Документ v0187729-14, поточна редакція — Редакція від 22.08.2014, підстава - v0952729-14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2014  № 187

Про обсяги видатків Державного бюджету України на 2014 рік, призначених для фінансування наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 606 від 16.05.2014
№ 709 від 12.06.2014
№ 952 від 22.08.2014}

На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 р. за № 86/6374, наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21 січня 2003 року № 47/7368, відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 16 січня 2014 року № 719-VII НАКАЗУЮ:

1. Затвердити обсяги видатків Державного бюджету України на 2014 рік, призначених для фінансування наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління МОН, за КПКВК 2201040 "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання", згідно з додатком.

2. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О.В.) довести обсяги видатків Державного бюджету України на 2014 рік, згідно з пунктом 1 цього наказу, забезпечити їх цільове призначення та здійснювати контроль за їх ефективним використанням.

3. Керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ:

3.1. Забезпечити протягом року цільове та ефективне використання бюджетних коштів відповідно до положень Бюджетного кодексу за КПКВК 2201040 у межах визначених бюджетних призначень, згідно з додатком.

3.2. Передбачити видатки для виплати грошової допомоги науковим та науково-педагогічним працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 257 "Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

3.3. Подати департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О.В.):

кошториси на 2014 рік бюджетної установи;

плани асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2014 рік бюджетної установи;

плани використання бюджетних коштів на 2014 рік бюджетної установи;

помісячні плани використання бюджетних коштів на 2014 рік бюджетної установи;

штатні розписи на 2014 рік бюджетної установи;

інформацію про виконання паспорту бюджетної програми за 2014 рік бюджетної установи за КПКВК 2201040;

тематичні плани науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів та наукових установ на 2014 рік, які фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету, сформованих у єдиній інформаційній системі "Наука в університетах" та поданих у паперовому вигляді до 30 березня 2014 року на погодження департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О.В.).

4. Управлінню бухгалтерського обліку і звітності (Шарманська С.О.) забезпечити перерахування коштів вищим навчальним закладам та науковим установам, визначених у додатку до наказу.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

С.М. Квіт
Додаток
до наказу Міністерства
освіти і науки України
28.02.2014 № 187
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
від 22.08.2014 № 952)

ОБСЯГИ ВИДАТКІВ
Державного бюджету України на 2014 рік, призначених для фінансування наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства

код ВНЗ/НУ

Назва вищого навчального закладу / наукової установи

ВСЬОГО, тис. грн.

1. Вінницька область

7224

Вінницький національний технічний університет

2064,944

7854

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

347,466

ВСЬОГО

2412,410

2. Волинська область

17820

Луцький національний технічний університет

711,551

1912

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

2158,919

ВСЬОГО

2870,470

3. Дніпропетровська область

16724

Національна металургійна академія України

3562,415

18160

Національний гірничий університет

5208,617

79388

Криворізький національний університет

1885,897

1325

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

1798,860

14426

Український державний хіміко-технологічний університет

3068,549

9655

Дніпродзержинський державний технічний університет

323,776

6309

Дніпропетровська державна фінансова академія

44,964

1904

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

89,954

1363

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

931,293

18229

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

9723,302

ВСЬОГО

26637,627

4. Донецька область

644

Донецький національний університет

3848,802

660

Донецький національний технічний університет

1743,845

5734

Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь)

1951,750

14367

Донбаська національна академія будівництва та архітектури

453,749

5870

Донбаська державна машинобудівна академія

1929,567

81983

Донбаський державний педагогічний університет

269,814

986

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України

839,532

355

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

687,171

263

Донецький державний університет управління

89,954

8203

Маріупольський державний університет

467,717

ВСЬОГО

12281,901

5. Житомирська область

267

Житомирський державний університет імені Івана Франка

332,774

321

Житомирський державний технологічний університет

575,995

ВСЬОГО

908,769

6. Закарпатська область

18407

Ужгородський національний університет

3615,037

16520

Закарпатський художній інститут

49,473

ВСЬОГО

3664,510

7. Запорізька область

116

Запорізький національний технічний університет

1133,541

7578

Запорізька державна інженерна академія

197,878

2045

Запорізький національний університет

622,597

10702

Бердянський державний педагогічний університет

89,954

641

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

1027,688

ВСЬОГО

3071,658

8. Івано-Франківська область

4276

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

1757,146

4270

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

919,411

ВСЬОГО

2676,557

9. Київська область

15910

ВП НУБіП України "Боярська ЛДС"

447,169

3726

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

726,012

ВСЬОГО

1173,181

10. Кіровоградська область

2464

Кіровоградський національний технічний університет

725,513

81124

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

44,964

2319

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

125,997

ВСЬОГО

896,474

11. Луганська область

7644

Донбаський державний технічний університет

1288,725

808

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

2312,256

3491

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

713,525

ВСЬОГО

4314,506

12. Львівська область

1061

Львівський національний університет імені Івана Франка

5257,331

1057

Національний університет "Львівська політехніка"

7818,857

2549

Українська академія друкарства

514,070

2786

Національний лісотехнічний університет України

719,232

1889

Львівська національна академія мистецтв

534,479

8508

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

152,940

1393

Інститут фізичної оптики

2123,526

2471

Львівський інститут економіки і туризма

288,716

1852

Львівський державний університет фізичної культури

224,771

93

Львівська державна фінансова академія

224,871

4863

Природний заповідник "Розточчя"

1663,940

ВСЬОГО

19522,733

13. Миколаївська область

16275

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

3212,558

17271

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

306,811

16042

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

192,244

ВСЬОГО

3711,613

14. Одеська область

1297

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

13730,445

1204

Одеський національний політехнічний університет

2135,727

1287

Одеська державна академія будівництва та архітектури

558,652

14953

Одеська національна академія харчових технологій

2284,547

14940

Одеський державний екологічний університет

1600,575

1375

Одеський національний економічний університет

369,117

1275

Одеський національний морський університет

485,634

3200

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса)

101,625

3324

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України

2652,706

1341

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

548,625

55146

ВП НУБіПУ "НДШ" стандарт. і технол. екобезпечн. та орган. продукції

939,220

3252

Національний університет "Одеська юридична академія"

2547,621

ВСЬОГО

27954,494

15. Полтавська область

9727

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

831,772

5954

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

292,297

8150

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

549,555

ВСЬОГО

1673,624

16. Рівненська область

13871

Національний університет водного господарства та природокористування

548,252

15208

Рівненський державний гуманітарний університет

301,294

5402

Національний університет "Острозька академія"

466,945

ВСЬОГО

1316,491

17. Сумська область

5677

Сумський державний університет

2075,878

6485

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

324,913

13724

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

260,817

ВСЬОГО

2661,608

18. Тернопільська область

4451

Тернопільський національний економічний університет

532,219

8829

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

1884,022

5650

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

1064,938

ВСЬОГО

3481,179

19. Харківська область

9680

Інститут іоносфери НАН і МОН України

1734,547

1533

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

25799,599

4225

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

17348,904

3658

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

804,978

5108

Харківський національний університет радіоелектроніки

5449,132

5142

Харківський національний університет будівництва і архітектури

457,127

1001

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

201,459

1151

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

737,507

10377

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

1666,055

12241

Українська інженерно-педагогічна академія

584,640

3135

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

233,822

4199

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

11250,150

3639

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

948,939

9705

Науковий фізико-технологічний центр МОН і НАН України

827,460

4613

Харківська державний університет харчування і торгівлі

760,642

11596

Українська державна академія залізничного транспорту

1037,123

5567

Харківська державна академія фізичної культури

589,150

ВСЬОГО

70431,234

20. Херсонська область

1194

Херсонський національний технічний університет

685,377

120

Херсонський державний університет

619,627

1555

Херсонська державна морська академія

260,764

ВСЬОГО

1565,768

21. Хмельницька область

12059

Хмельницький національний університет

2446,635

13720

Кам'янець-Подільський національний університет

656,021

ВСЬОГО

3102,656

22. Черкаська область

612

Черкаський державний технологічний університет

1169,710

4420

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

1094,781

1494

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

314,825

ВСЬОГО

2579,316

23. Чернівецька область

7831

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

4301,724

5750

Інститут термоелектрики

2542,661

ВСЬОГО

6844,385

24. Чернігівська область

6996

Чернігівський національний технологічний університет

729,779

6970

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка

110,822

ВСЬОГО

840,601

м. Київ

7646

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем

602,234

13853

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

19604,122

11361

Національний транспортний університет

2289,583

13535

Київський національний університет будівництва і архітектури

4478,476

3551

Київський національний університет технологій та дизайну

2951,044

13768

Національний університет харчових технологій

3182,415

16380

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

208,057

13777

Національний авіаційний університет

12094,284

13601

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

1065,815

16438

Київський національний лінгвістичний університет

866,877

16398

Київський національний торговельно-економічний університет

2252,236

12288

Інститут магнетизму

3113,218

16358

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

350,768

14292

Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії

5723,416

13546

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

2346,371

78292

Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія"

150,823

13510

Національний університет фізичного виховання та спорту

1227,728

16289

Національний університет біоресурсів і природокористування

14361,431

16274

Державний економіко-технологічний університет транспорту

930,533

85388

Міністерство освіти і науки України

2000,000

86638

Державний університет телекомунікацій

89,604

ВСЬОГО

79889,035

РАЗОМ

286482,800

{Обсяги видатків в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 606 від 16.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 709 від 12.06.2014; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 952 від 22.08.2014}

Директор департаменту

О.В. Якименко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору