Документ v0202661-10, поточна редакція — Прийняття від 04.06.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
04.06.2010 N 202

Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду
від 27.01.2009 N 45

На підставі звернення Орендного підприємства
"Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" від
29.04.2010 N 449/01-03 щодо зміни назви ДБН А.3.2-2-2009 "Система
стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві.
Основні положення", затвердженого наказом Мінрегіонбуду від
27.01.2009 N 45 ( v0045661-09 ), та погодження Держгірпромнагляду
від 09.04.2010 N 1/03-9-21/2290, Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Мінрегіонбуду від 27.01.2009 N 45
( v0045661-09 ) "Про затвердження державних будівельних норм" такі
зміни:
1.1 у пункті 1 замінити слова у назві будівельних норм
"Промислова безпека у будівництві" словами "Охорона праці і
промислова безпека в будівництві".
1.2 у пунктах 1 і 2 цифри та слова "1 вересня 2009 року"
замінити цифрами та словами "1 грудня 2010 року";
2. Орендному підприємству "Науково-дослідний інститут
будівельного виробництва" (Галінський О.М.) до 01.07.2010
забезпечити технічне редагування ДБН А.3.2-2-2009 "Система
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в
будівництві. Основні положення" та надати відредаговану редакцію
проекту до Мінрегіонбуду.
3. Державному підприємству "Укрархбудінформ" (Загородня О.В.)
опублікувати цей наказ у щомісячному офіційному виданні з питань
будівництва та архітектури "Інформаційний бюлетень".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
першого заступника Міністра А.В.Беркуту.
Міністр В.Г.Яцубавгору