Документ v0197282-99, поточна редакція — Редакція від 08.06.2012, підстава - z0661-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 197 від 05.08.99
м.Київ

Про затвердження форм облікової статистичної документації,
що використовується в закладах охорони здоров'я
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 999 ( z0147-11 ) від 17.11.2010
N 110 ( z0661-12 ) від 14.02.2012 }

В зв'язку з переходом закладів охорони здоров'я на Міжнародну
статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-X) та з
метою вдосконалення облікової статистичної документації, що
використовується на ФАПах, здоровпунктах, станціях швидкої та
невідкладної медичної допомоги, судово-медичній експертизі тощо
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми облікової статистичної документації, що
використовуються в закладах охорони здоров'я
форма N 039-1/о "Відомість обліку відвідувань до середнього
медичного персоналу здоровпунктів,
фельдшерсько-акушерських пунктів"
{ Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 110 ( z0661-12 ) від 14.02.2012 }
форма N 075/о "Зошит запису вагітних, які знаходяться
під наглядом фельдшерсько-акушерського
пункту" форма N 098/о "Журнал обліку прийому хворих і породіль
в стаціонарі фельдшерсько-акушерського
пункту (ФАПу)"
{ Абзац шостий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 999 ( z0147-11 ) від 17.11.2010 }
{ Абзац сьомий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 999 ( z0147-11 ) від 17.11.2010 }
{ Абзац восьмий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 999 ( z0147-11 ) від 17.11.2010 }
{ Абзац дев'ятий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 999 ( z0147-11 ) від 17.11.2010 }
форма N 117/о "Журнал реєстрації прийому викликів та
їх виконання відділенням екстренної
та планово-консультативної допомоги"
форма N 118/о "Завдання на санітарний виїзд" форма N 119/о "Завдання лікарю-консультанту та довідка
про виконання завдання" форма N 120/о "Журнал реєстрації планових виїздів" форма N 121/о "Журнал обліку прийому дітей у будинок
дитини" форма N 124/о "Картка для запису годування дитини" форма N 170/о "Висновок експерта" форма N 171/о "Акт судово-медичного дослідження
(обстеження)" форма N 172/о "Висновок експерта (експертиза в судовому
засіданні)" форма N 178/о "Направлення в судово-медичну
лабораторію" форма N 180/о "Направлення на судово-гістологічне
дослідження" форма N 181/о "Журнал реєстрації трупів в судово-
медичному морзі" форма N 182/о "Журнал реєстрації осіб, які проходять
обстеження у відділі експертизи
потерпілих, звинувачених та інших осіб" форма N 183/о "Журнал реєстрації комісійних судово-
медичних експертиз за матеріалами
слідчих і судових справ" форма N 184/о "Журнал реєстрації експертиз (досліджень),
речових доказів (об'єктів дослідження) та
документів у відділенні" форма N 185/о "Журнал реєстрації експертиз в судовому
засіданні" форма N 188/о "Висновок експерта (експертиза за
матеріалами справи)" форма N 189/о "Направлення на консультацію, рентгено-
скопічне обстеження до "Висновку
експерта (АКТУ)" форма N 191/о "Журнал реєстрації носильних речей,
речових доказів, коштовностей і
документів в судово-медичному морзі" форма N 192/о "Етикетка на банку"
2. Вважати таким, що втратив чинність на території України,
наказ МОЗ СРСР N 1030 від 04.10.80 "Про затвердження форм
облікової статистичної документації" за розділами 1.4 і 1.5. 3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, ректорам вищих
навчальних закладів, директорам науково-дослідних установ,
керівникам підвідомчих закладів забезпечити впровадження облікових
статистичних форм, що використовуються в закладах охорони
здоров'я. 4. В.о. начальника Центру медичної статистики (Голубчикову
М.В.) забезпечити працівників статистичної служби обласного рівня
зразками облікових форм, що використовуються в закладах охорони
здоров'я та надати необхідну інструктивно-методичну допомогу. 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра В.Ф.Москаленковгору