Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року N 228-р
Мінвуглепром України (з2005р.); Наказ, Склад колегіального органу від 30.05.2007190
Документ v0190644-07, поточна редакція — Прийняття від 30.05.2007

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.05.2007 N 190

Про організацію виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2007 року N 228-р

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2007 року N 228-р ( 228-2007-р ) "Про закупівлю
гірничошахтного обладнання, матеріалів та сировини для підприємств
вугільної галузі на засадах міжвідомчої координації"
Н А К А З У Ю:
1. Першому заступнику Міністра вугільної промисловості
України Радченку В.В. у термін до 05.06.2007 скласти галузевий
план-графік закупівлі гірничошахтного обладнання, матеріалів та
сировини на 2007 рік з визначенням предмету закупівлі, обсягів
закупівлі, орієнтовної вартості, терміну постачання та підприємств
вугільної галузі, що належать до сфери управління Міністерства
вугільної промисловості та для яких буде здійснюватись закупівля
(далі - замовники), і подати мені на затвердження.
2. Генеральному замовнику - ДП "Вугілля України"
(Позігун М.П.):
2.1. У термін до 15.06.2007 відповідно до затвердженого
плану-графіка підготувати тендерну документацію та в установленому
чинним законодавством порядку здійснити процедури закупівлі
гірничошахтного обладнання, матеріалів та сировини.
2.2. Підготувати пропозиції щодо визначення комерційних
банків, які мають необхідні фінансові ресурси для надання кредитів
(відкриття кредитних ліній), для здійснення закупівлі
гірничошахтного обладнання, матеріалів, сировини на засадах
міжвідомчої координації.
3. Першому заступнику Міністра вугільної промисловості
України Зюкову Ю.Є.:
3.1. Провести роботу з комерційними банками щодо залучення
кредитних ресурсів для здійснення закупівлі гірничошахтного
обладнання, матеріалів, сировини на засадах міжвідомчої
координації.
3.2. Спільно з комерційними банками підготувати графіки
надання кредитів та їх повернення у розрізі державних підприємств
вугільної галузі.
4. Утворити постійно діючу комісію з питань розгляду
пропозицій підприємств вугільної галузі, які належать до сфери
управління Міністерства вугільної промисловості України щодо
закупівлі гірничошахтного обладнання, матеріалів та сировини на
засадах міжвідомчої координації (далі - Комісія) у складі, що
додається.
5. Установити, що заявки про закупівлю гірничошахтного
обладнання, матеріалів та сировини направляються замовниками на
розгляд Комісії, яка розглядає документи упродовж 10 робочих днів
та приймає рішення щодо закупівлі.
6. Комісії:
6.1. Розробити типові форми заявок про закупівлю
гірничошахтного обладнання, матеріалів та сировини на засадах
міжвідомчої координації.
6.2. Здійснювати оцінку заявок підприємств вугільної галузі
щодо необхідності закупівлі гірничошахтного обладнання, матеріалів
та сировини на засадах міжвідомчої координації.
7. Керівникам підприємств-замовників забезпечити: - укладання договорів про поставку товарів (надання послуг) з
виконавцями, визначеними генеральним замовником переможцями за
результатами здійснених ним процедур закупівлі; - неухильне дотримання вимог чинного законодавства та цього
наказу у процесі закупівлі гірничошахтного обладнання, матеріалів
та сировини.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр С.Тулуб

Додаток
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
30.05.2007 N 190

СКЛАД
постійно діючої комісії з питань розгляду
пропозицій підприємств вугільної галузі,
які належать до сфери управління
Міністерства вугільної промисловості
України щодо закупівлі гірничошахтного
обладнання, матеріалів та сировини
на засадах міжвідомчої координації

------------------------------------------------------------------ |Ященко Ю.П. |- заступник Міністра вугільної промисловості | | |України, голова Комісії; | |---------------+------------------------------------------------| |Неплях Є.Ю. |- начальник Управління організації державних | | |закупівель Мінвуглепрому; | |---------------+------------------------------------------------| |Рубель О.В. |- начальник Управління енергозабезпечення та | | |машинобудування Мінвуглепрому; | |---------------+------------------------------------------------| |Коломієць В.О. |- директор Департаменту науково-технічних та | | |виробничих програм Мінвуглепрому; | |---------------+------------------------------------------------| |Марушкевич І.М.|- заступник директора Фінансово-економічного | | |департаменту Мінвуглепрому; | |---------------+------------------------------------------------| |Ященко І.О. |- директор Департаменту охорони праці та | | |надзвичайних ситуацій Мінвуглепрому; | |---------------+------------------------------------------------| |Лазаренко С.Ж. |- начальник Управління юридичного забезпечення | | |Мінвуглепрому. | ------------------------------------------------------------------вгору