Документ v0174227-05, поточна редакція — Прийняття від 18.03.2005

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
18.03.2005 N 174

Про накладення штрафу на ВАТ "Львівобленерго"
за порушення законодавства про електроенергетику
і ліцензійних умов з постачання, передачі
та виробництва електричної енергії

Національна комісія регулювання електроенергетики України на
відкритому засіданні 18.03.2005 розглянула питання про порушення
Відкритим акціонерним товариством "Львівобленерго" Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ
13.06.1996 N 15/1 ( z0433-96 ), Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами, затверджених постановою
НКРЕ 13.06.1996 N 15 ( z0408-96 ), а також Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної
енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08.02.1996 N 3
( z0174-96 ) (далі - ліцензійні умови з постачання, передачі та
виробництва електроенергії). ВАТ "Львівобленерго" (290026, м. Львів, вул. Козельницька, 3,
р/р N 26006002000004 у Львівській філії ВАТ Банк "Біг-Енергія",
МФО 325008, код ЄДРПОУ 00131587, тел. 8 (0322) 789-163, в.о.
Голови правління ВАТ "Львівобленерго" - Матвіїшин Володимир
Євгенійович) має ліцензію на право здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом ПСр N 0628, ліцензію на право здійснення підприємницької
діяльності з передачі електроенергії місцевими (локальними)
електромережами ПР N 0046, та ліцензію на право здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електроенергії ВР N 214. Відповідно до графіку планових перевірок Львівським
територіальним представництвом НКРЕ було проведено перевірку
ліцензованої діяльності ВАТ "Львівобленерго" з постачання,
передачі та виробництва електроенергії та складено акти від
29.10.2004 N 24, 25 та 23, у яких зафіксовано порушення
ліцензійних умов. Компанія надала НКРЕ письмові пояснення щодо
виявлених порушень, частину з яких Комісія визнала прийнятними. Поряд з цим ВАТ "Львівобленерго" здійснило із застосуванням
процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) закупівлю
товарів, які виробляються спеціально для енергопостачальних
компаній і при закупівлі яких, відповідно до пункту 6.1 Порядку
придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на
відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ (далі - Порядок),
затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2002 N 1455
( v1455227-02 ), має застосовуватись процедура відкритих торгів
(трансформатори силові, шафа КТП, стійки СВ-10,5-3,6, лічильники
ZMD 410, пломби для пломбування приладів обліку електроенергії,
лабораторія для повірки трансформаторів струму і напруги). Комісія
дійшла висновку, що ВАТ "Львівобленерго" поділило закупівлі на
частини з метою уникнення застосування тендерних процедур,
передбачених Порядком. Перевіркою також виявлено, що Компанія проводила експертизу
приладів обліку у разі виявлення порушень споживачами Правил
користування електричною енергією для населення (далі - ПКЕЕН),
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999
N 1357 ( 1357-99-п ), без участі представників територіального
органу Держспоживстандарту, що є порушенням пункту 1.5 Положення
про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у
побутових споживачів (далі - Положення), затвердженого наказом
Мінпаливенерго України від 21.06.2003 N 322 ( z0565-03 ). Крім
того, представники ВАТ "Львівобленерго" складали акти про
порушення приладів обліку, термін держповірки яких перевищив 8
років, не зважаючи на те, що прилад обліку у разі прострочення
терміну повірки, визначеного Держспоживстандартом, вважається
непридатним для застосування, оскільки згідно з пунктом 2 статті 9
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР ) засоби вимірювальної техніки, на які поширюється
державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати,
випускати з виробництва, ремонту та у продаж і видавати напрокат
лише за умови, якщо вони пройшли повірку (первинну або періодичну)
або державну метрологічну атестацію. Вищезазначене свідчить про порушення ВАТ "Львівобленерго"
пункту 3.4.1 ліцензійних умов з постачання електроенергії за
регульованим тарифом ( z0433-96 ) та пункту 3.5.1 ліцензійних умов
з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами
( z0408-96 ) в частині здійснення ліцензованої діяльності згідно
із законодавством України та Нормативними документами. Крім того, ВАТ "Львівобленерго" здійснює продаж
електроенергії, виробленої на Трускавецькій ВЕС поза Оптовим
ринком електроенергії, що є порушенням статті 15 Закону України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та пункту 2.6 ліцензійних
умов з виробництва електричної енергії ( z0174-96 ). Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.1998 N 335/98 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", відповідно до статті 27
Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), постанови
Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 N 1139 ( 1139-2000-п )
"Про порядок застосування санкцій за порушення законодавства про
електроенергетику", Положення про накладення на суб'єктів
господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про
електроенергетику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.07.1999 N 1312 ( 1312-99-п ), Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Накласти штраф на Відкрите акціонерне товариство
"Львівобленерго" (290026, м. Львів, вул. Козельницька, 3, р/р
N 26006002000004 у Львівській філії ВАТ Банк "Біг-Енергія", МФО
325008, код ЄДРПОУ 00131587, тел. 8 (0322) 789-163, в.о. Голови
правління ВАТ "Львівобленерго" - Матвіїшин Володимир Євгенійович)
у розмірі 85000 гривень за порушення пункту 3.4.1 Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ) в частині дотримання
вимог Порядку ( v1455227-02 ), Положення ( z0565-03 ), ПКЕЕН
( 1357-99-п ) та інших нормативно-правових документів, пункту
3.5.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами ( z0408-96 ) в частині дотримання вимог Порядку
( v1455227-02 ), а також статті 15 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) і пункту 2.6 Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної
енергії ( z0174-96 ) щодо продажу електроенергії поза Оптовим
ринком електричної енергії України. Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України протягом 30 днів з дня прийняття постанови (код бюджетної
класифікації 23030300 "Адміністративні штрафи та інші санкції",
ЄДРПОУ 23949066, р/р 31112106500002, МФО 825014, символ звітності
106).
2. Зобов'язати ВАТ "Львівобленерго" до 01.04.2005 усунути
порушення пункту 3.4.1 Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом
( z0433-96 ) в частині дотримання Положення ( z0565-03 ), ПКЕЕН
( 1357-99-п ) та інших нормативно-правових документів, а також
статті 15 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) і
пункту 2.6 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
виробництва електричної енергії ( z0174-96 ) в частині продажу
електричної енергії виключно на Оптовому ринку електричної енергії
України.
3. Застерегти ВАТ "Львівобленерго" щодо недопущення в
подальшому виявлених порушень ліцензійних умов з постачання
( z0433-96 ), передачі ( z0408-96 ) та виробництва електроенергії
( z0174-96 ).
Голова Комісії В.Кальченковгору