Документ v0202342-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2007, підстава - va046342-06

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
20.03.2006 N 202
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби
N 1046 ( va046342-06 ) від 24.11.2006 }
Про затвердження Переліку документів, які видаються
державними органами для здійснення митного контролю
та митного оформлення товарів і транспортних засобів
із використанням вантажної митної декларації
відповідно до заявленого митного режиму

Відповідно до Указу Президента України від 24.10.2003 N 1209
( 1209/2003 ) "Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності
митної служби України", пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 01.02.2006 N 80 ( 80-2006-п ) "Про перелік документів,
необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України" та з метою впровадження декларування з поданням
вантажної митної декларації в електронній формі Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік документів, які видаються державними
органами для здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів і транспортних засобів із використанням вантажної митної
декларації відповідно до заявленого митного режиму (далі -
Перелік), що додається.
2. Установити, що документи державних органів України,
зазначені в Переліку, застосовуються для цілей митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються підприємствами
через митний кордон України та декларуються у відповідному митному
режимі з використанням вантажної митної декларації.
3. Установити, що у випадках, визначених законодавством
України, митне оформлення товарів, що підлягають
санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному,
радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням
культурних цінностей, може бути завершене тільки після здійснення
зазначених видів контролю відповідними службами. При цьому
результати такого контролю повинні бути відображені в установлених
законодавством України випадках у вигляді відміток (штампів,
печаток) державних інспекторів цих служб на товарно-транспортних
документах, які прямують з товарами.
4. Установити, що не зазначені в Переліку документи, які
відповідно до законодавчих актів видаються державними органами,
можуть застосовуватись митними органами для здійснення митного
контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів
виключно за погодженням з Державною митною службою України.
5. Директорам Департаменту заходів торговельної політики,
Департаменту декларування та митних режимів, Департаменту
організації митного контролю забезпечити підтримання Переліку в
актуальному стані.
6. Директорові Департаменту декларування та митних режимів
забезпечити направлення цього наказу до державних органів,
зазначених у Переліку, з метою визначення ними кодів товарів
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), на які
видаються документи, зазначені в Переліку.
7. Начальникові Центрального митного управління лабораторних
досліджень та експертної роботи, директорові Департаменту заходів
торговельної політики забезпечити погодження визначених державними
органами відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 01.02.2006 N 80 ( 80-2006-п ) "Про перелік документів,
необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України" кодів товарів згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
8. Директорові Департаменту інформаційних технологій та
митної статистики забезпечити допрацювання
програмно-інформаційного комплексу "Автоматизована система митного
оформлення товарів та інших предметів" з урахуванням документів,
зазначених у Переліку, і визначених згаданими державними органами
кодів товарів згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ), на які видаються ці документи, а також використання
даних Переліку й таких кодів товарів під час здійснення
форматно-логічного контролю відомостей, заявлених у вантажних
митних деклараціях. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Державної
митної служби України О.Б.Єгоров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
20.03.2006 N 202

ПЕРЕЛІК
документів, які видаються державними органами
для здійснення митного контролю та митного
оформлення товарів і транспортних засобів
із використанням вантажної митної декларації
відповідно до заявленого митного режиму


Директор Департаменту
декларування та митних
режимів Державної
митної служби України В.П.Науменковгору