Документ v0214574-02, поточна редакція — Редакція від 10.02.2004, підстава - v0035574-04

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
03.09.2002 N 214

Про заходи щодо подальшого забезпечення
відкритості у діяльності Державного комітету
України по водному господарству
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету по водному господарству
N 35 ( v0035574-04 ) від 10.02.2004 )

На виконання Указу Президента України від 01.08.2002 р.
N 683/2002 ( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності органів державної влади" та постанови
Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. N 1302
( 1302-2002-п ) "Про заходи щодо подальшого забезпечення
відкритості у діяльності органів виконавчої влади", забезпечення
формування і реалізації зрозумілої громадянам
соціально-економічної політики у водогосподарській галузі
Н А К А З У Ю:
1. Взяти до відома, що постановою Кабінету Міністрів України
від 29.08.2002 р. N 1302 ( 1302-2002-п ) "Про заходи щодо
подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів
виконавчої влади" Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з
Державним комітетом зв'язку та інформатизації, Службою безпеки
України, Міністерством економіки України та Міністерством фінансів
України до кінця 2002 року доручено створити та впровадити першу
чергу Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (Єдиного
веб-порталу органів виконавчої влади) як центральної частини
електронної інформаційної системи "Електронний Уряд".
2. Відділу інформаційної політики Упрсправами (Наулік) у
місячний термін підготувати пропозиції щодо забезпечення
інформаційного наповнення Єдиного веб-порталу відповідно до
Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення
Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади, затвердженого
Держкомінформом та Держкомзв'язку.
3. Для аналізу і висвітлення діяльності Держводгоспу України
утворити під головуванням першого заступника Голови Комітету
Я.Гадзала:
3.1. Групу експертів з питань діяльності Держводгоспу України
у такому складі:
----------------------------------------------------------- |Гадзало |перший заступник Голови | 224-3320 | |Ярослав Михайлович|Комітету | АТС-10 | | | | 48-29 | |------------------+---------------------------+----------| |Богдан |начальник Управління | 235-4237 | |Микола Іванович |енергозбереження, | | | |механізації та охорони | | | |праці | | |------------------+---------------------------+----------| |Варницький |начальник Управління науки,| 224-8028 | |Олег Святославович|нормативно-технічного | | | |забезпечення та проектних | | | |робіт | | |------------------+---------------------------+----------| |Дезорін |начальник Управління | 234-3091 | |Олександр |комплексного використання | | |Вікторович |водних ресурсів | | |------------------+---------------------------+----------| |Земба |начальник Управління | 235-4333 | |Віктор Андрійович |експлуатації | АТС-10 | | |водогосподарських систем | 52-12 | |------------------+---------------------------+----------| |Тимошенко |начальник Управління | 224-7287 | |Світлана Демидівна|економіки | АТС-10 | | | | 59-19 | ----------------------------------------------------------- ( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету по водному господарству N 35 ( v0035574-04 ) від
10.02.2004 )
3.2. Групу галузевих експертів з питань діяльності
Держводгоспу України у такому складі:

----------------------------------------------------------------- |Гадзало |перший заступник | 224-3320 | |Ярослав Михайлович|Голови Комітету | АТС-10 | | | | 48-29 | |------------------+---------------------+----------------------| |Ващенко |начальник Управління |8(05536)3-4575 e-mail:| |Юрій Іванович |Головного Каховського|skk@kahovka.net | | |магістрального каналу| | |------------------+---------------------+----------------------| |Невмержицький |начальник |8(0414)36-1459 e-mail:| |Володимир Якович |Житомирського |owh@zt.ukrtel.net | | |облводгоспу | | |------------------+---------------------+----------------------| |Сакевич |начальник |8(296)5-4695 e-mail: | |Аркадій Михайлович|Дніпровського |dbwo@ukr.net | | |басейнового | | | |управління водних | | | |ресурсів | | |------------------+---------------------+----------------------| |Хеміч |начальник Каховської |8(05549)4-3251 | |Іван Михайлович |гідрогеолого- | | | |меліоративної | | | |експедиції | | |------------------+---------------------+----------------------| |Шевелєв |начальник |8(0562)3-4413 e-mail: | |Олександр Іванович|Дніпропетровського |OWH@solar.dp.ua | | |облводгоспу | | -----------------------------------------------------------------
4. Відділу інформаційної політики Упрсправами разом з
управліннями та самостійними відділами Комітету, після отримання
від Держкомзв'язку та Держкомінформу Порядку функціонування
веб-сайтів органів виконавчої влади забезпечити:
4.1. Підготовку для розгляду на експертній раді Комітету
пропозицій щодо створення та функціонування веб-сайта Держводгоспу
з дотриманням вимог зазначеного Порядку;
4.2. Обов'язкове розміщення на власних веб-сторінках та
опублікування у друкованих засобах масової інформації суспільно
важливих нормативно-правових актів, а також вичерпної інформації
про перелік та умови отримання громадянами послуг, які надаються
водогосподарськими організаціями, стан виконання програм і планів,
архівної та іншої інформації;
4.3. Оперативне оприлюднення інформації про діяльність
Комітету;
4.4. Систематичне розміщення на веб-сторінках відкритої
статистичної інформації про події в системі Держводгоспу,
забезпечення доступу до неопублікованих статистичних даних, які не
підпадають під дію обмежень, установлених законодавством;
4.5. Недопущення обмеження права на отримання відкритої
інформації, необгрунтованої відмови в її наданні, а також
запровадження плати за надання інформації в розмірах і випадках,
не передбачених законодавством;
4.6. Проведення не рідше ніж один раз на квартал
прес-конференцій, у тому числі через мережу Інтернет, а також
регулярне оприлюднення відповідей на запитання громадян у засобах
масової інформації.
5. Начальникам облводгоспів, БУВРів, управлінь каналів
утворити робочі групи під головуванням одного з заступників
начальника для вирішення питань розвитку інформатизації, аналізу і
висвітлення власної діяльності.
6. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю щоп'ятниці до 15-00 направляти в
Управління інформаційної політики Адміністрації Президента України
анонс подій Держводгоспу України на наступний тиждень. ( Пункт 6
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету по
водному господарству N 35 ( v0035574-04 ) від 10.02.2004 )
7. Техупуру (Варницький) на основі рішення експертної ради у
десятиденний термін подати пропозиції щодо включення до плану
науки і техніки на 2003 рік питання про створення веб-сайта
Держводгоспу.
8. Упрекономіки (Тимошенко), Фінупру (Андрєєв), Відділу
інформаційної політики Упрсправами, Техупру під час формування
проектів державного бюджету передбачати кошти на висвітлення
діяльності комітету в межах видатків, призначених на утримання,
відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації" ( 539/97-ВР ).
9. На виконання п.3 доручення Прем'єр-міністра України
А.Кінаха від 09.08.2002 р. N 8745/1 Відділу інформаційної політики
Упрсправами разом з управліннями та самостійними відділами
комітету проаналізувати у термін до 15.10.2002 р. повноту,
точність, об'єктивність основних офіційних публікацій Комітету та
організацій, що входять до сфери управління Комітету, за період
2000-2002 років, доступність таких публікацій для широкої
громадськості, а також відомості про фактично надану на запити
інформацію, додержання встановлених строків, розміри оплати,
кількість та причини відмов у наданні інформації, їх
обгрунтованість.
10. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю щокварталу до 10 числа наступного місяця
починаючи з жовтня 2002 р. подавати Держкомінформу інформацію про
хід виконання завдань, передбачених Указом Президента України від
1 серпня 2002 р. N 683 ( 683/2002 ) та цією постановою, згідно з
додатками 1-3. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету по водному господарству N 35 ( v0035574-04 )
від 10.02.2004 )
11. Упрсправами (Демковська) довести цей наказ до відома
водогосподарських організацій.

( Пункт 12 скасовано на підставі Наказу Державного комітету
по водному господарству N 35 ( v0035574-04 ) від 10.02.2004 )

13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Я.Гадзала.
Виконуючий обов'язки
Голови Комітету В.Лелявський

Додаток 1
до наказу Держводгоспу
України
03.09.2002 N 214

ІНФОРМАЦІЯ
Держводгоспу про хід виконання завдань, передбачених
Указом Президента України від 1 серпня 2002 р.
N 683 ( 683/2002 ) щодо організаційних та технічних
аспектів функціонування власного веб-сайта

----------------------------------------------------------------- | Найменування показника |Значення показника| |--------------------------------------------+------------------| |1. Адреса веб-сайта та електронної пошти* | | |--------------------------------------------+------------------| |2. Посада, прізвище, ім'я та по батькові, | | |номер телефону і адреса електронної пошти | | |особи, відповідальної за веб-сайт (із числа | | |керівників органу виконавчої влади)* | | |--------------------------------------------+------------------| |3. Структурний підрозділ, відповідальний за | | |підтримку та організацію інформаційного | | |наповнення веб-сайта* | | |--------------------------------------------+------------------| |4. Мови, якими, крім державної, подається | | |інформація на веб-сайті | | |--------------------------------------------+------------------| |5. Орієнтовна чисельність оригінальних | | |відвідувачів веб-сайта за місяць | | |--------------------------------------------+------------------| |6. Кількість зареєстрованих звернень | | |електронною поштою | | |--------------------------------------------+------------------| |7. Витрати на створення і підтримку | | |веб-сайта | | |--------------------------------------------+------------------| |8. Організація - розробник веб-сайта* | | |--------------------------------------------+------------------| |9. Організація - провайдер послуг Інтернет* | | |--------------------------------------------+------------------| |10. Місце розташування веб-сайта (на | | |власному сервері чи на сервері провайдера)* | | |--------------------------------------------+------------------| |11. Вид лінії зв'язку з провайдером | | |(комутована чи виділена)* | | |--------------------------------------------+------------------| |12. Пропускна здатність лінії зв'язку з | | |провайдером* | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Подається один раз на рік (у жовтні) та у разі зміни
відомостей.

Додаток 2
до наказу Держводгоспу
України
03.09.2002 N 214
ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Держводгоспом України завдань,
передбачених Указом Президента України
від 1 серпня 2002 р. N 683 ( 683/2002 )
щодо інформаційного наповнення
власного веб-сайта

------------------------------------------------------------------- | | Найменування (зміст) | Наявність| Обсяг |Періодичність| | | рубрики веб-сайта | (+/-) |розміщеної | оновлення | | | |інформації| текстової | інформації | | | | в рубриці|інформації | в рубриці | | | | |(в аркушах | | | | | |формату А4)| | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |1. |Основні завдання та | | | | | |нормативно-правові | | | | | |засади діяльності* | | | | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |2. |Структура Комітету* | | | | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |3. |Прізвища, імена та по | | | | | |батькові керівників* | | | | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |4. |Місцезнаходження | | | | | |центрального апарату | | | | | |Комітету, територіальних| | | | | |органів (поштові адреси,| | | | | |номери телефонів, | | | | | |факсів, адреси | | | | | |веб-сайтів та | | | | | |електронної пошти)* | | | | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |5. |Основні функції | | | | | |структурних підрозділів,| | | | | |прізвища, імена та по | | | | | |батькові, номери | | | | | |телефонів, адреси | | | | | |електронної пошти | | | | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |6. |Нормативно-правові акти | | | | | |Держводгоспу | | | | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |7. |Порядок реєстрації, | | | | | |ліцензування окремих | | | | | |видів діяльності (зразки| | | | | |документів, розрахунки | | | | | |для внесення необхідних | | | | | |платежів, їх розмір | | | | | |тощо) | | | | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |8. |Перелік та умови | | | | | |отримання громадянами | | | | | |послуг, що надаються | | | | | |Комітетом, форми і | | | | | |зразки документів, | | | | | |правила їх заповнення | | | | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |9. |Розпорядок роботи органу| | | | | |та час прийому громадян | | | | | |керівництвом* | | | | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |10.|Підприємства та | | | | | |організації, що належать| | | | | |до сфери управління | | | | | |Комітету* | | | | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |11.|Цільові програми | | | | | |(державні, галузеві, | | | | | |регіональні) | | | | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |12.|Відомості про проведення| | | | | |закупівлі товарів | | | | | |(робіт, послуг) за | | | | | |державні кошти | | | | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |13.|Показники діяльності | | | | | |органу, у тому числі | | | | | |статистична інформація | | | | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |14.|Поточні та заплановані | | | | | |заходи і події | | | | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |15.|Відомості про вакансії* | | | | |---+------------------------+----------+-----------+-------------| |16.|Інші рубрики | | | | | |(перелічити) | | | | -------------------------------------------------------------------
--------------- * Дані щодо обсягу інформації та періодичність її оновлення
не подаються.

Додаток 3
до наказу Держводгоспу
України
03.09.2002 N 214

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Держводгоспом України завдань,
передбачених Указом Президента України
від 1 серпня 2002 р. N 683 ( 683/2002 )
щодо задоволення звернень громадян
та проведення прес-конференцій

------------------------------------------------------------ | | Найменування показника | Кількість | Тематична | | | | |спрямованість| |--+-----------------------------+-----------+-------------| |1.|Задоволені звернення громадян| | | | |щодо надання відкритої | | | | |інформації | | | |--+-----------------------------+-----------+-------------| |2.|Відмова у наданні громадянам | | | | |інформації* | | | |--+-----------------------------+-----------+-------------| |3.|Стягнення плати за надання | | | | |громадянам інформації* | | | |--+-----------------------------+-----------+-------------| |4.|Проведення прес-конференцій, | | | | |усього | | | |--+-----------------------------+-----------+-------------| | |у тому числі з використанням | | | | |мережі Інтернет | | | |--+-----------------------------+-----------+-------------| |5.|Оприлюднення відповідей на | | | | |запитання громадян у засобах | | | | |масової інформації | | | ------------------------------------------------------------
--------------- * У разі наявності таких випадків надається детальна
інформація.вгору