Документ v0193569-02, поточна редакція — Редакція від 06.09.2002, підстава - v0266569-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Н А К А З
N 193 від 26.06.2002
м. Київ

Про виконання робіт за програмою "Розробки
найважливіших новітніх технологій та фінансова
підтримка наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі"
(КПКВ 1201070) згідно з розподілом видатків Державного
бюджету України на 2002 рік

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 266 ( v0266569-02 ) від 06.09.2002 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6
березня 2002 р. N 261 ( 261-2002-п ) "Про державне замовлення на
закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних
потреб на 2002 рік", з метою забезпечення виконання
науково-дослідних робіт та погашення заборгованості за виконані і
прийняті у 2001 році зазначені роботи згідно з кодом
функціональної класифікації 040203 "Державне замовлення у сфері
науки", які фінансує Міністерство у 2002 році, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік робіт на 2002 рік, що фінансуються за
рахунок державного бюджету за програмою "Розробки найважливіших
новітніх технологій та фінансова підтримка наукових кадрів у сфері
економіки і торгівлі" (КПКВ 1201070), згідно з додатком 1 на
загальну суму 1117,001 тис. гривень, у тому числі на виконання
розробок найважливіших новітніх технологій Міністерства на суму
933,401 тис. гривень та на підготовку наукових кадрів на суму
183,6 тис. гривень.
2. Керівникам департаментів, відповідальним за замовлення і
використання результатів наукових досліджень, разом з
науково-дослідними організаціями-виконавцями робіт протягом місяця
забезпечити оформлення договірно-кошторисної документації
відповідно до вимог Порядку планування, фінансування і контролю
виконання науково-дослідних робіт Міністерства економіки,
затвердженого наказом Міністерства від 02.04.98 N 39, зі змінами,
унесеними наказом Міністерства від 26.06.2000 N 132.
3. Управлінню фінансування, бухгалтерського обліку та
контролю забезпечити: першочергове погашення заборгованості за виконані і прийняті
у 2001 році науково-дослідні роботи згідно з кодом функціональної
класифікації 040203 "Державне замовлення у сфері науки" на суму
644,199 тис. гривень, яка врахована у плані асигнувань 2002 року,
згідно з додатком 2; фінансування науково-дослідних робіт відповідно до
затвердженого щомісячного плану асигнувань на 2002 рік та
виділених коштів з державного бюджету; щомісячне інформування управління сталого розвитку про хід
фінансування робіт за зазначеною програмою та стан розрахунків з
виконавцями.
4. Управлінню сталого розвитку встановити контроль за
виконанням робіт за програмою "Розробки найважливіших новітніх
технологій та фінансова підтримка наукових кадрів у сфері
економіки і торгівлі" (КПКВ 1201070).
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Мусіну Л.О. та керівника
адміністративного департаменту Дробного В.В.

В. о. Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції України В.Першин
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
від 26 червня 2002 р. N 193
Перелік робіт
на 2002 рік, які фінансує Міністерство за рахунок
державного бюджету за програмою "Розробки найважливіших
новітніх технологій та фінансова підтримка наукових
кадрів у сфері економіки і торгівлі" (КПКВ 1201070)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Порядковий|Найменування |Термін |Головний |Обсяг |Підстава для |Науково-технічна|Відповідальний за| |N |робіт |виконання, |виконавець |фінансуван-|проведення |продукція, яку |використання | | | |рік | |ня |науково-дослідних |буде створена |результатів | | | | | |на 2002 |робіт |внаслідок | | | | | | |рік, тис. | |виконання | | | | | | |гривень | |проекту | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадського суспільства | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |2.5.01.1. |2001 - 2003 |Державний |35,5 |розпорядження |система баз |управління | | |Розроблення | |науково-дослідний| |Кабінету Міністрів|даних, моделей |стратегічного | | |системи таблиць| |інститут | |України від 25 |та програмно- |планування (інд.| | |індикаторів | |інформатизації та| |травня 1998 р. |технологічних |11) | | |соціально- | |моделювання | |N 345-р |засобів | | | |економічної | |економіки | |( 345-98-р ) |з відстеження | | | |безпеки за звітний| | | | |стану | | | |період та| | | | |індикаторів | | | |прогнозних оцінок| | | | |соціально- | | | |у | | | | |економічної | | | |середньостроковій | | | | |безпеки, | | | |перспективі | | | | |прогнозів щодо | | | |(договір N 14 від| | | | |виявлення | | | |23.05.2001) | | | | |можливих | | | | | | | | |кризових | | | | | | | | |ситуацій і | | | | | | | | |рекомендацій | | | | | | | | |стосовно їх | | | | | | | | |усунення | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |2. |2.5.01.2. |2001 - 2003 |Центр досліджень |51,3 |розпорядження |пропозиції щодо |управління | | |Розроблення | |науково- | |Президента України|підвищення |сталого розвитку | | |методичних | |технічного | |від 21 грудня 2001|наукового рівня |(інд. 12) | | |рекомендацій щодо| |потенціалу та | |року N 372/2001-рп|галузевої науки | | | |оцінки наукових| |історії науки ім.| |( 372/2001-рп ) |та активізації | | | |установ та| |Г.М. Доброва | |"Про підготовку |впровадження | | | |проведення аналізу| | | |проекту Стратегії |науково- | | | |ефективності їх| | | |економічного та |прикладних | | | |діяльності в| | | |соціального |результатів у | | | |окремих галузях| | | |розвитку України |виробництво, які| | | |економіки (договір| | | |на 2002-2011 |будуть корисні | | | |N 20 від| | | |роки" |для | | | |05.06.2001) | | | | |обгрунтування та| | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | |державних | | | | | | | | |програм з | | | | | | | | |поліпшення | | | | | | | | |трансферу | | | | | | | | |новітніх | | | | | | | | |технологій | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |3. |2.5.01.4. |2001 - 2003 |НДЕІ |35,2 |Закон України від |економіко- |управління | | |Розроблення моделі| |Міністерства | |23 березня 2000 |математична |макроекономічного| | |взаємоузгодження | |економіки та з | |року N 1602-III |модель, яка |прогнозування | | |прогнозних | |питань | |( 1602-14 ) |дозволить |(інд. 14) | | |розрахунків СНР,| |європейської | |"Про державне |урахувати вплив | | | |бюджету, | |інтеграції | |прогнозування та |окремих | | | |платіжного балансу| | | |розроблення |показників | | | |та монетарних| | | |програм |економічного і | | | |показників, а| | | |економічного і |соціального | | | |також методичних| | | |соціального |розвитку на | | | |рекомендацій щодо| | | |розвитку України" |можливості | | | |її використання та| | | | |економічного | | | |задіяння моделі і| | | | |зростання в | | | |рекомендацій в| | | | |цілому та | | | |економічній роботі| | | | |забезпечити | | | |центральних | | | | |збалансованість | | | |органів виконавчої| | | | |показників | | | |влади (договір N 9| | | | |виробництва, | | | |від 15.05.2001) | | | | |бюджету, | | | | | | | | |монетарних | | | | | | | | |показників, | | | | | | | | |показників | | | | | | | | |платіжного | | | | | | | | |балансу на | | | | | | | | |різних етапах | | | | | | | | |прогнозних | | | | | | | | |розрахунків | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |4. |2.5.01.5. |2001 - 2003 |НДЕІ |23,6 |Указ Президента |методологічні |управління | | |Розроблення | |Міністерства | |України від 25 |положення, |регіонального | | |методів оцінки| |економіки та з | |травня 2001 року |методичні і |розвитку (інд. | | |стану депресивних| |питань | |N 341/2001 |практичні |15) | | |регіонів і шляхи| |європейської | |( 341/2001 ) "Про |рекомендації | | | |підвищення їх| |інтеграції | |Концепцію |щодо оцінки | | | |ефективної | | | |державної |стану | | | |діяльності | | | |регіональної |депресивних | | | |(договір N 25 від| | | |політики", |регіонів і шляхи| | | |15.06.2001) | | | |розпорядження |підвищення | | | | | | | |Кабінету Міністрів|ефективності їх | | | | | | | |України від 13 |діяльності та | | | | | | | |вересня 2001 р. |практична | | | | | | | |N 437-р |допомога при їх | | | | | | | |( 437-2001-р ) |застосуванні | | | | | | | |"Про заходи | | | | | | | | |щодо реалізації | | | | | | | | |Концепції | | | | | | | | |державної | | | | | | | | |регіональної | | | | | | | | |політики" | | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |5. |2.5.01.6. |2001 - 2003 |НДЕІ |61,2 |Закон України від |науково- |управління | | |Розроблення та| |Міністерства | |22 лютого 2000 |методичні та |державних | | |впровадження | |економіки та з | |року N 1490-III |аналітичні |закупівель | | |навчальних програм| |питань | |( 1490-14 ) |матеріали про |(інд. 19) | | |з підготовки на| |європейської | |"Про закупівлю |нормативне й | | | |центральному та| |інтеграції | |товарів, робіт і |інструктивно- | | | |регіональному | | | |послуг за державні|методичне | | | |рівнях | | | |кошти", постанова |забезпечення | | | |спеціалістів -| | | |Кабінету Міністрів|законодавчої | | | |членів тендерних| | | |України від 27 |бази державних | | | |комітетів, що| | | |вересня 2000 р. |закупівель | | | |створюються для| | | |N 1469 | | | | |організації та| | | |( 1469-2000-п ) | | | | |проведення | | | |"Про | | | | |процедур | | | |організаційні | | | | |закупівель | | | |заходи щодо | | | | |товарів, робіт і| | | |функціонування | | | | |послуг за державні| | | |системи державних | | | | |кошти (договір| | | |закупівель" | | | | |N 11 від| | | | | | | | |18.05.2001) | | | | | | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |6. |2.5.01.8. |2001 - 2003 |НДЕІ |38,5 |Закон України від |науково- |Державна | | |Створення системи| |Міністерства | |20 квітня 2000 |інформаційна |інспекція з | | |контролю цінової| |економіки та з | |року N 1682-III |база даних з |контролю за | | |ситуації на| |питань | |( 1682-14 ) |формування цін |цінами (інд. | | |монополізованих | |європейської | |"Про природні |(тарифів) і |32) | | |ринках (договір| |інтеграції | |монополії", Указ |обсягів | | | |N 6 від| | | |Президента України|виробництва | | | |07.05.2001) | | | |від 27 серпня 2000|товарів (робіт, | | | | | | | |року N 1031/2000 |послуг) та | | | | | | | |( 1031/2000 ) |програмне | | | | | | | |"Про заходи щодо |забезпечення її | | | | | | | |підвищення |функціонування, | | | | | | | |ефективності |методичні | | | | | | | |контрольно- |рекомендації | | | | | | | |ревізійної роботи"|щодо здійснення | | | | | | | | |контролю за | | | | | | | | |додержанням | | | | | | | | |державної | | | | | | | | |дисципліни цін | | | | | | | | |у монопольних | | | | | | | | |утвореннях | | | | | | | | |окремих галузей | | | | | | | | |національної | | | | | | | | |економіки, | | | | | | | | |моніторинг | | | | | | | | |цінової | | | | | | | | |ситуації на | | | | | | | | |монополізованих | | | | | | | | |ринках у розрізі| | | | | | | | |регіонів та | | | | | | | | |держави в цілому| | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |7. |2.5.01.13. |2001 - 2002 |Інститут аграрної|35,0 |Послання |рекомендації з |управління | | |Розроблення | |економіки УААН | |Президента України|викладеними |розвитку ринків | | |принципів та| | | |до Верховної Ради |методичними |продовольства та | | |критеріїв | | | |України "Україна: |принципами та |сільськогосподар-| | |забезпечення | | | |поступ у XXI |критеріями |ської продукції | | |продовольчої | | | |сторіччя. |забезпечення |(інд. 53) | | |безпеки країни| | | |Стратегія |продовольчої | | | |(договір N 122 від| | | |економічного та |безпеки України | | | |14.08.2001) | | | |соціального | | | | | | | | |розвитку на 2000 -| | | | | | | | |2004 роки" | | | | | | | | |( 276а/2000 ), | | | | | | | | |розпорядження | | | | | | | | |Президента України| | | | | | | | |від 21 грудня 2001| | | | | | | | |року N 372/2001-рп| | | | | | | | |( 372/2001-рп ) | | | | | | | | |"Про підготовку | | | | | | | | |проекту Стратегії | | | | | | | | |економічного та | | | | | | | | |соціального | | | | | | | | |розвитку України | | | | | | | | |на 2002 - 2011 | | | | | | | | |роки" | | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |8. |2.02.2. |2002 - 2003 |НДЕІ |59,0 |Указ Президента |наукове |управління | | |Дослідження стану| |Міністерства | |України від 27 |забезпечення |сталого розвитку | | |науково- | |економіки та з | |квітня 2001 року |розроблення |(інд. 12) | | |технологічної та| |питань | |N 285/2001 |законодавчих | | | |інноваційної | |європейської | |( 285/2001 ) |актів щодо | | | |діяльності і| |інтеграції | |"Про заходи щодо |набуття прав на | | | |трансферу | | | |охорони |об'єкти | | | |технологій на| | | |інтелектуальної |інтелектуальної | | | |основі | | | |власності в |власності та | | | |комерціалізації | | | |Україні" |вдосконалення | | | |створеної в| | | | |порядку | | | |Україні | | | | |проведення | | | |інтелектуальної | | | | |експертизи, | | | |продукції | | | | |аналітичні | | | | | | | | |матеріали про | | | | | | | | |використання | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | |інтелектуальної | | | | | | | | |власності і їх | | | | | | | | |правової | | | | | | | | |охорони | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |9. |2.02.3. |2002 - 2003 |НДЕІ |55,0 |Закон України від |прогноз |управління | | |Розроблення | |Міністерства | |23 березня 2000 |економічного і |макроекономічного| | |прогнозу | |економіки та з | |року N 1602-III |соціального |прогнозування | | |економічного і| |питань | |( 1602-14 ) |розвитку України|(інд. 14) | | |соціального | |європейської | |"Про державне |на середньо- | | | |розвитку України| |інтеграції | |прогнозування та |строковий період| | | |на | | | |розроблення |за двома | | | |середньостроковий | | | |програм |варіантами | | | |період | | | |економічного і | | | | |(оптимістичний і| | | |соціального | | | | |песимістичний | | | |розвитку України" | | | | |варіанти) і| | | | | | | | |підготовка | | | | | | | | |пропозицій щодо| | | | | | | | |його використання| | | | | | | | |під час| | | | | | | | |розроблення Урядом| | | | | | | | |Програми | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | | | |України | | | | | | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |10. |2.02.4. |2002 - 2003 |НДЕІ |48,0 |постанова Кабінету|комплексна |управління | | |Розроблення шляхів| |Міністерства | |Міністрів України |оцінка |спеціальних | | |підвищення | |економіки та з | |від 28 лютого 2001|результатів |економічних зон | | |ефективності | |питань | |р. N 184 |запровадження на|та територій | | |функціонування | |європейської | |( 184-2001-п ) |території |пріоритетного | | |спеціальних | |інтеграції | |"Про Порядок |України, у тому |розвитку (інд. | | |економічних зон і| | | |проведення аналізу|числі в |22) | | |територій | | | |результатів |депресивних | | | |пріоритетного | | | |функціонування |регіонах, | | | |розвитку з| | | |спеціальних |спеціальних | | | |відповідним | | | |(вільних) |(вільних) | | | |нормативно- | | | |економічних зон і|економічних зон | | | |правовим | | | |територій із|і територій зі | | | |забезпеченням | | | |спеціальним |спеціальним | | | | | | | |режимом |режимом | | | | | | | |інвестиційної |інвестиційної | | | | | | | |діяльності" |діяльності. | | | | | | | | |Масив звітних | | | | | | | | |фінансово- | | | | | | | | |економічних | | | | | | | | |показників. База| | | | | | | | |даних щорічної | | | | | | | | |аналітичної | | | | | | | | |записки та | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | |методичних | | | | | | | | |рекомендацій | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |11. |2.02.5. |2002 - 2003 |НДЕІ |55,0 |Указ Президента |аналітичні |управління | | |Дослідження | |Міністерства | |України від 11 |матеріали про |спеціальних | | |розвитку в Україні| |економіки та з | |червня 1998 року |стан та |економічних зон | | |транскордонного | |питань | |N 615/98 |перспективи |та територій | | |співробітництва та| |європейської | |( 615/98 ) "Про |розвитку |пріоритетного | | |вироблення | |інтеграції | |затвердження |транскордонного |розвитку (інд. | | |підходів до| | | |Стратегії |співробітництва,|22) | | |розроблення | | | |інтеграції України|а також основні | | | |регіональних | | | |до Європейського |напрями його на | | | |програм ТКС | | | |Союзу" |середньо- та | | | | | | | | |довгострокову | | | | | | | | |перспективу | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |12. |2.02.6. |2002 - 2003 |НДЕІ |55,0 |постанова Кабінету|науково- |управління | | |Дослідження | |Міністерства | |Міністрів України |аналітичні |розвитку | | |проблем | |економіки та з | |від 19 січня 1998 |матеріали та |паливно- | | |енергетичної | |питань | |р. N 48 |пропозиції щодо |енергетичних | | |безпеки України та| |європейської | |( 48-98-п ) "Про |структури, |ринків (інд. 43) | | |розроблення | |інтеграції | |Концепцію |показників | | | |напрямів | | | |діяльності органів|використання | | | |формування ринку| | | |виконавчої влади у|паливно- | | | |паливно- | | | |забезпеченні |енергетичних | | | |енергетичних | | | |енергетичної |ресурсів, | | | |ресурсів на| | | |безпеки України" |розвитку | | | |перспективний | | | | |національної | | | |період | | | | |економіки | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |13. |2.02.7. Визнання |2002 |Державний |50,0 |постанова Кабінету|матеріали, які |управління | | |ринкового статусу | |інформаційно- | |Міністрів України |будуть |торговельних | | |країни в контексті| |аналітичний | |від 28 травня 2001|використовувати |обмежень та | | |антидемпінгових | |центр | |р. N 590 |під час |недобросовісної | | |розслідувань: | |моніторингу | |( 590-2001-п ) |підготовки |конкуренції | | |Україна | |зовнішніх | |"Про основні |відповідних | (інд. 52) | | | | |товарних ринків | |засади складання |коментарів до | | | | | |"Держ- | |проекту Державного|компетентних | | | | | |зовнішінформ" | |бюджету України на|органів різних | | | | | | | |2002 рік" |країн світу щодо| | | | | | | | |визначення | | | | | | | | |ринкового | | | | | | | | |статусу України | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |14. |2.02.8. Аналіз |2002-2003 |Інститут |55,801 |розпорядження |аналітичний |управління | | |кон'юнктури, | |економічного | |Президента України|огляд поточного |розвитку ринків | | |короткострокове | |прогнозування | |від 18 травня 2001|стану основних |та секторальних | | |прогнозування та | | | |року N 142/2001-рп|товарних ринків,|перетворень | | |рекомендації щодо | | | |( 142/2001-рп ) |динаміки цін, | (інд. 62) | | |державної | | | |"Про підготовку |балансових | | | |регуляторної | | | |щорічного Послання|співвідношень | | | |політики розвитку | | | |Президента України|попиту та | | | |основних товарних | | | |до Верховної Ради |пропозицій, | | | |ринків | | | |України" |структурних | | | | | | | | |пропорцій | | | | | | | | |виробництва | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |15. |2.02.9. Економічні|2002 |НДЕІ |50,0 |Указ Президента |економічні |управління | | |важелі зменшення | |Міністерства | |України від 15 |важелі зменшення|соціальних | | |розшарування | |економіки та з | |серпня 2001 року |грошового |прогнозів і | | |населення України | |питань | |N 637/2001 |розшарування |економічної | | |за доходами | |європейської | |( 637/2001 ) |населення |експертизи | | | | |інтеграції | |"Про Стратегію | |соціальних | | | | | | |подолання | |програм (інд. | | | | | | |бідності" | |60) | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |16. |2.02.10. |2002 |Державний |45,0 |Указ Президента |методика |управління | | |Методичне, | |науково-дослідний| |України від 29 |проведення |сталого розвитку | | |програмне та| |інститут | |березня 2000 року |моніторингу, | (інд. 12) | | |інформаційно- | |інформатизації та| |N 549/2000 |засоби | | | |комп'ютерне | |моделювання | |( 549/2000 ) |інформаційного | | | |забезпечення | |економіки | |"Про заходи щодо |забезпечення, | | | |створення системи| | | |вдосконалення |сучасне | | | |моніторингу | | | |організації |програмне | | | |фундаментальних та| | | |контролю за |забезпечення | | | |прикладних | | | |виконанням актів | | | | |досліджень | | | |та доручень | | | | | | | | |Президента | | | | | | | | |України" | | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |17. |2.02.11. |2002 - 2003 |Навчально- |100,0 |доручення |інформаційно- |управління | | |Розроблення та | |науковий комплекс| |Президента України|експертна |сталого розвитку | | |впровадження | |"Інститут | |від 28.08.2001 |система | (інд. 12) | | |інформаційно- | |прикладного | |N 1-14/1288 |технологічного | | | |експертної | |системного | | |передбачення, що| | | |системи | |аналізу" | | |допомагає | | | |технологічного | | | | |приймати рішення| | | |передбачення в | | | | |у сфері наукової| | | |інноваційній | | | | |та технологічної| | | |діяльності | | | | |політики | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| | |Усього за | | |853,101 | | | | | |напрямом: | | | | | | | |----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства | |----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |18. |5.7.01.9. |2001 - 2002 |Державний |20,3 |доручення |комплекс |управління | | |Розроблення та| |науково-дослідний| |Прем'єр-міністра |програмно- |інформаційних | | |впровадження | |інститут | |України від |технологічних |технологій (інд.| | |програмно- | |інформатизації та| |11.04.2000 |засобів |69) | | |технологічних | |моделювання | |N 6422/1 до Указу | | | | |засобів захисту| |економіки | |Президента України| | | | |соціально- | | | |від 10 квітня 2000| | | | |економічної | | | |року N 582/2000 | | | | |інформації в| | | |( 582/2000 ) | | | | |комп'ютерних | | | |"Про заходи щодо | | | | |мережах (договір | | | |захисту | | | | |N 13 від| | | |інформаційних | | | | |23.05.2001) | | | |ресурсів держави" | | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |19. |5.02.6. |2002 |ТОВ "Софт Плюс |40,0 |постанова Кабінету|базове прикладне|управління | | |Розроблення | |2000" | |Міністрів України |програмне |нетарифного | | |прикладного | | | |від 13 травня 1996|забезпечення |регулювання та | | |програмного | | | |р. N 493 | |контрактного | | |забезпечення для| | | |( 493-96-п ) "Про | |обліку (інд. | | |створення | | | |Тимчасовий порядок| |49) | | |інформаційно- | | | |видачі ліцензій на| | | | |аналітичної | | | |право імпорту, | | | | |системи | | | |експорту, спирту | | | | |"Оформлення, | | | |етилового, | | | | |реєстрація та| | | |коньячного і | | | | |облік ліцензій на| | | |плодового, | | | | |право здійснення| | | |алкогольних напоїв| | | | |експорту та| | | |та тютюнових | | | | |імпорту спирту,| | | |виробів і | | | | |алкогольних напоїв| | | |роздрібної | | | | |та тютюнових| | | |торгівлі | | | | |виробів" | | | |алкогольними | | | | | | | | |напоями та | | | | | | | | |тютюновими | | | | | | | | |виробами" | | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| |20. |5.02.7. |2002 |ТОВ "Софт Плюс |20,0 |постанова Кабінету|базове прикладне|управління | | |Модернізація | |2000" | |Міністрів України |програмне |контролю за | | |системи | | | |і Національного |забезпечення |зовнішньо- | | |інформаційно- | | | |банку України від | |економічною | | |аналітичної | | | |26 грудня 1995 р. | |діяльністю | | |підтримки | | | |N 1044 | | (інд. 50) | | |діяльності | | | |( 1044-95-п ) | | | | |співробітників | | | |"Про заходи | | | | |управлінь | | | |щодо забезпечення | | | | |Мінекономіки | | | |контролю за | | | | |"Реєстрація та | | | |зовнішньо- | | | | |облік суб'єктів | | | |економічною | | | | |зовнішньо- | | | |діяльністю та | | | | |економічної | | | |валютного | | | | |діяльності, що | | | |контролю" | | | | |мають сумнівну | | | | | | | | |ділову репутацію | | | | | | | | |та допустили | | | | | | | | |порушення чинного | | | | | | | | |законодавства | | | | | | | | |України у сфері | | | | | | | | |зовнішньо- | | | | | | | | |економічних | | | | | | | | |відносин" | | | | | | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| | |Усього за | | |80,3 | | | | | |напрямом: | | | | | | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| | |Усього на | | |933,401 | | | | | |виконання розробок| | | | | | | | |найважливіших | | | | | | | | |новітніх | | | | | | | | |технологій | | | | | | | |----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка наукових кадрів | |----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |21. |Підготовка |2002 |НДЕІ |183,6 |постанова Кабінету|висококвалі- |управління кадрів| | |наукових кадрів | |Міністерства | |Міністрів України |фіковані | (інд. 59) | | |через аспірантуру | |економіки та з | |від 1 березня 1999|економісти і | | | |і докторантуру | |питань | |року N 309 |управлінці для | | | | | |європейської | |( 309-99-п ) |центральних і | | | | | |інтеграції | |"Про затвердження |місцевих органів| | | | | | | |Положення про |виконавчої | | | | | | | |підготовку |влади | | | | | | | |науково- | | | | | | | | |педагогічних і | | | | | | | | |наукових кадрів", | | | | | | | | |наказ | | | | | | | | |Мінекономіки від 4| | | | | | | | |грудня 2000 р. | | | | | | | | |N 265 | | | | | | | | |( v0265557-00 ) | | | | | | | | |"Про підготовку | | | | | | | | |наукових і | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | |педагогічних | | | | | | | | |кадрів у системі | | | | | | | | |Міністерства | | | | | | | | |економіки", | | | | | | | | |постанова Кабінету| | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | |від 7 лютого 2001 | | | | | | | | |р. N 134 | | | | | | | | |( 134-2001-п ) | | | | | | | | |"Про | | | | | | | | |впорядкування умов| | | | | | | | |оплати праці | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | |установ, закладів | | | | | | | | |та організацій | | | | | | | | |окремих галузей | | | | | | | | |бюджетної сфери" | | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| | |Усього на | | |183,6 | | | | | |підготовку | | | | | | | | |наукових кадрів: | | | | | | | |----------+------------------+--------------+-----------------+-----------+------------------+----------------+-----------------| | |Разом: | | |1117,001 | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції N 266
( v0266569-02 ) від 06.09.2002 )
Керівник департаменту
економічної стратегії В.Санжаровська
Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
від 26 червня 2002 р. N 193
Заборгованість за виконані і прийняті у 2001 році
науково-дослідні роботи за кодом функціональної
класифікації 040203 "Державне замовлення у сфері
науки", яка врахована у плані асигнувань 2002 року
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Порядковий |Найменування робіт |Головний |Заборгованість|Підстава для |Науково-технічна |Відповідальний за | |N | |виконавець |за 2001 рік, |проведення |продукція, яку створено|використання | | | | | тис. гривень |науково-дослідних |внаслідок виконання |результатів | | | | | |робіт |проекту | | |------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадського суспільства | |------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |2.5.01.1. Розроблення|Державний |35 |розпорядження |система баз даних, |управління | | |системи таблиць |науково- | |Кабінету Міністрів|моделей та |стратегічного | | |індикаторів |дослідний | |України від 25 |програмно-технологічних|планування (інд. | | |соціально-економічної|інститут | |травня 1998 р. |засобів з відстеження |11) | | |безпеки за звітний |інформатизації| |N 345-р |стану індикаторів | | | |період та прогнозних |та моделювання| |( 345-98-р ) |соціально-економічної | | | |оцінок у |економіки | | |безпеки, прогнозів щодо| | | |середньостроковій | | | |виявлення можливих | | | |перспективі (договір | | | |кризових ситуацій і | | | |N 14 від 23.05.2001) | | | |рекомендацій стосовно | | | | | | | |їх усунення | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| |2. |2.5.01.2. Розроблення|Центр |32,2 |розпорядження |пропозиції щодо |управління сталого | | |методичних |досліджень | |Президента України|підвищення наукового |розвитку (інд. 12) | | |рекомендацій щодо |науково- | |від 21 грудня 2001|рівня галузевої науки | | | |оцінки наукових |технічного | |р. N 372/2001-рп |та активізації | | | |установ та проведення|потенціалу та | |( 372/2001-рп ) |впровадження | | | |аналізу ефективності |історії науки | |"Про підготовку |науково-прикладних | | | |їх діяльності в |ім. | |проекту Стратегії |результатів у | | | |окремих галузях |Г.М.Доброва | |економічного та |виробництво, які будуть| | | |економіки (договір | | |соціального |корисні для | | | |N 20 від 05.06.2001) | | |розвитку України |обгрунтування та | | | | | | |на 2002 - 2011 |реалізації державних | | | | | | |роки" |програм з поліпшення | | | | | | | |трансферу новітніх | | | | | | | |технологій | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| |3. |2.5.01.3. |НДЕІ |10 |Закон України від |програмні заходи з |управління сталого | | |Обгрунтування і |Міністерства | |23 березня 2000 |економічної політики в |розвитку (інд. 12) | | |оцінка заходів |економіки та з| |року N 1602-III |частині регулювання | | | |економічної політики |питань | |( 1602-14 ) |макроекономічних | | | |в частині регулювання|європейської | |"Про державне |пропорцій, їх | | | |макроекономічних |інтеграції | |прогнозування та |обгрунтування | | | |пропорцій та | | |розроблення |економічної оцінки, | | | |розроблення | | |програм |уключення їх до | | | |пропозицій щодо їх | | |економічного і |відповідних розділів | | | |включення у Державну | | |соціального |проекту Програми | | | |програму економічного| | |розвитку України",| | | | |і соціального | | |Послання | | | | |розвитку України на | | |Президента України| | | | |2002 рік (договір | | |до Верховної Ради | | | | |N 8 від 15.05.2001) | | |України "Україна: | | | | | | | |поступ у XXI | | | | | | | |сторіччя. | | | | | | | |Стратегія | | | | | | | |економічного та | | | | | | | |соціального | | | | | | | |розвитку на 2000 -| | | | | | | |2004 роки" | | | | | | | |( 276а/2000 ) | | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| |4. |2.5.01.4. Розроблення|НДЕІ |45 |Закон України від |економіко-математична |управління | | |моделі |Міністерства | |23 березня 2000 |модель, яка дозволить |макроекономічного | | |взаємоузгодження |економіки та з| |року N 1602-III |урахувати вплив окремих|прогнозування (інд.| | |прогнозних |питань | |( 1602-14 ) |показників економічного|14) | | |розрахунків СНР, |європейської | |"Про державне |і соціального розвитку | | | |бюджету, платіжного |інтеграції | |прогнозування та |на можливості | | | |балансу та монетарних| | |розроблення |економічного зростання | | | |показників, а також | | |програм |в цілому та забезпечити| | | |методичних | | |економічного і |збалансованість | | | |рекомендацій щодо її | | |соціального |показників виробництва,| | | |використання та | | |розвитку України" |бюджету, монетарних | | | |задіяння моделі і | | | |показників, показників | | | |рекомендацій в | | | |платіжного балансу на | | | |економічній роботі | | | |різних етапах | | | |центральних органів | | | |прогнозних розрахунків | | | |виконавчої влади | | | | | | | | (договір N 9 від | | | | | | | |15.05.2001) | | | | | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| |5. |2.5.01.5. Розроблення|НДЕІ |24,7 |Указ Президента |методологічні |управління | | |методів оцінки стану |Міністерства | |України від 25 |положення, методичні і |регіонального | | |депресивних регіонів |економіки та з| |травня 2001 року |практичні рекомендації |розвитку (інд. 15) | | |і шляхи підвищення їх|питань | |N 341/2001 |щодо оцінки стану | | | |ефективної діяльності|європейської | |( 341/2001 ) |депресивних регіонів і | | | | (договір N 25 від |інтеграції | |"Про Концепцію |шляхи підвищення | | | |15.06.2001) | | |державної |ефективності їх | | | | | | |регіональної |діяльності та практична| | | | | | |політики", |допомога при їх | | | | | | |розпорядження |застосуванні | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | | |України від 13 | | | | | | | |вересня 2001 р. | | | | | | | |N 437-р | | | | | | | |( 437-2001-р ) | | | | | | | |"Про заходи | | | | | | | |щодо реалізації | | | | | | | |Концепції | | | | | | | |державної | | | | | | | |регіональної | | | | | | | |політики" | | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| |6. |2.5.01.6. Розроблення|НДЕІ |20 |Закон України від |науково-методичні та |управління державних| | |та впровадження |Міністерства | |22 лютого 2000 |аналітичні матеріали |закупівель (інд. | | |навчальних програм з |економіки та з| |року N 1490-III |про нормативне й |19) | | |підготовки на |питань | |( 1490-14 ) |інструктивно-методичне | | | |центральному та |європейської | |"Про закупівлю |забезпечення | | | |регіональному рівнях |інтеграції | |товарів, робіт і |законодавчо-правої бази| | | |спеціалістів - членів| | |послуг за державні|державних закупівель | | | |тендерних комітетів, | | |кошти", постанова | | | | |що створюються для | | |Кабінету Міністрів| | | | |організації та | | |України від 27 | | | | |проведення процедур | | |вересня 2000 р. | | | | |закупівель товарів, | | |N 1469 | | | | |робіт і послуг за | | |( 1469-2000-п ) | | | | |державні кошти | | |"Про організаційні| | | | | (договір N 11 від | | |заходи щодо | | | | |18.05.2001) | | |функціонування | | | | | | | |системи державних | | | | | | | |закупівель" | | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| |7. |2.5.01.7. Розроблення|Державний |42,4 |Закон України від |система моніторингу, що|управління з питань | | |та впровадження |науково- | |14 травня 1992 |включає сукупність баз |власності та | | |системи моніторингу |дослідний | |року N 2343-XII |даних, моделей та |банкрутства (інд. | | |для підвищення |інститут | |( 2343-12 ) |інформаційно- |23) | | |ефективності |інформатизації| |"Про відновлення |технологічних засобів з| | | |застосування процедур|та моделювання| |платоспроможності |відстеження стану | | | |банкрутства (договір|економіки | |боржника або |господарської | | | |N 15 від 11.06.2001) | | |визнання його |діяльності потенційних | | | | | | |банкрутом" |банкрутів, прогнозів | | | | | | | |щодо реалізації | | | | | | | |процедур відновлення | | | | | | | |платоспроможності | | | | | | | |боржника або визнання | | | | | | | |його банкрутом | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| |8. |2.5.01.8. Створення |НДЕІ |16,0 |Закон України від |науково-інформаційна |Державна інспекція з| | |системи контролю |Міністерства | |20 квітня 2000 |база даних з формування|контролю за цінами | | |цінової ситуації на |економіки та з| |року N 1682-III |цін (тарифів) і обсягів| | | |монополізованих |питань | |( 1682-14 ) |виробництва товарів | | | |ринках (договір N 6 |європейської | |"Про природні |(робіт, послуг) та | | | |від 07.05.2001) |інтеграції | |монополії", Указ |програмне забезпечення | | | | | | |Президента України|її функціонування, | | | | | | |від 27 серпня 2000|методичні рекомендації | | | | | | |року N 1031/2000 |щодо здійснення | | | | | | |( 1031/2000 ) |контролю за додержанням| | | | | | |"Про заходи щодо |державної дисципліни | | | | | | |підвищення |цін у монопольних | | | | | | |ефективності |утвореннях окремих | | | | | | |контрольно- |галузей національної | | | | | | |ревізійної роботи"|економіки, моніторинг | | | | | | | |цінової ситуації на | | | | | | | |монополізованих ринках | | | | | | | |у розрізі регіонів та | | | | | | | |держави в цілому | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| |9. |2.5.01.9. Розроблення|НДЕІ |24,3 |доручення |методичні рекомендації,|управління | | |фінансових критеріїв |Міністерства | |Прем'єр-міністра |економічні та |зовнішньоекономічної| | |оцінки проектів, що |економіки та з| |України від |нормативні заходи та |політики (інд. 38) | | |реалізуються за |питань | |02.08.2000 |положення про фінансові| | | |рахунок іноземних |європейської | |N 13404/1 до Указу|критерії проектів, що | | | |кредитів, отриманих |інтеграції | |Президента України|реалізуються за рахунок| | | |під гарантії Уряду, в| | |від 31 липня 2000 |іноземних кредитів, | | | |умовах фінансової | | |року N 932/2000 |отриманих під гарантії | | | |нестабільності | | |( 932/2000 ) "Про |Уряду | | | |суб'єктів | | |Валютно-кредитну | | | | |господарської | | |Раду Кабінету | | | | |діяльності (договір | | |Міністрів | | | | |N 22 від 11.06.2001) | | |України" | | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| |10. |2.5.01.10. |Державний |32,5 |доручення Кабінету|техніко-економічне |управління | | |Розроблення |інститут | |Міністрів України |обгрунтування проекту |зовнішньоекономічної| | |інституціональних |"ДІПРОверф" | |від 17.07.2000 і |створення за етапами в |політики (інд. 38) | | |засад створення в | | |від 04.09.2000 |Україні | | | |Україні системи | | |N 12204/2 на |інституціональної бази | | | |експортного | | |доручення |експортного страхування| | | |кредитного | | |Президента України|(Агентство страхування | | | |страхування (договір| | |від 11.07.2000 р. |експорту) з детальним | | | |N 24 від 12.06.2001) | | |N 1-14/834 |описом функцій | | | | | | | |Агентства та основних | | | | | | | |критеріїв державної | | | | | | | |підтримки, джерел | | | | | | | |формування статутного | | | | | | | |капіталу, створення | | | | | | | |необхідних фондів та | | | | | | | |прогнозні розрахунки | | | | | | | |ефективності діяльності| | | | | | | |Агентства та розвитку | | | | | | | |зовнішньої торгівлі | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| |11. |2.5.01.11. Аналіз |НДЕІ |50 |Указ Президента |аналітичні матеріали |управління розвитку | | |динаміки показників |Міністерства | |України від 10 |про динаміку розвитку |паливно-енергетичних| | |ефективності |економіки та з| |березня 2000 року |матеріального |ринків (інд. 43) | | |використання |питань | |N 457/2000 |виробництва та його | | | |паливно-енергетичних |європейської | |( 457/2000 ), "Про|енергозабезпечення. | | | |ресурсів в економіці |інтеграції | |рішення Ради |Показники ефективності | | | |та її окремих | | |національної |використання ПЕР в | | | |енергоємних галузях | | |безпеки і оборони |економіці і її найбільш| | | |та розроблення | | |України від 14 |енергоємних галузях, | | | |пропозицій щодо їх | | |лютого 2000 року |пропозиції щодо | | | |поліпшення (договір | | |"Про невідкладні |підвищення ефективності| | | |N 12 від 21.05.2001) | | |заходи щодо |використання ПЕР | | | | | | |подолання кризових| | | | | | | |явищ у | | | | | | | |паливно- | | | | | | | |енергетичному | | | | | | | |комплексі | | | | | | | |України", | | | | | | | |постанова Кабінету| | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |від 22 березня | | | | | | | |2000 р. N 538 | | | | | | | |( 538-2000-п ) | | | | | | | |"Про заходи щодо | | | | | | | |стабілізації | | | | | | | |становища в | | | | | | | |паливно- | | | | | | | |енергетичному | | | | | | | |комплексі" | | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| |12. |2.5.01.13. |Інститут |45 |Послання |рекомендації з |управління розвитку | | |Розроблення принципів|аграрної | |Президента України|викладеними методичними|ринків продовольства| | |та критеріїв |економіки | |до Верховної Ради |принципами та |та сільсько- | | |забезпечення |УААН | |України "Україна: |критеріями забезпечення|господарської | | |продовольчої безпеки | | |поступ у XXI |продовольчої безпеки |продукції (інд. 53) | | |країни (договір | | |сторіччя. |України | | | |N 122 від | | |Стратегія | | | | |14.08.2001) | | |економічного та | | | | | | | |соціального | | | | | | | |розвитку на 2000 -| | | | | | | |2004 роки" | | | | | | | |( 276а/2000 ), | | | | | | | |розпорядження | | | | | | | |Президента України| | | | | | | |від 21 грудня 2001| | | | | | | |року N 372/2001-рп| | | | | | | |( 372/2001-рп ) | | | | | | | |"Про підготовку | | | | | | | |проекту Стратегії | | | | | | | |економічного та | | | | | | | |соціального | | | | | | | |розвитку України | | | | | | | |на 2002 - 2011 | | | | | | | |роки" | | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| |13. |2.5.01.14. |НДЕІ |16,7 |доручення |проект Комплексної |управління розвитку | | |Науково-методичне |Міністерства | |Президента України|програми розвитку |ринків та | | |забезпечення розробки|економіки та з| |від 23.03.2000 |внутрішнього ринку |секторальних | | |та реалізації |питань | |N 1-14/314, | |перетворень (інд. | | |Комплексної програми |європейської | |розпорядження | |62) | | |розвитку внутрішнього|інтеграції | |Кабінету Міністрів| | | | |ринку (договір N 7 | | |України від 23 | | | | |від 08.05.2001) | | |серпня 2000 р. | | | | | | | |N 330-р | | | | | | | |( 330-2000-р ) | | | | | | | |"Про утворення | | | | | | | |міжвідомчої | | | | | | | |робочої групи з | | | | | | | |питань розроблення| | | | | | | |проекту | | | | | | | |Комплексної | | | | | | | |програми розвитку | | | | | | | |внутрішнього | | | | | | | |ринку" | | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| | |Усього за напрямом: | |393,8 | | | | |------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства | |------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |14. |5.7.01.9. Розроблення|Державний |74,699 |доручення |комплекс |управління | | |та впровадження |науково- | |Прем'єр-міністра |програмно-технологічних|інформаційних | | |програмно- |дослідний | |України від |засобів |технологій (інд. | | |технологічних засобів|інститут | |11.04.2000 | |69) | | |захисту |інформатизації| |N 6422/1 до Указу | | | | |соціально-економічної|та моделювання| |Президента України| | | | |інформації в |економіки | |від 10 квітня 2000| | | | |комп'ютерних мережах | | |року N 582/2000 | | | | |(договір N 13 від | | |( 582/2000 ) "Про | | | | |23.05.2001) | | |заходи щодо | | | | | | | |захисту | | | | | | | |інформаційних | | | | | | | |ресурсів держави" | | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| |15. |7.00.1. Удосконалення|Інститут |70 |Закон України "Про|підвищено |управління розвитку | | |транспортного |комплексних | |Державний бюджет |конкурентоспроможність |ринків | | |забезпечення |транспортних | |України на 2001 |і послуги вітчизняних |інфраструктури | | |зовнішньоекономічних |проблем | |рік" ( 2120-14 ) |перевізників і | (інд. 51) | | |зв'язків України на | | | |експедиторів | | | |основі впровадження | | | |зовнішньоторговельних і| | | |логістичних | | | |транзитних вантажів, | | | |технологій (договір | | | |зниження на 20 - 25 | | | |N 17 від 30.05.2001) | | | |відсотків транспортних | | | | | | | |витрат, підвищення | | | | | | | |ефективності | | | | | | | |використання основних | | | | | | | |фондів транспорту | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| |16. |7.00.2. Дослідження |Інститут |75 |Закон України "Про|визначено стратегію |управління розвитку | | |проблем економічної |комплексних | |Державний бюджет |основи економічної |ринків | | |політики в |транспортних | |України на 2001 |політики в |інфраструктури | | |транспортному секторі|проблем | |рік" ( 2120-14 ) |транспортному секторі, | (інд. 51) | | |України в умовах | | | |передбачається щорічне | | | |ринкових відносин | | | |зростання обсягів | | | | (договір N 16 від | | | |транспортної роботи на | | | |30.05.2001) | | | |1 - 2 відсотки, що | | | | | | | |сприятиме залученню | | | | | | | |іноземних інвестицій та| | | | | | | |якості надання | | | | | | | |транспортних послуг | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| | |Усього за напрямом: | |219,699 | | | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| | |Усього на виконання | |613,499 | | | | | |розробок | | | | | | | |найважливіших | | | | | | | |новітніх технологій | | | | | | |------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка наукових кадрів | |------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |17. |Підготовка наукових |НДЕІ |30,7 |постанова Кабінету|висококваліфіковані |управління кадрів | | |кадрів через |Міністерства | |Міністрів України |економісти і управлінці| (інд. 59) | | |аспірантуру і |економіки та з| |від 1 березня 1999|для центральних та | | | |докторантуру |питань | |р. N 309 |місцевих органів | | | | |європейської | |( 309-99-п ) "Про |виконавчої влади | | | | |інтеграції | |затвердження | | | | | | | |Положення про | | | | | | | |підготовку | | | | | | | |науково- | | | | | | | |педагогічних і | | | | | | | |наукових кадрів", | | | | | | | |наказ Міністерства| | | | | | | |економіки від | | | | | | | |04.12.2000 N 265 | | | | | | | |( v0265557-00 ) | | | | | | | |"Про підготовку | | | | | | | |наукових і | | | | | | | |науково- | | | | | | | |педагогічних | | | | | | | |кадрів у системі | | | | | | | |Міністерства | | | | | | | |економіки" | | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| | |Усього: | |30,7 | | | | |------------+---------------------+--------------+--------------+------------------+-----------------------+--------------------| | |Разом: | |644,199 | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління фінансування,
бухгалтерського обліку та контролю А.Чубинський
Заступник начальника управління
сталого розвитку Т.Пашкевичвгору