Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.02.2008 N 189

Про затвердження Заходів Міністерства
транспорту та зв'язку України та Асоціації
міжнародних автомобільних перевізників
України щодо вирішення проблемних питань
в сфері міжнародних автомобільних перевезень

З метою виконання домовленостей, досягнутих на робочій
зустрічі між представниками Міністерства транспорту та зв'язку
України та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників
України, яка відбулася 1 лютого 2008 року, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Заходи Міністерства транспорту та зв'язку
України та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників
України щодо вирішення проблемних питань в сфері міжнародних
автомобільних перевезень (далі - Заходи), що додаються.
2. Державному департаменту автомобільного транспорту
(Овчар П.А.) забезпечити доведення цього наказу до відома
заінтересованих підприємств, установ, організацій.
3. Відповідальність за своєчасне та якісне виконання Заходів
покласти на керівників структурних підрозділів Міністерства
транспорту та зв'язку України, Державного департаменту
автомобільного транспорту та Головної державної інспекції на
автомобільному транспорті.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - директора Державного департаменту автомобільного
транспорту Сергієнка Л.Г.
Міністр Й.Вінський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
15.02.2008 N 189

ЗАХОДИ
Міністерства транспорту та зв'язку України
та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників
України щодо вирішення проблемних питань в сфері
міжнародних автомобільних перевезень

--------------------------------------------------------------------------------- | N | Проблемні питання |Шляхи та заходи | Термін |Відповідальні виконавці| |з/п | | щодо їх |виконання | | | | | вирішення | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+--------------------------------------------------------------------------| | 1. | Забезпечення виконання вже прийнятих нормативно-правових актів | |----+--------------------------------------------------------------------------| |1.1.|Необхідність |На виконання |I квартал |Укравтотранс | | |забезпечення виконання|наказу |2008 року |ДП "ДержавтотрансНДІ- | | |Угоди про прийняття |Міністерства | |проект" АсМАП України | | |єдиних умов |транспорту та | |(за згодою) | | |періодичних технічних |зв'язку України | | | | |оглядів колісних |від 23.01.2008 | | | | |транспортних засобів і|N 66 | | | | |про взаємне визнання |( v0066650-08 ) | | | | |таких оглядів, |"Про | | | | |затвердженої Указом |забезпечення | | | | |Президента України від|виконання Угоди | | | | |28.02.2006 N 159/2006 |про прийняття | | | | |( 159/2006 ) |періодичних | | | | |(Віденська угода |технічних | | | | |1997 року ( 995_e51 ),|оглядів колісних| | | | |в частині видачі |транспортних | | | | |Міжнародних |засобів і про | | | | |сертифікатів |взаємне визнання| | | | |технічного огляду з |таких оглядів" | | | | |визнанням сертифікатів|розробити проект| | | | |відповідності колісних|нормативного | | | | |транспортних засобів |документа для | | | | |(КТЗ) вимогам чинної |погодження, | | | | |резолюції Європейської|затвердження | | | | |Конференції Міністрів |наказом | | | | |Транспорту ЄКМТ у тій |Мінтрансзв'язку | | | | |частині, що відповідає|і державної | | | | |вимогам Віденської |реєстрації | | | | |угоди 1997 року |Положення про | | | | | |Центр технічного| | | | | |огляду колісних | | | | | |транспортних | | | | | |засобів, його | | | | | |регіональні | | | | | |представництва й| | | | | |процедури | | | | | |отримання | | | | | |Міжнародного | | | | | |сертифіката | | | | | |технічного | | | | | |огляду та вжити | | | | | |заходів щодо | | | | | |подання на | | | | | |розгляд Кабінету| | | | | |Міністрів | | | | | |України проектів| | | | | |постанов | | | | | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України "Про | | | | | |затвердження | | | | | |Порядку | | | | | |визначення вимог| | | | | |до перевірки | | | | | |конструкцій та | | | | | |технічного стану| | | | | |колісних | | | | | |транспортних | | | | | |засобів" та "Про| | | | | |затвердження | | | | | |Порядку | | | | | |перевірки | | | | | |суб'єктами | | | | | |господарювання | | | | | |технічного стану| | | | | |колісних | | | | | |транспортних | | | | | |засобів під час | | | | | |державного | | | | | |технічного | | | | | |огляду"; Вжити | | | | | |заходів щодо | | | | | |вироблення | | | | | |узгодженої | | | | | |позиції | | | | | |заінтересованих | | | | | |органів щодо | | | | | |проекту наказу | | | | | |Міністерства | | | | | |транспорту та | | | | | |зв'язку України | | | | | |"Про | | | | | |затвердження | | | | | |Технічних вимог | | | | | |до засобів | | | | | |перевірки | | | | | |технічного | | | | | |стану, | | | | | |обслуговування | | | | | |і ремонту | | | | | |колісних | | | | | |транспортних | | | | | |засобів та | | | | | |періодичності їх| | | | | |контролю" | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |1.2.|Забезпечення виконання|Направити до |1 березня |Укравтотранс | | |постанов Кабінету |Укравтодору та |2008 року |Головавтотрансінспекція| | |Міністрів України від |до МВС лист щодо| |ДП "СМАП" АсМАП України| | |18.01.2001 N 30 |надання переліку| |(за згодою) | | |( 30-2001-п ) "Про |автомобільних | | | | |проїзд |доріг в Україні,| | | | |великогабаритних та |на яких можливо | | | | |великовагових |дозволити рух | | | | |транспортних засобів |великогабаритних| | | | |автомобільними |транспортних | | | | |дорогами, вулицями та |засобів без | | | | |залізничними |дозволів | | | | |переїздами" (пункту 5)|----------------+----------| | | |та від 10.10.2001 |Підготувати |II квартал|Укравтотранс | | |N 1306 ( 1306-2001-п )|матеріали про |2008 року |Головавтотрансінспекція| | |"Про Правила |стан виконання | |ДП "СМАП" АсМАП України| | |дорожнього руху" |першочергових | |(за згодою) | | |(пункту 22.5), якими |заходів щодо | | | | |дозволено рух |вирішення | | | | |великовагових |проблемних | | | | |транспортних засобів |питань в сфері | | | | |без дозволів на |міжнародних | | | | |встановлених |автомобільних | | | | |Укравтодором і |перевезень для | | | | |Державтоінспекцією МВС|розгляду на | | | | |маршрутах |Колегії | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |1.3.|Повернення ПДВ з |Підготувати |I квартал |Укравтотранс АсМАП | | |перевезень українським|проект звернення|2008 року |України (за згодою) | | |міжнародним |до відповідних | | | | |автомобільним |центральних | | | | |перевізникам |органів | | | | | |виконавчої влади| | | | | |щодо вирішення | | | | | |питання | | | | | |повернення ПДВ з| | | | | |перевезень | | | | | |українським | | | | | |міжнародним | | | | | |автомобільним | | | | | |перевізникам | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |1.4.|Невиконання |Підготувати |1 березня |Укравтотранс АсМАП | | |розпорядження Кабінету|проект звернення|2008 року |України (за згодою) | | |Міністрів України від |до відповідних | | | | |07.06.2002 N 307-р |правоохоронних | | | | |( 307-2002-р ) "Про |органів з метою | | | | |поліпшення умов |проведення | | | | |перетинання державного|перевірки | | | | |кордону вантажними |приватного | | | | |автотранспортними |терміналу у п/п | | | | |засобами" щодо |"Ягодин" | | | | |здійснення усіх видів | | | | | |контролю безпосередньо| | | | | |у пунктах пропуску, а | | | | | |за наявності згоди | | | | | |перевізника - у | | | | | |прикордонних вантажних| | | | | |терміналах. Примусове | | | | | |проходження | | | | | |автомобілів через | | | | | |приватний термінал у | | | | | |п/п "Ягодин" | | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |1.5.|Неможливість |Розробити | Протягом |Департамент безпеки у | | |реалізації окремих |проекти |2008 року |галузі Укравтотранс | | |положень Європейської |відповідних | |Головавтотрансінспекція| | |угоди про міжнародне |нормативно- | |ДП "СМАП" АсМАП України| | |дорожнє перевезення |правових актів з| |(за згодою) | | |небезпечних вантажів |метою приведення| | | | |( 994_217 ) (ДОПНВ) |національного | | | | | |законодавства у | | | | | |відповідність до| | | | | |ДОПНВ | | | | | |( 994_217 ). | | | | | |Направити до | | | | | |МВС листа з | | | | | |проханням | | | | | |переглянути | | | | | |затверджені | | | | | |маршрути | | | | | |перевезень | | | | | |небезпечних | | | | | |вантажів у | | | | | |зв'язку з | | | | | |введенням в | | | | | |експлуатацію | | | | | |нових ділянок | | | | | |автомобільних | | | | | |доріг загального| | | | | |користування | | | |----+--------------------------------------------------------------------------| | 2. | Вдосконалення нормативно-правової бази та створення економічних умов для | | | підвищення конкурентоспроможності українських перевізників, зменшення | | | фінансового навантаження | |----+--------------------------------------------------------------------------| |2.1.|Необхідність |Підготувати | Протягом |Укравтотранс ДП "СМАП" | | |удосконалення |пропозиції |2008 року | | | |здійснення контролю |Кабінету | | | | |міжнародних |Міністрів | | | | |автомобільних |України щодо | | | | |перевізників на |необхідності | | | | |державному кордоні |утримання, | | | | |України Службою |починаючи з | | | | |міжнародних |2009 року, | | | | |автомобільних |Служби | | | | |перевезень |міжнародних | | | | | |автомобільних | | | | | |перевезень за | | | | | |рахунок коштів з| | | | | |Державного | | | | | |бюджету України | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |2.2 |Питання повернення до |Звернутись до |I півріччя|Укравтотранс АсМАП | | |нульової ставки ПДВ на|Кабінету |2008 року |України | | |українську частину |Міністрів | | | | |міжнародних перевезень|України з листом| | | | | |щодо вирішення | | | | | |існуючої | | | | | |проблеми | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |2.3.|Оновлення рухомого |Розробити та | Протягом |Укравтотранс АсМАП | | |складу автомобільного |внести на |2008 року |України (за згодою) | | |транспорту з метою |розгляд Кабінету| | | | |підвищення |Міністрів | | | | |конкурентоспроможності|України проекти | | | | |українських |законів України | | | | |перевізників |"Про внесення | | | | | |змін до Закону | | | | | |України "Про | | | | | |митний тариф | | | | | |України" щодо | | | | | |встановлення | | | | | |нульової ставки | | | | | |ввізного мита на| | | | | |нові трактори | | | | | |колісні для | | | | | |перевезення | | | | | |напівпричепів | | | | | |(сідельні | | | | | |тягачі) та | | | | | |напівпричепи до | | | | | |них і "Про | | | | | |внесення | | | | | |доповнень до | | | | | |статті 11 Закону| | | | | |України "Про | | | | | |податок на | | | | | |додану вартість"| | | | | |(щодо звільнення| | | | | |від | | | | | |оподаткування | | | | | |операцій з | | | | | |ввезення на | | | | | |митну територію | | | | | |України | | | | | |тракторів | | | | | |колісних для | | | | | |перевезення | | | | | |напівпричепів та| | | | | |напівпричепів до| | | | | |них) | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |2.4.|Видача ліцензійної |Розробити | Протягом |Укравтотранс | | |картки як документа, |проекти законів |2008 року |Головавтотрансінспекція| | |що дублює ліцензію, |України "Про | | | | |та не має аналогів у |внесення змін до| | | | |країнах Європи та у |Закону України | | | | |Росії |"Про | | | | | |автомобільний | | | | | |транспорт" та | | | | | |"Про внесення | | | | | |змін до Закону | | | | | |України "Про | | | | | |ліцензування | | | | | |певних видів | | | | | |господарської | | | | | |діяльності", у | | | | | |яких передбачити| | | | | |відміну | | | | | |ліцензійних | | | | | |карток | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |2.5.|Фінансове навантаження|Підготувати |II квартал|Укравтотранс АсМАП | | |на вітчизняних |пропозиції щодо:|2008 року |України (за згодою) | | |перевізників при |зменшення | |ДП "СМАП" | | |отриманні дозвільних |вартості послуг |----------+-----------------------| | |документів на |за видачу та | Листопад |Укравтотранс АсМАП | | |міжнародні перевезення|оформлення |2008 року |України (за згодою) | | | |разових дозволів|----------+-----------------------| | | | | | |на здійснення |I квартал |ДП "ДержавтотрансНДІ- | | | |міжнародних |2008 року |проект"; регіональні | | | |перевезень | |випробувальні центри | | | |автомобільним | |(за згодою) | | | |транспортом; | | | | | |зменшення | | | | | |вартості послуг | | | | | |за видачу та | | | | | |оформлення | | | | | |багаторазових | | | | | |дозволів ЄКМТ; | | | | | |опрацювання | | | | | |питання щодо | | | | | |доцільності | | | | | |зменшення | | | | | |вартості послуг | | | | | |з перевірки | | | | | |відповідності | | | | | |транспортних | | | | | |засобів | | | | | |міжнародних | | | | | |перевізників | | | | | |вимогам | | | | | |Резолюцій ЄКМТ | | | | | |та видачі | | | | | |сертифікатів | | | | | |щодо придатності| | | | | |транспортних | | | | | |засобів до | | | | | |експлуатації і | | | | | |приведення, за | | | | | |необхідності, | | | | | |вартості послуг | | | | | |у відповідність | | | | | |з фактичними | | | | | |витратами | | | | | |Атестаційної | | | | | |Служби і | | | | | |випробувальних | | | | | |центрів за умови| | | | | |забезпечення | | | | | |якості перевірок| | | | | |згідно з | | | | | |вимогами ЄКМТ | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |2.6.|Недосконалість |Розробка проекту|I квартал |Головавтотрансінспекція| | |Ліцензійних умов |нормативно- |2008 року |АсМАП України (за | | |провадження |правового акта | |згодою) | | |господарської |щодо внесення | | | | |діяльності з надання |змін до | | | | |послуг з перевезення |Ліцензійних умов| | | | |пасажирів і вантажів |провадження | | | | |автомобільним |господарської | | | | |транспортом загального|діяльності з | | | | |користування, |надання послуг з| | | | |затверджених наказом |перевезення | | | | |Державного комітету |пасажирів і | | | | |України з питань |вантажів | | | | |регуляторної політики |автомобільним | | | | |та підприємництва та |транспортом | | | | |Міністерства |загального | | | | |транспорту України від|користування | | | | |18 грудня 2003 року |( z1259-03, | | | | |N 136/985 ( z1259-03, | z1260-03 ) | | | | | z1260-03 ) | | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |2.7.|Неефективність системи|Розробити | 2008 - |АсМАП України (за | | |професійної підготовки|пропозиції до |2009 роки |згодою) ДП "СМАП" | | |водіїв |порядку та | |Національний | | | |програм | |транспортний | | | |підготовки та | |університет (за згодою)| | | |перепідготовки | |Київський транспортно- | | | |водіїв. | |економічний технікум | | | |Здійснити | |(за згодою) | | | |заходи щодо | | | | | |удосконалення | | | | | |матеріально- | | | | | |технічної бази | | | | | |навчальних | | | | | |центрів | | | |----+--------------------------------------------------------------------------| | 3. | Ліквідація дефіциту іноземних дозволів на здійснення міжнародних | | | перевезень вантажів автомобільним транспортом | |----+--------------------------------------------------------------------------| |3.1.|Дефіцит іноземних |Проведення |I квартал |Укравтотранс АсМАП | | |дозволів для поїздок |переговорів на |2008 року |України (за згодою) | | |до: |рівні керівників| | | | |Італії; |компетентних | | | | |Угорщини; |органів Італії | | | | |Росії; |та Угорщини. | | | | |Казахстану; |Підготувати | | | | |Азербайджану; |проект звернення| | | | |Вірменії |до Уряду | | | | | |Російської | | | | | |Федерації з | | | | | |приводу | | | | | |збільшення квоти| | | | | |російських | | | | | |дозволів до/з | | | | | |3-х країн для | | | | | |українських | | | | | |перевізників. | | | | | |Забезпечити | | | | | |проведення | | | | | |засідань | | | | | |змішаних комісій| | | | | |(робочих груп | | | | | |тощо) з питань | | | | | |міжнародних | | | | | |автоперевезень з| | | | | |відповідними | | | | | |країнами | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |3.2.|Лібералізація |Підготувати | Протягом |Укравтотранс ДП "СМАП" | | |перевезень пасажирів |проекти листів |2008 року |АсМАП України (за | | |та вантажів у |до відповідних | |згодою) | | |міжнародному |керівних органів| | | | |автомобільному |країн - членів | | | | |сполученні з країнами |ЄС та СНД щодо | | | | |ЄС та СНД, особливо з |необхідності | | | | |обмеженими річними |створення | | | | |квотами |спільної робочої| | | | | |групи для | | | | | |обговорення | | | | | |питань | | | | | |лібералізації | | | | | |перевезень | | | | | |Україна - країни| | | | | |ЄС, в тому числі| | | | | |співробітництва | | | | | |у питаннях | | | | | |переходу до | | | | | |виконання | | | | | |міжнародних | | | | | |перевезень | | | | | |вантажів без | | | | | |дозволів | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |3.3.|Встановлення Польщею в|Підготувати |I квартал |Укравтотранс АсМАП | | |односторонньому |проект звернення|2008 року |України (за згодою) | | |порядку обмеження щодо|до Уряду | | | | |кількості пального, |Республіки | | | | |яке ввозиться на її |Польща | | | | |територію в баках | | | | | |транспортних засобів | | | | | |українськими | | | | | |міжнародними | | | | | |автоперевізниками, що | | | | | |не відповідає вимогам | | | | | |Угоди між Урядом | | | | | |України та Урядом | | | | | |Республіки Польща про | | | | | |міжнародні | | | | | |автомобільні | | | | | |перевезення | | | | | |( 616_167 ) | | | | |----+--------------------------------------------------------------------------| | 4. |Створення умов щодо використання потенціалу України як транзитної держави | |----+--------------------------------------------------------------------------| | |Приведення дорожньої |Розробити проект| Протягом |Укавтотранс АсМАП | | |інфраструктури до |програми |2008 року |України (за згодою) | | |рівня європейських |розвитку | |Укравтодор (за згодою) | | |країн та вимог ЄУТР |придорожньої | |УДП | | | |інфраструктури | |"Укрінтеравтосервіс" | | | |та будівництва в| |Укравтотранс | | | |достатній | | | | | |кількості | | | | | |паркінгів, що | | | | | |охороняються, | | | | | |для вантажних | | | | | |автомобілів на | | | | | |основних | | | | | |автомагістралях | | | | | |і дорогах; | | | | | |підготувати | | | | | |проект звернення| | | | | |до уповноважених| | | | | |органів | | | | | |виконавчої влади| | | | | |щодо | | | | | |необхідності | | | | | |узгодження руху | | | | | |без отримання | | | | | |спецдозволів для| | | | | |контейнеровозів | | | | | |загальною вагою | | | | | |44 т на вже | | | | | |затверджених | | | | | |маршрутах, де | | | | | |допускається | | | | | |проїзд | | | | | |контейнеровозів | | | | | |висотою до | | | | | |4,35 м | | | |----+--------------------------------------------------------------------------| | 5. | Питання митного оформлення | |----+--------------------------------------------------------------------------| |5.1.|Адміністративні |Підготовка | Протягом |Департамент розвитку та| | |ускладнення під час |проекту листа до|2008 року |координації систем | | |проходження митного |Кабінету | |транспорту та зв'язку | | |контролю та можливість|Міністрів | |Укравтотранс АсМАП | | |зловживань суб'єктів |України щодо | |України (за згодою) | | |митного контролю |вирішення | | | | | |питання | | | | | |полегшення | | | | | |проходження | | | | | |митного контролю| | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |5.2.|Реалізація вимог |Розробка проекту| Протягом |Укравтотранс АсМАП | | |постанови Кабінету |постанови |2008 року |України (за згодою) | | |Міністрів України від |Кабінету | | | | |13.04.2005 N 269 |Міністрів | | | | |( 269-2005-п ) "Про |України "Про | | | | |здійснення |внесення змін до| | | | |попереднього |Порядку | | | | |документального |справляння | | | | |контролю товарів в |єдиного збору у | | | | |пунктах пропуску через|пунктах пропуску| | | | |державний кордон |через державний | | | | |України" |кордон" в | | | | | |частині | | | | | |встановлення | | | | | |переліку | | | | | |товарів, які | | | | | |підлягають | | | | | |попередньому | | | | | |контролю на | | | | | |кордоні і до | | | | | |законодавства | | | | | |України в | | | | | |частині | | | | | |законодавчого | | | | | |визначення | | | | | |попереднього | | | | | |документального | | | | | |контролю та | | | | | |права його | | | | | |здійснення | | | | | |митними органами| | | | | |щодо | | | | | |ветеринарного, | | | | | |санітарного, | | | | | |фітосанітарного | | | | | |та екологічно- | | | | | |радіологічного | | | | | |контролів | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |5.3.|Ускладнена процедура |Базуючись на | Протягом |Департамент розвитку та| | |проходження контролю |вимогах |2008 року |координації систем | | |вантажів та |міжнародних | |транспорту та зв'язку | | |транспортних засобів у|договорів | |Укравтотранс ДП "СМАП" | | |пунктах пропуску через|України, зокрема| |АсМАП України (за | | |державний контроль |Міжнародної | |згодою) | | | |конвенції про | | | | | |узгодження умов | | | | | |проведення | | | | | |контролю | | | | | |вантажів на | | | | | |кордонах | | | | | |1982 року | | | | | |( 995_267 ) | | | | | |та Міжнародної | | | | | |конвенції про | | | | | |гармонізацію та | | | | | |спрощення митних| | | | | |процедур | | | | | |( 995_643 ) | | | | | |(Кіотська | | | | | |конвенція | | | | | |1973 року), | | | | | |звернутися до | | | | | |Уряду України | | | | | |щодо | | | | | |необхідності | | | | | |укладення | | | | | |міжурядових угод| | | | | |про створення | | | | | |пунктів пропуску| | | | | |на відповідних | | | | | |ділянках кордону| | | | | |для спільного | | | | | |контролю | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |5.4.|Колізія норм Порядку |Звернення до |I квартал |Укравтотранс ДП "СМАП" | | |митного оформлення |Держмитслужби |2008 року |АсМАП України (за | | |іноземних |щодо | |згодою) | | |напівпричепів, |необхідності | | | | |причепів, які є |врегулювання | | | | |власністю або |питання | | | | |перебувають у |використання | | | | |користуванні |українськими | | | | |нерезидента і |перевізниками | | | | |ввозяться на митну |іноземних | | | | |територію України |напівпричепів, | | | | |автомобілями |причепів, | | | | |українських суб'єктів |потрібних для: | | | | |з метою |- доставки | | | | |транспортування |товарів, які | | | | |товарів, з положенням |перебувають під | | | | |Митного кодексу |митним контролем| | | | |України ( 92-15 ) |у митниці | | | | |(статті 119, 147) |призначення; | | | | | |- завантаження | | | | | |товарами, які | | | | | |вивозитимуться з| | | | | |України; | | | | | |- доставки | | | | | |товарів в пункт | | | | | |пропуску через | | | | | |митний кордон | | | | | |України без | | | | | |справляння | | | | | |податків та | | | | | |зборів та без | | | | | |застосування | | | | | |заходів | | | | | |нетарифного | | | | | |регулювання | | | | | |(стаття 119 | | | | | |Митного кодексу | | | | | |України | | | | | |( 92-15 ) | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |5.5.|Технологічна схема |Організація |I квартал |Департамент розвитку та| | |обробки автотранспорту|проведення |2008 року |координації систем | | |в контейнерному |наради за участю| |транспорту та зв'язку | | |терміналі Одеського |усіх | |Укрморрічфлот | | |морського |заінтересованих | |Укравтотранс АсМАП | | |торговельного порту |сторін щодо | |України (за згодою) | | | |необхідності | | | | | |впровадження у | | | | | |повному обсязі | | | | | |технологічної | | | | | |схеми обробки | | | | | |автотранспорту в| | | | | |контейнерному | | | | | |терміналі | | | | | |Одеського | | | | | |морського | | | | | |торговельного | | | | | |порту. Розробка | | | | | |проекту | | | | | |нормативно- | | | | | |правового акта | | | | | |щодо технології | | | | | |оформлення | | | | | |автотранспорту в| | | | | |контейнерному | | | | | |терміналі | | | | | |Одеського | | | | | |морського | | | | | |торговельного | | | | | |порту | | | |----+----------------------+----------------+----------+-----------------------| |5.6.|Неможливість |Підготувати |15 лютого |Укравтотранс АсМАП | | |застосування |проект листа до |2008 року |України (за згодою) | | |вексельної форми |Кабінету | | | | |розрахунків відповідно|Міністрів | | | | |до вимог чинного |України та | | | | |законодавства під час |Держмитслужби | | | | |митного оформлення |про необхідність| | | | |транспортних засобів |відновлення | | | | | |вексельної форми| | | | | |розрахунків, | | | | | |забороненої | | | | | |листом голови | | | | | |Держмитслужби | | | | | |від 16.01.2008 | | | | | |N 11/1-15/352-ЕП| | | | | |( v_352342-08 ),| | | | | |під час митного | | | | | |оформлення | | | | | |транспортних | | | | | |засобів | | | |----+--------------------------------------------------------------------------| | 6. | Налагодження контролю за виконанням спільних заходів Міністерства | | | транспорту та зв'язку України і АсМАП України | |----+--------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечити контроль |Здійснення |До 5 числа|Укравтотранс АсМАП | | |за ходом виконання |щоквартального | кожного |України (за згодою) | | |спільних заходів, |підведення |наступного| | | |програм та рішень, |підсумків |місяця, за| | | |прийнятих |виконання плану |попереднім| | | |Міністерством |заходів та |кварталом | | | |транспорту та зв'язку |спільних рішень.| | | | |України і АсМАП |Розглянути хід | | | | |України у питаннях |виконання | | | | |вирішення проблем, що |заходів на | | | | |гальмують розвиток в |Колегії | | | | |Україні міжнародних |Мінтрансзв'язку | | | | |автомобільних |у IV кварталі | | | | |перевезень |2008 року | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра - директор
Державного департаменту
автомобільного транспорту Л.Сергієнко


Публікації документа