Про затвердження Порядку забезпечення перекладів у Генеральній прокуратурі України
Генеральна прокуратура України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 23.10.2018210
Документ v0210900-18, поточна редакція — Прийняття від 23.10.2018

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.10.2018  № 210

Про затвердження Порядку забезпечення перекладів у Генеральній прокуратурі України

З метою забезпечення належної організації здійснення письмових та усних перекладів у Генеральній прокуратурі України, відповідно до наказів Генеральної прокуратури України від 18.09.2015 № 223 "Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва" та від 14.11.2017 № 324 "Про затвердження Положення про Департамент міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України", від 24.02.2016 № 103 "Про затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури", керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок забезпечення перекладів у Генеральній прокуратурі України, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Генерального прокурора згідно з розподілом обов'язків.

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
23.10.2018 № 210

ПОРЯДОК
забезпечення перекладів у Генеральній прокуратурі України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення письмових перекладів документів з іноземних мов/на іноземні мови в Генеральній прокуратурі України, а також усних перекладів з іноземних мов/на іноземні мови при проведенні заходів міжнародного характеру (офіційних зустрічей, переговорів, конференцій, семінарів тощо) в Україні та за її межами за участі керівництва і працівників Генеральної прокуратури України.

1.2. Письмовий та усний переклади з іноземних мов/на іноземні мови у Генеральній прокуратурі України забезпечуються відділом організації перекладів Департаменту міжнародно-правового співробітництва (далі - відділ).

1.3. Відділ забезпечує письмовий переклад матеріалів, необхідних для виконання функцій Департаменту міжнародно-правового співробітництва; матеріалів у межах кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється слідчими підрозділами Генеральної прокуратури України; документів, визначених пунктами 4.1.1 та 4.1.3 Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 24.02.2016 № 103 (далі - Інструкція).

1.4. Орієнтовний строк виконання письмового перекладу документів визначається начальником відділу з урахуванням терміновості їх розгляду, обсягу та навантаження на працівників відділу.

1.5. Матеріали для перекладу передаються до відділу виключно у вигляді копій, виготовлених з оригіналів документів.

Не приймаються для перекладу оригінали документів, їх нерозбірливі копії та документи в електронному вигляді.

1.6. З урахуванням особливостей документів, що передаються для перекладу, працівниками відділу може бути зменшено обсяг матеріалів, які підлягають перекладу. Зокрема, не підлягають перекладу дублетні документи або ті, що раніше перекладалися. При необхідності перекладу документів, що містять значні числові відомості, можливе здійснення часткового перекладу тієї інформації, що потребує безпосереднього опрацювання.

Зменшення обсягу перекладу здійснюється за погодженням із замовником.

1.7. Відділом не здійснюється усний переклад, а також письмовий переклад документів, що безпосередньо не пов'язані з виконанням функцій і завдань Генеральної прокуратури України.

2. Організація здійснення письмового перекладу працівниками відділу

2.1. Працівники відділу безпосередньо здійснюють письмовий переклад документів із тих іноземних мов/на ті іноземні мови, дипломовані спеціалісти з яких наявні у штаті відділу.

2.2. Документи, які надійшли до відділу для перекладу, обліковуються у відповідній книзі за формою, передбаченою Інструкцією.

2.3. Переклад документів, необхідних для виконання функцій Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України, здійснюється на підставі доручення на переклад за формою, передбаченою Інструкцією, підписаного начальниками управлінь або відділів цього Департаменту.

За необхідності здійснення термінових перекладів документів таке доручення погоджується начальником Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України.

2.4. Переклад документів, необхідних для виконання функцій інших підрозділів Генеральної прокуратури України (крім документів, визначених пунктами 4.1.1 та 4.1.3 Інструкції) здійснюється за мотивованим рапортом керівника самостійного структурного підрозділу, погодженим із начальником Департаменту міжнародно-правового співробітництва.

2.5. Документи, визначені пунктами 4.1.1 та 4.1.3 Інструкції, що підлягають перекладу, обліковуються у відповідній книзі (додаток 1), ведення якої здійснюється управлінням документального забезпечення Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України.

У подальшому такі документи один раз на день передаються до відділу листом начальника управління документального забезпечення Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України із зазначенням реквізитів документів та їх загальної кількості.

3. Порядок передачі документів для здійснення перекладу до залучених спеціалізованих установ

3.1. Передача документів до залучених спеціалізованих установ забезпечується відділом та здійснюється відповідно до укладених Генеральною прокуратурою України договорів у межах специфікації, передбаченої такими договорами.

3.2. Передача документів для забезпечення їх перекладу до вказаних установ може здійснюватися відділом у разі відсутності спеціалістів із конкретних іноземних мов у штаті відділу, завантаженості працівників відділу, значного обсягу матеріалів або нагальної потреби у виконанні перекладу.

3.3. Передача документів, що потребують перекладу, уповноваженому представнику залученої спеціалізованої установи здійснюється працівником відділу на підставі рапорту замовника перекладу документа, погодженого з керівником відповідного самостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратури України.

Зазначений рапорт передається до Департаменту міжнародно-правового співробітництва відповідно до Інструкції та обов'язково повинен містити такі відомості: номер і дата договору, на підставі якого здійснюється переклад залученою спеціалізованою установою, мова перекладу, посада, прізвище та ініціали замовника і його контактна інформація (додаток 2).

3.4. Слідчі та прокурори підрозділів Департаменту міжнародно-правового співробітництва здійснюють передачу документів, зокрема тих, що надходять до Генеральної прокуратури України в рамках міжнародно-правового співробітництва, до відділу для подальшого перекладу залученими спеціалізованими установами на підставі рапорту, погодженого начальником Департаменту міжнародно-правового співробітництва (додаток 3).

3.5. У разі потреби замовником, який передає документи для перекладу, у рапорті зазначається необхідність надання перекладачем спеціалізованої установи письмового зобов'язання щодо нерозголошення інформації, що міститься у документах, які передаються на переклад.

У такому разі відділ забезпечує обмін контактними даними між замовником перекладу та представником залученої спеціалізованої установи.

3.6. Облік матеріалів, що передаються до залучених спеціалізованих установ, здійснюється відділом у відповідній книзі (додаток 4).

3.7. Матеріали до залучених спеціалізованих установ передаються працівниками відділу на підставі заявок на переклад (додаток 5).

3.8. Після надходження до Генеральної прокуратури України виконаний залученою спеціалізованою установою переклад разом з актом виконаних робіт і супровідним листом передається замовнику.

3.9. Після отримання такого перекладу замовником у визначені строки підписується акт наданих послуг, який повертається до відділу.

У подальшому відділом забезпечується погодження акту наданих послуг з управлінням матеріально-технічного забезпечення Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення, а також передача його до Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, внутрішнього контролю та аудиту Генеральної прокуратури України для здійснення оплати.

4. Порядок організації здійснення усного перекладу

4.1. Працівники відділу здійснюють усні переклади для керівництва Генеральної прокуратури України та працівників Генеральної прокуратури України, які його супроводжують при проведенні заходів міжнародного характеру (офіційних зустрічей, переговорів, конференцій, семінарів тощо) в Україні та за її межами; телефонних переговорах керівництва Генеральної прокуратури України з представниками іноземних держав у ході виконання завдань, покладених на органи прокуратури України; перебуванні співробітників Генеральної прокуратури України у службових закордонних відрядженнях; супроводженні іноземних делегацій в Україні.

4.2. Здійснення усного перекладу для працівників Генеральної прокуратури України на інших заходах, пов'язаних зі службовою діяльністю, здійснюється виключно за рапортом керівника самостійного структурного підрозділу на підставі рішення начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва.

Зазначений рапорт не пізніше ніж за три робочі дні до проведення заходу передається до Департаменту міжнародно-правового співробітництва та обов'язково повинен містити такі відомості: назва, дата і місце проведення заходу, посада, прізвище, ініціали особи, відповідальної за організацію заходу, та її контактна інформація.

Департамент
міжнародно-правового
співробітництва
Додаток 1
до наказу Генеральної
прокуратури України
23.10.2018 № 210

КНИГА
обліку документів, які передані для перекладу

№ з/п

Держава

Вихідний номер документа

Кількість аркушів

Дата надходження

П.І.Б., підпис особи, що отримала документ для перекладу, і дата одержання

Дата повернення документа

Реєстраційний номер документа

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 2
до наказу Генеральної
прокуратури України
23.10.2018 № 210

РАПОРТДодаток 3
до наказу Генеральної
прокуратури України
23.10.2018 № 210

РАПОРТДодаток 4
до наказу Генеральної
прокуратури України
23.10.2018 № 210

КНИГА
обліку документів, переданих для перекладу до бюро перекладів ____________
відповідно до договору № _____________ від _______________

№ документа

Дата передачі до бюро перекладів

Кількість аркушів

Термін виконання

Мова перекладу

Зміст

Замовник

Дата повернення

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9Додаток 5
до наказу Генеральної
прокуратури України
23.10.2018 № 210

ЗАЯВКА
на переклад документів Генеральної прокуратури України

№ __________ від _______________

№ документа у книзі обліку документів, які надійшли для перекладу

Мова оригіналу

Мова перекладу

Кількість аркушів

Замовник (прізвище, ініціали, контактна інформація)

Строки виконання

Дата повернення

Підпис про повернення документа (прізвище, підпис)

1

2

3

4

5

6

7

8


Всього документів: _______________


___________________________________________________
Прізвище, ініціали та підпис особи, яка отримала документ для перекладу

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}вгору