Документ v0213732-11, поточна редакція — Прийняття від 10.06.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.06.2011 N 213

Про затвердження Плану роботи Міненерговугілля
України на 2011 рік та здійснення контролю
за його виконанням

Згідно з Положенням про Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України, затвердженим Указом Президента України від
6 квітня 2011 року N 382/2011 ( 382/2011 ), та з метою організації
ефективної роботи структурних підрозділів Міненерговугілля України
щодо забезпечення виконання покладених на Міністерство
завдань Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План роботи Міненерговугілля України на 2011
рік (далі - План), що додається.
2. Заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів
протягом 2011 року забезпечити організацію роботи з виконання
заходів, передбачених Планом, та, у разі потреби, в установленому
порядку вносити зміни до нього.
3. Керівникам структурних підрозділів спільно із керівниками
державних підприємств, що належать до сфери управління
Міненерговугілля, і господарських товариств, щодо яких
Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами
держави, у тижневий термін, після завершення кожного звітного
періоду (квартал, рік), надавати до Управління
інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А.І.) на
паперових та електронних носіях звіти про виконання Плану за
відповідний період за формою згідно з додатком до цього наказу.
4. Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення
(Велітченко А.І.) в установленому порядку:
4.1. Надавати Міністру на затвердження до 25 числа місяця,
наступного за відповідним звітним періодом, квартальні та річний
звіти про виконання Плану.
4.2. Оприлюднювати на офіційному веб-сайті Міністерства
затверджені квартальні та річний звіти.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінпаливенерго
від 1 жовтня 2009 року N 486 ( v0486558-09 ) "Про розроблення
щорічного плану роботи Мінпаливенерго України та здійснення
контролю за його виконанням".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Макуху В.О.
Міністр Ю.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
10.06.2011 N 213

ПЛАН
роботи Міненерговугілля України на 2011 рік

----------------------------------------------------------------------------------------- |NN п/п| Зміст заходу | Відповідальні |Строки виконання| Очікувані | | | | виконавці | | результати | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Розділ I Пріоритети. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |1.1 Зміцнення енергетичної безпеки держави. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |1.1.1 |Коригування |Департамент |липень |Затвердження | | |Енергетичної |стратегічної | |оновлених | | |стратегії України на |політики, інвестицій | |стратегічних | | |період до 2030 року |та ядерно- | |показників роботи | | |( 145-2006-р ). |енергетичного | |ПЕК до 2030 року. | | | |комплексу, | | | | | |структурні | | | | | |підрозділи, | | | | | |енергетичні компанії | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.2 |Забезпечення |Департамент з питань |протягом року |Здійснення | | |виконання Угоди про |євроінтеграції та | |моніторингу | | |фінансування ЄС |міжнародного | |виконання Угоди. | | |програми "Підтримка |співробітництва, | | | | |впровадження |Департамент | | | | |енергетичної |стратегічної | | | | |стратегії України". |політики, інвестицій | | | | | |та ядерно- | | | | | |енергетичного | | | | | |комплексу | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.3 |Продовження та |Департамент з питань |протягом року |Прискорення | | |інтенсифікація робіт |нафтової, газової, | |введення в | | |з розвідки і |торф'яної, | |дослідно-промислову| | |облаштування |нафтопереробної | |розробку | | |Субботинського |промисловості та | |Субботинського | | |нафтового та |альтернативних видів | |нафтового та | | |Одеського і |палива, | |Одеського і | | |Безіменного газових |НАК "Нафтогаз | |Безіменного газових| | |родовищ. |України" | |родовищ. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.4 |Підготовка та |Департамент з питань |протягом року |Збільшення | | |реалізація проектів |нафтової, газової, | |видобутку | | |видобутку |торф'яної, | |вуглеводнів за | | |вуглеводневої |нафтопереробної | |кордоном, введення | | |сировини за кордоном.|промисловості та | |в експлуатацію | | | |альтернативних видів | |нових свердловин. | | | |палива, | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | |України" | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.5 |Виконання плану |Департамент з питань |протягом року |Підвищення | | |заходів з реалізації |нафтової, газової, | |ефективності | | |розвитку Євро- |торф'яної, | |використання | | |Азіатського |нафтопереробної | |нафтотранспортної | | |нафтотранспортного |промисловості та | |системи. | | |коридору. |альтернативних видів | | | | | |палива | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.6 |Виконання Програми |Департамент з питань |протягом року |Збільшення обсягів | | |диверсифікації джерел|нафтової, газової, | |транспортування | | |постачання нафти в |торф'яної, | |нафти різних сортів| | |Україну на період до |нафтопереробної | |на європейський | | |2015 року |промисловості та | |ринок. | | |( 1572-2006-п ). |альтернативних видів | | | | | |палива | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.7 |Виконання |Департамент |протягом року |Зниження питомих | | |організаційно- |електроенергетики, | |витрат умовного | | |технічних заходів із |НАК "Енергетична | |палива на відпуск | | |зниження питомих |компанія України", | |електроенергії на | | |витрат умовного |НАК "Нафтогаз | |ТЕС і ТЕЦ. | | |палива на відпуск |України", | | | | |електроенергії на ТЕЦ|ДПЗД | | | | |і ТЕС. |"Укрінтеренерго", | | | | | |енергогенеруючі | | | | | |компанії | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.8 |Виконання |Департамент |протягом року |Зниження | | |організаційно- |електроенергетики, | |нормативних витрат | | |технічних заходів зі |НАК "Енергетична | |електричної енергії| | |зниження витрат |компанія України", | |в мережах 0,38 - | | |електроенергії на її |ДП "НЕК "Укренерго", | |800 кВ | | |транспортування |енергопостачальні | |Міненерговугілля на| | |електричними мережами|компанії | |0,2 - 0,4%. | | |напругою | | | | | |0,38 - 800 кВ. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.9 |Реалізація заходів |Департамент |протягом року |Збільшення робочої | | |щодо реконструкції та|стратегічної | |потужності, | | |модернізації |політики, інвестицій | |подовження терміну | | |енергоблоків |та ядерно- | |експлуатації | | |українських |енергетичного | |енергогенеруючих | | |теплоелектростанцій, |комплексу, | |потужностей, | | |схвалених |Департамент | |зниження питомих | | |розпорядженням Уряду |електроенергетики, | |витрат палива, | | |від 8 вересня 2004 р.|НАК "Енергетична | |забезпечення | | |N 648 ( 648-2004-р ) |компанія України" | |виконання | | |"Про заходи щодо | | |екологічних | | |реконструкції та | | |нормативів. | | |модернізації | | | | | |теплоелектростанцій у| | | | | |період до 2020 року".| | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.10|Реалізація |Департамент |протягом року |Підготовка згідно | | |Комплексної програми |стратегічної | |із затвердженими | | |робіт з подовження |політики, інвестицій | |планами-графіками | | |строку експлуатації |та ядерно- | |діючих енергоблоків| | |енергоблоків атомних |енергетичного | |АЕС України до їх | | |електростанцій, |комплексу, | |експлуатації у | | |схваленої |ДП "НАЕК "Енергоатом"| |понадпроектні | | |розпорядженням | | |строки. | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |29 квітня 2004 р. | | | | | |N 263-р | | | | | |( 263-2004-р ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.11|Створення виробництва|Департамент |протягом року |Проектування заводу| | |ядерного палива в |стратегічної | |з фабрикації | | |Україні. Введення в |політики, інвестицій | |ядерного палива для| | |експлуатацію - |та ядерно- | |реакторів типу | | |2013 рік. |енергетичного | |ВВЕР-1000. | | | |комплексу, | | | | | |ДК "Ядерне паливо" | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.12|Підтримання |Департамент |протягом року |Збільшення обсягу | | |досягнутих обсягів |стратегічної | |виробництва | | |видобутку уранової |політики, інвестицій | |концентрату | | |руди та забезпечення |та ядерно- | |природного урану до| | |розвитку потужностей |енергетичного | |890 тонн на рік. | | |діючих шахт і |комплексу, | | | | |освоєння нових |ДП "СхідГЗК" | | | | |родовищ урану. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.13|Реалізація проекту |Департамент |протягом року |Експлуатація на | | |кваліфікації ядерного|стратегічної | |енергоблоці N 3 | | |палива для АЕС |політики, інвестицій | |Южно-Української | | |України. |та ядерно- | |АЕС 42 ТВЗ | | | |енергетичного | |виробництва | | | |комплексу, | |компанії | | | |ДП "НАЕК "Енергоатом"| |"Westinghouse". | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.14|Забезпечення |Департамент |протягом року |Виконання графіку | | |українських АЕС |стратегічної | |постачання СЯП. | | |свіжим ядерним |політики, інвестицій | | | | |паливом (СЯП). |та ядерно- | | | | | |енергетичного | | | | | |комплексу, | | | | | |ДП "НАЕК "Енергоатом"| | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.15|Розроблення та |Департамент |протягом року |Захист економічних | | |подання до |майнових відносин та | |інтересів держави. | | |Мінекономрозвитку |управління | | | | |пропозицій про |корпоративними | | | | |внесення змін до |правами, | | | | |Закону України "Про |галузеві департаменти| | | | |перелік об'єктів | | | | | |права державної | | | | | |власності, що не | | | | | |підлягають | | | | | |приватизації" | | | | | |( 847-14 ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.16|Створення системи |Департамент |протягом року |Затвердження | | |науково-технічної, у |стратегічної | |положення про | | |тому числі проектно- |політики, інвестицій | |головних | | |конструкторської, |та ядерно- | |проектувальників | | |підтримки ядерно- |енергетичного | |ядерних об'єктів. | | |енергетичного |комплексу, | |Призначення | | |комплексу. |ДП "НАЕК "Енергоатом"| |генеральних | | | | | |проектувальників | | | | | |АЕС України. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.17|Впровадження |Департамент |протягом року |Унеможливлення | | |ефективної системи |промислової і | |розкрадання | | |обліку вуглеводневої |економічної безпеки, | |вуглеводневої | | |сировини на усіх |охорони праці та | |сировини, | | |етапах технологічного|цивільного захисту | |недопущення | | |циклу видобування, | | |незаконних втручань| | |переробки і | | |в роботу | | |транспортування | | |продуктопроводів та| | |(реалізація законів | | |крадіжок обладнання| | |України "Про нафту і | | |і устаткування. | | |газ" ( 2665-14 ), | | |Підвищення стану | | |"Про трубопровідний | | |безпечної | | |транспорт" | | |експлуатації та | | |( 192/96-ВР ) | | |запобігання | | |в частині | | |виникнення аварій. | | |забезпечення охорони | | | | | |особливо важливих | | | | | |об'єктів нафтогазової| | | | | |галузі). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.18|Розробка проекту |Департамент вугільної|II півріччя |Підвищення | | |Державної цільової |промисловості | |економічної | | |економічної програми | | |ефективності роботи| | |"Українське вугілля" | | |підприємств | | |на 2011 - 2015 роки. | | |вугільної галузі. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.1.19|Реалізація Галузевої |Департамент вугільної|протягом року |Підвищення | | |програми "Підвищення |промисловості | |енергоефективності | | |енергоефективності та| | |виробництва на | | |зменшення споживання | | |вугледобувних | | |енергоресурсів на | | |підприємствах. | | |вугледобувних | | | | | |підприємствах | | | | | |Міненерговугілля" на | | | | | |2010 - 2014 роки. | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |1.2 Підвищення надійності та якості забезпечення споживачів | |паливно-енергетичними ресурсами. Реалізація пріоритетних інвестиційних | |проектів у паливно-енергетичному комплексі. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |1.2.1 |Виконання |Департамент |протягом року |Завершення розробки| | |першочергових заходів|стратегічної | |техніко- | | |до початку |політики, інвестицій | |економічного | | |будівництва |та ядерно- | |обґрунтування | | |енергоблоків NN 3 і 4|енергетичного | |будівництва | | |Хмельницької АЕС. |комплексу, | |енергоблоків NN 3 і| | | |ДП "НАЕК "Енергоатом"| |4 Хмельницької АЕС.| | | | | |Укладання угоди на | | | | | |технічний проект РУ| | | | | |на основне | | | | | |обладнання з | | | | | |тривалим терміном | | | | | |виготовлення. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.2 |Реконструкція та |Департамент |протягом року |Розширення | | |переоснащення |стратегічної | |номенклатури, | | |виробництва |політики, інвестицій | |підвищення якості | | |іонообмінних смол. |та ядерно- | |та конкуренто- | | | |енергетичного | |спроможності | | | |комплексу, | |іонообмінних смол. | | | |ДП "Смоли" | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.3 |Проведення комплексу |Департамент |протягом року |Створення | | |пусконалагоджувальних|стратегічної | |виробничих | | |робіт, відпрацювання |політики, інвестицій | |потужностей з | | |технології переробки |та ядерно- | |виробництва | | |різних видів |енергетичного | |двоокису цирконію. | | |розкритої цирконієвої|комплексу, | | | | |сировини та |ДП "Цирконій" | | | | |виробництва двоокису | | | | | |цирконію. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.4 |Продовження |Департамент |протягом року |Підвищення | | |будівництва ПЛ 750 кВ|стратегічної | |ефективності, | | |Рівненська АЕС - |політики, інвестицій | |якості та | | |Київська з |та ядерно- | |надійності | | |розширенням ПС 750 кВ|енергетичного | |виробництва та | | |"Київська" та |комплексу, | |передачі | | |заходами ПЛ 750 кВ. |Департамент | |електроенергії у | | |Введення в |електроенергетики, | |західний та | | |експлуатацію - 2014 |ДП "НЕК "Укренерго" | |центральний регіони| | |рік. | | |України, збільшення| | | | | |пропускної | | | | | |спроможності | | | | | |перетину Захід - | | | | | |Вінниця на 900 МВт | | | | | |з відповідним | | | | | |збільшенням видачі | | | | | |потужності | | | | | |Рівненської та | | | | | |Хмельницької АЕС. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.5 |Продовження |Департамент |протягом року |Підвищення | | |будівництва ПС 750 кВ|стратегічної | |надійності | | |"Київська" з заходами|політики, інвестицій | |електропостачання | | |ПЛ 750 - 330 кВ. |та ядерно- | |споживачів | | | |енергетичного | |центральної частини| | | |комплексу, | |ОЕС України. | | | |Департамент | | | | | |електроенергетики, | | | | | |ДП "НЕК "Укренерго" | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.6 |Продовження |Департамент |протягом року |Збільшення величини| | |будівництва ПЛ 330 кВ|стратегічної | |маневрових | | |"Дністровська ГАЕС - |політики, інвестицій | |потужностей ОЕС | | |Бар" з реконструкцією|та ядерно- | |України за рахунок | | |ПС 330 кВ "Бар". |енергетичного | |введення в | | |Введення в |комплексу, | |експлуатацію | | |експлуатацію - 2012 |Департамент | |першого | | |рік. |електроенергетики, | |гідроагрегату | | | |ДП "НЕК "Укренерго" | |Дністровської ГАЕС,| | | | | |що підвищить | | | | | |сталість та | | | | | |надійність роботи | | | | | |Західної та | | | | | |Південно-Західної | | | | | |ЕС. Підвищення | | | | | |надійності | | | | | |електропостачання | | | | | |споживачів | | | | | |Чернівецької, | | | | | |Хмельницької та | | | | | |Вінницької | | | | | |областей. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.7 |Продовження |Департамент |протягом року |Забезпечення | | |будівництва ПС |стратегічної | |надійного та | | |330/110/10 кВ |політики, інвестицій | |безперебійного | | |"Сєвєрна": розширення|та ядерно- | |електропостачання | | |та реконструкція. |енергетичного | |м. Києва та | | |Введення в |комплексу, | |північної частини | | |експлуатацію - 2013 |Департамент | |Київської області. | | |рік. |електроенергетики, | | | | | |ДП "НЕК "Укренерго" | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.8 |Продовження |Департамент |протягом року |Забезпечення | | |будівництва ПС 330 кВ|стратегічної | |надійного та | | |"Західна" із заходами|політики, інвестицій | |безперебійного | | |повітряної лінії |та ядерно- | |електропостачання | | |330 кВ. |енергетичного | |м. Києва. | | |Введення в |комплексу, | | | | |експлуатацію - 2012 |Департамент | | | | |рік. |електроенергетики, | | | | | |ДП "НЕК "Укренерго" | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.9 |Реалізація |Департамент |протягом року |Забезпечення видачі| | |інвестиційного |стратегічної | |проектної | | |проекту "ПЛ-750 кВ |політики, інвестицій | |потужності | | |Запорізька АЕС - |та ядерно- | |Запорізької АЕС. | | |Каховська з ПС 750 кВ|енергетичного | |Підвищення | | |"Каховська" та |комплексу, | |надійності | | |заходами повітряних |Департамент | |електропостачання | | |ліній 330 кВ" |електроенергетики, | |південних регіонів | | |(пусковий комплекс: |ДП "НЕК "Укренерго" | |України збільшення | | |реконструкція ПС | | |на 800 МВт | | |330 кВ | | |потужності, яка | | |"Новокаховська"). | | |може бути передана | | | | | |із ОЕС України до | | | | | |Кримського | | | | | |півострова. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.10|Підготовка |Департамент |протягом року |Збільшення | | |інвестиційного |стратегічної | |надійності | | |проекту "Будівництво |політики, інвестицій | |електропостачання | | |ПЛ 330 кВ |та ядерно- | |споживачів | | |"Новоодеська - |енергетичного | |південнозахідної | | |Арциз". |комплексу, | |частини Одеської | | | |Департамент | |області, а в умовах| | | |електроенергетики, | |роздільної роботи з| | | |ДП "НЕК "Укренерго" | |енергосистемою | | | | | |Молдови, зменшення | | | | | |частки | | | | | |недостатнього | | | | | |відпуску | | | | | |електроенергії | | | | | |споживачам Криму. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.11|Продовження |Департамент |протягом року |Покриття пікових | | |будівництва |стратегічної | |навантажень, | | |гідроагрегату N 3 |політики, інвестицій | |заповнення нічних | | |Ташлицької ГАЕС |та ядерно- | |провалів в | | |потужністю 150 МВт. |енергетичного | |енергосистемі, | | |Введення в |комплексу, | |створення надійного| | |експлуатацію - 2013 |ДП "НАЕК "Енергоатом"| |високоманеврового | | |рік. | | |аварійного і | | | | | |частотного резерву | | | | | |потужностей в | | | | | |Південному регіоні | | | | | |України. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.12|Продовження |Департамент |протягом року |Створення нових | | |будівництва першої |стратегічної | |генеруючих | | |черги Дністровської |політики, інвестицій | |потужностей (324 | | |ГАЕС. |та ядерно- | |МВт), підвищення | | |Введення в |енергетичного | |надійності роботи | | |експлуатацію - 2013 |комплексу, | |енергосистеми | | |рік. |НАК "Енергетична | |України, | | | |компанія України", | |забезпечення | | | |ВАТ "Укргідроенерго" | |ефективності | | | | | |регулювання | | | | | |нерівномірного | | | | | |добового графіка | | | | | |навантаження | | | | | |об'єднаної | | | | | |енергосистеми | | | | | |України. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.13|Продовження |Департамент |протягом року |Покращання умов | | |реконструкції |стратегічної | |роботи ОЕС України,| | |гідроелектростанцій |політики, інвестицій | |збільшення | | |ВАТ "Укргідроенерго".|та ядерно- | |потужності | | |Введення в |енергетичного | |гідроагрегатів | | |експлуатацію - 2012 |комплексу, | |після | | |рік. |НАК "Енергетична | |реконструкції, | | | |компанія України", | |підвищення ступеня | | | |ВАТ "Укргідроенерго" | |безпеки | | | | | |гідротехнічних | | | | | |споруд ГЕС. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.14|Підготовка |Департамент |протягом року |Подолання вузьких | | |інвестиційного |стратегічної | |місць окремих | | |проекту "Підвищення |політики, інвестицій | |підстанцій 330 кВ | | |ефективності передачі|та ядерно- | |та 220 кВ | | |електроенергії |енергетичного | |Дніпровського та | | |(Модернізація |комплексу, | |Донбаського | | |підстанцій)". |Департамент | |регіонів. | | | |електроенергетики, | | | | | |ДП "НЕК "Укренерго" | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.15|Будівництво |Департамент |протягом року |Проектування | | |Централізованого |стратегічної | |пускового комплексу| | |сховища |політики, інвестицій | |ЦСВЯП. | | |відпрацьованого |та ядерно- | | | | |ядерного палива |енергетичного | | | | |(ЦСВЯП) реакторів |комплексу, | | | | |ВВЕР АЕС України. |ДП "НАЕК "Енергоатом"| | | | |Введення в | | | | | |експлуатацію - 2014 | | | | | |рік. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.16|Реалізація рішень |Департамент з питань |протягом року |Виконання заходів | | |Спільної заяви |євроінтеграції та | |відповідно до | | |Україна - ЄС |міжнародного | |Спільної заяви | | |міжнародної |співробітництва, | |Україна - ЄС, | | |інвестиційної |Департамент з питань | |підписаної | | |конференції з |нафтової, газової, | |23 березня 2009 р. | | |модернізації |торф'яної, | |у м. Брюсселі. | | |газотранспортної |нафтопереробної | | | | |системи України. |промисловості та | | | | |(розпорядження |альтернативних видів | | | | |Кабінету Міністрів |палива, | | | | |України від |НАК "Нафтогаз | | | | |15 квітня 2009 р. |України" | | | | |N 413-р | | | | | |( 413-2009-р ) | | | | | |"Питання | | | | | |модернізації | | | | | |газотранспортної | | | | | |системи України"). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.2.17|Організація |Департамент вугільної|червень, жовтень|Забезпечення сталої| | |підготовки |промисловості | |роботи підприємств | | |вугледобувних | | |в осінньо-зимовий | | |підприємств до сталої| | |період 2011/2012 | | |роботи в осінньо- | | |рр. | | |зимовий період | | | | | |2011/2012 років. | | | | | |Контроль за | | | | | |виконанням плану | | | | | |заходів. | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |1.3 Впровадження ринкових реформ у паливно-енергетичному комплексі. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.1 |Здійснення |Управління |протягом року |Підготовка звітної | | |моніторингу |інформаційно- | |інформації. | | |реалізації |аналітичного | | | | |Національного плану |забезпечення | | | | |дій на 2011 рік, | | | | | |затвердженого Указом | | | | | |Президента України | | | | | |від 27 квітня 2011 р.| | | | | |N 504 | | | | | |( 504/2011 ), щодо | | | | | |впровадження Програми| | | | | |економічних реформ на| | | | | |2010 - 2014 роки | | | | | |"Заможне суспільство,| | | | | |конкурентоспроможна | | | | | |економіка, ефективна | | | | | |влада" | | | | | |( n0004100-10 ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.3.2 |Здійснення заходів |Департамент з питань |протягом року |Започаткування | | |щодо проведення |євроінтеграції та | |технічного | | |технічного |міжнародного | |дослідження, в | | |дослідження |співробітництва, | |результаті | | |можливості |Департамент | |проведення якого | | |синхронного |електроенергетики, | |будуть визначені | | |об'єднання |Департамент | |заходи, виконання | | |української і |стратегічної | |яких дасть змогу | | |молдавської |політики, інвестицій | |забезпечити в | | |енергосистем з |та ядерно- | |Україні загально- | | |континентальною |енергетичного | |європейський | | |європейською |комплексу, | |рівень експлуатації| | |енергосистемою |НАК "Енергетична | |енергетичної | | |ENTSO-E. |компанія України", | |системи, що у свою | | | |ДП "НЕК "Укренерго" | |чергу забезпечить | | | | | |надійність та | | | | | |сталість постачання| | | | | |якісної | | | | | |електроенергії | | | | | |українським | | | | | |споживачам | | | | | |незалежно від | | | | | |роботи з іншими | | | | | |енергосистемами. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.3.3 |Розроблення і |Департамент |протягом року |Забезпечення умов | | |затвердження Кодексу |електроенергетики, | |для функціонування | | |електричних мереж |ДП "НЕК "Укренерго", | |та розвитку | | |Об'єднаної |НАК "Енергетична | |оптового ринку | | |енергетичної системи |компанія України" | |електричної | | |України. | | |енергії. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.3.4 |Погодження проектів |Департамент з питань |протягом року |Затвердження | | |Концепції та |євроінтеграції та | |Державної програми | | |Державної програми |міжнародного | |інтеграції | | |інтеграції Об'єднаної|співробітництва, | |Об'єднаної | | |енергетичної системи |Департамент | |енергетичної | | |України до об'єднання|стратегічної | |системи України до | | |енергетичних систем |політики, інвестицій | |об'єднання | | |європейських держав. |та ядерно- | |енергетичних систем| | | |енергетичного | |європейських | | | |комплексу, | |держав. | | | |Департамент | | | | | |електроенергетики, | | | | | |ДП "НЕК "Укренерго", | | | | | |НАК "Енергетична | | | | | |компанія України" | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.3.5 |Робота в рамках |Департамент з питань |протягом року |Поступова | | |Протоколу про |євроінтеграції та | |імплементація | | |приєднання України до|міжнародного | |європейського | | |Договору про |співробітництва, | |енергетичного | | |заснування |Департамент з питань | |законодавства | | |Енергетичного |нафтової, газової, | |відповідно до | | |Співтовариства |торф'яної, | |зобов'язань, які | | |( 994_a27 ). |нафтопереробної | |взяла Україна в | | | |промисловості та | |рамках Протоколу | | | |альтернативних видів | |про приєднання | | | |палива, | |України до Договору| | | |Департамент | |про заснування | | | |електроенергетики, | |Енергетичного | | | |ДП "НЕК "Укренерго", | |Співтовариства | | | |НАК "Енергетична | |( 994_a27 ). | | | |компанія України" | |Розвиток | | | |НАК "Нафтогаз | |співробітництва в | | | |України" | |енергетичній сфері | | | | | |між країнами- | | | | | |учасницями | | | | | |Енергетичного | | | | | |Співтовариства, | | | | | |вивчення та | | | | | |впровадження в | | | | | |Україні існуючого | | | | | |досвіду її | | | | | |країн-учасниць. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.3.6 |Участь у розробленні |Департамент |протягом року |Впровадження | | |засад функціонування |електроенергетики | |ринкових механізмів| | |ринку енергетичного | | |визначення ціни | | |вугілля. | | |вугілля та | | | | | |реформування ринку | | | | | |вугілля. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.3.7 |Розроблення Концепції|Департамент |I квартал |Встановлення | | |переходу на біржову |фінансово-економічної| |повноцінних | | |форму реалізації |політики | |ринкових механізмів| | |товарної вугільної | | |ціноутворення на | | |продукції. | | |ринку вугілля. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.3.8 |Реалізація програми |Департамент майнових |протягом року |Збільшення обсягів | | |приватизації |відносин та | |залучення | | |державних вугільних |управління | |недержавних | | |підприємств. |корпоративними | |інвестицій у | | | |правами, | |вугільну галузь. | | | |Департамент вугільної| | | | | |промисловості | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.3.9 |Здійснення |Управління з |протягом року |Виконання | | |моніторингу та |реструктуризації та | |показників програми| | |координації виконання|закриття вугільних | |"Реструктуризація | | |програми робіт та |підприємств | |вугільної та | | |послуг, передбачених | | |торфодобувної | | |проектами ліквідації | | |промисловості". | | |вугільних та | | | | | |торфодобувних | | | | | |підприємств. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.3.10|Реалізація комплексу |Управління з |протягом року |Підвищення | | |заходів, спрямованих |реструктуризації та | |ефективності та | | |на оптимізацію |закриття вугільних | |забезпечення | | |чисельності |підприємств | |своєчасності | | |працівників, а також | | |виконання програми | | |витрат енергетичних і| | |робіт і послуг з | | |матеріальних | | |ліквідації | | |ресурсів, які | | |вугледобувних | | |використовуються при | | |підприємств, які | | |ліквідації вугільних | | |фінансуються за | | |підприємств. | | |бюджетною програмою| | | | | |"Реструктуризація | | | | | |вугільної та | | | | | |торфодобувної | | | | | |промисловості". | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.3.11|Завершення виконання |Управління з |грудень |Покращення | | |робіт, передбачених |реструктуризації та | |екологічного стану | | |проектами ліквідації |закриття вугільних | |на території | | |22 вугледобувних |підприємств | |гірничих | | |підприємствах. | | |підприємств та | | | | | |передача | | | | | |вуглеотримувачів до| | | | | |органів праці та | | | | | |соціального захисту| | | | | |населення для | | | | | |подальшого | | | | | |забезпечення | | | | | |побутовим паливом. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |1.4 Покращення фінансово-економічного стану підприємств паливно-енергетичного | |комплексу. Розв'язання боргових проблем. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |1.4.1 |Виконання заходів |Департамент |протягом року |Розв'язання проблем| | |Комплексного плану із|фінансово-економічної| |дебіторсько- | | |забезпечення |політики, | |кредиторської | | |фінансової |Управління | |заборгованості та | | |стабілізації |бухгалтерського | |стабілізація | | |підприємств паливно- |обліку та звітності, | |фінансового стану | | |енергетичного |галузеві | |підприємств ПЕК. | | |комплексу. |департаменти, | | | | | |Департамент | | | | | |промислової і | | | | | |економічної безпеки, | | | | | |охорони праці та | | | | | |цивільного захисту | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.4.2 |Розробка та |Департамент |протягом року |Прийняття урядових | | |затвердження |фінансово-економічної| |рішень щодо | | |фінансових планів |політики | |фінансових | | |національних компаній| | |показників розвитку| | |паливно-енергетичної | | |компаній ПЕК на | | |сфери на 2011 рік. | | |2011 рік. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.4.3 |Сприяння скасуванню |Департамент |протягом року |Зменшення | | |пільг на |фінансово-економічної| |перехресного | | |електроенергію та |політики | |субсидіювання та | | |природний газ для | | |поетапне припинення| | |окремих категорій | | |цінового дотування | | |споживачів. | | |окремих категорій | | | | | |споживачів. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.4.4 |Приведення тарифів на|Департамент |протягом року |Зменшення | | |електроенергію для |фінансово-економічної| |перехресного | | |населення до |політики | |субсидіювання та | | |економічно | | |ліквідація цінового| | |обґрунтованого рівня.| | |дотування | | | | | |населення. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.4.5 |Реалізація заходів |Департамент |протягом року |Зменшення боргових | | |щодо реструктуризації|фінансово-економічної| |зобов'язань | | |кредиторської |політики | |вугледобувних | | |заборгованості | | |підприємств, у тому| | |вугледобувних | | |числі тих, які | | |підприємств, що | | |плануються до | | |утворилася станом на | | |приватизації або | | |1 січня 2011 р. | | |передачі в оренду. | | |(згідно з нормами | | | | | |законодавства). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.4.6 |Впровадження |Департамент |протягом року |Вдосконалення | | |галузевої системи |фінансово-економічної| |системи контролю за| | |моніторингу і |політики | |витратами | | |контролю за | | |вугледобувних | | |здійсненням | | |підприємств на | | |закупівель державними| | |закупівлю | | |вугледобувними | | |обладнання та | | |підприємствами. | | |матеріалів. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.4.7 |Здійснення |Департамент |протягом року |Поліпшення | | |організаційних |управління персоналом| |виробничого | | |заходів щодо |та документального | |менеджменту та | | |реалізації проекту |забезпечення | |економічного стану | | |системного навчання | | |вугледобувних | | |"Школа бригадирів" та| | |підприємств. | | |впровадження програми| | | | | |навчання з | | | | | |виробничого | | | | | |менеджменту на | | | | | |вугледобувних | | | | | |підприємствах. | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |1.5 Підвищення рівня безпеки функціонування виробничих та інших об'єктів. | |Забезпечення безпечних умов праці, профілактика травматизму і нещасних | |випадків на підприємствах та об'єктах паливно-енергетичного комплексу. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |1.5.1 |Виконання плану |Департамент |протягом року |Створення безпечних| | |заходів щодо |промислової і | |умов праці. | | |реалізації положень |економічної безпеки, | | | | |Генеральної угоди між|охорони праці та | | | | |Кабінетом Міністрів |цивільного захисту | | | | |України, | | | | | |Всеукраїнським | | | | | |об'єднанням | | | | | |організації | | | | | |роботодавців та | | | | | |всеукраїнськими | | | | | |профспілками та | | | | | |профоб'єднаннями в | | | | | |частині охорони | | | | | |праці. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.5.2 |Реалізація державної |Департамент |протягом року |Зниження рівня | | |політики щодо |промислової і | |травматизму на | | |забезпечення |економічної безпеки, | |підприємствах та | | |безпечних умов праці,|охорони праці та | |об'єктах ПЕК. | | |профілактики |цивільного захисту, | | | | |травматизму і |галузеві департаменти| | | | |нещасних випадків на | | | | | |підприємствах та | | | | | |об'єктах паливно- | | | | | |енергетичного | | | | | |комплексу. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.5.3 |Контроль за |Департамент |протягом року |Поліпшення стану | | |виконанням заходів |промислової і | |безпеки, гігієни | | |Галузевої програми |економічної безпеки, | |праці та | | |поліпшення стану |охорони праці та | |виробничого | | |безпеки, гігієни |цивільного захисту | |середовища на | | |праці та виробничого | | |підприємствах ПЕК. | | |середовища на 2007 - | | | | | |2011 роки. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.5.4 |Забезпечення |Департамент |протягом року |Ефективна | | |безпечного поводження|стратегічної | |експлуатація | | |з відпрацьованим |політики, інвестицій | |сховища на | | |ядерним паливом |та ядерно- | |Запорізькій АЕС та | | |(ВЯП). |енергетичного | |виконання графіку | | | |комплексу, | |вивезення ВЯП на | | | |ДП "НАЕК "Енергоатом"| |переробку до | | | | | |спеціалізованих | | | | | |підприємств | | | | | |Російської | | | | | |Федерації. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.5.5 |Реалізація Концепції |Департамент |протягом року |Реалізація заходів | | |підвищення безпеки |стратегічної | |згідно з | | |діючих енергоблоків |політики, інвестицій | |затвердженими | | |атомних |та ядерно- | |планами-графіками | | |електростанцій, |енергетичного | |на 2011 рік. | | |схваленої |комплексу, | | | | |розпорядженням |ДП "НАЕК "Енергоатом"| | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |13 грудня 2005 р. | | | | | |N 515-р | | | | | |( 515-2005-р ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.5.6 |Реалізація державної |Департамент |протягом року |Забезпечення | | |політики щодо |промислової і | |надійного захисту | | |забезпечення |економічної безпеки, | |ядерних установок, | | |фізичного захисту |охорони праці та | |ядерних матеріалів,| | |ядерних установок, |цивільного захисту, | |радіоактивних | | |ядерних матеріалів, |ДП "НАЕК "Енергоатом"| |відходів та інших | | |радіоактивних | | |джерел іонізуючого | | |відходів та інших | | |випромінювання на | | |джерел іонізуючого | | |підприємствах, в | | |випромінювання. | | |установах та | | |(Закон України "Про | | |організаціях, що | | |фізичний захист | | |входять до сфери | | |ядерних установок, | | |управління | | |ядерних матеріалів, | | |Міненерговугілля. | | |радіоактивних | | |Недопущення | | |відходів, інших | | |радіоактивного | | |джерел іонізуючого | | |забруднення | | |випромінювання") | | |довкілля та | | |( 2064-14 ). | | |опромінювання | | | | | |персоналу. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.5.7 |Реалізація |Департамент |протягом року |Підвищення рівня | | |Національної програми|промислової і | |антитерористичного | | |протидії тероризму на|економічної безпеки, | |захисту об'єктів | | |2008 - 2010 роки. |охорони праці та | |ПЕК, унеможливлення| | |(Указ Президента |цивільного захисту | |скоєння актів | | |України від | | |ядерного тероризму | | |23 квітня 2008 р. | | |на радіаційно- | | |N 381-15т). | | |ядерних об'єктах | | | | | |Міненерговугілля. | | | | | |Розробка проектів | | | | | |нормативно-правових| | | | | |актів у сфері | | | | | |фізичного захисту, | | | | | |протидії тероризму | | | | | |на об'єктах ПЕК. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.5.8 |Реалізація державної |Департамент |протягом року |Розробка Програми | | |політики з |промислової і | |підвищення | | |організації |економічної безпеки, | |ефективності та | | |антитерористичного |охорони праці та | |надійності захисту | | |захисту об'єктів |цивільного захисту | |об'єктів ПЕК, | | |підприємств, установ | | |уразливих у | | |та організацій, що | | |терористичному | | |належать до сфери | | |відношенні на | | |управління | | |2011 - 2013 роки. | | |Міненерговугілля. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.5.9 |Реалізація |Департамент |протягом року |Розробка окремих | | |Загальнодержавної |промислової і | |положень, | | |цільової програми |економічної безпеки, | |погодження проекту | | |розвитку цивільного |охорони праці та | |Кодексу цивільного | | |захисту на |цивільного захисту | |захисту України. | | |2009 - 2013 роки. | | | | | |(Указ Президента | | | | | |України від | | | | | |26 червня 2008 р. | | | | | |N 590/2008 | | | | | |( 590/2008 ), | | | | | |постанова Кабінету | | | | | |Міністрів України від| | | | | |25 лютого 2009 р. | | | | | |N 156) | | | | | |( 156-2009-п ) | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.5.10|Підготовка та |Департамент |протягом року |Визначення | | |проведення технічної |промислової і | |фактичного стану | | |інвентаризації |економічної безпеки, | |захисних споруд та | | |захисних споруд |охорони праці та | |встановлення рівня | | |цивільного захисту. |цивільного захисту | |їх готовності до | | |(Указ Президента | | |використання за | | |України від | | |призначенням. | | |26 червня 2008 р. | | | | | |N 590/2008 | | | | | |( 590/2008 ), | | | | | |розпорядження | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |26 листопада 2008 р. | | | | | |N 1473-р) | | | | | |( 1473-2008-р ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.5.11|Участь у підготовці |Департамент |протягом року |Формування | | |та реалізації |промислової і | |безпечного та | | |Загальнодержавної |економічної безпеки, | |здорового | | |програми поліпшення |охорони праці та | |виробничого | | |стану безпеки, |цивільного захисту | |середовища, | | |гігієни праці та | | |мінімізація | | |виробничого | | |професійних та | | |середовища на | | |промислових | | |2011 - 2015 роки. | | |ризиків. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.5.12|Розробка і реалізація|Департамент |протягом року |Зменшення кількості| | |комплексних заходів з|промислової і | |пожеж і нещасних | | |питань забезпечення |економічної безпеки, | |випадків на них. | | |пожежної безпеки. |охорони праці та | | | | | |цивільного захисту | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.5.13|Розробка і реалізація|Департамент |протягом року |Зменшення ризику | | |плану заходів з |промислової і | |виникнення | | |питань цивільного |економічної безпеки, | |надзвичайних | | |захисту, оперативного|охорони праці та | |ситуацій та захист | | |реагування на |цивільного захисту | |персоналу і | | |надзвичайні ситуації | | |підприємств, що | | |техногенного та | | |входять до сфери | | |природного характеру.| | |Міненерговугілля. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.5.14|Впровадження заходів |Департамент |протягом року |Створення безпечних| | |Програми підвищення |промислової і | |умов праці | | |безпеки праці на |економічної безпеки, | |шахтарів. Зниження | | |вугледобувних та |охорони праці та | |рівня аварійності | | |шахтобудівних |цивільного захисту, | |та виробничого | | |підприємствах на |державні вугледобувні| |травматизму на | | |2011 - 2015 рр. |підприємства, | |вугільних | | | |галузеві інститути | |підприємствах. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.5.15|Здійснення |Департамент |протягом року |Створення безпечних| | |моніторингу за |промислової і | |умов праці | | |виконанням |економічної безпеки, | |шахтарів. Зниження | | |профілактичних |охорони праці та | |рівня аварійності | | |заходів згідно з: |цивільного захисту, | |та виробничого | | |- Планом |державні вугледобувні| |травматизму на | | |профілактичної роботи|підприємства, | |вугільних | | |Державної |ДВГРС | |підприємствах. | | |воєнізованої | | | | | |гірничорятувальної | | | | | |служби (ДВГРС) у | | | | | |вугільній | | | | | |промисловості на | | | | | |2011 рік; | | | | | |- Програмою | | | | | |поліпшення вентиляції| | | | | |шахт на 2011 рік. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |1.5.16|Розробка та |Департамент |протягом року |Удосконалення | | |затвердження |промислової і | |нормативно-правової| | |нормативних та |економічної безпеки, | |бази діяльності | | |нормативно-правових |охорони праці та | |ДВГРС. | | |актів стосовно |цивільного захисту, | |Посилення безпеки | | |діяльності Державної |ДВГРС, | |виконання | | |воєнізованої |НДІГС "Респіратор" | |аварійно- | | |гірничорятувальної | | |рятувальних | | |служби у вугільній | | |робіт на шахтах. | | |промисловості України| | | | | |(ДВГРС). | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Розділ II Завдання, визначені актами законодавства, актами та дорученнями | |Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної | |Ради України. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України, | |звернень громадян. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 1. Здійснення відомчого моніторингу та контролю за виконанням | |законодавчих, нормативно-правових, організаційно-розпорядчих та інших актів | |---------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.1 |Здійснення |Департамент |протягом року |Здійснення | | |моніторингу та |управління персоналом| |постійного | | |контролю за |та документального | |відповідного | | |виконанням законів |забезпечення, | |моніторингу та | | |України, актів і |структурні підрозділи| |контролю. | | |доручень Президента | | | | | |України, Кабінету | | | | | |Міністрів України, | | | | | |постанов Верховної | | | | | |Ради України, та за | | | | | |розглядом звернень | | | | | |громадян, запитів і | | | | | |звернень народних | | | | | |депутатів України. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.1.2.|Здійснення |Управління |щомісяця |Здійснення | | |моніторингу |інформаційно- | |відповідного | | |депутатських запитів |аналітичного | |моніторингу та | | |і звернень до |забезпечення, | |контролю. | | |Кабінету Міністрів |структурні підрозділи| | | | |України та | | | | | |інформування | | | | | |Секретаріату Кабінету| | | | | |Міністрів про | | | | | |вирішення питань, які| | | | | |надійшли в запитах та| | | | | |зверненнях від членів| | | | | |коаліції. | | | | | |(пункт 7 протоколу | | | | | |наради Кабінету | | | | | |Міністрів України з | | | | | |питань удосконалення | | | | | |взаємодії між | | | | | |Верховною Радою та | | | | | |Кабінетом Міністрів, | | | | | |покращення | | | | | |законопроектної | | | | | |роботи від | | | | | |23.04.2010). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.1.3 |Організаційне |Департамент |протягом року |Здійснення | | |забезпечення |управління персоналом| |постійного | | |особистого прийому |та документального | |відповідного | | |громадян та |забезпечення, | |моніторингу та | | |представників їх |структурні підрозділи| |контролю. Надання | | |об'єднань Міністром | | |відповідей | | |та його заступниками,| | |громадянам по суті | | |здійснення їх | | |питання їх | | |аналізу і | | |звернень. | | |моніторингу. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.1.4 |Участь у соціальному |Управління трудової |протягом року |Упередження | | |діалозі щодо |та соціальної | |виникнення | | |покращення морального|політики, | |соціальної напруги | | |та матеріального |галузеві департаменти| |на підприємствах | | |становища працівників| | |ПЕК. | | |ПЕК, здійсненні | | | | | |соціального | | | | | |партнерства з | | | | | |Галузевими | | | | | |профспілками в | | | | | |процесі формування та| | | | | |реалізації соціально-| | | | | |трудових відносин. | | | | | |(розпорядження | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |18 березня 2009 р. | | | | | |N 285-р | | | | | |( 285-2009-р ) | | | | | |"Про затвердження | | | | | |плану заходів щодо | | | | | |організації | | | | | |соціального діалогу в| | | | | |Україні"). | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 2. Реалізація державної політики в електроенергетичній галузі | |---------------------------------------------------------------------------------------| |2.2.1 |Реалізація заходів |Департамент |протягом року |Створення передумов| | |для переведення на |стратегічної | |для переведення | | |електроопалення |політики, інвестицій | |об'єктів | | |об'єктів соціально- |та ядерно- | |соціальнопобутового| | |побутового |енергетичного | |призначення на | | |призначення. |комплексу, | |опалення | | |(протокол наради під |Департамент | |електричною | | |головуванням Прем'єр-|електроенергетики | |енергією з метою | | |міністра України | | |скорочення | | |від 09.07.2008 | | |споживання | | |N 35131/0/1-08). | | |природного газу. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.2.2 |Виконання завдань |Департамент |протягом року |Впровадження | | |другого етапу Плану |фінансово-економічної| |спеціального | | |заходів з реалізації |політики, | |механізму | | |Концепції |Департамент | |балансування | | |функціонування та |електроенергетики, | |обсягів | | |розвитку ринку |НАК "Енергетична | |купівлі-продажу | | |електричної енергії. |компанія України" | |електричної енергії| | |(розпорядження | | |із збереженням | | |Кабінету Міністрів | | |централізованого | | |України від | | |складання графіків | | |28 листопада 2007 р. | | |навантаження. | | |N 1056-р | | | | | |( 1056-2007-р ) | | | | | |"Про схвалення плану | | | | | |заходів щодо | | | | | |реалізації положень | | | | | |Концепції | | | | | |функціонування та | | | | | |розвитку оптового | | | | | |ринку електричної | | | | | |енергії України"). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.2.3 |Розроблення |Департамент |протягом року |Створення умов для | | |прогнозного балансу |електроенергетики, | |належного | | |електричної енергії |НАК "Енергетична | |задоволення попиту | | |по ОЕС України. |компанія України", | |на електричну | | | |ДП "НЕК "Укренерго", | |енергію. | | | |ДПЗД | | | | | |"Укрінтеренерго", | | | | | |ДП "НАЕК "Енергоатом"| | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.2.4 |Розроблення |Департамент |протягом року |Забезпечення | | |прогнозної структури |електроенергетики, | |оптимальної | | |палива теплових |НАК "Енергетична | |структури палива | | |електростанцій. |компанія України", | |для виробництва | | | |енергогенеруючі | |електроенергії ТЕС | | | |підприємства | |і ТЕЦ. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.2.5 |Координація та |Департамент |протягом року |Забезпечення | | |моніторинг виконання |стратегічної | |надійного | | |Галузевої цільової |політики, інвестицій | |енергопостачання | | |програми підготовки |та ядерно- | |об'єктів та | | |та проведення в |енергетичного | |приймаючих міст, | | |Україні фінальної |комплексу, | |задіяних у | | |частини чемпіонату |Департамент | |проведенні | | |Європи 2012 року з |електроенергетики | |фінальної частини | | |футболу. | | |чемпіонату Європи | | |(Закон України "Про | | |2012 року з | | |організацію та | | |футболу. | | |проведення фінальної | | | | | |частини чемпіонату | | | | | |Європи 2012 року з | | | | | |футболу в Україні") | | | | | |( 962-16 ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.2.6 |Забезпечення |Департамент |протягом року |За рахунок | | |реалізації бюджетної |електроенергетики, | |бюджетних коштів | | |програми щодо |Департамент | |поліпшення | | |використання коштів, |фінансово-економічної| |фінансового стану | | |передбачених у |політики, | |ГК ТЕС НАК | | |державному бюджеті на|Управління | |"Енергетична | | |2011 рік для |бухгалтерського | |компанія України" | | |здешевлення кредитів |обліку і звітності, | |при закупівлях | | |на закупівлю палива |НАК "Енергетична | |вугілля у обсягах, | | |для ТЕС. |компанія України" | |необхідних для | | | | | |сталого проходження| | | | | |осінньо-зимового | | | | | |періоду. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 3. Реалізація державної політики в нафтогазової галузі | |---------------------------------------------------------------------------------------| |2.3.1 |Газифікація населених|Департамент з питань |протягом року |Соціально- | | |пунктів, розташованих|нафтової, газової, | |економічний | | |в сільській |торф'яної, | |розвиток сільських | | |місцевості. |нафтопереробної | |територій, | | |(розпорядження |промисловості та | |покращення | | |Кабінету Міністрів |альтернативних видів | |побутових умов | | |України від |палива, | |населення сільської| | |26.08.2009 N 1001-р |НАК "Нафтогаз | |місцевості. | | |( 1001-2009-р ), із |України" | | | | |змінами та | | | | | |доповненнями). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.3.2 |Здійснення |Департамент з питань |щомісяця |Інформування | | |моніторингу попиту та|нафтової, газової, | |Апарату Президента | | |пропозицій нафти і |торф'яної, | |України та Кабінету| | |нафтопродуктів. |нафтопереробної | |Міністрів України | | |(доручення Кабінету |промисловості та | |про ситуацію на | | |Міністрів України від|альтернативних видів | |ринку нафти та | | |05.03.2008 |палива | |нафтопродуктів. | | |N 11434/3/1-08). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.3.3 |Підготовка та |Департамент з питань |щомісяця |Забезпечення | | |проведення засідань |нафтової, газової, | |належного | | |експертно-аналітичної|торф'яної, | |функціонування | | |групи з опрацювання |нафтопереробної | |ринку нафти та | | |питань функціонування|промисловості та | |нафтопродуктів. | | |ринку нафти та |альтернативних видів | | | | |нафтопродуктів. |палива | | | | |(доручення Кабінету | | | | | |Міністрів України від| | | | | |10.10.2006 | | | | | |N 37994/1/1-06). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.3.4 |Підготовлення та |Департамент з питань |I квартал |Затвердження | | |затвердження |нафтової, газової, | |прогнозного балансу| | |прогнозного балансу |торф'яної, | |надходження та | | |надходження та |нафтопереробної | |розподілу | | |розподілу природного |промисловості та | |природного газу на | | |газу на 2011 рік. |альтернативних видів | |2011 рік. | | |(постанова Кабінету |палива | | | | |Міністрів України від| | | | | |27 грудня 2001 р. | | | | | |N 1729 | | | | | |( 1729-2001-п ), | | | | | |із змінами та | | | | | |доповненнями). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.3.5 |Здійснення |Департамент з питань |протягом року |Підвищення якості | | |моніторингу робіт з |нафтової, газової, | |моторних палив до | | |модернізації, |торф'яної, | |європейських | | |реконструкції та |нафтопереробної | |стандартів. | | |будівництва нових |промисловості та | | | | |потужностей |альтернативних видів | | | | |нафтопереробних |палива | | | | |підприємств. | | | | | |(доручення Кабінету | | | | | |Міністрів України від| | | | | |16.12.2006 | | | | | |N 52144/0/1-06). | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 4. Реалізація державної політики в ядерної енергетиці | |та атомно-промисловому комплексі | |---------------------------------------------------------------------------------------| |2.4.1 |Розроблення проекту |Департамент |протягом року |Схвалення програми | | |Державної цільової |стратегічної | |розвитку ядерної | | |економічної програми |політики, інвестицій | |енергетики України | | |розвитку ядерної |та ядерно- | |у короткостроковий | | |енергетики України. |енергетичного | |та | | | |комплексу, | |середньостроковий | | | |ДП "НАЕК "Енергоатом"| |період. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.4.2 |Реалізація заходів з |Департамент |протягом року |Виконання | | |виконання Державної |стратегічної | |показників | | |цільової економічної |політики, інвестицій | |Програми. | | |програми "Ядерне |та ядерно- | | | | |паливо України". |енергетичного | | | | |(постанова Кабінету |комплексу, | | | | |Міністрів України від|ДК "Ядерне паливо" | | | | |23 вересня 2009 р. | | | | | |N 1004) | | | | | |( 1004-2009-п ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.4.3 |Реалізація заходів |Департамент |протягом року |Забезпечення | | |Загальнодержавної |стратегічної | |безпечного | | |цільової екологічної |політики, інвестицій | |поводження з РАВ, | | |програми поводження з|та ядерно- | |захисту довкілля, | | |радіоактивними |енергетичного | |населення та | | |відходами на |комплексу, | |персоналу від | | |2008 - 2017 роки. |ДП "НАЕК "Енергоатом"| |іонізуючого | | |(Закон України від | | |випромінювання. | | |17 вересня 2008 р. | | | | | |N 516-VI) ( 516-17 ).| | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.4.4 |Реалізація заходів |Департамент |протягом року |Недопущення | | |Державної цільової |стратегічної | |радіоактивного | | |екологічної програми |політики, інвестицій | |забруднення | | |приведення в |та ядерно- | |довкілля та | | |безпечний стан |енергетичного | |опромінювання | | |уранових об'єктів |комплексу, | |персоналу і | | |виробничого |ДП "Бар'єр" | |населення. | | |об'єднання | | | | | |"Придніпровський | | | | | |хімічний завод". | | | | | |(постанова Кабінету | | | | | |Міністрів України від| | | | | |30 вересня 2009 р. | | | | | |N 1029) | | | | | |( 1029-2009-п ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.4.5 |Реалізація |Департамент |протягом року |Розв'язання | | |невідкладних заходів |промислової і | |важливих | | |щодо підвищення рівня|економічної безпеки, | |екологічних | | |фізичного захисту, |охорони праці та | |проблем м. | | |охорони на режимній |цивільного захисту | |Дніпродзержинська, | | |території на об'єктах| | |унеможливлення | | |колишнього уранового | | |несанкціонованого | | |виробництва ВО | | |переміщення | | |"Придніпровський | | |радіоактивних | | |хімічний завод", | | |матеріалів і | | |запобігання | | |радіоактивних | | |несанкціонованого | | |відходів за межі | | |переміщення | | |режимної території | | |радіоактивних | | |колишнього | | |матеріалів та | | |уранового | | |радіоактивних | | |виробництва. | | |відходів в межах | | | | | |визначеної території | | | | | |та за її межами на | | | | | |Придніпровському | | | | | |проммайданчику. | | | | | |(розпорядження | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |12 листопада 2008 р. | | | | | |N 1425-р) | | | | | |( 1425-2008-р ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.4.6 |Реалізація заходів |Департамент |протягом року |Виконання заходів | | |Програми розвитку |стратегічної | |згідно із | | |Севастопольського |політики, інвестицій | |затвердженим | | |національного |та ядерно- | |планом. | | |університету ядерної |енергетичного | | | | |енергії та |комплексу, | | | | |промисловості на |СНУЯЕ та П | | | | |2007 - 2014 роки | | | | | |( 618-2006-п ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.4.7 |Реалізація Плану |Департамент |протягом року |Забезпечення | | |заходів щодо |стратегічної | |покращення | | |забезпечення |політики, інвестицій | |екологічної | | |екологічної безпеки |та ядерно- | |ситуації та захисту| | |м. Дніпродзержинська |енергетичного | |здоров'я населення | | |та соціального |комплексу | |м. | | |захисту його | | |Дніпродзержинська, | | |населення. | | |зменшення | | |(розпорядження | | |соціальної напруги.| | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |11 серпня 2010 р. | | | | | |N 1628) | | | | | |( 1628-2010-р ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.4.8 |Перегляд, розроблення|Департамент |протягом року |Введення в дію | | |та удосконалення |промислової і | |Типової інструкції | | |нормативно-правової |економічної безпеки, | |про порядок доступу| | |бази з питань |охорони праці та | |інспекторів МАГАТЕ | | |фізичного захисту |цивільного захисту | |на | | |радіаційно-ядерних | | |радіаційно-ядерні | | |об'єктів. | | |об'єкти | | |(постанова Кабінету | | |Міненерговугілля. | | |Міністрів України від| | |Розроблення | | |15 червня 2006 р. | | |спільних наказів | | |N 834) | | |Міненерговугілля, | | |( 834-2006-п ). | | |Державного | | | | | |агентства України з| | | | | |управління зоною | | | | | |відчуження та | | | | | |Національної | | | | | |академії наук | | | | | |України "Про | | | | | |затвердження | | | | | |Порядку проведення | | | | | |контролю за | | | | | |забезпеченням | | | | | |фізичного захисту | | | | | |ядерних установок, | | | | | |ядерних матеріалів,| | | | | |радіоактивних | | | | | |відходів, інших | | | | | |джерел іонізуючого | | | | | |випромінювання" та | | | | | |"Про затвердження | | | | | |Порядку виконання | | | | | |заходів з фізичного| | | | | |захисту, обліку та | | | | | |контролю ядерного | | | | | |матеріалу в умовах | | | | | |надзвичайних та | | | | | |кризових ситуацій".| |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.4.9 |Проведення та участь |Департамент |протягом року |Підвищення рівня | | |у навчаннях з |промислової і | |фізичного захисту | | |перевірки готовності,|економічної безпеки, | |та охорони | | |реагування та |охорони праці та | |радіаційно-ядерних | | |взаємодії сил і |цивільного захисту | |об'єктів | | |засобів, що | | |підприємств, які | | |залучаються для | | |входять до сфери | | |забезпечення | | |управління | | |фізичного захисту на | | |Міненерговугілля. | | |об'єктах ядерної | | | | | |енергетики та | | | | | |атомно-промислового | | | | | |комплексу. | | | | | |(Закон України "Про | | | | | |фізичний захист | | | | | |ядерних установок, | | | | | |ядерних матеріалів, | | | | | |радіоактивних | | | | | |відходів та інших | | | | | |джерел іонізуючого | | | | | |випромінювання") | | | | | |( 2064-14 ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.4.10|Реалізація заходів |Департамент |протягом року |Запобігання та | | |стосовно |промислової і | |зменшення ризику | | |реконструкції систем |економічної безпеки, | |виникнення пожеж та| | |автоматичної пожежної|охорони праці та | |аварій на атомних | | |сигналізації, |цивільного захисту | |енергоблоках. | | |впровадження систем | | | | | |автоматичного | | | | | |газового | | | | | |пожежогасіння та | | | | | |систем димозахисну | | | | | |енергоблоках АЕС | | | | | |України. | | | | | |(закони України "Про | | | | | |використання ядерної | | | | | |енергії та радіаційну| | | | | |безпеку" ( 39/95-ВР )| | | | | |та "Про пожежну | | | | | |безпеку") | | | | | |( 3745-12 ). | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 5. Реалізація державної політики в паливно-енергетичному комплексі | |---------------------------------------------------------------------------------------| |2.5.1 |Розроблення та |Департамент |протягом року |Формування єдиного | | |затвердження порядку |фінансово-економічної| |енергетичного | | |формування єдиного |політики | |балансу. | | |енергетичного балансу| | | | | |і проведення | | | | | |моніторингу його | | | | | |показників. | | | | | |(Указ Президента | | | | | |України від | | | | | |27 грудня 2005 р. | | | | | |N 1863 ( 1863/2005 ) | | | | | |"Про рішення Ради | | | | | |національної безпеки | | | | | |і оборони України від| | | | | |9 грудня 2005 року | | | | | |"Про стан | | | | | |енергетичної безпеки | | | | | |України та основні | | | | | |засади державної | | | | | |політики у сфері її | | | | | |забезпечення"). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.5.2 |Координація розробки |Департамент |протягом року |Створення фонду | | |та реалізації |стратегічної | |документації для | | |галузевих програм |політики, інвестицій | |відбудови об'єктів | | |створення страхового |та ядерно- | |ПЕК в разі | | |фонду документації. |енергетичного | |виникнення | | |(Закон України "Про |комплексу, | |надзвичайних | | |страховий фонд |галузеві департаменти| |ситуацій. | | |документації | | | | | |України") | | | | | |( 2332-14 ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.5.3 |Виконання Плану |Департамент |грудень |Раціональне | | |заходів щодо |промислової і | |використання | | |реалізації Концепції |економічної безпеки, | |державних коштів, | | |розвитку державного |охорони праці та | |зміцнення | | |внутрішнього |цивільного захисту | |фінансової | | |фінансового контролю | | |дисципліни та | | |на період до | | |відповідне | | |2015 року. | | |оперативне | | |(розпорядження | | |реагування на факти| | |Кабінету Міністрів | | |фінансових порушень| | |України від | | |або загрозу їх | | |22 жовтня 2008 р. | | |виникнення. | | |N 1347-р) | | | | | |( 1347-2008-р ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.5.4 |Здійснення бюджетного|Управління |щомісяця |Виконання бюджетних| | |фінансування |бухгалтерського | |програм відповідно | | |підприємств та |обліку і звітності | |до діючого | | |організацій ПЕК за | | |законодавства. | | |бюджетними програмами| | | | | |відповідно до Закону | | | | | |України "Про | | | | | |Державний бюджет | | | | | |України на 2011 рік" | | | | | |( 2857-17 ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.5.5 |Здійснення контролю |Управління трудової |протягом року |Зменшення | | |та моніторингу стану |та соціальної | |заборгованості з | | |погашення |політики, | |виплати заробітної | | |заборгованості з |структурні підрозділи| |плати на державних | | |виплати заробітної | | |підприємствах ПЕКу | | |плати на | | |та надання | | |підприємствах | | |Мінсоцполітики | | |паливно-енергетичного| | |узагальненої | | |комплексу, що | | |інформації. | | |належать до сфери | | | | | |управління | | | | | |Міненерговугілля. | | | | | |(протокол засідання | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |23 червня 2010 року | | | | | |N 29). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.5.6 |Укладення Галузевої |Управління трудової |грудень |Встановлення | | |угоди між |та соціальної | |основних норм, | | |Міненерговугілля |політики, | |принципів та | | |України та |структурні підрозділи| |зобов'язань | | |Атомпрофспілкою на | | |стосовно | | |2012 - 2013 роки. | | |регулювання | | |(Закон України "Про | | |соціально- | | |колективні договори і| | |економічних | | |угоди") | | |та трудових | | |( 3356-12 ). | | |відносин. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.5.7 |Укладення Галузевої |Управління трудової |грудень |Встановлення | | |угоди між |та соціальної | |основних норм, | | |Міненерговугілля |політики, | |принципів та | | |України, Національною|структурні підрозділи| |зобов'язань | | |акціонерною компанією| | |стосовно | | |"Нафтогаз України" і | | |регулювання | | |Профспілки | | |соціально- | | |працівників нафтової | | |економічних | | |і газової | | |та трудових | | |промисловості України| | |відносин. | | |на 2012 - 2013 роки | | | | | |(Закон України "Про | | | | | |колективні договори і| | | | | |угоди") | | | | | |( 3356-12 ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.5.8 |Внесення змін та |Управління трудової |грудень |Встановлення | | |доповнень до |та соціальної | |основних норм, | | |Галузевої угоди між |політики, | |принципів та | | |Міністерством |структурні підрозділи| |зобов'язань | | |вугільної | | |стосовно | | |промисловості | | |регулювання | | |України, іншими | | |соціально- | | |державними органами, | | |економічних | | |власниками | | |та трудових | | |(об'єднаннями | | |відносин. | | |власників), що діють | | | | | |у вугільній галузі, і| | | | | |всеукраїнськими | | | | | |профспілками | | | | | |вугільної | | | | | |промисловості | | | | | |( n0001558-03 ) | | | | | |(Закон України "Про | | | | | |колективні договори і| | | | | |угоди") | | | | | |( 3356-12 ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.5.9 |Забезпечення участі |Управління |протягом року |Розвиток | | |громадськості у |інформаційно- | |громадського | | |формуванні та |аналітичного | |суспільства та | | |реалізації державної |забезпечення, | |інформування | | |політики. |структурні підрозділи| |Кабінет Міністрів | | |(постанова Кабінету | | |України про стан | | |Міністрів України від| | |реалізацій | | |3 листопада 2010 року| | |відповідної | | |N 996 | | |постанови. | | |( 996-2010-п ) | | | | | |"Про забезпечення | | | | | |участі громадськості | | | | | |у формуванні та | | | | | |реалізації державної | | | | | |політики"). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.5.10|Складання плану |Управління |лютий |Розвиток | | |заходів з реалізації |інформаційно- | |громадського | | |Концепції сприяння |аналітичного | |суспільства та | | |органами виконавчої |забезпечення, | |інформування | | |влади розвитку |структурні підрозділи| |Кабінет Міністрів | | |громадянського | | |України про стан | | |суспільства та | | |реалізацій | | |надання звіту про | | |відповідної | | |результати виконання | | |Концепції | | |плану заходів за | | | | | |попередній рік. | | | | | |(розпорядження | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |22 липня 2009 р. | | | | | |N 858-р | | | | | |( 858-2009-р ) "Про | | | | | |внесення змін до | | | | | |Концепції сприяння | | | | | |органами виконавчої | | | | | |влади розвитку | | | | | |громадянського | | | | | |суспільства"). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.5.11|Проведення |Спеціальний відділ |січень |Забезпечення права | | |атестаційних заходів | | |використання | | |та переоформлення | | |автоматизованої | | |Атестату | | |системи класу "1", | | |відповідності на | | |яка призначена для | | |комплексну систему | | |обробки інформації | | |захисту інформації в | | |з обмеженим | | |автоматизованій | | |доступом. | | |системі класу "1", | | | | | |яка призначена для | | | | | |обробки інформації з | | | | | |обмеженим доступом. | | | | | |(постанова Кабінету | | | | | |Міністрів України від| | | | | |16 лютого 1998 р. | | | | | |N 180) | | | | | |( 180-98-п ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.5.12|Забезпечення порядку |Спеціальний відділ |протягом року |Недопущення | | |допуску та доступу до| | |необґрунтованого | | |державної таємниці. | | |допуску та доступу | | |Надання, | | |осіб до секретної | | |переоформлення та | | |інформації. | | |скасування допусків | | | | | |та доступу до | | | | | |державної таємниці. | | | | | |Проведення | | | | | |інструктажів і | | | | | |заліків. | | | | | |(постанова Кабінету | | | | | |Міністрів України від| | | | | |2 листопада 2003 р. | | | | | |N 1561-12). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.5.13|Коригування та |Спеціальний відділ |протягом року |Формування | | |доведення до | | |(корегування) | | |підприємств, установ | | |мобілізаційного | | |та організацій, що | | |плану | | |належать до сфери | | |Міненерговугілля. | | |управління | | | | | |Міненерговугілля, | | | | | |мобілізаційних | | | | | |завдань з виробництва| | | | | |продукції, виконання | | | | | |робіт та надання | | | | | |послуг в особливий | | | | | |період. | | | | | |(постанова Кабінету | | | | | |Міністрів України від| | | | | |30 жовтня 2008 р. | | | | | |N 948-0015). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.5.14|Розробка Програми |Департамент |протягом року |Розробка, спільно з| | |підвищення |промислової і | |компаніями, | | |ефективності та |економічної безпеки, | |підприємствами та | | |надійності захисту |охорони праці та | |установами, що | | |об'єктів паливно- |цивільного захисту | |входять до сфери | | |енергетичного | | |управління | | |комплексу, уразливих | | |Міненерговугілля, | | |у терористичному | | |конкретних заходів | | |відношенні на | | |з вдосконалення | | |2011 - 2013 роки. | | |захисту об'єктів | | | | | |ПЕК. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |2.5.15|Удосконалення методів|Департамент з питань |протягом року |Приєднання до | | |управління у |нафтової, газової, | |Ініціативи щодо | | |видобувних галузях, |торф'яної, | |забезпечення | | |посилення боротьби з |нафтопереробної | |прозорості у | | |корупцією, |промисловості та | |видобувних галузях.| | |забезпечення |альтернативних видів | | | | |поліпшення |палива, | | | | |інвестиційного |структурні | | | | |клімату в державі та |підрозділи, | | | | |участі громадського |НАК "Нафтогаз | | | | |суспільства у |України" | | | | |контролі за повнотою | | | | | |надходження коштів до| | | | | |державного бюджету | | | | | |від діяльності, | | | | | |пов'язаної з | | | | | |видобутком корисних | | | | | |копалин. | | | | | |(постанова Кабінету | | | | | |Міністрів України від| | | | | |30 вересня 2009 р. | | | | | |N 1098) | | | | | |( 1098-2009-п ). | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Розділ III Нормотворча діяльність. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 1. Розроблення проектів законів та урядових нормативно-правових | |актів з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу | |---------------------------------------------------------------------------------------| |3.1.1 |Розробка |Департамент |грудень |Законодавче | | |законопроекту про |стратегічної | |врегулювання питань| | |розміщення, |політики, інвестицій | |розміщення, | | |проектування та |та ядерно- | |проектування та | | |будівництво |енергетичного | |будівництво | | |енергоблоків NN 3 і 4|комплексу, | |енергоблоків NN 3 і| | |Хмельницької АЕС та |Департамент | |4 Хмельницької АЕС.| | |його супроводження. |юридичного | | | | | |забезпечення, | | | | | |Управління | | | | | |інформаційно- | | | | | |аналітичного | | | | | |забезпечення, | | | | | |ДП "НАЕК "Енергоатом"| | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.1.2 |Розроблення проекту |Департамент |протягом року |Прийняття Ядерного | | |"Ядерного кодексу |стратегічної | |кодексу України. | | |України". |політики, інвестицій | | | | | |та ядерно- | | | | | |енергетичного | | | | | |комплексу, | | | | | |ДП "НАЕК "Енергоатом"| | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.1.3 |Розробка |Департамент з питань |IV квартал |Законодавче | | |законопроекту про |нафтової, газової, | |врегулювання | | |мінімальні запаси |торф'яної, | |організаційних та | | |нафти та |нафтопереробної | |фінансово- | | |нафтопродуктів та |промисловості та | |економічних засад | | |його супровід. |альтернативних видів | |створення і | | | |палива, | |функціонування | | | |Департамент | |мінімальних запасів| | | |юридичного | |нафти та | | | |забезпечення, | |нафтопродуктів. | | | |Управління | | | | | |інформаційно- | | | | | |аналітичного | | | | | |забезпечення, | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | |України" | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.1.4 |Підготовка проекту |Департамент |протягом року |Нормативно-правове | | |постанови Кабінету |стратегічної | |врегулювання питань| | |Міністрів України |політики, інвестицій | |щодо забезпечення | | |"Про затвердження |та ядерно- | |фінансування | | |переліку енергоблоків|енергетичного | |проектів | | |атомних, |комплексу | |будівництва | | |гідроакумулюючих та | | |об'єктів ПЕК у 2011| | |інших електростанцій,| | |році за рахунок | | |магістральних ліній | | |коштів спеціального| | |електропередач, | | |фонду Державного | | |будівництво яких | | |бюджету. | | |здійснюється у 2011 | | | | | |році за рахунок | | | | | |коштів спеціального | | | | | |фонду Державного | | | | | |бюджету". | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.1.5 |Розроблення проекту |Департамент |грудень |Схвалення Концепції| | |розпорядження |стратегічної | |Державної цільової | | |Кабінету Міністрів |політики, інвестицій | |економічної | | |України "Про |та ядерно- | |програми розвитку | | |схвалення Концепції |енергетичного | |ядерної енергетики | | |Державної цільової |комплексу, | |України. | | |економічної програми |ДП "НАЕК "Енергоатом"| | | | |розвитку ядерної | | | | | |енергетики України". | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.1.6 |Розроблення проекту |Департамент |II півріччя |Призначення | | |розпорядження |стратегічної | |експлуатуючої | | |Кабінету Міністрів |політики, інвестицій | |організації ЦСВЯП. | | |України "Про |та ядерно- | | | | |призначення |енергетичного | | | | |експлуатуючої |комплексу, | | | | |організації |ДП "НАЕК "Енергоатом"| | | | |централізованого | | | | | |сховища | | | | | |відпрацьованого | | | | | |ядерного палива". | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.1.7 |Розроблення проекту |Департамент |II півріччя |Прийняття урядового| | |розпорядження |стратегічної | |рішення щодо | | |Кабінету Міністрів |політики, інвестицій | |розміщення та | | |України "Про |та ядерно- | |проектування заводу| | |схвалення ТЕО |енергетичного | |з виробництва | | |будівництва заводу з |комплексу, | |ядерного палива. | | |виробництва ядерного |ДК "Ядерне паливо" | | | | |палива". | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.1.8 |Доопрацювання та |Спеціальний відділ |протягом року |Прийняття | | |узгодження із | | |відповідного | | |заінтересованими | | |проекту урядового | | |органами виконавчої | | |акта. | | |влади проекту | | | | | |розпорядження | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України щодо | | | | | |формування нової | | | | | |номенклатури та | | | | | |обсягів накопичення | | | | | |матеріальних | | | | | |цінностей | | | | | |мобілізаційного | | | | | |резерву на | | | | | |підприємствах ПЕК для| | | | | |забезпечення ними | | | | | |виконання | | | | | |встановлених | | | | | |мобілізаційних | | | | | |завдань. (постанова | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |30 жовтня 2008 р. | | | | | |N 948-0015). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.1.9 |Підготовка проектів |Департамент |протягом року |Нормативно-правове | | |актів Уряду щодо |стратегічної | |забезпечення | | |затвердження |політики, інвестицій | |правових підстав | | |інвестиційних |та ядерно- | |провадження | | |проектів паливно- |енергетичного | |інвестиційних | | |енергетичного |комплексу, | |програм і проектів | | |комплексу у |Департамент | |будівництва. | | |відповідності до |юридичного | | | | |вимог постанови |забезпечення | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |31 жовтня 2007 р. | | | | | |N 1269 | | | | | |( 1269-2007-п ) | | | | | |"Про порядок | | | | | |затвердження | | | | | |інвестиційних програм| | | | | |і проектів | | | | | |будівництва та | | | | | |проведення їх | | | | | |державної | | | | | |експертизи". | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.1.10|Участь у розробці |Департамент |III квартал |Надання | | |проекту постанови |фінансово-економічної| |Мінекономрозвитку | | |Кабінету Міністрів |політики, | |пропозиції до | | |України "Про прогноз |структурні підрозділи| |відповідного | | |економічного і | | |проекту урядового | | |соціального розвитку | | |акту. | | |на 2012 рік" | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.1.11|Участь у розробці |Департамент |IV квартал |Надання | | |проекту Державної |фінансово-економічної| |Мінекономрозвитку | | |програми економічного|політики, | |пропозиції до | | |і соціального |структурні підрозділи| |відповідного | | |розвитку на 2012 рік | | |проекту Державної | | |(розділ "Забезпечення| | |програми. | | |енергетичної безпеки | | | | | |держави" в частині | | | | | |ПЕК"). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.1.12|Розроблення концепції|Департамент |протягом року |Створення власного | | |та Державної цільової|стратегічної | |виробництва | | |програми "Ядерне |політики, інвестицій | |ядерного палива. | | |паливо України" на |та ядерно- | | | | |період до 2014 - 2019|енергетичного | | | | |років. |комплексу, | | | | | |Департамент | | | | | |фінансово-економічної| | | | | |політики, | | | | | |ДП "СхідГКЗ" | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.1.13|Участь у опрацюванні |Департамент |IV квартал |Опрацювання з | | |законопроекту "Про |фінансово-економічної|I квартал |комітетами | | |Державний бюджет |політики, |II квартал |Верховної Ради | | |України на 2012 рік".|структурні підрозділи|III квартал |України пропозиції | | |У тому числі: | | |Міненерговугілля. | | |- Опрацювання проекту| | |Надання Мінфіну | | |Основних напрямів | | |пропозицій до | | |бюджетної політики на| | |відповідного | | |2012 рік | | |урядового акту. | | |- Опрацювання проекту| | |Надання Мінфіну | | |Бюджетної декларації | | |пропозицій до | | |- Підготовка | | |проекту Бюджетної | | |бюджетних запитів | | |декларації. | | |Міненерговугілля. | | |Підготовка | | | | | |відповідного наказу| | | | | |Міненерговугілля та| | | | | |надання Мінфіну | | | | | |бюджетних запитів. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.1.14|Забезпечення |Управління |щомісяця |Надання пропозицій | | |оперативного |інформаційно- | |до позиції | | |проведення експертизи|аналітичного | |Міненерговугілля | | |проектів актів |забезпечення, | |щодо підтримки | | |законодавства, які |структурні підрозділи| |проектів законів. | | |зареєстровані у | | | | | |Верховній Раді | | | | | |України, та внесення | | | | | |висновків і | | | | | |пропозицій до | | | | | |Секретаріату Кабінету| | | | | |Міністрів України. | | | | | |(п. 4 протоколу | | | | | |наради від 23 квітня | | | | | |2010 року Кабінету | | | | | |Міністрів України з | | | | | |питань удосконалення | | | | | |взаємодії між | | | | | |Верховною Радою та | | | | | |Кабінетом Міністрів, | | | | | |покращення | | | | | |законопроектної | | | | | |роботи). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.1.15|Розроблення проекту |Департамент вугільної|II півріччя |Розповсюдження дії | | |Закону України "Про |промисловості | |деяких законів | | |внесення змін до | | |України на | | |деяких законів | | |шахтобудівні | | |України" щодо | | |підприємства із | | |шахтобудівних | | |забезпеченням | | |підприємств. | | |соціальних гарантій| | | | | |їх працівникам. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 2. Удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази | |України з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу | |---------------------------------------------------------------------------------------| |3.2.1 |Розроблення |Департамент |протягом року |Законодавче | | |законопроекту про |стратегічної | |врегулювання | | |внесення змін до |політики, інвестицій | |питання щодо | | |Закону України "Про |та ядерно- | |ліцензування | | |видобування та |енергетичного | |діяльності з | | |переробку уранових |комплексу, | |видобутку та | | |руд". |Департамент | |переробки уранових | | | |юридичного | |руд. | | | |забезпечення, | | | | | |Управління | | | | | |інформаційно- | | | | | |аналітичного | | | | | |забезпечення, | | | | | |ДП "СхідГКЗ" | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.2.2 |Внесення змін до |Департамент |протягом року |Подання Мінфіну | | |Закону України "Про |фінансово-економічної|(у разі |відповідних | | |Державний бюджет |політики, |необхідності) |пропозицій. | | |України на 2011 рік" |структурні підрозділи| | | | |( 2857-17 ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.2.3 |Організація |Управління з |грудень |Передача основних | | |розроблення проектів |реструктуризації та | |фондів підприємств | | |актів щодо ліквідації|закриття вугільних | |на ліквідацію. | | |збиткових вугільних |підприємств | | | | |підприємств, їх | | | | | |розгляд та | | | | | |затвердження. | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 3. Приведення нормативно-правових актів з питань паливно-енергетичного | |комплексу до відповідних норм Європейського Союзу | |---------------------------------------------------------------------------------------| |3.3.1 |Опрацювання проектів |Департамент |протягом року |Підтвердження | | |нормативно-правових |юридичного | |відповідності | | |актів в частині |забезпечення | |нормативно-правових| | |паливно-енергетичного| | |актів України актам| | |комплексу з | | |Європейського | | |урахуванням норм ЄС. | | |Союзу. | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.3.2 |Розроблення |Департамент з питань |протягом року |Підвищення якості | | |нормативно-технічної |нафтової, газової, | |моторних палив до | | |документації на |торф'яної, | |європейських | | |продукти |нафтопереробної | |стандартів. | | |нафтопереробки та |промисловості та | | | | |нафтохімії відповідно|альтернативних видів | | | | |до вимог європейських|палива | | | | |стандартів. | | | | | |(постанова Кабінету | | | | | |Міністрів України від| | | | | |1 березня 2006 р. | | | | | |N 229) | | | | | |( 229-2006-п ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.3.3 |Перегляд та |Департамент |протягом року |Удосконалення | | |удосконалення |промислової і | |нормативно-правової| | |галузевих актів з |економічної безпеки, | |бази охорони праці.| | |охорони праці з метою|охорони праці та | | | | |доведення їх до вимог|цивільного захисту | | | | |діючого законодавства| | | | | |та норм Європейського| | | | | |Союзу. | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 4. Розроблення та удосконалення галузевої нормативної бази | |---------------------------------------------------------------------------------------| |3.4.1 |Розроблення та |Департамент |протягом |Удосконалення | | |введення в дію |стратегічної |року |нормативної бази та| | |нормативних |політики, інвестицій | |введення в дію | | |документів з питань |та ядерно- | |галузевих | | |ядерно-енергетичного |енергетичного | |нормативних | | |комплексу. |комплексу, | |документів. | | | |ДП "НАЕК | | | | | |"Енергоатом", | | | | | |ДП "ДНІЦ СКАР", | | | | | |ДК "Ядерне паливо" | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.4.2 |Розроблення |Департамент |протягом |Зменшення ризику | | |нормативно-правових |промислової і |року |виникнення пожеж. | | |актів та впровадження|економічної безпеки, | | | | |на об'єктах галузі |охорони праці та | | | | |сучасних досягнень |цивільного захисту | | | | |науки, техніки і | | | | | |технологій у сфері | | | | | |пожежної безпеки. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.4.4 |Розробка нормативно- |Департамент |протягом |Контроль за якістю | | |технічних документів |електроенергетики, |року |електричної енергії| | |щодо визначення |НАК "Енергетична | |та покращення | | |впливу суб'єктів |компанія України", | |якості послуг, що | | |господарської |Держенергонагляд | |надаються | | |діяльності та | | |енергопостачальними| | |споживачів на | | |компаніями | | |показники якості | | |споживачам. | | |електроенергії та | | |Визначення | | |відповідальності за | | |відповідальності за| | |недотримання | | |недотримання | | |параметрів якості | | |параметрів якості | | |електроенергії. | | |електроенергії. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.4.5 |Розробка нормативного|Департамент |протягом |Вирішення завдання | | |документу "Методика |електроенергетики, |року |визначення втрат | | |визначення втрат |Держенергонагляд | |електроенергії в | | |електричної енергії в| | |елементах | | |трансформаторах і | | |електричної мережі.| | |лініях | | | | | |електропередавання на| | | | | |оптовому ринку | | | | | |електричної енергії | | | | | |України". | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |3.4.6 |Внесення змін до |Департамент |протягом |Визначення плати за| | |Методики обчислення |електроенергетики, |року |перетікання | | |плати за перетікання |НАК "Енергетична | |реактивної | | |реактивної |компанія України", | |електроенергії між | | |електроенергії між |Держенергонагляд | |енергопередавальним| | |електропередавальними| | |організаціями та її| | |організаціями та її | | |споживачами. | | |споживачами | | | | | |( z0093-02 ). | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Розділ IV Міжнародне співробітництво. Виставкова діяльність. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 1. Підготовка, проведення та участь у міжнародних переговорах | |і засіданнях | |---------------------------------------------------------------------------------------| |4.1.1 |Підготовка та |Департамент з питань |протягом року |Налагодження та | | |проведення засідань |євроінтеграції та | |розвиток | | |двосторонніх комісій |міжнародного | |двостороннього | | |з питань економічного|співробітництва, | |співробітництва. | | |співробітництва, а |галузеві департаменти| | | | |саме: | | | | | |- Міжурядової | | | | | |українсько- | | | | | |молдавської змішаної | | | | | |комісії з питань | | | | | |торгівельно- | | | | | |економічного | | | | | |співробітництва; | | | | | |- підкомісії з питань| | | | | |паливно-енергетичного| | | | | |комплексу комітету з | | | | | |питань економічного | | | | | |співробітництва | | | | | |українсько-російської| | | | | |міждержавної комісії;| | | | | |- Спільної | | | | | |українсько- | | | | | |болгарської | | | | | |міжурядової комісії з| | | | | |економічного | | | | | |співробітництва; | | | | | |- українсько- | | | | | |шведської Робочої | | | | | |групи з питань | | | | | |енергетики; | | | | | |- українсько- | | | | | |турецької Робочої | | | | | |групи з питань | | | | | |енергетики. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |4.1.2 |Участь у підготовці |Департамент з питань |протягом року |Налагодження та | | |та проведенні |євроінтеграції та | |розвиток | | |засідань двосторонніх|міжнародного | |двостороннього | | |комісій, а саме: |співробітництва, | |співробітництва. | | |- українсько- |галузеві департаменти| | | | |польської Міжурядової| | | | | |комісії з питань | | | | | |економічного | | | | | |співробітництва; | | | | | |- українсько- | | | | | |німецької Групи | | | | | |високого | | | | | |рівня з питань | | | | | |економічного | | | | | |співробітництва; | | | | | |- українсько- | | | | | |бельгійської | | | | | |Міжурядової змішаної | | | | | |комісії з питань | | | | | |торговельно- | | | | | |економічного та | | | | | |фінансового | | | | | |співробітництва; | | | | | |- українсько- | | | | | |французької | | | | | |Міжурядової комісії з| | | | | |питань економічного | | | | | |співробітництва; | | | | | |- українсько- | | | | | |угорської Міжурядової| | | | | |комісії з питань | | | | | |економічного | | | | | |співробітництва; | | | | | |- українсько- | | | | | |португальської | | | | | |Міжурядової комісії з| | | | | |торговельно- | | | | | |економічного | | | | | |співробітництва; | | | | | |- українсько- | | | | | |хорватської | | | | | |Міжурядової комісії з| | | | | |питань економічного, | | | | | |промислового та | | | | | |науково-технічного | | | | | |співробітництва; | | | | | |- українсько-чеської | | | | | |Міжурядової змішаної | | | | | |комісії з | | | | | |торговельно- | | | | | |економічного | | | | | |співробітництва; | | | | | |- українсько- | | | | | |швейцарської | | | | | |Міжурядової змішаної | | | | | |комісії з | | | | | |торговельно- | | | | | |економічного | | | | | |співробітництва; | | | | | |- комітету з питань | | | | | |економічного | | | | | |співробітництва | | | | | |українсько-російської| | | | | |міждержавної комісії;| | | | | |- Спільної | | | | | |міжурядової | | | | | |українсько- | | | | | |азербайджанської | | | | | |Комісії з питань | | | | | |економічного | | | | | |співробітництва; | | | | | |- Спільної | | | | | |міжурядової | | | | | |українсько-узбецької | | | | | |комісії із всебічного| | | | | |співробітництва; | | | | | |- Спільної | | | | | |міжурядової | | | | | |українсько- | | | | | |грузинської комісії з| | | | | |економічного | | | | | |співробітництва; | | | | | |- Спільної | | | | | |міжурядової | | | | | |українсько-турецької | | | | | |комісії з | | | | | |торгівельно- | | | | | |економічного | | | | | |співробітництва; | | | | | |- Спільної | | | | | |міжурядової | | | | | |українсько-литовської| | | | | |комісії з питань | | | | | |торгівельно- | | | | | |економічного та | | | | | |науково-технічного | | | | | |співробітництва; | | | | | |- Міжурядової | | | | | |українсько- | | | | | |йорданської спільної | | | | | |комісії з | | | | | |економічного та | | | | | |торгівельного | | | | | |співробітництва; | | | | | |- Спільної робочої | | | | | |групи Україна - НАТО | | | | | |з питань економічної | | | | | |безпеки, безпеки | | | | | |енергетичної | | | | | |інфраструктури. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |4.1.3 |Участь у підготовці |Департамент з питань |протягом року |Розвиток | | |та проведенні |євроінтеграції та | |співробітництва в | | |чергових засідань |міжнародного | |енергетичній сфері | | |Підкомітету N 4 |співробітництва | |між Україною та ЄС.| | |"Енергетика, ядерна | | | | | |безпека, транспорт та| | | | | |навколишнє | | | | | |середовище", Комітету| | | | | |з питань | | | | | |співробітництва між | | | | | |Україною - ЄС, Ради з| | | | | |питань | | | | | |співробітництва між | | | | | |Україною - ЄС, | | | | | |Самміту Україна - ЄС | | | | | |та виконання | | | | | |відповідних Планів | | | | | |заходів за | | | | | |результатами | | | | | |засідань. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |4.1.4 |Участь у реалізації |Департамент |протягом року |Реалізація заходів | | |проектів МАГАТЕ: |стратегічної | |згідно із | | |- UKR/0/010 |політики, інвестицій | |затвердженим | | |"Удосконалення |та ядерно- | |планом. | | |системи управління |енергетичного | | | | |знаннями в ядерної |комплексу, | | | | |галузі"; |ДП НАЕК "Енергоатом",| | | | |- UKR/4/014 |ДП "ДНІЦ СКАР" | | | | |"Реалізація плану дій| | | | | |з довгострокової | | | | | |експлуатації АЕС в | | | | | |Україні". | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |4.1.5 |Участь у діяльності |Департамент |I півріччя |Гармонізація | | |Об'єднаної Уранової |стратегічної | |позицій | | |групи ОЕСР-ЯЕ/МАГАТЕ.|політики, інвестицій | |Міненерговугілля з | | | |та ядерно- | |питань наявних та | | | |енергетичного | |перспективних | | | |комплексу, | |покладів урану в | | | |ДП "СхідГКЗ" | |Україні. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |4.1.6 |Участь представників |Департамент з питань |II півріччя |Розвиток | | |Міненерговугілля у |євроінтеграції та | |співробітництва з | | |щорічній Генеральній |міжнародного | |Агентством. | | |Конференції МАГАТЕ. |співробітництва, | | | | | |Департамент | | | | | |стратегічної | | | | | |політики, інвестицій | | | | | |та ядерно- | | | | | |енергетичного | | | | | |комплексу, | | | | | |ДП НАЕК "Енергоатом" | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |4.1.7 |Участь представників |Департамент з питань |протягом року |Розвиток | | |Міненерговугілля у |євроінтеграції та | |співробітництва в | | |засіданнях робочих та|міжнародного | |енергетичній сфері | | |спеціальних груп в |співробітництва | |між країнами | | |рамках Енергетичної | | |учасницями | | |Хартії | | |Енергетичної Хартії| | |( 995_061 ). | | |( 995_061 ). | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |4.1.8 |Участь в міжнародних |Департамент |протягом року |Участь у роботі | | |заходах |промислової і | |Міжвідомчої робочої| | |співробітництва, |економічної безпеки, | |групи (при МЗС | | |передбачених |охорони праці та | |України) з питань | | |членством України в |цивільного захисту | |виконання | | |Глобальній ініціативі| | |державними органами| | |боротьби з актами | | |влади України | | |ядерного тероризму та| | |зобов'язань у | | |впровадження | | |рамках Глобальної | | |антитерористичної | | |ініціативи щодо | | |діяльності. | | |боротьби з актами | | | | | |ядерного тероризму.| | | | | |Отримання | | | | | |передового | | | | | |світового досвіду з| | | | | |питань | | | | | |антитерористичного | | | | | |захисту об'єктів | | | | | |паливно- | | | | | |енергетичного | | | | | |комплексу. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 2. Укладення та виконання міжнародних угод галузевого характеру | |---------------------------------------------------------------------------------------| |4.2.1 |Співробітництво з |Департамент з питань |протягом |Використання | | |Міжнародним |євроінтеграції та |року |досвіду | | |енергетичним |міжнародного | |Міжнародного | | |агентством у рамках |співробітництва, | |енергетичного | | |Меморандуму від |Управління | |агентства в сфері | | |11 грудня 2007 року |інформаційно- | |енергетики. | | |про співробітництво |аналітичного | | | | |між Кабінетом |забезпечення, | | | | |Міністрів України та |НЕК "Укренерго" | | | | |Міжнародним | | | | | |енергетичним | | | | | |агентством. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |4.2.2 |Участь у роботі |Департамент з питань |протягом |Підготовка Угоди | | |Робочої групи з |євроінтеграції та |року |про Асоціацію між | | |економічних, |міжнародного | |Україною та ЄС | | |секторальних питань |співробітництва, | |(розділ | | |та питань щодо |Департамент з питань | |"Співробітництво у | | |розвитку людського |нафтової, газової, | |сфері енергетики, | | |потенціалу в рамках |торф'яної, | |включаючи ядерну | | |підготовки Угоди про |нафтопереробної | |енергетику"). | | |Асоціацію між |промисловості та | | | | |Україною та ЄС |альтернативних видів | | | | |(питання енергетичної|палива, | | | | |сфери). |Департамент | | | | | |стратегічної | | | | | |політики, інвестицій | | | | | |та ядерно- | | | | | |енергетичного | | | | | |комплексу, | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | |України" | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |4.2.3 |Участь у заходах щодо|Департамент |протягом |Отримання | | |виконання спільного |промислової і |року |рекомендацій з | | |Україна - МАГАТЕ |економічної безпеки, | |удосконалення | | |Інтегрованого плану |охорони праці та | |фізичного захисту | | |забезпечення ядерної |цивільного захисту | |ядерних установок і| | |та фізичної безпеки в| | |матеріалів. | | |Україні. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |4.2.4 |Реалізація |Департамент з питань |протягом |Виконання положень | | |Меморандуму між |євроінтеграції та |року |Меморандуму | | |Україною та ЄС про |міжнародного | |( 994_694 ). | | |порозуміння щодо |співробітництва | | | | |співробітництва в | | | | | |енергетичній галузі | | | | | |( 994_694 ). | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 3. Виставкова діяльність та підвищення міжнародного | |іміджу паливно-енергетичного комплексу України. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |4.3.1 |Прийняття участі у |Департамент |протягом |Створення умов для | | |підготовці |стратегічної |року |конструктивного | | |виставкових заходів і|політики, інвестицій | |діалогу з | | |конференцій. |та ядерно- | |потенційними | | | |енергетичного | |інвесторами | | | |комплексу, | |стосовно участі у | | | |Департамент з питань | |енергетичних | | | |євроінтеграції та | |проектах. Залучення| | | |міжнародного | |іноземних та | | | |співробітництва, | |вітчизняним | | | |Управління | |інвесторів до | | | |інформаційно- | |співпраці в | | | |аналітичного | |енергетичній | | | |забезпечення, | |галузі. | | | |галузеві департаменти| | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |4.3.2 |Підготовка та |Департамент |вересень |Створення умов для | | |проведення IX |стратегічної | |конструктивного | | |Міжнародного форуму |політики, інвестицій | |діалогу з | | |"Паливно-енергетичний|та ядерно- | |потенційними | | |комплекс України: |енергетичного | |інвесторами | | |сьогодення та |комплексу, | |стосовно участі у | | |майбутнє". |Департамент з питань | |енергетичних | | | |євроінтеграції та | |проектах. Залучення| | | |міжнародного | |іноземних та | | | |співробітництва, | |вітчизняним | | | |Управління | |інвесторів до | | | |інформаційно- | |співпраці в | | | |аналітичного | |енергетичній | | | |забезпечення, | |галузі. | | | |галузеві | | | | | |департаменти, | | | | | |енергетичні компанії | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |4.3.3 |Формування |Управління |протягом |Підготовка | | |позитивного |інформаційно- |року |відповідної | | |міжнародного іміджу |аналітичного | |інформаційно- | | |про потенціал |забезпечення | |іміджевої | | |паливно-енергетичного| | |продукції. | | |комплексу України. | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Розділ V Організація роботи апарату Міненерговугілля та виконання | |доручень керівництва Міністерства. Висвітлення діяльності Міністерства. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 1. Організаційні заходи | |---------------------------------------------------------------------------------------| |5.1.1 |Облік кореспонденції,|Департамент |протягом |Здійснення | | |здійснення контролю |управління персоналом|року |постійного | | |та моніторингу |та документального | |відповідного | | |наказів і доручень |забезпечення, | |контролю та | | |керівництва |структурні підрозділи| |моніторингу. | | |Міненерговугілля. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.2 |Організація виконання|Департамент |протягом |Підготовка та | | |Державного бюджету |фінансово-економічної|року |супроводження: | | |України на 2011 рік |політики, | |- наказу "Про | | |( 2857-17 ). |структурні підрозділи| |виконання | | | | | |Державного бюджету | | | | | |України на 2011 | | | | | |рік"; | | | | | |- наказу "Про | | | | | |здійснення | | | | | |моніторингу та | | | | | |аналізу виконання | | | | | |бюджетних програм";| | | | | |- зведених | | | | | |кошторисів і планів| | | | | |асигнувань | | | | | |державного бюджету | | | | | |за окремими | | | | | |державними | | | | | |програмами. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.3 |Підготовлення |Департамент |протягом |Затвердження | | |паспортів за |фінансово-економічної|року |спільними наказами | | |бюджетними програмами|політики, | |Міненерговугілля та| | |Міненерговугілля на |структурні підрозділи| |Мінфіну паспортів | | |2011 рік. | | |за бюджетними | | | | | |програмами | | | | | |Міненерговугілля на| | | | | |2011 рік. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.4 |Підготовка кошторисів|Спеціальний відділ |протягом |Цільове | | |та розподіл бюджетних| |року |використання | | |асигнувань відповідно| | |державних коштів за| | |до Державного бюджету| | |відповідним | | |України на 2011 рік | | |напрямком. | | |( 2857-17 ) та | | | | | |підготовка бюджетного| | | | | |запиту на 2012 рік за| | | | | |напрямком | | | | | |"Мобілізаційна | | | | | |підготовка". | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.5 |Організація виконання|Управління |протягом |Отримання в | | |рішень Ради |інформаційно- |року |установлені строки | | |національної безпеки |аналітичного | |інформаційних | | |і оборони України, |забезпечення, | |матеріалів про стан| | |затверджених Указами |структурні підрозділи| |виконання | | |Президента України | | |відповідних рішень,| | |(Укази Президента | | |їх аналітична | | |України: | | |обробка. Надання | | |- від 27 грудня | | |Кабінету Міністрів | | |2005 р. N 1863 | | |України і Раді | | |( 1863/2005 ) | | |національної | | |"Про рішення Ради | | |безпеки і оборони | | |національної безпеки | | |України відповідних| | |і оборони України від| | |звітів з висновками| | |9 грудня 2005 року | | |та пропозиціями. | | |"Про стан | | | | | |енергетичної безпеки | | | | | |України та основні | | | | | |засади державної | | | | | |політики у сфері її | | | | | |забезпечення"; | | | | | |- від 2 серпня | | | | | |2007 р. N 678 | | | | | |( 678/2007 ) | | | | | |"Про рішення Ради | | | | | |національної безпеки | | | | | |і оборони України від| | | | | |15 червня 2007 року | | | | | |"Про стан виконання | | | | | |рішень Ради | | | | | |національної безпеки | | | | | |і оборони України з | | | | | |питань енергетичної | | | | | |безпеки"; | | | | | |- від 27 серпня | | | | | |2009 року N 681 | | | | | |( 681/2009 ) | | | | | |"Про рішення Ради | | | | | |національної безпеки | | | | | |і оборони України від| | | | | |5 червня 2009 року | | | | | |"Про розвиток ринків | | | | | |паливно-енергетичних | | | | | |ресурсів в рамках | | | | | |реалізації | | | | | |Енергетичної | | | | | |стратегії України на | | | | | |період до 2030 | | | | | |року"). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.6 |Організаційне |Управління |протягом |Забезпечення | | |забезпечення |забезпечення |року |проведення засідань| | |проведення засідань |діяльності Міністра, | |колегії | | |колегії Міністерства.|Адміністративно- | |Міністерства. | | | |господарський | | | | | |департамент | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.7 |Підготовка проектів |Департамент майнових |протягом |Підвищення | | |рішень про створення,|відносин та |року |ефективності | | |реорганізацію та |управління | |управлінської | | |ліквідацію державних |корпоративними | |функції | | |підприємств, що |правами | |Міненерговугілля. | | |належать до сфери | | | | | |управління | | | | | |Міненерговугілля. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.8 |Оновлення Єдиного |Департамент майнових |протягом |Забезпечення | | |реєстру об'єктів |відносин та |року |інформацією | | |державного майна. |управління | |стосовно показників| | | |корпоративними | |діяльності щодо | | | |правами | |використання та | | | | | |збереження майна. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.9 |Приведення установчих|Департамент майнових |протягом |Забезпечення | | |документів |відносин та |року |відповідності | | |господарських |управління | |статутів | | |товариств, щодо яких |корпоративними | |господарських | | |Міненерговугілля |правами | |товариств вимогам | | |здійснює управління | | |чинного | | |корпоративними | | |законодавства. | | |правами, до вимог | | | | | |Закону України "Про | | | | | |акціонерні | | | | | |товариства" | | | | | |( 514-17 ). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.10|Участь в опрацюванні |Департамент |квітень - |Забезпечення | | |заходів з підготовки |електроенергетики, |жовтень |сталого проходження| | |підприємств паливно- |Департамент | |підприємств | | |енергетичного |стратегічної | |паливно- | | |комплексу до сталої |політики, інвестицій | |енергетичного | | |роботи в осінньо- |та ядерно- | |комплексу | | |зимовий період |енергетичного | |осінньо-зимового | | |2011/2012 року. |комплексу, | |періоду 2011/2012 | | | |Департамент з питань | |року. | | | |нафтової, газової, | | | | | |торф'яної, | | | | | |нафтопереробної | | | | | |промисловості та | | | | | |альтернативних видів | | | | | |палива, | | | | | |Департамент вугільної| | | | | |промисловості, | | | | | |Департамент | | | | | |фінансово-економічної| | | | | |політики | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.11|Розгляд і організація|Департамент |протягом |Забезпечення | | |погодження |електроенергетики, |року |надійним та якісним| | |інвестиційних програм|Департамент | |електропостачанням | | |у електроенергетичній|стратегічної | |споживачів. | | |галузі. |політики, інвестицій | | | | | |та ядерно- | | | | | |енергетичного | | | | | |комплексу, | | | | | |Департамент | | | | | |фінансово-економічної| | | | | |політики, | | | | | |НАК "Енергетична | | | | | |компанія України", | | | | | |Держенергонагляд, | | | | | |Державна інспекція з | | | | | |експлуатації | | | | | |електричних станцій і| | | | | |мереж, | | | | | |енергетичні компанії | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.12|Розроблення Плану |Управління |грудень |Затвердження в | | |роботи |інформаційно- | |установленому | | |Міненерговугілля |аналітичного | |порядку | | |України на 2012 рік. |забезпечення | |відповідного Плану | | | | | |роботи. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.13|Формування Плану |Департамент |щокварталу |Затвердження Плану | | |діяльності |юридичного | |Міністерства з | | |Міненерговугілля з |забезпечення | |підготовки проектів| | |підготовки проектів | | |регуляторних актів | | |регуляторних актів на| | |на 2011 рік. | | |2011 рік. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.14|Створення |Департамент |протягом |Розробка деяких | | |функціональної |промислової і |року |положень, реєстрів | | |підсистеми |економічної безпеки, | |і планів. | | |Міненерговугілля щодо|охорони праці та | | | | |Єдиної системи |цивільного захисту | | | | |цивільного захисту | | | | | |України. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.15|Організація навчання |Департамент |протягом |Створення безпечних| | |та перевірки знань: |промислової і |року |умов праці та | | |- з охорони праці; |економічної безпеки, | |зниження рівня | | |- Правил технічної |охорони праці та | |травматизму. | | |експлуатації об'єктів|цивільного захисту | | | | |електроенергетики; | | | | | |- Норм, правил і | | | | | |стандартів з ядерної | | | | | |та радіаційної | | | | | |безпеки. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.16|Організація роботи |Спеціальний відділ |протягом |Прийняття рішень, | | |комісій | |року |висновків державних| | |Міненерговугілля з | | |експертів та | | |питань: | | |складання | | |- віднесення | | |відповідних актів. | | |інформації до | | | | | |державної таємниці; | | | | | |- перегляду грифів | | | | | |секретності; | | | | | |- знищення секретних | | | | | |документів. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.17|Здійснення заходів |Спеціальний відділ |протягом |Забезпечення | | |щодо запобігання | |року |встановленого | | |втратам матеріальних | | |порядку режиму | | |носіїв інформації, | | |секретності. | | |віднесеної до | | |Видання розпорядчих| | |державної таємниці, | | |документів з питань| | |збереження державної | | |охорони державної | | |таємниці під час | | |таємниці. | | |проведення всіх видів| | | | | |секретних робіт у | | | | | |процесі формування, | | | | | |пересилання, | | | | | |приймання | | | | | |документів. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.1.18|Здійснення заходів |Спеціальний відділ |протягом |Додержання порядку | | |державного | |року |планування | | |регулювання | | |мобілізаційної | | |мобілізаційної | | |підготовки та | | |підготовки паливно- | | |забезпечення | | |енергетичного | | |готовності | | |комплексу на | | |підприємств ПЕК до | | |особливий період. | | |роботи в особливий | | | | | |період. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 2. Моніторингові та облікові заходи | |---------------------------------------------------------------------------------------| |5.2.1 |Здійснення |Департамент |протягом |Оперативне | | |моніторингу та аналіз|електроенергетики |року |прийняття | | |показників роботи | | |відповідних | | |підприємств | | |управлінських | | |електроенергетики, | | |рішень. | | |складання зведених | | | | | |аналітичних довідок | | | | | |(за оперативними | | | | | |даними) про підсумки | | | | | |роботи галузі за | | | | | |місяць і з початку | | | | | |року. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.2.2 |Здійснення |Департамент |протягом |Підготовлення | | |моніторингу руху |електроенергетики |року |матеріалів до | | |палива на | | |щоденної | | |електростанціях, збір| | |селекторної наради | | |та аналіз відповідної| | |Міненерговугілля. | | |оперативної | | | | | |інформації. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.2.3 |Здійснення |Департамент |протягом |Оперативне | | |моніторингу |електроенергетики |року |прийняття | | |показників | | |відповідних | | |паливозабезпечення | | |управлінських | | |ТЕС, якості твердого | | |рішень. | | |палива, виконання | | | | | |ремонтів в | | | | | |електричних мережах | | | | | |0,4 - 750 кВ та | | | | | |основного обладнання | | | | | |ТЕС, ТЕЦ, ГЕС. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.2.4 |Здійснення |Управління |щокварталу |Складання та | | |моніторингу виконання|інформаційно- | |затвердження звітів| | |Плану роботи |аналітичного | |про виконання Плану| | |Міненерговугілля на |забезпечення | |роботи | | |2011 рік. | | |Міненерговугілля на| | | | | |2011 рік. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.2.5 |Організація збору, |Управління |протягом |Підготовка | | |агрегування та |інформаційно- |року |інформаційно- | | |аналітичне |аналітичного | |аналітичних | | |узагальнення |забезпечення | |матеріалів | | |показників діяльності| | |керівництву | | |підприємств ПЕК, | | |Міністерства, | | |складання і надання | | |Адміністрації | | |інформаційно- | | |Президента України,| | |аналітичних | | |Секретаріату | | |матеріалів. | | |Кабінету Міністрів | | |(доручення Кабінету | | |України, комітетам | | |Міністрів України від| | |Верховної Ради | | |22.04.2005 N | | |України, Апарату | | |21247/0/1-05). | | |РНБОУ, ЦОВВ. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.2.6 |Здійснення |Управління |щокварталу |Підготовка та | | |моніторингу виконання|інформаційно- | |надання | | |Плану заходів на |аналітичного | |Мінекономрозвитку | | |2010 - 2012 рр. із |забезпечення | |відповідного звіту | | |подолання наслідків | | |з висновками та | | |фінансово-економічної| | |пропозиціями. | | |кризи, забезпечення | | | | | |функціонування | | | | | |вітчизняного | | | | | |виробництва та | | | | | |життєвих потреб | | | | | |громадян. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.2.7 |Опрацювання |Управління |протягом |Підготовлення | | |інформаційних даних |інформаційно- |року |інформаційно | | |щодо стану |аналітичного | |аналітичних | | |розрахунків |забезпечення | |матеріалів та | | |споживачів за | | |пропозицій щодо | | |теплову, електричну | | |забезпечення повних| | |енергію, спожитий | | |і своєчасних | | |природний газ та | | |розрахунків за | | |погашення існуючої | | |спожиті | | |заборгованості. | | |енергоносії. | | |(доручення Кабінету | | |Надання Кабінету | | |Міністрів України: | | |Міністрів України | | |- від 04.04.2005 | | |та | | |N 15432/1/1-05; | | |Мінекономрозвитку | | |- від 22.03.2007 | | |відповідної | | |N 14062/0/1-07; | | |довідки. | | |- від 19.07.2008 | | | | | |N 37012/1/1-08; | | | | | |- від 11.02.2008 | | | | | |N 6268/1/1-08). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.2.8 |Участь у розробленні,|Управління |протягом |Удосконалення | | |удосконаленні та |інформаційно- |року |системи | | |впровадженні |аналітичного | |інформаційних | | |внутрішніх форм |забезпечення, | |потоків | | |статистичної |структурні підрозділи| |Міністерства. | | |звітності, макетів | | | | | |інформаційно- | | | | | |аналітичних | | | | | |документів, систем | | | | | |статистичного обліку | | | | | |тощо. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.2.9 |Приймання та зведення|Управління |щокварталу |Отримання та | | |квартальних та річних|бухгалтерського | |зведення інформації| | |фінансових і |обліку і звітності | |щодо фінансового | | |бухгалтерських звітів| | |стану підприємств. | | |підприємств, які | | | | | |знаходяться в сфері | | | | | |управління | | | | | |Міненерговугілля. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.2.10|Ведення обліку |Управління |щомісяця |Складання звітності| | |операцій за позиками |бухгалтерського | |по використанню | | |Світового банку, які |обліку і звітності | |позик Світового | | |підтримуються | | |банку. | | |міжнародними | | | | | |фінансовими | | | | | |організаціями. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.2.11|Здійснення |Департамент |щомісяця |Аналіз стану | | |моніторингу стану |фінансово-економічної| |розрахунків | | |розрахунків |політики | |підприємств ПЕК з | | |підприємств ПЕК з | | |державним бюджетом | | |державним бюджетом. | | |та, у разі | | | | | |необхідності, | | | | | |підготовка | | | | | |пропозицій щодо | | | | | |його поліпшення. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.2.12|Здійснення |Департамент |щомісяця |Забезпечення | | |моніторингу цін |фінансово-економічної| |адекватної оцінки | | |(тарифів) на |політики | |стану ринку | | |електричну енергію та| | |електроенергії та | | |природний газ, | | |природного газу та | | |оптової ринкової | | |впливу динаміки цін| | |ціни на | | |енергоносіїв на | | |електроенергію. | | |економіку країни. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.2.13|Проведення |Департамент |щокварталу |Узагальнення | | |моніторингу |промислової і | |інформації, | | |закупівель товарів, |економічної безпеки, | |складання та | | |робіт і послуг за |охорони праці та | |надання звіту | | |державні кошти |цивільного захисту, | |Головному | | |державними |структурні підрозділи| |управлінню | | |підприємствами і | | |статистики за | | |господарськими | | |формою N 1 "Торги | | |товариствами, в яких | | |(тендери)". | | |державна частка акцій| | | | | |(часток, паїв) | | | | | |перевищує 50 | | | | | |відсотків та щодо | | | | | |яких міністерство | | | | | |здійснює функції з | | | | | |управління | | | | | |корпоративними | | | | | |правами держави. | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 3. Інформаційне забезпечення керівництва Міненерговугілля | |---------------------------------------------------------------------------------------| |5.3.1 |Підготовка |Управління |протягом |Експертне та | | |інформаційно- |забезпечення |року |інформаційно- | | |аналітичних |діяльності Міністра, | |аналітичне | | |матеріалів Міністру |структурні підрозділи| |забезпечення | | |для участі в нарадах,| | |діяльності | | |представницьких | | |Міністра. | | |міжнародних зустрічах| | | | | |та форумах, | | | | | |семінарах, круглих | | | | | |столах, робочих | | | | | |поїздках по країні та| | | | | |за її межами, інших | | | | | |заходах. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.3.2 |Підготовка |Управління |протягом |Експертне та | | |інформаційних |забезпечення |року |інформаційно- | | |матеріалів та тез |діяльності Міністра, | |аналітичне | | |доповідей Міністру |структурні підрозділи| |забезпечення | | |для обговорення | | |діяльності | | |нормативно-правових | | |Міністра. | | |актів на засіданнях | | | | | |Урядових комітетів та| | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України, пленарних | | | | | |засіданнях Верховної | | | | | |Ради України та її | | | | | |комітетів, для участі| | | | | |в парламентських | | | | | |слуханнях. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.3.3 |Підготовка |Управління |щомісяця |Забезпечення | | |аналітичної довідки |інформаційно- | |керівництва | | |про фінансово- |аналітичного | |Міністерства | | |економічні та |забезпечення | |необхідними | | |виробничі показники | | |інформаційно- | | |роботи підприємств | | |аналітичними | | |ПЕК. | | |матеріалами. | | |(окреме доручення | | | | | |Міністра від | | | | | |19.05.2010 | | | | | |N 96/0005). | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.3.4 |Підготовка |Управління |протягом |Забезпечення | | |інформаційно- |інформаційно- |року |керівництва | | |аналітичних |аналітичного | |Міністерства | | |матеріалів щодо |забезпечення | |необхідними | | |поїздок до регіонів | | |інформаційними | | |країни, проведення | | |матеріалами. | | |"гарячих" телефонних | | | | | |ліній та селекторних | | | | | |нарад. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.3.5 |Підготовка |Управління |протягом |Забезпечення | | |аналітичних та |інформаційно- |року |керівництва | | |інформаційних |аналітичного | |Міністерства та | | |матеріалів до |забезпечення | |учасників засідань | | |засідань колегій | | |колегій необхідними| | |Міненерговугілля за | | |інформаційно- | | |результатами роботи | | |аналітичними | | |підприємств | | |матеріалами. | | |паливно-енергетичного| | | | | |комплексу України | | | | | |протягом відповідного| | | | | |періоду. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.3.6 |Підготовка довідок по|Департамент |протягом |Забезпечення | | |розрахункам за |електроенергетики |року |інформацією | | |електричну енергію | | |стосовно показників| | |споживачів та з | | |діяльності | | |питань технологічних | | |електроенергетичної| | |витрат електроенергії| | |галузі. | | |у мережах, поставки і| | | | | |наявності палива на | | | | | |теплових | | | | | |електростанціях. | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 4. Підвищення публічності діяльності Міністерства | |---------------------------------------------------------------------------------------| |5.4.1 |Здійснення ефективної|Управління |протягом |Забезпечення | | |взаємодії із засобами|забезпечення |року |прозорості | | |масової інформації |діяльності Міністра | |діяльності та | | |шляхом висвітлення | | |створення | | |повсякденної | | |позитивного іміджу | | |діяльності | | |Міністерства. | | |Міністерства, | | | | | |проведення | | | | | |прес-конференцій, | | | | | |брифінгів, прямих | | | | | |телефонних ліній, | | | | | |розміщення в засобах | | | | | |масової інформації | | | | | |статей, інформаційних| | | | | |повідомлень, | | | | | |інтерв'ю, | | | | | |коментарів, | | | | | |підготовки теле- і | | | | | |радіопередач про | | | | | |роботу ПЕК України. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.4.2 |Інформаційне |Управління |протягом |Забезпечення | | |наповнення офіційного|інформаційно- |року |прозорості | | |веб-порталу |аналітичного | |діяльності | | |Міненерговугілля, |забезпечення, | |Міністерства. | | |інтегрованого до |структурні підрозділи| | | | |урядового | | | | | |веб-порталу. | | | | | |Роз'яснення | | | | | |цілей, змісту і | | | | | |порядку реалізації | | | | | |державної політики у | | | | | |сфері енергетики. | | | | | |Висвітлення на | | | | | |веб-сайті | | | | | |Міненерговугілля | | | | | |наступної інформації:| | | | | |- надання допомоги ЄС| | | | | |згідно з документом | | | | | |"Європейський | | | | | |інструмент сусідства | | | | | |та партнерства"; | | | | | |- про інвестиційні | | | | | |об'єкти, їх | | | | | |характеристики, | | | | | |механізм залучення | | | | | |коштів для | | | | | |інноваційного | | | | | |інвестування | | | | | |підприємств; | | | | | |- перелік, умови і | | | | | |порядок надання | | | | | |адміністративних | | | | | |послуг; | | | | | |- щодо закупівлі | | | | | |товарів, робіт і | | | | | |послуг за державні | | | | | |кошти та через | | | | | |систему електронних | | | | | |державних закупівель;| | | | | |- графік прийому | | | | | |громадян, статистики | | | | | |звернень громадян до | | | | | |приймальні | | | | | |Міністерства та під | | | | | |час урядової "гарячої| | | | | |лінії" тощо. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |5.4.3 |Розміщення в мережі |Управління |протягом |Оприлюднення в | | |Інтернет: |інформаційно- |року |мережі Інтернет про| | |- нормативно-правових|аналітичного | |діяльність | | |актів з питань, що |забезпечення, | |Міненерговугілля. | | |належать до |структурні підрозділи| | | | |компетенції | | | | | |Міненерговугілля; | | | | | |- планів підготовки | | | | | |Міністерством | | | | | |проектів регуляторних| | | | | |актів та змін до них;| | | | | |- повідомлень про | | | | | |оприлюднення проектів| | | | | |регуляторних актів, | | | | | |проекти цих | | | | | |регуляторних актів; | | | | | |- відомостей про | | | | | |регуляторну | | | | | |діяльність | | | | | |Міністерства тощо. | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Розділ VI Підготовка та підвищення кваліфікації працівників Міненерговугілля. | |Створення належних виробничих і соціально-побутових умов для працівників | |Міненерговугілля. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 1. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації | |---------------------------------------------------------------------------------------| |6.1.1 |Організація |Департамент |протягом |Підвищення рівня | | |підвищення |управління персоналом|року |професійності | | |кваліфікації |та документального | |державних | | |державних службовців |забезпечення | |службовців апарату | | |апарату Міністерства.| | |Міністерства. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |6.1.2 |Підвищення |Департамент |протягом |Створення умов | | |кваліфікації та |промислової і |року |перепідготовки і | | |перепідготовка |економічної безпеки, | |підвищення | | |фахівців з фізичного |охорони праці та | |кваліфікації 150 | | |захисту у Навчальному|цивільного захисту, | |осіб. | | |центрі з фізичного |Департамент | | | | |захисту, обліку та |управління персоналом| | | | |контролю ядерного |та документального | | | | |матеріалу |забезпечення | | | | |ім. Дж.Кузьмича | | | | | |Інституту | | | | | |ядерних досліджень | | | | | |Національної академії| | | | | |наук України. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |6.1.3 |Підвищення |Департамент |протягом |Створення умов | | |кваліфікації та |промислової і |року |перепідготовки і | | |перепідготовка |економічної безпеки, | |підвищення | | |фахівців з фізичного |охорони праці та | |кваліфікації 10 | | |захисту ядерних |цивільного захисту, | |осіб. | | |установок та ядерних |Департамент | | | | |матеріалів на курсах |управління персоналом| | | | |МАГАТЕ. |та документального | | | | | |забезпечення | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |6.1.4 |Підвищення |Департамент |протягом |Створення умов | | |кваліфікації та |промислової і |року |перепідготовки і | | |перепідготовка |економічної безпеки, | |підвищення | | |фахівців з питань |охорони праці та | |кваліфікації 15 | | |охорони праці у |цивільного захисту, | |осіб. | | |Національному |Департамент | | | | |науково-дослідному |управління персоналом| | | | |інституті промислової|та документального | | | | |безпеки та охорони |забезпечення | | | | |праці (ННДІПБОП) | | | | | |Держгірпромнагляду. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |6.1.5 |Підвищення |Департамент |протягом |Створення умов | | |кваліфікації та |промислової і |року |перепідготовки і | | |перепідготовка |економічної безпеки, | |підвищення | | |фахівців з цивільного|охорони праці та | |кваліфікації 10 | | |захисту в інституті |цивільного захисту, | |осіб. | | |Державного управління|Департамент | | | | |з питань цивільного |управління персоналом| | | | |захисту МНС України. |та документального | | | | | |забезпечення | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 2. Консультативна та методологічна робота | |---------------------------------------------------------------------------------------| |6.2.1 |Організація |Департамент |протягом |Проведення | | |Міжнародної |промислової і |року |Міжнародної | | |консультативної місії|економічної безпеки, | |консультативної | | |МАГАТЕ з фізичного |охорони праці та | |місії МАГАТЕ з | | |захисту на об'єктах |цивільного захисту | |фізичного захисту. | | |Придніпровського | | | | | |промислового | | | | | |майданчика. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |6.2.2 |Методологічна робота |Управління |протягом |Надання | | |з головними |бухгалтерського |року |рекомендацій з | | |бухгалтерами |обліку і звітності | |питань методології | | |підприємств, які | | |ведення | | |належать до сфери | | |бухгалтерського | | |управління | | |обліку. | | |Міненерговугілля, з | | | | | |питань фінансової | | | | | |звітності та ведення | | | | | |бухгалтерського | | | | | |обліку. | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 3. Створення належних виробничих і соціально-побутових умов | |для працівників Міненерговугілля | |---------------------------------------------------------------------------------------| |6.3.1 |Забезпечення |Адміністративно- |протягом року |Поліпшення умов | | |працівників |господарський | |праці. | | |Міненерговугілля |департамент | | | | |комп'ютерною і | | | | | |копіювальною | | | | | |технікою, | | | | | |канцелярським і | | | | | |господарським | | | | | |приладдям. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |6.3.2 |Проведення ремонтних |Адміністративно- |протягом року |Поліпшення умов | | |робіт у кабінетах з |господарський | |праці. | | |обладнанням системи |департамент | | | | |АПС. | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Розділ VII Внутрішні контрольні заходи - фінансовий контроль, | |адміністративний аудит та інші. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 1. Здійснення контролю фінансово-господарської діяльності, | |цільового та ефективного використання коштів, збереження | |державного майна, економного використання фінансових і матеріальних | |ресурсів | |---------------------------------------------------------------------------------------| |7.1.1 |Здійснення |Департамент |протягом року |Контроль за | | |контрольних заходів у|промислової і | |фінансово- | | |суб'єктів |економічної безпеки, | |господарською | | |господарювання, які |охорони праці та | |діяльністю | | |належать до сфери |цивільного захисту | |суб'єктів | | |управління | | |господарювання, | | |Міненерговугілля та | | |зміцнення | | |щодо яких | | |фінансової | | |Міненерговугілля | | |дисципліни, | | |здійснює управління | | |оперативне | | |корпоративними | | |реагування на | | |правами держави. | | |виникнення або | | | | | |загрозу виникнення | | | | | |фактів | | | | | |неефективного | | | | | |використання | | | | | |державних ресурсів | | | | | |та фінансових | | | | | |порушень. Надання | | | | | |звіту Державній | | | | | |фінансовій | | | | | |інспекції України | | | | | |за формою 1-КРП. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |7.1.2 |Контроль за |Управління |протягом року |Підвищення | | |використанням |бухгалтерського | |ефективності | | |енергогенеруючими |обліку і звітності, | |використання коштів| | |компаніями коштів, |Департамент | |державного бюджету.| | |передбачених у |електроенергетики, | | | | |державному бюджеті на|Департамент | | | | |2011 рік, для |промислової і | | | | |здешевлення кредитів |економічної безпеки, | | | | |на створення запасів |охорони праці та | | | | |твердого палива для |цивільного захисту | | | | |теплоелектростанцій. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |7.1.3 |Здійснення відомчого |Департамент |протягом року |Поліпшення стану | | |контролю за станом |промислової і | |охорони праці на | | |охорони праці, |економічної безпеки, | |підприємствах. | | |виконанням заходів з |охорони праці та | |Створення безпечних| | |пожежної безпеки, |цивільного захисту, | |умов праці та | | |цивільного захисту |галузеві департаменти| |зниження рівня | | |та техногенної | | |виробничого | | |безпеки на | | |травматизму. | | |підприємствах ПЕК, що| | |Забезпечення | | |належать до сфери | | |пожежної безпеки. | | |управління | | |Запобігання та | | |Міненерговугілля та | | |реагування на | | |щодо яких | | |надзвичайні | | |Міненерговугілля | | |ситуації. | | |здійснює управління | | | | | |корпоративними | | | | | |правами держави. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |7.1.4 |Здійснення |Департамент |протягом року |Забезпечення | | |методичного |промислової і | |пожежної безпеки та| | |керівництва за |економічної безпеки, | |охорони праці на | | |діяльністю |охорони праці та | |об'єктах ПЕК. | | |підприємств ПЕК, що |цивільного захисту, | | | | |належать до сфери |галузеві департаменти| | | | |управління | | | | | |Міненерговугілля та | | | | | |щодо яких | | | | | |Міненерговугілля | | | | | |здійснює управління | | | | | |корпоративними | | | | | |правами держави, з | | | | | |питань пожежної | | | | | |безпеки та охорони | | | | | |праці. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |7.1.5 |Здійснення контролю |Спеціальний відділ |протягом року |Здійснення | | |підприємств, установ | | |відповідного | | |і організацій, що | | |відомчого контролю.| | |належать до сфери | | | | | |управління | | | | | |Міненерговугілля, за | | | | | |станом охорони | | | | | |державної таємниці, | | | | | |станом | | | | | |мобілізаційної | | | | | |підготовки та | | | | | |наявністю | | | | | |матеріального | | | | | |резерву. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |7.1.6 |Здійснення |Департамент |протягом року |Контроль за | | |контрольних заходів у|промислової і | |дотриманням | | |суб'єктів |економічної безпеки, | |суб'єктами | | |господарювання, які |охорони праці та | |господарювання | | |належать до сфери |цивільного захисту, | |вимог діючого | | |управління |структурні підрозділи| |законодавства у | | |Міненерговугілля та | | |сфері державних | | |щодо яких | | |закупівель, | | |Міненерговугілля | | |створення | | |здійснює управління | | |конкурентного | | |корпоративними | | |середовища у сфері | | |правами держави, щодо| | |державних | | |дотримання ними | | |закупівель, | | |чинного законодавства| | |забезпечення | | |під час здійснення | | |раціонального | | |закупівель. | | |використання | | | | | |державних коштів. | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |7.1.7 |Здійснення |Сектор з питань |протягом року |Контроль за | | |антикорупційних |запобігання та | |дотриманням | | |заходів у |протидії корупції, | |антикорупційного | | |центральному апараті |структурні підрозділи| |законодавства. | | |Міністерства та | | | | | |державних | | | | | |підприємствах, | | | | | |установах, | | | | | |організаціях та | | | | | |об'єднань, що | | | | | |належать до сфери | | | | | |управління | | | | | |Міненерговугілля, та | | | | | |господарських | | | | | |товариств, щодо яких | | | | | |Міненерговугілля | | | | | |здійснює управління | | | | | |корпоративними | | | | | |правами держави. | | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |7.1.8 |Формування планів |Департамент |протягом року |Затвердження планів| | |робіт за новими |стратегічної | |робіт. | | |проектами технічного |політики, інвестицій | | | | |співробітництва |та ядерно- | | | | |МАГАТЕ на 2012 - 2013|енергетичного | | | | |роки. |комплексу, | | | | | |ДП "НАЕК | | | | | |"Енергоатом", | | | | | |СНУЯЕ та П | | | |------+---------------------+---------------------+----------------+-------------------| |7.1.9 |Проведення перевірки |Департамент |протягом року |Недопущення до | | |знань, норм та правил|стратегічної | |виконання роботи у | | |з ядерної та |політики, інвестицій | |сфері ядерної та | | |радіаційної безпеки. |та ядерно- | |радіаційної безпеки| | | |енергетичного | |осіб без належної | | | |комплексу | |кваліфікації. | -----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток
до наказу
Міненерговугілля України
10.06.2011 N 213

ЗВІТ
про виконання Плану роботи Міненерговугілля України
___________________________________________________
(назва структурного підрозділу)

за ___ квартал та з початку 2011 року
------------------------------------------------------------------ | NN з/п згідно з |Зміст заходу| Стан | Результат | | Планом | | виконання(*) | (показник) | | | | | впровадження | | | | | заходу(**) | |-----------------+------------+----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. (*) - виконано/робота триває (термін виконання не
настав)/робота не завершена (термін виконання минув)/не виконано
(за результатами року); (**) - стисла інформація (досягнуті фінансово-економічні та
інші показники, зміст наданої до вищих органів влади інформації
або інші ЦОВВ, причини невиконання заходу в установлений термін
тощо).вгору