Документ v0198227-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.07.2005, підстава - v0547227-05

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 198 від 26.02.2002
м. Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 547 ( v0547227-05 ) від 21.07.2005 )
Щодо затвердження Порядку розгляду заяв про видачу ліцензій
на провадження певних видів господарської діяльності у
нафтогазовому комплексі
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 265 ( v0265227-04 ) від 22.03.2004 )

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" від 01.06.2000 N 1775-III ( 1775-14 ) та
Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 ) "Питання
Національної комісії регулювання електроенергетики України,
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок розгляду Національною комісією регулювання
електроенергетики України заяв на видачу ліцензій на провадження
певних видів господарської діяльності у нафтогазовому комплексі
(додається).
Голова Комісії Ю.Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
від 26.02.2002 N 198
ПОРЯДОК
розгляду Національною комісією регулювання електроенергетики
України заяв на видачу ліцензій на провадження певних видів
господарської діяльності у нафтогазовому комплексі
1. Заява на видачу ліцензії на провадження певного виду
господарської діяльності подається в установлені НКРЕ дні й години
прийому на розгляд спеціально призначених працівників управління
ліцензування.
2. Заява подається керівником суб'єкта господарської
діяльності - юридичної особи, громадянином-підприємцем або
представником суб'єкта господарської діяльності, повноваження
якого посвідчуються у встановленому порядку.
3. Подані документи приймаються до розгляду і працівник
управління ліцензування - відділу ліцензування у нафтогазовому
комплексі подає їх у той же день на реєстрацію до управління
справами.
4. Управління справами у день отримання заяви реєструє її
разом з доданими документами і передає управлінню ліцензування.
5. У день отримання заяви управління ліцензування - відділ
ліцензування у нафтогазовому комплексі вносить відомості про
заявника до журналу обліку заяв і виданих ліцензій у письмовому та
електронному вигляді за формою відповідно до ст. 19 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).
6. Після реєстрації заяви в журналі обліку заяв і виданих
ліцензій управління ліцензування - відділ ліцензування у
нафтогазовому комплексі визначає дату проведення засідання і
порядок денний та направляє управлінню справами і відділу
взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з
громадськістю службові записки (додатки 1, 2) щодо включення до
порядку денного засідання НКРЕ питання про видачу ліцензії, дати
його проведення, а також дані про місцезнаходження заявників для
розсилки запрошень на засідання НКРЕ рекомендованим листом. Заява
та додані до неї документи разом із службовими записками (додаток
3) направляються на розгляд юридичному управлінню,
та технічному управлінню, а за необхідності проведення додаткового
аналізу - управлінню регулювання цінової політики нафтогазового
комплексу та технічному управлінню. У разі необхідності управління ліцензування надсилає
відповідному територіальному представництву НКРЕ копію заяви на
видачу ліцензії для ознайомлення та перевірки відповідності
місцезнаходження заявника місцезнаходженню, вказаному у заяві. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 265
( v0265227-04 ) від 22.03.2004 )
7. Відділ взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю надає повідомлення в пресу про місце і
час проведення засідання, перелік питань, що виносяться на розгляд
Комісії (додаток 4). ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою НКРЕ N 265 ( v0265227-04 ) від 22.03.2004 )
8. Структурні підрозділи центрального апарату НКРЕ, визначені
пунктом 6 цього Порядку, протягом 3 днів від дати отримання від
управління ліцензування службової записки з заявою та доданими
документами здійснюють поглиблений аналіз зазначених матеріалів і
надають управлінню ліцензування - відділу ліцензування у
нафтогазовому комплексі письмові висновки за підписом керівника
структурного підрозділу або особи, що його заміщає, щодо
відповідності наданих документів вимогам нормативних актів і
можливості здійснення заявником вказаного у заяві виду
господарської діяльності. Якщо в результаті розгляду структурними підрозділами
центрального апарату НКРЕ виявлено обставини, на підставі яких
заява про видачу ліцензії не розглядається, управління
ліцензування повідомляє заявника в письмовій формі про залишення
заяви про видачу ліцензії без розгляду до усунення причин, що були
підставою для винесення такого рішення.
9. Кожен член Комісії не пізніше ніж за два дні до засідання
отримує від управління ліцензування матеріали з питання видачі
ліцензії заявникові: заява та додані документи, висновки та
пропозиції структурних підрозділів центрального апарату НКРЕ.
10. Після прийняття Комісією відповідного рішення про видачу
або відмову у видачі ліцензії відділ ліцензування у нафтогазовому
комплексі протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення
оформлює постанову про видачу ліцензії та ліцензію, а також
постанову про відмову у видачі ліцензії та надсилає (видає) її
заявникові. Після оформлення рішення НКРЕ у журналі обліку заяв і виданих
ліцензій вносяться відомості про номер та дату прийняття рішення
про видачу ліцензії або про відмову у її видачі. При видачі ліцензії у журналі обліку заяв і виданих ліцензій
зазначаються дата видачі ліцензії, відомості про видачу копій
ліцензії, прізвище заявника, якого ознайомлено з ліцензійними
умовами провадження певного виду господарської діяльності, що
засвідчується його підписом.
11. Відділ ліцензування формує ліцензійну справу кожного
суб'єкта, в якій зберігаються документи, що подаються суб'єктом
господарювання для видачі, переоформлення ліцензії, видачі
дублікатів ліцензії, документи пов'язані із зміною даних в
документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також
копії рішень органу ліцензування про видачу, переоформлення та
анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії.
Заступник начальника управління
ліцензування-начальник відділу
ліцензування у нафтогазовому комплексі Б.Чистілін
ДОДАТОК 1
до Порядку розгляду НКРЕ
заяв про видачу ліцензій на
провадження певних видів
господарської діяльності у
нафтогазовому комплексі

Начальнику відділу взаємодії
із засобами масової інформації
та зв'язків з громадськістю

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

"___" _______________ 200_ р.

Просимо забезпечити повідомлення в засобах масової інформації
про розгляд на відкритому засіданні НКРЕ, яке відбудеться "___" _________________ 200___ р., таких питань щодо ліцензування: ________________________________________________
(перелік питань, що виносяться на Комісію)

Начальник управління ліцензування __________________
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 265
( v0265227-04 ) від 22.03.2004 )
ДОДАТОК 2
до Порядку розгляду НКРЕ
заяв про видачу ліцензій на
провадження господарської
діяльності у нафтогазовому
комплексі

Начальнику управління справами
Начальнику протокольного відділу

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

"___" _______________ 200_ р.

Просимо забезпечити розсилку запрошень згідно з реєстром
розсилки учасникам відкритого засідання НКРЕ, яке відбудеться
"___" _______________ 200_ р. і включає такий перелік питань щодо
ліцензування: ________________________________________________
(перелік питань, що виносяться на Комісію)

Начальник управління ліцензування __________________
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 265
( v0265227-04 ) від 22.03.2004 )
ДОДАТОК 3
до Порядку розгляду НКРЕ
заяв про видачу ліцензій на
провадження певних видів
господарської діяльності у
нафтогазовому комплексі

Начальникам управлінь
(ЮУ, УРЦПНГК)

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

"___" _______________ 200_ р.

Прошу розглянути і протягом 3 днів надати зауваження та
пропозиції щодо заяви та доданих до неї документів від: _____________________________________________________________
(найменування заявника)
про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з __________________________________________________________________
(вид господарської діяльності, на який подається заява)

Начальник управління ліцензування __________________
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 265
( v0265227-04 ) від 22.03.2004 )
ДОДАТОК 4
до Порядку розгляду НКРЕ
заяв про видачу ліцензій на
провадження певних видів
господарської діяльності у
нафтогазовому комплексі

ПОВІДОМЛЕННЯ В ПРЕСУ

До відома громадськості

Національна комісія регулювання електроенергетики України
повідомляє, що "___" _______________ 200_ р. о ___ год.
відбудеться відкрите засідання Комісії за адресою:
03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19 тел./факс: 241-90-47
Порядок денний:
1. ___________
2. ___________
3. ___________вгору