Документ v0209832-19, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2019

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2019  № 209

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-держзамовлення (квартальна) "Звіт про виконання державного замовлення"

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статі 55 Господарського кодексу України, згідно з пунктами 18 і 20 Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо виконання державного замовлення та отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 1-держзамовлення (квартальна) "Звіт про виконання державного замовлення", що додається, та увести її у дію з 1 липня 2019 року.

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на міністерства, інші органи державної влади, установи та організації, які визначені Кабінетом Міністрів України як державні замовники.

3. Департаменту соціальної статистики (Сеник І.В.):

1) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

5. Головному управлінню регіональної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

6. Визнати таким, що втратив чинність, з 30 червня 2019 року наказ Держстату від 02 грудня 2014 року № 377 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-держзамовлення (квартальна) "Звіт про виконання державного замовлення" (зі змінами).

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

І.Є. Вернер


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
від 14.06.2019 № 209


№ 1-держзамовлення
(квартальна)

ЗВІТ
про виконання державного замовлення

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}вгору