Документ v0197609-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.03.2014, підстава - v1461731-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
03.06.2010 N 197
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1461 ( v1461731-13 ) від 10.12.2013 }
Про затвердження Переліку національних
стандартів, які, в разі добровільного застосування,
є доказом відповідності продукції вимогам
Технічного регламенту радіообладнання
і телекомунікаційного кінцевого
(термінального) обладнання

Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту радіообладнання і
телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24 червня 2009 року N 679 ( 679-2009-п ) "Про затвердження
Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного
кінцевого (термінального) обладнання" (додається).
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Лепський Г.В.) забезпечити опублікування цього наказу в черговому
виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.В.Поволоцький

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
03.06.2010 N 197

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,
які, в разі добровільного застосування, є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного регламенту
радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого
(термінального) обладнання, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2009 року N 679
( 679-2009-п )

------------------------------------------------------------------ | N | Позначення та назва стандарту | |з/п| | |---+------------------------------------------------------------| |1. |ДСТУ EN 41003:2006 | | |Обладнання, яке підключають до телекомунікаційних мереж. | | |Вимоги безпеки (EN 41003:1998, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |2. |ДСТУ EN 50360:2007 | | |Обладнання систем радіозв'язку абонентське. Підтвердження | | |відповідності базовим граничним рівням, пов'язаним з дією | | |електромагнітних полів від 300 МГц до 3 ГГц на людину | | |(EN 50360:2001, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |3. |ДСТУ EN 50364:2006 | | |Апаратура електронна, що працює в діапазоні частот від 0 Гц | | |до 10 ГГц. Обмеження дії електромагнітних полів на людей від| | |апаратури електронного спостереження, радіочастотного | | |розпізнавання об'єктів та аналогічних застосовань | | |(EN 50364:2001, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |4. |ДСТУ EN 50371:2006 | | |Апаратура електронна та електрична малопотужна. | | |Підтвердження відповідності базовим граничним рівням, | | |пов'язаним з дією електромагнітних полів від 10 МГц до | | |300 ГГц на широкий загал (EN 50371:2002, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |5. |ДСТУ EN 50385:2007 | | |Радіостанції систем з радіодоступом базові та стаціонарні | | |кінцеві. Підтвердження відповідності базовим граничним чи | | |контрольним рівням, пов'язаним з дією радіочастотних | | |електромагнітних полів від 110 МГц до 40 ГГц на широкий | | |загал (EN 50385:2002, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |6. |ДСТУ EN 61000-3-3:2004 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування | | |флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах | | |електропостачання для обладнання з номінальним струмом силою| | |не більше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |7. |ДСТУ EN 300 421:2004 | | |Цифрове телевізійне мовлення. Структура кадру, кодування | | |каналу та методи модуляції у супутникових службах частотного| | |діапазону 11/12 ГГц. Загальні технічні вимоги | | |(EN 300 421:1997, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |8. |ДСТУ EN 300 744:2004 | | |Цифрове телевізійне мовлення. Структура кадрів, канальне | | |кодування та методи модуляції в системі цифрового наземного | | |телебачення. Загальні технічні вимоги (EN 300 744:2001, IDT)| |---+------------------------------------------------------------| |9. |ДСТУ EN 300 748-2004 | | |Цифрове телевізійне мовлення. Багатоточкові телевізійні | | |розподільчі системи діапазону частот 10 ГГц і вище. Загальні| | |технічні вимоги (EN 300748:1997, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |10.|ДСТУ EN 300 749-2004 | | |Цифрове телевізійне мовлення. Системи розподільчі | | |мікрохвильові багатоточкові (MMDS) у частотному діапазоні | | |нижче 10 ГГц. Загальні технічні вимоги | | |(EN 300749:1997, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |11.|ДСТУ EN 301 193:2006 | | |Цифрове телевізійне мовлення. Інтерактивний канал на основі | | |системи цифрового вдосконаленого безпроводового зв'язку. | | |Загальні технічні вимоги (EN 301 193:1998, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |12.|ДСТУ EN 301 195:2006 | | |Цифрове телевізійне мовлення. Інтерактивний канал на основі | | |глобальної системи мобільного зв'язку. Загальні технічні | | |вимоги (EN 301 195:1999, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |13.|ДСТУ ITU-T К.21:2008 | | |Електромагнітна сумісність. Стійкість телекомунікаційного | | |обладнання, установленого в приміщеннях користувача, до | | |перенапруг та надструмів (ITU-T К.21:2003, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |14.|ДСТУ CISPR 22:2007 | | |Обладнання інформаційних технологій. Характеристики | | |радіозавад. Норми та методи вимірювання (CISPR 22:2006, IDT)| |---+------------------------------------------------------------| |15.|ДСТУ CISPR 24:2008 | | |Електромагнітна сумісність. Обладнання інформаційних | | |технологій. Характеристики несприйнятливості до завад. Норми| | |та методи вимірювання (CISPR 24:1997, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |16.|ДСТУ ІЕС 60065:2009 | | |Аудіо-, відео- та подібна електронна апаратура. Вимоги щодо | | |безпеки (ІЕС 60065:2005, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |17.|ДСТУ ІЕС 60825-1:2004 | | |Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація | | |обладнання, вимоги та настанова користувачам | | |(ІЕС 60825-1:2001, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |18.|ДСТУ ІЕС 60825-2:2006 | | |Безпечність лазерних виробів. Частина 2. Безпечність | | |волоконно-оптичних систем передавання | | |(ІЕС 60825-2:2005, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |19.|ДСТУ ІЕС 60825-4:2003 | | |Безпечність лазерних виробів. Частина 4. Лазерні захисні | | |пристрої | | |(ІЕС 60825-4:1997, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |20.|ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2008 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на | | |емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання | | |не більше 16 А на фазу) (ІЕС 61000-3-2:2005, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |21.|ДСТУ ІЕС 61000-3-11:2008 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування| | |змін напруги, напруги флуктуацій і флікеру в низьковольтних | | |електропостачальних системах загальної призначеності. | | |Обладнання з номінальною силою струму не більшою ніж 75 А | | |та підключене за певних умов (ІЕС 61000-3-11:2000, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |22.|ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики | | |випробування та вимірювання. Випробування на | | |несприйнятливість до електростатичних розрядів | | |(ІЕС 61000-4-2:2001, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |23.|ДСТУ ІЕС 61000-4-4:2008 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 4-4, Методики | | |випробування та вимірювання. Випробування на несприятливість| | |до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів | | |(ІЕС 61000-4-4:2004, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |24.|ДСТУ ІЕС 61000-4-5:2008 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики | | |випробування та вимірювання. Випробування на | | |несприйнятливість до сплесків напруги та струму | | |(ІЕС 61000-4-5:2005, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |25.|ДСТУ ІЕС 61000-6-1:2007 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Родові стандарти. | | |Несприйнятливість обладнання у житловому і торговому | | |середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням | | |(ІЕС 61000-6-1:2005, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |26.|ДСТУ ІЕС 61000-6-2:2008 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. | | |Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі | | |(ІЕС 61000-6-2:2005, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |27.|ДСТУ ІЕС 61000-6-3:2007 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. | | |Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у | | |виробничих зонах з малим енергоспоживанням | | |(ІЕС 61000-6-3:2006, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |28.|ДСТУ ІЕС 61000-6-4:2009 | | |Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. | | |Емісія завад у виробничих зонах (ІЕС 61000-6-4:2006, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |29.|ДСТУ ETSI TS 101 087:2007 | | |Обладнання систем стільникового радіозв'язку стандарту GSM | | |базове. Основні параметри та методи вимірювання | | |(ETSI TS 101 087:2000, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |30.|ДСТУ ETSI TS 151 010-1:2007 | | |Обладнання систем стільникового радіозв'язку стандарту GSM | | |абонентське. Основні параметри та методи вимірювання | | |(ETSI TS 151 010-1:2002, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |31.|ДСТУ ETSI ES 202 913:2008 | | |Доступ і кінцеве обладнання. Вимоги до модемів асиметричних | | |цифрових абонентських ліній простої традиційної телефонної | | |системи, підключених до наявної аналогової лінії комутованої| | |телефонної мережі загального користування | | |(ETSI ES 202913:2006, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |32.|ДСТУ ETSI ES 203 021-1:2008 | | |Доступ і кінцеве обладнання. Основні вимоги щодо приєднання | | |кінцевого обладнання до аналогових стиків телефонних мереж. | | |Частина 1. Загальні положення (ETSI ES 203 021-1:2005, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |33.|ДСТУ ETSI ES 203 021-2:2008 | | |Доступ і кінцеве обладнання. Основні вимоги щодо приєднання | | |кінцевого обладнання до аналогових стиків телефонних мереж. | | |Частина 2. Основи передавання та запобігання внесенню | | |порушень у мережу (ETSI ES 203 021-2:2006, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |34.|ДСТУ ETSI ES 203 021-3:2008 | | |Доступ і кінцеве обладнання. Основні вимоги щодо приєднання | | |кінцевого обладнання до аналогових стиків телефонних мереж. | | |Частина 3. Основи взаємодії з телефонними мережами | | |загального користування (ETSI ES 203 021-3:2006, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |35.|ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 | | |Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Системи | | |з радіодоступом у діапазоні частот 2,4 ГГц. Загальні вимоги | | |до радіоінтерфейсу (ETSI EN 300 328:2006, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |36.|ДСТУ ETSI EN 300 386:2007 | | |Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. | | |Устатковання телекомунікаційних мереж. Вимоги до | | |електромагнітної сумісності (ETSI EN 300 386:2005, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |37 |ДСТУ ETSI EN 300 418:2008 | | |Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові структуровані | | |орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Подання мережного| | |інтерфейсу (ETSI EN 300 418:2001, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |38.|ДСТУ ETSI EN 300 419:2008 | | |Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові структуровані | | |орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Характеристики | | |з'єднання (ETSI EN 300 419:2001, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |39.|ДСТУ ETSI EN 300 420:2008 | | |Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові структуровані | | |орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Інтерфейс | | |кінцевого обладнання (ETSI EN 300 420:2001, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |40.|ДСТУ ETSI EN 301 199:2006 | | |Цифрове телевізійне мовлення. Інтерактивний канал локальних | | |багатоточкових розподільчих систем. Загальні технічні вимоги| | |(ETSI EN 301 199:1999, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |41.|ДСТУ ETSI EN 301 210:2009 | | |Цифрове телевізійне мовлення. Структура кадрів, канальне | | |кодування та методи модуляції в цифрових супутникових | | |системах збору новин і постачання програмних матеріалів. | | |Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 210:1999, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |42.|ДСТУ ETSI EN 301 360:2008 | | |Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові | | |діапазону частот від 27,5 ГГц до 29,5 ГГц. Технічні вимоги | | |та методи випробування (ETSI EN 301 360:2006, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |43.|ДСТУ ETSI EN 301 401:2008 | | |Телекомунікаційне кінцеве обладнання. Вимоги щодо приєднання| | |кінцевого обладнання передавання даних до мереж загального | | |користування, яке має фізичні й електричні характеристики | | |відповідно до Рекомендацій ITU-T серії V | | |(ETSI EN 301 401:1999, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |44.|ДСТУ ETSI EN 301 426:2009 | | |Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі | | |сухопутні та станції земні суднові діапазону частот | | |1,5/1,6 ГГц з малою швидкістю передавання даних. Технічні | | |вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 426:2001, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |45.|ДСТУ ETSI EN 301 427:2009 | | |Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі | | |діапазонів частот 11/12/14 ГГц з малою швидкістю передавання| | |даних, крім повітряних земних станцій. Технічні вимоги та | | |методи випробування (ETSI EN 301 427:2001, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |46.|ДСТУ ETSI EN 301 430:2009 | | |Супутникові земні станції та системи. Станції земні | | |пересувні супутникової мережі збирання новин діапазонів | | |частот 11-12/13-14 ГГц. Технічні вимоги та методи | | |випробування (ETSI EN 301 430:2000, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |47.|ДСТУ ETSI EN 301 444:2009 | | |Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі | | |сухопутні голосового зв'язку та/чи передавання даних | | |діапазонів частот 1,5 ГГц та 1,6 ГГц. Технічні вимоги та | | |методи випробування (ETSI EN 301 444:2000, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |48.|ДСТУ ETSI EN 301 459:2008 | | |Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові | | |діапазону частот від 29,5 ГГц до 30,0 ГГц. Технічні вимоги | | |та методи випробування (ETSI EN 301 459:2007, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |49.|ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 | | |Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. | | |Частина 1. Загальні технічні вимети | | |(ETSI EN 301 489-1:2005, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |50 |ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 | | |Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. | | |Частина 3. Спеціальні умови для випробування пристроїв | | |короткого радіуса дії, що працюють на частотах від 9 кГц до | | |40 ГГц (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |51.|ДСТУ ETSI EN 301 489-5:2009 | | |Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. | | |Частина 5. Спеціальні умови для випробування обладнання | | |приватного радіозв'язку суходільної рухомої служби та | | |допоміжного обладнання (ETSI EN 301 489-5:2002, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |52.|ДСТУ ETSI EN 301 489-6:2008 | | |Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. | | |Частина 6. Спеціальні умови для випробування обладнання | | |цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT)| | |(ETSI EN 301 489-6:2002, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |53.|ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008 | | |Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. | | |Частина 7. Спеціальні умови для випробування рухомого, | | |портативного та допоміжного обладнання цифрових систем | | |стільникового радіозв'язку стандартів GSM і DCS | | |(ETSI EN 301 489-7:2002, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |54.|ДСТУ ETSI EN 301 489-8:2008 | | |Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. | | |Частина 8. Спеціальні умови для випробування базових | | |станцій стандарту GSM (ETSI EN 301 489-8:2002, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |55.|ДСТУ ETSI EN 301 489-12:2008 | | |Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. | | |Частина 12. Спеціальні умови для випробування малих станцій | | |супутникового зв'язку і супутникових інтерактивних земних | | |станцій фіксованої супутникової служби у діапазоні частот | | |від 4 ГГц до ЗО ГГц (ETSI EN 301 489-12:2003, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |56.|ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 | | |Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. | | |Частина 17. Спеціальні умови для випробування | | |широкосмугових систем передавання у смузі 2,4 ГГц, | | |високоефективного обладнання RLAN у смузі 5 ГГц і | | |швидкісних систем передавання даних у смузі 5,8 ГГц | | |(ETSI EN 301 489-17:2002, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |57.|ДСТУ ETSI EN 301 489-19:2008 | | |Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. | | |Частина 19. Спеціальні умови для випробування приймальних | | |рухомих земних станцій цифрового зв'язку в смузі частот | | |1,5 ГГц (ETSI EN 301 489-19:2002, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |58.|ДСТУ ETSI EN 301 502:2007 | | |Обладнання систем стільникового радіозв'язку стандарту GSM | | |базове. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 502:2001, IDT)| |---+------------------------------------------------------------| |59.|ДСТУ ETSI EN 301 511:2007 | | |Обладнання систем стільникового радіозв'язку стандарту GSM | | |абонентське. Загальні технічні вимоги | | |(ETSI EN 301 511:2003, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |60.|ДСТУ ETSI EN 302 217-1:2009 | | |Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени | | |цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 1. | | |Загальні технічні вимоги (ETSI EN 302 217-1:2007, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |61.|ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009 | | |Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени | | |цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. | | |Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого | | |застосовують координацію частот | | |(ETSI EN 302 217-2-2:2007, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |62.|ДСТУ ETSI EN 302 296:2008 | | |Цифрове телевізійне мовлення. Електромагнітна сумісність і | | |спектр радіочастот. Радіопередавальне обладнання служби | | |наземного ефірного мовлення. Загальні технічні вимоги | | |(ETSI EN 302 296:2005, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |63.|ДСТУ 3837-99 | | |Телебачення мовне. Системи аналогового телебачення звичайної| | |чіткості. Основні параметри та методи вимірювань | |---+------------------------------------------------------------| |64.|ДСТУ 3937-99 | | |Системи передавання радіорелейні прямої видимості. | | |Класифікація. Основні параметри. Методи вимірювання | |---+------------------------------------------------------------| |65.|ДСТУ 4053-2001 | | |Система стереофонічного звукового мовлення з пілот-тоном. | | |Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання | |---+------------------------------------------------------------| |66.|ДСТУ 4113-2002 | | |Апаратура обробляння інформації. Вимоги безпеки та методи | | |випробувань (ІЕС 60950:1999, MOD) | |---+------------------------------------------------------------| |67.|ДСТУ 4162-2003 | | |Станції супутникової системи зв'язку земні. Класифікація. | | |Основні параметри та методи вимірювання | | |(ETSI EN 301 443 V 1.2.1:2001, NEQ) | |---+------------------------------------------------------------| |68.|ДСТУ 4184:2003 | | |Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої | | |служби. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Методи | | |вимірювання | |---+------------------------------------------------------------| |69.|ДСТУ 4467-1:2005 | | |Апаратура обробляння інформації. Безпека. Частина 1. | | |Загальні вимоги (ІЕС 60950-1:2001, MOD) | |---+------------------------------------------------------------| |70.|ДСТУ 4510:2005 | | |Станції супутникової системи зв'язку земні діапазону | | |11/12/14 Гц. Технічні вимоги та методи випробування | | |(ETSI EN 301 428:2001, MOD) | |---+------------------------------------------------------------| |71.|ДСТУ 4755:2007 | | |Обладнання радіопередавальне. Вимоги щодо безпеки | | |(EN 60215:1989, MOD) | |---+------------------------------------------------------------| |72.|ДСТУ 4893:2007 | | |Радіообладнання цифрової удосконаленої системи | | |безпроводового доступу (DECT). Загальні технічні вимоги | | |(ETSI EN 301 406:2003, MOD) | |---+------------------------------------------------------------| |73.|ДСТУ 7115:2009 | | |Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні | | |технічні вимоги та методи випробування | | |(ETSI EN 301 893:2008, MOD) | |---+------------------------------------------------------------| |74.|ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 | | |ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения | | |прикосновения и токов (ГОСТ 12.1.038-82, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |75.|ДСТУ ГОСТ 30428-2004 | | |Сумісність технічних засобів електромагнітна. Радіозавади | | |індустрійні від апаратури проводового зв'язку. Норми та | | |методи випробування (ГОСТ 30428-96, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |76.|ДСТУ ГОСТ 30668-2002 | | |Вироби електронної техніки. Марковання | | |(ГОСТ 30668-2000, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |77.|ДСТУ ГОСТ 30784:2005 | | |Апаратура радіорелейна. Класифікація. Основні параметри кіл | | |стику (ГОСТ 30784-2001, IDT) | |---+------------------------------------------------------------| |78.|ГОСТ 12.1.003-83 | | |ССБТ. Шум. Общие требования безопасности | |---+------------------------------------------------------------| |79.|ГОСТ 12.1.006-84 | | |ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни | | |на рабочих местах и требования к проведению контроля | |---+------------------------------------------------------------| |80.|ГОСТ 12.1.040-83 | | |ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения | |---+------------------------------------------------------------| |81.|ГОСТ 7153-85 | | |Аппараты телефонные общего применения. Общие технические | | |условия | |---+------------------------------------------------------------| |82.|ГОСТ 13420-79 | | |Передатчики для магистральной радиосвязи. Основные | | |параметры, технические требования и методы измерений | |---+------------------------------------------------------------| |83.|ГОСТ 13924-80 | | |Передатчики радиовещательные стационарные. Основные | | |параметры, технические требования и методы измерений | |---+------------------------------------------------------------| |84.|ГОСТ 14663-83 | | |Приемники магистральные радиосвязи гектометрового- | | |декаметрового диапазона волн. Параметры, общие технические | | |требования и методы измерений. | |---+------------------------------------------------------------| |85.|ГОСТ 16600-72 | | |Передача речи по трактам радиотелефонной связи. Требования к| | |разборчивости речи и методы артикуляционных измерений | |---+------------------------------------------------------------| |86.|ГОСТ 18633-80 | | |Система стереофонического радиовещания. Основные параметры | |---+------------------------------------------------------------| |87.|ГОСТ 19463-89 | | |Магистральные каналы изображения радиорелейных и спутниковых| | |систем передачи. Основные параметры и методы измерений | |---+------------------------------------------------------------| |88.|ГОСТ 19871-83 | | |Каналы изображения аппаратно-студийного комплекса и | | |передвижной телевизионной станции вещательного телевидения. | | |Основные параметры и методы измерений | |---+------------------------------------------------------------| |89.|ГОСТ 20532-83 | | |Радиопередатчики телевизионные I-V диапазонов. Основные | | |параметры, технические требования и методы измерений | |---+------------------------------------------------------------| |90.|ГОСТ 22579-86 | | |Радиостанции с однополосной модуляцией сухопутной подвижной | | |службы. Типы, основные параметры, технические требования и | | |методы измерений | |---+------------------------------------------------------------| |91.|ГОСТ 23511-79 | | |Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств, | | |эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их | | |электрическим сетям. Нормы и методы измерений | |---+------------------------------------------------------------| |92.|ГОСТ 29280-92 | | |(МЭК 1000-4-91) Совместимость технических средств | | |электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Общие | | |положения | |---+------------------------------------------------------------| |93.|ГОСТ 30318-95 | | |Совместимость технических средств электромагнитная. | | |Требования к ширине полосы радиочастот и внеполосным | | |излучениям радиопередатчиков. Методы измерений и контроля | |---+------------------------------------------------------------| |94.|ГОСТ 30338-95 | | |Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. | | |Устройства радиопередающие всех категорий и назначений | | |народнохозяйственного применения. Требования к допустимым | | |отклонениям частоты. Методы измерения и контроля | |---+------------------------------------------------------------| |95.|ГОСТ 30376-95 | | |Совместимость технических средств электромагнитная. | | |Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети | | |электропитания. Технические требования и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |96.|ГОСТ 30429-96 | | |Совместимость технических средств электромагнитная. | | |Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, | | |устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными | | |устройствами гражданского назначения. Нормы и методы | | |испытаний | ------------------------------------------------------------------
В.о. начальника Управління
технічного регулювання Т.Ф.Калитавгору