Документ v0194555-03, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2003

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
26.06.2003 N 194/67

Про виконання Закону України "Про внесення змін
до статті 22 Бюджетного кодексу України"
від 06.03.2003 р. N 599

На виконання Закону України "Про внесення змін до статті 22
Бюджетного кодексу України" від 06 березня 2003 року N 599
( 599-15 ) та доручення Кабінету Міністрів України від 30.03.03 р.
N 19490 Н А К А З У Є М О:
1. Створити комісію з практичного виконання вказаного Закону
України ( 599-15 ) щодо надання Українській академії аграрних наук
статусу головного розпорядника коштів Державного бюджету в такому
складі:
від Міністерства аграрної політики України Лузан Ю.Я. - перший заступник державного секретаря Зуб Г.І. - начальник Департаменту кредитно-фінансової та
податкової політики Бойко М.Ф. - начальник Департаменту кадрової політики,
аграрної освіти та науки Сорока В.І. - начальник Департаменту ринків продукції
рослинництва та розвитку насінництва Микитюк Д.М. - начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною племінною інспекцією Лавриненко Л.І. - начальник Управління організації і
методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності
від Української академії аграрних наук Ситник В.П. - перший віце-президент Царенко М.К. - головний вчений секретар Гаврилюк М.М. - академік-секретар Відділення регіональних
центрів наукового забезпечення АПВ Якуба А.Л. - начальник Управління фінансів Крупка А.І. - начальник Управління бухгалтерського обліку і
звітності
2. Доручити вказаній комісії до 01.07.03 р. підготувати та
подати Міністерству аграрної політики та Президії УААН на
затвердження матеріали щодо виділення Української академії
аграрних наук із складу Міністерства аграрної політики України як
головного розпорядника бюджетних коштів.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника державного секретаря Міністерства аграрної політики
України Лузана Ю.Я. та першого віце-президента УААН Ситника В.П.
Міністр аграрної політики України С.Рижук
Президент Української
академії аграрних наук М.Зубецьвгору