Документ v0201609-08, поточна редакція — Прийняття від 25.06.2008

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
25.06.2008 N 201

Про прийняття міждержавних стандартів
як національних методом підтвердження
та скасування відповідних міждержавних стандартів

На виконання Законів України "Про стандартизацію"
( 2408-14 ), "Про стандарти, технічні регламенти та процедури
оцінки відповідності" ( 3164-15 ) та Програми перегляду чинних в
Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року,
Н А К А З У Ю:
1. Прийняти міждержавні стандарти, наведені у додатку 1, як
національні методом підтвердження з наданням чинності з 1 жовтня
2008 р. та скасувати в Україні чинність відповідних міждержавних
стандартів.
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.):
2.1. Внести у тексти національних стандартів поправку, а
саме: на сторінці 1 вилучити слова "Несоблюдение стандарта
преследуется по закону".
2.2. У термін до 1 жовтня 2008 р. відповідно до пункту 5.2
ДСТУ 1.7 "Національна стандартизація. Правила і методи прийняття
та застосування міжнародних і регіональних стандартів" розробити
підтверджувальне повідомлення за формою, наведеною у додатку 2,
яке розташувати на обкладинках відповідних стандартів.
2.3. Забезпечити опублікування цього наказу та
підтверджувальних повідомлень у черговому виданні щомісячного
інформаційного покажчика "Стандарти".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.В.Лосюк

Додаток 1
до наказу
Держспоживстандарту України
25.06.2008 N 201

ПЕРЕЛІК
міждержавних стандартів,
прийнятих як національні методом підтвердження

------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 8.003-83 |ГСИ. Микроскопы инструментальные. Методы и | | |средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.008-72 |ГСИ. Методы и средства поверки приборов | | |контроля пневматических показывающих и | | |регистрирующих ГСП | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.009-84 |ГСИ. Нормируемые метрологические | | |характеристики средств измерений | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.089-73 |ГСИ. Сферометры. Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.092-73 |ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры,| | |тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры с | | |унифицированными электрическими (токовыми) | | |выходными сигналами. Методы и средства | | |поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.100-73 |ГСИ. Меры вместимости стеклянные образцовые. | | |Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.114-74 |ГСИ. Длиномеры вертикальные оптические. | | |Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.117-82 |ГСИ. Вольтметры диодные компенсационные. | | |Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.147-75 |ГСИ. Биениемеры типа СЦ для зубчатых колес. | | | Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.206-76 |ГСИ. Генераторы импульсов измерительные. | | |Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.207-76 |ГСИ. Прямые измерения с многократными | | |наблюдениями. Методы обработки результатов | | |наблюдений. Основные положения. | | | | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.209-76 |ГСИ. Логометры магнитоэлектрические. Методы и| | |средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.214-76 |ГСИ. Покрытия магнитотвердые. Методы | | |измерения магнитных параметров | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.220-76 |ГСИ. Колонки маслораздаточные. Методы и | | |средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.229-81 |Спектрофотометры инфракрасные. Методы и | | |средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.235-77 |ГСИ. Колеса зубчатые измерительные. Методы и | | |средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.236-77 |ГСИ. Ножи измерительные. Методы и средства | | |поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.249-77 |ГСИ. Аттенюаторы коаксиальные и волноводные | | |измерительные. Методы и средства поверки в | | |диапазоне частот от 100 кГц до 17,44 ГГц | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.254-77 |ГСИ. Приемники измерительные. Методы и | | |средства поверки в диапазоне частот | | |1 - 37,5 ГГц | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.256-77 |ГСИ. Нормирование и определение динамических | | |характеристик аналоговых средств измерений. | | |Основные положения | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.258-77 |ГСИ. Поляриметры и сахариметры. Методика | | |поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.261-77 |ГСИ. Гальванометры. Методы и средства | | |поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.262-77 |ГСИ. Спидометры автомобильные и | | |мотоциклетные. Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.266-77 |ГСИ. Гониометры. Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.280-78 |ГСИ. Потенциометры и уравновешенные мосты | | |автоматические. Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.283-78 |ГСИ. Дефектоскопы электромагнитные. Методы и | | |средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.285-78 |ГСИ. Тахометры. Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.291-78 |ГСИ. Таксометры. Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.314-78 |ГСИ. Генераторы низкочастотные измерительные.| | |Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.322-78 |ГСИ. Генераторы сигналов измерительные. | | |Методы и средства поверки в диапазоне частот | | |0,03 - 17,44 ГГц | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.332-78 |Световые измерения. Значения относительной | | |спектральной световой эффективности | | |монохроматического излучения для дневного | | |зрения | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.333-78 |ГСИ. Компенсаторы переменного тока. Методы и | | |средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.334-78 |ГСИ. Измерители коэффициента шума | | |транзисторов и приемников СВЧ диапазона. | | |Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.336-78 |ГСИ. Машины оптико-механические типа ИЗМ для | | |измерения длин. Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.343-79 |ГСИ. Преобразователи пневмоэлектроконтактные.| | |Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.345-79 |ГСИ. Бруски контрольные. Методы и средства | | |поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.350-79 |ГСИ. Амперметры высокочастотные. Методы и | | |средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.351-79 |ГСИ. Линии измерительные. Методы и средства | | |поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.354-85 |"ГСИ Анализаторы жидкости | | |кондуктометрические. Методика поверки" | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.359-79 |ГСИ. Скобы с отсчетным устройством. Методы и | | |средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.376-80 |ГСИ. Эвольвентомеры универсальные. Методы и | | |средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.377-80 |ГСИ. Материалы магнитомягкие. Методики | | |выполнения измерений при определении | | |статических магнитных характеристик | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.381-80 |ГСИ. Эталоны. Способы выражения погрешностей.| |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.391-80 |ГСИ. Счетчики электрической энергии | | |постоянного тока. Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.392-80 |ГСИ. Ваттметры СВЧ малой мощности и их | | |первичные измерительные преобразователи | | |диапазона частот 0,03 - 78,33 ГГц. Методы и | | |средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.395-80 |ГСИ. Нормальные условия измерений при | | |поверке. Общие требования | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.397-80 |ГСИ. Ваттметры волноводные импульсные малой | | |мощности в диапазоне частот 5,64 - 37,5 ГГц. | | |Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.450-81 |"ГСИ Шкала окислительных потенциалов водных | | |растворов" | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.459-82 |ГСИ. Приборы для измерения разности шагов | | |зубчатых колес. Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.471-82 |ГСИ. Машины для измерения длины текстильного | | |полотна. Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.481-82 |ГСИ. Кругломеры. Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.482-83 |ГСИ. Жиромеры стеклянные. Методы и средства | | |поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.490-83 |ГСИ. Приборы для измерения межосевого | | |расстояния зубчатых колес. Методика поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.493-83 |ГСИ. Измерители полных сопротивлений | | |коаксиальные. Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8.497-83 |ГСИ. Амперметры, вольтметры, ваттметры, | | |варметры. Методика поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 12.1.038-82 |ССБТ. Электробезопасность. Предельно | | |допустимые значения прикосновения и токов | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 12.4.061-88 |ССБТ. Метод определения работоспособности | | |человека в средствах индивидуальной защиты | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 4919.2-77 |Реактивы и особо чистые вещества. Методы | | |приготовления буферных растворов | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 10287-83 |Счетчики электрические постоянного тока. | | |Общие технические условия | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 10749.1-80 |Спирт этиловый технический. Метод определения| | |внешнего вида | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 10749.3-80 |Спирт этиловый технический. Метод определения| | |карбонильных соединений | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 10749.4-80 |Спирт этиловый технический. Метод определения| | |щелочи | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 10749.5-80 |Спирт этиловый технический. Метод определения| | |кислот | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 10749.6-80 |Спирт этиловый технический. Метод определения| | |сложных эфиров | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 10749.7-80 |Спирт этиловый технический. Метод определения| | |серы | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 10749.9-80 |Спирт этиловый технический. Метод определения| | |сухого остатка | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 10749.12-80 |Спирт этиловый технический. Метод определения| | |фурфурола | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 10749.13-80 |Спирт этиловый технический. Метод определения| | |сивушных масел | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 10749.14-80 |Спирт этиловый технический. Метод определения| | |метилового спирта | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 12152-66 |Измерители частотных характеристик и | | |генераторы качающейся частоты. Методы | | |поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13012-67 |Экзаменаторы с лимбовым отсчетом. Методы и | | |средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13320-81 |Газоанализаторы промышленные автоматические. | | |Общие технические условия | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13818-68 |Машины кожемерные. Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14014-91 |Приборы и преобразователи измерительные | | |цифровые напряжения, тока, сопротивления. | | |Общие технические требования и методы | | |испытаний | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 16863-71 |Генераторы измерительные диапазона частот | | |0,1 - 35 МГц. Методы и средства поверки | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 17567-81 |Хроматография газовая. Термины и определения | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19187-83 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Методы определения окиси бария | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21185-75 |Измерители квазипикового уровня электрических| | |сигналов звуковой частоты. Типы, основные | | |параметры и методы испытаний | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 22001-87 |Реактивы и особо чистые вещества. Метод | | |атомно-абсорбционной спектрометрии | | |определения примесей химических элементов | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 22252-82 |Анализаторы многоканальные амплитудные. | | |Методы измерения параметров | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 22988.0-78 |Счетчики газоразрядные. Общие положения | | |методов измерения параметров | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 22988.1-78 |Счетчики газоразрядные. Метод измерения | | |напряжения начала счета | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 22988.2-78 |Счетчики газоразрядные. Метод измерения | | |напряжения зажигания коронного разряда | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23012-78 |Приборы многопозиционные счетные, | | |индикаторные и коммутаторные. Основные | | |параметры | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.0-80 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Общие требования к методам | | |химического анализа | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.1-79 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Метод определения содержания | | |гигроскопической влаги | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.2-79 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Методы определения содержания закиси| | |марганца | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.3-79 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Метод определения двухвалентного | | |железа в пересчете на закись | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.4-79 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Метод определения содержания | | |двуокиси титана | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.5-79 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Метод определения содержания хрома | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.6-79 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Методы определения содержания меди | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.7-79 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Методы определения содержания цинка | | |и свинца | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.9-79 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Методы определения содержания | | |углерода | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.10-79 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Методы определения содержания окиси | | |калия и окиси натрия | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.12-79 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Методы определения химически | | |связанной воды | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.13-79 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Метод определения потери масла при | | |прокаливании | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.14-79 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Метод определения нерастворимого | | |остатка | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.15-81 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Методы определения двуокиси кремния | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.16-81 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Методы определения окиси кальция и | | |окиси магния | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.17-81 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Методы определения окиси алюминия | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.18-81 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Метод определения железа (общего) | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.20-81 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Методы определения серы | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23581.21-81 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Методы определения пятиокиси | | |ванадия | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 2358 1.22-81 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши. Методы определения закиси никеля | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 24204-80 |Единица децибел для измерения уровней, | | |затуханий и усилений в технике проводной | | |связи | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 24937-81 |Руды марганцевые, концентраты и агломераты. | | |Методы определения содержания окиси калия и | | |окиси магния | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25990-83 |Счетчики электрические активной энергии | | |класса точности 2,0. Приемочный контроль | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 26035-83 |Счетчики электрической энергии переменного | | |тока электронные. Общие технические условия | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 26482-90 |Руды железные, концентраты, агломераты и | | |окатыши, предварительно восстановленные. | | |Метод определения металлического железа | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 27576-87 |Государственная автоматизированная система | | |единого времени технической точности. Сигналы| | |информационные в локальных хронометрических | | |системах | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 27565-87 |Вещества особо чистые. Концентрирование | | |микропримесей методом упаривания | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 27566-87 |Реактивы и особо чистые вещества. Метод | | |атомно-эмиссионной спектроскопии для | | |определения примесей химических элементов в | | |жидкофазных веществах | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 28985-91 |Породы горные. Метод определения | | |деформационных характеристик при одноосном | | |сжатии | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до наказу
Держспоживстандарту України
25.06.2008 N 201

------------------------------------------------------------------ | | | ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ | | Наказ Держспоживстандарту України від хх.хх.08 N ХХХ | | | | ГОСТ ХХХХХ-ХХ | | | | Назва міждержавного стандарту | | прийнято як національний стандарт | | методом підтвердження за позначенням | | | | ДСТУ ГОСТ ХХХХХ:2008 | | | | З наданням чинності від 2008-ХХ-ХХ | | | ------------------------------------------------------------------
Вимоги національного стандарту вважати добровільними.
У національний стандарт внесено поправку, а саме: на сторінці
1 вилучені слова "Несоблюдение стандарта преследуется по закону".
(примітка)
Директор Департаменту
стандартизації та метрології А.А.Нелеповвгору