Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій
Головавтотрансінспекція; Наказ, Перелік від 22.09.2009196
Документ v0196642-09, поточна редакція — Прийняття від 22.09.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ
НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Н А К А З
22.09.2009 N 196

Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій

На виконання вимог статей 20, 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) за
результатами розгляду матеріалів перевірок додержання ліцензіатами
Ліцензійних умов ( z0140-08 ) та з урахуванням пропозицій,
викладених у службовій записці заступника начальника Зіневича Є.В.
від 22.09.2009 та протокольному рішенні від 22.09.2009 N 37
ліцензійної комісії Головної державної інспекції на автомобільному
транспорті, Н А К А З У Ю:
1. Анулювати ліцензії автомобільним перевізникам згідно з
додатком 1.
2. Анулювати ліцензії на підставі заяви ліцензіата про
анулювання ліцензії, свідоцтва про смерть ліцензіата, рішення про
скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання згідно з
додатком 2.
3. Скасувати акти перевірки, які складені з порушенням
законодавства згідно з додатком 3.
4. Рішення про анулювання ліцензій суб'єктам господарювання,
зазначених у додатках 1 та 2 цього наказу, набирає чинності з
03.10.2009.
5. Управлінню ліцензування (Роговський І.В.) довести цей
наказ до відома начальників територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції.
6. Керівникам територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції в областях, АР Крим, містах Києві та
Севастополі у триденний термін довести цей наказ до відома
ліцензіатів у частині, що їх стосується.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о. начальника В.Балін
{ Додатки 2-3 не наводяться }

Додаток 1
до наказу
Головавтотрансінспекції
22.09.2009 N 196

ПЕРЕЛІК ЛІЦЕНЗІАТІВ,
яким Головавтотрансінспекцією прийнято рішення
про анулювання ліцензії

--------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Територіальне| Підстава |Назва ліцензіата|Серія, N, |Дозволений вид|Підстава для | |з/п| управління | проведення |ідентифікаційний| термін | робіт | анулювання | | | | перевірки | номер | дії | | | | | | | | ліцензії | | | |---+-------------+----------------+----------------+----------+--------------+-------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+-------------+----------------+----------------+----------+--------------+-------------| | 1.|ТУГ у |позапланова, |ФОП | АВ N |внутрішні |Акт про | | |Житомирській |лист ДП |Єрмакова Л.О., | 449731, |перевезення |відмову | | |області |"Автобаза" ВАТ |2787608587 | з |пасажирів |ліцензіата в | | | |"Житомирводбуд" | |17.12.2008|автобусами |проведенні | | | | | | до | |перевірки | | | | | |16.12.2013| |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 153 від | | | | | | | |17.09.2009 р.| |---+-------------+----------------+----------------+----------+--------------+-------------| | 2.|ТУГ у |позапланова, |ФОП Лисак О.М., | АВ N |внутрішні |Акт про | | |Житомирській |лист ДП |2644210715 | 436625, |перевезення |неможливість | | |області |"Автобаза" ВАТ | | з |пасажирів |ліцензіата | | | |"Житомирводбуд" | |13.11.2008|автобусами |забезпечити | | | | | | до | |виконання | | | | | |12.11.2013| |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 154/1 від | | | | | | | |17.09.2009 | |---+-------------+----------------+----------------+----------+--------------+-------------| | 3.|ТУГ у |позапланова, |ФОП Мамчик К.В.,| АВ N |внутрішні |Акт про | | |Житомирській |лист ДП |2897911937 | 463501, |перевезення |неможливість | | |області |"Автобаза" ВАТ | | з |пасажирів на |ліцензіата | | | |"Житомирводбуд" | |25.03.2009|таксі |забезпечити | | | | | | до | |виконання | | | | | |24.03.2014| |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 155/1 від | | | | | | | |17.09.2009, | | | | | | | |Акт про | | | | | | | |встановлення | | | | | | | |факту | | | | | | | |неподання в | | | | | | | |установлений | | | | | | | |строк | | | | | | | |повідомлення | | | | | | | |про зміну | | | | | | | |даних, | | | | | | | |зазначених в | | | | | | | |документах, | | | | | | | |що | | | | | | | |додавалися до| | | | | | | |заяви про | | | | | | | |видачу | | | | | | | |ліцензії | | | | | | | |N 155/2 від | | | | | | | |17.09.2009, | | | | | | | |та Акт про | | | | | | | |встановлення | | | | | | | |факту | | | | | | | |передачі | | | | | | | |ліцензії | | | | | | | |іншій | | | | | | | |фізичний | | | | | | | |особі для | | | | | | | |провадження | | | | | | | |господарської| | | | | | | |діяльності | | | | | | | |N 155/3 від | | | | | | | |17.09.2009 | |---+-------------+----------------+----------------+----------+--------------+-------------| | 4.|ТУГ у |позапланова, |ПП Шмаль М.Ю., | АВ N |внутрішні |Акт про | | |Запорізькій |повідомлення |2674806492 | 449896 |перевезення |відмову | | |області |ВАТ | | з |пасажирів на |ліцензіата в | | | |"Автотранспортне| |17.12.2008|таксі |проведенні | | | |підприємство | | до | |перевірки | | | |12354" | |16.12.2013| |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 106 від | | | | | | | |16.09.2009 | |---+-------------+----------------+----------------+----------+--------------+-------------| | 5.|ТУГ у |позапланова, |ПП | АВ N |внутрішні |Акт про | | |Луганській |виконання |Харитонов В.В., | 476125 |перевезення |невиконання | | |області |розпорядження |2748002776 | з |пасажирів |розпорядження| | | | | |03.06.2009|автобусами |про усунення | | | | | | до | |порушень | | | | | |02.06.2014| |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 229/1 від | | | | | | | |16.09.2009 | |---+-------------+----------------+----------------+----------+--------------+-------------| | 6.|ТУГ у |позапланова, |ПП Русаков Г.К.,| АБ N |внутрішні |Акт про | | |Львівській |лист ТзОВ "Міра |1600505719 | 227098 |перевезення |відмову | | |області |і К" | | з |пасажирів |ліцензіата в | | | | | |15.06.2005| |проведенні | | | | | | до | |перевірки | | | | | |14.06.2010| |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 150 від | | | | | | | |16.09.2009 | |---+-------------+----------------+----------------+----------+--------------+-------------| | 7.|ТУГ у |позапланова, |ПП | АВ N |внутрішні |Акт про | | |Львівській |лист ТзОВ |Небельський П.Г.| 324301 |перевезення |відмову | | |області |"Трансуспіх" |2200321752 | з |пасажирів |ліцензіата в | | | | | |29.03.2007| |проведенні | | | | | | до | |перевірки | | | | | |28.03.2012| |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 151 від | | | | | | | |16.09.2009 | |---+-------------+----------------+----------------+----------+--------------+-------------| | 8.|ТУГ у |позапланова, |ПП Шворак О.О., | АВ N |міжнародні |Акт про | | |Рівненській |подання |2239700322 | 415712 |перевезення |відмову | | |області |Рівненської | | з |пасажирів |ліцензіата в | | | |транспортної | |10.09.2008|автобусами |проведенні | | | |прокуратури | | до | |перевірки | | | | | |09.09.2013| |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 637 від | | | | | | | |16.09.2009 | |---+-------------+----------------+----------------+----------+--------------+-------------| | 9.|ТУГ у |позапланова, |ПП Салій С.М., | АВ N |внутрішні |Акт про | | |Сумській |повідомлення КП |2835714393 | 404436 |перевезення |відмову | | |області |"Конотопське | | з |вантажів |ліцензіата в | | | |трамвайне | |05.03.2008|вантажними |проведенні | | | |управління" | | до |автомобілями, |перевірки | | | | | |04.03.2013|причепами та |органом | | | | | | |напівпричепами|ліцензування | | | | | | | |від | | | | | | | |16.09.2009 | | | | | | | |N 118/1 | |---+-------------+----------------+----------------+----------+--------------+-------------| |10.|ТУГ у |позапланова, |ПП Нерода Л.М., | АВ N |перевезення |Акт про | | |Сумській |повідомлення КП |2073420535 | 321683 |пасажирів та |відмову | | |області |"Конотопське | | з |їх багажу на |ліцензіата в | | | |трамвайне | |28.02.2007|таксі |проведенні | | | |управління" | | до | |перевірки | | | | | |27.02.2012| |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |від | | | | | | | |16.09.2009 | | | | | | | |N 119/1 | |---+-------------+----------------+----------------+----------+--------------+-------------| |11.|ТУГ у |позапланова, |ПП Лупішко В.М.,| АВ N |внутрішні |Акт про | | |Сумській |повідомлення КП |2542204176 | 044957 |перевезення |відмову | | |області |"Конотопське | | з |пасажирів та |ліцензіата в | | | |трамвайне | |08.03.2006|їх багажу на |проведенні | | | |управління" | | до |таксі |перевірки | | | | | |07.03.2011| |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |від | | | | | | | |16.09.2009 | | | | | | | |N 120/1 | |---+-------------+----------------+----------------+----------+--------------+-------------| |12.|ТУГ у |позапланова, |ПП | АВ N |перевезення |Акт про | | |Хмельницькій |лист ВАТ |Сторожук І.Ю., | 296193, |пасажирів та |відмову | | |області |"Поділля-Плюс" |2776315737 |29.11.2006|їх багажу на |ліцензіата в | | | | | | - |таксі |проведенні | | | | | |28.11.2011| |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 129 від | | | | | | | |16.09.2009. | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник
Управління ліцензування І.Роговськийвгору