Про внесення змін до наказу Міненерговугілля України від 13.02.2012 № 92
Міненерговугілля України; Наказ від 03.04.2012216
Документ v0216732-12, поточна редакція — Прийняття від 03.04.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2012  № 216

Про внесення змін до наказу Міненерговугілля України від 13.02.2012 № 92

Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до наказу Міненерговугілля України від 13.02.2012 № 92 "Про проведення інвентаризації державного майна та надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності", а саме: додаток № 1 до наказу викласти у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

Міністр

Ю. БойкоДодаток № 1
до наказу Міненерговугілля України
03.04.2012 № 216

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ І ВЕРТИКАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
результатів інвентаризації державного майна, що обліковується на балансі _______________, відповідно до даних АС "Юридичні особи"
станом на 31.12.20___ (звітний рік)


з/п

Назва структурної компоненти

Майно на дату інвентаризації станом на
31.12.20__
(рік, що передує звітному)

Майно, яке надійшло протягом I кв.

Майно, яке вибуло протягом I кв.

Майно, яке надійшло протягом II кв.

Майно, яке вибуло протягом II кв.

Майно, яке надійшло протягом III кв.

усього

Кількість, шт. (га)

Первісна вартість, тис.грн.

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Назва структурної компоненти

1.1.

Будівлі


1.2.

Інженерні споруди


1.3.

Земельні ділянки


1.4.

Незавершене будівництво


1.5.

Інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі


1.6

Рухоме майно (речі)**Усього


2.

Назва структурної компоненти

2.1.

Будівлі


2.2.

Інженерні споруди


2.3.

Земельні ділянки


2.4.

Незавершене будівництво


2.5.

Інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі


2.6.

Рухоме майно (речі)**УсьогоУсього по підприємству


Продовження таблиці


з/п

Назва структурної компоненти

Майно, яке вибуло протягом III кв.

Майно, яке надійшло протягом IV кв.

Майно, яке вибуло протягом IV кв.

Майно на дату інвентаризації станом на
31.12.20__
(звітний рік)

Абсолютне відхилення*

усього

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Первісна вартість, тис.грн.

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Первісна вартість, тис.грн.

Залишкова вартість, тис.грн.

1

2

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1.

Назва структурної компоненти

1.1.

Будівлі

1.2.

Інженерні споруди

1.3.

Земельні ділянки

1.4.

Незавершене будівництво

1.5.

Інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі

1.6

Рухоме майно (речі)**


Усього

2.

Назва структурної компоненти

2.1.

Будівлі

2.2.

Інженерні споруди

2.3.

Земельні ділянки

2.4.

Незавершене будівництво

2.5.

Інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі

2.6.

Рухоме майно (речі)**


Усього


Усього по підприємству

Керівник підприємства

___________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

__________
* абсолютне відхилення = майно на дату інвентаризації станом на 31.12.20__ (звітний рік) - майно на дату інвентаризації станом на 31.12.20__ (рік, що передує звітному)
** державне майно, що не ввійшло до статутного капіталу господарського товариства, створеного у процесі корпоратизації/приватизації.вгору