Про надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"
Мінбуд України, Держбуд України (з 2002р.); Наказ від 28.09.2005175
Документ v0175667-05, поточна редакція — Редакція від 22.05.2006, підстава - v0175667-06

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
28.09.2005 N 175

Про надання чинності ДБН В.2.2-15-2005
"Житлові будинки. Основні положення"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства
N 175 ( v0175667-06 ) від 22.05.2006 }

З метою вдосконалення нормативно-правової бази України у
галузі будівництва з питань проектування нових і реконструкції
існуючих житлових будинків, на підставі рішення науково-технічної
ради Держбуду України від 10 грудня 2004 року N 69 ( vr069509-04 )
та у зв'язку з необхідністю врахування результатів проведеного
додаткового громадського обговорення окремих положень розробленого
проекту ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"
Н А К А З У Ю:
1. Прийняти з наданням чинності з 1 січня 2006 року державні
будівельні норми ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні
положення" ( n0007509-05 ), розроблені ВАТ "КиївЗНДІЕП".
2. З набуттям чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки.
Основні положення" ( n0007509-05 ) вважати такими, що втратили
чинність на території України, СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" та
ДБН 79-92 "Житлові будинки для індивідуальних забудовників
України" ( v0037481-92 ).
3. ДП "Укрархбудінформ" (В.Чеснок) забезпечити видання та
розповсюдження зазначених ДБН В.2.2-15-2005 ( n0007509-05 )
відповідно до замовлень за умови використання коштів, отриманих
від їх реалізації, на розвиток науково-технічної бази
стандартизації (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію"
( 2408-14 ).
4. Будинки і споруди, на будівництво яких затверджена
документація та отримано дозвіл на виконання будівельних робіт в
установленому порядку до 1.01.2006, допускається вводити в
експлуатацію без коригування документації на відповідність вимогам
ДБН В.2.2-15-2005 ( n0007509-05 ) за умови забезпечення вимог щодо
електро-, вибухо- та пожежобезпеки. Проектна документація будинків і споруд, розроблення якої
завершено в установленому порядку до 01.01.06 і яка відповідає
вимогам ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва",
не підлягає коригуванню на відповідність новим протипожежним
вимогам, а також вимогам щодо улаштування ліфтів у 5-поверхових
житлових будинках та збільшення позаквартирних коридорів до 1,6 м,
наведених у ДБН В.2.2-15-2005 ( n0007509-05 ), за умови, що
будівництво буде розпочате у 2006 році. { Пункт 4 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства N 175 ( v0175667-06 ) від
22.05.2006 }
5. При забудові населених пунктів, зокрема сільської
місцевості, в яких поверховість забудови не перевищує п'яти
поверхів та відсутні служби з експлуатації ліфтів, місцевим
органам виконавчої влади, виходячи з реальних можливостей
обслуговування ліфтів, обмежити забудову житловими будинками до
4-х поверхів або створювати відповідні служби. { Наказ доповнено
пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства N 175 ( v0175667-06 ) від
22.05.2006 }
6. Замовникам і підприємствам, які застосовують при
проектуванні типові проекти житлових будинків та виробляють
комплекти збірних конструкцій і виробів для житлових будинків
типових серій, до 1.03.2006 розробити та погодити з Держбудом
заходи щодо приведення протягом 2006 р. зазначеної продукції до
вимог ДБН В.2.2-15-2005 ( n0007509-05 ) із зазначенням ресурсу
формувального обладнання та модернізації типових серій житлових
будинків згідно з сучасними вимогами.
7. З набуттям чинності цього наказу скасовується наказ
Держбуду від 18.05.2005 N 80 ( v0080509-05 ).
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Ю.Казмірука.
Перший заступник
Голови Комітету А.Беркутавгору