Документ v0206832-14, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - v0173832-18

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2014  № 206

Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики
№ 191 від 19.08.2015
№ 219 від 25.09.2015
№ 331 від 16.11.2015
№ 346 від 27.11.2015
№ 103 від 24.06.2016
№ 173 від 21.08.2018}

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики сільського господарства й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики сільського господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

1.1. Річні - зі звіту за 2014 рік:

{Форма № 21-заг втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 346 від 27.11.2015}

{Форма № 50-сг втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 219 від 25.09.2015}

{Наказ втратив чинність  в частині форми державного статистичного спостереження № 10-мех (річна) "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році" на підставі Наказу Державної служби статистики № 173 від 21.08.2018}

1.2. Річні - зі звіту про посіви під урожай 2015 року:

{Форма № 4-сг (річна) "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року" втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 103 від 24.06.2016}

{Форма № 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 20__ року" втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 191 від 19.08.2015}

1.3. Періодичні - зі звіту за січень 2015 року:

{Форма № 21-заг (місячна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 219 від 25.09.2015}

{Форма № 11-заг (квартальна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 219 від 25.09.2015}

1.4. Вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості - з 01 травня 2015 року:

{Форма № 01-СГН втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 219 від 25.09.2015}

{Форма № 02-СГН втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 219 від 25.09.2015}

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 21-заг (річна), № 50-сг (річна), № 10-мех (річна), № 21-заг (місячна) - на юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.2. № 4-сг (річна), № 11-заг (квартальна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються відповідним видом економічної діяльності, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.3. № 4-сільрада - на сільські, селищні та міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

2.4. № 01-СГН, № 02-СГН - на мережу домогосподарств, відібраних для обстеження їх сільськогосподарської діяльності відповідно до програми державного статистичного вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості.

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держстату України від 14 червня 2013 року № 181 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" у частині форм державних статистичних спостережень: № 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 20__ рік", № 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік", № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__ рік", № 10-мех "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році", № 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року", № 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 20__ року" та № 21-заг (місячна) "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - ____________ 20__ року" - з 01 січня 2015 року; № 11-заг (квартальна) "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень - ____________ 20__ року" - з 01 лютого 2015 року; вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості - № 01-СГН "Запитальник базового інтерв'ю" та № 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв'ю" - з 01 травня 2015 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова

О.Г. Осауленко

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}вгору