Документ v0210508-04, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2004

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н А К А З
22.11.2004 N 210

Про внесення доповнень до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій
працівників (Випуск 87)

З метою встановлення вимог до змісту професійної діяльності
та кваліфікації працівників бюро технічної інвентаризації
Н А К А З У Ю:
1. Доповнити Випуск 87 "Житлове та комунальне господарство
населених пунктів" Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників ( v0144241-99 ) характеристиками професій
(посад) працівників бюро технічної інвентаризації (інженер з
інвентаризації нерухомого майна, технік з інвентаризації
нерухомого майна, вимірювач об'єктів нерухомого майна), що
додаються.
2. Управлінню експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин)
довести цей наказ до відома і керівництва в роботі Рескомітету
по житлово-комунальному господарству АР Крим, управлінь
житлово-комунального господарства облдержадміністрацій,
Севастопольського міськжитлоуправління, Головного управління
житлового господарства Київської міської державної адміністрації,
регіональних підприємств бюро технічної інвентаризації України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.
Голова Комітету Г.М.Семчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держжитлокомунгоспу
України
22.11.2004 N 210

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
професій (посад) працівників бюро технічної
інвентаризації

Інженер з інвентаризації нерухомого майна.
Завдання та обов'язки. Проводить технічну інвентаризацію нерухомого майна в містах,
селищах міського типу та селах. Обміряє та обстежує конструктивні
елементи будинків складної конфігурації, будівель та споруд.
Складає ескізи та абриси на земельні ділянки, будинки, будівлі,
електричні мережі, водопроводи, каналізацію, централізоване
теплопостачання. Обміряє території парків, скверів, садів, вулиць,
дворових та земельних ділянок і їх угідь. Викреслює плани,
визначає вартість нерухомого майна. Вносить зміни в технічну
документацію та підготовляє повідомлення про зміни, виготовляє
технічні паспорти, користується комп'ютерною технікою.
Дотримується правил внутрішнього розпорядку, охорони праці,
техніки безпеки та протипожежного захисту. Бере участь у звірянні
вимірювальних інструментів (рулетки, мірної стрічки), а також
у повірці геодезичних інструментів та приладів. Систематично
підвищує науково-технічний і професійний рівень, вносить
пропозиції щодо поліпшення організації виробництва і праці
створення найбільш комфортних умов для виконання робіт.
Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ), закони України, та інші
нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади
і органів місцевого самоврядування у частині: технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна, визначення їх технічного
стану, нормативи трудових витрат та їх вартості, організацію
і технологію виробництва, правила внутрішнього розпорядку, охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна: повна
вища освіта (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією інженера з інвентаризації нерухомого
майна I категорії не менше 2 років. Інженер з інвентаризації нерухомого майна I категорії: повна
вища освіта (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; стаж
роботи за професією інженера з інвентаризації нерухомого майна
II категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше
2 років. Інженер з інвентаризації нерухомого майна II категорії: повна
вища освіта (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста -
стаж роботи за професією інженера з інвентаризації нерухомого
майна не менше 1 року. Інженер з інвентаризації нерухомого майна: повна вища освіта
(спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Технік з інвентаризації нерухомого майна.
Завдання та обов'язки: Проводить технічну інвентаризацію нерухомого майна в містах,
селищах міського типу та селах. Обміряє та обстежує конструктивні
елементи будинків, будівель та споруд. Складає ескізи та абриси
на земельні ділянки, будинки, будівлі, електричні мережі,
водопроводи, каналізацію, централізоване теплопостачання. Обміряє
території парків, скверів, садів, вулиць, дворових та земельних
ділянок і їх угідь. Викреслює плани, визначає вартість нерухомого
майна. Вносить зміни в технічну документацію та готує повідомлення
про зміни, виготовляє технічні паспорти. Дотримується правил
внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки
та протипожежного захисту. Бере участь у звірянні вимірювальних
інструментів (рулетки, мірної стрічки), а також у повірці
геодезичних інструментів та приладів. Систематично підвищує
науково-технічний і професійний рівень, вносить пропозиції
щодо поліпшення організації виробництва і праці створення найбільш
комфортних умов для виконання робіт.
Повинен знати: чинні нормативно-методичні документи з питань технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна, визначення їх технічного
стану та вартості, організацію і технологію виробництва, правила
внутрішнього розпорядку, охорони праці, експлуатацію геодезичних
інструментів тощо.
Кваліфікаційні вимоги. Технік з інвентаризації нерухомого майна I категорії: базова
або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст)
та підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді техніка
II категорії не менше 1 року. Технік з інвентаризації нерухомого майна II категорії: базова
або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст)
та підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді техніка не менше
2 років. Технік з інвентаризації нерухомого майна: базова або неповна
вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший
спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Вимірювач об'єктів нерухомого майна.
Завдання та обов'язки. Проводить, разом з виконавцями інвентаризаційних робіт,
зовнішній та внутрішній обмір з послідовною назвою всіх розмірів
об'єктів нерухомого майна: будинків, будівель та споруд,
електричних і теплових мереж, водопроводу, каналізації, їх
оглядових колодязів і камер переключення, обмір територій парків,
скверів, садів, вулиць, дворових та земельних ділянок тощо.
Повинен знати: правила і прийоми внутрішнього і зовнішнього обміру будинків,
будівель та різних споруд, обмір територій рулеткою
та геодезичними приладами, правила їх експлуатації, охорони праці
та техніки безпеки.
3.2. Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта та одержання професії
безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Начальник Управління
експлуатації житлового фонду В.М.Кірюшинвгору