Документ v0199581-09, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.03.2009 N 199

Щодо створення консультаційно-методичного
центру з впровадження Технічних
регламентів

На виконання спільного наказу Держспоживстандарту України та
Мінпромполітики України від 18 жовтня 2008 року N 405/769
( v405_609-08 ) "Про затвердження Плану спільних дій з остаточного
впровадження Технічного регламенту приладів, що працюють на
газоподібному паливі" і спільного наказу Держспоживстандарту
України та Мінпромполітики України від 29 січня 2009 року N 43/76
( v0043609-09 ) "Про затвердження Плану спільних дій з
впровадження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють
на рідкому чи газоподібному паливі" Н А К А З У Ю:
1. Покласти на Державне госпрозрахункове підприємство
Сертифікаційний центр опалювального обладнання "СВЦОО" (м. Київ,
за згодою) виконання обов'язків щодо організації робіт з надання
консультацій та проведення допомоги підприємствам-виробникам
опалювального обладнання з застосування вимог Технічного
регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
( 856-2008-п ), та Технічного регламенту водогрійних котлів,
що працюють на рідкому чи газоподібному паливі ( 748-2008-п )
(далі - ТР).
2. Директору ДГП "СВЦОО" Олефіренку А.П.: - Здійснювати роботи з популяризації застосування ТР
( 856-2008-п, 748-2008-п ) за допомогою засобів масової
інформації, з проведенням семінарів, нарад і конференцій.
Термін: постійно.
- Розробити та узгодити у Міністерстві методичні документи,
необхідні для забезпечення вимог ТР підприємствами-виробниками.
Термін: II квартал 2009 р.
3. Директору Департаменту 4-1 Козирєву В.О., начальнику
Управління 7-2 Кончицю М.В. сприяти роботі підприємств-виробників,
продукція яких підлягає під дію ТР ( 856-2008-п, 748-2008-п ), з
ДГП "СВЦОО".
4. Вважати такими, що втратили чинність, накази
Мінпромполітики України від 24.05.2005 р. N 176 ( v0176581-05 ) та
від 24.05.2005 р. N 177 ( v0177581-05 ).
5. Директору Департаменту 2-4 Ноговіцину О.В. забезпечити
публікацію цього наказу в "Інформаційному бюлетені Міністерства
промислової політики України з стандартизації, метрології та
управління якістю".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Грищенка С.Г.
Міністр В.С.Новицький

Додаток

КОНСУЛЬТАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЦЕНТРИ
З ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ

-------------------------------------------------------------------- | N | Назва Технічного |Постанова КМУ | Консультаційно-методичний | |п/п| регламенту | | центр | |---+------------------+---------------+---------------------------| | 1 |ТР мийних засобів |від 20.08.2008 |НТЦ "ВНДІХІМПРОЕКТ" | | | |N 717 |(м. Київ, вул. М.Раскової, | | | |( 717-2008-п ) |11) | | | | |Тел. (044) 517-05-81, | | | | |517-08-22 | |---+------------------+---------------+---------------------------| | 2 |ТР водогрійних |від 27.08.2008 |ДГПСВЦОО (м. Київ, вул. | | |котлів, що |N 748 |Плещеєва, 10) | | |працюють на |( 748-2008-п ) |Тел. (044) 360-61-78, | | |рідкому чи | |259-46-24 | | |газоподібному | | | | |паливі | | | |---+------------------+---------------+---------------------------| | 3 |ТР приладів, що |від 24.09.2008 |ДГПСВЦОО (м. Київ, вул. | | |працюють на |N 856 |Плещеєва, 10) | | |газоподібному |( 856-2008-п ) |Тел. (044) 360-61-78, | | |паливі | |259-46-24 | |---+------------------+---------------+---------------------------| | 4 |ТР обладнання та |від 08.10.2008 |УкрНДІВЕ (м. Донецьк, вул. | | |захисних систем, |N 898 |50-ї Гвардійської дивізії, | | |призначених для |( 898-2008-п ) |17) | | |застосування в | |Тел. (062) 382-93-53, | | |потенційно | |345-04-17 | | |вибухонебезпечному| | | | |середовищі | | | |---+------------------+---------------+---------------------------| | 5 |ТР безпеки |від 08.10.2008 |ДП "ДСЦ "ЕЛХІМ" (м. Київ, | | |іграшок |N 901 |вул. Північно-Сирецька, | | | |( 901-2008-п ) |3), | | | | |Тел. (044) 200-94-53, | | | | |205-34-87 | | | | |НДІ ТГП (м. Київ, вул. | | | | |Щекавицька, 7) | | | | |Тел. (044) 417-24-46, | | | | |417-31-80 | |---+------------------+---------------+---------------------------| | 6 |ТР етикетування |від 27.12.2008 |ДП | | |ламп побутового |N 1144 |"Полтавастандартметрологія"| | |використання |( 1144-2008-п )|(м. Полтава, вул. Генерала | | |стосовно | |Духова, 16) | | |ефективності | |тел./факс: (05322) 2-14-26 | | |споживання | | | | |електроенергії | | | |---+------------------+---------------+---------------------------| | 7 |ТР пересувного |від 05.11.2008 |ДП УЦПВ "Промбезпека" | | |обладнання, що |N 967 |(м. Київ, вул. Ливарська, | | |працює під тиском |( 967-2008-п ) |1-а), | | | | |Тел. (044) 468-57-50 | | | | |ВАТ "УкрНДІхіммаш" | | | | |(м. Харків, вул. Маршала | | | | |Конева, 21) | | | | |Тел. (057) 733-20-03, | | | | |730-43-56 | |---+------------------+---------------+---------------------------| | 8 |ТР щодо назв |від 14.01.2009 |КНДІ ТГП (м. Київ, вул. | | |текстильних |N 13 |Щекавицька, 7) | | |волокон і |( 13-2009-п ) |тел. (044) 417-24-46, | | |маркування | |417-24-30 | | |текстильних | |факс 417-26-55 | | |виробів | | | --------------------------------------------------------------------вгору