Про внесення змін до наказу Міненерговугілля України від 29.04.2011 N 94
Міненерговугілля України; Наказ від 10.06.2011204
Документ v0204732-11, поточна редакція — Прийняття від 10.06.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.06.2011 N 204

Про внесення змін до наказу Міненерговугілля України
від 29.04.2011 N 94

З метою забезпечення належного оформлення результатів
інвентаризації та оцінки державного майна - цілісних майнових
комплексів державних підприємств "Ровенькиантрацит"
і "Свердловантрацит" та інших заходів для підготовки проведення
концесійного конкурсу Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міненерговугілля від 29.04.2011 N 94
( va094732-11 ) "Про здійснення заходів з підготовки проведення
концесійного конкурсу ДП "Ровенькиантрацит"
і ДП "Свердловантрацит" такі зміни:
1.1. Підпункт 3.3 пункту 3 наказу викласти у такій редакції: "3.3. Забезпечити проведення інвентаризації державного
майна - цілісних майнових комплексів ДП "Ровенькиантрацит"
і ДП "Свердловантрацит" станом на 30.04.2011, розглянути
її результати на засіданні Робочої групи".
1.2. Пункт 3 наказу доповнити підпунктом 3.4 такого змісту: "3.4. Забезпечити за результатами інвентаризації у порядку,
встановленому чинним законодавством України, здійснення
ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" розмежування
державного майна цілісних майнових комплексів
ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" та підготовку
переліків майна, що підлягає передачі у концесію, що може бути
викуплене концесіонером або передане концесіонеру на інших
правових підставах відповідно до норм чинного законодавства
України, розглянути сформовані переліки на засіданні Робочої
групи".
1.3. У зв'язку із цим підпункти 3.4, 3.5 пункту 3 наказу
вважати відповідно підпунктами 3.5, 3.6.
1.4. Підпункт 4.2 пункту 4 наказу викласти у такій редакції: "4.2. Надати Робочій групі зведені акти інвентаризації
державного майна ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит"
в термін до 30.05.2010 р".
1.5. Пункт 4 наказу доповнити підпунктом 4.5 такого змісту: "4.5. За результатами інвентаризації у порядку, встановленому
чинним законодавством України, здійснити розмежування державного
майна цілісних майнових комплексів ДП "Ровенькиантрацит"
і ДП "Свердловантрацит", підготувати та надати Робочій групі
переліки майна, що підлягає передачі у концесію, що може бути
викуплене концесіонером або передане концесіонеру на інших
правових підставах відповідно до норм чинного законодавства
України".
1.6. У зв'язку із цим підпункти 4.5, 4.6, 4.7 пункту 4 наказу
вважати відповідно підпунктами 4.6, 4.7, 4.8.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Бойковгору