Документ v0204840-19, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2019

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.07.2019  № 204

Про затвердження Змін до наказів Державної казначейської служби України

З метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року № 36, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38, у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 1 липня 2019 року № 282 "Про затвердження Змін до бюджетної класифікації" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року № 36, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38, що додаються.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін, починаючи зі звіту за липень 2019 року.

3. Департаменту консолідованої звітності (Шамрай Г. М.) складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін, починаючи зі звіту за липень 2019 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві.

Голова

Т. Слюз


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
11.07.2019 № 204

ЗМІНИ
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року № 36, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38

1. До Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року № 36 (далі - Інструкція № 36), внести такі зміни:

1) у розділі IV:

підпункт 4.1.7 пункту 4.1 після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Рядок "Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*" у графах 3, 5 та 8 не заповнюється.";

підпункт 4.2.20 пункту 4.2 після абзацу другого та підпункт 4.2.21 пункту 4.2 після абзацу третього доповнити відповідно абзацами третім та четвертим такого змісту:

"Рядок "Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*" у графі 3 не заповнюється".";

2) у складовій I "Доходи" Зведеної форми та розділ I "Доходи" форми № 2ммб і складовій I "Доходи" Зведеної форми та підрозділі 1.1 розділу I "Доходи" форми № 2кмб(мб) (додаток 1 до Інструкції № 36) назву кодів 22010500 "Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та 22010600 "Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового" замінити на 22010500 "Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та 22010600 "Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом";

3) у складовій II "Видатки" Зведеної форми, розділі II "Видатки", у тому числі підрозділі 2.Б форми № 2ммб та складовій II "Видатки" Зведеної форми, підрозділах 2.1 та 2.2, складовій 2.2.Б, частинах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 та складовій 2.2.3.Б розділу II "Видатки" форми № 2кмб(мб) у коді Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 6011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 0620 змінити на 0610.

2. У розділі I "Доходи" Звіту про виконання Зведеного бюджету України (додаток 1 до Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38 (далі - Інструкція № 38) та розділі I "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (додаток 3 до Інструкції № 38) назву кодів 22010500 "Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та 22010600 "Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового" замінити на 22010500 "Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та 22010600 "Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом".

В.о. директора
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Казначейства


Х.В. Харпола

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}вгору