Документ v0204731-14, поточна редакція — Редакція від 14.07.2016, підстава - v1165731-16

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.02.2014  № 204

Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів і внесення змін у додаток до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09.12.2013 № 1448

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 62 від 29.01.2015
№ 1165 від 14.07.2016}

Відповідно до статті 28 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", статті 6 Закону України "Про підтвердження відповідності" та пункту 5 Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 № 59, НАКАЗУЮ:

1. Призначити органи з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів за переліком згідно з додатком.

2. У позиції 9 графи "Номер призначеного органу з оцінки відповідності" додатка до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09.12.2013 № 1448 "Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів і внесення змін у додаток до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.08.2013 № 890" цифри "089" замінити цифрами "091".

3. Департаменту технічного регулювання унести інформацію згідно з пунктом 2 та додатком до цього наказу до реєстру призначених органів з оцінки відповідності.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
економічного розвитку
і торгівлі УкраїниІ.М. ПрасоловДодаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
24.02.2014 № 204

ПЕРЕЛІК
призначених органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів


з/п

Найменування організації, адреса,
код згідно з ЄДРПОУ

Номер призначеного органу з оцінки відповідності

Назва технічного регламенту, на відповідність вимогам якого призначений орган з оцінки відповідності

1

2

3

4

1

Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"
03680, м. Київ,
вул. Метрологічна, 4
02568182

UA.TR. 001

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764

2

Державне госпрозрахункове підприємство - Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання
03110, м. Київ,
вул. Механізаторів, 9
14315701

UA.TR. 012

Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 748
Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 856
Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149
Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 785
Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62
Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 268

3

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМТЕСТ"
61023, м. Харків,
вул. Весніна, 5, оф. 309
35589427

UA.TR.034

Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 748
Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 856
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 785
Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149
Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 967

4

Державне підприємство "Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
93100, Луганська обл.,
м. Лисичанськ,
вул. Революційна, 21
04725935

UA.TR.043

Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 785

Технічний регламент мийних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717

Технічний регламент безпечності іграшок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 515

5

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРО-ТИСК"
61057, м. Харків,
вул. Пушкінська, 32
36625992

UA.TR. 089

Технічний регламент ліфтів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 465
Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35

6

Державне підприємство "Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів"
04080, м. Київ,
вул. Терьохіна, 8-а
03363708

UA.TR. 093

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149
Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62
Технічний регламент безпеки іграшок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 901 (діє до 20.02.2014)
Технічний регламент безпечності іграшок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 515 (діє з 21.02.2014)
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 785
Технічний регламент мийних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717

7

Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-ЛП"
29000, м. Хмельницький,
вул. Пилипчука, 51, кв. 5
38100229

UA.TR. 094

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764
Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62
Технічний регламент безпеки іграшок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 901 (діє до 20.02.2014)
Технічний регламент безпечності іграшок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 515 (діє з 21.02.2014)
Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149
Технічний регламент мийних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 62 від 29.01.2015, № 1165 від 14.07.2016}

Заступник
директора департаменту
технічного регулюванняМ.М. Гарагулявгору