Документ v0174863-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.07.2013, підстава - v0409863-13

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

21.03.2013  № 174

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 409 від 08.07.2013}

Щодо складу та опису полів (розділів) та схем XML-файлів електронної форми фінансової звітності

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання учасниками фондового ринку фінансової звітності відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684, наказу Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39 (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382, наказу Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28 лютого 2013 року за № 336/22868, наказу Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року № 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2011 року за № 1556/20294, та постанови Національного банку України від 24.10.2011 № 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за № 1288/20026 (із змінами і доповненнями), НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Голови Комісії від 12.02.2013 № 86 "Щодо складу та опису полів (розділів) та схем XML-файлів електронної форми фінансової звітності".

2. Затвердити склад та опис полів (розділів) та схем XML-файлів електронної форми фінансової звітності (далі - електронна форма) (додається), яка подається учасниками фондового ринку (далі - учасник) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Інформація, що відповідає схемам "FinRep.xsd" і "FinRepTypes.xsd", встановленим цим наказом, не є самостійною електронною формою, а включається до складу інформації, передбаченої відповідними документами нормативно-технічного характеру згідно виду учасника фондового ринку та його діяльності на фондовому ринку.

4. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду інформації в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance), встановлюється цим наказом.

5. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

6. Інформація, яка складається в електронній формі, формується з використанням кодування "Windows-1251".

7. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

{Склад та опис не наводиться}вгору