Документ v0213609-08, поточна редакція — Прийняття від 04.07.2008

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
04.07.2008 N 213

Про призначення органів з оцінки
відповідності продукції, процесів і послуг
вимогам технічних регламентів

Відповідно до Законів України "Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), "Про
підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) та на виконання пункту 5
Порядку здійснення процедур призначення органів з оцінки
відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних
регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.01.2007 N 59 ( 59-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Призначити на виконання робіт з оцінки відповідності
продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів органи
з оцінки відповідності, наведені в додатку.
2. Управлінню технічного регулювання (Сердюков О.Я.)
забезпечити: - підготовку проектів угод між Держспоживстандартом України і
призначеними органами з оцінки відповідності; - організацію проведення періодичного інспекційного контролю
за діяльністю призначених органів з оцінки відповідності.
3. Заступнику Голови Черепкову С.Т.: - затвердити номенклатуру продукції, щодо якої органам з
оцінки відповідності надається право проводити роботи з оцінки
відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних
регламентів; - укласти угоди з органами оцінки відповідності щодо надання
їм права проведення робіт з оцінки відповідності продукції,
процесів і послуг вимогам технічних регламентів.
4. Зазначеним у додатку органам з оцінки відповідності
протягом місяця надати до Реєстру системи УкрСЕПРО номенклатуру
закріпленої за ними продукції і перелік випробувальних лабораторій
з якими вони співпрацюють, на паперовому та магнітному носіях.
5. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.) включити до Реєстру системи УкрСЕПРО призначені
органи з оцінки відповідності, а також випробувальні лабораторії,
з якими вони співпрацюють.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.Лосюк

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
04.07.2009 N 213

ПЕРЕЛІК
органів з оцінки відповідності продукції, процесів
і послуг, призначених на виконання робіт з оцінки
відповідності вимогам технічних регламентів
терміном на 3 роки

------------------------------------------------------------------ |N |Назва організації (органу з| Номер |Назва Технічного | |з/п | оцінки відповідності), | призначеного| регламенту, на | | | підпорядкованість, адреса | органу з | відповідність | | | | оцінки | вимогам якого | | | |відповідності|призначений орган| | | | | з оцінки | | | | | відповідності | |----+---------------------------+-------------+-----------------| | 1.|Науково-технічний центр | UA.TR. 013 |Технічний | | |"СТАНКОСЕРТ" | |регламент безпеки| | |Мінпромполітики України | |низьконапружного | | |65026, м. Одеса, вул. | |обладнання | | |Буніна, 30 | |( z0448-04 ); | | |Код ЄДРПОУ 24533681 | |Технічний | | | | |регламент | | | | |електромагнітної | | | | |сумісності | | | | |( z0578-04 ); | | | | |Технічний | | | | |регламент | | | | |максимально | | | | |дозволеного | | | | |споживання | | | | |електроенергії | | | | |холодильними | | | | |приладами | | | | |( z0449-04 ); | | | | |Технічний | | | | |регламент з | | | | |маркування | | | | |електрообладнання| | | | |побутового | | | | |призначення | | | | |( z0045-04 ); | | | | |Технічний | | | | |регламент безпеки| | | | |машин і | | | | |механізмів | | | | |( z1339-04 ); | |----+---------------------------+-------------+-----------------| | 2.|ДП | UA.TR. 014 |Технічний | | |"Вінницястандартметрологія"| |регламент безпеки| | |Держспоживстандарт | |низьконапружного | | |21011 м. Вінниця, вул. | |обладнання | | |Ватутіна, 23 | |( z0448-04 ); | | |Код ЄДРПОУ 04725929 | |Технічний | | | | |регламент | | | | |електромагнітної | | | | |сумісності | | | | |( z0578-04 ); | | | | |Технічний | | | | |регламент безпеки| | | | |машин і | | | | |механізмів | | | | |( z1339-04 ); | | | | |Технічний | | | | |регламент | | | | |максимально | | | | |дозволеного | | | | |споживання | | | | |електроенергії | | | | |холодильними | | | | |приладами | | | | |( z0449-04 ); | | | | |Технічний | | | | |регламент з | | | | |маркування | | | | |електрообладнання| | | | |побутового | | | | |призначення | | | | |( z0045-04 ); | | | | |Технічний | | | | |регламент засобів| | | | |індивідуального | | | | |захисту | | | | |( z1307-04 ). | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
технічного регулювання О.Сердюковвгору