Документ v0181832-13, поточна редакція — Редакція від 01.01.2018, підстава - v0242832-17

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2013  № 181

Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики
№ 283 від 20.09.2013
№ 284 від 20.09.2013
№ 206 від 02.07.2014
№ 191 від 19.08.2015
№ 219 від 25.09.2015
№ 331 від 16.11.2015
№ 346 від 27.11.2015
№ 242 від 30.08.2017}

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, Указу Президента України від 19 червня 2012 року № 405/2012 "Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 396 та від 31 травня 2011 року № 634", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики сільського та рибного господарства й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики сільського та рибного господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

1.1. Річні – зі звіту за 2013 рік:

{Форма № 9-б-сг втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 242 від 30.08.2017}

{Форма № 29-сг втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 219 від 25.09.2015}

{Форма № 29-сг (меліорація) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 219 від 25.09.2015}

№ 24 "Стан тваринництва за 20__ рік";

{Форма № 24 (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 331 від 16.11.2015}

{Форма № 1-риба втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 206 від 02.07.2014}

{Форма № 21-заг втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 206 від 02.07.2014}

{Форма № 1-виноград втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 219 від 25.09.2015}

{Форма № 50-сг втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 206 від 02.07.2014}

{Форма № 2-ферм втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 346 від 27.11.2015}

{Форма № 2-ферм (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики № 284 від 20.09.2013, № 331 від 16.11.2015}

{Форма № 10-мех втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 206 від 02.07.2014}

{Форма № 6-сільрада втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 219 від 25.09.2015}

1.2. {Форма № 1-риба втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 219 від 25.09.2015}

1.3. Річні – зі звіту про посіви під урожай 2014 року:

{Форма № 4-сг втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 206 від 02.07.2014}

{Форма № 4-сільрада втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 206 від 02.07.2014}

1.4. Періодичні – зі звіту за січень 2014 року:

{Форма № 37-сг (місячна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 219 від 25.09.2015}

№ 24-сг (місячна) "Стан тваринництва  на  "__"  _______ 20__ року ";

{Форма № 24-сг (місячна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 331 від 16.11.2015}

{Форма № 1-риба (місячна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 219 від 25.09.2015}

{Форма № 21-заг (місячна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 206 від 02.07.2014}

{Форма № 11-заг (квартальна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 206 від 02.07.2014}

{Форма № 13-заг (квартальна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 219 від 25.09.2015}

{Форма № 1-зерно (піврічна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 219 від 25.09.2015}

{Форма № 1-зерно (місячна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 219 від 25.09.2015}

{Форма № 4-заг (місячна) "Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень - ___ 20_ року" втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 191 від 19.08.2015}

1.5. Вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості – з 01 травня 2014 року:

{Форма № 01-СГН втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 206 від 02.07.2014}

{Форма № 02-СГН втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 206 від 02.07.2014}

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 9-б-сг (річна), № 29-сг (річна), № 29-сг (меліорація), № 24 (річна), №1-виноград (річна), № 50-сг (річна), № 10-мех (річна), № 4-сг (річна), № 37-сг (місячна), № 24-сг (місячна), № 11-заг (квартальна), № 13-заг (квартальна), № 1-зерно (піврічна), № 1-зерно (місячна), № 4-заг (місячна) – на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які займаються відповідним видом економічної діяльності, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.2. № 1-риба (річна), № 1-риба (місячна), № 21-заг (річна), № 21-заг (місячна), № 2-ферм (річна) – на юридичних осіб, які займаються відповідним видом економічної діяльності, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.3. № 6-сільрада, № 4-сільрада – на сільські, селищні та міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

2.4. № 01-СГН, № 02-СГН – на мережу домогосподарств, відібраних для обстеження їх сільськогосподарської діяльності відповідно до програми державного статистичного вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості.

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.)  здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. Наказ Держстату України від 17 липня 2012 року № 301 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" у частині форм державних статистичних спостережень: річних - № 9-б-сг, № 29-сг – з 01 грудня 2013 року; річних - № 4-сг, № 4-сільрада, № 24, № 1-риба, № 21-заг, № 50-сг, № 2-ферм, № 10-мех, № 6-сільрада та періодичної № 1-риба (місячна) – з 01 січня 2014 року; періодичних – № 37-сг (місячна), № 24-сг (місячна), № 11-заг (квартальна),  № 13-заг (квартальна) – з 01 лютого 2014 року; вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості  – № 01-СГН; № 02-СГН – з 01 травня 2014 року.

5.2. Наказ Держкомстату від 22 квітня 2011 року № 97 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" – з 01 січня 2014 року.

5.3. Наказ Держкомстату від 21 червня 2010 року № 234 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" – з 01 грудня 2013 року.

5.4. Наказ Держкомстату від 30 червня 2009 року № 222 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" у частині форм державних статистичних спостережень: № 1-зерно (місячна) – з 01 січня 2014 року; № 1-зерно (піврічна), № 4-заг (місячна) та в цілому – з 01 лютого 2014 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова

О.Г.Осауленко

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}вгору