Документ v0214207-96, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 08.07.2002, підстава - v0260202-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.07.1996 N 214
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного комітету
статистики
N 260 ( v0260202-02 ) від 08.07.2002 )
Про впровадження державних класифікаторів
валют та держав світу

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 4 травня
1993 року N 326 ( 326-93-п ) "Про Концепцію побудови національної
статистики України та Державну програму переходу на міжнародну
систему обліку та статистики" та від 8 червня 1995 року
N 403 ( 403-95-п ) "Про внесення змін і доповнень до Державної
програми переходу України на міжнародну систему обліку і
статистики" наказом Держстандарту України від 18.04.96 р. N 160
затверджено державні класифікатори України:
1. Державний класифікатор України (ДК); ДК-006-96
Класифікатор валют (КВ);
2. Державний класифікатор України (ДК); ДК-007-96
Класифікатор держав світу (КДС) ( v0160207-96 ) Н А К А З У Ю:
1. Органам державної статистики керуватись Державними
класифікаторами валют та держав світу з 01.01.97 р., введення яких
припиняє чинність "Общесоюзного классификатора валют" (ОКВ) та
"Общесоюзного классификатора "Страны мира и территории" (ОКСМТ).
2. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та
реєстрів (Чекменьов А.О.), економічному управлінню
(Єрофеєва Н.В.), управлінню справами (Гусаковський В.С.)
забезпечити замовлення, оплату, придбання по 70 примірників
вищезазначених класифікаторів у Держстандарті України та розсипку
класифікаторів органам державної статистики до 1 січня 1997 року.
3. Управлінню статистики зовнішньоекономічних зв'язків
(Хропатий Б.Ф.), ГОЦ Мінстату (Крамарєв В.Г.) до 1 січня 1997 року
внести відповідні зміни у комплекси електронної обробки
статистичної інформації у зв'язку із введенням в дію державних
класифікаторів валют та держав світу та довести їх до
територіального рівня.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра статистики О.Г.Осауленка.
Міністр М.І.Борисенковгору