Документ v0193877-17, поточна редакція — Прийняття від 20.09.2017

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

20.09.2017  № 193

Про затвердження Порядку обліку, зберігання та використання печаток і штампів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку, зберігання та використання печаток і штампів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держгеокадастру від 24.06.2015 № 147 «Про затвердження Порядку обліку, зберігання та використання печаток і штампів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгеокадастру Заставного Ю.Б.

В.о. Голови

О.М. Цвях


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
20.09.2017 № 193

ПОРЯДОК
обліку, зберігання та використання печаток і штампів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

1. Порядок обліку, зберігання та використання печаток і штампів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр) розроблений на підставі Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181, для забезпечення єдиного порядку обліку, зберігання та використання печаток і штампів.

2. Печатки і штампи виготовляються за дозволом керівництва Держгеокадастру.

Керівники структурних підрозділів готують доповідну записку на ім’я керівника Держгеокадастру з обґрунтуванням необхідності виготовлення печатки, штампу.

Погоджена керівником доповідна записка передається до Управління справами для подальшого виготовлення печатки або штампу.

3. Виготовлені печатки, штампи видаються службою діловодства відповідальним працівникам під підпис у журналі обліку та видачі печаток та штампів, у якому проставляються їх відбитки.

Відбиток печатки чи штампа робиться в журналі обліку печаток і штампів (додаток 1) на окремому аркуші. Це робиться для зручності передачі печаток і штампів іншим працівникам та виключення дублювання обліку їх у цьому журналі.

Журнал обліку та видачі печаток і штампів включається до номенклатури справ, його аркуші нумеруються, прошиваються і засвідчуються печаткою служби діловодства.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Департаменту фінансового забезпечення відображає в бухгалтерському обліку передачу печаток і штампів матеріально-відповідальній особі за актом прийому-передачі.

4. Гербова печатка Держгеокадастру проставляється на оригіналах документів на підписи Голови та його заступників відповідно до переліку документів, які зазначено у додатку 6 до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

Відбиток гербової печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ, але не підпис посадової особи, або на окремо виділеному для цього місці з відміткою «М. П.».

5. Печатки і штампи повинні зберігатися у сейфах або металевих шафах.

Особи, які персонально відповідають за облік і зберігання печаток і штампів, визначаються наказом Держгеокадастру.

Передача стороннім особам, винесення печаток і штампів за межі Держгеокадастру без дозволу керівника, а також безоблікова передача іншим працівникам категорично забороняється.

6. Печатки і штампи в разі звільнення, переведення особи, визначеної відповідальною за їх зберігання та використання, передаються до служби діловодства, про що робиться відповідна відмітка в журналі обліку печаток і штампів.

До відділу бухгалтерського обліку та звітності Департаменту фінансового забезпечення надається акт прийому-передачі печаток і штампів іншій матеріально відповідальній особі для відображення у бухгалтерському обліку.

У разі втрати або викрадення печатки чи штампа особа, яка це виявила, негайно доповідає керівництву Держгеокадастру та інформує службу діловодства, де ця печатка або штамп обліковується, вживає заходів для їх розшуку.

Про визнання печатки із зображенням Державного Герба України недійсною повідомляються заінтересовані органи державної влади, органи місцевого самоврядування та інші юридичні і фізичні особи, у разі необхідності відповідна інформація оприлюднюється в засобах масової інформації.

7. Особисті номерні металеві печатки, призначені для опечатування службових кабінетів, режимних приміщень, сейфів, металевих шаф та спеціальних сховищ, виготовляються на замовлення керівників структурних підрозділів.

Облік та видача особистих номерних печаток здійснюється в порядку, установленому пунктом 3 Порядку.

8. Печатки і штампи знищуються у разі:

пошкодження або зношення;

реорганізації структурного підрозділу Держгеокадастру.

Печатки і штампи знищуються комісією, яка утворюється наказом Держгеокадастру.

Комісія складає відповідний акт про знищення печаток і штампів.

Знищені залишки печаток і штампів передаються на зберігання до архіву Держгеокадастру.

Печатки і штампи знищуються шляхом подрібнення кліше печатки або штампа.

Металеві печатки знищуються обпилюванням двома перехресними лініями.

9. Перевірка наявності печаток і штампів здійснюється щороку комісією, яка утворюється наказом Держгеокадастру.

Про перевірку наявності печаток, штампів робляться відмітки у журналі обліку та видачі печаток і штампів після останнього запису.

10. Оприбуткування печаток і штампів здійснюється на підставі документів, які підтверджують факт отримання їх відповідальною особою, яка визначена наказом Держгеокадастру та буде нести відповідальність за збереження печаток і штампів.

Заступник
начальника управління -
начальник загального відділу
Управління справами
Т.О. Чебан

{Додаток 1 не наводиться}

{Текст взято з сайту Держгеокадастру http://land.gov.ua}вгору