Документ v0215557-00, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 14.06.2003, підстава - z0427-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 215 від 09.10.2000
м.Київ
vd20001009 vn215

( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 130 ( z0427-03 ) від 20.05.2003 )
Про затвердження форми оголошення про проведення
відкритих та двоступеневих торгів на закупівлю товарів,
робіт і послуг за рахунок державних коштів, форми
оголошення про попередню кваліфікацію та форми
повідомлення про результати проведення торгів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки
N 212 ( v0212569-01 ) від 19.09.2001 )

З метою надання методичної допомоги замовникам у здійсненні
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та відповідно
до абзаців восьмого та дев'ятого частини третьої статті 3 Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
від 22 лютого 2000 року N 1490-III ( 1490-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму оголошення про проведення відкритих та
двоступеневих торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за
рахунок державних коштів, форму оголошення про попередню
кваліфікацію виконавців та форму оголошення про результати
проведення торгів, що додаються. 2. Установити, що оголошення про проведення відкритих та
двоступеневих торгів, оголошення про попередню кваліфікацію
виконавців, повідомлення про результати проведення торгів,
розміщуються в інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник
Державних закупівель" за формами, затвердженими цим наказом. 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки України від 10.01.2000 N 4 ( v0004557-00 ) "Про
затвердження форми оголошення про проведення торгів (тендерів)
щодо закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок державних
коштів, форми оголошення про попередню кваліфікацію та форми
оголошення про результати проведення торгів (тендерів)". 4. Управлінню державних закупівель (Ошубко Н.М.) забезпечити
публікацію цього наказу в інформаційно-аналітичному бюлетені
"Вісник державних закупівель".
Міністр В.Роговий
Додаток 1
Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
09.10.2000 N 215
Форма оголошення про проведення відкритих та
двоступеневих торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг
за рахунок державних коштів
1. Головний розпорядник коштів та розмір бюджетного призначення
згідно з кошторисом на закупівлю або очікувана вартість закупівлі
(не для друку). ( Форму доповнено пунктом 1 згідно з Наказом
Мінекономіки N 212 ( v0212569-01 ) від 19.09.2001 )
2. Замовник торгів (повна назва та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): _________________________________________________________
( Абзац перший пункту 2 в редакції Наказу Мінекономіки N 212
( v0212569-01 ) від 19.09.2001 )
2.1. Поштова адреса: ________________________________________ 2.2. Відповідальний за проведення торгів: ___________________ телефон ___________________ факс __________________
3. Інформація про товари (роботи, послуги), що закуповуються: __________________________________________________________________
( Пункт 3 в редакції Наказу Мінекономіки N 212 ( v0212569-01 ) від
19.09.2001 )
4. Процедура здійснення закупівлі:________________________________
5. Місце та спосіб отримання тендерних документацій: _____________
6. Вартість тендерних документацій: _________________________ грн.
7. Місце та кінцевий строк подання тендерних пропозицій: _________ __________________________________________________________________
8. Місце та дата розкриття тендерних пропозицій: _________________
9. Додаткова інформація: _________________________________________

М.П. Підпис керівника __________________
Інструкція щодо заповнення форми
Оголошення готується державною мовою, засвідчується круглою
гербовою печаткою та підписується відповідною посадовою особою
організації-замовника. Дата заповнюється у порядку: час, число, місяць, рік. Щодо пункту 1 Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 8 січня 2000 р. N 13
( 13-2000-п ) "Про вдосконалення системи головних розпорядників
коштів державного бюджету". Щодо пункту 2 Потрібно зазначити повну назву організації - замовника та її
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств,
організацій, установ. Щодо пункту 3 При широкій номенклатурі закупівлі потрібно зазначити
узагальнені назви товарів, робіт і послуг. Замовник також зазначає загальну інформацію про вид,
кількість, місце поставки товарів, проведення робіт, надання
послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання
послуг. Детальна інформація зазначається у тендерній документації. Щодо пункту 5 Потрібно зазначити точну адресу та спосіб отримання тендерної
документації. Щодо пункту 6 Вартість тендерної документації не повинна перевищувати суму,
необхідну для покриття витрат на її підготовку та розсилання. Щодо пункту 7 Потрібно зазначити точне місце подання документації (адреса,
номер кабінету) та кінцевий строк подання (час, число, місяць,
рік). Термін подання тендерних пропозицій установлюється в межах
45 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення
торгів. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 15
календарних днів. При застосуванні процедури двоступеневих торгів
строк подання попередніх пропозицій не може бути меншим ніж 30
календарних днів з дня опублікування оголошення про здійснення
процедури двоступеневих торгів. Щодо пункту 8 У разі застосування процедури відкритих торгів потрібно
зазначити точне місце розкриття тендерних пропозицій (адреса,
номер кабінету) та дату (час, число, місяць, рік). Щодо пункту 9 У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію: - розмір тендерного забезпечення (якщо воно вимагається) та
телефони, за якими можна отримати додаткову інформацію; - про застосування умов захисту вітчизняного ринку відповідно
до статті 6 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 11 квітня 2001 р. N 347 ( 347-2001-п ) "Про
затвердження Порядку захисту вітчизняного ринку у разі закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні кошти" та розпорядження
Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2001 р. N 44-р
( 44-2001-р ) "Про перелік продукції, у разі закупівлі якої
державні замовники допускають до участі у конкурсах виключно
підприємства УТОСу, УТОГу, Спілки організацій інвалідів України та
пенітенціарної системи"; - про відповідну належність закупівлі, якщо закупівля
здійснюється у межах державного замовлення або державного
оборонного замовлення; - основні кваліфікаційні вимоги до постачальників відповідно
до статті 15 зазначеного Закону (за потреби). ( Інструкція в редакції Наказу Мінекономіки N 212 ( v0212569-01 )
від 19.09.2001 )
Додаток 2
Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
09.10.2000 N 215
Форма оголошення про попередню кваліфікацію
виконавців
1. Головний розпорядник коштів (не для друку). ( Форму доповнено
пунктом 1 згідно з Наказом Мінекономіки N 212 ( v0212569-01 ) від
19.09.2001 )
2. Замовник торгів (повна назва та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): _________________________________________________________
( Абзац перший пункту 2 в редакції Наказу Мінекономіки N 212
( v0212569-01 ) від 19.09.2001 )
2.1. Поштова адреса: ________________________________________ 2.2. Відповідальний за проведення торгів: ___________________ телефон _______________ факс _______________
3. Оголошується попередня кваліфікація виконавців щодо проведення
державних закупівель на: _________________________________________
4. Строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: _____
5. Основні вимоги до виконавців: _________________________________
6. Місце отримання інструкції щодо подання заявок на участь у
попередній кваліфікації: _________________________________________
7. Місце та остаточний строк подання заявок на участь у процедурі
попередньої кваліфікації: ________________________________________
8. Додаткова інформація: _________________________________________

М.П. Підпис керівника _____________________

Інструкція щодо заповнення форми
Оголошення готується державною мовою, засвідчується круглою
гербовою печаткою та підписується відповідною посадовою особою
організації - замовника. Дата заповнюється у порядку: час, число,
місяць, рік. Щодо пункту 1 Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 8 січня 2000 р. N 13
( 13-2000-п ) "Про вдосконалення системи головних розпорядників
коштів державного бюджету". Щодо пункту 2 Потрібно зазначити повну назву організації - замовника та її
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств,
організацій, установ. Щодо пункту 3 При широкій номенклатурі закупівлі потрібно зазначити
узагальнені назви товарів, робіт і послуг. Замовник також вказує загальну інформацію про вид, кількість,
місце поставки товарів, проведення робіт, надання послуг, строк
поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. Детальна
інформація зазначається у тендерній документації. Щодо пункту 4 Потрібно зазначити, яким найголовнішим кваліфікаційним
вимогам повинні відповідати виконавці. Кваліфікаційні вимоги
встановлюються у відповідності зі статтею 15 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
(Кваліфікаційні вимоги зазначати в якомога стислій формі або з
посиланням на відповідний абзац частини першої зазначеної вище
статті Закону). Щодо пункту 6 Потрібно зазначити точне місце (адреса, номер кабінету) та
остаточний строк (час, число, місяць, рік) подання заявок на
участь у процедурі попередньої кваліфікації. ( Інструкція в редакції Наказу Мінекономіки N 212 ( v0212569-01 )
від 19.09.2001 )
Додаток 3
Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
09.10.2000 N 215
Форма повідомлення про результати
проведення торгів (тендерів)
1. Головний розпорядник коштів (не для друку). ( Форму доповнено
пунктом 1 згідно з Наказом Мінекономіки N 212 ( v0212569-01 ) від
19.09.2001 )
2. Замовник торгів (повна назва та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): _________________________________________________________
( Абзац перший пункту 2 в редакції Наказу Мінекономіки N 212
( v0212569-01 ) від 19.09.2001 )
2.1. Поштова адреса: _______________________________________
3. Інформація про предмет закупівлі: _____________________________
4. Оголошення про проведення торгів було опубліковано у "Віснику
державних закупівель" від ___ N ___________ оголошення N _________
5. Дата акцепту тендерної пропозиції, що визнана найкращою: __________________________________________________________________
( Пункт 5 в редакції Наказу Мінекономіки N 212 ( v0212569-01 ) від
19.09.2001 )
6. Вартість договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ): ___ грн.
7. Джерело фінансування: _________________________________________
8. Інформація про переможця торгів:
8.1. Повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:__________
( Пункт 8.1 в редакції Наказу Мінекономіки N 212 ( v0212569-01 )
від 19.09.2001 ) 8.2. Поштова адреса: ________________________________________ 8.3. Телефон ___________________ факс ________ (не для друку)
( Пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки
N 212 ( v0212569-01 ) від 19.09.2001 )
М.П. Підпис керівника _____________________
Інструкція щодо заповнення форми
Форма заповнюється для розміщення у "Віснику державних
закупівель" як у випадку успішного проведення торгів, так і при
прийнятті рішення про відміну торгів, а також визнання торгів
такими, що не відбулися. Повідомлення готується державною мовою, засвідчується круглою
гербовою печаткою та підписується відповідною посадовою особою
організації-замовника. Дата заповнюється у порядку: час, число,
місяць, рік. Щодо пункту 3 Назва предмета закупівлі зазначається аналогічно оголошенню
про проведення торгів. Щодо пункту 4 Якщо замовник додатково розміщував оголошення про проведення
торгів у міжнародному виданні, потрібно зазначити назву видання,
номер та дату опублікування оголошення. Щодо пункту 6 При відміні торгів, а також при визнанні торгів такими, що не
відбулися, повідомляється із зазначенням причин. Пункти 5, 6, 7 у
таких випадках не заповнюються. Щодо пункту 7 Потрібно зазначити головного розпорядника державних коштів, а
також джерело фінансування закупівлі (кошти державного чи
місцевого бюджетів, кошти державних цільових фондів, кошти
Пенсійного фонду, державні кредитні ресурси). Щодо пункту 8 Потрібно зазначити повну назву переможця торгів та його
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств,
організацій, установ. ( Інструкція в редакції Наказу Мінекономіки N 212 ( v0212569-01 )
від 19.09.2001 )вгору