Документ v0208555-07, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2007

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.03.2007 N 208

Про призначення іменних академічних
стипендій студентам вищих навчальних
закладів Міністерства аграрної політики
на другий семестр 2006/07 навчального року

Відповідно до Указу Президента України від 29 березня
2001 року N 221 ( 221/2001 ) "Про додаткові заходи щодо реалізації
державної молодіжної політики", постанов Кабінету Міністрів
України від 12 липня 2004 року N 882 ( 882-2004-п ) "Питання
стипендіального забезпечення", від 28 жовтня 1994 року N 744
( 744-94-п ) "Про затвердження Положення про порядок призначення
академічних стипендій Президента України студентам вищих
навчальних закладів та аспірантам", від 1 лютого 1995 року N 82
( 82-95-п ) "Про заснування академічної стипендії
імені М.О.Посмітного у вищих сільськогосподарських навчальних
закладах", від 22 лютого 2006 року N 209 ( 209-2006-п ) "Про
академічну стипендію імені М.С.Грушевського для студентів та
аспірантів вищих навчальних закладів", враховуючи пропозиції
вчених (педагогічних) рад аграрних вищих навчальних закладів
Н А К А З У Ю:
1. Призначити на другий семестр 2006-2007 навчального року:
1.1. Академічні стипендії Президента України
студентам-відмінникам в розмірі 4,375 мінімальної академічної
стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня
акредитації за списком (додаток 1);
1.2. Академічні стипендії Президента України на 2007 рік
аспірантам вищих навчальних закладів в розмірі посадового окладу
викладача-стажиста, збільшеного на 25 відсотків (додаток 2);
1.3. Академічні стипендії імені М.О.Посмітного
студентам-відмінникам в розмірі 3,125 мінімальної академічної
стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня
акредитації за списком (додаток 3);
1.4. Академічні стипендії імені М.С.Грушевського
студентам-відмінникам в розмірі 3,75 мінімальної академічної
стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня
акредитації за списком (додаток 4).
2. Ректорам, директорам вищих навчальних закладів
Міністерства аграрної політики:
2.1. Забезпечити виплату студентам-відмінникам та аспірантам
вищих навчальних закладів іменних академічних стипендій за рахунок
бюджетних асигнувань і в межах субсидій та поточних трансфертів,
виділених навчальним закладам у 2006/07 навчальному році;
2.2. До 20 липня 2007 року подати міністерству пропозиції
щодо призначення студентам-відмінникам, аспірантам, переважно з
числа сільської молоді, іменних стипендій на перший семестр
2007/08 навчального року.
3. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва
(Гойчук А.Ф.) встановити контроль за виконанням положень про
порядок призначення відповідних іменних стипендій.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
23.03.2007 N 208

СПИСОК
студентів-відмінників вищих навчальних
закладів, яким призначені академічні
стипендії Президента України на другий
семестр 2006/07 навчального року

3-4 рівнів акредитації
Андрейчук Олена - студентка IV курсу Одеського державного
Євгеніївна аграрного університету
Бандура Світлана - студентка V курсу Луганського
Володимирівна національного аграрного університету
Барило Богдан - студент V курсу Львівської національної
Степанович академії ветеринарної медицини
ім. С.З.Гжицького
Бондар Олег - студент III курсу Таврійської державної
Сергійович агротехнічної академії
Бульченко Ігор - студент III курсу Сумського
Олександрович національного аграрного університету
Ващик Євгенія - студентка VI курсу Сумського
Володимирівна національного аграрного університету
Горбань Катерина - студентка IV курсу Полтавської
Павлівна державної аграрної академії
Горбатюк Людмила - студентка IV курсу Вінницького
Михайлівна державного аграрного університету
Дрозд Сергій - студент V курсу Львівської національної
Володимирович академії ветеринарної медицини
ім. С.З.Гжицького
Дугарь Юлія - студентка III курсу Харківського
Миколаївна національного аграрного університету
ім. В.В.Докучаєва
Згозінська Оксана - студентка IV курсу Державного
Анатоліївна агроекологічного університету
(м. Житомир)
Кобильник Ігор - студент IV курсу Державного
Вікторович агроекологічного університету
(м. Житомир)
Кошавець Віта - студентка II курсу Харківської
Сергіївна державної зооветеринарної академії
Крутько Вікторія - студентка V курсу Луганського
Олександрівна національного аграрного університету
Кулажкін Олександр - студент III курсу Миколаївського
Сергійович державного аграрного університету
Кучмій Наталія - студентка V курсу Дніпропетровський
Олександрівна державного аграрного університету
Лук'яненко Олександр - студент IV курсу Харківського
Володимирович національного технічного університету
сільського господарства ім. П.Василенка
Самойленко Володимир - студент V курсу Дніпропетровського
Володимирович державного аграрного університету
Мілер Іван - студент I курсу Харківської державної
Володимирович зооветеринарної академії
Муліш Алла - студентка III курсу Державного
Миколаївна агроекологічного університету
(м. Житомир)
Нечай Наталія - студентка III курсу Львівського
Володимирівна державного аграрного університету
Парамонов Олексій - студент III курсу Миколаївського
Валерійович державного аграрного університету
Пашенцева Ганна - студентка III курсу Луганського
Олександрівна національного аграрного університету
Передерій Олександр - студент V курсу Полтавської державної
Сергійович аграрної академії
Пилипенко Олег - студент IV курсу Миколаївського
Валерійович державного аграрного університету
Підтоптаний Тарас - студент IV курсу Полтавської державної
Анатолійович аграрної академії
Ляшок Ірина - студентка IV курсу Таврійської
Валеріївна державної агротехнічної академії
Посадна Юлія - студентка V курсу Дніпропетровського
Петрівна державного аграрного університету
Процьків Ірина - студентка IV курсу Білоцерківського
Михайлівна державного аграрного університету
Скиба Ольга - студентка IV курсу Харківського
Сергіївна національного технічного університету
сільського господарства ім. П.Василенка
Сюсюрка Вікторія - студентка III курсу Харківського
Юріївна національного аграрного університету
ім. В.В.Докучаєва
Ткачук Олександр - студент III курсу Уманського державного
Михайлович аграрного університету
Третяков Олексій - студент IV курсу Херсонського
Олександрович державного аграрного університету
Філімонов Володимир - студент V курсу Уманського державного
Васильович аграрного університету
Швагло Ірина - студентка III курсу Білоцерківського
Іванівна державного аграрного університету
Щербакова Оксана - студентка II курсу Уманського
Сергіївна державного аграрного університету
Щербань Сергій - студент IV Харківського національного
Володимирович технічного університету сільського
господарства ім. П.Василенка
1-2 рівнів акредитації
Ангелюк Максим - студент III курсу Борщівського
Дмитрович агротехнічного коледжу
Анісімова Тетяна - студентка III курсу Аграрного коледжу
Сергіївна управління і права Полтавської державної
аграрної академії
Батигіна Ірина - студентка III курсу Коледжу переробної
Олександрівна та харчової промисловості Харківського
національного технічного університету
Бачу Дмитро - студент IV курсу Мигійського коледжу
Сергійович Миколаївського державного аграрного
університету
Біленький Володимир - студент II курсу Тульчинського
Олегович технікуму ветеринарної медицини
Вінницького державного аграрного
університету
Богданова Катерина - студентка III курсу Рівненського
Дмитрівна державного аграрного коледжу
Бушак Вікторія - студентка III курсу Сосницького
Віталіївна сільськогосподарського технікуму
бухгалтерського обліку
Вєсєлов Максим - студент III курсу Вознесенського
Сергійович коледжу Миколаївського державного
аграрного університету
Виноградов Олександр - студент II курсу Новобузького коледжу
Олександрович Миколаївського державного аграрного
університету
Горобінський Ярослав - студент IV курсу Технолого-економічного
Анатолійович коледжу Білоцерківського державного
аграрного університету
Гребенар Мар'ян - студент III курсу Чернівецького
Степанович будівельного технікуму Львівського
державного аграрного університету
Гук Інна - студентка II курсу Мирогощанського
Володимирівна аграрного коледжу
Журба Сергій - студент II курсу Глухівського коледжу
Олександрович Сумського національного університету
Каплун Катерина - студентка III курсу Роменського
Олександрівна коледжу Сумського національного
аграрного університету
Корнієць Василь - студент IV курсу Кіровоградського
Володимирович технікуму механізації сільського
господарства
Кривонос Олексій - студент III курсу Слов'яносербського
Володимирович технікуму Луганського національного
аграрного університету
Крячко Любов - студентка III курсу Липковатівського
Олександрівна аграрного коледжу
Лисак Олександр - студент III курсу Агротехнічного
Олексійович коледжу Уманського державного
аграрного університету
Лящук Олена - студентка III курсу Агротехнічного
Вікторівна коледжу Державного агроекологічного
університету (м. Житомир)
Малий Віталій - студент II курсу Каховського
Олександрович державного аграрного технікуму
Мандрик Оксана - студентка II курсу Вишнянського
Ігорівна аграрного технікуму Львівського
державного аграрного університету
Марчак Павло - студент IV курсу Новокаховського
Євгенович коледжу Таврійської державної
агротехнічної академії
Мощенко Іван - студент IV курсу Політехнічного
Вікторович коледжу Луганського національного
аграрного університету
Належитий Максим - студент IV курсу Стрийського аграрного
Михайлович коледжу Львівського державного аграрного
університету
Островський Дем'ян - студент III курсу Донецького державного
Павлович аграрного технікуму
Потабенко Ігор - студент IV курсу Шевченківського
Олександрович коледжу Уманського державного аграрного
університету
Пушкар Назар - студент III курсу Рогатинського
Васильович державного аграрного коледжу
Руденко Тетяна - студентка IV курсу Маловисторопського
Миколаївна коледжу Сумського національного аграрного
університету
Синиця Олександр - студент III курсу Оріхівського
Сергійович сільськогосподарського технікуму
Запорізької області
Соболевська Наталія - студентка III курсу
Анатоліївна Могилів-Подільського технікуму
Вінницького державного аграрного
університету
Тищенко Євген - студент III курсу Технікуму
Сергійович гідромеліорації і механізації сільського
господарства Таврійської державної
агротехнічної академії
Тутутченко Валентина - студентка IV курсу Маслівського
Михайлівна державного аграрного технікуму
імені П.Х.Гаркавого
Торин Василь - студент II курсу Мукачівського
Володимирович державного аграрного коледжу
Щукова Тетяна - студентка IV курсу Снятинського
Іванівна технікуму Подільського державного
аграрно-технічного університету
Прийняти пропозицію
Національного аграрного університету про призначення
академічних стипендій Президента України на другий
семестр 2006/07 навчального року
Гринчук Віра - студентка V курсу Південного філіалу
Іванівна "Кримський агротехнологічний університет"
Національного аграрного університету
Глушак Тетяна - студентка III курсу Бобровицького
Григорівна аграрно-економічного технікуму
Національного аграрного університету
Титаренко Галина - студентка III курсу Ірпінського
Іванівна економічного коледжу Національного
аграрного університету
Сопилюк Володимир - студент III курсу Заліщицького
Михайлович аграрного коледжу ім. Є.Храпливого
Національного аграрного університету
Висоцький Тарас - студент IV курсу Національного
Миколайович аграрного університету
Дудка Уляна - студентка IV курсу Бережанського
Теодозіївна агротехнічного інституту Національного
аграрного університету
Чікалюк Юлія - студентка III курсу Кримського
Анатоліївна агропромислового коледжу Національного
аграрного університету
Щербатюк Вадим - студент VI курсу Національного
Леонідович аграрного університету
Поздняков Олександр - студент II курсу Бахчисарайського
Анатолійович будівельного технікуму Національного
аграрного університету
Директор Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва А.Ф.Гойчук

Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
23.03.2007 N 208

СПИСОК
аспірантів вищих навчальних закладів,
яким призначена академічна стипендія
Президента України на 2007 рік

Кузьома Віталій - аспірант 2 року навчання Миколаївського
Вікторович державного аграрного університету
Директор Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва А.Ф.Гойчук

Додаток 3
до наказу Мінагрополітики
України
23.03.2007 N 208

СПИСОК
студентів-відмінників вищих навчальних
закладів, яким призначені академічні
стипендії імені М.О.Посмітного на другий
семестр 2006/07 навчального року

3-4 рівнів акредитації
Балог Наталія - студентка IV курсу Харківського
Йосипівна національного аграрного університету
ім. В.В.Докучаєва
Дмитрук Наталія - студентка IV курсу Державного
Олександрівна агроекологічного університету
(м. Житомир)
Карабет В'ячеслав - студент V курсу Одеського державного
Михайлович аграрного університету
Драгун Іван - студент IV курсу Львівського державного
Олексійович аграрного університету
Кропова Людмила - студентка III курсу Дніпропетровського
Григорівна державного аграрного університету
Курганов Захар - студент III курсу Миколаївського
Васильович державного аграрного університету
Лаврентієва Оксана - студентка V курсу Подільського
Олександрівна державного аграрно-технічного університету
Онуфрійчук Олександр - студент III курсу Вінницького
Михайлович державного аграрного університету
Пирлик Вікторія - студентка IV курсу Полтавської
Валеріївна державної аграрної академії
Сафонов Сергій - студент IV курсу Луганського
Анатолійович національного аграрного університету
Соболь Олена - студентка V курсу Херсонського
Сергіївна державного аграрного університету
Ткачук Інна - студентка III курсу Уманського
Василівна державного аграрного університету
Хоменко Світлана - студентка IV курсу Білоцерківського
Василівна державного аграрного університету
Яшкова Марія Юріївна - студентка V курсу Сумського
національного аграрного університету
1-2 рівнів акредитації
Богатир Людмила - студентка III курсу Іллінецького
Вікторівна коледжу Вінницького державного аграрного
університету
Бикова Анастасія - студентка IV курсу Олександрійського
Павлівна державного аграрного технікуму
Вальчевський Сергій - студент IV курсу Мигійського коледжу
Миколайович Миколаївського державного аграрного
університету
Васильченко Світлана - студентка IV курсу Старобільського
Анатоліївна технікуму Луганського національного
аграрного університету
Василишина Аліна - студентка III курсу Коледжу Подільського
Василівна державного аграрно-технічного університету
Виноградна Любов - студентка IV курсу Маловисторопського
Василівна коледжу Сумського національного аграрного
університету
Демьяненко Сергій - студент IV курсу Бердянського
Анатолійович технікуму харчової промисловості
Таврійської державної агротехнічної
академії
Деркач Яна - студентка III курсу Кіцманського
Михайлівна технікуму Подільського аграрно-технічного
університету
Жуков Мирослав - студент III курсу Каховського
Леонідович державного аграрного технікуму
Кінаш Іван - студент III курсу Березоворудського
Володимирович державного аграрного технікуму
Корнійчук Алла - студентка II курсу Тальянківського
Сергіївна технікуму Уманського державного аграрного
університету
Кудленко Марина - студентка IV курсу Новобузького коледжу
Василівна Миколаївського державного аграрного
університету
Мазурець Дмитро - студент III курсу Агротехнічного
Володимирович коледжу Державного агроекологічного
університету (м. Житомир)
Мусієнко Олена - студентка II курсу Бобринецького
Анатоліївна сільськогосподарського технікуму
ім. В.Порика
Подкуйко Володимир - студент IV курсу Маслівського
Іванович державного аграрного технікуму
імені П.Х.Гаркавого
Савоськіна Анна - студентка IV курсу Борзнянського
Михайлівна державного сільськогосподарського
технікуму
Селезень Ігор - студент III курсу Мирогощанського
Ігорович аграрного коледжу
Чорноморченко Ганна - студентка IV курсу Новомосковського
Миколаївна коледжу Дніпропетровського державного
аграрного університету
Прийняти пропозицію
Національного аграрного університету
про призначення академічних стипендій
ім. М.О.Посмітного на другий семестр
2006/07 навчального року
Біла Євгенія - студентка IV курсу Заліщицького
Іванівна державного аграрного коледжу
ім. Є.Храпливого Національного
аграрного університету
Кириченко Юлія - студентка IV курсу Бобровицького
Миколаївна аграрно-економічного технікуму
Національного аграрного університету
Тевфік Арзи - студентка IV курсу Кримського
Шевкіївна агропромислового коледжу Національного
аграрного університету
Подвигін Олексій - студент III курсу Немішаївського
Анатолійович агротехнічного коледжу Національного
аграрного університету
Чекір Олександр - студент V курсу Південного філіалу
Юрійович "Кримський агротехнологічний університет"
Національного аграрного університету
Бурман Віктор - студент II курсу Національного
Андрійович аграрного університету
Директор Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва А.Ф.Гойчук

Додаток 4
до наказу Мінагрополітики
України
23.03.2007 N 208

СПИСОК
студентів-відмінників вищих навчальних
закладів, яким призначена академічна
стипендія імені М.С.Грушевського на другий
семестр 2006/07 навчального року

3-4 рівнів акредитації
Васіліненко Руслам - студент V курсу Луганського
Володимирович національного аграрного університету
Клебанов Кирило - студент III курсу Миколаївського
Антонович державного аграрного університету
Остапенко Наталія - студентка IV курсу Таврійської
Юріївна державної агротехнічної академії
Шевченко Марина - студентка II курсу Харківської
Миколаївна державної зооветеринарної академії
Директор Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва А.Ф.Гойчуквгору