Документ v0213225-97, поточна редакція — Редакція від 01.06.1997

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
 N 19-0213 від 01.06.97 
м.Київ
vd970601 vn19-0213

Довідник пільг, наданих чинним законодавством
юридичним особам по сплаті податків, зборів,
інших обов'язкових платежів
 
Доповнення станом на 01.06.97 р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пода-|Роз- |Код  |            Пільга              |    Документ     |  N   |Дата    |Початок
ток |діл |пільги|                            |             |      |прийняття | дії
   |   |   |                            |             |      |документа |пільги
-----|-----|------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------
 1  | 2  | 3  |             4               |      5      |  6    |  7   |  8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пода- 2  002000  ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 
ток
на 2 002024 "звільняються від оподаткування проценти, нараховані Закон України "Про 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 при- на державні скарбничі зобов'язання (державні скарбничі оподаткування прибутку бу- бони і державні скарбничі векселі), а також на підприємств" ст. 3.4.3 ток облігації державних і місцевих позик"
2 002025 Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із Закон України "Про 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 міжнародними договорами України. оподаткування прибутку 77/97-ВР 18.02.97 18.02.97 підприємств" ст. 14 Закон України "Про систему оподаткування" ст. 19
2 002026 Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, Закон України "Про 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 що надходять безкоштовно у вигляді безкоштовної оподаткування прибутку фінансової допомоги або добровільних пожертвувань підприємств" ст. 3.2 юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, фондам, установам, закладам, громадським та
релігійним організаціям, метою діяльності яких не є одержання прибутку, для здійснення екологічної,
оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної,
освітньої, наукової та благодійної діяльності.
2 002027 Кошти, одержані закладами і установами освіти та Закон України "Про 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 науки, що повністю або часткового фінансуються з оподаткування прибутку бюджету на здійснення діяльності, передбаченої їх підприємств" ст. 3.2
статутними документами.
 
    2  002028 Кошти, одержані релігійними організаціями від      Закон України "Про    334/94-ВР  28.12.94  28.12.94
          здійснення діяльності, передбаченої їх статутами.    оподаткування прибутку
                                      підприємств" ст. 3.2 
2 002029 Не оподатковуються суми прибутків нерезидентів у Закон України "Про 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 вигляді процентів за кредити надані Уряду України оподаткування прибутку та Національному банку України. підприємств" ст. 6
2 002500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах Закон України "Про 77/97-ВР 18.02.97 18.02.97 сум, що надходять до їх бюджетів по податку на систему оподаткування" прибуток (підприємства комунальної власності). ст. 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пода- 3 003000 ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОБАВЛЕНУ ВАРТІСТЬ
ток
на 3 003001 Податок на добавлену вартість не справляється за Інструкція "Про порядок 44 31.05.94 31.05.94 до- реалізацію з розрахунками в іноземній чи національній обчислення і сплати ПДВ ( z0140-94 ) бав- валюті, так і шляхом обміну чи передачі на експорт за та акцизного збору за лену межі митних кордонів України товарів (робіт, послуг), товари, ввезенні із-за вар- включаючи виконання міжнародних перевезень товарів та меж митних кордонів тість пасажирів транспортними засобами, а також послуги з України, і товари навантаження, розвантаження, перевантаження товарів (роботи, послуги), що
(що експортуються), та транзит іноземних вантажів, експортуються за межі
          включаючи послуги з транзиту вантажів через територію  митних кордонів України"
          України.                         пункт 63 
3 003030 Від податку на добавлену вартість звільняються Декрет Кабінету Міністрів 14-92 26.12.92 26.12.92 товари (крім підакцизних), що імпортуються України "Про податок на всеукраїнськими та міжнародними об'єднаннями громадян, добавлену вартість" пп."ю" які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, п. 1 ст. 5 у статутній діяльності яких передбачено надання
соціальної і медичної допомоги постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та підприємствами, які є власністю цих об'єднань за умови, що особи, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
становить не менш 75 відсотків загальної чисельності членів об'єднань і працюючих на цих підприємствах.
Перелік всеукраїнських та міжнародних об'єднань
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
          катастрофи, а також підприємства і організації, що
          є власністю цих об'єднань, перелік імпортованих 
ними товарів і граничні обсяги їх ввезення в Україну затверджується Кабінетом Міністрів України
3 003044 Не підлягають обкладанню податком на добавлену Укази Президента України 499/95 30.04.95 30.04.95 вартість під час переміщення через митний кордон "Про справляння податку 392/96 31.05.96 31.05.96 України імпортна сировина, матеріально-технічні на добавлену вартість 432/95-ВР 16.11.95 16.11.95 ресурси, комплектуючі вироби, устаткування, з імпортних товарів" і матеріали, техніка та інші товари, що ввозяться "Про впорядкування господарюючими суб'єктами всіх форм власності, в справляння ПДВ з імпортних тому числі посередниками (прямими постачальниками), товарів", Закон України для виробничих та власних потреб (тобто без наступної "Про деякі питання реалізації), а також енергоносії (нафта і газ), що оподаткування підакцизних 2 ввозяться для виробничих потреб, в тому числі по товарів" п. 1 бартерних операціях, крім товарів, перелік яких
затверджується Кабінетом Міністрів України
3 003054 Звільняються від ПДВ обороти по наданню гральних Інструкція "Про порядок 3 10.02.93 10.02.93 послуг казино, гральних автоматів з грошовим обчислення і сплати ПДВ" ( z0018-93 ) виграшем, виграші по ставках на іподромах тощо. пп. "г" п. 18
3 003055 Звільняються від ПДВ передплати на окремі газети і Постанова Кабінету 1209 04.10.96 04.10.96 журнали у 1 півріччі 1997 р., а також поліграфічних Міністрів України "Про ( 1209-96-п ) матеріалів, послуг підприємств поліграфії, зв'язку, державну підтримку транспорту, з перевезення та розповсюдження цих періодичних видань"
газет і журналів.
 
    3  003056 До об'єкту обкладання ПДВ не відносяться державні    Інструкція "Про порядок     3   10.02.93  10.02.93
          дотації, субсидії та компенсації             обчислення і сплати ПДВ"  ( z0018-93 )
                                      пп. "д" п. 13 
3 003057 До оподатковуваного обороту не включаються продаж, Інструкція "Про порядок 3 10.02.93 10.02.93 обмін, безплатна передача основних засобів (крім обчислення і сплати ПДВ" ( z0018-93 ) придбаних і введених в експлуатацію з 06.01.93 пп. "б" п. 18, п. 108 основних виробничих фондів та взятих на облік
нематеріальних активів) та товарів для
невиробничих потреб (крім сільськогосподарських
підприємств) за винятком їх реалізації за цінами,
що перевищують ціну придбання (балансова вартість)
3 003058 До оподатковуваного обороту вартість заставної Декрет Кабінету Міністрів 14-92 26.12.92 26.12.92
(зворотної) тари не включається. України "Про податок на
                                      добавлену вартість" п. 3
                                      ст. 4 
3 003059 Зменшення оподатковуваного обороту на суму Постанова КМУ "Про порядок 83 02.02.93 02.02.93 відрахувань у розмірі 7 % від виручки від збору та використання коштів реалізації ГСМ на фінансування витрат, ( 83-93-п ) пов'язаних з реконструкцією, ремонтом і будівництвом доріг загального використання"
3 003060 До об'єкту оподаткування не відноситься різниця Інструкція "Про порядок 3 10.02.93 10.02.93 між цінами продажу і цінами, за якими проводять обчислення і сплати ПДВ" ( z0018-93 ) розрахунки з постачальниками, включаючи суму податку пп. "є" п. 13 на добавлену вартість на продовольчі товари
поліпшеного асортименту та промислові товари
підвищеного попиту згідно із переліком та нормами, що встановлюються Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими
державними адміністраціями, продаж яких здійснюється інвалідам та ветеранам війни за соціально доступними цінами за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, у магазинах, секціях, відділах та інших
торговельних підприємствах, що обслуговують
зазначені категорії громадян.
3 003061 Не підлягають обкладанню податком на добавлену Закон України "Про деякі 65/96-ВР 23.02.96 23.02.96 вартість сировина, матеріали, устаткування та питання валютного обладнання (крім підакцизних товарів), які ввозяться регулювання та в Україну для потреб власного виробництва суб'єктами оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш". експериментальної економічної зони "Сиваш"
3 003500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах Закон України "Про 77/97 18.02.97 18.02.97 сум, що надходять до їх бюджетів по податку на систему оподаткування" добавлену вартість ст. 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ак- 4 004000 ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ
циз-
ний 4 004017 Тимчасово, до 2000 року, звільнити від обкладання Закон України "Про 313/96-ВР 11.07.96 11.07.96 збір акцизним збором виготовлені на українських ставки акцизного збору підприємствах кольорові телевізори, магнітофони, меблі, та ввізного мита на харчові продукти, одяг хутровий із норки, песця або деякі товари лисиці. (продукцію)" п. 4
4 004018 Звільнити від обкладання акцизним збором обороти з Закон України "Про 313/96-ВР 11.07.96 11.07.96 реалізації (митну вартість): одягу хутрового, ставки акцизного збору виготовленого з кушнірських та підніжних клаптів, та ввізного мита на низькозалікових шкур та шкурок; одягу із натуральної деякі товари шкіри, виготовленого з відходів. (продукцію)" п. 3
4 004500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах Закон України "Про 77/97 18.02.97 18.02.97 сум, що надходять до їх бюджетів по акцизному збору. систему оподаткування" ст. 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Місце- 14 014000 ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ І ЗБОРАХ
ві
подат- Органи місцевого самоврядування в межах своєї Декрет Кабінету 56-93 20.05.93 20.05.93 ки і компетенції мають право запроваджувати пільгові Міністрів України збори податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві "Про місцеві податки податки і збори або звільняти від їх сплати певні і збори" ст. 18 категорії платників, а також надавати відстрочку у сплаті місцевих податків і зборів.
14 014500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах Закон України "Про 77/97 18.02.97 18.02.97 сум, що надходять до їх бюджетів по місцевих систему оподаткування" податках і зборах. ст. 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Лісо- 10 010000 ПІЛЬГИ ПО ЛІСОВОМУ ДОХОДУ
вий
доход 10 010500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах сум, Закон України "Про 77/97 18.02.97 18.02.97 що надходять до їх бюджетів по лісовому доходу. систему оподаткування" ст. 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Плата 13 013000 ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
за ВОДНИХ РЕСУРСІВ
спеці-
альне 13 013500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах Закон України "Про 77/97 18.02.97 18.02.97 вико- сум, що надходять до їх бюджетів по платі за систему ристан- спеціальне використання водних ресурсів. оподаткування" ст. 1 ня
водних
ресурсів ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Плата 16 016000 ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ
за ВИКОРИСТАННЯ НАДР ПРИ ВИДОБУВАННІ
спеці- КОРИСНИХ КОПАЛИН
альне
вико- 16 016500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах, Закон України "Про 77/97 18.02.97 18.02.97 ристан- сум, що надходять до їх бюджетів по платі за систему оподаткування" ня спеціальне використання надр при видобуванні ст. 1 надр корисних копалин.
при
видо-
буванні ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Плата 37 37000 ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ
за
землю 37 037011 Від земельного податку звільняються: вітчизняні Закон України "Про 378/96-ВР 19.09.96 19.09.96 заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, внесення змін і доповнень соціального забезпечення, фізичної культури та до Закону України "Про спорту, спортивні споруди, що використовуються плату за землю" п. 3 ними за цільовим призначенням. ст. 12
37 037012 Податок на земельні ділянки, зайняті житловим Закон України "Про 378/96-ВР 19.09.96 19.09.96 фондом, кооперативними автостоянками для внесення змін і зберігання особистих транспортних засобів громадян, доповнень до Закону гаражно-будівельними, дачно-будівельними України "Про плату кооперативами, а також за земельні ділянки, надані за землю" ст. 7 для потреб сільськогосподарського виробництва,
водного та лісового господарства, які зайняті
виробничими, культурно-побутовими та господарськими будівлями і спорудами справляється у розмірі 3
відсотків суми земельного податку.
37 037013 Податок на земельні ділянки, надані для Збройних Закон України "Про 378/96-ВР 19.09.96 19.09.96 Сил України та інших військових формувань, внесення змін і залізниць, гірничодобувних підприємств, а також доповнень до Закону за водойми, надані для виробництва рибної України "Про плату продукції, справляється у розмірі 25 відсотків за землю" ст. 7
суми земельного податку.
 
    37  037500 Пільги, що надані місцевими органами влади у       Закон України "Про     77/97   18.02.97  18.02.97
          межах сум, що надходять до їх бюджетів по платі     систему оподаткування"
          за землю.                        ст. 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"Бухгалтерия. Налоги. Бизнес" N 24 (103), 19-25 червня, 1997 р.вгору