Щодо затвердження Звіту про діяльність НКРЕ у 2004 році
НКРЕ; Постанова, Звіт, Тариф [...] від 25.03.2005199
Документ v0199227-05, поточна редакція — Прийняття від 25.03.2005

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
25.03.2005 N 199

Щодо затвердження Звіту про діяльність
НКРЕ у 2004 році

Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Звіт про діяльність Національної комісії
регулювання електроенергетики України у 2004 році (додається).
Голова Комісії В.Кальченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
25.03.2005 N 199

ЗВІТ
про діяльність Національної комісії регулювання
електроенергетики України у 2004 році

Зміст
1. Коротка інформація про Національну комісію регулювання
електроенергетики України 2. Оптовий ринок електричної енергії 2.1. Основні правові та організаційні засади Оптового ринку
електричної енергії 2.2. Основні засади державного регулювання діяльності ОРЕ 2.3. Алгоритм розподілу коштів між членами ОРЕ 2.4. Стан розрахунків на ОРЕ (платежі, борги, відрахування).
Напрями удосконалення 2.5. Фінансування розвитку енергетики України з ОРЕ за
рахунок цільової надбавки 2.6. Стан та вдосконалення системи комерційного обліку на
оптовому ринку електричної енергії 2.7. Щодо закупівлі електроенергії на Оптовому ринку
електричної енергії України для експорту та імпорту електричної
енергії 2.8. Стан реалізації Концепції функціонування та розвитку
оптового ринку електричної енергії України 2.9. Завдання на 2005 рік щодо основних напрямів
вдосконалення роботи ОРЕ 3. Цінова і тарифна політика в електроенергетиці 3.1. Регулювання тарифів на виробництво електричної енергії 3.2. Формування оптової ринкової ціни 3.3. Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної
енергії 3.4. Контроль за дотриманням ліцензіатами витрат згідно із
встановленою структурою тарифів на передачу та постачання
електричної енергії 3.5. Реалізація інвестиційних програм ліцензіатів відповідно
до структури тарифу та оптимізації витрат електричної енергії на
її транспортування 3.6. Методологічне регулювання діяльності роздрібного ринку
електричної енергії 3.7. Основні напрямки вдосконалення цінової і тарифної
політики в електроенергетиці 4. Нормативно-правове регулювання та цінова і тарифна
політика в нафтогазовому комплексі 4.1. Нормативно-правове регулювання в нафтогазовому комплексі 4.2. Цінова і тарифна політика в нафтогазовому комплексі 5. Ліцензійна діяльність в електроенергетиці та нафтогазовому
комплексі 5.1. Нормативно-правові засади ліцензування в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі 5.2. Ліцензування підприємницької діяльності в
електроенергетиці 5.3. Ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому
комплексі 5.4. Реалізація контрольних функцій Комісії щодо виконання
ліцензіатами Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності 5.5. Робота територіальних представництв 6. Регулювання взаємовідносин суб'єктів роздрібного ринку
електричної енергії 7. Організація роботи Комісії щодо захисту прав споживачів.
Розгляд звернень та скарг споживачів та їх реалізація 8. Діяльність Комісії щодо формування розвитку
законодавчо-правової бази регулювання електроенергетики та
нафтогазового комплексу України 9. Співробітництво Комісії з міжнародними організаціями та
стан реалізації євроінтеграційних завдань в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі з питань державного регулювання 10. Взаємодія Комісії з державними органами, засобами масової
інформації та громадськістю 11. Організаційна та фінансово-господарська діяльність
Комісії 12. Основні завдання НКРЕ на 2005 рік Додаток 1.1. Структура Національної комісії регулювання
електроенергетики України ( va199227-05 ) Додаток 2.1.1. Функціональна схема ринку електричної енергії
України ( vb199227-05 ) Додаток 2.4.1. Фактичні виплати всіма видами платежів з ОРЕ
генеруючим компаніям в динаміці за 2002-2004 роки ( vc199227-05 ) Додаток 2.4.2. Обсяги електроенергії, закупленої
енергопостачальними компаніями на ОРЕ у 2003-2004 роках
( vc199227-05 ) Додаток 2.4.3. Динаміка кредиторсько-дебіторської
заборгованості підприємств ПЕК ( vc199227-05 ) Додаток 2.4.4. Відсоток оплати купованої на енергоринку
електричної енергії на основний поточний рахунок зі спеціальним
режимом використання оптового енергопостачальника ліцензіатами з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2002-2004
роках ( vc199227-05 ) Додаток 2.4.5. Динаміка надходження коштів всіма видами
платежів та на поточний рахунок зі спеціальним режимом
використання ліцензатами з постачання електричної енергії у
2003-2004 роках ( vc199227-05 ) Додаток 2.4.6. Розрахунки та структура заборгованості у
розрізі категорій споживачів ( vc199227-05 ) Додаток 2.4.7. Рівень збору коштів споживачів за електричну
енергію за 2003 - 2004 роки по галузям економіки ( vc199227-05 ) Додаток 2.4.8. Розрахунки споживачів та енергопостачальних
компаній за 2004 рік ( vc199227-05 ) Додаток 2.4.9. Структура заборгованості за категоріями
споживачів станом на 01.01.2005 ( vc199227-05 ) Додаток 2.4.10. Стан виконання завдань з погашення
реструктуризованого боргу по приватним енергокомпаніям
( vc199227-05 ) Додаток 2.7.1. Обсяги закупівлі електроенергії на ОРЕ для її
експорту та динаміка імпорту електроенергії з Росії в
2003-2004 рр. ( vd199227-05 ) Додаток 2.8.1. Перспективна модель Оптового ринку
електроенергії України ( ve199227-05 ) Додаток 3.1.1. Середній тариф закупівлі електроенергії у
генеруючих компаній ТЕС в 2003-2004 роках ( vf199227-05 ) Додаток 3.1.2. Структура тарифу закупівлі електроенергії у
генеруючих компаній ТЕС у 2003-2004 роках ( vf199227-05 ) Додаток 3.1.3. Динаміка інвестицій для будівництва генеруючих
потужностей НАЕК "Енергоатом" за 2004 рік ( vf199227-05 ) Додаток 3.1.4. Динаміка тарифу НАЕК "Енергоатом" у 2003-2004
роках ( vf199227-05 ) Додаток 3.1.5. Динаміка середньорічного тарифу НАЕК
"Енергоатом" за 2003-2004 рр. ( vf199227-05 ) Додаток 3.1.6. Динаміка середніх тарифів ТЕЦ на відпуск
електроенергії в ОРЕ за 2003-2004 роки ( vf199227-05 ) Додаток 3.1.7. Динаміка середніх тарифів ГК ГЕС на відпуск
електроенергії в ОРЕ за 2003-2004 роки ( vf199227-05 ) Додаток 3.1.8. Динаміка середніх тарифів ВЕС на відпуск
електричної енергії за 2003-2004 роки ( vf199227-05 ) Додаток 3.2.1. Динаміка прогнозованої оптової ринкової ціни
на енергоринку у 2001-2004 роки ( v199a227-05 ) Додаток 3.2.2. Структура фактичної оптової ринкової ціни у
2001-2004 роки ( v199a227-05 ) Додаток 3.2.3. Динаміка інвестиційної складової в структурі
оптової ринкової ціни на електричну енергію за 2001-2004 рр.
( v199a227-05 ) Додаток 3.3.1. Структура середніх роздрібних тарифів на
електроенергію для непобутових споживачів України у 2003 - 2004
( v199b227-05 ) Додаток 3.3.2. Середні фактичні роздрібні тарифи на
електроенергію для непобутових споживачів за класами напруги по
енергопостачальним компаніям за 2003-2004 роки ( v199b227-05 ) Додаток 3.3.3. Динаміка середніх тарифів на передачу та
постачання електроенергії за 2003-2004 роки ( v199b227-05 ) Додаток 3.3.4. Рівні рентабельності відпуску електроенергії
енергопостачальних компаній за 2003-2004 роки ( v199b227-05 ) Додаток 3.3.5. Тарифи на електроенергію для населення і
населених пунктів Додаток 3.3.6. Довідка щодо розміру дотацій, які надавалися
енергопостачальним компаніям за 12 місяців 2004 року
( v199b227-05 ) Додаток 3.5.1. Обсяги фінансування інвестиційних програм
енергопостачальних компаній за рахунок тарифів на передачу та
постачання електричної енергії ( v199c227-05 ) Динаміка 3.5.2. Динаміка зміни втрат електричної енергії при
її передачі в цілому по Україні ( v199c227-05 ) Динаміка 3.5.3. Динаміка зміни втрат електричної енергії у
2003 році ( v199c227-05 ) Динаміка 3.5.4. Динаміка зміни втрат електричної енергії у
2004 році ( v199c227-05 ) Додаток 4.2.1. Роздрібні ціни на газ природний, що
використовується населенням на комунально-побутові потреби
( v199d227-05 ) Додаток 4.2.2. Динаміка цін на природний газ для соціальної
та бюджетної сфер і промислових споживачів ( v199d227-05 ) Додаток 4.2.2.1. Динаміка цін на природний газ для соціальної
(населення, підприємства комунальної теплоенергетики) та бюджетної
сфер ( v199d227-05 ) Додаток 4.2.2.2. Динаміка цін на природний газ для
промислових споживачів ( v199d227-05 ) Додаток 4.2.3. Тарифи на транспортування газу природного в
динаміці Додаток 4.2.4. Тарифи на постачання газу природного в
динаміці Додаток 4.2.5. Тарифи на транспортування нафти магістральними
нафтопроводами ВАТ "Укртранснафта" для споживачів України Додаток 4.2.6. Тарифи на транспортування аміаку
магістральними трубопроводами Додаткова інформація до Звіту про діяльність Національної
комісії регулювання електроенергетики України у 2004 році 1. Основні показники роботи електроенергетичної галузі в 2004
році 2. Система комерційного обліку в енергетичній системі України Додаток 1і. Перелік акціонерів, власників, які володіють
більше ніж 25% часток (акцій, паїв) активів ліцензіатів з
виробництва та постачання електроенергії за регульованим тарифом
1. Коротка інформація про Національну комісію
регулювання електроенергетики України
Національна комісія регулювання електроенергетики України
(НКРЕ) - орган державного регулювання діяльності природних
монополій, утворений Указом Президента України від 8 грудня 1994
року N 738/94 ( 738/94 ) з метою забезпечення ефективності
функціонування енергетичної галузі країни. У своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
"Про нафту і газ" ( 2665-14 ) та іншими законодавчими і
нормативно-правовими актами. Указом Президента України від 30 жовтня 2000 року N 1167/2000
( 1167/2000 ) НКРЕ визначено центральним органом виконавчої влади
із спеціальним статусом, підконтрольним і підзвітним Президентові
України. Цим Указом на НКРЕ додатково покладено обов'язки із
співробітництва з державними органами і неурядовими організаціями
іноземних держав та міжнародними організаціями щодо участі у
підготовці міжнародних договорів та питань, віднесених до
компетенції НКРЕ, а також здійснення заходів щодо адаптації
законодавства України з питань природних монополій та суміжних
ринків до законодавства Європейського Союзу. Діяльність НКРЕ спрямована на виконання основних завдань,
визначених Положенням про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженими Указом Президента України
від 14 березня 1995 року N 213/95 ( 213/95 ), зокрема це: державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної
державної політики щодо функціонування оптового та роздрібних
ринків електричної енергії, ринків газу, нафти і нафтопродуктів; забезпечення ефективності функціонування ринків
електроенергії та газу при збалансуванні інтересів суб'єктів
природних монополій та їх споживачів; координація діяльності державних органів у питаннях
регулювання ринків енергоносіїв; сприяння конкуренції у сфері виробництва й постачання
електричної енергії, зберігання та реалізації газу, нафти і
нафтопродуктів; провадження цінової і тарифної політики в електроенергетиці
та нафтогазовому комплексі; розроблення і впровадження правил користування електричною
енергією та газом; видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на
виробництво, передачу і постачання електричної енергії, зберігання
та постачання природного газу, транспортування природного і
нафтового газу розподільними трубопроводами, транспортування газу,
нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами; здійснення контролю за ліцензіатами щодо дотримання Умов та
Правил підприємницької діяльності в енергетиці на території
України; захист прав споживачів електричної енергії та природного
газу; інші завдання, визначені законодавчими та нормативними
актами. До складу Комісії входять Голова і чотири члени Комісії з
рівними правами у сферах їх діяльності. Роботу Комісії забезпечує
апарат (станом на 01.01.2005 - 288 спеціалістів), до складу якого
входять функціональні та обслуговуючі структурні підрозділи, а
також територіальні представництва, що діють у всіх областях
України та Автономній Республіці Крим. Структура НКРЕ наведена в
додатку 1.1 ( va199227-05 ). НКРЕ постійно співпрацює з іншими органами державної влади,
вітчизняними та міжнародними організаціями і засобами масової
інформації.
2. Оптовий ринок електричної енергії
2.1. Основні правові та організаційні засади Оптового ринку
електричної енергії Оптовий ринок електричної енергії (ОРЕ) є єдиною
впорядкованою системою взаємовідносин між суб'єктами господарської
діяльності у процесі здійснення купівлі-продажу електричної
енергії. Функціональна схема оптового ринку електричної енергії
наведена у додатку 2.1.1 ( vb199227-05 ). Основні правові та організаційні засади, які визначають
загальні умови функціонування діючої моделі ОРЕ, визначені
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), прийнятим Верховною Радою
України 16 жовтня 1997 року (із змінами і доповненнями), Рішенням
Конституційного Суду України від 12 лютого 2002 р. N 3-рп/2002
( v003p710-02 ) (справа про електроенергетику), нормативними
актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
Національної комісії регулювання електроенергетики України. Відповідно до положень Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), який є правовою базою функціонування ОРЕ, Оптовий
ринок електричної енергії України діє на підставі Договору між
членами Оптового ринку електричної енергії України ( n0001227-96 )
(ДЧОРЕ). Враховуючи, що значна частина учасників ОРЕ є суб'єктами
природних монополій або займають домінуюче становище на Оптовому
ринку, функціонування ОРЕ здійснюється з урахуванням положень
Законів України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про захист
економічної конкуренції" ( 2210-14 ). На забезпечення ефективної роботи ОРЕ значно вплинув
прийнятий 22 червня 2000 року Закон України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про електроенергетику" ( 1821-14 ),
яким було встановлено проведення розрахунків на ОРЕ через поточні
рахунки із спеціальним режимом використання та виключно в грошовій
формі, закріплено право НКРЕ встановлювати алгоритм розподілу
коштів, отриманих від споживачів як оплата купованої на ОРЕ
електричної енергії. Результатом зусиль, спрямованих органами державної влади
разом з НКРЕ на удосконалення нормативно-правової бази
функціонування Оптового ринку електричної енергії та реалізацію її
положень, стало значне покращання взаємовідносин між суб'єктами
ринку, рівень розрахунків за куповану (спожиту) електроенергію на
Оптовому ринку грошовими коштами за 2004 рік досяг 97,58% від
вартості товарної продукції, що відповідає середньоєвропейському. Основні організаційні принципи, реалізовані в діючій моделі
ОРЕ, - це перш за все: 1. Самоврядування в ОРЕ, яке забезпечується діяльністю Ради
ОРЕ, як представницького органу членів Оптового ринку. 2. Прозорість роботи Оператора Ринку та усіх здійснюваних ним
операцій. 3. Залучення до вирішення проблем ринку безпосередньо членів
ОРЕ шляхом створення Робочих груп, як дорадчих органів при Раді
ОРЕ. Функціонування ОРЕ у 2004 році здійснювалось під контролем
Ради Оптового ринку. До складу Ради ринку входили 5 голосуючих
директорів від енергогенеруючих компаній і 5 голосуючих директорів
від постачальників електричної енергії, а також чотири неголосуючі
директори (НКРЕ, Міністерство палива та енергетики України, ДП
ДНЕК "Укренерго" та ДП "Енергоринок"). Протягом звітного періоду здійснювалася планомірна робота із
вдосконалення положень Договору ОРЕ з метою приведення його у
відповідність до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), норм цивільного права, антимонопольного
законодавства України. Продовжувалася робота з розробки та
доопрацювання додатків до Договору. Створені Радою ОРЕ робочі групи із залученням спеціалістів -
учасників Оптового ринку електричної енергії, НКРЕ, Міністерства
палива та енергетики України провели значну роботу щодо
доопрацювання додатків до ДЧОРЕ. Так, 27.05.2004 Радою ОРЕ була
затверджена Інструкція про порядок здійснення розрахунків на ОРЕ,
яка є додатком і невід'ємною частиною Договору. Інструкцією
визначено порядок діяльності Сторін Договору, пов'язаної із
проведенням розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії
України, врегульовано ряд питань їхньої взаємодії. Інструкція
погоджена постановою НКРЕ від 23.06.2004 N 634 ( v0634227-04 ). З метою покращання роботи Аудитора ОРЕ відповідною робочою
групою доопрацьоване і розширене технічне завдання Аудитора Ринку,
до якого включені завдання щодо перевірки правильності розрахунку
Розпорядником системи розрахунків належних платежів за продану та
закуплену на оптовому ринку електричної енергії України електричну
енергію, перевірки дотримання диспетчером ДП ДНЕК "Укренерго"
вимог Правил ринку при веденні режиму роботи ОЕС України в
реальному часі. У 2004 році проведено 24 засідання Ради ринку. Окремі рішення Ради ринку щодо врегулювання питань
нормативно-правового характеру, платіжно-розрахункових відносин
між членами ОРЕ та вирішення ряду питань з функціонування ОРЕ були
затверджені постановами НКРЕ. У 2004 році продовжували працювати Робочі групи експертів
Ради ринку з питань: а) визначення кредиторсько-дебіторської заборгованості та
розробки напрямів та механізмів взаємного погашення та
реструктуризації заборгованості членів ОРЕ; б) розробки та вдосконалення нормативно-правової бази в ОРЕ; в) підготовки пропозицій щодо вирішення проблеми неплатежів
за спожиту електроенергію; г) доопрацювання Правил ОРЕ; д) забезпечення впровадження Автоматизованої системи
комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) та
інформаційно-аналітичних технологій системи функціонування ОРЕ; е) розробки Порядку формування фізичних та фінансових
балансів з купівлі-продажу електроенергії для проведення
моніторингу фінансових розрахунків в ОРЕ. Для врегулювання поточних та назрілих проблемних аспектів
діяльності сторін Договору Радою ОРЕ створено ряд нових Робочих
груп. Зокрема, 16 березня 2004 року за участю представників НКРЕ,
Мінпаливенерго, Антимонопольного комітету, ДП "Енергоринок", ЗАТ
"А.Е.С. Київобленерго", ВАТ "ЕК "Севастопольенерго", ВАТ "ЕК
"Чернігівобленерго", ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго", ВАТ "ДЕК
"Центренерго" створена робоча група з питання доопрацювання та
удосконалення форми типового договору купівлі-продажу
електроенергії. Для врегулювання відносин суб'єктів
електроенергетики при виконанні ліцензованої діяльності на ринку
електроенергії цією робочою групою розроблені проекти нової
редакції примірного договору між оптовим постачальником
електроенергії та постачальником за регульованим тарифом, а також
розроблені проекти примірних договорів між сторонами ДЧОРЕ щодо
купівлі - продажу електроенергії, виробленої ТЕЦ, генкомпаніями
ТЕС, договору про передачу електроенергії між обленерго і
постачальником за нерегульованим тарифом. Постановою НКРЕ від
18.06.2004 N 631 ( v0631227-04 ) схвалений примірний договір
купівлі-продажу електричної енергії між ДП "Енергоринок" та
постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом. Результативно працювали створені в 2004 році Робочі групи з
питань: 1) підготовки технічного завдання та супроводження розробки
нормативного документу - Методики розрахунків втрат активної
потужності при виробництві генераторами ТЕС реактивної енергії; 2) розвитку інформаційно-аналітичних технологій системи
функціонування ОРЕ; 3) подальшого розвитку генеруючих потужностей
електроенергетичної галузі України. Фахівці НКРЕ приймали активну участь у діяльності Робочих
груп.
2.2. Основні засади державного регулювання діяльності ОРЕ Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) ціни на електричну енергію енергогенеруючих компаній
та оптові ціни визначаються за Правилами ринку ( v0921227-03 ),
які є невід'ємною частиною Договору ( n0001227-96 ). Вартість
електричної енергії, яка закуповується на ОРЕ, визначається як
середньозважена величина вартості електричної енергії теплових,
атомних електростанцій, гідроелектростанцій, теплоелектроцентралей
та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які продають
електричну енергію в ОРЕ. Оптова ринкова ціна електричної енергії
формується на погодинній основі виходячи з платежів виробникам та
імпортерам електричної енергії, ДП "Енергоринок" (ДПЕ),
підприємству, яке здійснює диспетчерське управління об'єднаною
енергетичною системою та передачу електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами, а також
іншим особам, які мають право на отримання коштів відповідно до
законодавства. У звітному періоді НКРЕ, продовжуючи здійснення державного
регулювання діяльності ОРЕ, проводила моніторинг його роботи, в
першу чергу, стану конкуренції на Оптовому ринку, впорядкування
алгоритму розподілу коштів, проводила удосконалення нормативної
бази функціонування ОРЕ та ціноутворення на ринках енергоносіїв. У результаті покращання енергопостачальними компаніями рівня
оплати електричної енергії, купованої в оптового постачальника
електроенергії, забезпечення повної поточної оплати відпущеної в
енергоринок електроенергії генеруючим компаніям, відповідно до
обсягів товарної продукції, знято проблему дефіциту електричної
енергії і потужності в енергосистемі та активізовано конкуренцію
між виробниками, які працюють за ціновими заявками, за право бути
включеними до графіку навантаження енергосистеми. Це стимулює
виробників до мінімізації своїх витрат. Основою організації ефективного конкурентного середовища
виробників електроенергії є система цінових заявок на енергоблоки
теплових електростанцій, яка забезпечує значний економічний ефект
для енергосистеми. Робота за ціновими заявками, як основа
конкуренції, доцільна і для потужних теплоелектроцентралей -
протягом 2004 року серед виробників, які працюють за ціновими
заявками, була Харківська ТЕЦ-5. У рамках реалізації Плану
заходів, спрямованих на реалізацію положень Концепції
функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії
України ( 1789-2002-п ), фахівцями ДПЕ, НКРЕ, заінтересованих
організацій продовжується опрацювання можливості і доцільності
розширення переводу на цей режим роботи ряду інших виробників
електричної енергії. За час функціонування системи цінових заявок напрацьовано та
введено в дію гнучкий механізм формування цін за маневреність, що
створює економічну зацікавленість виробників до розвантаження
енергоблоків. Для забезпечення компенсації обґрунтованих витрат
виробників електричної енергії, посилення дисципліни та
стимулювання до виконання команд диспетчера введені платежі за
пуски енергоблоків, за їх додаткове навантаження і розвантаження,
здійснюється зменшення платежу за порушення режиму роботи
енергосистеми. Протягом 2004 року НКРЕ було вжито низку заходів, спрямованих
на оптимізацію механізму ціноутворення на електричну енергію, що
відпускається в ОРЕ виробниками, які працюють за ціновими
заявками. Зокрема, із внесенням до Правил ОРЕ змін, згідно з якими
максимальна ціна за маневреність формується у нічні години доби, і
до числа ціноутворюючих віднесено блоки, які були розвантажені або
потенційно могли бути розвантаженими в нічний період більше ніж на
50% від максимальної заявленої робочої потужності блоку, створено
значні стимули для виробників до розвантаження енергоблоків у
нічні години. Крім того, враховуючи різні режими роботи
енергоблоків, які беруть участь у режимі покриття графіку
навантаження енергосистеми України та працюючих в "острові
Бурштинської ТЕС", у 2004 році було внесено відповідні зміни до
Правил ОРЕ щодо формування ціни за маневреність окремо для
зазначених категорій енергоблоків. Слід також відзначити, що у зв'язку із виявленням у 2003-2004
роках випадків порушення умов конкуренції серед виробників, які
працюють за ціновими заявками (необгрунтованого заниження рівня
цінових пропозицій), НКРЕ ініціювала розробку і забезпечила
введення в дію єдиного порядку формування цінових заявок та
механізму, що стимулює надання виробниками електричної енергії
достовірних цінових заявок. Зусилля Комісії також спрямовувалися на створення засад
ефективної конкуренції у сфері постачання електричної енергії.
Так, протягом 2004 року тривав процес встановлення систем
комерційного погодинного обліку електроенергії. Навіть в умовах виключно авансової оплати електроенергії,
кількість незалежних постачальників на енергоринку постійно
зростає. У порядку здійснення моніторингу діяльності постачальників
електричної енергії за нерегульованим тарифом в Оптовому ринку
електричної енергії України у 2004 році як працівниками робочого
апарату НКРЕ, так і територіальними представництвами Комісії за
участю представників Держенергонагляду, ДП "Енергоринок",
співробітників Служби безпеки України, а також відповідних
обласних енергопостачальних компаній, проведено спільні планові та
позапланові перевірки діяльності незалежних постачальників. За
результатами проведених перевірок спільними актами визначені
відповідні заходи щодо впорядкування їх роботи. Для розвитку конкуренції серед постачальників електричної
енергії та створення недискримінаційних умов їх діяльності в
енергоринку забезпечено оновлення та впорядкування діючої
нормативної бази, зокрема, шляхом створення типових і примірних
договорів та методик. Комісією було схвалено примірну форму договору
купівлі-продажу електроенергії між ДП "Енергоринок" та
постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом на I
та II півріччя 2004 року, умовами якої було врегульовано ряд
проблемних питань, пов'язаних з роботою незалежних постачальників
на ОРЕ (організації належного обліку купованої на ОРЕ
електроенергії, порядку збору та передачі інформації, організації
перевірок достовірності даних, що надаються до ДП "Енергоринок",
та інш.). Слід відзначити, що виходячи з економічної недоцільності
організації системи погодинного обліку електроенергії у споживачів
незалежних постачальників, обсяги споживання яких незначні,
Комісією було розроблено та постановою від 26.01.2004 року N 63
( v0063227-04 ) запроваджено Тимчасовий порядок визначення
розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії у
розрахункових точках обліку таких споживачів. З метою забезпечення недискримінаційних умов доступу до
електромереж електропередавальних компаній постачальників
електричної енергії за нерегульованим тарифом та рівних
конкурентних умов діяльності на ОРЕ постачальників електроенергії
за регульованим та нерегульованим тарифом, виключення можливостей
зловживання монопольним становищем, НКРЕ розроблено проект
примірної форми договору на передачу електричної енергії
локальними (місцевими) мережами між електропередавальною
організацією та постачальником електроенергії за нерегульованим
тарифом, який планується ввести в дію з II кварталу 2005 року. За
ініціативою НКРЕ в співпраці із заінтересованими організаціями
була розроблена, погоджена відповідними міністерствами і
відомствами та прийнята Кабінетом Міністрів України постанова про
внесення змін до постанови КМУ від 24.03.1999 N 441 ( 441-99-п ),
якою запроваджено рівні умови щодо встановлення граничної величини
споживання електричної потужності споживачами, що сприяло
поглибленню конкуренції на ринку постачання електроенергії, а
також дозволило активізувати запровадження приладів погодинного
обліку та Автоматизованих систем комерційного обліку
електроенергії у споживачів.
2.3. Алгоритм розподілу коштів між членами ОРЕ Розподіл коштів між учасниками ринку в ОРЕ забезпечувався
відповідно до визначеного Законом України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) алгоритму розподілу коштів, затвердженого НКРЕ. Алгоритм розподілу коштів складається з двох частин. Перша
складова визначає порядок розподілу коштів з поточних рахунків із
спеціальним режимом використання постачальників електричної
енергії за регульованим тарифом. НКРЕ встановлює норматив
відрахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом
використання суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють
постачання електричної енергії на закріпленій території. Розрахунковий норматив відрахувань визначається НКРЕ один раз
на місяць на підставі таких даних: а) тарифів на постачання та передачу електроенергії місцевими
(локальними) електромережами, затверджених НКРЕ; б) тарифів на виробництво електроенергії для ГЕС, ТЕЦ
енергопостачальника, затверджених НКРЕ, або ціни електричної
енергії іншого виробника, у якого енергопостачальник закуповує
електричну енергію в установленому порядку; в) роздрібних тарифів на електроенергію для споживачів (крім
населення), розрахованих енергопостачальними компаніями відповідно
до ліцензійних умов за класами та групами споживачів; г) тарифів для населення, затверджених НКРЕ; д) обсягів споживання електричної енергії за винятком обсягів
електричної енергії, яка попередньо оплачується на наступні
періоди (місяці); е) обсягів електричної енергії, що відпускається власними
ГЕС, ТЕЦ енергопостачальника або закуповується у встановленому
порядку в іншого виробника. Розрахунок нормативу базується на визначенні частки коштів,
належних енергопостачальнику, виходячи із затверджених тарифів,
для покриття витрат на здійснення ним підприємницької діяльності з
постачання, передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, а також для відшкодування вартості електричної
енергії, виробленої кожною із власних чи орендованих ГЕС, ТЕЦ або
закупленої енергопостачальником у встановленому порядку в інших
виробників. Друга складова стосується порядку розподілу коштів з поточних
рахунків із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії (один основний та два
додаткових). Після прийняття Радою ринку рішення щодо відміни всіх
пріоритетних платежів та здійснення оплати виробникам електричної
енергії пропорційно до обсягів виробництва товарної продукції,
починаючи з листопада 2003 року та протягом 2004 року діяв
алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії,
затверджений постановою НКРЕ від 05.01.2004 N 2 ( v0002227-04 ). З
обсягу коштів, що надійшли на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії,
виділилися кошти в оплату ПДВ (розпорядження Кабінету Міністрів
України від 07.03.2002 N 105-р ( 105-2002-р ), та кошти, що
надійшли на виконання окремих рішень Уряду та постанов НКРЕ
(погашення заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2004), а з
решти коштів першочергово здійснювались пріоритетні перерахування: на поточний рахунок ДП "Енергоринок" для відшкодування витрат
в межах кошторису ДП "Енергоринок"; на 100-відсоткову оплату електричної енергії, відпущеної
вітровими електростанціями від товарної продукції. Решта коштів розподілялася між виробниками електричної
енергії пропорційно до обсягу товарної продукції, яка підрахована
наростаючим підсумком з початку місяця по днях поставки
електричної енергії, згідно з Графіком платежів, затвердженим
Радою Оптового ринку електричної енергії України та постановою
НКРЕ від 31.12.2003 N 1482 ( v1482227-03 ) "Про затвердження
Графіка платежів на 2004 рік". З метою забезпечення у 2004 році субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених законодавством
пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби та
інших, за рахунок надходжень до загального фонду державного
бюджету рентної плати за транзитне транспортування природного газу
і за природний газ, що видобувається в Україні, Комісією на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.2004 N 55
( 55-2004-п ), була прийнята постанова від 22.01.2004 N 58
( v0058227-04 ) "Про алгоритм перерахування коштів". Згідно з цією
постановою виробникам електроенергії перераховано понад 910 млн.
грн. для розрахунків за спожитий природний газ. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6
лютого 2003 року N 163 ( 163-2003-п ) та у зв'язку із
затвердженням 30.01.2004 Державним казначейством України Порядку
проведення у 2004 році розрахунків НАК "Нафтогаз України" в
рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони
України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Російської Федерації про передачу з України до Російської
Федерації важких бомбардувальників, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ), відповідно
до постанови НКРЕ від 03.02.2004 N 111 ( v0111227-04 ) "Про
перерахування коштів", у 2004 році проведено розрахунки на суму
147,5 млн. грн. З метою покращання стану розрахунків підприємств
паливно-енергетичного комплексу з бюджетом та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 N 709
( 709-2003-п ) "Про проведення підприємствами
паливно-енергетичного комплексу розрахунків з бюджетом та
відшкодування податку на додану вартість підприємствам -
експортерам електричної енергії", була прийнята постанова НКРЕ від
28.05.2003 N 457 ( v0457227-03 ) "Про алгоритм перерахування
коштів", згідно з якою проведено розрахунки на суму майже 113 млн.
грн. На виконання пункту 5 Порядку проведення розрахунків з
погашення заборгованості за електричну енергію, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 N 1228
( 1228-2003-п ) "Про проведення розрахунків з погашення
заборгованості за електричну енергію", постановою НКРЕ від
29.10.2003 N 1086 ( v1086227-03 ) "Про алгоритм перерахування
коштів" затверджено алгоритм розподілу коштів, що надходять від
підприємств кінцевих споживачів електричної енергії для погашення
заборгованості за електричну енергію спожиту до 1 січня 2003 року.
По зазначеній постанові проведено розрахунки на суму 102,5 млн.
грн. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
24 липня 2003 р. N 450-р ( 450-2003-р ) "Про розрахунки з
погашення заборгованості за енергоносії та послуги з
водопостачання і водовідведення між підприємствами вугільної
промисловості та підприємствами, що надають послуги з
водопостачання і водовідведення" по постанові НКРЕ від 25.07.2003
N 730 ( v0730227-03 ) "Про перерахування коштів" проведено
розрахунки на суму 22,6 млн. грн. З метою погашення взаємної заборгованості, яка виникла між ДП
"Енергоринок", генеруючими компаніями ТЕС та ДПЗД
"Укрінтеренерго", враховуючи рішення Ради оптового ринку
електричної енергії, НКРЕ прийнята постанова від 24.06.2004 N 656
( v0656227-04 ) "Про перерахування коштів" згідно з якою проведено
розрахунки на суму 97,7 млн. грн. Враховуючи звернення Міністерства палива та енергетики
України для забезпечення розрахунків газотранспортних підприємств
ДК "Укртрансгаз" - УМГ "Черкаситрансгаз", УМГ
"Прикарпаттятрансгаз", УМГ "Харківтрансгаз", УМГ "Київтрансгаз" за
спожиту у 2004 році електричну енергію, а виробниками
електроенергії з підприємствами ДК "Укртрансгаз" за
транспортування газу, НКРЕ прийнята постанова від 25.06.2004 N 659
( v0659227-04 ) "Про перерахування коштів" по якій проведено
розрахунки на суму 51,7 млн. грн. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13
квітня 2004 року N 218-р ( 218-2004-р ) "Про розрахунки за
електричну енергію та послуги з водопостачання і водовідведення
ВАТ "Макіївський металургійний комбінат імені Кірова" прийнято
постанову НКРЕ від 06.05.2004 N 488 ( v0488227-04 ) та проведено
відповідні розрахунки на суму 87,7 млн. грн. Крім того, у 2004 році на виконання Указу Президента України
"Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості
із заробітної плати" від 25.05.2004 N 576/2004 ( 576/2004 ) в
частині забезпечення попередньої оплати за вугільну продукцію та з
врахуванням рішення Ради оптового ринку електричної енергії
України для розрахунків з енергогенеруючими компаніями ДП
"Енергоринок" було залучено кредитних коштів Промінвестбанку в
обсязі 980 млн. грн. У 2004 році при розрахунку нормативу відрахувань на поточні
рахунки енергопостачальних компаній НКРЕ передбачила утримання в
Оптовий ринок електричної енергії України коштів, раніше виділених
ВАТ "АК "Вінницяобленерго" та ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" на
ліквідацію наслідків стихійного лиха в цих регіонах у листопаді
2000 року.
2.4. Стан розрахунків на ОРЕ (платежі, борги, відрахування).
Напрями удосконалення Розрахунки Оптового ринку з кредиторами У 2004 році продаж електричної енергії в Оптовий ринок
здійснювали 34 виробники електроенергії, у тому числі - ДП "НАЕК
"Енергоатом", 5 компаній теплових електростанцій, 2 гідрогенеруючі
компанії, 1 ГАЕС, 18 теплоелектроцентралей, дві газотурбінні
установки та 5 вітрових електростанцій. Обсяг проданої електроенергії в Оптовий ринок збільшився на
0,54% з 152909,87 млн. кВт.год до 153742,68 млн. кВт.год Зокрема,
обсяг електричної енергії, проданої ДП "НАЕК "Енергоатом"
збільшився на 6,69% (з 76704,94 млн. кВт.год до 81834,19 млн.
кВт.год), компаніями теплових електростанцій (ТЕС) - зменшився на
12,28% (з 61065,74 млн. кВт.год до 53566,51 млн. кВт.год),
компаніями гідроелектростанцій - збільшився на 28,12% (з 8890,45
млн. кВт.год до 11390,22 млн. кВт.год), теплоелектроцентралями
(ТЕЦ) - збільшився на 14,05% (з 5931,92 млн. кВт.год до 6765,62
млн. кВт.год), вітровими електростанціями - збільшився на 7,52% (з
29,40 млн. кВт.год до 31,61 млн. кВт.год). Обсяги товарного відпуску електроенергії виробниками з
урахуванням імпорту РАТ "ЄЕС Росії" в Оптовий ринок в 2004 році (з
урахуванням ПДВ) становила 17748,64 млн. грн. при загальній сумі
оплати 17721,82 млн. грн., тобто виробникам за продану
електроенергію в ОРЕ сплачено 99,85% від товарного відпуску
(додаток 2.4.1 ( vc199227-05 ). Оплата за відпущену в Оптовий ринок електроенергію у 2004
році становила: ДП "НАЕК "Енергоатом" - 6608,65 млн. грн. (98,8%), у 2003
році -5884,09 млн. грн. (98,7%); тепловим електростанціям ТЕС - 9542,37 млн. грн. (100,7%), у
2003 році - 8663,05 млн. грн. (91,3%); гідроелектростанціям - 396,22 млн. грн. (95,8%), у 2003 році
- 382,6 млн. грн. (116,9%); теплоелектроцентралям - 1147,76 млн. грн. (100,3%), у 2003
році -896,73 млн. грн. (99,3%); вітроелектростанціям - 6,52 млн. грн. (102,8%), у 2003 році -
5,68 млн. грн. (96,3%); ДП "НЕК "Укренерго" (за передачу електричної енергії мережами
ДП "НЕК "Укренерго") - 925,23 млн. грн. (99,3%), у 2003 році -
645,42 млн. грн. (84,0%). У 2004 році порівняно з 2003 роком загальна оплата всіма
видами платежів кредиторам ОРЕ зросла з 94,0% до 96,0%. Сума
оплати кредиторам Оптового ринку в 2004 році становила 19548,76
млн. грн. при вартості товарного відпуску електричної енергії
20368,25 млн. грн. Слід відзначити, що заборгованість Оптового ринку
електроенергії перед кредиторами у 2004 році порівняно з 2003
роком зросла з 17293 млн. грн. до 18106 млн. грн. таким чином
збільшившись на 813 млн. грн. або на 4,7% (додаток 2.4.3
( vc199227-05 ). Відповідно зросла заборгованість: перед ДП "НАЕК "Енергоатом" - з 7336,27 млн. грн. до 7413,70
млн. грн. (на 1,06%); перед гідроелектростанціями - з 339,54 млн. грн. до 363,67
млн. грн. (7,11%); перед ДП "НЕК "Укренерго" - з 1129,08 млн. грн. до 1135,15
млн. грн. (0,54%). Водночас відбулося зменшення заборгованості: перед тепловими електростанціями - з 7830,65 млн. грн. до
7766,7 млн. грн. (на 0,82%); перед вітроелектростанціями - з 0,304 млн. грн. до 0,132 млн.
грн. (56,58%); перед теплоелектроцентралями - з 249,14 млн. грн. 244,50 до
млн. грн. (1,86%). Розрахунки дебіторів з ДП "Енергоринок" Обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ обласними
енергопостачальними компаніями у 2004 році становив 122040,2 млн.
кВт.год, що на 3,02 % менше ніж у 2003 році (додаток 2.4.2
( vc199227-05 ). Загальна вартість електроенергії, купованої постачальниками
електричної енергії за регульованим тарифом протягом 2004 року,
зросла на 9,18 % і становила 17965 млн. грн. Загальний рівень
оплати електроенергії, купованої енергопостачальниками за
регульованим тарифом всіма видами платежів за цей період, за
даними ДП "Енергоринок" зріс до 96,96% і склав 17419 млн. грн. у
порівнянні з 15230 млн. грн. і, відповідно, 92,56 % за 2003 рік, а
рівень оплати всіх категорій енергопостачальників зріс до 97,58 %
у порівнянні з 93,18 % у 2003 році. Рівень розрахунків за електричну енергію, куповану всіма
категоріями енергопостачальних компаній (дебіторів) у оптового
постачальника електричної енергії, оплата за яку здійснюється на
основний поточний рахунок із спеціальним режимом використання ДП
"Енергоринок", становив у 2004 році 94,89 % проти 90,88 % за 2003
рік (додаток 2.4.4 ( vc199227-05 ). За 2004 рік ліцензіатами з постачання електроенергії за
нерегульованим тарифом було куплено 12221 млн. кВт.год, що на
6,45% більше ніж у 2003 році. Загальна оплата дебіторами по Україні за електроенергію,
куповану у 2004 році збільшилась на 2765,1 млн. грн., або на
15,85%, у порівнянні з 2003 роком і склала 20205,1 млн. грн.
(97,58% від вартості товарної продукції). Оплата електричної
енергії, купленої у оптового постачальника електричної енергії у
2004 році ліцензіатами з постачання електроенергії за
нерегульованим тарифом проведена повністю в сумі 1949,0 млн. грн.
(100,0%) (додаток 2.4.5 ( vc199227-05 ). Рівень оплати ДПЗД "Укрінтеренерго" електричної енергії,
купованої у 2004 році для експорту, збільшився у порівнянні з 2003
роком на 14,8% і склав 106,24 %, що вище рівня середніх
розрахунків на ОРЕ. Заборгованість ДПЗД "Укрінтеренерго" перед ОРЕ
зменшилась за 2004 рік на 32,37 % і станом на 01.01.2005 становила
96,56 млн. грн. У 2004 році закупівля електричної енергії з ОРЕ всіма
енергопостачальними компаніями становила 149170 млн. кВт.год, що
на 735,7 тис. кВт.год або на 0,5 % більше, ніж у 2003 році
(додаток 2.4.2 ( vc199227-05 ). У звітному році кількість постачальників електричної енергії
за регульованим тарифом, які розрахувалися за куплену
електроенергію на ОРЕ на 100 % і більше з урахуванням погашення
заборгованості минулих періодів, зросла з 17 у 2003 році до 22 у
2004 році: АЕК "Київенерго" - 100 % (у 2003 році - 117,5%), ТОВ "Сервіс-Інвест" - 100 % (у 2003 році - 100,0 %), ДТГО "Південно-західна залізниця" - 100,0 % (у 2003 році -
100,3 %), ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" - 101,3 % (у 2003 році -
100,0%), ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" - 102,0 % (у 2003 році - 104,3%), ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" - 103,1 % (у 2003 році - 105,9 %), АК "Харківобленерго" - 103,2 % (у 2003 році - 96,2 %), ВАТ "Запоріжжяобленерго" - 103,5 % (у 2003 році - 99,0 %), ВАТ "Сумиобленерго" - 104,2 % (у 2003 році - 106,9 %), ВАТ "Волиньобленерго" - 104,5 % (у 2003 році - 100,4 %), ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" - 104,5 % (у 2003 році - 96,9 %), ЗАТ "А.Е.С Київобленерго" - 104,6 % (у 2003 році - 102,4 %), ВАТ "Прикарпаттяобленерго" - 105,0% (у 2003 році - 102,4 %), ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" " - 105,0 % (у 2003 році - 102,0 %), ВАТ "Львівобленерго" - 105,7 % (у 2003 році - 100,5 %), ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" - 107,7 % (у 2003 році - 106,3%), ВАТ "Полтаваобленерго" - 108,3 % (у 2003 році - 105,9 %), ВАТ "Тернопільобленерго" - 108,4 % (у 2003 році - 102,5 %), Новояворівське КП "Міські електричні мережі" - 111,6 % (у
2003 році - 97,3 %), ВАТ "Черкасиобленерго" - 111,7 % (у 2003 році - 106,3 %), ВАТ "Кіровоградобленерго" - 112,5 % (у 2003 році - 106,9 %), ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" - 116,8 % (у 2003 році - 109,1%). Відбулось значне покращання стану розрахунків всіма видами
платежів за електричну енергію у порівнянні з 2003 роком таких
енергопостачальних компаній: ВАТ "АК "Вінницяобленерго" - 98,0 % (у 2003 році - 88,7%), ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" - 99,8% % (у 2003 році - 96,2%), ВАТ "Донецькобленерго" - 77,9 % (у 2003 році - 71,2 %), ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 90,5% (у 2003 році -
77,0%), ВАТ "Крименерго" - 95,8% (у 2003 році - 86,6 %), ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" - 96,2% (у 2003 році - 93,3%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" - 99,8 % (у 2003 році - 88,3 %), ЗАТ "Східно-Кримська Енергетична Компанія" - 88,3% (у 2003
році - 72,7 %). Покращання стану розрахунків енергопостачальних компаній з ДП
"Енергоринок" значною мірою зумовлене удосконаленням стимулюючого
механізму, передбаченого Порядком визначення відрахувань коштів на
поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії, затвердженим
постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861 ( v0861227-00 ). Це
удосконалення полягало у розробці та затвердженні нової методики
розрахунку понижуючого коефіцієнта, що застосовується до нормативу
відрахування коштів на поточні рахунки енергопостачальників за
понаднормативні втрати електричної енергії в їх електромережах.
Так, за новою методикою застосування понижуючого коефіцієнта до
нормативу відрахувань коштів на поточні рахунки компаній за
понаднормативні втрати електричної енергії має здійснюватись
навіть за умови повних розрахунків за куповану на ОРЕ електричну
енергію. Але при цьому застосовується понижуючий коефіцієнт в 10
разів менший, ніж у випадку неповних розрахунків з ОРЕ. Таке
рішення стало значним стимулом до забезпечення більш повних
розрахунків за електроенергію, куповану у оптового постачальника
електричної енергії. Внаслідок застосування коригуючих
коефіцієнтів у 2004 році ДП "Енергоринок" і, відповідно, виробники
електричної енергії отримали додатково понад 264,3 млн. грн. Незважаючи на дію зазначених стимулюючих механізмів у деяких
енергопостачальних компаній за регульованим тарифом рівень оплати
купованої електроенергії в 2004 році у порівнянні з 2003 роком
знизився: ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" - 81,7% (у 2003 році - 83,3%), МДКП "Розділтеплокомуненерго" - 63,8 % (у 2003 році - 88,5%), ДП "Укренерговугілля" - 79,6 % (у 2003 році - 82,9 %). Значно нижчий середнього (97,6 %) рівень оплати всіма видами
платежів у 2004 році мав місце у таких обласних енергопостачальних
компаніях: ВАТ "Донецькобленерго" - 77,9 % (у 2003 році - 71,2 %), ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 90,5% (у 2003 році -
77,0%), ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" - 87,7 % (у 2003 році - 86,7 %), ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" - 81,7 % (у 2003 році - 83,3%), ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" - 86,3 % (у 2003 році - 85,0 %), МДКП "Розділтеплокомуненерго" - 63,8 % (у 2003 році - 88,5%), ЗАТ "Східно-Кримська Енергетична Компанія" - 88,3% (у 2003
році - 72,7 %). Незважаючи на заходи, вжиті НКРЕ з метою стимулювання
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом до
покращання розрахунків за електроенергію, куповану на Оптовому
ринку електричної енергії, їх загальна заборгованість перед ОРЕ
зросла більше ніж на 3% (додаток 2.4.3 ( vc199227-05 ). При цьому
темпи нарощування заборгованості знизилися більш ніж у 2 рази
порівняно з 2003 роком. Слід відзначити, що при загальному зростанні заборгованості
обласних енергопостачальних компаній перед ОРЕ ряд компаній
забезпечили зменшення рівня заборгованості у поточному році,
порівняно з минулим: ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" - з 154,1 млн. грн. до 151,3
млн. грн., ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" - з 80,4 млн. грн. до 76,4 млн.
грн., ЗАТ "ЕЙ-І-ЕС Рівнеенерго" - з 32,1 млн. грн. до 22,5 млн.
грн., АК "Харківобленерго" - з 732,2 млн. грн. до 708,4 млн. грн., ВАТ "Запоріжжяобленерго" - з 950,8 млн. грн. до 896,5 млн.
грн., ВАТ "Сумиобленерго" - з 169,1 млн. грн. до 159,6 млн. грн., ВАТ "Волиньобленерго" - з 66,8 млн. грн. до 59,8 млн. грн., ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" - з 534,6 млн. грн. до 522,8 млн.
грн., ЗАТ "А.Е.С Київобленерго" - з 66,2 млн. грн. до 43,9 млн.
грн., ВАТ "Прикарпаттяобленерго" - з 139,6 млн. грн. до 127,5 млн.
грн., ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" " - з 0,899 млн. грн. до 0,0 млн. грн., ВАТ "Львівобленерго" - з 377,4 млн. грн. до 345,5 млн. грн., ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" - з 49,5 млн. грн. до 30,9 млн.
грн., ВАТ "Полтаваобленерго" - з 118,5 млн. грн. до 94,3 млн. грн., ВАТ "Тернопільобленерго" - з 170,2 млн. грн. до 159,8 млн.
грн., ВАТ "Черкасиобленерго" - з 215,9 млн. грн. до 191,9 млн.
грн., ВАТ "Кіровоградобленерго" - з 141,1 млн. грн. до 113,1 млн.
грн., ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" - з 52,9 млн. грн. до 31,8 млн.
грн. Крім повної поточної оплати, енергопостачальні компанії,
приватизовані відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів
України від 18.10.2000 N 404-р ( 404-2000-р ), N 405-р
( 405-2000-р ), N 406-р ( 406-2000-р ), N 407-р ( 407-2000-р ),
N 408-р ( 408-2000-р ), N 409-р ( 409-2000-р ), N 410-р
( 410-2000-р ) у 2004 році щоквартально повинні сплачувати 1/12
частину суми реструктуризованого боргу, загальна сума якого
становила 757 млн. грн. У 2004 році ці компанії сплатили 99054,0
тис. грн. з 252371,0 тис. грн., що обумовлено невиконанням ВАТ "ЕК
"Херсонобленерго" своїх інвестиційних зобов'язань. Незважаючи на вжиті заходи у 2004 році заборгованість перед
українськими виробниками електричної енергії зросла на 26,3 млн.
грн., або на 0,17 %, і на 01.01.2005 становила 15790 млн. грн.
Розрахунки споживачів з енергопостачальними організаціями та
оптовим ринком електричної енергії У 2004 році рівень розрахунків споживачів за електричну
енергію значно покращався і становив 98,1%, що в порівнянні з
попереднім роком більше на 3,6 відсоткового пункту. У повному обсязі розрахувалися та частково зменшили
заборгованість за електричну енергію споживачі 20
енергопостачальних компаній. Одночасно не виконали своїх
зобов'язань по розрахунках з постачальниками електричної енергії
споживачі 17 енергокомпаній, а саме: АК "АК "Вінницяобленерго" - 99,4%, ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" - 99,3%, ВАТ "ЕК" Житомиробленерго" - 98,3%, АЕК "Київенерго" - 98,3%, ВАТ "Черкасиобленерго" - 98,7%, МДКП "Розділтеплокомуненерго" - 98,4%, ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" - 98,2%, ДТГО "Південно-західна залізниця" - 99,9%. Нижче середнього рівня по галузі розрахувалися 9
енергопостачальних компаній: Новояворівське КП "Міські електричні мережі" - 97,1%, ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" - 96,6%, ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 92,5%, ВАТ "Донецькобленерго" - 90,9%, ЗАТ "Східно-Кримська Енергетична Компанія" - 89,7%, ВАТ "Крименерго" - 87,3%, ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго - 87,1%, ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" - 85,4%, ДП "Укренерговугілля" - 80,1%. У результаті покращення збутової роботи компаній та
відключення споживачів-боржників підвищився рівень розрахунків за
спожиту електричну енергію практично всіх категорій споживачів. У
2004 році повністю розрахувались споживачі залізничної галузі -
100%, сільських господарств - 113,7%, організації місцевого
бюджету - 101,6% та інші споживачі - 100,7% (додаток 2.4.6
( vc199227-05 ). Розрахунки споживачів залізничної галузі (100%) досягли
повної оплати за рахунок найвищого рівня збору коштів у областях
Закарпатській (100,6%), Кіровоградській (102,2%), Миколаївській
(100,4%), Одеській (100,3%), Івано-Франківській (100,6%), Сумській
(101,9%), Черкаській (100,3%), а також підприємства ДП
"Укренерговугілля" (195%). Разом з тим, окремі споживачі залізниці
не розрахувались із своїми кредиторами, а саме: у Запорізькій
(99,9%), Херсонській (99,9%), Дніпровській (99,8%), Тернопільській
(99,8%), Волинській (98,7%), Кримській (98,2%), Чернівецькій
(97,9%) областях, а також з постачальниками електричної енергії
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" (94,2%), ТОВ "Сервіс-Інвест" (98,8%)
(додаток 2.4.7 ( vc199227-05 ). Розрахунки споживачів сільських господарств (113,7%) досягли
повної оплати у областях Вінницькій (114,2%), Волинській (116,6%),
Запорізькій (137,2%), Кримській (111,7%), Одеській (118,3%),
Тернопільській (249,8%), Харківській (118,8%), Херсонській
(209,6%), Хмельницькій (115,4%). Не забезпечили повну оплату
споживачі енергокомпаній ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" (74,1%), ДП
"Укренерговугілля" (99,3%) (додаток 2.4.7 ( vc199227-05 ). Розрахунки споживачів органів місцевого бюджету (101,6%)
досягли повної оплати за рахунок найвищого рівня збору коштів у
підприємств АЕК "Київенерго" (116,3%), ЗАТ "Східно-Кримська
Енергетична Компанія" (116,3%), ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" (110,6%),
ДТГО "Південно-західна залізниця" (105,0%), ДП "Південна
залізниця" (107,8%). Незадовільно розрахувались споживачі органів
місцевого бюджету у Закарпатській області (98,1%) та
енергокомпаній ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" (98,7%), Новояворівського
КП "Міські електричні мережі" (98,4%), Львівської державної
залізниці (94,0%) (додаток 2.4.6 ( vc199227-05 ). Розрахунки інших споживачів (100,7%) досягли повної оплати у
Миколаївській (105,9%), Сумській (103,5%), Харківській (105,3%)
областях. Незадовільний рівень збору коштів склався у Вінницькій
(98,4%), Донецькій (98,0%) областях, а також у підприємств МДКП
"Розділтеплокомуненерго" (96,4%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" (98,4%)
та ДП Укренерговугілля" (76,9%). Покращився рівень розрахунків промислових споживачів і досяг
99,5% (у 2003 році - 99,2%). Найкращі розрахунки за спожиту
електричну енергію промислових споживачів у Донецькій (104,5%),
Харківській (113,2%) і Херсонській (106,2%) областях, а також у
підприємств ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" (112,9%) та Львівської державної
залізниці (105,6%). Разом з цим, незадовільно розраховувалися
споживачі промислових підприємств Черкаської області - 96,2%, АР
Крим - 98,3%, а також споживачі ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" - 98,8% та
ДП "Укренерговугілля" - 80,2%. Неповністю розрахувалися за електричну енергію організації
державного бюджету (99,7%). Не забезпечили повну оплату коштів за
електричну енергію споживачі органів державного бюджету у областях
Волинській (95,0%), Донецькій (97,9%), Київській (92,9%),
Луганській (97,5%), Івано-Франківській (ВАТ
"Прикарпаттяобленерго") (97,0%) та м. Севастополі (96,0%), а також
у підприємств-постачальників електричної енергії ДПЕМ ВАТ
"Атомсервіс" (85,6%), ТВО "Сервіс-Інвест" (88,0%), Львівській
державній залізниці (94,8%). Повністю розрахувались за спожиту
електричну енергію споживачі органів державного бюджету в
Чернівецькій (104,8%), Запорізькій (103,5%), Тернопільській
(103,2%) областях, а також споживачі підприємств-постачальників
електричної енергії МДКП "Розділтеплокомуненерго" (103,7%), ВАТ
"ПЕМ-Енерговугілля" (106,9%), ЗАТ "Східно-Кримська Енергетична
Компанія (104,5%)", Новояворівське КП "Міські електричні мережі"
(118,8%), ДП "Укренерговугілля" (113,4%), ДТГО "Південно-західна
залізниця" (105,9%)та ДП "Південна залізниця" (116,6%). Незадовільний стан розрахунків за спожиту електричну енергію
у звітному році мали споживачі, які належать до категорії
житлово-комунальних господарств (89,5%) та населення (91,6%). Споживачі житлово-комунальних господарств у поточному році не
забезпечили повну оплату коштів енергокомпаніям у
Дніпропетровській (76,8%), Донецькій (79,4%), Житомирській
(87,3%), Закарпатській (52,0%), Луганській (68,3%), Миколаївській
(76,8%) областях, а також у АЕК "Київенерго" (86,8%), МДКП
"Розділтеплокомуненерго" (82,1%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" (87,7%),
ЗАТ "Східно-Кримська Енергетична Компанія" (78,6%), Новояворівське
КП "Міські електричні мережі" (87,6%), ДП "Укренерговугілля."
(66,1%), ДП "Південна залізниця" (95,6%). Повністю розрахувалися
за спожиту електричну енергію з енергокомпаніями споживачі
житлово-комунальних господарств у Рівненській (113,1%) та
Тернопільській (113,9%) областях. Значно покращилися розрахунки за електричну енергію
споживачів, віднесених до категорії населення, які за звітний
період зросли на 7,2% та досягли 91,6 % (додаток 2.4.7
( vc199227-05 ). Забезпечили повну оплату електричної енергії споживачі
Одеської (144,6%), Хмельницької (106,8%), Чернігівської (106,5%),
Івано-Франківської (103,2%) областей, а також ДПЕМ ВАТ
"Атомсервіс" (107,0%) та Львівська державна залізниця (103,2%).
Найгірше розраховується населення Дніпропетровської (86,6%),
Херсонської (79,4%), Донецької (71,6%), Луганської (71,1%),
Закарпатської (69,1%), Чернівецької (64,5%) областей, АР Крим
(61,5%), та споживачі ДП "Укренерговугілля" (74%) та ЗАТ
"Східно-Кримської Енергетичної Компанії" (85,1%). У зв'язку з незадовільним станом платіжної дисципліни окремих
споживачів у цілому за 12 місяців 2004 року заборгованість за
спожиту електроенергію збільшилась на 350,0 млн. грн. (додаток
2.4.8 ( vc199227-05 ). Найбільший приріст (більше мільйона гривень) заборгованості
споживачів за спожиту електричну енергію допустили 11
енергопостачальних компаній: ВАТ "АК "Вінницяобленерго" - 2,3 млн.
грн., ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" - 31,7 млн. грн., ВАТ
"Донецькобленерго" - 150,7 млн. грн., ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" -
6,4 млн. грн., ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" - 40,8 млн. грн., АЕК
"Київенерго" - 17,6 млн. грн., ВАТ "Крименерго" - 94,2 млн. грн.,
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 60,5 млн. грн., ВАТ
"Черкасиобленерго" - 4,5 млн. грн., ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -
24,0 млн. грн., ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" - 4,3 млн. грн., ДП
"Укренерговугілля" - 229,6 млн. грн. Зменшили заборгованість споживачі 18 енергопостачальних
компанії, а саме: ВАТ "Волиньобленерго" - 2,4 млн. грн., ВАТ
"Запоріжжяобленерго" - 25,4 млн. грн., ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"
- 7,3 млн. грн., ВАТ "Кіровоградобленерго" - 1,7 млн. грн., ВАТ
"Львівобленерго" - 11,3 млн. грн., ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" -
6,9 млн. грн., ВАТ "Полтаваобленерго" - 9,7 млн. грн., ВАТ
"Прикарпаттяобленерго" - 4,6 млн. грн., ЗАТ "ЕЙ-І-ЕС "Рівнеенерго"
- 7,7 млн. грн., ВАТ "Сумиобленерго" - 2,5 млн. грн., ВАТ "ЕК
"Севастопольенерго" - 0,7 млн. грн., ВАТ "Тернопільобленерго" -
24,3 млн. грн., АК "Харківобленерго" - 41,8 млн. грн., ВАТ "ЕК
"Херсонобленерго" - 4,7 млн. грн., ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" -
8,6 млн. грн., ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" - 6,9 млн. грн., ДПЕМ
ВАТ "Атомсервіс" - 1,7 млн. грн., ТОВ "Сервіс-Інвест" 2,9 млн.
грн. (додаток 2.4.8 ( vc199227-05 ). Структура заборгованості станом на 1 січня 2005 року за
категоріями споживачів наведена в додатку 2.4.9 ( vc199227-05 ). По енергопостачальній компанії ВАТ "Луганськобленерго", дія
ліцензії якої була призупинена до 01.01.2005 через претензійно -
позовну роботу із споживачами, заборгованість зменшилась на 34,1
млн. грн. Стан виконання завдань з погашення реструктуризованого боргу
по приватизованим енергокомпаніям відповідно до розпоряджень
Кабінету Міністрів України від 18.10.2000 року NN 404-410
( 404-2000-р, 405-2000-р, 406-2000-р, 407-2000-р, 408-2000-р,
409-2000-р, 410-2000-р ) наведено у додатку 2.4.10
( vc199227-05 ). З метою вирішення питання погашення заборгованості за
електричну енергію спожиту до 01.01.2003 Кабінетом Міністрів
України була прийнята постанова від 06.08.2003 N 1228
( 1228-2003-п ) "Про проведення розрахунків з погашення
заборгованості за електричну енергію". В робочій групі, створеній
зазначеною постановою для вирішення питань, пов'язаних з
проведенням розрахунків з погашення заборгованості за електричну
енергію та перевірки відповідності сум заборгованості, стосовно
яких проводяться розрахунки та їх відповідності сумам
заборгованості, визначеним за результатами інвентаризації, активну
участь брали представники НКРЕ. У 2004 році відбулося 18 засідань міжвідомчої робочої групи.
На засіданнях робочої групи було розглянуто та погоджено ряд
заходів, внаслідок чого у 2004 році було повернуто боржниками
додатково 113 млн. грн. Водночас слід зазначити, що кардинально
вирішити проблему реструктуризації та повернення накопичених за
минулі роки боргів можливо тільки на законодавчому рівні.
2.5. Фінансування розвитку енергетики України з ОРЕ за
рахунок цільової надбавки Частиною п'ятою статті 14 Закону України "Про державний
бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) визначено, що джерелами
формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004
рік є надходження за рахунок цільової надбавки до діючого тарифу
на електричну та теплову енергію. Згідно зі статтею 51 Закону України "Про державний бюджет
України на 2004 рік" ( 1344-15 ) у 2004 році кошти збору за
рахунок цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та
теплову енергію, отримані до спеціального фонду України,
спрямовуються, відповідно, на заходи по завершенню будівництва
енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій,
комплексної програми будівництва вітрових електростанцій,
підтримку будівництва та переоснащення підприємств з видобутку
кам'яного вугілля, надання кредитів на оплату екологічної броні
електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту
електричну енергію споживачами та створення і впровадження
теплоенергетичних когенераційних модулів, утилізації вугільного
метану. На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ), постанов Кабінету Міністрів України від
24.12.2003 N 2002 ( 2002-2003-п ) "Про затвердження Механізму
справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну і теплову енергію" та від 26.12.2003 N 2043
( 2043-2003-п ) "Про затвердження Порядку використання надходжень
від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію" Комісія постановами від 31.12.2003
N 1484 ( v1484227-03 ) і N 1485 ( v1485227-03 ) "Про збір у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та
теплову енергію на 2004 рік" встановила на 2004 рік для ДП
"Енергоринок" розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на електричну енергію - 1660 млн. грн. та розмір збору у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну енергію
для виробників електричної енергії, що продають електричну енергію
поза оптовим ринком електричної енергії - 11,60 грн/МВт.год. Обсяг
продажу електричної енергії виробників, що продають електричну
енергію поза оптовим ринком електричної енергії у 2004 році
становив понад 100 млн. кВт.год. З метою підвищення надходження коштів до Спеціального фонду
Державного бюджету України, Комісія постановою від 22.07.2004
N 752 ( v0752227-04 ) "Про внесення зміни до постанови НКРЕ від
31.12.2003 N 1484" збільшила розмір збору у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію для
виробників електричної енергії, що продають електричну енергію
поза оптовим ринком електричної енергії з 11,6 грн/МВт.год до
12,52 грн/МВт.год. Комісія постановою від 31.01.2004 N 106 ( v0106227-04 ) "Про
перерахування коштів від збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну і теплову енергію" передбачила
авансове перерахування оптовим постачальником електричної енергії
до Спеціального фонду Державного бюджету України у останній
банківський день розрахункового місяця до 90% від очікуваної суми
надходження до Спеціального фонду Державного бюджету України. Все це дало можливість у 2004 році наповнити коштами
Спеціальний фонд Державного бюджету України у передбачених Законом
України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 )
обсягах - 960 млн. грн. та спрямувати їх у повному обсязі на
фінансування заходів розвитку галузі. Так, у 2004 році на добудову
енергоблоку N 2 Хмельницької АЕС було виділено 200 млн. грн.,
енергоблоку N 4 Рівненської АЕС - 300 млн. грн., Ташлицької ГАЕС -
50,7 млн. грн., Запорізької АЕС - 10 млн. грн. та Дністровської
ГАЕС - 80 млн. грн. Заходи з реалізації комплексної програми
будівництва вітрових електростанцій були профінансовані на 80 млн.
грн. На 2005 рік у зв'язку з передбаченим Законом України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) збільшенням
розміру збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію на суму 300 млн. грн. порівняно із
2004 роком Національна комісія регулювання електроенергетики
України постановою від 29.12.2004 N 1262 ( v1262227-04 )
встановила розмір збору коштів у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну енергію у розмірі 14,63 грн/МВт.год
для всіх виробників електричної енергії, що продають електричну
енергію поза оптовим ринком електричної енергії. Фінансування проекту реконструкції Старобешівської ТЕС
здійснюється за рахунок додаткових відрахувань в платежах за
відпущену електричну енергію ВАТ "Донбасенерго" в Оптовий ринок
електричної енергії України. Відповідно до постанови НКРЕ від
29.03.2002 N 325 ( v0325227-02 ) "Про додаткові платежі ВАТ
"Донбасенерго" у 2004 році сума додаткових платежів, що
спрямовуються на фінансування проекту реконструкції
Старобешівської ТЕС, становила 64,3 млн. грн. Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8
вересня 2004 року N 648-р ( 648-2004-р ) "Про заходи щодо
реконструкції та модернізації теплоелектростанцій у період до 2010
року" схвалено план реконструкції теплоелектростанцій і повернення
кредитів, використаних з цією метою.
2.6. Стан та вдосконалення системи комерційного обліку на
оптовому ринку електричної енергії У звітному періоді НКРЕ проведено аналіз комерційного обліку
електричної енергії на ОРЕ. Однією із основних проблем комерційного обліку електричної
енергії ОРЕ є облік електричної енергії на межі ДП "НЕК
"Укренерго" - постачальники електричної енергії. Оскільки ця межа
є границею між Оптовим ринком електричної енергії України та
постачальниками електричної енергії, переважна більшість приладів
обліку знаходиться на підстанціях ДП "НЕК "Укренерго". Невирішеною
проблемою залишається перевантаження вторинних кіл вимірювальних
трансформаторів струму та напруги і одночасне використання
вторинних кіл вимірювальних трансформаторів струму для
комерційного обліку електроенергії та потреб автоматики. Аналіз стану обліку електричної енергії показав, що у
більшості постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом для збору погодинної інформації щодо обсягів
купівлі-продажу електричної енергії на ОРЕ використовуються
операційно-інформаційні комплекси енергосистеми, які дозволяють на
основі телевимірювань з достатньою достовірністю отримувати
погодинні дані. Така система комерційного обліку електричної
енергії діє тимчасово до завершення переходу на застосування
автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії. У 2004 році продовжувалися роботи з модернізації систем
обліку енергопостачальних компаній. На кінець року на підстанціях
енергопостачальних компаній та міждержавних лініях електропередач
встановлено 2529 приладів погодинного обліку електричної енергії.
Це створює умови поступового переходу від користування даними
операційно-інформаційних комплексів енергосистеми до ведення
погодинного обліку електричної енергії приладами Автоматизованої
системи комерційного обліку електричної енергії. Станом на кінець звітного року засобами погодинного обліку
повністю обладнані всі міждержавні електромережі, по яких
здійснюються міждержавні перетоки електричної енергії із
Словаччиною, Угорщиною, Польщею, Росією (у напрямках Росія-Центр,
Північний Кавказ), Молдова тощо. Слід зазначити, що протягом звітного періоду робота щодо
встановлення у споживачів розрахункових приладів диференційованого
(погодинного) обліку та АСКОЕ велась і серед постачальників
електричної енергії за нерегульованим тарифом. Так, НКРЕ
постановою від 23.07.2003 N 723 ( v0723227-03 ) зобов'язала ДП
"Енергоринок" при укладанні договорів з постачальниками
електричної енергії за нерегульованим тарифом обов'язковою умовою
договору передбачати встановлення засобів погодинного обліку на
всіх точках споживання електричної енергії. Завдяки цьому
наприкінці 2004 року із загального обсягу електроенергії 12220,96
млн. кВт.год., що купувалась на ОРЕ постачальниками електричної
енергії за нерегульованим тарифом, 99% електроенергії купувалося
незалежними постачальниками через системи комерційного погодинного
обліку. Діяльність НКРЕ щодо організації та розвитку комерційного
обліку електричної енергії на енергоринку України була спрямована,
перш за все, на створення відповідної нормативної бази і виконання
прийнятих раніше рішень з цього питання. Відповідно до програм створення та поетапного впровадження
автоматизованої систем комерційного обліку електричної енергії
Оптового ринку електричної енергії України НКРЕ погоджені,
розроблені ДП "Енергоринок" технічні вимоги до системи збору,
обробки та обміну даними комерційного обліку електричної енергії в
Оптовому ринку, які є частиною технічних вимог до всієї АСКОЕ ОРЕ. Також на замовлення ДП "Енергоринок" було розроблено
програмне забезпечення для уніфікованого протоколу передачі даних
(УППД) від суб'єктів ОРЕ до головного оператора ОРЕ, який потребує
подальшого удосконалення та випробування в реальних умовах роботи. НКРЕ вважає, що для реалізації проекту АСКОЕ ОРЕ першочергово
необхідно розробити єдине технічне завдання з визначенням єдиних
вимог до автоматизованої системи комерційного обліку ОРЕ. Розробка такого документа сприяла б прискореному впровадженню
АСКОЕ ОРЕ, створенню АСКОЕ Головного оператора ОРЕ України.
2.7. Щодо закупівлі електроенергії на Оптовому ринку
електричної енергії України для експорту та імпорту електричної
енергії Протягом 2004 року ДПЗД "Укрінтеренерго" провело закупівлю
електричної енергії на ОРЕ з метою її подальшого експорту в обсязі
5100296 МВт.год., що на 52800 МВт.год., або на 1,04% менше ніж у
2003 році. Для експорту до країн-учасниць UCTE обсяг закупівлі
електроенергії на ОРЕ склав 4182515 МВт.год., що на 93865
МВт.год., або на 2,19% менше ніж у минулому році. До Республіки
Молдова - 917781 МВт.год., що на 39082 МВт.год. або на 4,4%
більше, ніж у 2003 році. Діючі у 2004 році тарифи для купованої ДПЗД "Укрінтеренерго"
на ОРЕ електроенергії з метою подальшого її експорту забезпечували
покриття витрат підприємства та рентабельність цієї діяльності на
достатньому рівні. Разом з цим, встановлений для ДПЗД "Укрінтеренерго" пільговий
тариф купівлі електроенергії на ОРЕ для подальшого її експорту не
враховує дотаційних сертифікатів для населення, за рахунок чого
підприємство від діяльності експорту електроенергії отримує
відповідний балансовий прибуток. Обсяг імпортованої електроенергії в 2004 році за
середньозваженим тарифом 80,3 грн. за 1 МВт.год. склав 25230
МВт.год., тобто порівняно з 2003 роком зменшився на 188435
МВт.год., або на 88,19%. У 2004 році на паритетних умовах здійснювався також транзит
електричної енергії з Єдиної енергетичної системи Російської
Федерації через об'єднану енергетичну систему України до
енергетичної системи Республіки Молдова. Оператором такого
транзиту російської електричної енергії через ОЕС України
виступало ДПЗД "Укрінтеренерго". В 2004 році обсяг зазначеного
транзиту електроенергії становив близько 917 781 МВт.год. У зв'язку із введенням в експлуатацію у 2004 році
енергоблоків N 2 Хмельницької АЕС і N 4 Рівненської АЕС та
прийнятим рішенням Уряду щодо необхідності організації експорту
електроенергії, Комісією було затверджено тариф купівлі ДП "НАЕК
"Енергоатом" електричної енергії в ОРЕ для подальшого її експорту
до Російської Федерації в обсягах понадпланового відпуску
електричної енергії АЕС, визначеного Прогнозним балансом
електроенергії та палива. Динаміка закупівлі електроенергії на ОРЕ для її експорту та
динаміка імпорту електроенергії з Росії в 2003-2004 роках наведена
у додатку 2.7.1 ( vd199227-05 ).
2.8. Стан реалізації Концепції функціонування та розвитку
оптового ринку електричної енергії України Концепція функціонування та розвитку ОРЕ, затверджена
постановою КМУ від 16.11.2002 N 1789 ( 1789-2002-п ) охоплює
практично всю електроенергетичну галузь, а також ринки
енергетичного палива. На сьогодні - це єдиний урядовий документ,
підготовлений на високому рівні, який визначає коротко- та
середньострокові перспективи розвитку енергоринку - поетапний
перехід від діючої моделі єдиного покупця до повномасштабного
конкурентного ринку електроенергії - ринку двосторонніх контрактів
з балансуючим ринком для узгодження попиту та пропозиції на
незаконтрактовані обсяги електроенергії (додаток 2.8.1
( ve199227-05 ). За 2 роки, що пройшли з часу прийняття Концепції
( 1789-2002-п ), здійснено суттєві кроки для реалізації першого
етапу її впровадження. Досягнуто значного покращення розрахунків
за електроенергію та зниження втрат електроенергії в мережах.
Проведено удосконалення законодавства та інше. Організація роботи щодо впровадження Концепції
( 1789-2002-п ) покладена на Міжвідомчу комісію з координації
роботи, пов'язаної з реалізацією Концепції функціонування та
розвитку ОРЕ, створеної постановою Кабінету Міністрів України від
17.03.2004 N 328 ( 328-2004-п ). У розробці та впровадженні
положень Концепції приймають участь всі заінтересовані
міністерства та відомства при провідній ролі НКРЕ. Керівником
Міжвідомчої комісії призначено Голову НКРЕ, заступником -
заступника міністра енергетики. До складу Комісії також увійшли
представник секретаріату КМУ, голова підкомітету профільного
комітету Верховної ради, Член НКРЕ, відповідальний за розвиток
ОРЕ, заступники міністрів економіки, фінансів, юстиції, директор
ДП "Енергоринок", директор ДП "НЕК "Укренерго" та директор ВАТ
"Укргідроенерго" - представник Ради ОРЕ. Рішення Міжвідомчої
комісії в межах її компетенції є обов'язковими для виконання
органами виконавчої влади. На відкритому засіданні Міжвідомчої комісії в червні 2004
року схвалено План заходів, спрямованих на реалізацію положень
Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної
енергії України ( 1789-2002-п ) (перший етап - першочергові заходи
на 2004-2005 роки). Міжвідомчою комісією створені відповідні робочі групи за
напрямками реалізації положень Концепції ( 1789-2002-п ): "Законодавче підґрунтя та регулювання діяльності ОРЕ" під
керівництвом члена НКРЕ Гончарової Л.Г.; "Організаційна структура, договірна система оформлення
відносин та засади саморегулювання ОРЕ" під керівництвом першого
заступника директора ДП "Енергоринок" Гаркавенка М.П.; "Економічні засади функціонування ОРЕ та його розвитку" під
керівництвом директора з економічних питань ДП "НАЕК "Енергоатом"
Рачина М.Е.; "Механізми фінансових розрахунків між учасниками ОРЕ та
система забезпечення виконання фінансових зобов'язань" під
керівництвом начальника Управління енергоринку НКРЕ
Вишинського С.Б.; "Виробничо-технологічна система забезпечення роботи ОРЕ" під
керівництвом начальника служби оптимізації енергетичних режимів ДП
"НЕК "Укренерго" Денисевича К.Б. Міжвідомчою комісією опрацьовано та схвалено План заходів
першого етапу реалізації концепції - Першочергових заходів на
2004-2005 роки, спрямованих на вирішення проблем, без розв'язання
яких неможливо перейти до наступних етапів розвитку ОРЕ. У першу
чергу це: 1. Забезпечення повної оплати електричної енергії споживачами
і, відповідно, повної оплати електричної енергії, закупленої в
ОРЕ, для чого необхідно: врегулювати правову колізію між правом енергопостачальника
відключати неплатників і положеннями Закону "Про питну воду та
питне водопостачання" ( 2918-14 ), що забороняють відключення
водопостачання та водовідведення; забезпечити віднесення до захищених статей Державного бюджету
коштів на оплату електроенергії бюджетними установами та
споживачами, що мають право на пільги; упорядкувати застосування пільг та субсидій, визначивши
джерела їх фінансування; посилити відповідальність за несанкціоноване споживання
електроенергії, в тому числі шляхом скорочення терміну відключення
споживачів, що мають заборгованість. 2. Законодавче розв'язання проблеми накопиченої
заборгованості. Для подальшого поетапного впровадження основних положень
Концепції ( 1789-2002-п ) Планом заходів передбачено: розробка та впровадження пропозицій щодо визначення джерел
фінансування реконструкції та модернізації ТЕС, а також розробка
проектів законів "Про інвестиції в електроенергетику", "Про
особливості приватизації майна підприємств електроенергетики" та
внесення зміни до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) щодо визначення порядку будівництва нових об'єктів
енергетики. Важливим кроком у виконанні цього заходу є прийняття
Урядом Плану реконструкції та модернізації ТЕС; врегулювання питання формування ринку допоміжних послуг в
об'єднаній енергетичній системі України - визначення їх переліку,
та принципів ціноутворення на цьому ринку; розробка та затвердження Правил взаємодії між суб'єктами ОРЕ
щодо обміну інформацією та Програми створення і впровадження
системи комерційного обліку та інформаційної системи ОРЕ; вдосконалення системи економічного регулювання в
електроенергетиці, зокрема, розробка та прийняття Закону України
"Про основи державного регулювання суб'єктів природних монополій
та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі", а також
запровадження окремого бухгалтерського обліку за різними видами
діяльності, як основи для поступового зниження обсягів
перехресного субсидіювання одних видів діяльності за рахунок
інших; вдосконалення тарифної політики в електроенергетиці,
запровадження механізмів, стимулюючих енергокомпанії до скорочення
виробничих витрат та втрат електроенергії; впорядкування системи експорту, імпорту та транзиту
електроенергії, зокрема, внесення змін до Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) щодо розробки механізму
формування ціни електроенергії, що купується на ОРЕ для подальшого
експорту та порядку доступу до міждержавних мереж, принципів
розподілу потужності і формування тарифів за транзит
електроенергії; формування цілісної правової бази діяльності
електроенергетичної галузі, опрацювання пропозицій щодо розробки
Електроенергетичного кодексу України та Концепції енергетичного
законодавства, підготовку нової редакції Закону України "Про
електроенергетику". Для подальшого розвитку конкуренції на ОРЕ передбачено: забезпечити обмеження адміністративного втручання в
управління грошовими потоками на ОРЕ шляхом прийняття змін до
Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) що
передбачають пропорційну оплату за відпущену електроенергію,
адаптацію законодавства України до норм законодавства ЄС (3504),
зменшення фінансового тиску на споживачів; розробити методи моніторингу стану конкуренції на ОРЕ,
відповідно до вимог директив ЄС 2003 року та запровадити
економічні стимули для розвитку конкуренції; удосконалити методологію встановлення тарифів на послуги
енергокомпаній з врахуванням всіх суспільно необхідних витрат на
виробництво електричної енергії атомними електростанціями,
гідроелектростанціями, та тарифів на послуги ДП "НЕК "Укренерго"; опрацювати необхідність включення в структуру тарифу атомних
станцій майбутніх витрат на виведення їх з експлуатації відповідно
до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних з
забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ); розширення конкурентної частини ринку генерації через
переведення потужних сучасних ТЕЦ до роботи за ціновими заявками
(з врахування досвіду Харківської ТЕЦ-5). Для забезпечення справедливої конкуренції на ринку генерації
необхідно прискорити створення конкурентних ринків енергетичного
палива та недискримінаційного доступу виробників електроенергії до
цих ринків. Одним з першочергових заходів є прийняття Верховною
Радою України Закону України "Про засади функціонування ринку
природного газу". Слід зазначити, що протягом 2004 року ряд зазначених заходів,
зокрема щодо пропорційної товарній продукції оплати за відпущену
електростанціями в ОРЕ електроенергію, розширення переліку
об'єктів генерації, що працюють за ціновими заявками, створення
оптового ринку енергетичного вугілля та ряд інших заходів виконано
або знаходиться в стадії виконання. Завершення в цілому першого етапу впровадження Концепції ОРЕ
дозволить виконати основні завдання підготовчого етапу до
впровадження моделі повномасштабного конкурентного ринку
електричної енергії.
2.9. Завдання на 2005 рік щодо основних напрямів
вдосконалення роботи ОРЕ 1. Продовжити роботу щодо підвищення рівня оплати електричної
енергії, що продається та купується на ОРЕ, посилювати
відповідальність за невиконання зобов'язань з оплати купленої на
ОРЕ електричної енергії та її несанкціоноване споживання. 2. Продовжувати поетапне та комплексне розв'язання проблеми
боргів в ОРЕ: розробити механізми запобігання подальшому
накопиченню боргів в структурі ОРЕ, сприяти вирішенню питання
реструктуризації та погашення взаємної заборгованості між
учасниками ОРЕ, накопиченої за минулі періоди для послаблення
тиску кредиторів на енергетичні підприємства, недопущення їх
штучного банкрутства, "тіньової" приватизації. 3. Продовжити роботу з подальшого поглиблення конкурентних
засад діяльності на ОРЕ, оптимізації методології ціно- та
тарифоутворення і створення механізмів протидії недобросовісній
конкуренції на ОРЕ. Здійснити заходи щодо оптимізації цін на
електроенергію, яка виробляється на атомних і теплових станціях. 4. Здійснити практичні заходи впровадження першого етапу
Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної
енергії ( 1789-2002-п ) відповідно до схваленого Міжвідомчою
Комісію Плану заходів. 5. Розробити та затвердити програми поетапного впровадження
систем комерційного обліку електричної енергії та інформаційного
обміну в ОРЕ. 6. Сприяти процесу залучення інвестицій в енергетичну галузь
з метою реконструкції та модернізації генеруючого обладнання та
зниження рівня понаднормативних витрат, оптимізації податкового
режиму, в тому числі методів нарахування податкових зобов'язань в
електроенергетичній галузі. 7. Продовжити роботу щодо розширення складу виробників, що
працюють за ціновими заявками. 8. Створити умови для забезпечення повної поточної оплати за
електричну енергію, включаючи електричну енергію, спожиту
бюджетними установами та організаціями і споживачам, які мають
пільги та субсидії, та екологічно небезпечними підприємствами що
мають аварійну броню. 9. Здійснювати моніторинг стану монополізації ринку
електроенергії.
3. Цінова і тарифна політика в електроенергетиці
Проведення тарифної політики в галузі електроенергетики є
одним з головних напрямків діяльності НКРЕ. НКРЕ здійснює регулювання цін (тарифів) на продукцію
(послуги) суб'єктів підприємницької діяльності в електроенергетиці
керуючись принципами, визначеними чинним законодавством, основним
з яких є принцип забезпечення балансу економічних інтересів
виробників і споживачів продукції та послуг. Реалізація цього принципу передбачає встановлення економічно
обґрунтованих тарифів і цін на продукцію та послуги, рівень яких
має враховувати поточні та інвестиційні витрати природних
монополій і відповідну величину прибутку. При визначенні величини
цін і тарифів береться до уваги також економічний стан споживачів,
рівень платоспроможного попиту. Відповідно до повноважень, передбачених чинним
законодавством, НКРЕ затверджує тарифи на відпуск електричної
енергії для виробників електричної енергії: ДП "НАЕК "Енергоатом",
ТЕЦ, ГЕС, ВЕС і блок-станцій та затверджує тарифи на передачу і
постачання електроенергії суб'єктами підприємницької діяльності,
що займають монопольне становище на ринку електричної енергії. Генеруючі компанії ТЕС здійснюють свою діяльність в умовах
конкуренції. Вони продають вироблену електричну енергію в Оптовий
ринок за ціновими заявками. Ціни на електричну енергію, яку постачають суб'єкти
підприємницької діяльності, що мають ліцензію на постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом, визначаються в
договорах між постачальником і споживачем електричної енергії. Процедура прийняття рішень при затвердженні цін і тарифів
була прозорою і здійснювалася на відкритих засіданнях НКРЕ. При
розгляді питань щодо встановлення тарифів та цін на засідання НКРЕ
запрошувалися заінтересовані сторони, представники органів
виконавчої влади та засобів масової інформації.
3.1. Регулювання тарифів на виробництво електричної енергії Формування тарифів на продажу електричної енергії теплових
електростанцій Формування тарифів продажу електричної енергії теплових
електростанцій (ТЕС) в ОРЕ здійснюється згідно з Правилами
Оптового ринку електричної енергії України ( v0921227-03 )
погодинно і складається з таких платежів: за вироблену електроенергію - в структурі тарифу становить
73,3%; за робочу потужність - в структурі тарифу становить 14,3%; за маневреність - в структурі тарифу становить 10,7%; зменшення платежу енергоблокам за порушення режиму роботи - в
структурі тарифу становить - 0,5%; інші платежі - в структурі тарифу складають 2,2%. У 2004 році тариф продажу електроенергії генеруючими
компаніями ТЕС в ОРЕ зріс порівняно з 2003 роком з 12,94 до 14,75
коп/кВт.год (на 14,0%). У структурі тарифу відбулося зменшення
цільової надбавки з 0,26 коп/кВт.год до 0,14 коп/кВт.год та
збільшення собівартості виробництва електроенергії з 11,76
коп/кВт.год до 13,12 коп/кВт.год (на 11,6%). При цьому
рентабельність виробництва електричної енергії збільшилась на
2,32% (з 10,1% у 2003 році до 12,42% у 2004 році). Основним фактором зростання собівартості виробництва
електроенергії є збільшення паливної складової з 9,28 коп/кВт.год
до 10,00 коп/кВт.год (на 7,7%) та збільшення умовно-постійних
витрат з 2,47 коп/кВт.год до 3,11 коп/кВт.год (на 26,0%). Обсяг
відпуску електричної енергії в ОРЕ генеруючими компаніями ТЕС у
2004 році зменшився порівняно з 2003 роком на 7,5 млрд. кВт.год,
або на 12,3%. Зростання паливної складової в структурі собівартості
виробництва електроенергії відбулося за рахунок зростання цін на
природний газ з 316,8 до 350,2 (на 10,2%), та вугілля 155,4 грн/т
до 161,8 грн/т (на 4,1%) з врахуванням витрат на транспортування. У додатку 3.1.1 наведено середній тариф закупівлі
електроенергії у генеруючих компаній ТЕС у 2003-2004 роках. Структура тарифу закупівлі електроенергії у генеруючих
компаній ТЕС у 2003-2004 роках наведена у додатку 3.1.2. Протягом 2004 року НКРЕ було вжито ряд заходів, спрямованих
на оптимізацію механізму ціноутворення на електричну енергію, що
відпускається в ОРЕ виробниками, які працюють за ціновими заявками
(теплові електростанції та Харківська ТЕЦ-5). Зокрема, із
внесенням до Правил ОРЕ ( v0921227-03 ) змін згідно з якими
максимальна ціна за маневреність формується у нічні години доби і
до числа ціноутворюючих належать блоки, які були розвантажені або
потенційно могли бути розвантаженими в нічний період більше ніж на
50% від максимальної заявленої робочої потужності блоку, створено
значні стимули для виробників щодо розвантаження енергоблоків в
нічні години навантаження енергосистеми. Крім того, враховуючи
різні режими роботи енергоблоків, що беруть участь у покритті
графіку споживання енергосистеми України та працюючих в Дострові
Бурштинської ТЕС", у 2004 році було внесено відповідні зміни до
Правил ОРЕ, згідно з якими ціна за маневреність формується окремо
для блоків, які працюють в "острові Бурштинської ТЕС" та для
блоків, які працюють в іншій частині ОЕС України. Слід також відзначити, що у зв'язку з виявленням у 2003-2004
роках випадків нечесної конкуренції серед виробників, які працюють
за ціновими заявками (різкого заниження рівня цінових пропозицій),
НКРЕ ініціювала розробку і забезпечила введення в дію єдиного
порядку та механізму формування цінових заявок.
Формування тарифів на продажу електричної енергії
виробниками, які не працюють за ціновими заявками Національна комісія регулювання електроенергетики України
згідно з Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР )
забезпечує формування та затвердження тарифів для ліцензіатів, які
здійснюють підприємницьку діяльність з виробництва електричної
енергії та не працюють за ціновими заявками: ДП "НАЕК "Енергоатом"; теплоелектроцентралей (ТЕЦ); гідроелектростанцій (ГЕС); вітрових електростанцій (ВЕС). У 2004 році затвердження тарифів на відпуск виробленої
електричної енергії відбувалося на відкритих засіданнях Комісії.
Затвердження тарифів на відпуск електричної енергії здійснювалося
на основі аналізу структури тарифу та обґрунтованих статей витрат
і фінансового результату від операційної та звичайної діяльності з
урахуванням вимог Законів України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність" ( 996-14 ) та "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), що дозволило уникнути необґрунтованого
підвищення тарифів і забезпечило подальше ефективне функціонування
і розвиток підприємств. Крім того, Комісією при визначенні тарифів
враховувалися інвестиційні програми модернізації та реконструкції
підприємств. Динаміка середнього тарифу закупівлі електроенергії у
генеруючих компаній ТЕС та структура тарифу закупівлі
електроенергії у генеруючих компаній у 2003-2004 роках наведені у
додатках 3.1.1 та 3.1.2 ( vf199227-05 ). У 2004 році Комісія чотири рази переглядала тариф ДП "НАЕК
"Енергоатом" та його структуру. Це було викликано необхідністю
включення до тарифу додаткових витрат, пов'язаних з виконанням
програм безпеки діючих енергоблоків, з добудовою нових
енергоблоків, із підвищенням ціни на свіже ядерне паливо, тощо. Постановою НКРЕ від 27.02.2004 N 196 ( v0196227-04 )
затверджено тариф 6,65 коп. за 1 кВт.год без цільової надбавки. До
складу тарифу включені додаткові витрати на обслуговування та
погашення облігацій в сумі 122,6 млн. грн., кошти від розміщення
яких мали спрямовуватись на добудову енергоблоків N 2 Хмельницької
та N 4 Рівненської АЕС. Постановою НКРЕ від 24.03.2004 N 276 ( v0276227-04 )
затверджено тариф 6,85 коп. за 1 кВт.год без цільової надбавки.
Тариф встановлений за розрахунками ДП "НАЕК "Енергоатом" на 2004
рік. До складу тарифу у повному обсязі включені витрати, зокрема
на: виконання паливної програми з урахуванням підвищення ціни на
свіже ядерне паливо в сумі 1597,9 млн. грн.; фінансування заходів з підвищення безпеки атомних
електростанцій в сумі 734 млн. грн., що відповідає плану,
затвердженому Міністерством палива та енергетики України на 2004
рік; відрахування до фонду ядерно-паливного циклу в сумі 120 млн.
грн.; кошти для погашення кредитів Промінвестбанку та Ощадного
банку України в сумі 93,0 млн. грн. З урахуванням введення в експлуатацію енергоблоків N 2
Хмельницької та N 4 Рівненської АЕС у 2004 році до тарифу включені
додаткові витрати: на оплату праці в сумі 18,9 млн. грн. (з нарахуваннями) у
зв'язку зі збільшенням чисельності працівників, які будуть зайняті
на експлуатації нових блоків; кошти на закупівлю ядерного палива для першого завантаження
енергоблоків N 2 Хмельницької та N 4 Рівненської АЕС ядерним
паливом в сумі 292,7 млн. грн. Постановою НКРЕ від 14.04.2004 N 379 ( v0379227-04 )
затверджено тариф 6,91 коп. за 1 кВт.год без цільової надбавки. На
виконання доручення Президента України щодо забезпечення
фінансування енергоблоків N 2 Хмельницької та N 4 Рівненської АЕС
у повному обсязі Комісія включила до тарифу компанії додаткові
кошти для фінансування будівництва об'єктів соціального
призначення у 30-кілометровій зоні навколо Хмельницької та
Рівненської АЕС в сумі 98 млн. грн. Постановою НКРЕ від 19.11.2004 N 1124 ( v1124227-04 ) внесені
зміни до структури тарифу, якою передбачено погашення
заборгованості перед Запорізькою ОДА в сумі 53 млн. грн. згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 N 1448
( 1448-2004-п ) за рахунок додатково отриманого ДП "НАЕК
"Енергоатом" чистого прибутку у 2004 році та витрати з прибутку на
поповнення обігових коштів в сумі 87,8 млн. грн. Крім цього, у 2004 році Спеціальним фондом Державного
бюджету, джерелом наповнення якого є цільова надбавка до оптової
ринкової ціни на електроенергію, було передбачене фінансування
добудови енергоблоків N 2 Хмельницької та N 4 Рівненської АЕС в
обсязі 500 млн. грн., Запорізької АЕС - 10 млн. грн. та Ташлицької
ГАЕС - 50,7 млн. грн., що сформувало надбавку до тарифу у розмірі
0,69 коп. за 1 кВт.год. Динаміка інвестицій в будівництво об'єктів
ДП "НАЕК "Енергоатом" наведена в додатку 3.1.3 ( vf199227-05 ). З урахуванням коштів Спеціального фонду Держбюджету тариф ДП
"НАЕК "Енергоатом" у 2004 році практично становив 7,60 коп. за 1
кВт.год (6,91 + 0,69), був достатнім для виконання виробничої
програми та розвитку компанії і дозволив завершити будівництво та
ввести в експлуатацію енергоблоки N 2 Хмельницької та N 4
Рівненської АЕС (додаток 3.1.4 ( vf199227-05 ). Враховуючи те, що тариф затверджувався не з початку року,
середньорічний тариф ДП "НАЕК "Енергоатом" у 2003 році становив
6,48 коп/кВт.год та у 2004 році 6,81 коп/кВт.год (додаток 3.1.5
( vf199227-05 ). Тарифи на електричну енергію, вироблену на
теплоелектроцентралях (ТЕЦ), протягом 2004 року встановлювались
відповідно до "Тимчасового порядку розрахунку і затвердження
тарифу на відпуск електричної енергії суб'єктами підприємницької
діяльності з виробництва електричної енергії -
теплоелектроцентралями (ТЕЦ) та надання звітних даних",
затвердженого Постановою НКРЕ від 22.02.2002 N 190
( v0190227-02 ). За 2004 рік Комісією було встановлено тарифи для
двадцяти трьох ТЕЦ. Рівень тарифів на відпуск електричної енергії для ТЕЦ
визначався в залежності від обсягів виробництва електричної та
теплової енергії, технічного стану електростанцій, режиму роботи
обладнання, витрат умовного палива на виробництво електричної та
теплової енергії, вартості палива та величини умовно-постійних
витрат. Враховуючи зазначені вище фактори, річне коливання тарифів
для ТЕЦ, які продають електричну енергію в ОРЕ становило від 11,45
для ВАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" (до 20,28 коп. за 1 кВт.год для
ТОВ "КримТЕЦ" (до складу якого входять Сімферопольська ТЕЦ,
Сакські теплові мережі та Камиш-Бурунська ТЕЦ). Середній тариф відпуск електричної енергії для ТЕЦ у 2004
році становив 13,17 коп. за 1 кВт.год проти 12,86 коп. за 1
кВт.год у 2003 році. Зростання тарифу відбулось в основному за
рахунок подорожчання природного газу з 276,25 грн. до 327,3 грн.
за 1000 м. куб. та подорожчання транспортування природного газу на
3,75 грн. за тис. м. куб (додаток 3.1.6 ( vf199227-05 ). Протягом 2004 року тарифи на відпуск електроенергії для ГЕС
ВАТ "Укргідроенерго" НКРЕ переглянула одинадцять разів. Тариф для ГЕС Дніпровського каскаду ВАТ "Укргідроенерго"
протягом 2004 року коливався від 1,31 до 5,03 коп. за 1 кВт.год
(без ПДВ) залежно від: обсягу виробленої електричної енергії; величини витрат на обслуговування кредиту Світового банку на
реконструкцію гідроспоруд Дніпровського каскаду; величини витрат на погашення кредиту Швейцарського уряду. Тариф для Дністровської ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" у 2004 році
коливався від 1,00 до 6,95 коп. за 1 кВт.год (без ПДВ). Середній тариф по ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" за 2004 рік
становив 3,01 коп. за 1 кВт.год проти 3,54 коп. за 1 кВт.год у
2003 році, відхилення становить 0,53 коп. Зменшення тарифу
обумовлено в основному збільшенням у 2004 році рівня водності
басейну річок Дніпро та Дністер, в результаті чого збільшився
виробіток електричної енергії (додаток 3.1.7 ( vf199227-05 ). Тарифи на електричну енергію, вироблену вітровими
електростанціями затверджувалися відповідно до Тимчасової методики
визначення витрат і тарифу на електроенергію вітрових електричних
станцій, затвердженої постановою НКРЕ від 06.03.1998 N 276
( v0276227-98 ). У 2004 році Комісією був затверджений тариф на
відпуск електричної енергії для Новоазовської ВЕС ВЕО
"Вітроенергопром": 17,52 коп. за 1 кВт.год (без ПДВ) з 1 січня
2005 року. Протягом 2004 року тарифи на електричну енергію ВЕС
коливалися від 16,00 коп. за 1 кВт.год до 18,28 коп. за 1 кВт.год.
Середній тариф по ВЕС за 2004 рік становив 16,72 коп. за 1 кВт.год
проти 16,74 коп. за 1 кВт.год у 2003 році (додаток 3.1.8
( vf199227-05 ). У 2004 році НКРЕ здійснювала аналіз інвестиційних програм
модернізації та реконструкції генеруючих підприємств та постійний
моніторинг складових тарифів і, у разі понаднормативного
відхилення фактичних показників від планових, вимагала надання
роз'яснень і внесення коригувань тарифу на відпуск електричної
енергії.
3.2. Формування оптової ринкової ціни Оптова ринкова ціна на електроенергію визначається як
середньозважена величина вартості закупівлі електричної енергії
від усіх виробників, що продають електричну енергію в Оптовий
ринок, витрат на диспетчеризацію та утримання магістральних та
міждержавних електромереж, витрат на забезпечення функціонування
ОРЕ та ряду додаткових загальнодержавних витрат (фінансування
інвестиційних проектів, розвитку нетрадиційних джерел електричної
енергії, компенсація пільгових тарифів для деяких категорій
споживачів, в першу чергу населення та ін.). У звітному періоді НКРЕ спрямовувала свої зусилля на
утриманні оптової ринкової ціни на рівні, що визначений у балансі
електроенергії та палива. У 2004 році порівняно з 2003 роком відбулось збільшення
фактичної оптової ринкової ціни продажу електроенергії з ОРЕ
енергопостачальним компаніям з 121,93 коп/МВт.год у 2003 році до
135,27 коп/МВт.год у 2004 році. При цьому темпи зростання оптової
ціни в цілому по промисловості України значно перевищували темпи
зростання оптової ринкової ціни в електроенергетиці країни (1,24
та 1,11 відповідно). У додатку 3.2.1 наведена динаміка помісячних
змін прогнозованої та фактичної оптової ринкової ціни у 2001-2004
роках. Зростання оптової ринкової ціни у 2004 році обумовлено такими
основними факторами: на 80,36% (з 957,50 до 1 726,9 млн. грн.) збільшився обсяг
фінансування інвестиційних проектів (будівництво енергоблоків
атомних і гідроакумулюючих електростанцій, фінансування
реконструкції Старобешівської ТЕС та ін.). Питома вага
інвестиційної складової у структурі оптової ринкової ціни зросла з
6,7 грн./МВт.год у 2003 році до 12,03 грн/МВт.год у 2004 році; на 15,71% (з 2 435 до 2 818 млн. грн.) збільшився обсяг
дотаційних сертифікатів. Питома вага дотаційних сертифікатів у
структурі оптової ринкової ціни зросла з 17,04 грн/МВт.год до
19,64 грн/МВт.год; на 5,14% (з 64,75 у 2003 році до 68,09 грн/МВт.год у 2004
році) відбулось підвищення середнього тарифу продажу в ОРЕ
електроенергії атомними електростанціями. Питома вага вартості
електричної енергії, що продавалася в ОРЕ атомними
електростанціями, у структурі оптової ринкової ціни збільшилась з
34,74 грн/МВт.год до 38,82 грн/МВт.год; на 27,27% (з 760,98 до 968,52 млн. грн.) зросла вартість
електричної енергії, що продалася в ОРЕ ТЕЦ, що обумовлено
збільшенням обсягів відпуску електроенергії в ОРЕ на 14,81% (з 6
005 до 6 894 тис. МВт.год) та зростанням середнього тарифу продажу
електроенергії в ОРЕ ТЕЦ на 10,85% (з 126,72 до 140,47
грн/МВт.год). При цьому питома вага вартості електричної енергії у
структурі оптової ринкової ціни збільшилась з 5,32 грн/МВт.год до
6,75 грн/МВт.год; на 21,24% (з 640,14 до 776,1 млн. грн.) збільшились витрати
на диспетчеризацію та утримання високовольтних мереж, що
обумовлено зростанням середнього тарифу на 19,74% (з 5,32 до 6,37
грн/МВт.год). Питома вага вартості електричної енергії у структурі
оптової ринкової ціни збільшилась з 4,48 грн/МВт.год до 5,41
грн/МВт.год. Структура оптової ринкової ціни у 2002-2004 роках наведена у
додатку 3.2.2 ( v199a227-05 ). Слід відмітити, що за останні три роки за рахунок оптимізації
структури оптової ринкової ціни обсяги інвестування в розвиток
електроенергетики зросли більш ніж у 10 разів, додаток 3.2.3
( v199a227-05 ).
3.3. Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної
енергії Роздрібна ціна на електричну енергію формується
постачальниками електричної енергії згідно з Умовами та Правилами
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за відповідною формулою. Середній фактичний роздрібний тариф на електроенергію у 2004
році складався з оптової ринкової ціни на електроенергію (76,8%),
тарифів на передачу місцевими (локальними) мережами (13,8%) і на
постачання (1,3%). Крім того, роздрібний тариф враховував
відшкодування вартості технологічних витрат електроенергії в
мережах при її транспортуванні та інші фактори (8,1%). Структура середніх роздрібних тарифів на електроенергію для
непобутових споживачів у 2003 - 2004 роках наведена у додатку
3.3.1 ( v199b227-05 ). Усвідомлюючи важливість для економіки і суспільства
стабільності роздрібних цін на електроенергію НКРЕ протягом 2004
року впроваджувала заходи щодо недопущення необґрунтованого
завищення складових роздрібних тарифів на електроенергію, в першу
чергу оптової ринкової ціни, яка в структурі роздрібного тарифу є
найвагомішою складовою та роздрібних тарифів в цілому. Динаміка зміни середніх фактичних рівнів роздрібних тарифів
на електричну енергію для споживачів у 2004 році у порівнянні з
2003 роком показує їх зростання, що обумовлено, в основному,
зростанням оптової ринкової ціни: на 1 класі напруги - до 148,1 грн/МВт.год порівняно з 133,5
грн/МВт.год у 2003 році, (10,9%); на 2 класі напруги - до 210,3 грн/МВт.год порівняно з 194,5
грн/МВт.год у 2003 році, на (8,2%); Середні фактичні роздрібні тарифи на електричну енергію для
непобутових споживачів за класами напруги по енергопостачальних
компаніях за 2003-2004 роки наведені у додатку 3.3.2
( v199b227-05 ). При цьому слід зазначити, що зростання цін виробників
товарної продукції в цілому по промисловості України в 2004 році
склало 24,1% до рівня 2003 року. Завдяки заходам НКРЕ щодо оптимізації оптової ціни
електроенергії та незмінності тарифів на передачу та постачання
електроенергії у більшості енергопостачальних компаній у II
півріччі 2004 року вдалося стабілізувати рівні роздрібних тарифів
на електроенергію за останні місяці року. Позитивна тенденція
зниження роздрібних тарифів спостерігалася протягом
листопада-грудня 2004 року практично в усіх областях України. Інші складові роздрібних тарифів у 2004 році змінювалися
таким чином: Середній рівень тарифів на передачу електроенергії у 2004
році становив: на 1 класі напруги - 1,04 коп/кВт.год проти 1,02
коп/кВт.год у 2003 році (зростання на 1,47%); на 2 класі напруги -
3,98 коп/кВт.год проти 4,06 коп/кВт.год у 2003 році (зменшення на
1,9%). Середній тариф на передачу електроенергії у 2004 році
становив 2,43 коп/кВт.год проти 2,48 у 2004 році і зменшився на
2,0%. Середній рівень тарифів на постачання електроенергії для
споживачів 1 групи (всі споживачі, крім населення та населених
пунктів) у 2004 році становив 0,23 коп/кВт.год порівняно з 0,24
коп/кВт.год у 2003 році, тобто зменшився на 2,33%. Динаміка середніх тарифів на передачу та постачання
електроенергії за 2003-2004 роки наведена у додатку 3.3.3
( v199b227-05 ). Протягом 2004 року проведена робота щодо регулювання тарифів
на передачу та постачання електричної енергії. Зокрема, НКРЕ
переглянуто тарифи на передачу електричної енергії 7 та на
постачання електроенергії 2 енергопостачальних компаній. Основні причини, що обумовили необхідність перегляду тарифів
на передачу та постачання електроенергії для ряду
енергопостачальних компаній у 2004 році такі: зниження обсягів і зміна структури споживання електроенергії
в окремих регіонах; індексація матеріальних витрат, фонду оплати праці для
компаній, працюючих по новій тарифній методології; збільшення витрат на інвентаризацію землі; вилучення коштів окремих статей витрат внаслідок невиконання
в повному обсязі інвестиційних програм, у зв'язку з порушенням
Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності, а також
перевитрати запланованих сум витрат; оптимізація структури витрат тарифів на передачу та
постачання електроенергії. Для більшості енергопостачальних компаній тарифи переглянуті
у сторону зменшення. Розгляд питань про зміну тарифів на передачу та постачання
електроенергії протягом 2004 року здійснювався на відкритих
засіданнях згідно з Процедурою встановлення або перегляду тарифів
для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та з постачання електроенергії за
регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 01.08.2001
N 801 ( v0801227-01 ). Жодне з рішень про підвищення тарифів не
приймалось без врахування думки обласних державних адміністрацій. Завдяки впровадженим Комісією заходам кількість збиткових
енергопостачальних компаній у 2004 році зменшена - 17 з 27
обласних енергопостачальних компаній працюють рентабельно, а
рівень збитковості інших компаній значно знижено порівняно з
минулим роком. Довідка щодо рівня рентабельності
енергопостачальних компаній у 2003-2004 роках наведена у додатку
3.3.4 ( v199b227-05 ). Разом з тим, на фінансовий стан енергопостачальних компаній у
2004 році негативно впливали такі фактори: високі понаднормативні втрати електричної енергії обумовлені,
у першу чергу, позаобліковим споживанням електроенергії; значна заборгованість підприємств житлово-комунального
господарства і відсутність джерел оплати спожитої електричної
енергії екологічно-небезпечними підприємствами та підприємствами,
відключення яких від енергопостачання законодавчо заборонене; несвоєчасне і недостатнє фінансування поточних видатків
бюджетних підприємств, установ і організацій на оплату електричної
енергії в межах затверджених кошторисів; зменшення обсягів і зміна структури споживання електричної
енергії через відчуження мереж компаній, та переходом споживачів
до постачальників за нерегульованим тарифом. Зниження рентабельності ряду енергопостачальних компаній
обумовлено впровадженням відповідно до Закону України "Про міський
електричний транспорт" ( 1914-15 ) фіксованого рівня тарифів для
міського електротранспорту на рівні тарифів для населення. При
цьому джерела для відшкодування втрат енергопостачальних компаній
від застосування знижених тарифів для міського електричного
транспорту на кінець 2004 року законодавчо не визначено. На
сьогодні ці збитки від постачання електроенергії міському
електротранспорту за зниженими тарифами повністю віднесені на
фінансові результати діяльності енергопостачальних компаній. НКРЕ
неодноразово зверталося до Кабінету Міністрів України щодо
врегулювання зазначеного питання шляхом передбачення відповідних
коштів у бюджетах на 2005-2007 роки, або визначення інших джерел
покриття додаткових витрат галузі. Враховуючи, що законодавством
не визначені джерела відшкодування енергопостачальним компаніям
зазначених збитків, Міністерство фінансів України не передбачає
відповідні кошти у Державному бюджеті України. Негативним фактором у функціонуванні оптового ринку
електроенергії залишається високий рівень перехресного
субсидіювання промисловими споживачами вартості електричної
енергії, що відпускається населенню. Тарифи на електроенергію для населення залишаються незмінними
з квітня 1999 року (додаток 3.3.5). Тривале штучне стримування
зміни тарифів на електроенергію для побутових споживачів через
низький рівень соціального захисту малозабезпечених верств
населення призвело до того, що у середньому за 2004 рік ними
відшкодовувалося лише 55 % реальної вартості електроенергії. Обсяг
дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування втрат від
постачання електроенергії населенню у 2004 році збільшився до 2,43
млрд. грн. порівняно з 2,05 млрд. грн. у 2003 році, або на 382,6
млн. грн. (додаток 3.3.6 ( v199b227-05 ). При цьому питома вага
дотаційних сертифікатів в оптовій ринковій ціні зросла з 13,97% у
2003 році до 14,52% у 2004 році. У той же час, відповідно до Плану заходів щодо реалізації
довгострокової тарифної політики на Оптовому ринку електроенергії
України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26.09.2001 N 451-р ( 451-2001-р ) (із змінами і доповненнями,
внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня
2004 року N 380-р ( 380-2004-р ), передбачено здійснення
поетапного переводу тарифів на електроенергію для населення до
повного відшкодування ними вартості електроенергії. Протягом 2004
року з метою зниження рівня перехресного субсидіювання споживачів
енергоносіїв НКРЕ ініціювала розгляд відповідними міністерствами і
відомствами питання щодо поетапного підвищення тарифів на
електроенергію для побутових споживачів. Однак, недосконала
система соціальної підтримки малозабезпечених верств населення,
побудована на цінових дотаціях усіх без винятку побутових
споживачів через занижені ціни для населення та пільгах для
окремих груп населення не дозволяє узгодити з Федерацією
професійних спілок України питання щодо наближення тарифів на
електроенергію для населення до більш повного відшкодування
вартості електричної енергії. Введення нових тарифів на
електроенергію для населення потребує здійснення заходів,
спрямованих на підвищення рівня соціального захисту
малозабезпечених верств населення і відповідного зростання
реальних доходів громадян, а також вирішення питання переходу від
надання пільг в оплаті за енергоносії до системи адресної
підтримки малозабезпечених верств населення. Крім цього протягом 2002-2003 років відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України встановлювалися пільгові
тарифи на електроенергію для окремих споживачів галузей без
законодавчого визначення джерел фінансування цих витрат, що
призводило до поглиблення обсягів перехресного субсидіювання
споживачів. Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 10.06.2002 N 795 ( 795-2002-п ) "Про забезпечення
конкурентоспроможності підприємств з виробництва первинного
алюмінію, його сплавів і титану", та затвердженим наказом
Міністерства промислової політики України від 10.07.2002 N 312
( z0618-02 ) Порядку визначення роздрібних цін на електроенергію
для забезпечення конкурентоспроможності підприємств з виробництва
первинного алюмінію та його сплавів, НКРЕ встановлювала тарифи на
електроенергію для технологічних потреб ВАТ "Запорізький
виробничий алюмінієвий комбінат" та КП "Запорізький
титано-магнієвий комбінат" залежно від коливань цін на продукцію
зазначених підприємств на Лондонській біржі металів. При цьому,
невідшкодована різниця в тарифах (між ринковим і встановленим
НКРЕ) враховувалася у оптовій ринковій ціні і, відповідно, в
роздрібних тарифах для всіх споживачів України. Середні за 2004
рік тарифи на електроенергію для ВАТ "Запорізький виробничий
алюмінієвий комбінат" і КП "Запорізький титано-магнієвий комбінат"
становили відповідно 12,15 коп/кВт.год та 8,82 коп/кВт.год, що
значно нижче середнього роздрібного тарифу, який діяв в той же
період для промислових споживачів. При цьому ВАТ
"Запоріжжяобленерго" у 2004 році було надано компенсації для
покриття втрат від постачання електроенергії зазначеним
підприємствам майже на 138 млн. грн., у зв'язку з чим оптова
ринкова ціна підвищувалася в середньому на 0,75%, а роздрібні
тарифи - на 0,5%. Таким чином, конкурентоспроможність продукції
зазначених підприємств забезпечувалася за рахунок інших споживачів
електричної енергії - підприємств промисловості, сільського та
житлово-комунального господарств, бюджетних установ і організацій.
НКРЕ вважає, що продовження такої практики в подальшому
недопустиме, тим більше, що зазначені підприємства являються
високоприбутковими. Законодавча та нормативно-методологічна база тарифоутворення
забезпечує роздрібним споживачам електричної енергії можливість
здійснювати розрахунки за електроенергію за тарифами,
диференційованими за періодами доби. При застосовуванні тарифів, диференційованих за періодами
доби, споживачі мають можливість зменшувати витрати на оплату
електроенергії, оскільки ціна купівлі електроенергії у нічні
години становить 30% від рівня діючого роздрібного тарифу.
Споживачам, які мають диференційований облік, у 2004 році вдалося
зменшити вартість купованої ними електроенергії майже на 246 млн.
грн. Для оптимізації витрат на електроенергію споживачі також
мають можливість використовувати інші форми покриття потреби в
електричній енергії: будувати та експлуатувати власні генеруючі
потужності (блок-станції), брати в оперативний лізинг чи оренду
генеруючі потужності (блоки теплових електростанцій, ТЕЦ тощо) та
здійснювати закупівлю електроенергії безпосередньо на Оптовому
ринку на власні виробничі потреби, отримавши ліцензію на
постачання електроенергії за нерегульованим тарифом.
3.4. Контроль за дотриманням ліцензіатами витрат згідно із
встановленою структурою тарифів на передачу та постачання
електричної енергії З метою запровадження при формуванні тарифу на передачу
електроенергії магістральними та міждержавними електромережами
механізмів економічного стимулювання ліцензіата-природного
монополіста до підвищення ефективності ліцензованої діяльності та
оптимізації витрат НКРЕ спільно з консультантами в рамках проекту
Європейської Комісії "Підтримка та зміцнення реформи енергетичного
ринку та оцінка сталості енергетичної галузі України" розробила
методологію формування тарифу на передачу електричної енергії
магістральними та міждержавними електромережами. Ця методологія визначає концептуальні засади формування
тарифу у поточному часі, а також з урахуванням перспективних
напрямків розвитку оптового ринку електричної енергії України, які
визначені Концепцією функціонування та розвитку оптового ринку
електроенергії України, схваленою постановою КМУ від 16.11.2002
N 1789 ( 1789-2002-п ). З метою недопущення здійснення ліцензіатами необґрунтованих
витрат, НКРЕ забезпечувався контроль за дотриманням структури
витрат відповідно до структури затверджених тарифів. У звітному періоді при перегляді рівнів тарифів НКРЕ
проводила перевірку обґрунтованості використання коштів,
передбачених у діючих тарифах, а також аналіз прогнозованих витрат
за наданими компаніями підтверджуючими матеріалами. При виявленні
у компаній порушень умов ліцензованої діяльності, нецільового та
неефективного використання коштів, невиконання інвестиційних
програм НКРЕ застосовувала відповідні санкції, в тому числі
знижувала тарифи компаній. На сьогодні відповідно до доручень Кабінету Міністрів України
НКРЕ посилено контроль за ціноутворенням в енергетичному
комплексі. Комісія вживає всі можливі заходи для недопущення
необґрунтованого зростання рівня оптових і роздрібних цін на
електроенергію. Посилено контроль за цільовим використанням
коштів, проводиться робота щодо оптимізації оптової ринкової ціни,
застосовується політика стримування тарифів на передачу та
постачання електроенергії за регульованим тарифом. При виявленні порушень компанією умов ліцензованої
діяльності, допущення нецільового та неефективного використання
коштів Комісія знижує тарифи для компанії або призупиняє перегляд
їх рівня на певний період. Так, Комісія визнала здійснені ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"
витрати на суму 991 тис. грн., як такі, що перевищують суму
запланованих витрат по розділу "Інформаційні технології" в
схваленій НКРЕ інвестиційній програмі, при цьому компанія виконала
загальну інвестиційну програму лише на 60%. У зв'язку з цим було
прийняте рішення про зниження тарифу компанії на передачу
електричної енергії з квітня 2004 року, що дозволило зменшити
рівень роздрібного тарифу на 2 класі напруги на 0,3%. З квітня 2004 року вилучено із структури ТОВ "Луганське
енергетичне об'єднання" витрати на поповнення обігових коштів, у
зв'язку з порушенням Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з передачі та постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, у сумі 10,5 млн. грн., що сприяло зниженню
тарифів на передачу та постачання електричної енергії та
відповідно роздрібного тарифу на 0,2% на 1 класі, та 0,9% на
другому класі напруги. Для ВАТ "Крименерго" прийнято рішення про зменшення статті
"Витрати з прибутку на виробничі інвестиції" структури тарифів на
4 млн. грн. з 1 травня 2004 року за невиконання інвестиційної
програми 2002 року /зниження тарифу на передачу електроенергії на
3,7%, роздрібного тарифу на 2 класі на 0,8%. У зв'язку зі зміною структури споживання електроенергії в
травні 2004 року тарифи на передачу електроенергії на 1 класі
напруги для АК "Харківобленерго" зросли на 18% і на 2 класі
напруги - на 8,2%, відповідно роздрібний тариф на електроенергію
зріс на 1 класі на 1%, на 2 класі - на 1,4%. В той же час на
початку березня Комісія розглянула питання щодо виконання
інвестиційної програми АК "Харківобленерго". За результатами
розгляду було прийнято рішення про виключення із структури тарифу
на постачання електричної енергії витрат на поповнення обігових
коштів у сумі 12 млн. грн. у зв'язку з закінченням терміну їх
надання, що дозволило знизити тариф на постачання на 25,6%,
відповідно відбулося зменшення роздрібного тарифу для першого
класу на 0,94% і для 2 класу напруги на 0,66% . У серпні 2004 року було оптимізовано структуру витрат тарифів
на передачу електроенергії ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" (вилучені
обігові кошти на погашення кредитів ОРЕ), що зумовило зниження
тарифу на передачу електроенергії на 2 класі на 1,1%, відповідно
відбулося зменшення роздрібного тарифу для 2 класу напруги на
0,2%. Динаміка щодо зниження втрат електроенергії в мережах
розподільних компаній, яка намітилась протягом 2003 року має місце
і в 2004 році. При цьому надходження електроенергії в мережу
зменшились, а корисний відпуск електроенергії власним споживачам
збільшився, що призвело до зростання рівня рентабельності
енергопостачальних компаній. У останні місяці 2004 року до НКРЕ звернулися ряд
енергопостачальних компаній щодо перегляду структури тарифів з
урахуванням коригування витрат на індекс інфляції, збільшення
матеріальних витрат, фонду оплати праці відповідно до наказу
Мінпаливенерго України від 14.07.2004 N 399 ( v0399558-04 ) "Про
підвищення заробітної плати на підприємствах ПЕК". Реалізація
пропозицій енергопостачальних компаній призвела б до значного
підвищення рівня роздрібних тарифів на електроенергію в регіонах
України. Тому збільшення матеріальних витрат і фонду оплати праці
було вирішено проводити в межах наявних внутрішніх резервів самих
компаній без збільшення рівнів роздрібних тарифів на
електроенергію. З метою підтримання балансу економічних інтересів суб'єктів
ринку електричної енергії НКРЕ проводила також удосконалення
методологічної бази ціно- та тарифоутворення. Так, для посилення
контролю за недопущенням нецільового використання коштів,
затверджених у структурі витрат тарифів на передачу та постачання
електроенергії, НКРЕ посилила вимоги щодо включення до витрат
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом суми
витрат основних споживачів на передачу електричної енергії
субспоживачам, розрахованих пропорційно заявленій потужності
основних споживачів та субспоживачів, шляхом внесення відповідних
змін до Процедури встановлення або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами та з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, затвердженої постановою НКРЕ від 22.03.2004
N 264 ( v0264227-04 ). Постановою визначено, що такий контроль
здійснюють територіальні представництва НКРЕ при проведенні
планових перевірок ліцензіатів щодо дотримання ними Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ).
3.5. Реалізація інвестиційних програм ліцензіатів відповідно
до структури тарифу та оптимізації витрат електричної енергії на
її транспортування Реалізація інвестиційних програм ліцензіатів відповідно до
структури тарифу на електричну енергію У 2004 році Комісія продовжила практику регулювання процесу
технічного розвитку ліцензіатів НКРЕ шляхом розгляду та схвалення
інвестиційних програм. З метою забезпечення виконання основних завдань щодо розвитку
покращання фінансового стану енергопостачальних компаній,
удосконалення тарифної та інвестиційної політики та створення умов
для розвитку здійснювалися відповідні заходи. У звітному періоді під час підготовки до затвердження цін і
тарифів НКРЕ проводила детальний аналіз фінансово-економічних
результатів діяльності суб'єктів регулювання і, перш за все,
аналіз техніко-економічної обґрунтованості витрат. Зокрема, в
тарифах на передачу та постачання електроенергії НКРЕ, враховуючи
незадовільний стан технологічного обладнання енергопостачальних
компаній, передбачала кошти для реалізації інвестиційних програм,
які спрямовувалися на реконструкцію та модернізацію обладнання,
покращення технічного стану енергопідприємств та зниження
технологічних і комерційних втрат електроенергії. Інвестиційними програмами обласних енергопостачальних
компаній у 2004 році передбачалося інвестувати 1470,6 млн. грн.
Фактичні інвестиції склали 898,8 млн. грн. проти 666,1 млн. грн. у
2003 році (додаток 3.5.1 ( v199c227-05 ). Важливим напрямом роботи Комісії у 2004 році є визначення
основних принципів формування та узгодження інвестиційних програм,
пошук методологічних підходів до встановлення обсягів фінансування
інвестиційних програм за рахунок складових тарифів. З метою вдосконалення нормативної бази, що регулює
взаємовідносини, які виникають в процесі розробки та схвалення
інвестиційних програм, НКРЕ розробила проект Порядку подання,
розгляду, та схвалення інвестиційних програм ліцензіатів з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та постачання за регульованим тарифом. Для
врахування зауважень та пропозицій ліцензіатів з передачі та
постачання електричної енергії та інших зацікавлених сторін проект
нормативного документу розміщений на Інтернет-сайті НКРЕ. На замовлення НКРЕ розроблена методика техніко-економічного
обґрунтування інвестиційних програм та окремих їх розділів для
ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими мережами та
постачання за регульованим тарифом, включаючи форми надання
техніко-економічного обґрунтування. На базі цієї методики
планується впровадити більш прозорий та зручний механізм створення
обґрунтування конкретних розділів інвестиційної програми. Суттєвим напрямом підвищення ефективності інвестиційних
програм є удосконалення нормативної бази щодо закупівлі товарів,
робіт та послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну
діяльність яких встановлює НКРЕ. У звітному періоді розроблений проект нормативного документу,
який удосконалює вказану процедуру. Під час затвердження інвестиційних програм енергопостачальних
компаній НКРЕ передбачає, в першу чергу, інвестиції для виконання
заходів по зниженню технологічних витрат електричної енергії в
електромережах, проведення закупівлі нових чи модернізації діючих
засобів комерційного обліку та поліпшення збутової роботи. Комісія постійно відслідковує стан виконання інвестиційних
програм.
Оптимізація витрат електричної енергії на її транспортування У звітному році Комісією удосконалено стимулюючий механізм
щодо зменшення понаднормативних втрат електричної енергії,
передбачений Порядком визначення відрахувань коштів на поточні
рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії ( v0861227-00 ).
Затверджено нову методику розрахунку понижуючого коефіцієнту, що
застосовується до нормативу відрахування коштів на поточні рахунки
енергопостачальників за наявність понаднормативних втрат в їх
мережах, якою передбачено застосування понижуючого коефіцієнта до
нормативу енергопостачальників, у яких втрати електричної енергії
перевищують нормативні, навіть за умови повних розрахунків за
куповану електричну енергію з оптовим постачальником
електроенергії. Крім того, була значно збільшена абсолютна величина
зазначеного коефіцієнта у порівняні з старою методикою. Внаслідок зазначених заходів за результатами двох останніх
років спостерігається тенденція до зниження понаднормативних втрат
в електромережах ліцензіатів. Слід зазначити, що за рахунок коригування нормативів
відрахування коштів на поточні рахунки енергопостачальних компаній
за понаднормативні втрати та неповні розрахунки з ОРЕ оптовим
постачальником електричної енергії додатково були перераховані
генеруючим компаніям кошти у сумі 264,3 млн. грн. У звітному періоді НКРЕ також спрямовувала свої зусилля на
створення стимулюючих заходів до зниження понаднормативних витрат
електроенергії шляхом надання додаткових фінансових можливостей
через механізм включення частки понаднормативних витрат
електроенергії для споживачів другого класу напруги до роздрібного
тарифу під зобов'язання ліцензіатів знизити понаднормативні
витрати на величину, що не менша половини включеної в тариф частки
понаднормативних витрат, передбачення в тарифі на передачу
електричної енергії коштів для проведення закупівлі нових чи
модернізації діючих засобів комерційного обліку та поліпшення
збутової роботи, застосування жорстких коригуючих коефіцієнтів до
зменшення відрахування при невиконанні енергопостачальною
компанією своїх планів щодо зниження понаднормативних втрат
електричної енергії. Комісія також вживає заходи щодо боротьби з витратами
електроенергії шляхом включення до інвестиційних програм
ліцензіатів заходів, спрямованих на конкретні напрямки роботи
стосовно зниження витрат електроенергії та контролює хід виконання
таких програми. Зокрема, на ці цілі в 2004 році спрямовано 417,9
млн. грн. З метою удосконалення нормативної бази формування нормативних
втрат електричної енергії НКРЕ замовило розроблення методики
визначення нормативу технічних втрат електричної енергії в
електричних мережах енергопостачальних компаній України. Враховуючи суттєвий рівень величини складової технологічних
витрат в структурі роздрібних тарифів на електричну енергію
Комісія вважає за необхідне розширити можливості НКРЕ в контролі
за визначенням нормативних показників технологічних втрат. Для
цього необхідно впровадити необхідне програмне забезпечення та
відповідну базу даних для контрольної перевірки величин
нормативних технологічних втрат. Внаслідок послідовної реалізації зазначених заходів за
результатами трьох останніх років спостерігається стала тенденція
до зниження понаднормативних втрат в мережах енергопостачальних
компаній. У 2004 року середньорічні технологічні втрати зменшились на
3,5 відсоткових пункту в порівнянні з відповідним періодом 2003
року і становили 14,98%. При цьому понаднормативні втрати
зменшились з 5,93% до 3,66%. В ряді таких енергопостачальних
компаній - ВАТ "Кіровоградобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ
"Прикарпаттяобленерго", ВАТ "Сумиобленерго", ВАТ
"Черкасиобленерго", ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" і ТОВ
"Сервіс-Інвест" - рівень фактичних технологічних витрат менше
нормативного. У 2003 році рівень фактичних технологічних витрат
електричної енергії був менше від рівня нормативного тільки у двох
енергокомпаніях: ВАТ "Сумиобленерго" і ТОВ "Сервіс-Інвест". У
деяких енергопостачальних компаній рівень фактичних втрат
електричної енергії наблизився до нормативних. До таких
енергокомпаній в першу чергу слід віднести ВАТ "ЕК
"Житомиробленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ
"Львівобленерго". Разом з тим, деякі енергокомпанії допустили
зростання технологічних витрат електричної енергії в
електромережах. Це такі енергокомпанії як ВАТ "ЕК
"Закарпаттяобленерго", АЕК "Київенерго", ВАТ "ЕК
"Чернівціобленерго". У додатках 3.5.2, 3.5.3 і 3.5.4 ( v199c227-05 ) наведена
динаміка змін технологічних втрат електричної енергії в мережах
енергопостачальних компаній у 2003 та 2004 роках.
3.6. Методологічне регулювання діяльності роздрібного ринку
електричної енергії У 2004 році Комісія постановою від 30.01.2004 N 103
( v0103227-04 ) внесла зміни до Порядку формування роздрібного
тарифу на електроенергію для споживачів (крім населення та
населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за
регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 22.01.2001
N 47 ( v0047227-01 ). Постановою від 25.02.2004 N 185
( v0185227-04 ) внесено зміни до Положення про порядок надання
ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії
побутовим споживачам ( v0184227-01 ), якими запровадила особливий
механізм щомісячної компенсації втрат АЕК "Київенерго" від
постачання електричної енергії побутовим споживачам. Так, за
розрахунком АЕК "Київенерго", втрати від різниці в тарифах для
побутових споживачів (між розрахунковими роздрібними тарифами та
фіксованими) у 2003 році становили 21964 тис. грн. Особливість
запровадженого механізму полягає у тому, що попит споживачів АЕК
"Київенерго" майже повністю задовольняється за рахунок
електроенергії власного виробництва і компенсація втрат компанії
за рахунок Оптової ринкової ціни була б не коректною, тому
розрахована на підставі фактичного споживання електроенергії
населенням сума компенсації включається до розрахунку середньої
закупівельної ціни і, відповідно, роздрібних тарифів компанії. В
результаті у 2004 році компанії відшкодовано втрати від здійснення
постачання електричної енергії побутовим споживачам у сумі 56950
тис. грн. Враховуючи, що АЕК "Київенерго" здійснює продаж надлишку
електричної енергії, виробленої переважно у нічні години ТЕЦ АЕК
"Київенерго", за договором з ДП "Енергоринок" згідно з Правилами
ОРЕ ( v0921227-03 ) за погодинними цінами, які формуються на рівні
нижчому, ніж затверджений НКРЕ тариф на відпуск електричної
енергії для ТЕЦ АЕК "Київенерго", НКРЕ постановою від 25.02.2004
N 184 ( v0184227-04 ) внесла зміни до Порядку формування
роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім
населення та населених пунктів) ліцензіатами з постачання
електроенергії за регульованим тарифом ( v0047227-01 ) згідно з
якими АЕК "Київенерго" при розрахунку фактичної середньої
закупівельної ціни на електроенергію має враховувати вартість
проданої в ОРЕ електричної енергії, виробленої ТЕЦ АЕК
"Київенерго". Протягом 2004 року вносилися зміни до нормативної бази з
питань регулювання (формування) тарифів на послуги суб'єктів
природних монополій. З метою посилення контролю за дотриманням
ліцензіатами з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та постачання електроенергії за регульованим
тарифом встановленої структури тарифів відповідно до затверджених
рівнів тарифів, Комісією постановою від 22.03.2004 N 264
( v0264227-04 ) внесено зміни до Процедури встановлення або
перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами та постачання
електроенергії за регульованим тарифом, затвердженої постановою
НКРЕ від 01.08.2001 N 801 ( v0801227-01 ). Протягом року проводилась робота з ліцензіатами з питань
впровадження нових та вдосконалення існуючих механізмів
регулювання діяльності з виробництва електроенергії, врегулювання
взаємовідносин між суб'єктами ліцензованої діяльності,
застосування тарифів на електроенергію. НКРЕ приймала участь у наданні пропозицій при розробці та
затвердженні Законів України, нормативно-розпорядчих документів і
постанов Кабінету Міністрів України, інструкцій, методик та
положень в електроенергетиці з питань удосконалення тарифної та
цінової політики в паливно-енергетичному комплексі. Протягом року
здійснювалась підготовка відповідей та роз'яснень на численні
запити народних депутатів, споживачів та доручення Кабінету
Міністрів України щодо порядку формування цін і тарифів на
виробництво електроенергії. Крім цього, протягом року надавались
роз'яснення ліцензіатам з виробництва електроенергії щодо
виконання умов та правил здійснення ліцензованої діяльності,
використання податкового та бухгалтерського обліку в процесі
тарифоутворення, надання звітності тощо.
3.7. Основні напрямки вдосконалення цінової і тарифної
політики в електроенергетиці У 2004 році пріоритетним напрямком діяльності НКРЕ щодо
вдосконалення тарифної політики на електричну енергію була робота
з стабілізації рівнів цін і тарифів на енергоносії для споживачів,
що має важливе значення при плануванні видатків, зокрема,
підприємств житлово-комунального господарства, бюджетних
організацій і т.п. З цією метою Комісія розробила і Кабінет
Міністрів України розпорядженням від 17.06.2004 N 380-р
( 380-2004-р ) затвердив зміни до Плану заходів щодо реалізації
довгострокової тарифної політики на оптовому ринку електроенергії
України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26.09.2001 N 451-р ( 451-2001-р ) (далі - План заходів). До
цього Плану увійшли заходи, спрямовані на запобігання
необґрунтованому зростанню цін і тарифів на енергоносії і
забезпечення їх стабільності протягом бюджетного року. Ними,
зокрема, передбачено: 1) затвердження тарифів на послуги суб'єктів природних
монополій у паливно-енергетичному комплексі до прийняття Закону
України "Про Державний бюджет" і введення їх з початку нового
календарного року, що дозволить пов'язати систему регульованих цін
з урахуванням наслідків їх взаємного впливу на економіку в цілому; 2) запровадження системи прогнозування цін на первинні
енергоносії до формування Державного бюджету України на новий
період; 3) розробка цінових індикаторів у регулюванні (тобто заходів,
які впливають на ціни та тарифи через формування витрат та доходів
суб'єктів регулювання): встановлення граничного рівня (нормативу) рентабельності; визначити джерелами фінансування інвестиційної програми
виключно амортизаційні кошти, інші надходження та кредитні
ресурси; стимулювання компаній до зменшення технологічних втрат
електроенергії та заборгованості за куповану в ОРЕ електроенергію; 4) ліквідація перехресного субсидіювання споживачів
енергоносіїв шляхом: скасування встановлених раніше пільг на електроенергію для
споживачів і заборона їх в подальшому (зокрема, відміна пільгового
Порядку встановлення тарифів на електроенергію для Запорізького
алюмінієвого та Запорізького тітано-магнієвого комбінату); поступового, по мірі зростання доходів громадян, наближення
тарифів на електроенергію для населення до рівня ринкових
роздрібних тарифів; 5) запровадження системи показників ефективності
функціонування енергетичних компаній з метою забезпечення
цільового регулювання; 6) розробка та запровадження запобігання виникненню
негативних соціально-економічних наслідків для споживачів у
зв'язку із створенням у регіоні нових ліцензіатів з передачі
електричної енергії; 7) вдосконалення нормативно-методологічної бази регулювання
тарифів на передачу електроенергії магістральними та міждержавними
мережами; 8) розробку методики розрахунку вартості робіт з підключення
споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових
робіт, пов'язаних із ліцензованою діяльністю. На виконання Плану заходів ( 451-2001-р ) Комісією розроблено
проект Методики розрахунку вартості робіт з підключення споживачів
до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт,
пов'язаних із ліцензованою діяльністю, та методологію формування
тарифів з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами. У 2005 році Комісія продовжуватиме працювати над виконанням
Плану заходів ( 451-2001-р ) і передбачає, зокрема, опрацювати
питання щодо: заборони підвищення тарифів на послуги суб'єктів природних
монополій в паливно-енергетичному комплексі на плановий рік після
схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону України про
державний бюджет України на зазначений рік за умови збереження
індексу зростання споживчих цін (індексу інфляції) та середнього
індексу зростання оптових цін промисловості на рівні,
прогнозованому Мінекономіки на поточний та плановий рік; формування витрат за видами ліцензованої діяльності; удосконалення методологій формування тарифів на передачу та
постачання електроенергії; поетапного, по мірі зростання реальних доходів, підвищення
тарифів на електричну енергію для населення з метою забезпечення
повного відшкодування населенням витрат на виробництво, передачу
та постачання електроенергії і погодження зазначеного питання
Кабінетом Міністрів України з профспілками; унесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами ( z0408-96 ), згідно з якими умови функціонування
ліцензіатів не повинні призводити до погіршення надійності
енергопостачання та негативних соціально-економічних наслідків для
споживачів.
4. Нормативно-правове регулювання та цінова
і тарифна політика в нафтогазовому комплексі
4.1. Нормативно-правове регулювання в нафтогазовому комплексі Відповідно до Указів Президента України від 19 серпня 1997
року N 853/97 ( 853/97 ) "Про заходи щодо реалізації державної
політики у сфері природних монополій" та від 19 листопада 2001
року N 1097/2001 ( 1097/2001 ) "Про Основні напрями конкурентної
політики на 2000-2004 роки" НКРЕ у 2004 році проводила послідовну
роботу з поліпшення державного регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій у нафтогазовому комплексі, сприяння розвитку
конкуренції з постачання газу, захисту прав споживачів природного
газу, удосконалення чинного законодавства в нафтогазовому
комплексі. Функціонування ринку газу в Україні здійснюється згідно з
Порядком забезпечення галузей національної економіки та населення
природним газом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 27.12.2001 N 1729 ( 1729-2001-п ), та ліцензійними
умовами здійснення окремих видів підприємницької діяльності,
затвердженими НКРЕ. У звітному періоді НКРЕ значну увагу приділяла упорядкуванню
власних нормативних актів, що регулюють діяльність суб'єктів
господарської діяльності у нафтогазовому комплексі, затверджених в
попередні роки, та приведенню їх у відповідність до змін чинного
законодавства. НКРЕ розробила та внесла зміни до Правил надання населенню
послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 09.12.1999 р. N 2246 ( 2246-99-п ).
Зазначені зміни затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 14.04.2004 N 476 ( 476-2004-п ) та спрямовані на приведення
положень Правил надання населенню послуг з газопостачання до вимог
законодавства про захист прав споживачів, а саме, передбачена
відповідальність газопостачальної та газотранспортної організації
за: постачання споживачу газу, якісні показники та тиск якого не
відповідають вимогам нормативних документів; відмову споживачу в припиненні газопостачання або відключенні
окремих газових приладів, пристроїв та проведенні перерахунку за
фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності
лічильників газу; несвоєчасне надання інформації або надання інформації, що не
відповідає дійсності; надання неякісних та несвоєчасних послуг (передбачених
договором про надання послуг з газопостачання) з технічного
обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем
газопостачання та дворових газопроводів будинків, що виконуються
за рахунок експлуатаційних витрат (планове технічне
обслуговування) або за заявою споживача; шкоду, заподіяну житловому приміщенню і майну споживача, а
також його життю, здоров'ю та навколишньому середовищу; безпідставне припинення газопостачання. На виконання абзацу 5 статті 5 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) були оприлюднені проекти постанов НКРЕ "Про
затвердження Правил підключення об'єктів системи газопостачання до
газових мереж" та "Про затвердження Методики розрахунку плати
(вартості робіт, послуг) за підключення до газових мереж",
розроблені відповідно до вимог Указу Президента України від 19
листопада 2001 року N 1097/2001 ( 1097/2001 ) "Про Основні напрями
конкурентної політики на 2002-2004 роки". Прийняття цих постанов
забезпечить встановлення єдиного порядку в процедурі підключення
до діючих газових мереж новозбудованих та/або реконструйованих
об'єктів системи газопостачання різних форм власності, у тому
числі вимоги щодо отримання технічних умов на виконання проектної
документації, будівництва та приймання в експлуатацію об'єктів
систем газопостачання. Основними напрямками діяльності НКРЕ в частині регулювання
нафтогазового комплексу у 2005 році є продовження розпочатої
роботи із створення та удосконалення нормативно-правової бази для
функціонування конкурентного ринку газу в Україні, контроль за
ліцензованою діяльністю господарюючих суб'єктів у нафтогазовому
комплексі, захист прав споживачів. Однією з нагальних проблем, що потребують особливої уваги, є
реформування ринку природного газу. Сьогодні газова галузь України
характеризується високим ступенем монополізації, недостатньою
прозорістю та недосконалою організаційною структурою управління.
Крім того, існуючі нормативно-правові акти не забезпечують
комплексного законодавчого регулювання, не відповідають окремим
вимогам законодавства Європейського Союзу, а ряд важливих питань
галузі взагалі не врегульовано на законодавчому рівні. До таких
питань, у першу чергу, належать: відсутність закону про ринок
газу, процедури доступу до газотранспортної системи тощо.
Прийняття Закону України "Про засади функціонування ринку
природного газу в Україні" дозволить удосконалити та закріпити на
законодавчому рівні систему регулювання діяльності у газовому
секторі економіки, створити умови для ефективного функціонування
газотранспортної системи України, гармонізувати законодавство
України з законодавством ЄС щодо ринку газу. Найближчим часом передбачається: ввести в дію Правила підключення об'єктів газопостачання до
газових мереж та Методику розрахунку плати (вартості робіт,
послуг) за підключення до газових мереж; на виконання вимог Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та Закону України "Про
житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ) внести зміни до Типового
договору про надання послуг з газопостачання, затвердженого
постановою НКРЕ від 04.01.2000 N 1 ( z0057-00 ).
4.2. Цінова і тарифна політика у нафтогазовому комплексі Згідно з повноваженнями, наданими Указами Президента України
від 14.03.1995 N 213/95 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України", від 30.10.2000 N 1167/2000
( 1167/2000 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", від 19.08.1997 N 853/97 ( 853/97 )
"Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних
монополій", відповідно до Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 N
1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо
регулювання цін (тарифів)" та від 27.11.2001 N 1729
( 1729-2001-п ) "Про порядок забезпечення галузей національної
економіки та населення природним газом" Національна комісія
регулювання електроенергетики України здійснює державне
регулювання цін на природний газ шляхом встановлення граничних
рівнів цін на природний газ для всіх категорій споживачів
(населення, бюджетні установи і організації, підприємства
комунальної теплоенергетики, промислові споживачі) та регулювання
тарифів на транспортування природного газу (магістральними та
розподільними трубопроводами), тарифів на його зберігання і
постачання та тарифів на транспортування нафти і аміаку
магістральними трубопроводами.
Щодо цін на природний газ для категорій споживачів Ціни на природний газ для потреб населення, бюджетних установ
та підприємств комунальної теплоенергетики є незмінними з квітня
1999 року. Граничний рівень оптової ціни на природний газ для
населення становить 185 грн. за 1000 куб.м з урахуванням ПДВ та
тарифів на транспортування та постачання природного газу
(постанова НКРЕ від 18.03.1999 N 337 ( v0337227-99 ), для
бюджетних установ і організацій - 231 грн. за 1000 куб.м
(постанова НКРЕ від 14.01.2004 N 21 ( v0021227-04 ). З 1 січня 2004 року відповідно до статті 9 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) операції з
продажу ввезеного природного газу на митну територію України за
зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на виконання
міжнародних договорів України, крім операцій з продажу такого газу
для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є
платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою
податку на додану вартість. У зв'язку з цим, постановою НКРЕ від
14.01.2004 N 22 ( v0022227-04 ) "Про затвердження граничних рівнів
оптової ціни на природний газ для підприємств комунальної
теплоенергетики, теплових електростанцій, електроцентралей та
котелень суб'єктів господарювання, в т.ч. блочних (модульних)
котелень" було затверджено за погодженням з Мінекономіки два
граничних рівні оптової ціни на газ природний для підприємств
комунальної теплоенергетики, які: є платниками податку на додану вартість у розмірі 210,0 грн.
за 1000 куб.м з урахуванням податку на додану вартість та тарифу
на транспортування природного газу з ПДВ; не є платниками податку на додану вартість у розмірі 241,5
грн. за 1000 куб.м з урахуванням податку на додану вартість та
тарифу на транспортування природного газу з ПДВ. У зв'язку з набуттям чинності з 1 січня 2005 року Закону
України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ), з
метою приведення у відповідність цін на природний газ для
підприємств комунальної теплоенергетики до норм Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) НКРЕ постановою від
30.12.2004 N 1281 ( v1281227-04 ) "Про затвердження граничного
рівня оптової ціни на природний газ для підприємств комунальної
теплоенергетики, теплових електростанцій, електроцентралей та
котелень суб'єктів господарювання, в тому числі блочних
(модульних) котелень" за погодженням з Мінекономіки затвердила
граничний рівень оптової ціни на газ природний для підприємств
комунальної теплоенергетики у розмірі 241,5 грн. за 1000 куб.м з
урахуванням податку на додану вартість та тарифу на
транспортування природного газу, постачання природного газу (за
умови постачання за регульованим тарифом) з ПДВ. Діючі роздрібні ціни на природний газ для побутових потреб
населення та індивідуального опалення будинків складають: при
споживанні за лічильником - 17,5 коп. за 1 куб.м, при споживанні
за відсутності лічильника - 19,0 коп. за 1 куб.м. Сьогодні населення, бюджетні організації та комунальні
підприємства не відшкодовують повністю витрат, пов'язаних з
реалізацією природного газу (населення відшкодовує лише 54
відсотки, бюджетні організації - 70 відсотків, комунальні
підприємства - 64 відсотки реального рівня ціни природного газу).
НАК "Нафтогаз України", компенсуючи різницю в цінах на газ
природний, фактично субсидує соціальні категорії споживачів за
рахунок газової галузі. Функціонування дієвого ринку природного газу в Україні
можливе тільки при повному відшкодуванні ціни на газ природний
усіма категоріями споживачів. Лібералізація цін на природний газ
для споживачів соціальної сфери є одним з основних завдань які
необхідно вирішувати в газовій галузі. НКРЕ підготовлено та направлено до Кабінету Міністрів
України, Мінекономіки та Мінфіну пропозиції щодо підвищення
граничного рівня ціни на природний газ для бюджетних установ і
організацій на рівні повного відшкодування ними вартості
природного газу з 01.01.2005 у розмірі 350,00 грн. за 1000 куб.м
(зростання до діючої ціни складе 52%). Щодо цін на природний газ для населення та підприємств
комунальної теплоенергетики, то Комісія вважає за можливе
здійснити поетапне підвищення цін на природний газ для них. Перший
етап (підвищення граничних рівнів ціни на природний газ для
населення та підприємств комунальної теплоенергетики на 25%)
доцільно здійснити з 01.04.2005 року після закінчення
опалювального періоду. Після першого етапу впорядкування цін за
результатами аналізу прийняти рішення щодо подальшого приведення у
відповідність цін для зазначених категорій споживачів. Таке поступове підвищення цін на природний газ необхідно та
доцільно запроваджувати лише за умови зростання реальних доходів
населення, передбачення в Державному бюджеті видатків на покриття
додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням цін. З метою відшкодування витрат НАК "Нафтогаз України"
пов'язаних з реалізацією природного газу промисловим споживачам та
забезпечення у повному обсязі розрахунків за газ, закуплений за
зовнішньоекономічними контрактами, протягом 2004 року НКРЕ за
погодженням з Мінекономіки поетапно підвищувала граничний рівень
ціни на природний газ для зазначеної категорії споживачів: постановою НКРЕ від 18.02.2004 N 158 ( v0158227-04 ) з
19.02.2004 ціну затверджено на рівні 284,55 грн. за 1000 куб.м
(без урахування ПДВ та тарифів на транспортування та постачання
природного газу); постановою НКРЕ від 30.03.2004 N 297 ( v0297227-04 ) з
01.04.2004 - 310,00 грн. за 1000 куб.м; постановою НКРЕ від 30.04.2004 N 436 ( v0436227-04 ), з
01.05.2004 - 315,00 грн. за 1000 куб.м; постановою НКРЕ від 16.07.2004 N 730 ( v0730227-04 ) з
01.08.2004 - 321,30 грн. за 1000 куб.м; постановою НКРЕ від 25.08.2004 N 838 ( v0838227-04 ) з
01.09.2004 - 327,30 грн. за 1000 куб.м. За 2004 рік середня ціна реалізації природного газу для
промислових споживачів зросла порівняно з 2003 роком на 35 грн. за
1000 куб.м або на 13 відсотків.
Щодо тарифів на транспортування, зберігання та постачання
природного газу Діючий сьогодні механізм встановлення тарифів на послуги з
транспортування природного газу передбачає встановлення єдиного
загального тарифу на транспортування природного газу для всіх
споживачів України за виключенням споживачів, які отримують
природний газ безпосередньо з магістральних трубопроводів. Такі
споживачі сплачують за зазначену послугу за середнім тарифом на
транспортування газу магістральними трубопроводами, встановленим
для ДК "Укртрансгаз". Розмір загального тарифу визначається як сума середнього
розрахункового тарифу на транспортування газу розподільними
мережами та середнього розрахункового тарифу на транспортування
газу магістральними трубопроводами. Тарифи на транспортування природного газу розподільними
трубопроводами для відкритих акціонерних товариств з газифікації
та газопостачання встановлюються, виходячи з рівня їх
експлуатаційних витрат, пов'язаних з транспортуванням, та обсягів
транспортованого газу. Тарифи на транспортування природного газу
магістральними трубопроводами по регіонах визначені як різниця між
розміром загального тарифу та тарифом, затвердженим для
розподільних мереж у цьому регіоні. До 1 травня 2004 року діяли тарифи на транспортування
природного газу, затверджені постановою НКРЕ від 29.01.2001 N 73
( v0073227-01 ), які введені в дію з 1 лютого 2001 року: розмір загального тарифу 43,75 грн. за 1000 куб.м (без ПДВ); розмір середнього розрахункового тарифу на транспортування
газу розподільними мережами 19,50 грн. за 1000 куб.м (без ПДВ); розмір середнього розрахункового тарифу на транспортування
газу магістральними трубопроводами 24,25 грн. за 1000 куб.м (без
ПДВ). У зв'язку зі зміною величини витрат, обсягів транспортування
та постачання природного газу з 1 травня 2004 року було
затверджено нові тарифи на транспортування та постачання
природного газу (постанова від 30.04.2004 N 437 ( v0437227-04 ): розмір загального тарифу - 47,50 грн. за 1000 куб.м (без
ПДВ); розмір розрахункового середнього тарифу на транспортування
газу розподільними мережами - 23,25 грн. за 1000 куб.м (без ПДВ); розмір розрахункового середнього тарифу на транспортування
газу магістральними трубопроводами - 24,25 грн. за 1000 куб.м (без
ПДВ); розмір розрахункового середнього тарифу на постачання
природного газу - 13,20 грн. за 1000 куб.м (без ПДВ). З метою удосконалення механізму тарифоутворення, НКРЕ
відійшла від механізму загального тарифу на транспортування
природного газу для споживачів Західного регіону АР Крим та
Арабатської стрілки (Херсонська обл.), так як загальна вартість
послуг з транспортування природного газу для споживачів
зазначеного регіону не відповідає рівню затвердженого загального
тарифу. Тариф на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами для ДАТ "Чорноморнафтогаз" складає 24,0 грн. за
1000 куб.м з урахуванням ПДВ (постанова НКРЕ від 10.03.2000 N 222
( v0222227-00 ), тариф є незмінним з 2000 року). Тарифи на зберігання природного газу для ДК "Укртрансгаз" і
ДАТ "Чорноморнафтогаз" відповідно складають: 12,0 грн. за 1000 куб.м з урахуванням ПДВ (постанова НКРЕ від
27.04.2000 N 447 ( v0447227-00 ); 23,1 грн. за 1000 куб.м без урахування ПДВ (постанова НКРЕ
від 11.06.2003 N 545 ( v0545227-03 ).
Щодо тарифів на транспортування нафти магістральними
трубопроводами Транспортування нафти магістральними трубопроводами здійснює
ВАТ "Укртранснафта". Згідно з наданими повноваженнями НКРЕ затверджує тарифи на
транспортування нафти магістральними трубопроводами на вітчизняні
нафтопереробні заводи для споживачів України. Тарифи встановлені
по маршрутах транспортування, виходячи з витрат нафтотранспортних
підприємств та обсягів транспортування нафти. На транзитні
маршрути ВАТ "Укртранснафта" встановлює тарифи самостійно згідно з
Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ). У 2003 році рівень тарифів на транспортування нафти
магістральними трубопроводами на нафтопереробні заводи України
було приведено у відповідність до діючої Методики (постанова НКРЕ
від 22.01.2003 N 56 ( v0056227-03 ) "Про тарифи на транспортування
нафти магістральними нафтопроводами ВАТ "Укртранснафта" для
споживачів України"). Постановою НКРЕ від 17.11.2004 N 1118 ( v1118227-04 )
затверджено ВАТ "Укртранснафта" тарифи на нові маршрути
транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів
України: по маршруту 32 км Держкордон України - НПК "Нафтохімік
Прикарпаття" у розмірі 22,40 грн. за 1 т (без ПДВ); по маршруту НПС "Долина" - НПК "Нафтохімік Прикарпаття" у
розмірі 6,10 грн. за 1 т (без ПДВ). Питомий тариф за 2004 рік склав в цілому по ВАТ
"Укртранснафта" 3,30 грн. за 100 ткм, що на 3 відсотки більше ніж
у 2003 році.
Щодо тарифів на транспортування рідкого аміаку магістральними
трубопроводами Транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами
здійснює УДП "Укрхімтрансаміак". Згідно наданих повноважень НКРЕ встановлює тарифи на
транспортування рідкого аміаку українського походження,
виготовленого із давальницької та власної сировини, магістральними
трубопроводами залежно від рівня індикативних цін на аміак, який
склався на світовому ринку. Встановлення розміру таких тарифів
було обумовлено необхідністю підтримки вітчизняних виробників
аміаку, так як собівартість виробництва вітчизняного аміаку значно
вища за собівартість імпортованого. Тариф на транзит аміаку
трубопровідним транспортом через територію України затверджений
Міністерством промислової політики складає 2 дол. США за 1 тонну в
розрахунку на 100 км і НКРЕ не регулюється. Сьогодні в Україні діє шкала тарифів на транспортування
рідкого аміаку українського походження, виготовленого з
давальницької та власної сировини, магістральним аміакопроводом
залежно від рівня індикативних цін на аміак для УДП
"Укрхімтрансаміак", затверджених постановою від 27.09.2002 року
N 1067 ( v1067227-02 ) "Про тарифи на транспортування аміаку
магістральними трубопроводами". Питомий тариф при нижній шкалі
індикативних цін на аміак становить 4,00 грн. за 100 ткм (без ПДВ)
для розрахунків з резидентами України і відповідно 0,90 дол. США
(з ПДВ) для розрахунків з нерезидентами, по верхній шкалі
відповідно 8,9 грн. за 100 ткм і 2 дол. США. Так як рівень індикативної ціни на аміак протягом 2004 року
знаходився в межах 110-275 дол. США за 1 тонну, питомий тариф
склав в цілому по підприємству 10,0 грн. за 100 ткм (без ПДВ), у
тому числі українського аміаку - 8,9 грн. за 100 ткм (без ПДВ) або
2 дол. США (з ПДВ). Порівняно з 2003 роком питомий тариф у цілому по підприємству
зріс на 2 відсотки, в т.ч. по українському аміаку на 13 відсотків. Національна комісія регулювання електроенергетики проводить
постійну роботу, спрямовану на перегляд рівнів цін на природний
газ для споживачів, тарифів на послуги з транспортування газу
природного, нафти, нафтопродуктів, рідкого аміаку, тарифів на
зберігання та постачання природного газу з метою встановлення
економічно обґрунтованих показників, які б дозволяли підприємствам
нафтогазового комплексу нормально функціонувати і підтримувати
газовидобувну галузь, газотранспортну і нафтотранспортну системи у
належному фінансовому та технічному стані. Основними завданнями удосконалення цінової політики в
нафтогазовому комплексі на 2005 рік є: - перегляд рівня ціни на газ природний для соціальних
категорій споживачів з метою поетапного приведення його до рівня
повного відшкодовування витрат, пов'язаних з його реалізацією; - приведення у відповідність тарифів на транспортування та
постачання природного газу по підприємствах з газопостачання та
газифікації; - зміна механізму встановлення цін на природний газ та
тарифів на послуги з його транспортування.
5. Ліцензійна діяльність в електроенергетиці
та нафтогазовому комплексі
5.1. Нормативно-правові засади ліцензування в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі Основним нормативно-правовим актом України, що регулює
відносини в сфері ліцензування, є Закон України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). Ліцензування
видів господарської діяльності у нафтогазовому комплексі,
перелічених у статті 9 Закону, а саме, транспортування нафти,
нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування
природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим
тарифом; зберігання природного газу - здійснюється НКРЕ згідно з
нормами цього Закону та ряду постанов Кабінету Міністрів України,
прийнятих згідно з цим Законом. Що стосується ліцензування в електроенергетиці, то статтею 2
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) передбачено, що ліцензування у сфері
електроенергетики здійснюється згідно з законом, що регулює
відносини у цій сфері. Законом, що визначає правові, економічні та
організаційні засади діяльності у сфері електроенергетики і
регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею,
постачанням і використанням енергії, є Закон України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ). Статтею 11 цього Закону
визначено, що державне регулювання діяльності в електроенергетиці
провадиться, зокрема, шляхом надання ліцензій на здійснення
окремих видів діяльності в електроенергетиці. Ліцензування
діяльності в електроенергетиці здійснюється відповідно до
Положення про порядок видачі ліцензій Національною комісією
регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 1999 року N 753 ( 753-99-п ), яке
до набрання чинності Законом України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" було основним нормативно-правовим
актом, на підставі якого НКРЕ здійснювала ліцензування діяльності
як у електроенергетиці, так і у нафтогазовому комплексі. За роки своєї діяльності Комісія створила нормативно-правову
базу ліцензування в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі і
на підставі власного досвіду та аналізу світової практики постійно
здійснює заходи, спрямовані на удосконалення відповідних
вітчизняних механізмів ліцензування, як це вимагають ринкові
перетворення в Україні та інтеграція України до Європейського
Союзу. Важливим кроком у напрямку удосконалення
нормативно-правової бази ліцензування діяльності в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі має стати прийняття
постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України", проект якої розроблено НКРЕ.
Проект передбачає: удосконалення механізму та процедур ліцензування,
передбачених Положенням про порядок видачі ліцензій Національною
комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 1999 р. N 753 ( 753-99-п ); доповнення Переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня
2001 р. N 756 ( 756-2001-п ), вичерпним переліком документів,
необхідних для отримання ліцензій на право провадження
господарської діяльності у нафтогазовому комплексі. У звітному році проект постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
був погоджений із заінтересованими центральними органами
виконавчої влади та поданий до Кабінету Міністрів України.
Реалізація проекту сприятиме підвищенню ефективності державного
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів,
що діють на суміжних ринках в електроенергетиці та нафтогазовому
комплексі.
5.2. Ліцензування підприємницької діяльності в
електроенергетиці У своїй роботі з ліцензування підприємницької діяльності як у
електроенергетиці, так і у нафтогазовому комплексі НКРЕ керується
єдиними загальнодержавними принципами у сфері ліцензування,
зокрема, забезпечення рівності прав і законних інтересів усіх
суб'єктів господарювання, захист прав споживачів, забезпечення
безпеки держави тощо. Процес ліцензування здійснюваний НКРЕ, є об'єктивним і
прозорим. Питання ліцензування розглядаються виключно на відкритих
засіданнях Комісії, порядок денний яких публікується у засобах
масової інформації. Рішення Комісії з питань ліцензування
оформлюються у вигляді постанов згідно з Регламентом Комісії. Діяльність з видачі Комісією ліцензій на право здійснення
підприємницької діяльності в електроенергетиці започаткована у
1996 році. За цей період Комісією видано 1469 ліцензій суб'єктам
підприємництва, що здійснюють діяльність з виробництва електричної
енергії, з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами, з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами, з оптового
постачання електричної енергії, з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом, з постачання електричної енергії за
нерегульованим тарифом, кількість яких за видами діяльності
наведена у таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
----------------------------------------------------------------------- | Види |Кількість|Кількість|Кількість |Кількість |Кількість | | діяльності | виданих | виданих |анульованих|зупинених | чинних | | |ліцензій |ліцензій | ліцензій |ліцензій |ліцензій | | | у | у 2004 | на | на | на | | |1996-2004| році |01.01.2005 |01.01.2005|01.01.2005| | | роках | | | | | |---------------+---------+---------+-----------+----------+----------| |Виробництво | 242 | 20 | 125 | - | 117 | |електроенергії | | | | | | |---------------+---------+---------+-----------+----------+----------| |Передача | 2 | - | 1 | - | 1 | |електроенергії | | | | | | |магістральними | | | | | | |та | | | | | | |міждержавними | | | | | | |електромережами| | | | | | |---------------+---------+---------+-----------+----------+----------| |Передача | 60 | 1 | 7 | 1 | 52 | |електроенергії | | | | | | |місцевими | | | | | | |(локальними) | | | | | | |електромережами| | | | | | |---------------+---------+---------+-----------+----------+----------| |Оптове | 3 | - | 2 | - | 1 | |постачання | | | | | | |електроенергії | | | | | | |---------------+---------+---------+-----------+----------+----------| |Постачання | 47 | - | 4 | 2 | 41 | |електроенергії | | | | | | |за | | | | | | |регульованим | | | | | | |тарифом | | | | | | |---------------+---------+---------+-----------+----------+----------| |Постачання | 1115 | 75 | 806 | 1 | 308 | |електроенергії | | | | | | |за | | | | | | |нерегульованим | | | | | | |тарифом | | | | | | |---------------+---------+---------+-----------+----------+----------| |Всього: | 1469 | 96 | 945 | 4 | 520 | -----------------------------------------------------------------------
З наведеної таблиці випливає, що на оптовому ринку
електричної енергії України працює один ліцензіат з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними
електромережами ДП "НЕК "Укренерго", а ліцензіатом з оптового
постачання електричної енергії сьогодні є ДП "Енергоринок". На сьогодні чинними є 117 ліцензій на виробництво електричної
енергії. Найбільш значний обсяг електричної енергії в Україні
виробляють 8 ліцензіатів, встановлена потужність електростанцій
кожного з яких становить понад 1000 МВт (ДП "НАЕК "Енергоатом",
генеруючі компанії теплових електростанцій, ВАТ "Укргідроенерго",
АЕК "Київенерго"), та 15 ліцензіатів - власників теплових
електростанцій та теплоелектроцентралей, встановлена потужність
яких перевищує 100 МВт. Встановленою потужністю генеруючого
обладнання від 20 до 100 МВт характеризуються 27 ліцензіатів, які,
в основному, виробляють електричну енергію на
теплоелектроцентралях та блок-станціях крупних промислових
підприємств. Ліцензіатів - власників малих ГЕС і ТЕЦ, блок-станцій
та вітрових електростанцій, встановлена потужність електростанцій
яких не перевищує 20 МВт, налічується 67. Серед постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом, ліцензії яких є чинними, налічується 41 юридична особа.
Серед них - 27 обласних енергопостачальних компаній на території
25 областей і міст Києва та Севастополя, а також 14 компаній,
територія здійснення діяльності яких визначається територією
розташування власних місцевих (локальних) електричних мереж, які
можуть знаходитися на території однієї області або на території
декількох областей. Власниками чинних на 01.01.2005 ліцензій на постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом є 308 юридичних
осіб, проте менш ніж п'ятнадцять відсотків з них скористувалися
правом на здійснення цієї діяльності на оптовому ринку електричної
енергії України у 2004 році. Власників чинних ліцензій на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами на сьогодні налічується 52
юридичні особи. Серед них вищезазначені ліцензіати з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом та власники
електричних мереж, що виникли в результаті реструктуризації
галузей промисловості і основною діяльністю яких є передача
електричної енергії. Як видно з таблиці 5.1, у звітному році видано лише одну
ліцензію на передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, а на постачання електричної енергії за
регульованим тарифом - не видано жодної ліцензії. Проте питання,
безпосередньо пов'язані з ліцензуванням діяльності з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом, зокрема
визначення, розмежування та розширення території здійснення
ліцензованої діяльності працюючих ліцензіатів, розглядалися
Комісією неодноразово. Складність вирішення таких питань
пояснюється тим, що в деяких випадках, а саме на межах
географічної території адміністративно-територіальної одиниці,
контури розташування місцевих (локальних) електричних мереж
обласної енергопостачальної компанії можуть не збігатися з
географічною територією відповідно до
адміністративно-територіального поділу, що пояснюється існуючими
схемами місцевих (локальних) електромереж, що функціонували до
структурної перебудови в електроенергетиці. Завдяки опису
території здійснення ліцензованої діяльності ліцензіата, який крім
назви території відповідно до адміністративно-територіального
поділу України, де розташовані місцеві (локальні) електричні
мережі ліцензіата, містить також контурне нанесення на географічні
карти кордонів територій, на яких розташовані місцеві (локальні)
електричні мережі ліцензіата, а також пооб'єктний перелік
електричних мереж (якщо електричні мережі одного ліцензіата
знаходяться всередині території здійснення ліцензованої діяльності
іншого ліцензіата), в кожному конкретному випадку НКРЕ приймає
вірне, взаємоприйнятне для всіх сторін рішення з питань
правомірності постачання електричної енергії споживачу тим чи
іншим постачальником електричної енергії за регульованим тарифом.
5.3. Ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому
комплексі Ліцензування діяльності у нафтогазовому комплексі було
розпочато у 1999 році. На сьогодні кількість виданих ліцензій, що
дають право на постачання природного газу за нерегульованим
тарифом, постачання природного газу за регульованим тарифом,
транспортування природного та нафтового газу розподільними
трубопроводами, транспортування нафти магістральними
трубопроводами, транспортування нафтопродуктів магістральними
трубопроводами, транспортування природного газу магістральними
трубопроводами, зберігання природного газу, становить 1488,
інформація щодо видачі та анулювання яких за видами діяльності,
наведена у таблиці 5.2.
Таблиця 5.2
-------------------------------------------------------------------- | Види діяльності |Кількість|Кількість|Кількість |Кількість | | | виданих | виданих |анульованих| чинних | | |ліцензій |ліцензій | ліцензій |ліцензій | | | у | у 2004 |станом на |станом на | | |1999-2004| році |01.01.2005 |01.01.2005| | | роках | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------| |Транспортування нафти | 4 | 1 | 3 | 1 | |магістральними | | | | | |трубопроводами | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------| |Транспортування | 2 | - | 1 | 1 | |нафтопродуктів | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------| |Транспортування | 5 | - | 3 | 2 | |природного газу | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------| |Транспортування | 63 | 7 | 10 | 53 | |природного та нафтового| | | | | |газу розподільними | | | | | |трубопроводами | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------| |Постачання природного | 60 | 5 | 9 | 51 | |газу за регульованим | | | | | |тарифом | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------| |Постачання природного | 1350 | 122 | 915 | 435 | |газу за нерегульованим | | | | | |тарифом | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------| |Зберігання природного | 4 | - | 2 | 2 | |газу | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------| |Всього: | 1488 | 135 | 943 | 545 | --------------------------------------------------------------------
Ліцензію на транспортування нафти магістральними
трубопроводами має один суб'єкт господарювання - ВАТ
"УКРТРАНСНАФТА", ліцензію на транспортування нафтопродуктів
магістральними трубопроводами має ДП "ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС"
Південно-західного відкритого акціонерного товариства
трубопровідного транспорту нафтопродуктів. Ліцензії на право провадження господарської діяльності з
постачання природного газу за регульованим тарифом має 51 суб'єкт
господарювання, у тому числі 42 відкритих акціонерних товариств з
газопостачання та газифікації (25 облгазів та 17 міськгазів). Ліцензії на право провадження господарської діяльності з
транспортування природного і нафтового газу розподільними
трубопроводами мають 53 суб'єкти господарювання, з яких 42
відкритих акціонерних товариств з газопостачання та газифікації.
Крім облгазів та міськгазів серед ліцензіатів є також промислові
підприємства, які для транспорту газу використовують власні
трубопроводи. Ліцензії на право провадження господарської діяльності з
транспортування природного газу магістральними трубопроводами та
зберігання природного газу мають два ліцензіати: ДК "Укртрансгаз
"НАК "Нафтогаз України" та ДАТ "Чорноморнафтогаз". Протягом 2004
року до Комісії надійшло декілька звернень суб'єктів
господарювання щодо наміру отримати ліцензію на транспортування
природного газу магістральними трубопроводами за допомогою
збудованих ними окремих фрагментів магістральних трубопроводів або
придбаних чи орендованих ділянок магістрального трубопроводу.
Оскільки магістральний трубопровідний транспорт має важливе
народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю
України, питання щодо можливості ліцензування діяльності таких
суб'єктів господарювання вирішуються у відповідності до Законів
України "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ), "Про нафту і
газ" ( 2665-14 ), "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 )
з урахуванням головного пріоритету - збереження цілісності
газотранспортної системи України. Що стосується конкурентного сегменту ринку, то загальна
кількість ліцензій на постачання природного газу за нерегульованим
тарифом становить 1350. На цей час є чинними лише 435 ліцензій, а
915 ліцензій були анульовані або втратили чинність у зв'язку з
закінченням терміну дії. Слід зазначити, що скорочення кількості
працюючих постачальників природного газу за нерегульованим тарифом
та послаблення конкуренції на ринку газу спричинене існуванням
"НАК "Нафтогаз України" у її нинішньому вигляді. Сфера діяльності
"НАК "Нафтогаз України" в особі її дочірніх компаній поширена на
ринки, які знаходяться у стані природної монополії, та на суміжні
ринки. Таким чином, можна констатувати, що конкуренція на ринку
природного газу фактично відсутня, а існування ліцензіатів, які
постачають газ за нерегульованим тарифом, втрачає сенс. Сприятливими умовами для розвитку і діяльності працюючих на
ринку природного газу суб'єктів господарювання буде встановлення
єдиних правил функціонування ринку природного газу та їх
закріплення на рівні закону. На сьогодні у Верховній Раді України
зареєстровано два законопроекти, що визначають правові, економічні
та організаційні основи функціонування ринку природного газу та
направлені на врегулювання відносин між суб'єктами ринку
природного газу. Це законопроект N 4024 від 25.07.2003 "Про основи
функціонування ринку природного газу" та законопроект N 4024-1 від
06.07.2004 "Про основи функціонування ринку природного газу".
Наявність двох альтернативних законопроектів, направлених на
правове врегулювання відносин між суб'єктами ринку природного
газу, дозволить знайти оптимальний варіант організації ринку
природного газу в Україні.
5.4. Реалізація контрольних функцій Комісії щодо виконання
ліцензіатами Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності Функції контролю за дотриманням ліцензіатами Законів України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), "Про нафту і газ" ( 2665-14 ), Указу
Президента України "Про заходи щодо реалізації державної політики
у сфері природних монополій" ( 853/97 ) та ліцензійних умов
здійснення підприємницької діяльності в електроенергетичному та
нафтогазовому комплексах виконуються управлінням ліцензійного
контролю та територіальних представництв, а також територіальними
представництвами (ТП) НКРЕ на місцях. НКРЕ впроваджена в практику цілісна система контролю за
ліцензованою діяльністю ліцензіатів електроенергетичного та
нафтогазового комплексів. Контроль здійснюється у напрямках
дотримання ліцензіатами законодавства та ліцензійних умов,
державної дисципліни цін та порядку формування роздрібних цін та
тарифів, затверджених структур тарифів, затвердженого НКРЕ порядку
закупівлі товарів, робіт та послуг на тендерних умовах, виконання
правил користування електроенергією та природним газом та ін. Контроль здійснюється шляхом аналізу відомчої і державної
статистичної звітності, провадяться планові і позапланові
перевірки, в тому числі і спільні з представниками Мінпаливенерго
України, ДПА, Держенергонагляду, Головного контрольно-ревізійного
управління, прокуратури, СБ України, УБОП, Антимонопольного
комітету, інших органів виконавчої влади. Планові перевірки провадяться відповідно до затвердженого
графіку раз на рік. Позапланові перевірки здійснюються у випадках
виявлення порушень чи невідповідностей у звітності ліцензіатів,
звернень органів виконавчої влади чи правоохоронних органів, скарг
споживачів чи ліцензіатів, а також у випадках звернення
ліцензіатів до НКРЕ щодо перегляду рівнів затверджених раніше
тарифів на виробництво, передачу та постачання електричної
енергії, зберігання та постачання природного газу, транспортування
природного газу, нафти та нафтопродуктів. У 2004 році територіальними представництвами НКРЕ було
здійснено 1335 перевірок ліцензіатів, з яких 814 в
електроенергетичному та 521 перевірку в нафтогазовому комплексі, в
т.ч. 137 перевірок ліцензіатів з виробництва електроенергії, 67 з
передачі електроенергії, 350 з постачання електроенергії за
нерегульованим тарифом та 259 з постачання електроенергії за
регульованим тарифом, 1 з оптового постачання електроенергії, 68 з
постачання природного газу за регульованим тарифом і 391 за
нерегульованим тарифом, 2 із зберігання природного газу, 58 з
транспортування природного та нафтового газу розподільними
трубопроводами, 1 із транспортування природного газу
магістральними трубопроводами, 1 з транспортування нафти
магістральними трубопроводами. Виявлені під час проведення перевірок порушення ліцензійних
умов ліцензіатами електроенергетичного та нафтогазового комплексів
НКРЕ розглянула на відкритих засіданнях, в результаті чого було
прийнято 192 постанови про усунення порушень, 16 застережень про
усунення порушень, анульовано 117 ліцензій. Крім того, Комісією
накладено на ліцензіатів електроенергетичного комплексу 12 штрафів
за порушення законодавства про електроенергетику та ліцензійних
умов. Рішення НКРЕ щодо накладених штрафів були направлені до
податкових адміністрацій за місцезнаходженням ліцензіатів. НКРЕ постійно проводить роботу щодо контролю за здійсненням
ліцензованої діяльності обласними енергопостачальними компаніями в
частині недопущення зловживання ними своїм монопольним становищем,
перевірки фактів нецільового використання коштів розподільними та
енергогенеруючими компаніями, порушення антимонопольного
законодавства, недотримання Порядку закупівель товарів, робіт та
послуг, неналежного проведення розрахунків з оптовим
постачальником електроенергії, непроведення розрахунків
енергокомпаніями за передачу електричної енергії електромережами
інших ліцензіатів та ін. Протягом 2004 року були здійснені
перевірки та розглянуті на відкритих засіданнях Комісії виявлені
порушення законодавства про електроенергетику та ліцензійних умов
в ДП "НАЕК "Енергоатом", ВАТ "ЕК "Севастопольенерго", ВАТ "АК
"Вінницяобленерго", ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго", ВАТ
"Донецькобленерго", ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля", ВАТ "ЕК
"Закарпаттяобленерго", ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", ДП
"Укренерговугілля", ВАТ "Кіровоградобленерго", ТОВ "Луганське
енергетичне об'єднання", ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго", ВАТ "ЕК
"Одесаобленерго", ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго", ВАТ
"Тернопільобленерго", ДП "Південна залізниця", ВАТ "ЕК
"Херсонобленерго" та ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго". Так, за
порушення Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами,
ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ,
на ЗАТ "ЕЙ-І-ЕС Рівнеенерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ
"ПЕМ-Енерговугілля", ВАТ "АК "Вінницяобленерго", ЗАТ
"Теплогенерація", ВАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль"
було накладено штрафи. Такі компанії, як ВАТ "Донецькобленерго",
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго", ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" та ВАТ
"ЕК "Чернівціобленерго" розглядались на відкритих засіданнях НКРЕ
за вкрай незадовільний стан розрахунків з ДП "Енергоринок". Оплата
цих компанії за куповану в ОРЕ електроенергію становила 77,9 %,
81,7 %, 86,3 % та 87,7 % - відповідно. На ВАТ "Донецькобленерго"
було накладено штраф у розмірі 85 тис. грн. Всі компанії було
зобов'язано довести рівень розрахунків з ДП "Енергоринок" до 100%.
НКРЕ контролює хід виконання цими ліцензіатами прийнятих рішень. Аналіз результатів перевірок показав, що основними
порушеннями ліцензіатів є невиконання фінансових зобов'язань перед
ДК "Газ України" та ДК "Укртрансгаз" відповідно за отримані обсяги
природного газу та надані послуги з транспортування природного
газу магістральними трубопроводами, ненадання інформації щодо
ліцензованої діяльності та про зміну даних відомостей, зазначених
у ліцензіях та в установчих документах, невиконання вимог
постанови НКРЕ від 25.12.2002 N 1455 ( v1455227-02 ) щодо
придбання матеріалів, робіт і послуг на тендерних умовах,
недотримання законодавчих актів та нормативних документів
відповідно "Договору про надання послуг з газозабезпечення" та
"Правил надання населенню послуг з газопостачання", затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 N 2246
( 2246-99-п ) та інших нормативних документів. Зокрема, були проведені перевірки підприємств, які входять до
складу НАК "Нафтогаз України" - ВАТ "Укртранснафта" та ДК
"Укртрансгаз" щодо порядку придбання товарів, робіт та послуг на
тендерних умовах та затверджені постанови про приведення
діяльності цих підприємств у відповідність до вимог постанови НКРЕ
від 25.12.2002 N 1455 ( v1455227-02 ), та здійснено перевірку
діяльності ДК "Газ України" щодо виконання ліцензійних умов з
постачання природного газу за нерегульованим тарифом. За порушення ліцензіатами Умов та Правил здійснення
ліцензованої діяльності з постачання природного газу за
нерегульованим тарифом, зокрема невиконання встановлених
нормативів достатності власних активів, недодержання фінансових
зобов'язань щодо оплати природного газу відповідно до умов
укладених договорів, нестворення страхового запасу природного
газу, ненадання інформації щодо ліцензованої діяльності та про
зміну даних відомостей, зазначених у ліцензіях та в установчих
документах, НКРЕ анулювала 53 ліцензії на право здійснення
підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання
природного газу за нерегульованим тарифом.
5.5. Робота територіальних представництв Територіальні представництва НКРЕ здійснюють свою діяльність
відповідно до планів робіт і затверджених графіків планових
перевірок, а також виконують окремі завдання Комісії. В 2004 році
територіальними представництвами було здійснено всього 1335
перевірок ліцензованої діяльності ліцензіатів і виконано 1167
окремих завдань, попередньо розглянуто 124 заяви та документів на
отримання та переоформлення ліцензій, взято участь у 50 зустрічах
із представниками засобів масової інформації, а також у 867
нарадах, засіданнях, конференціях обласного рівня. У 2004 році
територіальними представництвами НКРЕ розглянуто 1651 письмових
скарг, заяв, звернень, з яких 357 -промислових споживачів, 234 -
ліцензіатів, 529 - громадян, 286 - органів влади, 245 - інших. На
користь заявників вирішено питання у 1536 випадках, що становить
93% від загальної кількості звернень.
6. Регулювання взаємовідносин суб'єктів
роздрібного ринку електричної енергії
Відносини на роздрібному ринку електричної енергії
регулюються з 1996 року Правилами користування електричною
енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року
N 28 ( z0417-96 ), а особливості продажу електричної енергії
населенню регулюються з 1999 року Правилами користування
електричною енергією для населення, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357
( 1357-99-п ). Умови обороту електричної енергії як товару відповідно до
Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) визначаються
НКРЕ шляхом впровадження відповідної тарифної політики
(затверджена методологія визначення тарифів, порядок перегляду та
затвердження тарифів для електропередавальних організацій та
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом). Статтею 25 Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) закріплено право споживача на вибір постачальника
електричної енергії, яке реалізується через впровадження інституту
постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом
(незалежних постачальників електричної енергії). Таким чином,
споживач має право вибору між постачальником за регульованим
тарифом, який здійснює постачання на закріпленій території за
регульованим НКРЕ тарифом та постачальником за нерегульованим
тарифом, який постачає електричну енергію за договірними цінами.
Крім того, в АР Крим, Донецькій та Дніпропетровській областях
ліцензію на постачання за регульованим тарифом отримали більше,
ніж один суб'єкт господарської діяльності, що дає можливість
споживачам, електроустановки яких розташовані на території
зазначених вище областей на межі закріплених за відповідними
постачальниками територій здійснення ліцензованої діяльності
обирати постачальника електричної енергії за регульованим тарифом.
На сьогодні Комісією розглядається питання здійснення діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом залізницями
країни. Щодо такої ознаки конкурентного ринку, як змагання між
постачальниками електричної енергії. Безумовно, таке змагання
виникає між постачальниками за нерегульованим тарифом, кожен з
яких має право постачати електричну енергію на всій території
України, а також між постачальниками за регульованим тарифом в
областях розмежування територій здійснення ліцензованої діяльності
закріплених за відповідними постачальниками. Поглиблення конкурентних відносин між постачальниками
електричної енергії на роздрібному ринку електричної енергії
призводить до мінімізації ціни (тарифу) на електричну енергію,
дотримання показників якості на відповідному рівні, забезпечення
усіх споживачів електричною енергією у необхідних обсягах тощо. Важливе значення при регулюванні роздрібного ринку
електричної енергії має нормативне закріплення правил врегулювання
взаємовідносин безпосередньо між суб'єктами господарської
діяльності, які присутні на ринку (електропередавальними
організаціями, постачальниками та споживачами). Правила користування електричною енергією ( z0417-96 )
регулюють порядок врегулювання взаємовідносин шляхом укладення
договорів між споживачами електричної енергії - юридичними особами
із суб'єктами електроенергетики. При цьому під час розробки окремих розділів Правил
користування електричною енергією ( z0417-96 ) приділялася велика
увага тому, щоб їх редакція була максимально структурована. Це
значно полегшує роботу суб'єктів господарювання під час
врегулювання взаємовідносин на роздрібному ринку електричної
енергії. Правилами користування електричною енергією ( z0417-96 )
передбачено врегулювання відносин на роздрібному ринку електричної
енергії через такі типові договори: Договір про постачання електричної енергії (укладається
постачальником за регульованим тарифом з усіма споживачами та
субспоживачами, розташованими на території його діяльності
незалежно від того, до чиїх мереж приєднані електроустановки
споживача); Договір про технічне забезпечення електропостачання споживача
(укладається електропередавальною організацією, яка має ліцензію
на передачу електричної енергії, але не має ліцензії на постачання
електричної енергії з усіма споживачами, приєднаними до її
електромереж); Договір про спільне використання технологічних електричних
мереж основного споживача (укладається між основним споживачем та
субспоживачам). Основні вимоги і норми, які повинні бути в цих договорах,
передбачені розділом 6 Правил користування електричною енергією
( z0417-96 ). Відносини між споживачами та постачальником електричної
енергії за нерегульованим тарифом регулюються договором
купівлі-продажу електричної енергії, який оформлюється у довільній
формі. При цьому споживач повинен мати договір про постачання
електричної енергії з постачальником за регульованим тарифом, який
призупиняється у частині обсягів постачання електричної енергії за
нерегульованим тарифом та, за необхідності, договір про технічне
забезпечення електропостачання або про спільне використання
технологічних електромереж основного споживача. Для юридичного оформлення відносин при приєднанні нових
споживачів (збільшення споживачем приєднаної потужності чи зміні
категорії по надійності електропостачання) оформляється договір
про приєднання до електричних мереж, обов'язковим додатком до
якого є технічні умови. Умови користування електричною енергією населенням
регулюються Правилами користування електричною енергією для
населення та юридично оформляються Договором про користування
електричною енергією, який укладається на основі типового договору
(додаток 1 до Правил користування електричною енергією для
населення ( 1357-99-п ). Протягом звітного періоду НКРЕ здійснювався аналіз пропозицій
та зауважень суб'єктів господарювання з метою визначення
доцільності внесення змін та доповнень до відповідних
нормативно-правових документів НКРЕ або ініціювання внесення змін
відповідними органами виконавчої влади. На сьогодні НКРЕ здійснюється робота щодо приведення Правил
користування електричною енергією ( z0417-96 ) у відповідність до
вимог прийнятого Верховною Радою України Господарського кодексу
України ( 436-15 ), Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про електроенергетику" від 19 червня 2003 року N 982-IV
( 982-15 ) (щодо екологічної броні) та постанови Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 2003 р. N 2045 ( 2045-2003-п )
"Про внесення змін до Порядку постачання електричної енергії
споживачам", з врахуванням пропозицій суб'єктів господарювання (як
споживачів, так і енергокомпаній) до діючих Правил користування
електричною енергією. З метою врегулювання взаємовідносин між
суб'єктами господарювання щодо постачання електричної енергії
населеним пунктам та споживачам в самому населеному пункті Правила
будуть доповнені новим розділом "Особливості постачання
електричної енергії для населених пунктів". До Правил користування електричною енергією для населення
протягом 2004 року зміни не вносились. НКРЕ прийняте рішення щодо
необхідності розробки нової редакції Правил користування
електричною енергією для населення. На сьогодні проект розроблено
та надано для розгляду та погодження структурним підрозділам НКРЕ. Нормативно-правові акти, якими регулюються відносини між
суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії: 1) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України: Правила користування електричною енергією для населення,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня
1999 р. N 1357 ( 1357-99-п ); Порядок постачання електричної енергії споживачам,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня
1999 р. N 441 ( 441-99-п ); 2) нормативно-правові акти НКРЕ: Правила користування електричною енергією, затверджені
постановою НКРЕ N 28 ( z0417-96 ) від 31.07.1996; Методика обчислення неврахованої електричної енергії
внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною
енергією, затверджена постановою НКРЕ N 1197 ( v1197227-01 ) від
05.12.2001; План заходів щодо переходу постачальників електричної енергії
за регульованим тарифом до формування єдиних роздрібних тарифів на
електричну енергію для всіх споживачів та субспоживачів,
розташованих на закріпленій території, затверджений постановою
НКРЕ від 30.07.2002 N 830 ( v0830227-02 ) (план заходів 2002-2006
роки); Порядок визначення класів споживачів, затверджений постановою
НКРЕ від 13.08.1998 р. N 1052 ( v1052227-98 ); Методика обчислення збитків внаслідок порушення споживачем
Правил користування електричною енергією для населення,
затверджена постановою НКРЕ від 22 листопада 1999 року N 1416
( z0919-99 ); 3) нормативно-правовими актами Міністерства палива та
енергетики України: Методика обчислення плати за перетікання реактивної
електроенергії, затверджена наказом Мінпаливенерго України від 17
січня 2002 року N 19 ( z0093-02 ); Інструкція про порядок складання акта аварійної та
технологічної броні електропостачання споживачів, затверджена
наказом Мінпаливенерго України від 17 січня 2002 року N 18
( z0092-02 ).
Основні завдання та пріоритети діяльності НКРЕ щодо
регулювання взаємовідносин суб'єктів роздрібного ринку електричної
енергії на 2005 рік і шляхи їх реалізації 1. Подальше удосконалення нормативно-методологічної бази щодо
регулювання відносин учасників роздрібного ринку електричної
енергії, а також щодо підвищення відповідальності споживачів і
постачальників електроенергії щодо повної оплати купленої та
спожитої електричної енергії: завершення роботи з розробки та затвердження нової редакції
Правил користування електричною енергією, затверджених постановою
НКРЕ від 31.07.1996 N 28 ( z0417-96 ) та Правил приєднання
електроустановок до електричних мереж; підготовка проекту нової редакції Правил користування
електричною енергією для населення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357
( 1357-99-п ); підготовка та затвердження нової редакції Методики обчислення
неврахованої електричної енергії внаслідок порушення споживачем
Правил користування електричною енергією, затверджена постановою
НКРЕ N 1197 ( v1197227-01 ) від 05.12.2001. 2. Серед пріоритетних заходів слід відмітити: запровадження попередньої оплати споживачами прогнозованого
обсягу споживання електричної енергії, як пріоритетного способу
розрахунків; введення в правилах користування терміну "точка продажу"; удосконалення механізму врегулювання тристоронніх відносин
електропередавальна організація - основний споживач - субспоживач; розробка та запровадження плану заходів щодо кореляції між
засобами та системами обліку, які можуть одночасно
використовуватися як суб'єктами роздрібного так і суб'єктами
оптового ринку електричної енергії.
7. Організація роботи Комісії щодо захисту
прав споживачів. Розгляд звернень та скарг
споживачів та їх реалізація
За 2004 рік до Національної комісії регулювання
електроенергетики України надійшло більше 300 звернень. Структура
звернень до Комісії наведена у таблиці 7.1.
Таблиця 7.1
--------------------------------------------------------------------------------- |N |Звідки |Кіль-| З них * | Кількість | | |надійшли |кість|----------------------------------------------|громадян, що | | |звернення|звер-|1 | 2 |3 |4 |5 | 6 | 7 |8 | 9 |10|11|12|13|14|звернулися до| | | |нень | | | | | | | | | | | | | | | НКРЕ | | | | у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |році | | | | | | | | | | | | | | | | |--+---------+-----+--+----+--+--+--+---+---+--+---+--+--+--+--+--+-------------| |1.|Від |153 |9 |12**|3 |7 |3 |99 |36 |13|100|3 |- |50|- |36| 436 | | |громадян | | | | | | | | | | | | | | | | | | |поштою | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+---------+-----+--+----+--+--+--+---+---+--+---+--+--+--+--+--+-------------| |2.|Від | 50 |3 | 1 |1 |3 |- |21 |28 |1 |30 |- |- |17|- |14| 65 | | |громадян | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на особи-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |стому | | | | | | | | | | | | | | | | | | |прийомі | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+---------+-----+--+----+--+--+--+---+---+--+---+--+--+--+--+--+-------------| |3.|Від | 40 |1 | 2 |- |2 |- |24 |16 |- |30 |- |- |11|- |9 | 28 | | |Кабінету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Міністрів| | | | | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+---------+-----+--+----+--+--+--+---+---+--+---+--+--+--+--+--+-------------| |4.|Від | 58 |1 | 7 |- |3 |1 |30 |25 |1 |44 |- |- |12|- |5 | 39 | | |інших | | | | | | | | | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+--+----+--+--+--+---+---+--+---+--+--+--+--+--+-------------| |Разом |301 |15|22 |6 |15|4 |174|105|15|207|3 |- |79|- |64| 568 | ---------------------------------------------------------------------------------
_______________
* 1. Колективних. 2. Повторних. 3. Від героїв, інвалідів ВВВ.
4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших
громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.
5. Пропозиції. 6. Заяви, клопотання. 7. Скарги. 8. Інформаційні
запити. 9. Надано роз'яснення, необхідну інформацію. 10. Надіслано
на розгляд за належністю іншому органу влади, установі чи
організації. 11. Відмовлено у задоволенні (клопотання, запиту,
скарги). 12. У стадії розгляду (вирішення). 13. Розглянуто, надано
відповідь з порушеннями термінів. 14. Вирішено позитивно. ** З них 3 повторних звернення не є обґрунтованими, бо по
суті стосуються додаткових обставин або надіслані повторно до
закінчення терміну надання відповіді.
Основними причинами повторних звернень є: відсутність у споживачів знання законодавчих норм, вимог
нормативно-технічних документів; надання повторного звернення у термін, визначений
законодавством для розгляду першого звернення; некоректно поставлені запитання першого звернення і, як
наслідок, відповіді, які потребували з'ясування додаткових
обставин; повторні звернення з інших запитань, не викладених у першому
зверненні. До НКРЕ звертаються представники різних соціальних та
професійних груп населення, але більша частина звернень надходить
від соціально незахищених верств, а саме пенсіонерів, інвалідів,
малозабезпечених осіб, а також від категорій громадян, що мають
пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Також надходили
звернення з приводу неправомірного застосування штрафних санкцій з
боку енергопостачальних компаній, відключень від джерел
електропостачання, щодо застосування правовідносин між членами
садових товариств та постачальниками електричної енергії. У 2004 році до НКРЕ надійшло 15 звернень від споживачів, які
потребують соціального захисту та підтримки. Основними питаннями
цих звернень були: неправомірне (з точки зору споживачів) відключення оселі від
енерго (газо)постачання; неправомірне (з точки зору споживачів) застосування штрафних
санкцій; щодо надання роз'яснень положень Правил користування
електричною енергією; про порядок укладання договору на користування електричною
енергією із споживачем. Викладені факти ретельно перевірялися з виїздом за місцем
проживання споживача, з'ясовувалися всі обставини справи. У разі
підтвердження фактів виявлення порушень вживалися заходи щодо їх
усунення. Споживачу надавалася змістовна відповідь за результатами
перевірки з наведенням інформації та рекомендаціями щодо можливих
шляхів вирішення питання або вжитих заходах. Звернення
розглядалися відповідно до вимог Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ) в терміни, що визначені чинним
законодавством. Основні питання, що порушували громадяни у своїх зверненнях: надання допомоги у розв'язанні конфліктних ситуацій, що
виникали між споживачами та енерго(газо)постачальними компаніями
при визначенні порушень, відключень, застосуванні штрафних
санкцій; уточнення порядку надання пільг та нарахування субсидій для
населення; роз'яснення порядку укладання договорів на постачання
електричної енергії, газу; щодо порядку оплати електричної енергії, спожитої на загально
будинкові потреби та технічні цілі; щодо перерахунку норм споживання природного газу у разі
встановлення електроводонагрівачів та відсутності гарячого
водопостачання; визначення порядку розрахунків за електричну енергію, газ та
врегулювання правовідносин із енергопостачальниками для садових
товариств, гаражних кооперативів, об'єднань співвласників
багатоповерхових будинків; надання роз'яснень нормативно-правових актів, зокрема, Правил
користування електричною енергією для населення, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 N 1357
( 1357-99-п ); щодо тарифів на електроенергію, цін на газ для населення. У кожному випадку НКРЕ було направлено обґрунтовані
роз'яснення із посиланням на відповідні акти законодавства та
надана допомога споживачам щодо впорядкування правовідносини із
енергопостачальними та газопостачальними компаніями. В ряді
випадків здійснювалися конкретні заходи із залученням органів
місцевої влади, обленерго щодо компромісного вирішення порушених
питань, перш за все, громадян з важким матеріальним станом -
найчастіше це реструктуризація заборгованості, застосування
терміну позовної давності при визначенні величини боргу споживача,
клопотання щодо надання органами місцевої влади разової цільової
допомоги тощо. Майже половину звернень громадян, що розглядалися
управліннями НКРЕ у 2004 році, складали листи із проханням надати
роз'яснення щодо застосування нормативно-правових актів у сфері
постачання електроенергії і газу населенню. Значна частина звернень, що стосувалася порушень, допущених
посадовими особами стосовно громадянина при визначенні порушень з
боку останнього (здійснення відключень, нарахування штрафних
санкцій), потребувала невідкладного вжиття заходів в межах
компетенції НКРЕ для припинення неправомірних дій, скасування
незаконних рішень та поновлення порушених прав споживача. З метою
реалізації цих заходів Комісія направляла листи до обленерго з
вимогою привести свої дії у відповідність до чинного
законодавства, надавала відповідні клопотання до держадміністрації
тощо. Забезпечено дієвий контроль за виконанням доручень НКРЕ на
місцях. Для розв'язання питань, що піднімалися у зверненнях
споживачів, Комісія застосовувала такі заходи: зверталася до енергопостачальних компаній щодо надання
додаткових матеріалів або пояснень з питань, що піднімалися у
конкретних випадках, а також щодо усунення порушень вимог
нормативно-технічних документів; давала завдання територіальним представництвам щодо детальної
перевірки скарг та вжиття необхідних заходів за місцем звернення; у деяких випадках при допущені енергопостачальною компанією
повторного порушення Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом ( z0433-96 ) Комісією виносились питання про порушення
ліцензійних умов на відкрите засідання. У 2004 році територіальними представництвами НКРЕ розглянуто
1651 письмова заява, звернення (скарга), з яких 357 - від
промислових споживачів, 234 - від ліцензіатів, 529 - від громадян,
286 - від органів влади, 245 - від інших. На користь заявників
вирішено питання у 1536 випадках, що становить 93 % від загальної
кількості звернень.
8. Діяльність Комісії щодо формування розвитку
законодавчо-правової бази регулювання
електроенергетики та нафтогазового
комплексу України
В 2004 році Національною комісією регулювання
електроенергетики України продовжувалася робота щодо опрацювання
та впровадження нормативно-правових актів регулювання
електроенергетики та нафтогазового комплексу. Одночасно з
розробкою нових нормативно-правових актів Комісія працювала над
вдосконаленням існуючої правової бази, а також брала участь в
узагальненні практики застосування законодавства з питань, що
належать до її компетенції. На виконання Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) НКРЕ наказом від 8 червня 2004 р. N 31 ( vn031227-04 )
"Про затвердження Положення про порядок підготовки в Національній
комісії регулювання електроенергетики України проектів
регуляторних актів" було встановлено процедуру підготовки
регуляторних актів Комісією. Відповідальним за здійснення
державної регуляторної політики відповідно до цього Наказу
визначено юридичне управління. НКРЕ постійно здійснює заходи щодо забезпечення приведення
власних нормативно-правових актів у відповідність з вимогами
статті 4 Закону, ведеться робота з розробки нормативних актів. Зокрема, 24.12.2003 на відкритому засіданні НКРЕ було
затверджено План діяльності НКРЕ з підготовки проектів
регуляторних актів на 2004 рік. Відповідно до статті 20 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Відділ взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю НКРЕ забезпечує оприлюднення документів,
підготовлених у процесі розробки регуляторних актів. Оприлюднення проектів регуляторних актів Комісією
здійснюється шляхом їх розміщення на веб-сайті НКРЕ для отримання
зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб. Так, за поточний рік були оприлюднені наступні проекти
регуляторних актів разом із аналізом їх регуляторного впливу: проект постанови НКРЕ "Про затвердження змін до Умов та
Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами"; проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до Положення про порядок видачі ліцензій Національною
комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.04.1999 р. N 753" проект Правил користування електричною енергією для юридичних
осіб, підприємств та організацій; проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання
такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України
від 10.06.2002 N 795"; проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999
року N 441"; проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до тарифів на
електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та
Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається
населенню і населеним пунктам"; проект Порядку визначення класів споживачів електричної
енергії, диференційованих за ступенями напруги; проект Правил приєднання електроустановок до електричних
мереж; проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"; проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про природні монополії". При розробці проектів регуляторних актів Комісія
враховуватиме зауваження та пропозиції, що надходять від суб'єктів
господарювання, їх об'єднань та наукових установ, а також
консультативно-дорадчих органів, що створені при органах державної
влади та органах місцевого самоврядування в регуляторному процесі. Перед оприлюдненням проекту регуляторного акту Комісією
проводиться аналіз регуляторного впливу запровадження відповідного
акту. Слід також наголосити, що для подальшого удосконалення
державного регулювання природних монополій необхідно прийняття
Верховною Радою Закону України "Про державне регулювання
енергетики України", що відповідатиме основним вимогам адаптації
нормативно-правової бази України до законодавства ЄС та
забезпечить дотримання балансу інтересів держави, суб'єктів
природних монополій та споживачів їх послуг. Європейське законодавство значну увагу приділяє питанням
функціонування систем регулювання енергетики в країнах - членах
ЄС. Враховуючи специфіку політичних систем, рівень економічного
розвитку та стан впровадження ринкових відносин на внутрішніх
ринках електричної енергії, Директива 2003/54/ЄС ( 994_571 )
Європейського парламенту та Ради стосовно спільних правил для
внутрішнього ринку електроенергії відзначає, що "країни-члени
Співтовариства мають різні системи регулювання
електроенергетичного сектору. В той же час, "загальні принципи
(регулювання) повинні бути розроблені на рівні Європейського
Співтовариства, що дозволить країнам - членам Співтовариствам
вибирати режим, який найбільш відповідає ситуації, що існує у цих
країнах". Відповідно до цього, з метою удосконалення державного
регулювання природних монополій необхідно законодавчо закріпити
основні засади та принципи державного регулювання природних
монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі
України. Необхідність прийняття такого Закону викликана переходом
від адміністративного управління в паливно-енергетичному комплексі
до нових важелів державного впливу на діяльність суб'єктів
господарювання різних форм власності та організаційно-правових
форм з метою збалансування інтересів монопольних утворень,
суспільства в цілому і конкретного споживача, а також підвищення
ролі регулювання в умовах розвитку ринкових відносин в енергетиці.
Законом необхідно також впорядкувати та вдосконалити систему
державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у
паливно-енергетичному комплексі, визначити особливості регулювання
у зазначеній сфері, специфіку правового статусу органу державного
регулювання, забезпечити фінансову та адміністративну незалежність
регулюючого органу. Впровадження ринкових відносин в економіці України та поява
на енергетичних ринках приватних власників потребують використання
нових підходів до управління паливно-енергетичним комплексом із
поступовою заміною прямого адміністративного втручання на
встановлення правових рамок щодо здійснення економічної
діяльності. Адміністративною реформою задекларована поступова передача
невластивих для ринкової економіки функцій органів управління,
механізмів ринкової саморегуляції регулюючим агенціям та
недержавним інституціям. Це передбачає вдосконалення організації
регулюючих органів та забезпечення широкої участі у їх діяльності
громадських організацій. З огляду на вищевикладене, 19.10.2004 депутатами І.Франчуком,
Л.Супруном та М.Рудьковським було зареєстровано у Верховній Раді
України за N 6269 проект Закону України "Про Національну комісію
регулювання електроенергетики України", в опрацюванні якого
прийняла безпосередню участь Національна комісія регулювання
електроенергетики України. У 2004 році Комісією було розроблено проект Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії"
(далі - проект Закону) з метою реалізації Плану роботи Кабінету
Міністрів України у 2004 році, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11.03.2004 N 315 ( 315-2004-п ), яким
передбачено узгодження Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ) із законодавством Європейського Союзу. Прийняття цього проекту Закону дозволить привести Закон
України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), що регулює відносини
у сфері природних монополій та суміжних з ними ринків, до
відповідного законодавства Європейського Союзу і, як наслідок,
виконати умови Угоди про партнерство та співробітництво між
Україною та Європейськими Співтовариствами. Крім того, прийняття проекту Закону дозволить, користуючись
досвідом країн Європейського Союзу, вдосконалити відносини у сфері
природних монополій. Під час підготовки проекту Закону були, зокрема, враховані
положення нових Директив Європейського парламенту та Ради стосовно
спільних правил для внутрішніх ринків електроенергії (2003/54/ЄС
(994_571 )) та природного газу (2003/55/ЄС). Проект Закону передбачає вдосконалення процесу регулювання
діяльності суб'єктів природної монополії та суміжних ринків з
урахуванням положень європейського законодавства, в тому числі і
шляхом доповнення функцій органів регулювання (національних
комісій) такими функціями, як розгляд скарг з питань доступу до
товарів або послуг суб'єктів природних монополій, встановлення
тарифів або методологій, що визначають порядок їх розрахунку. У проекті Закону приводяться у відповідність до європейського
законодавства і зобов'язання суб'єктів природних монополій і
суміжних ринків в частині зобов'язання щорічно проводити аудит і
публікувати документи фінансової звітності, забезпечувати
конфіденційність одержаної інформації тощо. Законодавством Європейського Союзу велика увага приділяється
забезпеченню захисту права споживачів товарів або послуг суб'єктів
природних монополій та суміжних ринків, що також враховано в
проекті Закону шляхом доповнення Закону України "Про природні
монополії" ( 1682-14 ) окремою статтею стосовно цього питання. Але під час погодження зазначеного законопроекту із
заінтересованими центральними органами виконавчої влади одним з
основних розбіжностей в тлумаченні законопроекту було визначення
статусу Комісії - державний орган із спеціальним статусом,
оскільки функціональні повноваження, як формування та забезпечення
реалізації єдиної державної політики належать, відповідно до
чинного законодавства, до прерогативи центральних органів
виконавчої влади, зокрема міністерств. На сьогодні одним із пріоритетів діяльності Уряду є
здійснення заходів з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу. Крім того, Верховною Радою
України прийнято Закон України "Про внесення змін до Конституції
України" ( 2222-15 ), введення в дію якого передбачає перерозподіл
повноважень між гілками державної влади та реформування всієї
системи державного управління в Україні, що дасть змогу наблизити
її до стандартів державного управління в країнах Європи. Враховуючи зазначене, Комісія звернулася до Кабінету
Міністрів України з проханням повернутися до розгляду питання щодо
внесення змін до Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ) після визначення нового статусу і повноважень
державних органів влади у відповідності із Конституційною
реформою. На 2005 рік НКРЕ планує такі заходи: здійснювати моніторинг
законодавства у електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;
продовжувати роботу із вдосконалення законодавчо-правової бази в
цій сфері та її адаптації до законодавства Європейського Союзу;
здійснювати подальше опрацювання законопроектів, що були
розроблені та внесені на розгляд у 2004 році, зокрема проекти
Законів України "Про ліцензування деяких видів господарської
діяльності", "Про державне регулювання природних монополій та
суміжних ринків", "Про внесення змін до Закону України "Про
електроенергетику" тощо; продовжувати співпрацю з Комітетом
Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, а
також з Кабінетом Міністрів України, Міністерством палива та
енергетики України у сфері подальшої законодавчої роботи. Одним із стратегічних напрямків діяльності Комісії стане
подальше вдосконалення регуляторної політики в
паливно-енергетичному комплексі, практична реалізація
першочергових заходів, затверджених Указом Президента України від
05.09.2001 N 797/2001 ( 797/2001 ) "Про додаткові заходи щодо
прискорення вступу України до Світової організації торгівлі" та
Указом Президента України від 05.02.2002 N 104/2002 ( 104/2002 )
"Про Програму заходів щодо завершення вступу України до Світової
організації торгівлі" щодо прискорення вступу України до Світової
організації торгівлі, завершення процесу інституалізації економіки
України, адаптації законодавчої та нормативно-правової бази, що
регулює діяльність НКРЕ, до законодавства Європейського Союзу,
відповідно до Державних програм з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки, затверджених
Указом Президента України від 13.12.2003 N 1433/2003
( 1433/2003 ). Крім того, відповідно до Плану роботи з адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу у 2005
році Комісією буде розроблено та винесено на розгляд Кабінету
Міністрів України проект Закону України "Про державне регулювання
енергетики України".
9. Співробітництво Комісії з міжнародними
організаціями та стан реалізації
євроінтеграційних завдань в електроенергетиці
та нафтогазовому комплексі з питань
державного регулювання
Реалізація євроінтеграційних завдань в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі з питань державного регулювання та
співробітництво з міжнародними організаціями Євроінтеграційний напрямок діяльності Комісії та
співробітництво з міжнародними організаціями Реалізація Комісією завдань, спрямованих на підтримку
обраного державою стратегічного курсу розвитку в напрямку
інтеграції до Євросоюзу, здійснювалась відповідно до Плану дій
щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України
до Європейського Союзу в 2004 році, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 111-р ( 111-2004-р ).
Особливої уваги приділялося вирішенню таких нагальних питань, як:
удосконалення системи ціноутворення в енергетиці, порядку
розрахунків за спожиті енергоносії, підвищення рівня відшкодування
вартості електроенергії та природного газу пільговими категоріями
споживачів та удосконалення механізму встановлення тарифів на
транспортування природного газу, створення ефективної
нормативно-правової бази функціонування лібералізованих
енергетичних ринків України та системи їх державного регулювання з
урахуванням вимог законодавства ЄС, а також удосконалення
нормативної бази взаємовідносин роздрібного ринку електричної
енергії. Слід зазначити, що практична реалізація цих завдань тісно
співпадала і здійснювалася у відповідності із Програмою діяльності
Кабінету Міністрів України на 2004 рік, Планом заходів щодо
реалізації довгострокової тарифної політики на оптовому ринку
електроенергії України на 2004 рік, Планом заходів, спрямованих на
реалізацію положень Концепції функціонування та розвитку оптового
ринку електричної енергії України та інших нормативних документів. Висвітлення ходу реалізації євроінтеграційних питань
здійснювалося відповідно до Державної програми інформування
громадськості з питань європейської інтеграції України на
2004-2007 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 31.03.2004 N 197-р ( 197-2004-р ). Зокрема, на
веб-сторінці НКРЕ у розділі "Каталог послуг" було створено рубрику
"Міжнародній спільноті", де міститься інформація щодо напрямів
діяльності НКРЕ у сфері євроінтеграції та адаптації законодавства
України до законодавства ЄС. Для ознайомлення міжнародних організацій та популяризації з
процесом державного регулювання підприємницької діяльності в
паливно-енергетичному комплексі України в 2004 році Комісією було
видано двомовний буклет (українською та англійською мовами)
"Національна комісія регулювання електроенергетики України", в
якому репрезентовано основні завдання, напрямки та результати
роботи НКРЕ за останні декілька років, визначені проблемні питання
та шляхи їх розв'язання у найближчій перспективі. Протягом року в рамках проекту технічної допомоги
Європейської Комісії Тасіс "Підтримка та зміцнення ринкових реформ
та оцінка сталості розвитку енергетичної галузі" для працівників
НКРЕ було проведено 12 навчальних семінарів щодо ринку газу,
фінансової перевірки діяльності енергокомпаній, розвитку кадрових
ресурсів, Цивільного ( 435-15 ) та Господарського кодексу України
( 436-15 ), інвестиційних програм, структури енергетичного
законодавства ЄС, методології процесу наближення законодавств,
механізмів Енергетичної Хартії, захисту прав споживачів. В ході реалізації проекту частково оновлювалася технічна база
НКРЕ (комп'ютери, принтери та ін.) та проводилася робота з
удосконалення управлінської інформаційної системи і веб-сайту
Комісії. На виконання урядових доручень представники Комісії під час
перебування місій Міжнародного банку реконструкції та розвитку і
Міжнародного валютного фонду відповідно до програми технічних
зустрічей активно співпрацювали з їх представниками, надавали
вичерпну інформацію та необхідні матеріали для проведення
досліджень, направлених на підтримку та здійснення урядових реформ
в енергетичній сфері України. Відповідно до покладених завдань у частині реформування
оптового ринку електричної енергії, Комісією, як координатором,
здійснюється реалізація розробленої за участю НКРЕ та схваленої
Урядом Концепції функціонування та розвитку оптового ринку
електричної енергії України ( 1789-2002-п ). З метою отримання
міжнародного досвіду та консультаційної допомоги з питань
двосторонніх контрактів та балансуючого ринку у 2004 році в
Комісії було розпочато Проект Світового банку "Розвиток структури
з метою сприяння впровадженню та регулюванню повномасштабного
конкурентного Оптового ринку електроенергії" (PPIAF). Важливу роль у отриманні Комісією міжнародного досвіду з
питань регулювання енергетики відіграє Регіональна асоціація
органів регулювання енергетики (ERRA), що об'єднує незалежні
органи регулювання енергетики країн Центральної і Східної Європи
та Євразії. Особливість участі НКРЕ в роботі цієї Асоціації
полягає ще й в тому, що з травня 2004 року більшість її членів
увійшли до Європейського Союзу. Ця тісна співпраця сприяє
теоретичному і практичному інтегруванню в частині регулювання
енергетики. У рамках співпраці з ERRA протягом 2004 року Голова і Члени
Комісії, а також інші співробітники приймали участь у: засіданнях постійно діючих комітетів ERRA з питань Тарифів і
Ціноутворення та Ліцензування і Конкуренції, Президії Асоціації,
IV щорічних зборах; заходах організованих під егідою ERRA: III Конференції з
питань інвестицій та регулювання енергетики, у семінарах "Роль
регулюючого органу у процесі приватизації" та з питань
юриспруденції для обговорення та аналізу юридичних питань
регулювання, у засіданні Робочої групи ERRA щодо затверджених
стандартів та моніторингу і засіданнях Робочих груп ERRA з питань
правового регулювання, одне з яких відбулося за підтримки НКРЕ
України у м. Києві; в Першій Міжнародній Літній Школі для молодого та починаючого
персоналу повноправних членів ERRA з питань регулювання
енергетичного сектору, організованій ERRA спільно з Центральним
Європейським Університетом (CEU) підвищували свій кваліфікаційний
рівень та отримували досвід молоді спеціалісти НКРЕ. Для отримання досвіду і практичного застосування отриманого
досвіду міжнародних інституцій у галузі енергетики Комісія
продовжуватиме підтримувати ділові стосунки та співпрацювати з
іноземними організаціями, що сприятиме розвиткові та наближенню
України до європейських стандартів в енергетичній сфері.
10. Взаємодія Комісії з державними органами,
засобами масової інформації та громадськістю
Протягом 2004 року, як і у попередні роки, діяльність НКРЕ
систематично висвітлювалась у засобах масової інформації. Відкритість, прозорість, доступність і гласність - основні
принципи діяльності Комісії. Втілюються ці принципи шляхом проведення систематичної
інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо здійснення розрахунків в
оптовому ринку електричної енергії, формування цінової і тарифної
політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, контролю
за цільовим використанням коштів, отриманих від споживачів,
захисту прав споживачів тощо. Висвітлення діяльності НКРЕ здійснюється відповідно до
Законів України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ) в частині
інформування громадськості про власну діяльність та діяльність
суб'єктів природних монополій, а також Указу Президента України
від 01.08.2002 N 683/2002 ( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" та
інших нормативно-правових актів. Розгляд і прийняття рішень щодо ліцензування суб'єктів
підприємницької діяльності в енергетичній сфері і дотримання ними
чинного законодавства та ліцензійних умов, здійснення розрахунків
в Оптовому ринку електричної енергії всіма його учасниками,
формування цінової і тарифної політики в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі, контролю за цільовим використанням коштів
енергопостачальних компаній, отриманих від споживачів, виконання
інвестиційних програм, спрямованих на забезпечення ефективного
функціонування та розвиток енергопідприємств галузі, захисту прав
споживачів - це лише короткий перелік питань, віднесених до
компетенції Комісії, розгляд та вирішення яких здійснюється на
відкритих засіданнях Національної комісії регулювання
електроенергетики України. До участі у відкритих засіданнях Комісії запрошуються
представники громадськості, засобів масової інформації та інші
заінтересовані юридичні та фізичні особи. Повідомлення про місце і
час проведення засідань, а також питання, що будуть розглядатись,
регулярно публікуються в пресі та розміщуються на веб-сайті
Комісії та Урядовому веб-порталі, надаються у вигляді електронних
повідомлень інформаційним агентствам та ЗМІ. За звітний рік
проведено 65 відкритих засідань Комісії. Після завершення відкритих засідань НКРЕ, як правило,
проводяться брифінги з представниками засобів масової інформації
за участю Голови та Членів Комісії. Хід відкритих засідань та прийнятих Комісією відповідних
рішень широко висвітлюється в репортажах новин і спеціальних
енергетичних програмах на телебаченні (СТБ, ICTV, ІНТЕР, УТ-1 ТРК
"ЕРА" "Енергетична Україна"), радіо ("ЕРА"), інформаційними
агентствами (ІНТЕРФАКС, УНІАН), на сторінках друкованих
всеукраїнських ЗМІ, професійних і громадських об'єднань ("Бізнес",
"Київські відомості", "Українська інвестиційна газета", "Вісник
профенерго", "Атомник України" та ін.). У статтях Голови НКРЕ "Шляхи становлення НКРЕ" (газета
"Урядовий кур'єр"), "Десятиріччя регулюючого органу в енергетиці
країни - НКРЕ України" (журнал "Новини енергетики") та "НКРЕ - 10
років" (журнал "Енергетична політика України") викладені основні
завдання, шляхи їх реалізації та досягнення за результатами
10-річної діяльності регулюючого органу в галузі енергетики
країни. Протягом року на веб-сайті НКРЕ оперативно розміщувалася
інформація про діяльність НКРЕ Своєрідним помічником для роботи державних органів, які
займаються питаннями паливно-енергетичного комплексу, ліцензіатів,
громадських об'єднань та споживачів є офіційний друкований засіб
масової інформації Комісії - "Інформаційний бюлетень НКРЕ".
Завдяки активній роботі редакційної групи з 1999 року щомісяця
виходить це видання, де публікуються всі постанови Комісії та
найбільш характерні відповіді на запитання ліцензіатів та
громадян, а також основні нормативно-правові акти з питань
регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу України,
прийняті Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом
Міністрів України та іншими міністерствами і відомствами.
Починаючи з 1998 року, видано 7 щорічних випусків "Збірника
нормативно-правових актів з питань регулювання електроенергетики
та нафтогазового комплексу України", що містять найважливіші
законодавчі та нормативно-правові акти з питань функціонування
енергетичної галузі. З метою покращання інформаційної забезпеченості як своїх
співробітників, так і інших державних органів та підприємницьких
структур, в Комісії створена та постійно поновлюється електронна
(файлова) база даних розпорядчих документів НКРЕ (постанов,
наказів, розпоряджень). Завдяки взаємодії з всеукраїнськими юридичними
інформаційно-пошуковими системами "Законодавство" (Апарат
Верховної Ради України) та "Ліга: Закон" (ІАЦ "Ліга"), бази яких
оперативно поповнюються текстами постанов та листів НКРЕ, кожен
споживач має можливість вільного доступу до роботи з нормативними
документами Комісії. Територіальні представництва НКРЕ в своїй роботі
використовують інформаційно-пошукову систему (ІПС)
"Законодавство", а її центральний апарат - також і ІПС "Ліга:
Закон". В 2004 році, як і в попередні роки, відповідно до рішення
Кабінету Міністрів України Головою НКРЕ проведено безпосереднє
телефонне спілкування із споживачами енергоносіїв ("Гаряча
лінія"). З метою залучення громадськості до процесу прийняття рішень
для отримання зауважень та пропозицій від фізичних і юридичних
осіб на веб-сайті НКРЕ з 2004 року оприлюднюються проекти
регуляторних актів, які розробляє Комісія. Інформаційно-роз'яснювальна робота з найбільш характерних
питань, що відносяться до компетенції НКРЕ, проводиться також
через випуск прес-релізів, регулярне проведення прямих телефонних
ліній, під час яких відбувається безпосереднє спілкування
споживачів всіх регіонів України із Головою Комісії. Комісією і в подальшому буде проводитися робота з
удосконалення форм і методів у напрямку забезпечення відкритості у
діяльності Комісії, а також підвищення рівня інформованості,
обізнаності та активності громадськості у вирішенні питань
державного регулювання в паливно-енергетичному комплексі.
11. Організаційна та фінансово-господарська
діяльність Комісії
Організаційна діяльність У 2004 році Комісією проведено 72 відкриті засідання, на яких
розглянуто понад 1500 питань про видачу, анулювання та
переоформлення ліцензій на право здійснення підприємницької
діяльності; затвердження та перегляд тарифів на відпуск,
постачання та передачу електричної енергії за регульованим та
нерегульованим тарифами; транспортування природного газу
розподільними та магістральними трубопроводами; порушення Умов та
Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва,
передачі, постачання, транспортування електроенергії, природного
газу ліцензіатами НКРЕ, щодо цін на природний газ для промислових
підприємств; щодо виконання енергопостачальними компаніями
структури діючого тарифу; щодо виконання інвестиційної програми;
щодо перегляду тарифів на транспортування природного газу
розподільними трубопроводами, постачання природного газу за
регульованим тарифом та інші. Комісією було проведено також відкрите слухання, на якому
розглядалося питання щодо перегляду тарифів на передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та
тарифів на постачання електроенергії за регульованим тарифом для
ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго". У 2004 році також було проведено 170 засідань Комісії, на
яких були прийняті рішення про внесення змін до постанов НКРЕ,
погодження рішень Ради Оптового ринку електроенергії України, про
перерахунки коштів, затвердження тарифів на електричну енергію,
продану в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками,
які працюють за ціновими заявками, про алгоритм перерахування
коштів, розрахунки з Оптовим ринком електроенергії та інші.
Фінансово-господарська діяльність Комісії Національна комісія регулювання електроенергетики України, як
центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом
відповідно до Закону України від 30.06.1999 N 783-XIV ( 783-14 )
"Про джерела фінансування органів державної влади", у звітному
році утримувалась за рахунок коштів, які були передбачені Законом
України "Про державний бюджет України на 2004 р." ( 1344-15 ). Кошторисом доходів та видатків на 2004 рік на утримання
Комісії за кодом відомчої класифікації видатків 637 затверджені
асигнування по загальному фонду державного бюджету 7122,2 тис.
грн. та по спеціальному фонду - 85,7 тис. грн. Фінансові операції Комісія здійснювала лише через
реєстраційні рахунки, відкриті в ОПЕРУ Державного казначейства
України. Фактично отримано коштів із загального фонду державного
бюджету та використано - 6432,2 тис. грн. Кошти спеціального фонду
в сумі 47,2 тис. грн. спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з
основною діяльністю Комісії. Виконання кошторису у 2004 році за економічною класифікацією
видатків характеризується наступними даними:
------------------------------------------------------------------ | | в тис. | у % від | | | грн. | загальної | | | |суми видатків| |---------------------------------------+----------+-------------| |- заробітна плата | 3165,0 | 49 | |---------------------------------------+----------+-------------| |- нарахування на заробітну плату | 1138,3 | 18 | |---------------------------------------+----------+-------------| |- комунальні послуги та оплата за | 128,9 | 2 | |енергоносії | | | |---------------------------------------+----------+-------------| |- послуги зв'язку | 178,7 | 3 | |---------------------------------------+----------+-------------| |- придбання предметів та матеріалів | 335,2 | 5 | |---------------------------------------+----------+-------------| |утримання та оренда приміщень, ремонт | 281,7 | 4 | |оргтехніки | | | |---------------------------------------+----------+-------------| |- відрядження | 76,0 | 1 | |---------------------------------------+----------+-------------| |- утримання службового автотранспорту | 284,9 | 4 | |---------------------------------------+----------+-------------| |- капітальні видатки | 541,0 | 8 | |---------------------------------------+----------+-------------| |- наукові дослідження | 86,7 | 1 | |---------------------------------------+----------+-------------| |- інші видатки | 215,8 | 3 | ------------------------------------------------------------------
У звітному році всі фінансові зобов'язання щодо оплати по
укладених договорах та за отримані товари Комісія брала лише в
межах асигнувань, затверджених кошторисом. Комісія не має простроченої заборгованості по виплаті
заробітної плати та по платежах до бюджету та цільових фондів.
Фінансові звіти про виконання кошторису доходів і видатків
надавались своєчасно і в обсязі форм згідно із затвердженими
нормативними актами. Основні засоби, які рахуються на балансі Комісії, мають знос
на 48%. Капітальні видатки у звітному році склали 8 % від
загальної суми витрат. На стан виконання кошторису та обсяги боргів за 2004 рік дуже
негативно вплинув факт недофінансування НКРЕ на суму 662,2 тис.
грн., в тому числі по капітальних видатках - 282,7 тис. грн. У
процентному співвідношенні Комісія недоотримала майже 25% від
обсягів річних кошторисних призначень на 2004 рік на поточні та
капітальні видатки. У зв'язку з недофінансуванням Комісія не мала можливості
ліквідувати кредиторську заборгованість. Сума боргів на кінець
року значно збільшилась в порівняні з боргом на початок звітного
року. Зокрема, кредиторська заборгованість за отримані послуги та
товари збільшилась на 318, 8 тис. грн. Протягом 2004 року НКРЕ перерахувала до державного бюджету
44,4 тис. грн. від надходжень орендної плати та сплатила ПДВ 18,8
тис. грн.
12. Основні завдання НКРЕ на 2005 рік
В основі роботи НКРЕ в 2005 році буде покладено реалізація
завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Одним із основних напрямів роботи Комісії стане подальше
удосконалення регуляторної політики в паливно-енергетичному
комплексі. При цьому відповідно до Програми Уряду пріоритетними в
роботі стануть: 1) створення умов щодо фінансового і інвестиційного
забезпечення технічного оновлення та модернізації обладнання
електростанцій та електромереж; 2) розробка та впровадження заходів щодо визначення джерел
фінансування робіт з підвищення безпеки атомних електростанцій,
реалізації програм подовження ресурсу роботи діючих ядерних
енергоблоків; 3) підвищення економічної обґрунтованості ціноутворення в
ПЕК, забезпечення формування справедливих прозорих цін на
енергоносії для виробників і споживачів енергоносіїв; 4) реалізація дієвих стимулів підвищення економічної
ефективності роботи енергокомпаній щодо забезпечення розрахунків
за електричну енергію та зниження втрат електричної енергії в
електромережах та інш.; 5) поетапне впровадження основних положень Концепції
функціонування та розвитку оптового ринку електроенергії
( 1789-2002-п ) відповідно до Плану першочергових заходів
Міжвідомчої комісії на 2004-2005 роки; 6) реалізація уточненого плану заходів Довгострокової
тарифної політики, перш за все заходів, спрямованих на недопущення
необґрунтованого зростання цін і тарифів на енергоносії і
забезпечення їх стабільності на протязі бюджетного року, розробка
та затвердження методики на послуги з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами, розширення
можливостей економічно вигідного експорту електроенергії; 7) продовження робіт щодо адаптації законодавчих та
нормативних актів у відповідність до Директив Європейського Союзу
у сфері електроенергетики та природного газу виходячи з завдань
Державних програм з питань Європейської та Євроатлантичної
інтеграції України на 2004-2007 роки, реалізація заходів щодо
прискорення вступу України до СОТ; 8) опрацювання та підготовка до прийняття Верховною Радою
України проектів Законів України "Про державне регулювання
природних монополій та суміжних ринків", "Про основи
функціонування ринку природного газу", Закону України про
реструктуризацію та погашення заборгованості в
паливно-енергетичному комплексі України, а також внесення змін та
доповнень до ряду діючих законодавчих актів (Законів України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), та інші.). Забезпечити у 2005 році виконання наступних завдань: подальше поглиблення рівня конкуренції на Оптовому ринку
електричної енергії через: а) створення та впорядкування конкурентних ринків палива; б) розширення конкурентної частини генерації за рахунок
переводу потужних сучасних ТЕЦ до роботи за ціновими заявками; в) розробку та впровадження нових примірних договорів між
учасниками енергоринку; за рахунок засобів регуляторного впливу та механізмів
економічного стимулювання забезпечити реальне скорочення втрат
електричної енергії в мережах енергорозподільчих компаній та рівня
оплати купованої на ОРЕ електроенергії не менше ніж на 1%; здійснити повний перехід до закупівель товарів та послуг
природними та штучними монополістами в електроенергетиці та
газовому секторі виключно на тендерних умовах; розробити та запровадити нормативну базу формування
інвестиційних програм та забезпечити контроль за їх виконанням; забезпечення укладання договорів на реструктуризацію та
повернення у встановлені строки накопичених за останні 3 роки
заборгованості за електроенергію перед ОРЕ; впровадження комерційного обліку в електромережах відповідно
до затверджених завдань інвестиційних програм енергокомпаній на
2005 рік; розробка та подання до Кабінету Міністрів України проекту
Закону України "Про державне регулювання енергетики України"
відповідно до Плану роботи з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу. Одним із пріоритетних напрямів діяльності НКРЕ на 2005 рік
залишається співробітництво, створення сприятливих умов для
залучення в енергетику країни іноземних та вітчизняних інвестицій.

Додаток 1.1

СТРУКТУРА
Національної комісії регулювання
електроенергетики України
(на 01.01.2005)
( va199227-05 )

Додаток 2.1.1

ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА
ринку електричної енергії України
( vb199227-05 )

Додаток 2.4.1

ФАКТИЧНІ ВИПЛАТИ
всіма видами платежів з ОРЕ генеруючим компаніям
в динаміці за 2003-2004 роки, тис.грн
( vc199227-05 )

Додаток 2.4.2

ОБСЯГИ
електроенергії, закупленої енергопостачальними
компаніями на ОРЕ у 2003-2004 роках, млн. кВт.год
( vc199227-05 )

Додаток 2.4.3

ДИНАМІКА
кредиторсько-дебіторської заборгованості
підприємств ПЕК
( vc199227-05 )

Додаток 2.4.4

ВІДСОТОК ОПЛАТИ
купованої на енергоринку електричної енергії
на основний поточний рахунок зі спеціальним
режимом використання оптового енергопостачальника
ліцензіатами з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом у 2002-2004 роках, %
( vc199227-05 )

Додаток 2.4.5

ДИНАМІКА
надходження коштів всіма видами платажів
та на поточний рахунок зі спеціальним режимом
використання ліцензіатами з постачання
електричної енергії у 2002-2004 роках, тис.грн.
( vc199227-05 )

Додаток 2.4.6

РОЗРАХУНКИ ТА СТРУКТУРА
заборгованості у розрізі категорій споживачів
( vc199227-05 )

Додаток 2.4.7

РІВЕНЬ ЗБОРУ
коштів споживачів за електричну енергію
за 2003 - 2004 роки по галузям економіки
( vc199227-05 )

Додаток 2.4.8

РОЗРАХУНКИ
споживачів та енергопостачальних компаній
за 2004 рік
( vc199227-05 )

Додаток 2.4.9

СТРУКТУРА
заборгованості за категоріями споживачів
станом на 01.01.2005 року
( vc199227-05 )

Додаток 2.4.10

СТАН ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
з погашення реструктуризованого боргу
по приватизованих енергокомпаніях
( vc199227-05 )

Додаток 2.7.1

ОБСЯГИ
закупівлі електроенергії на ОРЕ для її експорту
та динаміка імпорту електроенергії з Росії
в 2003-2004 рр., МВт.год
( vd199227-05 )

Додаток 2.8.1

ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ
Оптового ринку електроенергії України
( ve199227-05 )

Додаток 3.1.1

СЕРЕДНІЙ ТАРИФ
закупівлі електроенергії у генеруючих компаній
ТЕС в 2003-2004 роках
( vf199227-05 )

Додаток 3.1.2

СТРУКТУРА
тарифу закупівлі електроенергії у генеруючих
компаній ТЕС у 2003-2004 роках
( vf199227-05 )

Додаток 3.1.3

ДИНАМІКА
інвестицій для будівництва генеруючих
потужностей НАЕК "Енергоатом" за 2004 рік
( vf199227-05 )

Додаток 3.1.4

ДИНАМІКА
тарифу НАЕК "Енергоатом" у 2003-2004 роках,
коп/кВт.год
( vf199227-05 )

Додаток 3.1.5

ДИНАМІКА
середньорічного тарифу НАЕК "Енергоатом"
за 2003-2004 рр.
( vf199227-05 )

Додаток 3.1.6

ДИНАМІКА
середніх тарифів ТЕЦ на відпуск електроенергії
в ОРЕ за 2003-2004 роки, коп/кВт.год
( vf199227-05 )

Додаток 3.1.7

ДИНАМІКА
середніх тарифів ГК ГЕС на відпуск електроенергії
в ОРЕ за 2003-2004 роки, коп/кВт.год
( vf199227-05 )

Додаток 3.1.8

ДИНАМІКА
середніх тарифів ВЕС на відпуск електроенергії
в ОРЕ за 2003-2004 роки, коп/кВт.год
( vf199227-05 )

Додаток 3.2.1

ДИНАМІКА
прогнозованої оптової ринкової ціни
на енергоринку у 2001-2004 роках
( v199a227-05 )

Додаток 3.2.2

СТРУКТУРА
фактичної оптової ринкової ціни
у 2001-2004 роках, %
( v199a227-05 )

Додаток 3.2.3

ДИНАМІКА
інвестиційної складової в структурі оптової
ринкової ціни на електричну енергію
за 2001-2004 рр.
( v199a227-05 )

Додаток 3.3.1

СТРУКТУРА
середніх роздрібних тарифів на електроенергію
для непобутових споживачів України
у 2003-2004 роках
( v199b227-05 )

Додаток 3.3.2

СЕРЕДНІ ФАКТИЧНІ РОЗДРІБНІ ТАРИФИ
на електроенергію для непобутових споживачів
за класами напруги по енергопостачальним
компаніям за 2003-2004 роки
( v199b227-05 )

Додаток 3.3.3

ДИНАМІКА
середніх тарифів на передачу та постачання
електроенергії за 2003-2004 роки
( v199b227-05 )

Додаток 3.3.4

РІВНІ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
відпуску електроенергії енергопостачальних
компаній за 2003-2004 роки
( v199b227-05 )

Додаток 3.3.5

ТАРИФИ
на електроенергію для населення
і населених пунктів

------------------------------------------------------------------ | Категорії споживачів | Тариф, |ПДВ, коп/| Вартість 1 | | |затверджений |кВт.год. | кВт.год | | | постановою | |електроенер-| | |НКРЕ N 309 | |гії з ПДВ, | | |( z0151-99 ) | | коп. | | | від | | | | | 10.03.1999, | | | | | коп/кВт.год | | | |---------------------------+-------------+---------+------------| |1. Електроенергія, що | | | | |відпускається: | | | | |---------------------------+-------------+---------+------------| |1.1. Населенню | 13,0 | 2,6 | 15,6 | |---------------------------+-------------+---------+------------| |1.2. Населенню, яке | 12,0 | 2,4 | 14,4 | |проживає у сільській | | | | |місцевості | | | | |---------------------------+-------------+---------+------------| |1.3. Населенню, яке | 10,0 | 2,0 | 12,0 | |проживає у будинках, | | | | |обладнаних кухонними | | | | |електроплитами, | | | | |електроопалювальними | | | | |установками (в тому числі у| | | | |сільській місцевості) | | | | |---------------------------+-------------+---------+------------| |2. Електроенергія, що | | | | |відпускається: | | | | |---------------------------+-------------+---------+------------| |2.1. Населеним пунктам | 12,6 | 2,5 | 15,1 | |---------------------------+-------------+---------+------------| |2.2. Населеним пунктам у | 11,6 | 2,3 | 13,9 | |сільській місцевості | | | | |---------------------------+-------------+---------+------------| |2.3. Населеним пунктам із | 9,6 | 1,9 | 11,5 | |будинками, обладнаними | | | | |кухонними електроплитами, | | | | |електроопалювальними | | | | |установками (в тому числі у| | | | |сільській місцевості) | | | | ------------------------------------------------------------------
Населенню та населеним пунктам в 30-км зоні АЕС електрична
енергія відпускається із знижкою до тарифів у розмірі 30%.

Додаток 3.3.6

ДОВІДКА
щодо розміру дотацій, які надавалися
енергопостачальним компаніям за 12 місяців
2004 року
( v199b227-05 )

Додаток 3.5.1

ОБСЯГИ
фінансування інвестиційних програм
енергостачальних компаній за рахунок тарифів
на передачу та постачання електричної енергії
( v199c227-05 )

Додаток 3.5.2

ДИНАМІКА
зміни втрат електричної енергії при її передачі
в цілому по Україні, %
( v199c227-05 )

Додаток 3.5.3

ДИНАМІКА
зміни втрат електричної енергії у 2003 році
( v199c227-05 )

Додаток 3.5.4

ДИНАМІКА
зміни втрат електричної енергії у 2004 році
( v199c227-05 )

Додаток 4.2.1

РОЗДРІБНІ ЦІНИ
на газ природний, що використовується населенням
на комунально-побутові потреби
( v199d227-05 )

Додаток 4.2.2

ДИНАМІКА
цін на природний газ для соціальної та бюджетної
сфер і промислових споживачів
( v199d227-05 )

Додаток 4.2.2.1

ДИНАМІКА
цін на природний газ для соціальної (населення,
підприємства комунальної теплоенергетики)
та бюджетної сфер
( v199d227-05 )

Додаток 4.2.2.2

ДИНАМІКА
цін на природний газ для промислових споживачів
( v199d227-05 )

Додаток 4.2.3

ТАРИФИ
на транспортування газу природного в динаміці

грн. за 1000 куб.м з ПДВ ------------------------------------------------------------------ |Показники | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | до 1 | з 1 | | | | | | | травня | травня | | | | | | | 2004 |2004 року| | | | | | | року | | |-----------------+------+------+------+------+--------+---------| |1. Загальний | 42,0 |52,5 *| 52,5 | 52,5 | 52,5 | 57,0 | |тариф для | | | | | | | |споживачів | | | | | | | |України | | | | | | | |-----------------+------+------+------+------+--------+---------| |2. Тариф на | 24,7 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | |транспортування | | | | | | | |магістральними | | | | | | | |трубопроводами | | | | | | | |-----------------+------+------+------+------+--------+---------| |3. Тариф на | 17,3 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 27,9 | |транспортування | | | | | | | |розподільними | | | | | | | |трубопроводами | | | | | | | |-----------------+------+------+------+------+--------+---------| |Довідково: | 12,2 | 14,7 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 12,36 | |Найменший розмір | | | | | | | |тарифу на | | | | | | | |транспортування | | | | | | | |розподільними | | | | | | | |трубопроводами | | | | | | | |-----------------+------+------+------+------+--------+---------| |Найбільший розмір| 40,8 | 51,0 |47,76 |47,76 | 47,76 | 53,52 | |тарифу на | | | | | | | |транспортування | | | | | | | |розподільними | | | | | | | |трубопроводами | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ _______________
* тариф затверджений з 01.02.2001

Додаток 4.2.4

ТАРИФИ
на постачання газу природного в динаміці

грн. за 1000 куб.м з ПДВ ------------------------------------------------------------------ | Показники | 2000* | 2001 | 2002 | 2003 | до 1 | з 1 | | | | | | | травня | травня | | | | | | | 2004 | 2004 | | | | | | | року | року | |-----------------+-------+------+------+------+--------+--------| |Середній тариф на| 5,5 |10,0**| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,84 | |постачання | | | | | | | |природного газу | | | | | | | |за регульованим | | | | | | | |тарифом | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ _______________
* тарифи на постачання природного газу на 2000 рік,
затверджені вперше ** тариф затверджений з 01.02.2001

Додаток 4.2.5

ТАРИФИ
на транспортування нафти магістральними
нафтопроводами ВАТ "Укртранснафта"
для споживачів України

------------------------------------------------------------------ | Назва маршруту | Тариф | | |(без ПДВ), грн.| | | за 1 т | |------------------------------------------------+---------------| |1. Великоцьк - ЛНПЗ | 7,90 | |------------------------------------------------+---------------| |2. Великоцьк - КНПЗ | 18,40 | |------------------------------------------------+---------------| |3. Великоцьк - ХНПЗ | 27,30 | |------------------------------------------------+---------------| |4. Великоцьк - ОНПЗ | 31,80 | |------------------------------------------------+---------------| |5. Головашівка - КНПЗ | 11,50 | |------------------------------------------------+---------------| |6. Головашівка - ХНПЗ | 20,40 | |------------------------------------------------+---------------| |7. Головашівка - ОНПЗ | 24,90 | |------------------------------------------------+---------------| |8. НПС "Гнідинці" - КНПЗ | 9,20 | |------------------------------------------------+---------------| |9. НПС "Гнідинці" - ХНПЗ | 18,10 | |------------------------------------------------+---------------| |10. НПС "Гнідинці" - ОНПЗ | 22,50 | |------------------------------------------------+---------------| |11. ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - КНПЗ | 7,60 | |------------------------------------------------+---------------| |12. ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - ХНПЗ | 16,40 | |------------------------------------------------+---------------| |13. ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - ОНПЗ | 20,90 | |------------------------------------------------+---------------| |14. н/н "М. Павлівка" - КНПЗ | 9,30 | |------------------------------------------------+---------------| |15. н/н "М. Павлівка" - ХНПЗ | 18,20 | |------------------------------------------------+---------------| |16. н/н "М. Павлівка" - ОНПЗ | 22,70 | |------------------------------------------------+---------------| |17. 32 км Держкордон - НПК "Галичина" | 17,90 | |------------------------------------------------+---------------| |18. 32 км Держкордон - ЛВДС "Броди" | 12,90 | |------------------------------------------------+---------------| |19. 32 км Держкордон - НПК "Нафтохімік | 22,40 | |Прикарпаття" | | |------------------------------------------------+---------------| |20. НПС "Долина" - НПК "Галичина" | 5,30 | |------------------------------------------------+---------------| |21. НПС "Долина" - НПК "Нафтохімік Прикарпаття" | 6,10 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4.2.6

ТАРИФИ
на транспортування аміаку магістральними
трубопроводами

-------------------------------------------------------------------- |Найменування | Відстань | Мінімальний | Тариф за 100 ткм | | продукції |транспорту-| рівень |------------------------| | (послуг) |вання, км | індикативних | для | для | | | |цін на аміак за|резидентів,|нерезидентів| | | | 1 т, дол. | грн. без |, дол. США з| | | | США | ПДВ | ПДВ | |-------------+-----------+---------------+-----------+------------| | Транспорту- |807 км від | до 79 | 4,00 | 0,90 | |вання рідкого| ВАТ |від 80 до 94 | 4,72 | 1,06 | | аміаку | "Концерн |від 95 до 109 | 5,58 | 1,26 | | |Стирол" до |від 110 до 129 | 6,60 | 1,48 | | | Одеського |від 130 до 169 | 7,78 | 1,75 | | |припортово-|від 170 до 200 | 8,52 | 1,92 | | |го заводу | вище 200 | 8,90 | 2,00 | --------------------------------------------------------------------

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
до Звіту про діяльність Національної комісії
регулювання електроенергетики України у 2004 році

1. Основні показники роботи електроенергетичної галузі в 2004
році Станом на 01.01.2005 установлена потужність електростанцій
України становила 52203,1 МВт, в тому числі: теплових
електростанцій - 30203 МВт, атомних електростанцій - 13818 МВт,
гідроелектростанцій - 4700 МВт, промстанцій - 3312 МВт, вітрових
електростанцій - 59 МВт. Протягом 2004 року Кабінет Міністрів України, Міністерство
палива та енергетики, НКРЕ вживали необхідні заходи щодо
підвищення надійності роботи енергозабезпечення, здійснення
цінового і тарифного регулювання в електроенергетичній галузі,
продовжували працювати над питаннями щодо покращання стану
розрахунків за спожиті енергоносії, зниження втрат електроенергії
в електричних мережах та ін. Обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які
входять до об'єднаної енергетичної системи України, у 2004 році
становив 181312,4 млн. кВт.год, що на 1748,9 млн. кВт.год або на
4,8% більше ніж за відповідний період минулого року.
Електростанціями Мінпаливенерго у 2004 році вироблено 172097,4
млн. кВт.год, що на 1343,4 млн. кВт.год або на 0,8% більше ніж за
12 місяців 2003 року. При цьому тепловими електростанціями
вироблено 73331,5 млн. кВт.год, що на 6573,8 млн. кВт.год або на
8,4% менше ніж за відповідний період минулого року, - атомними
електростанціями вироблено 87022,2 млн. кВт.год, що у порівняні з
відповідним періодом минулого року більше на 5616,2 млн. кВт.год,
або на 6,9%, гідравлічними електростанціями з початку року
вироблено 11725,0 млн. кВт.год, що на 2481,4 млн. кВт.год або на
26,8% більше відповідного періоду 2003 року. Структура виробництва електроенергії електростанціями
Мінпаливенерго в загальному виробництві відносно минулого року
дещо змінилась. Так, виробіток ТЕС за січень-грудень минулого року
від загального по ОЕС складав 40,4%, виробіток електроенергії АЕС
становив 48,0%, а виробіток ГЕС 6,5%. За дванадцять місяців 2002
року частка виробітку ТЕС, АЕС і ГЕС складала відповідно 44,6%,
45,3%, 5,2%. Слід зауважити, що виробництво електроенергії
електростанціями інших відомств (блок-станціями і комунальними
ТЕЦ) у 2004 року становив 9215,0 млн. кВт.год, що на 397,5 млн.
кВт.год або на 4,5% більше ніж за відповідний період минулого
року.
Динаміка і структура виробництва електроенергії за
січень-грудень 2003 року
Таблиця 2і -------------------------------------------------------------------- | | 2003 рік | 2004 рік | Відхилення | | | | | (+,-) проти | | | | | 2003 року | | |------------------+------------------+--------------| | | млн.. | % до | млн.. | % до | млн. | % | | |кВт.год |загально-|кВт.год |загально-| кВт. | | | | | го | | го | год | | | | |виробниц-| |виробниц-| | | | | | тва | | тва | | | |-------------+--------+---------+--------+---------+-------+------| |Виробіток |179571,5| 100,0 |181312,4| 100,0 |1740.9 | 1,0 | |електричної | | | | | | | |енергії, | | | | | | | |всього, у | | | | | | | |тому числі: | | | | | | | |-------------+--------+---------+--------+---------+-------+------| |1. Електро- |170754,0| 95,1 |172097,4| 94,9 |1343,4 | 0,8 | |станціям | | | | | | | |Мінпаливенер-| | | | | | | |го, з них: | | | | | | | |-------------+--------+---------+--------+---------+-------+------| |ТЕС |80085,3 | 44,6 |73331,5 | 40,4 |-6753,8| 8,4 | | | | | | | | | |-------------+--------+---------+--------+---------+-------+------| |ГЕС |9253,6 | 5,2 |11435,0 | 6,5 |2481,4 | 26,8 | |-------------+--------+---------+--------+---------+-------+------| |АЕС |81406,0 | 45,3 |87022,2 | 47,8 |5616,2 | 6,9 | |-------------+--------+---------+--------+---------+-------+------| |НДЕ | 9,1 | | 8,7 | | -0,4 | | |-------------+--------+---------+--------+---------+-------+------| |2. Блок- |8817,5 | 4,9 | 9215,0 | 5,1 |397,5 | 4,5 | |станціями і | | | | | | | |комунальними | | | | | | | |ТЕЦ | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
У звітному періоді ситуація із забезпеченням електростанцій
паливом була стабільною. На початок 2004 року запаси палива на
електростанціях складали: вугілля - 1955,8 тис. т, мазуту - 154,3
тис. т (на початок 2002 року відповідно 1726,9 тис. т та 254,5
тис. т). Запаси вугілля на 01.01 2004 становили 1955,0 тис. тонн (що
на 427,9 тис. тонн більше ніж на цей період минулого року, у тому
числі на електростанціях енергогенеруючих компаній 1836,1 тис.
тонн. Добове постачання природного газу у січні-грудні минулого
року складало 26,29 млн. куб. м на добу. Всього за рік спожито
9595,4 млн. куб. м, що на 986,5 млн. куб. м більше ніж у 2003
році. З початку 2003 року спостерігалось збільшення
електроспоживання. Споживання електроенергії (брутто) у 2004 році
склало 176017,8 млн. кВт.год, Споживання електроенергії (нетто)
галузями національної економіки та населенням у 2004 році
становило 135145,0 млн. кВт.год. Відносно відповідного періоду минулого року відпуск
електроенергії споживачам збільшився на 6047,3 млн. кВт.год або на
4,7%. Збільшення електроспоживання відбулося переважно за рахунок
збільшення обсягу споживання електричної енергії промисловими
споживачами (на 6,1%), особливо споживачами металургійного
комплексу (на 6,8%). Ця категорія споживачів становить 57,9% від
загального обсягу споживання електроенергії.
Динаміка і структура споживання електроенергії
за 2004 рік
------------------------------------------------------------------ | Групи споживачів |Електроспожи-| +, - | +, - |Пито-|Питома | | |вання за 2004| до | до | ма |вага, %| | | рік, млн. |2003 р|2003 р|вага,|2004р. | | | кВт.год | млн. | % | % | | | | | кВт. | |2003 | | | | | год | | р. | | |----------------------+-------------+------+------+-----+-------| |Споживання | 176017,8 |1329,2| 0,8 | | | |електроенергії | | | | | | |(брутто) | | | | | | |----------------------+-------------+------+------+-----+-------| |Споживання | 135145,3 |6047,3| 4,7 | 100 | 100 | |електроенергії | | | | | | |(нетто), у тому числі:| | | | | | |----------------------+-------------+------+------+-----+-------| |1.Промисловість, у | 78302,5 |4499,8| 6,1 |57,2 | 57,9 | |тому числі: | | | | | | |----------------------+-------------+------+------+-----+-------| |Паливна | 10613,3 |136,9 | 1,3 | 8,1 | 7,9 | |----------------------+-------------+------+------+-----+-------| |Металургійна | 41543,6 |2631,3| 6,8 |30,1 | 30,7 | |----------------------+-------------+------+------+-----+-------| |Хімічна та | 7262,6 |517,8 | 7,7 | 5,2 | 5,4 | |нафтохімічна | | | | | | |----------------------+-------------+------+------+-----+-------| |Машинобудівна | 7094,8 |339,9 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | |----------------------+-------------+------+------+-----+-------| |Інша | 11788,2 |873,9 | 8,0 | 8,5 | 8,7 | |----------------------+-------------+------+------+-----+-------| |2.Сільгоспспоживачі | 3241,5 |-335,9| -9,4 | 2,8 | 2,4 | |----------------------+-------------+------+------+-----+-------| |3.Транспорт | 9364,6 | 81,7 | 0,9 | 7,2 | 6,9 | |----------------------+-------------+------+------+-----+-------| |4.Будівництво | 888,7 |113,1 | 14,6 | 0,6 | 0,7 | |----------------------+-------------+------+------+-----+-------| |5.Комунально-побутові | 14501,1 |383,0 | 2,7 |10,9 | 10,7 | |споживачі | | | | | | |----------------------+-------------+------+------+-----+-------| |6.Інші непромислові | 4292,4 |397,1 | 10,2 | 3,0 | 3,2 | |споживачі | | | | | | |----------------------+-------------+------+------+-----+-------| |7.Населення | 24554,2 |908,5 | 3,8 |18,3 | 18,2 | ------------------------------------------------------------------
2. Система комерційного обліку в енергетичній системі України Об'єднана енергетична система України, на момент впровадження
Оптового ринку електричної енергії (ОРЕ), поєднувала генеруючі
електростанції, високовольтні і розподільчі лінії електропередач
та електропідстанції напругою 10-750 кВ і побудована без
врахування технічних вимог до комерційного погодинного обліку
електроенергії. Відповідно до вимог Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Правил оптового ринку електричної енергії
( v0921227-03 ), Договору між членами ОРЕ ( n0001227-96 ) має
формуватись погодинна ринкова ціна електричної енергії на ОРЕ.
Тому на момент запровадження Правил ОРЕ України погодинне
формування оптової ціни на електроенергію здійснювалось за
допомогою інформаційного комплексу системи диспетчерського
управління НЕК "Укренерго" через запровадження погодинних
інтервалів добового графіку навантаження енергосистеми України. Для запровадження повноцінного погодинного формування оптової
ціни необхідно щоб всі виробники електричної енергії, що продають
енергію на ОРЕ, а також споживачі, що купують електричну енергію з
ОРЕ, мали автоматизовані засоби погодинного обліку електричної
енергії, а також відповідні системи обміну інформацією, тобто в
енергосистемі повинна бути створена автоматизована система
комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) ОРЕ. Для запровадження повноцінної системи погодинного обліку в
ОРЕ за ініціативою НКРЕ фахівцями Київського політехнічного
інституту розроблено Концепцію побудови автоматизованих систем
обліку електроенергії в умовах енергоринку ( v0032558-00 ), в якій
сформульовані основні принципи побудови системи обліку електричної
енергії в умовах енергоринку, технічні вимоги до устаткування
збору та обробки даних різних рівнів, а також впровадження заходів
щодо її практичної реалізації. Концепція побудови автоматизованих систем обліку електричної
енергії затверджена спільним наказом Мінпаливенерго України, НКРЕ,
Держкоменергозбереження, Держкомстандартизації, метрології і
сертифікації, Держбуду, Держпромполітики від 17.04.2000
N 32/28/28/276/75/54 ( v0032558-00 ). Планом заходів щодо впровадження автоматизованих систем
обліку електроенергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18.05.2000 N 826 ( 826-2000-п ), передбачено розробити
порядок впровадження систем обліку електроенергії для об'єктів
енергетики, промисловості, сфери побуту та послуг, визначити
напрямки єдиної технічної політики щодо уніфікації приладів обліку
електроенергії, розробити типові проекти АСКО, внести відповідні
зміни до нормативних документів і правил та забезпечити навчання
фахівців. Для фінансування робіт з удосконалення засобів обліку в
енергосистемі була ініційована та підтримана Кабінетом Міністрів
України пропозиція направити для цього кошти, передбачені
Європейською Комісією на закупівлю палива як компенсацію за
закриття Чорнобильської АЕС. Відповідно до "Угоди щодо покращання системи обліку на
українському оптовому ринку електроенергії" Урядом України та
Європейською Комісією 26.09.2001 для проведення ефективних реформ
в українському енергетичному секторі головним технічним виконавцем
положень цієї Угоди визначено НЕК "Укренерго" - як провідну
галузеву компанію. Відповідно до зазначеної Угоди НЕК "Укренерго"
в 2002-2004 роках встановлено 2529 лічильників електроенергії
SL7000 фірми "Schlumberger" на межі балансової належності
повітряних ліній, що відходять від високовольтних підстанцій НЕК
до обленерго і споживачів, а також на міждержавних лініях
електропередачі. До "Переліку міждержавних ліній електропередачі" об'єктів та
місць встановлення лічильників електроенергії, за показаннями яких
обчислюються обсяги міждержавного перетікання електроенергії,
включено 64 пункти митного контролю, в тому числі на кордонах: з Російською Федерацією 29 пунктів митного контролю (37 ПЛ); з республікою Білорусь - 8 пунктів митного контролю (8 ПЛ); з республікою Молдова - 19 пунктів митного контролю (23 ПЛ); з Угорщиною - 2 пункти митного контролю (4 ПЛ); з Румунією - 2 пункти митного контролю (2 ПЛ); із Словаччиною - 2 пункти митного контролю (2 ПЛ); з Польщею - 2 пункти митного контролю (2 ПЛ). Протягом 2003-2004 років НЕК "Укренерго" з метою впровадження
сучасних автоматизованих систем обліку електроенергії (АСКОЕ)
виконано певний обсяг робіт (в межах забезпечення поточного
фінансування 2003 рік - 1490,5 тис. грн., за 10 місяців 2004 року
- 1977,1 тис. грн.) з відповідним виконанням програми з
модернізації засобів вимірювальної техніки та системи комерційного
обліку електроенергії. Зокрема, на ПС "Трихати" 330 кВ (обсяг
робіт - 900 тис. грн.) після розробки проекту організовано роботи
з реконструкції вимірювальних комплексів електроенергії на всіх
приєднаннях 10/35/150 кВ. За результатами проведеного обстеження високовольтних
електропідстанцій НЕК "Укренерго" було виявлено, що 79,4% точок
обліку потребують виконання додаткових робіт щодо заміни ТС, ТН та
модернізації ланцюгів обліку, у тому числі: 26,7% із незначним фінансуванням робіт, які пов'язані з
модернізацією ланцюгів обліку: 52,7% з великим обсягом фінансування робіт, які потребують
виконання проектних робіт, заміну ТС, ТН та модернізацією ланцюгів
обліку. В НЕК "Укренерго" станом на 01.01.2004 кількість комерційних
точок обліку електроенергії становить 1290 шт. (в основному на
стороні середньої і нижчої напруги АТ), технічних точок обліку -
2711 шт. (в основному на ПЛ, що відходять від ПС),. НЕК
"Укренерго" послідовно проводить роботи по переведенню
розрахункових точок на межу балансової належності. В 2004 році за рахунок коштів НЕК "Укренерго" були створені
АСОЕ локального рівня в Центральній ЕС на ПС "Ніжин", "Поляна",
"Черкаси" та "Житомирська" і в Дніпровській ЕС на ПС
"Нікопольська", "Українка", "Побузька", "Кварцит" та
"Дніпровська-750". Перед НЕК "Укренерго" стоїть актуальна проблема щодо
модернізації існуючої системи обліку електроенергії на інших ПС і
впровадження сучасних автоматизованих систем облік, які
відповідатимуть умовам функціонування енергоринку з високим рівнем
автоматизації. точністю та надійністю в експлуатації. Розв'язання цієї проблеми дозволить забезпечити ефективне
формування погодинної ринкової ціни на енергоринку, підвищити
надійність та якість енергозабезпечення споживачів, а також
розширити впровадження систем диференційованого обліку з
відповідними економічними тарифами та забезпечити реальне
врахування втрат електроенергії в електромережах при її передачі
(довідково: втрати електроенергії в мережах НЕК "Укренерго"
складають за 2003 рік - 3,62%, за 10 місяців 2004 року - 3,61% від
обсягу переданої електроенергії).

Додаток 1і

ПЕРЕЛІК
акціонерів, власників, які володіють більше
ніж 25% (акцій, паїв) активів ліцензіатів
з виробництва та постачання електроенергії
за регульованим тарифом
( v199e227-05 )вгору