Про питання сплати державного мита
ДПА України; Лист від 13.01.2005212/5/17-3116
Документ v0212225-05, поточна редакція — Прийняття від 13.01.2005

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
13.01.2005 N 212/5/17-3116

Державна податкова адміністрація України розглянула листа...
з питань сплати державного мита і повідомляє.
Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом
Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р. N 7-93 ( 7-93 ) "Про
державне мито" (далі - Декрет). Відповідно до ст. 6 Декрету
державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів і зараховується до бюджетів місцевого самоврядування,
крім державного мита, що справляється з позовних заяв, які
подаються до господарських судів, яке зараховується до Державного
бюджету. Тобто незалежно від місця розгляду та оформлення
документів, що справляється з позовних заяв, які подаються до
господарських судів, державне мито зараховується до Державного
бюджету України.
Інструкцією про порядок обчислення та справляння державного
мита, затвердженою наказом Головної державної податкової інспекції
України від 22.04.93 р. N 15 ( z0050-93 ), та зареєстрованою у
Мін'юсті України 19.05.93 р. за N 50 (далі - інструкція),
визначено, що державне мито сплачується до подання позовної заяви
або заяви про перегляд її за нововиявленими обставинами, та
платіжні доручення на безготівкове перерахування державного мита
додаються до позовних заяв. Інструкцією також передбачено (п. 14),
що при перерахуванні державного мита з рахунку платника до
документа, щодо якого вчиняється відповідна дія, додається
останній примірник платіжного доручення з написом (поміткою)
кредитної установи такого змісту: "Зараховано в доход
бюджету ____ грн. (дата)". Цей напис скріплюється першим і другим
підписами посадових осіб і відтиском печатки кредитної установи з
відміткою дати виконання платіжного доручення.
Разом з тим, відповідно до Закону України від 05.04.2001 р.
N 2346 ( 2346-14 ) "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" (далі - Закон) платіжні доручення - це розрахункові
документи, які містять доручення платника банку або іншій
установі - члену платіжної системи, що його обслуговує, здійснити
переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунку на рахунок
отримувача.
Платіжне доручення є одним з видів розрахункових документів,
за допомогою яких здійснюється ініціювання переказу (п. 22.1
ст. 22 Закону ( 2346-14 ). При використанні розрахункового
документа ініціювання переказу вважається завершеним (платіжне
доручення виконаним) з моменту прийняття банком платника
розрахункового документа на виконання (п. 22.4 ст. 22 Закону).
Враховуючи наведене, напис на останньому примірнику
платіжного доручення із сплати державного мита повинен
здійснюватися кредитною установою (іншим членом платіжної
системи), яка здійснює кредитне обслуговування платника та приймає
на виконання від нього розрахункові документи.
Заступник Голови С.І.Лекарьвгору