Про затвердження звітності про роботу з кадрами органів прокуратури та Інструкції з її складання
Генеральна прокуратура України; Наказ, Звіт, Форма [...] від 08.10.2018195
Документ v0195900-18, поточна редакція — Прийняття від 08.10.2018

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2018  № 195

Про затвердження звітності про роботу з кадрами органів прокуратури та Інструкції з її складання

З метою отримання об'єктивної статистичної інформації щодо кількісно-якісного складу та руху прокурорів (слідчих) органів прокуратури, основних показників кадрової роботи та дисциплінарної практики, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію звітність про роботу з кадрами органів прокуратури, що додається, у тому числі:

- звіт за формою № КП (піврічний, річний) "Звіт про роботу з кадрами прокурорів (слідчих)" (далі - форма № КП);

- звіт за формою № КПМ (щомісячний) "Довідка про укомплектованість та рух прокурорів (слідчих)" (далі - форма № КПМ);

- перелік вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів (слідчих) органів прокуратури (додаток № 1 до звітів за формами № КП та № КПМ);

- список прокурорів (слідчих), прийнятих на роботу до органів прокуратури (додаток № 2 до звітів за формами № КП та № КПМ);

- список прокурорів (слідчих), звільнених з органів прокуратури (додаток № 3 до звітів за формами № КП та № КПМ);

- список прокурорів (слідчих) органів прокуратури, щодо яких застосовано дисциплінарні стягнення (додаток № 4 до звітів за формами № КП та № КПМ);

- список прокурорів (слідчих) органів прокуратури, які обіймають скорочені посади чи перебувають у статусі прокурора після звільнення з адміністративної посади (додаток № 5 до звітів за формами № КП та № КПМ);

- контрольний список прокурорів (слідчих) органів прокуратури (додаток № 6 до звіту за формою № КП).

2. Затвердити та ввести в дію Інструкцію зі складання звітності про роботу з кадрами органів прокуратури, що додається.

3. Звіти встановленої форми разом з додатками подавати до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України каналами електронного зв'язку, а також у письмовому вигляді:

- звіт за формою № КПМ (з додатками №№ 1-5) - до третього числа місяця, наступного за звітним періодом;

- звіт за формою № КП (з додатками №№ 1-6) - до п'ятого числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Кадровому підрозділу Генеральної прокуратури України складати у визначені пунктом 3 цього наказу строки звітність про роботу з кадрами центрального апарату, а також забезпечувати складання зведеної звітності про роботу з кадрами органів прокуратури України у такі строки:

- звіт за формою № КПМ - до п'ятого числа місяця, наступного за звітним періодом;

- звіт за формою № КП - до десятого числа місяця, наступного за звітним періодом.

5. Керівникам кадрових підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних та прирівняних до них військових прокуратур на правах регіональних забезпечити достовірність відомчої статистичної звітності про роботу з кадрами та своєчасне її подання у встановлені цим наказом строки.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на керівника кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України.

Генеральний прокурор України

Ю. ЛуценкоДодаток

ЗВІТ
про роботу з кадрами прокурорів (слідчих)
(Форма № КП (піврічна, річна))


Додаток

ДОВІДКА
про укомлектованість та рух прокурорів (слідчих)
(Форма № КПМ (щомісячна))Додаток № 1
до звітів за формами
№ КП та № КПМ

ПЕРЕЛІК
вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів (слідчих) органів прокуратури
___________________________________________
станом на "___" ______________ 20__ року


пп

Найменування посади

З якої дати посада вакантна, до якої дати посада вважається тимчасово вакантною

Дата та реєстраційний номер повідомлення ГПУ/КДКП про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади

Примітки

ВАКАНТНІ ПОСАДИ

Апарат регіональної (прирівняної до неї військової) прокуратури

Адміністративні посади

1.

Посади прокурорів (слідчих)

1.

Місцеві прокуратури (військові прокуратури гарнізонів)

Адміністративні посади

1.

Посади прокурорів (слідчих)

1.

ТИМЧАСОВО ВАКАНТНІ ПОСАДИ

Апарат регіональної (прирівняної до неї військової) прокуратури

Адміністративні посади

1.

Посади прокурорів (слідчих)

1.

Місцеві прокуратури (військові прокуратури гарнізонів)

Адміністративні посади

1.

Посади прокурорів (слідчих)

1.

Усього в органах прокуратури ________________________________
залишаються вакантними та тимчасово вакантними _____ посад(и), у тому числі:

Групи посад

Апарат

Місцеві прокуратури

вакантні

тимчасово вакантні

вакантні

тимчасово вакантні

Адміністративні посади

Посади прокурорів (слідчих)

Всього

Керівник кадрового
підрозділу прокуратури


____________
(підпис)


________________________
(прізвище)


Додаток № 2
до звітів за формами
№ КП та № КПМ

СПИСОК
прокурорів (слідчих), прийнятих на роботу до органів прокуратури
___________________________________________
впродовж ____________ 20__ року
(звітний період)


пп

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата народження

Призначений на посаду

Дата та № наказу про призначення

Підстава (рекомендація Ради прокурорів України, рішення КДКП, рішення суду тощо)

Останнє місце роботи

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

Керівник кадрового
підрозділу прокуратури


____________
(підпис)


________________________
(прізвище)


Додаток № 3
до звітів за формами
№ КП та № КПМ

СПИСОК
прокурорів (слідчих), звільнених з органів прокуратури
___________________________________________
впродовж ____________ 20__ року
(звітний період)


пп

Прізвище, ім'я та по батькові

Рік народження

Стаж роботи в органах прокуратури (років)

З якої посади звільнено

Підстава звільнення

Дата та № наказу про звільнення

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

Керівник кадрового
підрозділу прокуратури


____________
(підпис)


________________________
(прізвище)


Додаток № 4
до звітів за формами
№ КП та № КПМ

СПИСОК
прокурорів (слідчих) органів прокуратури _______________, щодо яких застосовано дисциплінарні стягнення
впродовж ____________ 20__ року
(звітний період)


пп

Прізвище, ім'я та по батькові

Займана посада

Підстава для притягнення до дисциплінарної відповідальності

Вид стягнення

Дата та № наказу

1

2

3

4

5

6

1.

2.

Керівник кадрового
підрозділу прокуратури


____________
(підпис)


________________________
(прізвище)


Додаток № 5
до звітів за формами
№ КП та № КПМ

СПИСОК
прокурорів (слідчих) органів прокуратури _______________, які обіймають скорочені посади чи перебувають у статусі прокурора після звільнення з адміністративної посади
станом на "___" ____________ 20__ року


пп

Прізвище, ім'я та по батькові

Скорочена посада (або адміністративна посада, з якої прокурора було звільнено)

Дата і № наказу про скорочення посади (або про звільнення з адмін. посади)

Дата вручення попередження про звільнення

Причини неприйняття рішення про призначення на іншу посаду (або звільнення)

Примітки
(наявність пільг тощо)

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

Керівник кадрового
підрозділу прокуратури


____________
(підпис)


________________________
(прізвище)


Додаток № 6
до звіту форми № КП

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК
прокурорів (слідчих) органів прокуратури
___________________________________________
станом на "___" ____________ 20__ року


пп

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Дата народження

Класний чин і дата його присвоєння

Стаж роботи

Освіта
(назва учбового закладу та рік закінчення)

Проходження підготовки у НАПУ
(рік)

Державні нагороди, відомчі заохочувальні відзнаки і дата нагородження

Примітки
(наявність пільг тощо)

в органах прокуратури
(місяць, рік)

на займаній посаді
(дата і № наказу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

2.

Керівник кадрового
підрозділу прокуратури


____________
(підпис)


________________________
(прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
08.10.2018  № 195

ІНСТРУКЦІЯ
зі складання звітності про роботу з кадрами органів прокуратури

1. Загальні положення

1.1. Звітність про роботу з кадрами органів прокуратури (далі - звітність) є відомчою статистичною звітністю, яка розроблена відповідно до Закону України "Про прокуратуру" та наказів Генеральної прокуратури України, що регламентують питання організації кадрової роботи.

1.2. Звітність відображає основні показники, які характеризують кількісний та якісний склад прокурорів (слідчих), їх рух упродовж звітного періоду, проведену роботу з присвоєння класних чинів, підвищення кваліфікації, а також дисциплінарну практику в органах прокуратури України.

1.3. Звітність складається за формою № КП (піврічно-річна) "Звіт про роботу з кадрами прокурорів (слідчих)" (далі - звіт за формою № КП) та формою № КПМ (щомісячна) "Довідка про укомплектованість та рух прокурорів (слідчих)" (далі - звіт за формою № КПМ) у вигляді електронних таблиць MS Excel.

1.4. Звітність складається кадровими підрозділами на підставі первинних документів посадового та персонального обліку, які встановлені Інструкцією з обліку кадрів в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генеральної прокуратури України від 02.02.2017 № 27.

2. Порядок складання та подання звітності

2.1. Звіт за формою № КП складається за шість та за дванадцять місяців календарного року; звіт за формою № КПМ - за один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять та одинадцять місяців звітного року.

2.2. Звіт за формою № КПМ складається з одного розділу, звіт за формою № КП - з трьох розділів:

Розділ 1. Кількісний та якісний склад прокурорів (слідчих) станом на 1 січня (1 липня) звітного року;

Розділ 2. Рух прокурорів (слідчих) упродовж 6 (12) місяців звітного року;

Розділ 3. Класні чини, державні нагороди, дисциплінарна практика, підготовка кадрів упродовж 6 (12) місяців звітного року.

2.3. У звітах за формами № КП та № КПМ рядки 1 - 6 відведені для показників Генеральної прокуратури України, рядки 7-13 - для апаратів регіональних та прирівняних до них військових прокуратур регіонів, рядки 14-20 - для місцевих та прирівняних до них військових прокуратур гарнізонів.

Рядки, відведені для показників Генеральної прокуратури України, регіональними прокуратурами не заповнюються.

2.4. В електронних формах звітності рядки 6, 13, 20, 21, а також графи 2-5 звіту за формою № КПМ, графи 2-5 розділу 1, графа 6 розділу 2 та графа 12 розділу 3 звіту за формою № КП заповнюються автоматично. Зазначені рядки та графи мають кольорове забарвлення і внесення змін до них не допускається.

2.5. В електронних формах звітності заповнюються лише поля, які не мають кольорового забарвлення. Поля заповнюються у певній послідовності: у звіті за формою № КПМ спочатку заповнюється графа 1 у всіх рядках, після чого інші графи цієї форми; у звіті за формою № КП спочатку заповнюється графа 1 розділу 1 у всіх рядках, далі - інші графи цього розділу, після чого другий та третій розділи звіту.

2.6. У разі відсутності показника звітності відповідне поле у звіті не заповнюється. Внесення до полів звіту інших символів (-, *, / тощо) не допускається.

2.7. Складені форми звітності підписуються:

- звіт за формою № КП - керівником регіональної прокуратури або прирівняної до неї військової прокуратури та керівником кадрового підрозділу прокуратури;

- звіт за формою № КПМ, а також усі додатки до звітів - керівником кадрового підрозділу регіональної або прирівняної до неї військової прокуратури.

2.8. Звіти за формами № КП та № КПМ (у форматі Excel) разом з додатками до них надсилаються електронною поштою на адресу кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України, яким складається зведений звіт про роботу з кадрами органів прокуратури України. Військовими прокуратурами регіонів ці звіти надсилаються також до кадрового підрозділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

3. Строки подання звітності

3.1. Звіти за формами № КП та № КПМ подаються регіональними та прирівняними до них військовими прокуратурами до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України у строки, визначені наказом Генеральної прокуратури України.

3.2. Звіти надсилаються до Генеральної прокуратури України одночасно каналами електронного зв'язку та у письмовому вигляді.

3.3. Датою подання звіту вважається дата його надходження до Генеральної прокуратури України в електронному вигляді.

Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний або святковий день, звіт має бути поданий не пізніше першого за ним робочого дня.

4. Порядок заповнення показників звіту за формою № КПМ

4.1. У звіті за формою № КПМ відображаються дані щодо кількісно-якісного складу, а також руху прокурорів (слідчих) органів прокуратури та застосованих щодо них дисциплінарних стягнень упродовж звітного періоду.

4.2. У графі 1 звіту обліковуються штатні посади прокурорів і слідчих, встановлені наказами Генеральної прокуратури України, які розподілені за відповідними групами посад.

4.3. У графі 2 відображається кількість вакантних посад.

Під вакантною посадою у цьому звіті розуміється передбачена штатним розписом вільна, тобто не заміщена працівником, посада, яка не зберігається за іншим працівником на час відпустки для догляду за дитиною, відрядження для участі в роботі інших органів на постійній основі (Вищої ради правосуддя, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Національної академії прокуратури України), проходження спеціальної підготовки на посаду судді або проходження військової служби за призовом під час мобілізації.

4.4. У графі 3 відображається кількість тимчасово вакантних посад.

Під тимчасово вакантною посадою у цьому звіті розуміється посада, на яку може бути працевлаштована особа:

- на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною або у відрядженні для участі в роботі інших органів на постійній основі (пункт 1 частини першої статті 64 Закону України "Про прокуратуру");

- на час увільнення основного працівника з посади у зв'язку з проходженням військової служби за призовом під час мобілізації (частина третя статті 119 КЗпП України) або із проходженням спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді зі збереженням на цей період основного місця роботи (пункт 1.2 розділу 1 Порядку проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 12.02.2018 № 19/зп-18).

4.5. У графі 4 відображається облікова кількість прокурорів (слідчих), до якої входять усі прокурори, що перебувають у трудових відносинах з прокуратурою на кінець звітного періоду.

4.6. У графі 5 обліковуються всі працівники, які фактично працюють, включаючи осіб, які продовжують обіймати скорочені посади.

4.7. У графі 6 відображається кількість працівників, які на час складання звіту працюють за трудовим договором, укладеним на невизначений строк.

До числа таких працівників у цьому звіті також належать особи, призначені на вакантні посади з визначеним строком повноважень (Генеральний прокурор, керівники регіональних та місцевих прокуратур).

Особи, які на час складання звіту продовжують працювати на скорочених посадах, у цій графі не обліковуються.

4.8. У графі 7 відображається кількість осіб, які фактично працюють на тимчасово вакантних посадах.

4.9. У графі 8 обліковуються особи, які на час складання звіту фактично продовжують працювати на скорочених посадах.

4.10. У графі 9 відображається кількість працівників, які на час складання звіту перебувають у відпустці для догляду за дитиною. Також у цій графі зазначаються особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, - лише за умови призначення на цю посаду (на час вагітності та пологів) іншого працівника.

4.11. У графі 10 обліковуються працівники, відряджені відповідно до пункту 1 частини першої статті 64 Закону України "Про прокуратуру" для участі в роботі інших органів на постійній основі.

4.12. У графі 11 відображається кількість працівників, увільнених з посад у зв'язку з проходженням військової служби за призовом під час мобілізації зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку (частина третя статті 119 КЗпП України).

4.13. У графі 12 обліковуються працівники, які відповідно до Порядку проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 12.02.2018 № 19/зп-18, увільнені з посад у зв'язку із зарахуванням до Національної школи суддів України для проходження такої підготовки.

4.14. У графах 13 та 14 виокремлюються працівники з числа облікованих у графах 9-12, які до відпустки (відрядження, увільнення з посади) працювали за строковим договором на тимчасово вакантних посадах (графа 13) або посади яких скорочено (графа 14).

4.15. У графі 15 відображається кількість прокурорів, повноваження яких припинено (пункт 2 частини першої статті 64 Закону), якщо на час складання звіту не прийнято рішення про їх призначення на іншу посаду в тому ж органі прокуратури, переведення на посаду до іншого органу прокуратури або звільнення з посади прокурора. У цій графі також обліковуються військові прокурори (слідчі військових прокуратур), які на час складання звіту перебувають у розпорядженні керівника відповідної військової прокуратури.

4.16. Графа 16 заповнюється лише військовими прокуратурами. У цій графі з числа фактично працюючих в органі прокуратури (графа 5) виокремлюються військові прокурори (слідчі), відряджені для тимчасового виконання службових обов'язків за штатними посадами до військової прокуратури об'єднаних сил.

4.17. Графа 17 заповнюється лише військовою прокуратурою об'єднаних сил. У цій графі обліковуються військові прокурори (слідчі), відряджені для тимчасового виконання службових обов'язків за штатними посадами до цієї прокуратури з інших прокуратур. В облікову кількість прокурорів військової прокуратури об'єднаних сил відряджені прокурори (слідчі) не входять.

4.18. У графах 18-21 відображаються дані про кількість прокурорів (слідчих), прийнятих до органу прокуратури, а також звільнених з органу прокуратури за період з початку календарного року, у тому числі впродовж минулого місяця.

4.19. У графах 22 та 23 зазначається кількість прокурорів (слідчих), щодо яких застосовано дисциплінарні стягнення з початку календарного року, у тому числі впродовж минулого місяця.

5. Порядок заповнення показників розділу 1 звіту за формою № КП

5.1. У розділі 1 звіту відображаються основні показники роботи з кадрами, які характеризують кількісний та якісний склад прокурорів (слідчих) станом на 1 січня року, наступного за звітним періодом (річний звіт), або на 1 липня поточного року (піврічний звіт).

5.2. Заповнення показників у графах 1-16 та 19 здійснюється відповідно до пунктів 4.2-4.19 цього Порядку.

5.3. У графах 17 та 18 з облікової кількості працівників (графа 4) виокремлюється кількість жінок (графа 17), а також пенсіонерів, тобто прокурорів (слідчих), яким на час складання звіту призначено пенсію згідно із Законом України "Про прокуратуру" (графа 18).

5.4. У графах 20 - 26 облікова кількість працівників розподіляється за віком (до 25 років, від 25 до 30 років; від 30 до 40 років; від 40 до 50 років; від 50 років до 60 років; від 60 років до 64 років, понад 64 роки). У зазначених графах працівники обліковуються за повними роками на час складання звіту.

5.5. У графах 27 - 32 облікова кількість працівників розподіляється за стажем роботи в органах прокуратури (до 1 року; від 1 до 3 років; від 3 до 5 років; від 5 до 10 років; від 10 до 20 років; понад 20 років).

У зазначених графах працівники обліковуються за повними роками стажу такої роботи на час складання звіту.

До стажу роботи в органах прокуратури зараховується час роботи на посадах, передбачених частиною першою статті 15 Закону України "Про прокуратуру", на посадах стажистів, слідчих, старших слідчих, старших слідчих та слідчих в особливо важливих справах органів прокуратури, старших помічників і помічників прокурорів, старших прокурорів і прокурорів усіх рівнів, а також період перебування на відповідних посадах під час відрядження прокурора до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Національної академії прокуратури України чи до інших органів у визначених Законом випадках.

5.6. У графах 33-35 облікова кількість працівників розподіляється за класними чинами (військовими званнями), які вони мають на час складання звіту.

5.7. У графах 36 та 37 обліковуються працівники, які мають науковий ступінь доктора або кандидата юридичних наук (доктора філософії), що підтверджується наявними в їх особових справах копіями дипломів про присвоєння наукового ступеня державного зразка або дипломів, виданих в іншій державі та визнаних (нострифікованих) згідно із міжнародними угодами та конвенціями.

5.8. У графах 38 та 39 відображається кількість працівників, відзначених за роботу в органах прокуратури державними нагородами, передбаченими Законом України "Про державні нагороди України" (орденами, медалями, іншими відзнаками Президента України, почесним званням "Заслужений юрист України").

У цих графах не враховуються інші нагороди та заохочувальні відзнаки (Почесні грамоти, Грамоти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, заохочувальні відзнаки інших відомств).

5.8.1. За наявності у працівника декількох державних нагород такий працівник обліковується у графі 38 лише один раз.

5.8.2. У графі 39 з числа працівників, які мають державні нагороди, виокремлюються особи, яким присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України".

5.9. У графі 40 обліковуються працівники, які на час складання звіту мають відомчу заохочувальну відзнаку прокуратури України - нагрудний знак "Почесний працівник прокуратури України".

5.10. У графі 41 зазначається кількість працівників, які потребують поліпшення житлових умов (частина перша статті 83 Закону України "Про прокуратуру").

До таких працівників у цьому звіті належать працівники, що не мають житла за місцем роботи та перебувають на відповідному квартирному обліку.

5.11. У рядках 22-25 підрозділу 1.1 звіту керівники місцевих прокуратур та військові прокурори гарнізонів розподіляються за стажем їх роботи на займаній посаді: до 5 років, або перший строк повноважень (рядок 23), з числа яких виокремлюються керівники, уперше призначені на посаду такого рівня (рядок 24); від 5 до 10 років, або другий строк повноважень (рядок 25); понад 10 років, або третій строк повноважень підряд на цій посаді (рядок 26).

5.12. Поза межами таблиці розділу 1 справа містяться чотири захищені контрольні графи, які заповнюються електронною формою звіту автоматично і використовуються при складанні звіту для перевірки достовірності внесених до розділу 1 звіту показників щодо розподілу прокурорів (слідчих) за віком (графи 20-26), стажем роботи в органах прокуратури (графи 27-32), а також за класними чинами або військовими званнями (графи 33-35).

5.13. Нижче таблиці у розділі 1 містяться 4 контрольних поля, які після заповнення розділу 2 звіту використовуються для перевірки звіту в частині достовірності обліку кількості прийнятих та звільнених з органу прокуратури впродовж звітного періоду прокурорів (слідчих).

Для здійснення перевірки у незабарвленому полі "Облікова кількість прокурорів (слідчих) на початок звітного періоду" слід увести відповідний показник станом на 1 січня попереднього року (при складанні річного звіту) або станом на 1 січня поточного року (при складанні піврічного звіту).

6. Порядок заповнення показників розділу 2 звіту за формою № КП

6.1. У розділі 2 звіту відображається рух прокурорів (слідчих) упродовж звітного періоду, пов'язаний з прийняттям на роботу до органу прокуратури нових працівників, звільненням прокурорів (слідчих) з органу прокуратури або припиненням їх повноважень з різних підстав.

Крім того, у цьому розділі обліковується кількість прокурорів (слідчих), призначених на адміністративні посади та звільнених з таких посад упродовж звітного періоду.

6.2. У графі 1 відображається кількість усіх працівників, прийнятих на роботу до органу прокуратури у звітному періоді, у тому числі за строковим договором на тимчасово вакантні посади.

6.2.1. У цій графі не враховуються:

- працівники, які впродовж звітного періоду переміщувалися в межах одного регіону, наприклад, переведені з однієї місцевої до іншої місцевої прокуратури або в апарат регіональної прокуратури чи навпаки, з апарату регіональної до місцевої прокуратури цього ж регіону;

- працівники, які приступили до виконання службових обов'язків на посаді після виходу з відпустки для догляду за дитиною, повернення з відрядження для участі в роботі інших органів на постійній основі, а також працівники, які повернулися на роботу одразу після проходження військової служби за призовом під час мобілізації або спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді;

- прокурори (слідчі), відряджені до військової прокуратури об'єднаних сил з інших органів прокуратури для тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами.

6.3. У графах 2-5 відображається кількість працівників, прийнятих до органу прокуратури впродовж звітного періоду, залежно від способу їх призначення.

6.3.1. У графі 2 обліковуються працівники, прийняті в порядку переведення з іншого органу прокуратури (без конкурсу), у графі 3 - усі працівники, прийняті до органу прокуратури за результатами конкурсу.

6.3.2. У графі 4 з числа працівників, прийнятих до органу прокуратури за результатами конкурсу (графа 3), виокремлюються працівники, прийняті в порядку переведення з іншого органу прокуратури.

6.3.3. У графі 5 обліковуються працівники, яких наказом керівника органу прокуратури у звітному періоді поновлено на роботі, у тому числі на підставі відповідного судового рішення.

6.4. У графі 6 відображаються всі працівники, які впродовж звітного періоду звільнилися з органу прокуратури, у тому числі у зв'язку з переведенням до інших регіональних прокуратур чи до Генеральної прокуратури України, а також працівники, повноваження яких припинено за віком або у зв'язку зі смертю.

6.4.1. У графі 6 обліковуються всі працівники, звільнені з органу прокуратури у звітному періоді, у тому числі звільнені з посад, які вони обіймали на умовах строкового договору.

6.4.2. У графі 6 не враховуються працівники:

- які впродовж звітного періоду переміщувалися в межах одного регіону, наприклад, переведені з однієї місцевої до іншої місцевої прокуратури або в апарат регіональної прокуратури чи навпаки, з апарату регіональної до місцевої прокуратури цього ж регіону;

- яким у звітному періоді надано відпустку для догляду за дитиною;

- відряджені для участі в роботі інших органів на постійній основі;

- увільнені з посад у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації зі збереженням місця роботи;

- увільнені з посад у військовій прокуратурі об'єднаних сил військові прокурори, які відряджалися до цієї прокуратури з інших органів прокуратури для тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами.

6.5. У графах 7-17 усі обліковані у графі 6 прокурори (слідчі) розподіляються за підставами звільнення (припинення повноважень прокурора):

6.5.1. У графі 7 - у зв'язку з переведенням до іншого органу прокуратури (пункт 5 статті 36 КЗпП України).

6.5.2. У графі 8 - у зв'язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням (у тому числі за угодою сторін).

6.5.3. У графі 9 - у разі відмови від призначення або переведення на іншу посаду (частина п'ята статті 41 Закону України "Про прокуратуру").

6.5.4. У графі 10 - у зв'язку з ліквідацією чи реорганізацією органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури (стаття 60 Закону України "Про прокуратуру").

6.5.5. У графі 11 - за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків (пункт 1 частини першої статті 43 Закону України "Про прокуратуру".

6.5.6. У графі 12 - за систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики (пункт 6 частини першої статті 43 Закону України "Про прокуратуру"), вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури (пункт 5 частини першої статті 43 Закону України "Про прокуратуру").

6.5.7. У графі 13 - у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням про притягнення прокурора до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (пункт 3 частини першої статті 51 Закону України "Про прокуратуру").

6.5.8. У графі 14 - у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду щодо прокурора (пункт 5 частини першої статті 51 Закону України "Про прокуратуру").

6.5.9. У графі 15 - з усіх інших (окрім передбачених у графах 7-14, 16 та 17) підстав.

6.5.10. У графі 16 відображається кількість прокурорів (слідчих), повноваження яких припинено за віком на підставі пункту 1 частини першої статті 61 Закону України "Про прокуратуру".

6.5.11. У графі 17 обліковуються прокурори (слідчі), виключені зі списків працівників органу прокуратури у зв'язку зі смертю.

6.6. Із загального числа звільнених у рядку 22 виокремлюються прокурори, які на час звільнення мали стаж роботи в органах прокуратури менше 3 років.

6.7. У графі 18 обліковуються прокурори, призначені у звітному періоді на адміністративні посади, перелік яких наведений у статті 39 Закону України "Про прокуратуру".

У цій графі прокурори відображаються за адміністративною посадою, на яку вони призначені.

6.8. У графі 19 із загальної кількості призначених на адміністративні посади виокремлюються керівники регіональних та місцевих прокуратур, які у звітному періоді призначені на адміністративну посаду на наступний (другий або третій) строк повноважень.

6.9. У графах 20-24 обліковуються прокурори, звільнені з адміністративних посад. У цих графах особи відображаються за адміністративною посадою, з якої вони були звільнені у звітному періоді.

6.10. У графах 21-24 звільнені з адміністративних посад прокурори розподіляються за підставами звільнення, визначеними у пунктах 1-3 частини першої та пункті 1 частини другої статті 41 Закону України "Про прокуратуру":

- у зв'язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням (графа 21);

- у зв'язку з переведенням на посаду до іншого органу прокуратури (графа 22);

- у зв'язку з неналежним виконанням прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов'язків для відповідної адміністративної посади (графа 23);

- у зв'язку із закінченням строку перебування на адміністративній посаді (графа 24).

7. Порядок заповнення показників розділу 3 звіту за формою № КП

7.1. У графах 1-5 відображається проведена робота з присвоєння прокурорам (слідчим) класних чинів (військових звань) у звітному періоді.

У цих графах прокурори обліковуються у відповідних рядках за посадами, які вони обіймали на час присвоєння класного чину (військового звання).

7.2. У графах 2-4 з числа прокурорів (слідчих), облікованих у графі 1, виокремлюються працівники, яким присвоєно класні чини (військові звання) Указами Президента України (графа 2), а також достроково: в порядку заохочення (графі 3) або у зв'язку з висуненням на вищу посаду (графа 4).

У графі 3 також обліковуються прокурори (слідчі), яким у порядку заохочення присвоєно класний чин, вищий від максимального чину, передбаченого за посадою, яку вони обіймають.

7.3. У графі 5 відображається кількість прокурорів, яких у звітному періоді в установленому порядку (на підставі судового рішення або наказом Генерального прокурора) позбавлено класних чинів (військових звань).

7.4. У графі 6 обліковуються прокурори, яких у звітному періоді нагороджено державними нагородами, передбаченими Законом України "Про державні нагороди України".

Ці прокурори зазначаються у відповідних рядках за посадами, які вони обіймали на час нагородження.

7.5. У графі 7 з числа нагороджених державними нагородами у звітному періоді прокурорів (слідчих) виокремлюються ті працівники, яким було присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України".

7.6. У графах 8-11 обліковуються прокурори (слідчі), заохочені у звітному періоді відповідно до статті 5 Дисциплінарного статуту прокуратури України та Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Генерального прокурора України.

7.6.1. Прокурори (слідчі), нагороджені державними нагородами, а також працівники, яким достроково присвоєно класні чини (військові звання), у цих графах не враховуються.

7.6.2. Облік заохочень у графах 8-11 здійснюється за особами. Якщо впродовж звітного періоду одну особу заохочено двічі і більше разів, у звіті обліковується лише одне заохочення.

7.6.3. Заохочені прокурори (слідчі) обліковуються у відповідних рядках за посадою, яку вони займали на час заохочення. Якщо впродовж звітного періоду одну особу заохочено двічі і більше разів за різними посадами, такий працівник обліковується у звіті лише один раз за однією з посад.

7.7. Кількість облікованих у графі 8 прокурорів (слідчих) розподіляється у графах 9 і 10: заохочені наказами Генерального прокурора (графа 9) або наказами керівника регіональної прокуратури (графа 10).

7.8. У графі 11 з числа всіх заохочених працівників (графа 8) виокремлюються прокурори (слідчі), заохочені з нагоди свят, ювілеїв тощо.

7.9. У графах 12-20 відображається кількість прокурорів (слідчих), щодо яких упродовж звітного періоду застосовано дисциплінарні стягнення, передбачені статтею 49 Закону України "Про прокуратуру".

7.9.1. Дисциплінарні стягнення обліковуються у звіті після видання відповідним керівником органу прокуратури на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів наказу про застосування до прокурора дисциплінарного стягнення.

7.9.2. У разі скасування застосованого дисциплінарного стягнення впродовж звітного періоду прокурори, враховані у попередніх звітах поточного року як притягнуті до дисциплінарної відповідальності, зі звіту виключаються.

7.9.3. Прокурори (слідчі), щодо яких упродовж звітного періоду застосовувалося дисциплінарне стягнення та які до закінчення річного строку визнані в установленому порядку такими, що не притягувалися до дисциплінарної відповідальності, з відповідних граф звіту не виключаються.

7.9.4. Облік дисциплінарних стягнень у графах 12-20 здійснюється за особами. Якщо упродовж звітного періоду до однієї особи застосовано дисциплінарні стягнення два і більше разів, у звіті відображається лише одне, більш суворе стягнення.

7.9.5. Прокурори (слідчі), щодо яких застосовано дисциплінарне стягнення, обліковуються у відповідних рядках за посадою, яку вони займали на час його застосування. Якщо впродовж звітного періоду до однієї особи застосовано декілька однакових дисциплінарних стягнень за різними посадами, такий працівник обліковується у звіті лише один раз за вищою посадою.

7.10. У графах 13 та 14 вказується кількість осіб, щодо яких застосовано дисциплінарні стягнення за наказами Генерального прокурора (графа 13) та наказами керівників регіональних прокуратур (графа 14).

7.11. У графах 15-17 прокурори (слідчі), обліковані у графі 12, розподіляються за підставами притягнення їх до дисциплінарної відповідальності: невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків (графа 14), порушення правил прокурорської етики, вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури (графа 15), а також з усіх інших підстав (графа 16).

7.12. У графах 18-20 прокурори (слідчі), обліковані у графі 12, розподіляються за видами застосованих дисциплінарних стягнень: догана (графа 18), заборона на строк до одного року на переведення на вищу посаду (графа 19), звільнення з посади в органах прокуратури (графа 20).

7.13. У графі 21 обліковується кількість прокурорів, стосовно яких відповідно до частини четвертої статті 49 Закону України "Про прокуратуру" прийнято рішення про неможливість подальшого перебування на посаді прокурора.

7.14. У графі 22 відображається кількість прокурорів (слідчих), які впродовж звітного періоду визнані в установленому порядку такими, що не притягувалися до дисциплінарної відповідальності (частина третя статті 49 Закону України "Про прокуратуру").

7.15. У графі 23 зазначаються прокурори, які у звітному періоді пройшли підготовку в Національній академії прокуратури України.

7.16. У графі 24 обліковуються прокурори (слідчі), яким упродовж звітного періоду надано службове житло.

7.17. До рядків 22-24 підрозділу 3.1 вносяться дані щодо кількості проведених конференцій та семінарів (рядок 23), у тому числі зі слідчими (рядок 24), а також щодо кількості прокурорів, які пройшли стажування у прокуратурах вищого рівня (рядок 25).

У рядку 24 враховуються як прокурори, що пройшли стажування в апаратах регіональних прокуратур, так і прокурори, які пройшли стажування в Генеральній прокуратурі України.

8. Особливості обліку деяких показників звітності

8.1. Заступники керівників регіональних прокуратур, які за посадою одночасно є начальниками управлінь, обліковуються у рядку 8 звітів (як заступники керівників прокуратури), а працівники, що обіймають посади заступників начальників департаментів - начальників управлінь (відділів) або заступників начальників управлінь - начальників відділів, - відповідно у рядках 2 чи 9 звітів (як керівники підрозділів).

8.2. У разі призначення прокурора на посаду, що може заміщуватися як прокурором, так і державним службовцем або працівником, який виконує функції з обслуговування (начальники відділів інформаційних технологій, матеріально-технічного, документального забезпечення тощо), ця штатна посада, а також призначена на неї особа обліковуються у звітах.

У разі заміщення в подальшому такої посади державним службовцем або працівником, який виконує функції з обслуговування, ця штатна посада зі звітів виключається.

9. Порядок складання додатків до звітів за формами № КП та № КПМ

9.1. До звітів за формами № КП та № КПМ складаються такі додатки:

- перелік вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів (слідчих) органів прокуратури (додаток № 1);

- список прокурорів (слідчих), прийнятих на роботу до органів прокуратури (додаток № 2);

- список прокурорів (слідчих), звільнених з органів прокуратури (додаток № 3);

- список прокурорів (слідчих) органів прокуратури, щодо яких застосовано дисциплінарні стягнення (додаток № 4);

- список прокурорів (слідчих) органів прокуратури, які обіймають скорочені посади чи перебувають у статусі прокурора після звільнення з адміністративної посади (додаток № 5).

До звіту за формою № КП кадровими підрозділами регіональних прокуратур (окрім військових) також складається контрольний список прокурорів (слідчих) органів прокуратури (додаток № 6).

9.2. У додатках NN 2, 3 та 4 до звітів за формою № КП зазначаються відповідно прийняті, звільнені, притягнуті до дисциплінарної відповідальності прокурори (слідчі) впродовж усього звітного періоду (шість або дванадцять місяців календарного року).

У цих же додатках до звітів за формою № КПМ відображаються лише прокурори (слідчі), прийняті до органу прокуратури, звільнені з органу прокуратури або притягнуті до дисциплінарної відповідальності впродовж останнього місяця звітного періоду. У разі якщо в останньому місяці звітного періоду руху прокурорів (слідчих) не відбулося (дисциплінарні стягнення не застосовувались), відповідні додатки до звітів не заповнюються і до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України не надсилаються.

Департамент кадрової
роботи та державної службиДодаток
до Інструкції зі складання
звітності про роботу з кадрами
органів прокуратури

ПЕРЕЛІК
контрольних рівностей показників у звітності про роботу з кадрами органів прокуратури за формами № КП та № КПМ

Форма № КПМ, розділ 1 форми № КП

1. Число в графі 2 в усіх рядках дорівнює різниці між числом у графі 1 та сумою чисел у графах 3, 6 та 7 у відповідних рядках.

2. Число в графі 2 в усіх рядках має дорівнювати або бути більше нуля.

3. Число в графі 3 в усіх рядках дорівнює різниці між сумою чисел у графах 9, 10, 11 та 12 та сумою чисел у графах 7, 13 та 14 у відповідних рядках.

4. Число в графі 3 в усіх рядках має дорівнювати або бути більше нуля.

5. Число в графі 4 в усіх рядках дорівнює сумі чисел у графах 5, 9, 10, 11, 12 та 15 у відповідних рядках.

6. Число в графі 5 в усіх рядках дорівнює сумі чисел у графах 6, 7 та 8 у відповідних рядках.

Розділ 1 форми № КП

1. Сума чисел у графах 20-26 в усіх рядках має дорівнювати числу в графі 4 у відповідних рядках.

2. Сума чисел у графах 27-32 в усіх рядках має дорівнювати числу в графі 4 у відповідних рядках.

3. Сума чисел у графах 33-35 в усіх рядках має дорівнювати числу в графі 4 у відповідних рядках.

4. Числа у кожному рядку контрольних граф "За віком", "За стажем", "За класними чинами" мають дорівнювати числам у відповідних рядках контрольної графи "Облікова кількість прокурорів".

5. Число у полі "Контрольна цифра" має дорівнювати числу в графі 4 рядка 21 розділу 1 звіту.

Розділ 2 форми № КП

1. Число в графі 6 в усіх рядках дорівнює сумі чисел у графах 7-17 у відповідних рядках.

2. Число в графі 20 в усіх рядках має дорівнювати сумі чисел у графах 21-24 у відповідних рядках.

Розділ 3 форми № КП

1. Сума чисел у графах 9 і 10 в усіх рядках має дорівнювати числу в графі 8 у відповідних рядках.

2. Сума чисел у графах 15-17 в усіх рядках має дорівнювати числу в графі 12 у відповідних рядках.

3. Сума чисел у графах 18-20 в усіх рядках має дорівнювати числу в графі 12 у відповідних рядках.

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}вгору