Документ v0193598-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.07.2008, підстава - z0636-08

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
26.10.2006 N 193
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності
N 25 ( z0636-08 ) від 23.06.2008 }
Про затвердження типової форми протоколу засідання
комісії (уповноваженого) із соціального страхування
підприємства, установи, організації

На виконання постанови правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 06.07.2006 р.
N 74 "Про затвердження заходів Фонду по реалізації пропозицій та
усуненню недоліків, викладених у Висновку Колегії Рахункової
палати України", правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити типову форму протоколу засідання комісії
(уповноваженого) із соціального страхування підприємства,
установи, організації (додається).
2. Виконавчій дирекції Фонду та виконавчим дирекціям його
відділень забезпечити доведення типової форми протоколу до відома
страхувальників.
Голова правління Л.С.Сачков

Типова форма
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування
з тимчасової втрати
працездатності
26.10.2006 N 193

ПРОТОКОЛ N _____
засідання комісії /уповноваженого/ із соціального страхування
___________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)
від "___" ____________ 20__ р.

Присутні на засіданні:
------------------------------------------------------------------ | | П. І. Б. | |-------------------------------------------+--------------------| |Голова комісії /уповноважений/ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Заступник голови | | |-------------------------------------------+--------------------| |Члени комісії: | | |-------------------------------------------+--------------------| | | | |-------------------------------------------+--------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Розглянувши звернення та документи про призначення
матеріального забезпечення та надання соціальних послуг
застрахованим особам комісія /уповноважений/ із соціального
страхування вирішила:
I. Призначити допомогу:
1. По тимчасовій непрацездатності
-------------------------------------------------------------------------- | N |П.|Табельний|N листка | Код | Період | Кількість | Розмір | |з/п|І.| N |непрацез-|захворювання|непрацез-| днів, що |допомоги| | |Б.| |датності | (діагноз) |датності | підлягають | (%) | | | | | | | | оплаті | | | | | | | | |-------------| | | | | | | | |Разом|в т. ч.| | | | | | | | | | за | | | | | | | | | |рахунок| | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | Фонду | | |---+--+---------+---------+------------+---------+-----+-------+--------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
2. По вагітності та пологах
------------------------------------------------------------------ | N |П.І.Б.|Табельний|N листка | Період | Кількість | Розмір | |з/п| | N |непрацез-|відпустки | днів, що | допомоги | | | | |датності | по |підлягають | (%) | | | | | |вагітності| оплаті | | | | | | |та пологах| | | |---+------+---------+---------+----------+-----------+----------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
3. При народженні дитини
--------------------------------------------------------------------- | N |П. |Табельний| Надані | Розмір | В тому числі: |Період | |з/п|І. | N |документи|допомоги|----------------------|виплати| | |Б. | | | |одноразової|щомісячної|з __ по| | | | | | | виплати | виплати |__ | |---+---+---------+---------+--------+-----------+----------+-------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
4. По догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
------------------------------------------------------------------ | N |П. І. Б.|Табельний N| Надані | Період | Розмір | |з/п | | | документи | відпустки | допомоги | |----+--------+-----------+------------+------------+------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
5. На поховання
------------------------------------------------------------------ |N з/п |П. І. Б. |Табельний N |Надані документи |Розмір допомоги | |------+---------+------------+-----------------+----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
II. Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги:
----------------------------------------------------------------------------------------- | Вид допомоги |П.|Табельний|N листка | Період |Кількість |Дата, з якої| Причини | | |І.| N |непраце- | непраце- | днів, що |припиняється| відмови в | | |Б.| |здатності| здатності | не | виплата |призначенні| | | | | |(відпустки)|підлягають| допомоги | допомоги | | | | | | | оплаті | |(припинення| | | | | | | | | виплати) | |----------------+--+---------+---------+-----------+----------+------------+-----------| |1. По тимчасовій| | | | | | | | |непрацездатності|--+---------+---------+-----------+----------+------------+-----------| | | | | | | | | | |----------------+--+---------+---------+-----------+----------+------------+-----------| |2. По вагітності| | | | | | | | |та пологах |--+---------+---------+-----------+----------+------------+-----------| | | | | | | | | | |----------------+--+---------+---------+-----------+----------+------------+-----------| |3. При | | | х | х | х | | | |народженні |--+---------+---------+-----------+----------+------------+-----------| |дитини | | | х | х | х | | | |----------------+--+---------+---------+-----------+----------+------------+-----------| |4. По догляду за| | | х | | х | | | |дитиною до |--+---------+---------+-----------+----------+------------+-----------| |досягнення нею | | | х | | х | | | |трирічного віку | | | | | | | | |----------------+--+---------+---------+-----------+----------+------------+-----------| |5. На поховання | | | х | х | х | х | | | |--+---------+---------+-----------+----------+------------+-----------| | | | | х | х | х | х | | -----------------------------------------------------------------------------------------
III. Виділити путівки до санаторіїв та
санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та
студентам:
--------------------------------------------------------------------------------------- | N |П.|Табельний| Подані |Рекомендований| Інформація про | Розмір |Примітка| |з/п|І.|N, посада|документи| профіль | виділену путівку | часткової | | | |Б.| |(заява та|санаторію для | | оплати за | | | | | | дата її | лікування | | путівку | | | | | |подання, | (для |--------------------+-------------| | | | | |форма N |санаторію- |Вартість|Вид| Номер |Відсоток|Сума| | | | | |070/о та |профілакторію | | | та | | | | | | | |дата її |- | | |початок| | | | | | | |видачі) |профіль | | |терміну| | | | | | | | |лікування) | | | дії | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--+---------+---------+--------------+--------+---+-------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | |---+--+---------+---------+--------------+--------+---+-------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | | П. І. Б. | Підпис | |------------------------------------+--------------+------------| |Голова комісії /уповноважений/ | | | |------------------------------------+--------------+------------| |Заступник голови | | | |------------------------------------+--------------+------------| |Члени комісії: | | | | |--------------+------------| | | | | | |--------------+------------| | | | | ------------------------------------------------------------------вгору