Про здійснення державної регуляторної політики у 2012 році
Мінсоцполітики України; Наказ, План від 17.04.2012212
Документ v0212739-12, поточна редакція — Редакція від 09.11.2012, підстава - v0713739-12

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2012  № 212

Про здійснення державної регуляторної політики у 2012 році

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики
№ 266 від 10.05.2012
№ 336 від 06.06.2012
№ 396 від 03.07.2012
№ 585 від 19.09.2012
№ 713 від 09.11.2012}

З метою виконання статей 7, 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Плану діяльності Міністерства соціальної політики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16.12.2011 № 555, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Затвердити План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2012 рік (далі - План-графік), що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, Державному центру зайнятості, Державній інспекції України з питань праці, Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України, Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:

3.1. Забезпечити виконання Плану діяльності Міністерства соціальної політики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, затвердженого пунктом 1 цього наказу, та проведення відстеження результативності регуляторних актів у терміни, визначені Планом-графіком, та відповідно до вимог законодавства.

3.2. При розробці проекту регуляторного акта, не передбаченого Планом, затвердженим пунктом 1 цього наказу, вносити відповідні зміни не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки такого проекту відповідно до вимог статей 7, 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

{Підпункт 3.2 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 266 від 10.05.2012}

4. Відділу взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Кухар М.О.) розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр


С. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
17.04.2012  № 212

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

№ з/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Регуляторні органи, що розроблятимуть регуляторний акт

Структурний підрозділ, відповідальний за розроблення (супроводження) регуляторного акта

Строк подання регуляторного акта Кабінету Міністрів України / Міністерству юстиції України

Міністерство соціальної політики України

1

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів"

Врегулювання питання забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, а також послуг з ремонту шляхом затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів з метою:
- індивідуального підходу до забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації;
- надання інвалідам права самостійно обирати виробника, моделі технічного засобу реабілітації, яка йому призначена;
- пришвидшення процесу технічного обслуговування, а саме - гарантійне обслуговування отриманих інвалідом засобів реабілітації та післягарантійне обслуговування

Мінсоцполітики

Департамент соціального захисту інвалідів

II квартал

2

Проект наказу Мінсоцполітики "Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації"

Визначення чітких кваліфікаційних вимог підприємств, які претендують на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації

Мінсоцполітики

Департамент соціального захисту інвалідів

II квартал

3

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 19.09.2011 № 38719/791/1/1-10 стосовно виконання завдань, передбачених пунктом 1.1.5 Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

Мінсоцполітики

Департамент сімейної політики

I півріччя

4

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій"

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 19.09.2011 № 38719/791/1/1-10 стосовно виконання завдань, передбачених пунктом 1.1.5 Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

Мінсоцполітики

Департамент сімейної політики

I півріччя

5

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перелік офшорних зон для цілей справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування"

Залучення додаткових джерел наповнення Пенсійного фонду України з метою скорочення його дефіциту та забезпечення виконання зобов'язань перед громадянами України в умовах реформування пенсійного забезпечення.
Прийняття регуляторного акта обумовлено необхідністю забезпечення виконання статті 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", яким передбачено введення пенсійного збору за операціями з контрагентами, зареєстрованими в офшорних зонах. Досягнути основної мети регуляторного акта можливо тільки шляхом затвердження Переліку офшорних зон

Мінсоцполітики

Департамент пенсійного забезпечення

I півріччя

6

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження механізмів соціального замовлення у сфері надання соціальних послуг"

Розширення ринку соціальних послуг шляхом фінансування громадських організацій, що надають соціальні послуги

Мінсоцполітики

Департамент соціальних послуг

Протягом 6 місяців з дати набуття чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг" (реєстр. № 8319)

7

Проект наказу Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мінрегіонбуду та МВС "Про затвердження Положення про проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання всіх видів державної соціальної допомоги та для надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива"

Узгодження з вимогами чинного законодавства питання щодо проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання всіх видів державної соціальної допомоги та для надання населенню субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у частині взаємодії органів державної влади під час перевірки органами праці та соціального захисту населення достовірності й повноти даних про доходи та майновий стан, наданих заявником для отримання права на призначення державної соціальної допомоги, у тому числі житлової субсидії

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, МВС

Управління внутрішнього аудиту, Департамент державної соціальної допомоги

Червень

8

Проект Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Розроблення законопроекту зумовлено необхідністю удосконалення механізмів державного регулювання у сфері зайнятості населення відповідно до сучасних вимог соціально-економічного розвитку України, гармонізації законодавства про зайнятість населення з міжнародними світовими нормами та на виконання пункту 67.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічного розвитку на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187

Мінсоцполітики

Департамент ринку праці та зайнятості

IV квартал

9

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування)"

Припинення дублювання функцій окремих фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, удосконалення системи управління фондами соціального страхування

Мінсоцполітики

Департамент соціального страхування та партнерства

IV квартал

10

Проект наказу Мінсоцполітики "Про Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання працівників"

На виконання статті 14 Закону України "Про професійний розвиток працівників"

Мінсоцполітики

Департамент ринку праці та зайнятості, Державний центр зайнятості

IV квартал

11

Проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів щодо працевлаштування інвалідів"

Підвищення рівня зайнятості осіб з інвалідністю

Мінсоцполітики

Департамент соціального захисту інвалідів

IV квартал

12

Проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном"

Посилення захисту трудових мігрантів за кордоном (клієнтів ліцензіата) під час отримання ними послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, удосконалення порядку здійснення контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Мінсоцполітики

Департамент ринку праці та зайнятості

IV квартал

13

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 439"

Приведення норм постанови у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування та Податкового кодексу України

Мінсоцполітики

Департамент соціального страхування та партнерства

IV квартал

14

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі, продовження терміну дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства"

Нормативне спрощення механізму залучення вітчизняними роботодавцями необхідної для національної економіки іноземної робочої сили, зокрема висококваліфікованих працівників, врегулювання процесів трудової міграції, захист національного ринку праці від зовнішньої міграції в Україну та від некваліфікованої робочої сили

Мінсоцполітики

Департамент ринку праці та зайнятості, Державний центр зайнятості

Протягом 6 місяців з дати набуття чинності Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

15

Проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності"

Спрощення процедури подання безробітними особами, які мають намір організувати підприємницьку діяльність документів, що підтверджують реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців

Мінсоцполітики

Департамент ринку праці та зайнятості, Державний центр зайнятості

Протягом 6 місяців з дати набуття чинності Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

15-1

Проект наказу Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Змін до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних"

Метою розроблення проекту акта є підвищення конкурентоспроможності окремих категорій безробітних, забезпечення ефективного використання механізму працевлаштування безробітних шляхом надання дотації роботодавцям і надання можливості прискорити працевлаштування безробітних"

Мінсоцполітики

Департамент ринку праці та зайнятості, Державний центр зайнятості

II півріччя

15-2

Проект наказу Міністерства соціальної політики України "Про затвердження змін до Порядку та строків надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем"

Метою розроблення проекту акта є необхідність вдосконалення процедури надання роботодавцю дотації для працевлаштування молоді на перше робоче місце

Мінсоцполітики

Департамент ринку праці та зайнятості, Державний центр зайнятості

II півріччя

Пенсійний фонд України

16

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна"

Забезпечення належного виконання функцій органами Пенсійного фонду України щодо контролю за сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, оскільки діюче законодавство не дає можливості здійснювати такі контролюючі функції

Пенсійний фонд України

Департамент надходження доходів

III квартал

17

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України"

Врегулювати питання сплати єдиного внеску за громадян України, які працюють у розташованих за межами України установах, організаціях (у тому числі міжнародних) та у суб'єктів господарювання з метою реалізації їх прав на пенсійне страхування шляхом укладення угод про добровільну участь

Пенсійний фонд України

Департамент надходження доходів

III квартал

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

18

Проект постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про затвердження Положення про професійну реабілітацію потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання"

Вдосконалення порядку забезпечення потерпілих від нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання послугами з професійної реабілітації та з метою виконання статті 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Управління надання соціальних послуг

III квартал

19

Проект постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про затвердження Положення про порядок забезпечення фінансуванням Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань"

Приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства та відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Управління організації профілактичних заходів та страхових експертиз

III квартал

20

Проект постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду від 30.11.2010 № 30"

Приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Управління обліку страхувальників та доходів виконавчої дирекції Фонду

IV квартал

21

Проект постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування"

Приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства та відповідно до статті 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Управління організації надання соціальних послуг

IV квартал

22

Проект постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про внесення змін до Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення"

Приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Управління організації надання соціальних послуг

IV кварталДержавна інспекція України з питань праці
23

Проект Положення про організацію та здійснення державного нагляду та контролю посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів

Забезпечення виконання державними інспекторами праці функцій покладених на Держпраці України і забезпечення ефективності при реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення та загальнообов'язкового державного соціального страхування

Мінсоцполітики

Держпраці України

II півріччя

{План із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 266 від 10.05.2012}
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
17.04.2012  № 212

ПЛАН-ГРАФІК
проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2012 рік

№ з/п

Дата та номер регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних

Міністерство соціальної політики України

1

Проект постанови планується розробити у 2012 році

"Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів"

Базове

Департамент соціального захисту інвалідів

II квартал

Статистичні дані

2

Проект наказу планується розробити у 2012 році

"Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації"

Базове

Департамент соціального захисту інвалідів

II квартал

Статистичні дані

2-1

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями"

Базове

Департамент соціального захисту інвалідів

II квартал

Статистичні дані

2-2

Проект закону планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо резервування частини державного замовлення для підприємств громадських організацій інвалідів)

Базове

Департамент соціального захисту інвалідів

II півріччя

Статистичні дані

3

Проект закону планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

Базове

Департамент тендерної політики та оздоровлення дітей

II півріччя

Статистичні дані

4

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про перелік офшорних зон для цілей справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування"

Базове

Департамент пенсійного забезпечення

II півріччя

Статистичні дані

4-1

Проект Закону України планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

Базове

Департамент пенсійного забезпечення

II півріччя

Статистичні дані

4-2

Проект закону планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні"

Базове

Департамент пенсійного забезпечення

II півріччя

Статистичні дані

5

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій"

Базове

Департамент сімейної політики

I півріччя

Статистичні дані

6

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про запровадження механізмів соціального замовлення у сфері надання соціальних послуг"

Базове

Департамент соціальних послуг

IV квартал

Статистичні дані

7

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 636

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 540 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Повторне

Департамент соціального страхування та партнерства

II квартал

Статистичні дані

8

Проект наказу планується розробити у 2012 році

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном"

Базове

Департамент ринку праці та зайнятості

IV квартал

Статистичні дані

9

Проект закону планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування)"

Базове

Департамент соціального страхування та партнерства

IV квартал

Статистичні дані

10

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 439"

Базове

Департамент соціального страхування та партнерства

IV квартал

Статистичні дані

11

Проект наказу планується розробити у 2012 році

"Про затвердження Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів щодо працевлаштування інвалідів"

Базове

Департамент соціального захисту інвалідів

IV квартал

Статистичні дані

11-1

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про затвердження порядку надання соціальних послуг"

Базове

Департамент соціальних послуг

II півріччя

Статистичні дані

11-2

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про затвердження Типового положення про соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко)"

Базове

Департамент з усиновлення та захисту прав дитини

II квартал

Статистичні дані

Пенсійний фонд України

12

Проект закону планується розробити у III кварталі 2012 року

"Про внесення змін до деяких законів України"

Базове

Пенсійний фонд України

Протягом року з дати набуття чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законів України"

Статистичні дані

13

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1170

"Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Повторне

Пенсійний фонд України

III квартал

Статистичні дані, пропозиції і зауваження зацікавлених міністерств, відомств та платників

14

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 3

"Про реалізацію Закону України "Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і відновлення пенсійних прав їх працівників"

Повторне

Пенсійний фонд України

III квартал

Статистичні дані

15

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 233

"Про затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Повторне

Пенсійний фонд України

III квартал

Статистичні дані

16

Постанова правління Пенсійного фонду України від 22.10.2010 № 25-1, зареєстрована в Мін'юсті 12.11.2010 за № 1091/18386

"Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України"

Повторне

Пенсійний фонд України

III квартал

Статистичні дані

17

Постанова правління Пенсійного фонду України від 31.03.2011 № 9-1, зареєстрована в Мін'юсті 22.04.2011 за № 513/19251

"Про затвердження Переліку питань для здійснення планових перевірок органами Пенсійного фонду України та Форми акта, що складається за їх результатами"

Повторне

Пенсійний фонд України

III квартал

Статистичні дані

Державний центр зайнятості

18

Проект наказу планується розробити у 2012 році

"Про затвердження змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності"

Базове

Державний центр зайнятості

Протягом року

Статистичні дані

18-1

Проект наказу планується розробити у 2012 році

"Про затвердження Змін до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних"

Базове

Державний центр зайнятості

II півріччя

Статистичні дані

18-2

Проект наказу планується розробити у 2012 році

"Про затвердження змін до Порядку та строків надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем"

Базове

Державний центр зайнятості

II півріччя

Статистичні дані

19

Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 16.12.2010 № 222, зареєстрована у Мін'юсті 12.01.2011 за 21/18759

"Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 30.08.2007 № 463, зареєстрованим у Мін'юсті 26.09.2007 за № 1099/14366"

Повторне

Державний центр зайнятості

II квартал

Статистичні дані

20

Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 24.02.2011 № 241, зареєстрована у Мін'юсті 12.03.2011 за № 294/19032

"Про внесення змін до Порядку списання з балансів виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та її робочих органів безнадійної дебіторської заборгованості"

Повторне

Державний центр зайнятості

II квартал

Статистичні дані

21

Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 24.02.2011 № 242, зареєстрованим у Мін'юсті 17.03.2011 за № 361/19099

"Про внесення змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття"

Повторне

Державний центр зайнятості

II квартал

Статистичні дані

22

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 264

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 527"

Повторне

Державний центр зайнятості

II квартал

Статистичні дані

23

Наказ Мінпраці від 22.04.2011 № 150, зареєстрований у Мін'юсті 16.05.2011 за № 578/19316

"Про затвердження змін до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних"

Повторне

Державний центр зайнятості

II квартал

Статистичні дані

24

Наказ Мінсоцполітики України від 14.07.2011 № 279, зареєстрований у Мін'юсті 03.08.2011 за № 946/19684

"Про затвердження форми звітності № 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників" та інструкції щодо їх заповнення"

Повторне

Державний центр зайнятості

II квартал

Статистичні дані

25

Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 19.05.2011 № 255, зареєстрована у Мін'юсті 08.06.2011 за № 692/19430

"Про затвердження змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення"

Повторне

Державний центр зайнятості

II квартал

Статистичні дані

26

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 № 435

"Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт"

Періодичне

Державний центр зайнятості

III квартал

Статистичні дані

27

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 № 435

"Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт"

Періодичне

Державний центр зайнятості

III квартал

Статистичні дані

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

28

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 01.03.2012 № 4, зареєстрована в Мін'юсті 07.03.2012 за № 382/20695

"Про внесення змін до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат"

Базове

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

II квартал

Статистичні дані

28-1

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про затвердження Порядку виплати компенсації витрат роботодавця, що працевлаштовує громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, на нові робочі місця та витрат суб'єктів малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Переліку пріоритетних видів економічної діяльності та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 223"

Базове

Державний центр зайнятості

IV квартал

Статистичні дані

28-2

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про затвердження Порядку видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця"

Базове

Державний центр зайнятості

IV квартал

Статистичні дані

28-3

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Деякі питання організації та здійснення підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями"

Базове

Державний центр зайнятості

IV квартал

Статистичні дані

28-4

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про затвердження Порядку організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 839"

Базове

Державний центр зайнятості

IV квартал

Статистичні дані

28-5

Проект наказу Мінсоцполітики планується розробити у 2012 році

"Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю та визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінсоцполітики від 07.02.2009 № 45"

Базове

Державний центр зайнятості

IV квартал

Статистичні дані

28-6

Проект наказу Мінсоцполітики планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття"

Базове

Державний центр зайнятості

IV квартал

Статистичні дані

28-7

Проект наказу Мінсоцполітики та ДПС планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення безробітним"

Базове

Державний центр зайнятості

IV квартал

Статистичні дані

29

Проект постанови планується розробити у IV кварталі 2012 року

"Про затвердження Положення про професійну реабілітацію потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання"

Базове

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

IV квартал

Статистичні дані

30

Проект постанови планується розробити у IV кварталі 2012 року

"Про затвердження Положення про професійну реабілітацію потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання"

Базове

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

IV квартал

Статистичні дані

31

Проект постанови правління Фонду планується розробити у IV кварталі 2012 року

"Про затвердження Порядку організації Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання та підвищення кваліфікації з питань охорони праці"

Базове

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

IV квартал

Статистичні дані

32

Проект постанови планується розробити у IV кварталі 2012 року

"Про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування"

Базове

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

IV квартал

Статистичні дані

33

Проект постанови планується розробити у IV кварталі 2012 року

"Про внесення змін до Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення"

Базове

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

IV квартал

Статистичні дані

Державна інспекція України з питань праці

34

Проект наказу планується розробити у 2012 році

"Положення про організацію та здійснення державного нагляду та контролю посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів"

Базове

Держпраці України

II півріччя

Статистичні дані

35

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)".

Базове

Держпраці України

II півріччя


{План-графік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 266 від 10.05.2012, № 336 від 06.06.2012, № 396 від 03.07.2012, № 585 від 19.09.2012, № 713 від 09.11.2012}вгору