Документ v0216763-14, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2014

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.03.2014  № 216

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо процедури видачі рекомендації для отримання сертифіката льотної придатності або обмеженого сертифіката льотної придатності та сертифіката перегляду льотної придатності

Відповідно до Повітряного кодексу України, Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", та з метою виконання вимог статті M.A.901 Правил з підтримання льотної придатності (Part-M), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 лютого 2012 року № 85, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 333/20646 (далі - Part-M), та статті 21.A.174 Авіаційних правил України, Частина 21 "Сертифікація повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника" АПУ-21 (Part-21), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2014 року № 27, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2014 року за № 240/25017 (далі - Part-21), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо процедури видачі рекомендації для отримання сертифіката льотної придатності або обмеженого сертифіката льотної придатності та сертифіката перегляду льотної придатності, що додаються.

2. Департаменту льотної придатності забезпечити:

2.1. Розробку Методичних рекомендацій щодо схвалення організацій з управління підтриманням льотної придатності на проведення переглядів льотної придатності, як зазначено у статті M.A.710 Part-M до 15.03.2015.

2.2. Перегляд льотної придатності повітряних суден, внесених до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, відповідно до вимог Підчастини I Part-M.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Е.В. Дьоміна.

Голова Державної авіаційної
служби України


А.А. Колісник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаслужби
України
14.03.2014 № 216

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо процедури видачі рекомендації для отримання сертифіката льотної придатності або обмеженого сертифіката льотної придатності та сертифіката перегляду льотної придатності

1. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації щодо процедури видачі рекомендації для отримання сертифіката льотної придатності або обмеженого сертифіката льотної придатності та сертифіката перегляду льотної придатності (далі - Методичні рекомендації) розроблені на виконання вимог статті 21.A.174 Авіаційних правил України, Частина 21 "Сертифікація повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника" АПУ (Part-21), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2014 року № 27, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2014 року за № 240/25017 (далі - Part 21), та статті M.A.901 Правил з підтримання льотної придатності (Part-M), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 лютого 2012 року № 85, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 333/20646 (далі - Part M).

1.2. Ці Методичні рекомендації застосовні до власників/експлуатантів повітряних суден, внесених до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, що мають намір отримати сертифікат льотної придатності або обмежений сертифікат льотної придатності та сертифікат перегляду льотної придатності відповідно до вимог Глави H Part-21.

1.3. Ці Методичні рекомендації мають виключно рекомендаційний характер для всіх організацій з управління підтриманням льотної придатності.

1.4. У тексті цих Методичних рекомендацій посилання на M.A.XXX та M.B.XXX вважати посиланнями на відповідні статті Part-M, а посилання на AMC M.A.XXX та AMC M.B.XXX вважати посиланнями на відповідні статті Методичних рекомендацій щодо прийнятних методів встановлення відповідності та керівного матеріалу (AMC&GM) до Правил з підтримання льотної придатності (Part-M), затверджених наказом Державіаслужби України від 29 грудня 2012 року № 880 (далі - AMC Part-M).

1.5. У тексті цих Методичних рекомендацій посилання на 21.A.XXX та 21.B.XXX вважати посиланнями на відповідні статті Part-21, а посилання на Part-145 та Part-66 вважати посиланнями на Правила схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145) та зміни до Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 квітня 2010 року № 209, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2010 року за № 591/17886, та на Правила видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66), затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 238 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 987/19725, відповідно.

1.6. У тексті цих Методичних рекомендацій посилання на EASA Form 15a та EASA Form 25 вважати посиланнями на додатки 3 Part-M та 6 до Part-21, відповідно EASA Form 15a є прикладом форми сертифіката перегляду льотної придатності, а EASA Form 25 є прикладом форми сертифіката льотної придатності, що видаються уповноваженим органом з питань цивільної авіації (далі - компетентний орган).

2. Вимоги до рекомендації

2.1. Рекомендація для видачі сертифіката льотної придатності або обмеженого сертифіката льотної придатності та сертифіката перегляду льотної придатності

Рекомендація може видаватися персоналом схваленої організації з управління підтриманням льотної придатності або персоналом, передбаченим розділом 5 цих Методичних рекомендацій.

Рекомендація видається за умови проведення персоналом, зазначеним вище, інспекції повітряного судна та перевірки документації повітряного судна. Інспекція повітряного судна може бути проведена у період, що не перевищує 90 днів до закінчення строку дії сертифіката льотної придатності, сертифіката перегляду льотної придатності або дозволу на виконання польотів. Проведення інспекції повітряного судна у цей період дозволить не втручатися в процес експлуатації повітряного судна та запланувати проведення інспекції під час планового технічного обслуговування.

Після видачі рекомендації організація з управління підтриманням льотної придатності на забезпечення вимог M.A.901(c), M.A.901(d) може надсилати рекомендацію до компетентного органу та може присвоїти їй номер наступним чином - UR-ZZZ.XXXX.MG.2014, де:

- "UR" - Державний знак повітряного судна;

- "ZZZ" - Реєстраційний знак повітряного судна

- "XXXX" - номер сертифіката організації з управління підтримання льотної придатності;

- "MG" - підтвердження того, що рекомендацію видає схвалена організація;

- "2014" рік рекомендації.

Приклад: UR-ABC.0738.MG.2014

Організації з управління підтриманням льотної придатності, що управляє підтриманням льотної придатності даного повітряного судна, рекомендовано зберігати копію рекомендації в спеціальному фолдері в своєму офісі.

Для видачі рекомендації пропонується використовувати форму зазначену у додатку 1 до цих Методичних рекомендацій. Форма рекомендації містить наступну інформацію:

1) Загальна інформація:

а) дані про організацію з управління підтриманням льотної придатності;

б) загальна інформація про власника/експлуатанта;

в) дата та місце, де може бути проведена інспекція повітряного судна компетентним органом;

г) дата та місце, де може бути проведена перевірка документації повітряного судна компетентним органом.

2) Дані ПС:

а) реєстраційний знак повітряного судна;

б) тип, виробник, серійний номер;

в) номер крайньої ревізії керівництва з льотної експлуатації;

г) номер крайньої ревізії програми ТО;

д) інформація про зважування та центрування.

3) Документація, що може подається разом з рекомендацією:

а) копія реєстраційного свідоцтва повітряного судна;

б) заява власника/експлуатанта на видачу нового сертифіката перегляду льотної придатності;

в) звіт про виконання інспекції повітряного судна;

г) звіт про виконання перевірки документації повітряного судна.

4) Статуси повітряного судна:

а) статуси щодо нальоту та циклів;

б) перелік персоналу чи організацій, що виконували управління підтриманням льотної придатності, технічного обслуговування повітряного судна та його компонентів з часу крайнього перегляду льотної придатності.

5) Інспектування повітряного судна:

а) чіткий перелік напрямів, що перевірялися, та їх статус.

6) Недоліки:

а) перелік недоліків, виявлених під час інспекції повітряного судна та перевірки документації, а також виконані коригуючі дії оформлюються відповідно до додатка 2.

7) Заява, підписана персоналом, відповідальним за рекомендації, для підтвердження відповідності повітряного судна на момент рекомендації:

а) директивам льотної придатності;

б) карті даних сертифіката типу;

в) програмі ТО;

г) строкам заміни компонентів з обмеженим ресурсом;

д) відповідності звіту про зважування діючій конфігурації повітряного судна;

е) вимогам Part-21 щодо модифікацій та ремонтів;

є) крайній ревізії керівництва з льотної експлуатації, включаючи всі зміни та доповнення;

ж) відповідність вимогам щодо експлуатаційного та аварійного обладнання (наприклад, відповідність вимогам Subpart K та Subpart L, Правилам сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 5 липня 2010 року № 430, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 27 липня 2010 року № 558/17853, та національним вимогам України).

Ця заява також може включати підтвердження виконання всіх форм ТО відповідно схваленими організаціями з ТО та передачу ПС до експлуатації відповідно до вимог Part-M.

Рекомендацію може бути підписано лише після того, як ПС було передано до експлуатації після можливої форми ТО, що проводилась протягом процесу інспекції повітряного судна.

2.2. Додаткові процедури щодо рекомендації для повітряного судна, що імпортується (MA 904)

У випадку, коли повітряне судно імпортується до України рекомендовано мати експортний сертифікат льотної придатності, виданий не раніше ніж за 60 днів компетентним органом попередньої реєстрації. Заявку на перегляд льотної придатності може надсилати власник/експлуатант, із зазначенням місця та дати проведення інспекції. Заявка може бути подана за 60 робочих днів до запланованої дати.

Рекомендація може включати:

1) всю інформацію, зазначену у пункті 2.1 цих Методичних рекомендацій;

2) інформацію про повітряне судно:

а) бажаний номер реєстрації;

б) статус утримувача сертифіката типу;

в) старий номер реєстрації не застосовно у випадку з новим повітряним судном, з діючим експортним сертифікатом чи заявою про відповідність (Form 52 відповідно до Part 21);

г) номер експортного сертифіката льотної придатності;

д) карта даних сертифіката типу та номер;

е) карта даних сертифіката типу на шуми та номер, якщо застосовно;

є) порівняння між попередньою програмою ТО та новою запропонованою програмою ТО (не застосовно у випадку нового ПС з діючим експортним сертифікатом льотної придатності);

ж) документи, що можуть подаватися разом з рекомендацією:

- заявка;

- оригінал експортного сертифіката льотної придатності;

- копія схваленого керівництва з льотної експлуатації та його доповнень;

- перелік застосовних ДЛП, включаючи крайню опубліковану;

- проект програми ТО;

- статус компонентів з обмеженим ресурсом;

- діючий звіт про зважування та відповідність ПС даній конфігурації;

- статус ремонтів та модифікацій з підтвердженням їх відповідності вимогам Part 21;

з) статус ТО не застосовно для нового ПС у випадку діючого експортного сертифікат льотної придатності або заяви про відповідність (Form 52 відповідно до вимог Part 21):

- копія замовлення на виконання робіт та сертифіката передачі до експлуатації (CRS), в обсязі, що запросить компетентний орган;

і) обліт ПС:

- копія звіту щодо обльоту.

Новий сертифікат перегляду льотної придатності видається компетентним органом у випадку відповідності ПС вимогам Part 21. Також компетентний орган видає сертифікат перегляду льотної придатності (ARC) з терміном дії, що не перевищує 1 рік, якщо не буде причин обмежити його дію.

3. Персонал, що може видавати рекомендацію

Відповідно до вимог M.A.707 рекомендації може підписувати той самий персонал, що допущений до проведення перегляду льотної придатності в організації, що має відповідні привілеї, видані відповідно до вимог пункту M.A.711 Part-M.

До отримання відповідного привілею організаціям з управління підтримання льотної придатності рекомендовано подавати рекомендації, які можуть бути підписані відповідним персоналом даної організації, що має наступну кваліфікацію, що передбачена вимогами M.A.706, M.A.707, AMC M.A.707:

а) щонайменше п'ять років досвіду з підтримання льотної придатності. Під досвідом у підтриманні льотної придатності мається на увазі відповідний досвід у виконанні завдань, пов'язаних з ТО ПС та/або управлінням підтримання льотної придатності (інженерним супроводженням), та/або наглядом за виконання таких завдань;

б) рекомендовано мати відповідне свідоцтво, передбачене Part-66, або авіаційну освіту чи її національний еквівалент. Під свідоцтвом відповідно до вимог Part-66 мається на увазі свідоцтво з категорією B1 з підкатегорії повітряного судна, перегляд якого проводиться, або категорії B2 чи C. Для перегляду непотрібно підтверджувати вимоги щодо досвіду за Part-66;

в) формальне авіаційне навчання з ТО. Мається на увазі документально підтверджену підготовку за наступними предметами:

- відповідні частини Part 21 та Part M;

- відповідні частини експлуатаційних вимог та процедур, якщо застосовно;

- керівництво з управління підтриманням льотної придатності організації;

- знання відповідного типу (типів) ПС, одержане в результаті проходження формального навчального курсу. Такі курси можуть бути як мінімум на рівні, еквівалентному Додатку III Рівень 1 "Загальне ознайомлення" Part-66, та можуть бути проведені організацією, схваленою відповідно до Part-147, виробником, або будь-якою іншою організацією, прийнятною для компетентного органу;

- методи виконання ТО;

г) досвід роботи у схваленій організації на посаді з відповідними обов'язками;

д) персонал, що видає рекомендацію, може займати в організації посаду, незалежну від процесу управління льотною придатністю, або посаду, яка може передбачати повний спектр повноважень щодо процесу управління льотною придатністю всього ПС.

Незалежність від процесу управління льотною придатністю рекомендовано забезпечити наступним чином:

надання повноважень на проведення перегляду льотної придатності лише для тих ПС, в управлінні процесом льотної придатності яких така особа не була залучена. Наприклад, проведення перегляду льотної придатності конкретного модельного ряду та одночасно бути задіяним в управління льотної придатності іншого модельного ряду.

Організації, схвалені відповідно до вимог Підчастини G Розділу A Part-M, що мають схвалення відповідно до вимог Part-145, Підчастини F Розділу A Part-M, можуть призначати персонал з ТО зі своєї організації, як персонал з перегляду льотної придатності, якщо такий персонал не залучений в процес управління льотною придатністю ПС. Цей персонал рекомендовано залучати до передачі до експлуатації цього конкретного ПС, окрім виконання робіт з ТО під час інспекції повітряного судна або за результатами проведення такої інспекції повітряного судна, з метою уникнення можливого конфлікту інтересів.

Можливе призначення в якості персоналу з перегляду льотної придатності персонал з відділу якості організації з управління підтриманням льотної придатності.

Забезпечення загальної відповідальності за процес управління льотною придатністю всього ПС може досягатися у такі способи:

а) призначення у якості персоналу з перегляду льотної придатності відповідального керівника або призначеного керівника з ТО;

б) уповноваження проводити перегляд льотної придатності тільки на тих ПС, у відношенні до яких відповідна особа несе відповідальність за весь процес управління підтриманням льотної придатності.

4. Погодження персоналу для видачі рекомендацій

Для погодження персоналу, що може підписувати рекомендації, рекомендовано подати зміни до керівництва з управління підтримання льотної придатності, де можуть бути прописані процедури щодо видачі рекомендацій, та перелік персоналу, що може бути допущений для проведення інспекції повітряного судна та документального огляду та підпису рекомендацій.

Персонал, що може бути допущений для видачі рекомендації, погоджується компетентним органом за допомогою відповідної EASA Form 4. Після погодження персоналу щодо видачі рекомендації організація вносить його до керівництва з управління підтримання льотної придатності.

Директор департаменту
льотної придатності


О.В. Більчук
Додаток 1
до Методичних рекомендацій
щодо процедури видачі рекомендації
для отримання сертифіката льотної
придатності або обмеженого сертифіката
льотної придатності та сертифіката
перегляду льотної придатності

ФОРМА РЕКОМЕНДАЦІЇДодаток 2
до Методичних рекомендацій
щодо процедури видачі рекомендації
для отримання сертифіката льотної
придатності або обмеженого сертифіката
льотної придатності та сертифіката
перегляду льотної придатності

ФОРМА ЗВІТУ
щодо зауважень

Звіт щодо зауважень до рекомендації №

Реєстрація ПС

Тип ПС

Серійний номер

 

Дата інспекції

Місце проведення інспекції

Назва організації з ТО

Назва експлуатанта

Номер схвалення організації з ТО

Номер сертифіката експлуатанта

Невідповідність

Посилання на вимоги

Рівень

Звіт щодо усунення

Підпис

Підпис:

Посада:

Номер авторизації:

Дата:

{Текст взято з сайту Державіаслужби України http://www.avia.gov.ua}вгору