554941,3 тис. грн., або 94,9 %, у тому числі: за загальним фондом - 554275,9 тис. грн., або 95,1 %, за спеціальним фондом - 665,4 тис. грн., або 35,0 відсотка.

За цією бюджетною програмою здійснювалося фінансування діяльності центрального апарату Міністерства фінансів України, департаментів фінансів обласних державних адміністрацій, фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації, районних в областях та районних в Автономній Республіці Крим фінансових управлінь, які забезпечували проведення єдиної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України.

Протягом року Міністерством фінансів розглянуто 81143 законопроекти, проекти розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових актів, проведено 4038 семінарів та конференцій, сформовано 11870 місцевих бюджетів. Місцевими фінансовими органами проведено 203514 експертиз кошторисів, штатних розписів, планів асигнувань та планів використання коштів бюджетних установ та проведено 23005 перевірок бюджетних установ.

За КПКВК 3503010 "Керівництво та управління у сфері пробірного контролю" - Державна пробірна служба України.

Затверджено кошторисом - 6023,3 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 4920,5 тис. грн., за спеціальним фондом - 1102,8 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 5773,3 тис. грн., або 95,8 %, у тому числі: за загальним фондом - 4920,5 тис. грн., або 100 %, за спеціальним фондом - 852,8 тис. грн., або 77,3 відсотка.

Основною метою виконання бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері державного пробірного контролю в Україні за якістю дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, контроль за операціями із зазначеними цінностями, управління сферою державного пробірного контролю.

Протягом року Державною пробірною службою України здійснено 413 перевірок суб'єктів господарської діяльності, проведено 5800 експертиз відбитків державного пробірного клейма, зареєстровано 1139 відбитків спеціального знака-іменника, що засвідчують виготовлювача ювелірних виробів, за результатами перевірок виявлено дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що підлягає постановці на облік, на суму 13798,5 тис. грн., видано суб'єктам господарювання 38 ліцензій на право провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

У 2013 році Державна пробірна служба України надавала освітні послуги з підвищення кваліфікації фахівців у сфері державного пробірного контролю, які здійснювались за ліцензією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.11.2011, серія АГ № 582524. Кількість слухачів, які пройшли курси підвищення кваліфікації, - 207 осіб.

За КПКВК 3504010 "Керівництво та управління казначейського обслуговування" - Державна казначейська служба України та 660 головних обласних управлінь, районних та міських відділень.

Затверджено кошторисом - 780105,5 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 770984,2 тис. грн., за спеціальним фондом - 9121,3 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 776319,4 тис. грн., або 99,5 %, у тому числі: за загальним фондом - 769425,1 тис. грн., або 99,8 %, за спеціальним фондом - 6894,3 тис. грн., або 75,6 відсотка.

Основним завданням Державної казначейської служби України є забезпечення урядової політики щодо управління бюджетними коштами, яка спрямована на створення оптимальної системи оперативного управління державними коштами, забезпечення своєчасних розрахунків за зобов'язаннями держави і сприяння забезпеченню збалансованості ресурсної та видаткової частин державного бюджету в часі. Удосконалення системи ефективного управління коштами бюджету, процедур попереднього контролю за їх витрачанням, розробка нової політики бухгалтерського контролю та звітності тощо.

Протягом року Державною казначейською службою України в межах коштів забезпечено обслуговування за доходами та видатками 12102 місцевих бюджети, 858198 рахунків коштів місцевих бюджетів та 51453 рахунки коштів державного бюджету, 4383 державних службовці підвищили кваліфікацію за професійними програмами та за програмами тематичних короткотермінових семінарів, проведено капітальний ремонт об'єктів площею 644 кв. м (проведено капітальний ремонт аварійних сходових клітин загальною площею 454,1 кв. м та капітальний ремонт двох поверхів приміщення ГУДКСУ у Житомирській області загальною площею 189,9 кв. м), проведено роботи з реконструкції об'єктів площею 488,9 кв. метра.

За КПКВК 3505010 "Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів" - Державна фінансова інспекція України та її 192 територіальних органи.

Затверджено кошторисом - 427710,6 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 427135,4 тис. грн., за спеціальним фондом - 575,2 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 427239,6 тис. грн., або 99,9 %, у тому числі: за загальним фондом - 426920,7 тис. грн., або 99,9 %, за спеціальним фондом - 318,9 тис. грн., або 55,4 відсотка.

Діяльність Державної фінансової інспекції у 2013 році була спрямована на здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взятті зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи комунальне майно, виконанням місцевих бюджетів; проведення моніторингу за усуненням недоліків і порушень, виявлених під час проведення державного фінансового контролю; розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень, запобігання їм у подальшому, а також щодо удосконалення державного фінансового контролю.

Протягом року проведено 6120 ревізій, 35 фінансових аудитів виконання бюджетних програм, 80 фінансових аудитів виконання місцевих бюджетів, 122 фінансових аудити діяльності суб'єктів господарювання, 193 органи ДФІ забезпечено системами автоматизованої обробки даних, 758 державних службовців підвищили кваліфікацію за професійними програмами та за програмами тематичних короткотермінових семінарів.

За КПКВК 3509010 "Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу" - Державна служба фінансового моніторингу України.

Затверджено кошторисом - 27693,2 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 27690,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 2,6 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 27608,5 тис. грн., або 99,7 %, у тому числі: за загальним фондом - 27605,9 тис. грн., або 99,7 %, за спеціальним фондом - 2,6 тис. грн., або 100 відсотків.

Основними завданнями Державного фінансового моніторингу України є: забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому моніторингу; налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері.

Протягом року підготовлено і направлено 439 запитів до іноземних підрозділів фінансової розвідки, 16498 запитів до суб'єктів фінансового моніторингу, взято на облік 22947 суб'єктів первинного фінансового моніторингу, проведено 71 методично-освітній захід для суб'єктів фінансового моніторингу за участю Держфінмоніторингу, підготовлено 549 методично-роз'яснювальних документів у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, оброблено 990,3 тис. повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, проведено 40 перевірок суб'єктів фінансового моніторингу.

Утримання бюджетних установ системи Міністерства фінансів України

За КПКВК 3501100 "Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні" - державна установа "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" та Державний гемологічний центр України.

Затверджено кошторисом - 26882,2 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 6110 тис. грн., за спеціальним фондом - 20772,2 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 18306,4 тис. грн., або 68,1 %, у тому числі: за загальним фондом - 5965,0 тис. грн., або 97,6 %, за спеціальним фондом - 12341,4 тис. грн., або 59,4 відсотка.

Протягом 2013 року Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснило поповнення державних запасів дорогоцінних металів, державних запасів дорогоцінного каміння на суму 5136,05 тис. гривень. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 28.09.2012 № 1038 до дохідної частини Державного бюджету України були перераховані грошові кошти, отримані від реалізації дорогоцінних металів Державного фонду у розмірі 3061,5 тис. гривень. Державним гемологічним центром України видано 44586 експертних висновків; здійснено 11 наукових та науково-технічних розробок, з них за рахунок коштів загального фонду - 5 розробок, за рахунок коштів спеціального фонду - 6 розробок; впроваджено 1 наукову роботу на тему "Розробка національних правил визначення та опису характеристик дорогоцінного каміння на основі передового міжнародного досвіду".

За КПКВК 3501120 "Прикладні наукові розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів" - Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління".

Затверджено кошторисом - 35807,4 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 32376,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 3430,8 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 35469,7 тис. грн., або 99,1 %, у тому числі: за загальним фондом - 32090,4 тис. грн., або 99,1 %, за спеціальним фондом - 3379,3 тис. грн., або 98,5 відсотка.

Протягом 2013 року виконано 27 науково-дослідних робіт; видано 20670 наукових друкованих видань, з них за рахунок коштів загального фонду - 7350 видань, за рахунок коштів спеціального фонду - 13320 видань. Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва становила 106 осіб, середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва - 13 осіб, середньорічна кількість докторантів - 9 осіб.

За КПКВК 3501220 "Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння, функціонування Музею коштовного і декоративного каміння, підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи" - державна установа "Музей коштовного і декоративного каміння" та 6 баз відпочинку, а саме: "Світязь" Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації, "Нова Ялта" Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації, "Перлина" Департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації, "Фінансист" Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації, державна установа "База відпочинку "Конча-Заспа" та державна установа "База відпочинку "Любич".

Затверджено кошторисом - 12035,4 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 6898,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 5137,3 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 9092,6 тис. грн., або 75,5 %, у тому числі: за загальним фондом - 6815,1 тис. грн., або 98,8 %, за спеціальним фондом - 2277,5 тис. грн., або 44,3 відсотка.

Основною метою бюджетної програми є залучення широких верств населення до надбань національної культурної спадщини: популяризація наукових геологічних знань в галузі видобувань та переробки коштовного і декоративного каміння; організація відпочинку співробітників Міністерства фінансів та фінансової системи, членів їх сімей.

Протягом 2013 року проведено 391 екскурсію, кількість відвідувачів Музею коштовного і декоративного каміння становила 4,7 тис. осіб, кількість відпочиваючих на 6 базах відпочинку становила 3051 особа.

Відповідальним виконавцем програм загальнодержавного значення є центральний апарат Міністерства фінансів України

За КПКВК 3501140 "Внески до міжнародних організацій".

Затверджено кошторисом - 56133,1 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 56133,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 56106,3 тис. грн., або 99,9 %, у тому числі: за загальним фондом - 56106,3 тис. грн., або 99,9 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Відповідно до Закону України від 03 червня 1992 року № 2402-XII "Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій", Указу Президента України від 14 липня 1992 року № 379/92 "Про членство України в Європейському банку реконструкції і розвитку", Закону України від 17 червня 1997 року № 348/97 "Про ратифікацію Угоди про заснування Чорноморського банку торгівлі та розвитку ", Указу Президента України від 26 лютого 2002 року № 181 "Про забезпечення членства України у Чорноморському банку торгівлі та розвитку" Україна є членом таких міжнародних фінансових організацій як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Багатостороннє агентство по гарантіях інвестицій (БАГІ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР). Членство в зазначених організаціях передбачає виконання Україною фінансових зобов'язань перед цими організаціями, а саме сплату членських внесків до статутних капіталів, які здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Протягом року було здійснено касові видатки для сплати членських внесків на суму 56106,3 тис. грн., з яких на користь МБРР - 36100,6 тис. грн. для часткового погашення заборгованості перед Світовим банком відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Україною від 31 липня 2012 року та на користь ЧБТР - 20002,5 тис. грн. для часткового погашення фінансової заборгованості перед ЧБТР в рамках підписки на додатковий капітал цієї установи, при цьому сплачено 3,2 тис. грн. для сплати комісії іноземному банку та Укрексімбанку за купівлю і переказ іноземної валюти.

Підставою здійснення видатків є: Закон України від 18 лютого 2012 року № 995 "Про ратифікацію Листа-зобов'язання для підписки на акції зі збільшення капіталу Чорноморського банку торгівлі та розвитку"; Закон України від 03 червня 1992 року № 2402-XII "Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій.

За КПКВК 3501170 "Обслуговування державного боргу та заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень".

Затверджено кошторисом - 32558000,6 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 32558000,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 31677093,3 тис. грн., або 97,3 %, у тому числі: за загальним фондом - 31677093,3 тис. грн., або 97,3 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

Затверджено кошторисом - 22210851,5 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 22210851,5 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 21826634,3 тис. грн., або 98,3 %, у тому числі: за загальним фондом - 21826634,3 тис. грн., або 98,3 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

Затверджено кошторисом - 10117751,1 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 10117751,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 9803364,5 тис. грн., або 96,9 %, у тому числі: за загальним фондом - 9803364,5 тис. грн., або 96,9 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Відхилення від плану обумовлені, в основному:

- різницею між фактичними курсами гривні до іноземних валют та прогнозними, що застосовувались при складанні державного бюджету;

- проведення витрат на управління державним боргом у сумі, що є меншою, ніж передбачалась у складі асигнувань на обслуговування державного боргу.

Крім того, за зазначеною бюджетною програмою кошти у сумі 47094,5 тис. грн. спрямовувались на:

отримання кодів цінних паперів ОВДП - 220,5 тис. грн.;

послуги АТ "Ощадбанк" з розміщення казначейських зобов'язань - 3996,5 тис. грн.;

банківські послуги (винагорода за обслуговування гарантованого кредиту) - 3617,5 тис. грн.;

послуги лід-менеджера (банк, що є головним організатором та гарантом випуску ОЗДП) - 16185,8 тис. грн.;

впровадження та супроводження ІАС УДБ - 2428,6 тис. грн.;

інформаційні послуги - 142,5 тис. грн.;

рейтингові послуги - 10211,7 тис. грн.;

юридичні послуги - 10290,9 тис. грн.;

витрати на закупівлю та конвертацію валюти - 0,5 тис. гривень.

За КПКВК 3501410 "Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі".

Затверджено кошторисом - 24000,0 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 24000,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 21281,2 тис. грн., або 88,7 %, у тому числі: за загальним фондом - 21281,2 тис. грн., або 88,7 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Основною метою виконання бюджетної програми є забезпечення сплати членського внеску до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (далі - Фонд), що дає можливість Україні брати участь у зазначеному Фонді після підписання відповідної угоди з його розпорядником (Європейським банком реконструкції та розвитку).

Законодавчою підставою для участі України у Фонді були Угода про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, укладена 24.02.2011, та Закон України від 06 липня 2011 року № 3596-VI "Про ратифікацію Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля" (набув чинності 22.08.2011).

Участь України у вказаній організації спрямована на збільшення кількості проектів, що впроваджуються в Україні з метою підвищення рівня енергоефективності у сфері комунального опалення, а також проектів, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, зокрема, управлінням відходами та використанням поновлювальних й альтернативних джерел енергії, великою мірою, за рахунок кредитних та грантових коштів згаданого Фонду.

Таким чином, забезпечення сплати членського внеску України до Фонду підтвердило її власну участь у цій організації, що у короткостроковій та середньостроковій перспективі дасть змогу Україні залучити значні фінансові ресурси міжнародних донорських організацій, іноземних урядів та кредиторів для фінансування на грантовій та кредитній основі проектів у сфері енергоефективності, енергозбереження та пов'язаних з охороною довкілля.

За КПКВК 3501440 "Оплата послуг радника та проведення заходів, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава".

Затверджено кошторисом - 13500,0 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 13500,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 0,0 тис. грн., або 0,0 %, у тому числі: за загальним фондом 0,0 тис. грн., або 0,0 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

З метою забезпечення виконання Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" у Законі України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" були передбачені видатки загального фонду у сумі 13500,0 тис. грн. на оплату послуг радника та проведення заходів, пов'язаних з продажем пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава.

Законом України від 15 березня 2012 року № 4524-VI "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава" (далі - Закон) передбачено залучення відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" радника для проведення оцінки пакетів акцій банків, одержання рекомендацій щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій банків, відбору стратегічних інвесторів тощо.

На виконання пункту 12.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, Мінфіном вжито вичерпних заходів щодо залучення радника, зокрема, проведена процедура закупівлі послуг радника відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

На участь у закупівлі надійшли три пропозиції конкурсних торгів від: RCF (Russia) B. V, ТОВ "Ернст енд Янг" і консорціуму у складі: ТОВ "Інвестиційний капітал Україна" та ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА". За результатами їх розгляду виявлена невідповідність усіх пропозицій умовам документації конкурсних торгів, в основному, умовам кваліфікаційної частини, які визначались відповідно до частини 2 статті 6 Закону, а саме щодо наявності не менш як двадцятирічного досвіду надання консультацій урядам держав у сфері продажу державних банків та наявності представництв, розташованих в Україні.

У зв'язку з цим 25.09.2013 комітетом з конкурсних торгів Міністерства фінансів з питань закупівлі товарів, робіт та послуг прийнято рішення відхилити пропозиції конкурсних торгів як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів, на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та відмінити торги на підставі частини 1 статті 30 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Таким чином, з незалежних від Мінфіну обставин відбір радника не відбувся.

Враховуючи зазначені обставини, у 2013 році підчас виконання бюджетної програми асигнування не відкривались та кошти не використовувались.

За КПКВК 3501660 "Модернізація державних фінансів".

Затверджено кошторисом - 87748,0 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 200,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 87548,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 3017,0 тис. грн., або 3,4 %, у тому числі: за загальним фондом 6,1 тис. грн., або 3,1 %, за спеціальним фондом - 3010,9 тис. грн., або 3,4 відсотка.

У рамках бюджетної програми реалізується Проект модернізації державних фінансів. Відповідальним виконавцем є Міністерство фінансів України, бенефіціари: Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України.

Загальна вартість проекту - 65 млн. дол. США, у тому числі: позика Світового банку - 60,0 млн. дол. США; внесок української сторони - 15 млн. дол. США.

Метою цієї бюджетної програми є покращення інституційної спроможності Міністерства фінансів шляхом розробки та впровадження нової методології і процедур у сфері управління державними фінансами, інтегрованих інформаційно-телекомунікаційних рішень та іншої технологічної інфраструктури, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

За звітний період кошти загального фонду в сумі 6,1 тис. грн. спрямовано на розміщення оголошення про проведення міжнародних конкурсних торгів (далі - МКТ) "Розробка прикладного програмного забезпечення для системи управління державними фінансами та інсталяція центральних серверів, апаратного забезпечення та мережевого обладнання" в рамках II частини Проекту модернізації державних фінансів (далі - Проект).

Кошти спеціального фонду (позика) в сумі 3010,9 тис. грн. у 2013 році спрямовано на оплату послуг по I, II та III частинах Проекту, зокрема: з консультативної підтримки створення автоматизованої бази контролю (моніторингу), обліку та звітування про стан забезпечення надходжень до бюджету за результатами контрольних заходів за контрактом між Мінфіном і ТОВ "Парус 2" від 27.08.2013 № 15010-03/84; послуг з навчання відповідно до контракту з ВГО "Інститут внутрішніх аудиторів України" (Україна) від 22.11.2013 № 15010-03/101; консультативної підтримки ТОВ "Ернст енд Янг" в рамках контракту від 14.06.2013 № 15010-03/65 щодо процесу закупівлі інтегрованої СУДФ та управління контрактом; на оплату послуг з аудиту фінансової звітності за 2013 рік відповідно до контракту з ТОВ "БДО" від 18.05.2012 № 15010-03/60; послуги з постачання, кастомізації та підтримки програмного модуля для системи фінансового менеджменту Проекту в рамках контракту зі Спільним українсько-російським підприємством "Парус-Україна" у формі ТОВ від 02.04.2009 № 28010-02/34; послуг індивідуальних консультантів Групи підтримки адміністративного управління та закупівель, операційних витрат, зокрема - послуг з перекладу.

Фактичні показники виконання бюджетної програми за загальним та спеціальним фондами у звітному періоді не відповідають плановим з незалежних від Мінфіну причин. Через значні відхилення поданих пропозицій від вимог тендерної документації по міжнародних конкурсних торгах (МКТ-3) як технічних, так і кваліфікаційних, пов'язаних з виконанням аналогічних контрактів щодо інформаційних систем такого рівня, за спільним зі Світовим банком рішенням МКТ-3 було відмінено. У квітні 2013 року було проведено повторну реструктуризацію Проекту та започатковано нові двоетапні торги - МКТ-4. У зв'язку з цим за погодженням зі Світовим банком було проведено коригування Плану закупівель по Проекту та перенесено терміни реалізації заходів, у тому числі по другій, основній частині Проекту (строки підписання контракту за МКТ). Це, в свою чергу, призвело до невиконання планових показників по інших напрямах використання бюджетних коштів.

Відповідальними виконавцями програм є Державна пробірна служба України, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України, Державна служба фінансового моніторингу України

Відповідальний виконавець - Державна пробірна служба України

За КПКВК 3501100 "Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні".

Затверджено кошторисом - 89,0 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 89 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 37,0 тис. грн., або 41,6 %, у тому числі: за загальним фондом - 37,0 тис. грн., або 41,6 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

У 2013 році Державною пробірною службою України заплановано виконання 2-х науково-дослідних робіт, але у зв'язку з затримками в оплаті за виконані роботи органами Державної казначейської служби України фактично виконувалась 1 науково-дослідна робота на тему "Розробка державних стандартних зразків ювелірних сплавів на основі золота та срібла для хімічних методів вимірювань".

Відповідальний виконавець - Державна казначейська служба України

За КПКВК 3504030 "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави".

Затверджено кошторисом - 37500,0 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 37500,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 37466,9 тис. грн., або 99,9 %, у тому числі: за загальним фондом - 37466,9 тис. грн., або 99,9 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Протягом звітного року відшкодовано шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, завданої фізичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб, по 166 справах на загальну суму 10401,8 тис. гривень.

Також було виконано відшкодування шкоди, завданої юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб по 9 справах на суму 27065,1 тис. гривень.

За КПКВК 3504040 "Забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою".

Затверджено кошторисом - 153921,6 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 153921,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 153870,1 тис. грн., або 99,9 %, у тому числі: за загальним фондом - 153870,1 тис. грн., або 99,9 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Протягом звітного року здійснено виплати по 7583 судових рішеннях.

За КПКВК 3504810 "Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції серверного приміщення, капітального ремонту та реконструкції систем енергоживлення, придбання обладнання та комп'ютерної техніки".

Затверджено кошторисом - 32223,3 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 32223,3 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 32197,7 тис. грн., або 99,9 %, у тому числі: за загальним фондом - 32197,7 тис. грн., або 99,9 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 472-р "Про перерозподіл капітальних видатків та передачу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству фінансів" кошти спрямовувались на погашення кредиторської заборгованості з реконструкції серверного приміщення, капітального ремонту та реконструкції систем енергоживлення, придбання обладнання та комп'ютерної техніки.

За КПКВК 3504820 "Здійснення видатків з утримання та проведення капітального ремонту об'єктів".

Затверджено кошторисом - 3083,2 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 3083,2 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 2689,1 тис. грн., або 87,2 %, у тому числі: за загальним фондом - 2689,1 тис. грн., або 87,2 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 472-р "Про перерозподіл капітальних видатків та передачу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству фінансів" кошти спрямовувались на проведення капітального ремонту коридорів та сходової клітини. Протягом звітного року відремонтовано 176 кв. м приміщень.

Відповідальний виконавець - Державна служба фінансового моніторингу України

За КПКВК 3509020 "Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму" - Державний навчальний заклад післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму".

Затверджено кошторисом - 3113,8 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 1764,9 тис. грн., за спеціальним фондом - 1348,9 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 2693,6 тис. грн., або 86,5 %, у тому числі: за загальним фондом - 1720,3 тис. грн., або 97,5 %, за спеціальним фондом - 973,3 тис. грн., або 72,2 відсотка.

Середньорічна чисельність фахівців за загальним фондом, які підвищували кваліфікацію в 2013 році, становила 600 осіб. Середньорічна чисельність фахівців, які підвищили кваліфікацію за рахунок коштів спеціального фонду у 2013 році, становила 506 осіб.

За КПКВК 3509810 "Оновлення технічного ресурсу єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму".

Затверджено кошторисом - 1784,8 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 1784,8 тис. грн., за спеціальним фондом - 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 1773,7 тис. грн., або 99,4 %, у тому числі: за загальним фондом - 1773,7 тис. грн., або 99,4 %, за спеціальним фондом - 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 472-р "Про перерозподіл капітальних видатків та передачу бюджетних призначень передбачених у 2013 році Міністерству фінансів" кошти спрямовувались на оновлення технічного ресурсу єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму

У 2013 році придбано 50 од. персональних комп'ютерів, 8 од. мережевого обладнання, 3 од. інформаційно-телекомунікаційних систем, що модернізуються.

Видатки, затверджені в Державному бюджеті України на 2013 рік, спрямовано на забезпечення найнагальніших потреб установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України.

За рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету забезпечено виконання основних напрямів діяльності за кожною бюджетною програмою.

Директор Департаменту
з фінансово-економічних
питань, бухгалтерського
обліку та фінансової
звітності -
головний бухгалтер


Р.П. Циба

{Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua}вгору