Документ v0173732-12, поточна редакція — Редакція від 18.12.2012, підстава - v1024732-12

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2012  № 173

Про затвердження Плану перехідних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у вугільній галузі на 2012 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості
№ 458 від 26.06.2012
№ 632 від 17.08.2012
№ 1024 від 18.12.2012}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету" та з метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету в 2012 році на проведення наукових досліджень і розробок за бюджетною програмою КПКВК 1101030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План перехідних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у вугільній галузі на 2012 рік (далі - План), що додається.

2. Департаменту вугільної промисловості (Вівчаренко О.В.), Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О.М.) забезпечити супровід виконання робіт, зазначених у Плані.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Поповича І.М.

Міністр

Ю. БойкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
21.03.2012 № 173

ПЛАН
перехідних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у вугільній галузі на 2012 рік

Шифр і найменування договору, роботи

Головна організація і основні співвиконавці

Терміни виконання
(початок - закінчення)

Обсяги фінансування, тис.грн.

Підстава для виконання

Мета і зміст роботи, очікуваний результат

Всього план

в т.ч. на 2012 р.

ДП "Дондіпровуглемаш"
8190,001341141000
Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на типові технічно та економічно оптимізовані комплекси устаткування повної механізації робіт у виробках, що примикають до комбайнових і стругових лав, із пропускною здатністю до 700 т/годину

Дондіпровуглемаш

4 кв. 2011
4 кв. 2012

1100,0

910,0

Інноваційний проект, представлений на III Міжнародному інвестиційному Саміті, м. Донецьк 29 - 30.09.2010 р.
2. Правила безпеки у вугільних шахтах НПАОП 10.0-1.01-10 (розділ IV.1 п. 21)

Підвищення на 20 - 25% середнього навантаження на лави, скорочення на 25 - 35% чисельності персоналу добувних дільниць за рахунок істотного зниження обсягів важкої ручної праці.
Підвищення рівня безпеки

01341142000
Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на високопродуктивну та високоресурсну буронавантажувальну машину з гідравлічною ударно-обертальною бурильною головкою для проведення виробок продуктивністю по навантаженню до 4,5 м-3/хв. та продуктивністю по бурінню до 2,0 м/хв. при проходці по породах міцністю до f 16 за шкалою проф. М.М. Протод'яконова перетином 9 - 27 м-2 з живильником, який використовується як монтажний полок для зведення кріплення

Дондіпровуглемаш

4 кв. 2011
4 кв. 2012

1180,0

825,0

Програма стабілізації розвитку вугільної галузі на 2010 рік, затверджена Міністром вугільної промисловості України від 29.01.2010 (п. 4)

Кратне збільшення у 2 - 3 рази темпів проведення виробок по міцних і абразивних породах за рахунок істотного підвищення продуктивності з буріння шпурів і навантаження породи, а також зниження трудомісткості робіт з кріплення.
Своєчасне відновлення фронту очисних робіт для високонавантажених лав при відпрацюванні пластів з міцними бічними породами

01341143000
Розроблення технологічних схем та типових комплектів устаткування кінцевих дільниць лав і сполучень "лава-штрек", які забезпечують підвищення навантажень і якості вугілля, механізоване викладення охоронних породних смуг високої щільності, виключення вивалів вугілля та породи

Дондіпровуглемаш

4 кв. 2011
4 кв. 2012

1400,0

955,0

1. Наказ Міністра вугільної промисловості України № 487 від 01.12.2010.
2. Наказ Міністра вугільної промисловості України №316 від 25.08.2010 (п. 3.1).
3. Правила безпеки у вугільних шахтах НПАОП 10.0-1.01-10 (розділ IV.1 п. 21).
4. "Нормативи з безпеки забійних машин, комплексів і агрегатів" НПАОП 10.0.-3-01-90 (п. 3.1.1.1, 3.1.1.6, 3.3.7.9 - 3.3.7.12)

Зріст на 20% навантажень на лави, зниження зольності вугілля на 5%, підвищення якості вугілля та безпеки ведення очисних робіт.
Розробка сучасного обладнання для механізації процесів кріплення, закладки породи та транспортування гірничої маси в зонах сполучень лав з примикаючими виробками.
Розробка каталогу технологічних схем з типовим комплектом машин для інженерно-технічного персоналу вуглевидобувних підприємств України

01341144000
Розроблення стріловидного виконавчого органу, оснащеного дисковими шарошками для прохідницьких комбайнів по породах міцністю до f 12 за шкалою проф. М.М. Протод'яконова, а також виключення фрикційного іскріння і значного зниження пилоутворення

Дондіпровуглемаш

4 кв. 2011
4 кв. 2012

1200,0

1000,0

1. Програма стабілізації розвитку вугільної галузі на 2010 рік, затверджена Міністром вугільної промисловості від 29.01.2010 (п. 4).
2. Правила безпеки у вугільних шахтах НПАОП 10.0-1.01-10
(7. Боротьба з рудничним пилом і вибухозахист, п. 4)

Збільшення темпів проведення виробок у 3 - 4 рази за рахунок розширення сфери застосування стріловидних прохідницьких комбайнів по міцності порід.
Своєчасне відновлення фронту очисних робіт з істотним підвищенням безпеки й поліпшенням умов праці прохідників

01341145000
Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на комплекти регульованого приводу, адаптованого під стрічкові конвеєри, що перебувають в експлуатації, та системи автоматизованого керування конвеєрними лініями, які забезпечують автоматичне регулювання руху стрічки в залежності від грузопотоку гірничої маси

Дондіпровуглемаш

4 кв. 2011
4 кв. 2012

1085,0

950,0

Програма стабілізації розвитку вугільної галузі на 2010 рік, яка затверджена Міністром вугільної промисловості від 29.01.2010 (п. 36)

Зменшення енерговитрат до 25% на транспортування гірничої маси, підвищення строку служби стрічки, роликів, привідних блоків на 30 - 50%, скорочення часу пошуку й ліквідації аварійних ситуацій. Підвищення безпеки праці за рахунок виключення пробуксовки стрічки на привідних барабанах.
Адаптація з загальношахтною системою безпеки

01341146000
Створення фільтрувальної станції зі зворотним промиванням, тонкістю фільтрації не грубіше 25 (50) мкм і високою брудоємністю для очисних комплексів

Дондіпровуглемаш

4 кв. 2011
4 кв. 2012

810,0

655,0

1. Наказ Міністра № 316 від 25.08.2010 (п. 3.1).
2. Нормативи з безпеки забійних машин, комплексів і агрегатів (п. 2.12.4)

Підвищення у 2 - 3 рази надійності й ресурсу силової й керувальної гідравліки - найбільш дорогої частини механізованих кріплень, скорочення простоїв і подовження не менше ніж у 1,5 разу міжремонтного строку служби сучасних очисних комплексів за рахунок виключення забруднень робочої рідини й пов'язаного з ним гідроабразивного зношування

01341147000
Створення системи освітлення на базі компактних світлодіодних світильників, максимально адаптованих до механізованих кріплень, у т.ч. для відпрацювання тонких пластів

Дондіпровуглемаш

4 кв. 2011
4 кв. 2012

650,0

420,0

Правила безпеки у вугільних шахтах НПАОП 10.0-1.01-10
(VIII. Електротехнічне господарство, п. 11.3 "д")

Підвищення рівня безпеки роботи в очисних вибоях, зниження травматизму й поліпшення умов праці обслуговуючого персоналу, а також зменшення енергоспоживання порівняно з аналогами на 40%, що дозволить збільшити довжину освітлюваного вибою на 20%

01341148000
Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на систему гарантованого дорозпору секцій механізованого кріплення до початкового

Дондіпровуглемаш

4 кв. 2011
4 кв. 2012

685,0

460,0

1. Наказ № 316 от 25.08.2010 (п. 3.1).
2. Програма стабілізації розвитку вугільної галузі на 2010 р., затверджена Міністром 29.01.2010 (п. 18).
3. Наказ Мінвуглепрому від 04.12.2008 № 628 "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну галузь України" (п. 10, додаток 2)

Підвищення безпеки ведення очисних робіт, якості вугілля за рахунок зменшення обсягів обвалень порід покрівлі.
Збільшення навантажень на лави на 15 - 30% і зниження зольності на 2 - 5%

01341149000
Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на очисний комплекс для відпрацювання крутих та крутопохилих пластів по простяганню потужністю 0,65 - 1,2 м з очисним комбайном для човникової технології роботи

Дондіпровуглемаш

4 кв. 2011
4 кв. 2012

2300,0

2015,0

Окреме доручення від 24 січня 2011 року № 14/01-01/9-11 першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Поповича І.М.

Комплексна механізація очисних робот з забезпеченням видобутку 400 - 1000 т/добу, скорочення витрат лісоматеріалів у 10 - 15 разів та значне підвищення безпеки їх ведення

МакНДІ
5400,017050810030
Розробити автоматичний аналізатор для контролю метану у трубопроводах газовідсмоктувальних установок

МакНДІ, співвиконавець

4 кв. 2009
1 кв. 2013

960,0

350,0

Постанова Кабінету Міністрів України № 521 від 18.05.2011 (завд. 2, розд. 3, п. 5)

Створення автоматичного аналізатора для контролю вмісту метану в трубопроводах газовідсмоктувальних установок для апаратного забезпечення вимог нормативних актів

17050811010
Розробити технологію боротьби з газодинамічними явищами шляхом електрогідравлічного впливу на вугільно-породний масив

МакНДІ,
ТОВ "Електрогідравліка"

2 кв. 2008
4 кв. 2012

1200,0

263,0

Постанова КМУ від 18.05.2011 № 521 (завд. 2, розд. 4, п. 2)

Мета роботи - підвищення безпеки праці у вугільних шахтах за рахунок зменшення вірогідності виникнення газодинамічних явищ.
Результат роботи - акт і протокол приймальних випробувань технології

17050811020
Створити спосіб прогнозу та боротьби з викидонебезпечністю пісковиків на глибоких шахтах

МакНДІ, УкрНДМІ НАНУ, ІГТМ НАНУ

2 кв. 2008
1 кв. 2013

1500,0

650,0

Постанова КМУ від 18.05.2011 № 521 (завд. 2, розд. 4, п. 2)

Мета - розробити спосіб прогнозу викидонебезпечності пісковиків і методи боротьби з цим явищем на основі випереджаючої розробки захисних пластів або буріння розвантажувальних свердловин.
Результат виконання роботи - розроблене СОУ-П "Прогноз і запобігання викидам пісковиків на глибоких шахтах"

17050812020
Розробити НПАОП "Боротьба з пилом у вугільних шахтах. Керівництво"

МакНДІ
УкрНДІпроект

2 кв. 2008
3 кв. 2012

800,0

160,0

Постанова КМУ від 18.05.2011 № 521 (завд. 2, розд. 3, п. 6)

Результат - НПАОП "Боротьба з пилом у вугільних шахтах. Керівництво"

17051021000
Розробити спосіб дегазації виїмкової дільниці з використанням свердловин і газопроводів, що залишаються в неконтрольованих виробках

МакНДІ

3 кв. 2010
4 кв. 2012

900,0

487,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 521 (завд. 2, розділ 1, п. 6)

Суттєве зниження метановості діючих лав, що дозволить підвищити навантаження на очисний вибій та утилізацію каптованого метану.
Очікуваний результат: СОУ "Правила застосування дегазації виїмкової дільниці з використанням свердловин і газопроводів, що залишаються в неконтрольованих виробках" як доповнення до СОУ
10.1.00174088.001-2004 "Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів та схеми дегазації"

17341124000
Розроблення вимог вибухопожежобезпеки та електробезпеки до системи електропостачання очисних комбайнів і прохідницьких машин на пластах крутого падіння, небезпечних за газодинамічними явищами (ГДЯ), та розроблення методик випробувань такої системи

МакНДІ, співвиконавець

4 кв. 2011
3 кв. 2012

600,0

500,0

Окреме доручення першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України від 24 січня 2011 р. № 14/1-01/9-11

Мета роботи - розробка вимог, які регламентують безпеку застосування систем електропостачання очисних комбайнів і прохідницьких машин на пластах крутого падіння, небезпечних за ГДЯ.
Очікуваний результат - НПАОП "Розроблення вимог вибухопожежобезпеки та електробезпеки до системи електропостачання очисних комбайнів і прохідницьких машин на пластах крутого падіння, небезпечних за газодинамічними явищами (ГДЯ), та розроблення методик випробувань такої системи"

17341125000
Виконання досліджень та розроблення інформаційно-аналітичної системи акустичного моніторингу гірничого масиву

МакНДІ,
співвиконавець

4 кв. 2011
1 кв. 2016

5000,0

700,0

Доручення Президента України, лист Держгірпромнагляду України від 29.10.2010 № 1/03-5-8а/7967

Мета: створення інформаційно-аналітичної системи для контролю стану гірничого масиву на ділянках шахтного поля, де активно ведуться гірничі роботи в особливо складних умовах.
Очікуваний результат: розроблене "Керівництво із застосування інформаційно-аналітичної системи акустичного моніторингу гірничого масиву"

17341126000
Розроблення нормативно-правового акта "Правила контролю за радіаційним станом у вугільних шахтах"

МакНДІ,
співвиконавець

4 кв. 2011
2 кв. 2013

1200,0

550,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 р. № 521 (завд. 3, розд. 8, п. 5)

Мета роботи - розробити "Правила контролю за радіаційним станом у вугільних шахтах"
Очікуваний результат - нормативно-правовий акт "Правила контролю за радіаційним станом у вугільних шахтах"

17341127000
Розроблення вибухобезпечного магнітного безіскрового пускача, що виключає спалахування метаноповітряної суміші з використанням захисту виду "е"

МакНДІ,
співвиконавці

4 кв. 2011
3 кв. 2013

1400,0

1040,0

Постанова КМУ від 18 травня 2011 № 521 (завд. 2, розд. 5, п. 2)

Мета роботи - розробка та освоєння серійного виробництва магнітних пускачів з безіскровою електричною частиною, які забезпечать безпеку застосування електричної енергії в шахтах.
Очікуваний результат - акт і протокол приймальних випробувань дослідного зразка магнітного пускача, скоригована конструкторська документація

17341128000
Розроблення нової редакції ДНАОП "Основні положення з використання дегазації при пожежах у шахті"

МакНДІ, НДІГС "Респіратор"

4 кв. 2011
3 кв. 2013

1700,0

700,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 521 (завд. 2, розділ 5, п. 6)

Мета - Розробка нової редакції ДНАОП "Основні положення з використання дегазації при пожежах у шахті" з урахуванням способів дегазації, які в даний час застосовуються на шахтах, сучасних умов ведення гірничих робіт, аварійно-рятувальних робіт, науково-технічних досягнень

ДП "ДонВУГІ"
3586,07122050823020
Розробити керівний документ "Структура вугільної промисловості України і виробничі потужності діючих шахт і розрізів"

ДП "Донвугі"

2 кв. 2008
2 кв. 2012

750,0

66,071

Розпорядження КМ України від 14.05.2008 р. № 737-р "Концепція реформування вугільної галузі України"

Керівний документ "Структура вугільної промисловості України і виробничі потужності діючих шахт і розрізів" на 2012 рік

22051034000
Наукове супроводження виконання на шахтах вимог наказів, рішень і постанов Мінвуглепрому України, визначених Програмою розвитку гірничих робіт: концентрація гірничого господарства, проведення, кріплення і підтримання гірничих виробок, управління покрівлею і кріплення очисних вибоїв, забезпечення надійного і сталого провітрювання шахт і дегазації вугільних пластів, поліпшення якості видобувного вугілля, підвищення рівня використання виробничих потужностей без істотних капітальних вкладень і надання шахтам конкретної технічної допомоги щодо запобігання нештатним або аварійним ситуаціям

ДП "Донвугі"

3 кв. 2010
4 кв. 2012

1800,0

750,0

Закон України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні"
Державна програма "Українське вугілля"
СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"

Надання оперативної науково-технічної допомоги при виникненні складних ситуацій у процесі вуглевидобутку (кріплення лав і сполучень виробок з лавами, охорона і підтримання виробок, провітрювання і дегазація, підвищення рівня використання виробничих потужностей без істотних капітальних вкладень).
Розробка рекомендацій і вимог до технологічних процесів, здійснення постійного контролю за їх виконанням. Надання шахтам технічної допомоги щодо запобігання нештатним або аварійним ситуаціям

22341111000
Розроблення СОУ "Нормативне навантаження на очисні вибої. Методичне керівництво"

ДП "Донвугі"

4 кв. 2011
2 кв. 2012

99,0

30,0

Розпорядження КМ України від 14.05.2008 р. № 737-р "Концепція реформування вугільної галузі України"
СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"

Підвищення навантаження на очисні вибої.
Методичне керівництво по визначенню нормативних навантажень.
Підвищення планових і фактичних навантажень, збільшення обсягу видобутку вугілля на 10 - 15%

22341101000
Розроблення СОУ-Н "Вибір засобів механізації очисних вибоїв. Методичні рекомендації"

ДП "Донвугі"

4 кв. 2011
2 кв. 2012

400,0

250,0

На заміну застарілих Методичних рекомендацій, затверджених Мінвуглепромом УРСР 26.11.84 р., у зв'язку з оновленням парку механізованих комплексів

Підвищення якості видобутого вугілля через мінімізацію присічок в різних гірничо-геологічних умовах, зменшення енерговитрат при видобутку та транспортуванні вугілля

22341102000
Розроблення галузевого нормативного документа з управління покрівлею і кріплення в очисних вибоях на пластах з кутом падіння до 35°

ДП "Донвугі"
УкрНДІпроект

4 кв. 2011
2 кв. 2012

400,0

250,0

НПАОП 10.1-1.01-10 "Правила безпеки у вугільних шахтах"
СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"
Оновлення нормативної бази і технологічного обладнання

Розробка нормативного документа СОУ-П замість застарілого КД 12.01.2001.503-2001 з урахуванням оновлення вимог нормативної бази і сучасного технологічного обладнання очисних вибоїв; методичне керівництво для розробки технологічної проектної документації. Підвищення безпеки робіт, підвищення продуктивності праці, зменшення собівартості видобутку вугілля

22341103000
Проведення системного аналізу сучасного стану розвитку буропідривного проведення розкривних та підготовчих виробок і розробити технології швидкісного їх проведення при стовповій, суцільній та комбінованій системах розробки виїмкових дільниць

ДП "Донвугі",
ДП "Дондіпровуглемаш",
УкрНДІпроект

4 кв. 2011
4 кв. 2012

650

450,0

Розпорядження КМ України від 14.05.2008 р. № 737-р "Концепція реформування вугільної галузі України"
СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"

Мета роботи - розробити технології швидкісного буропідривного проведення підготовчих виробок з темпами (швидкістю) не менше швидкості відпрацювання виїмкових полів комплексно механізованими лавами при стовповій, суцільній та комбінованій системах розробки на виїмкових дільницях.
Нормативний документ СОУ-Н "Розкривні і підготовчі виробки виїмкових дільниць, що працюють по стовповій, суцільній і комбінованій системах розробки. Технологічні схеми швидкісного проведення буропідривним способом"

22341104000
Проведення досліджень та розроблення технічних рішень, що забезпечать підвищення продуктивності і зниження аварійності очисних комбайнів у конкретних умовах експлуатації

ДП "Донвугі"

4 кв. 2011
4 кв. 2012

500,0

250,0

Погіршення показників видобутку вугілля в конкретних гірничо-геологічних умовах вугільних шахт
СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"

Підвищення навантаження на лаву.
Зниження аварійності роботи комбайнів
Удосконалення виймальних органів вугільних комбайнів застарілих конструкцій, підвищення видобутку вугілля на 20 - 30%

22341105000
Розроблення технологічних схем нормалізації аерогазового і теплового режимів гірничих виробок із застосуванням турбулізаторів повітря на різноманітних джерелах енергії

ДП "Донвугі"
МакНДІ

4 кв. 2011
4 кв. 2012

700,0

420,0

Національна програма підвищення безпеки праці, розд. 3; Постанова КМУ від 29.03.2006 № 374, п. 9. Впровадження газовідсмоктувальних вентиляційних установок, п. 30. Здійснення заходів щодо нормалізації теплових умов праці у вугільних шахтах з глибиною розробки пластів 1000 метрів і більше; акти розслідування аварій на шахтах ім. Засядька, "Краснолиманська", "Південнодонбаська № 1"

Підвищення безпеки робіт за рахунок зниження кількості загазувань виробок та аварій, зменшення можливості утворювання місцевих скупчень метану та поліпшення теплових умов у виробках з малою швидкістю повітря.
Впровадження СОУ-П "Технологічні схеми нормалізації аерогазового і теплового режимів гірничих виробок із застосуванням турбулізаторів повітря на різноманітних джерелах енергії"

22341106000
Розроблення технологічних схем провітрювання підготовчих виробок і камер при камерно-стовпових системах розробки при всмоктувальному і комбінованому способах з використанням пиловідсмоктуючих установок

ДП "Донвугі"

4 кв. 2011
4 кв. 2012

700,0

450,0

Постанова Кабінету Міністрів від 29.03.2006 № 374 (п. 22 - впровадження засобів для системи всмоктуючого провітрювання під час проходження підготовчих виробок), акти розслідування аварій на шахтах "Красноармійська-Західна № 1", ім. О.Ф. Засядька та ін.

Мета роботи - розробити технологічні схеми провітрювання підготовчих виробок і камер при камерно-стовпових системах розробки при всмоктувальному і комбінованому способах з використанням пиловідсмоктуючих установок, які підвищать рівень безпеки та санітарно-гігієнічні умови праці під час проведення підготовчих виробок
Розробка СОУ-П "Технологічні схеми провітрювання підготовчих виробок і камер при камерно - стовпових системах розробки при всмоктувальному і комбінованому способах з використанням пиловідсмоктуючих установок"

22341107000
Проведення аналізу впровадження інвестиційних проектів технічного переоснащення для забезпечення ефективної роботи державних вугільних шахт

ДП "Донвугі"

4 кв. 2011
2 кв. 2012

250,0

70,0

Програма економічних реформ на 2010 - 2014 рр. розроблена Комітетом з економічних реформ при Президентові України.
Розпорядження КМУ від 14.05.2008 р. № 737-р "Концепція реформування вугільної галузі України"

Мета роботи - виявлення недоліків, що стримують ефективну реалізацію впровадження інвестиційних проектів на вугледобувних підприємствах.
Оцінка техніко-економічних показників вугледобувних підприємств, які одержали кошти на технічне переоснащення з державного бюджету, а також залучені недержавні кошти (кредити банків, кошти інвесторів та ін.)
Аналіз результатів впровадження інвестиційних проектів на вугледобувних підприємствах та пропозиції щодо підвищення ефективності роботи.

22341109000
Виконання аналізу роботи шахт Міненерговугілля України для встановлення їх реального стану і визначення потреби в технічних, організаційних, фінансових та інших ресурсах для забезпечення необхідного зростання видобутку

ДП "Донвугі"

4 кв. 2011
1 кв. 2015
Виконується щорічно

1250,0

250,0

Наказ Мінвуглепрому "Про затвердження та виконання Плану-графіка реформ за напрямком "Реформа вугільної галузі" від 22.07.2010 р. № 270

Мета роботи - визначення потреби шахт Міненерговугілля України в технічних, організаційних, фінансових та інших ресурсах для забезпечення необхідного зростання видобутку вугілля.
Призначення роботи - за результатами щорічних досліджень оцінити ефективність роботи вугільних підприємств та надати науково обґрунтовані пропозиції з метою прийняття оперативних управлінських рішень щодо подальшого їх розвитку

22341110000
Проведення оцінки стану шахтного фонду України відповідно до вимог ефективного функціонування вугільної промисловості з метою підвищення її виробничого потенціалу

ДП "Донвугі"

4 кв. 2011
4 кв. 2012

470,0

350,0

Указ Президента України "Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку" від 08.09.2010 № 895/2010. Розпорядження КМУ від 14.05.2008 р. № 737-р "Концепція реформування вугільної галузі України"

Підвищення виробничого потенціалу вугільної промисловості України.
Розробка заходів щодо подальшого ефективного функціонування діючих шахт на підставі оцінки їх сучасного стану.
Економічний ефект у цінах 2010 р. буде становити 4,5 - 5,0 млрд.грн.

ДП "УкрНДІпроект"
1403,011050802000
Виконати актуалізацію бази даних еколого-технічних показників діяльності вугільних підприємств та моніторинг виконання ними природоохоронних робіт і розробити пропозиції щодо поліпшення екологічного стану територій розташування цих підприємств (щорічно)

ДП "Інститут "УкрНДІпроект"

2 кв. 2008
4 кв. 2012

500,0

74,0

Наказ Мінвуглепрому від 08.02.2006 № 88, вимоги законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Водний кодекс України, Кодекс України про надра, Земельний кодекс України

Моніторинг планування та стану виконання природоохоронних робіт на шахтах, збагачувальних фабриках і розрізах; облік екологічних показників роботи підприємств та проведення аналізу ефективності виконаних ними природоохоронних робіт.
Вдосконалення системи планування природоохоронних робіт; запобігання розвитку негативних процесів впливу вугільних підприємств на довкілля. Комплексна програма природоохоронних робіт на наступний рік (щорічно)

11051003000.
Виконати прогнозну оцінку впливу на довкілля вуглевидобутку у Львівсько-Волинському басейні та підняття рівня шахтних вод і його можливого впливу на газопроводи, трубопроводи, колектори та залізничні колії

ДП "Інститут "УкрНДІпроект"

3 кв. 2010
4 кв. 2012

450,0

204,0

Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища"; "Про охорону атмосферного повітря"; "Про відходи"; Кодекс України про надра; Водний кодекс України; Земельний кодекс України; Положення про державну систему моніторингу довкілля, постанова КМУ від 30.03.98 р. № 391; Державна програма прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 - 2012 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1118; наказ Міністра вугільної промисловості від 08.02.2006 № 88

Мета - оцінка змін еколого-гідрогеологічних умов в часі під впливом гірничих робіт на діючих, зупинених і ліквідованих вугільних підприємствах в гірничопромислових районах Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну, визначення ступеня впливу вугільних підприємств на довкілля, розробка науково-технічних рекомендацій та природоохоронних заходів покращання екологічної ситуації в басейні.
Результат - обґрунтування рекомендацій та заходів, спрямованих на запобігання розвитку негативних техногенних процесів та зменшення їх впливу на наземні лінійні комунікації; рекомендації щодо напрямків та видів невідкладних (реабілітаційних) робіт з оптимізації

11341101000
Наукове забезпечення організації і виконання робіт зі стандартизації, метрології і сертифікації /щорічно, щоквартально/

ДП "Інститут "УкрНДІпроект"

4 кв. 2011
4 кв. 2014

1100,0

275,0

Закони України "Про метрологію і метрологічну діяльність", "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності"

Науково-методичне забезпечення організації і виконання робіт із стандартизації, метрології та сертифікації у вугільній промисловості України.
Експертиза і аналіз НДР, технічних завдань, договорів на НДДКР, що розроблені організаціями (підприємствами) галузі

11341111000
Розроблення щорічно поновлюваного кадастру - реєстру шахтних вод діючих та ліквідованих шахт, що переведені в режим постійного водовідливу

ДП "Інститут "УкрНДІпроект"

4 кв. 2011
4 кв. 2013

950,0

400,0

Наказ Мінвуглепрому від 08.02.2006 № 88 "Про удосконалення структури екологічної служби Міністерства вугільної промисловості України", вимоги законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", Водний кодекс України, Кодекс України про надра; депутатський запит Арутюнова Г.Р. від 22.12.2009 № 15-09/25

Організація моніторингу за скидами шахтних вод та впливом цього на поверхневі водні об'єкти. Створення кадастру - реєстру дозволить:
- вести щорічну реєстрацію об'єктів та обсягів скидів шахтних вод, їх характеристик;
- проводити регулярне поповнення та аналіз кількісних і якісних показників характеристики шахтних вод;
- виконувати в моніторинговому режимі оцінку впливу скидів на стан природного середовища;
- визначати тенденції та напрямки можливих змін;
- забезпечити своєчасне планування, розробку та виконання необхідних природоохоронних заходів

11341104000
Розроблення СОУ "Порядок і організація обстеження металевих копрів" та "Порядок і організація обстеження залізобетонних копрів"

ДП "Інститут "УкрНДІпроект"

4 кв. 2011
4 кв. 2012

400,0

300,0

Вимоги Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки", Гірничого закону України, постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 р. № 409 "Про забезпечення надійності і безпеки експлуатації будівель, споруд і інженерних мереж"

Розроблення і затвердження нормативних документів з оцінки технічного стану і паспортизації несучих конструкцій металевих і залізобетонних копрів забезпечить ведення системного обстеження і паспортизації металевих і залізобетонних копрів і підвищення безпеки експлуатації копрів за рахунок своєчасного одержання інформації про їх фактичний технічний стан

11341112000
Провести аналіз впливу закриття шах на навколишнє природне середовище і розробити заходи щодо зменшення навантаження на довкілля

ДП "Інститут "УкрНДІпроект"

4 кв. 2011
2 кв. 2012

350,0

150,0

Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища"; "Про охорону атмосферного повітря"; "Про відходи"; Кодекс України про надра; Водний кодекс України; Земельний кодекс України; Положення про державну систему моніторингу довкілля. Наказ Міністра вугільної промисловості України від 08.02.2006 № 88;

Мета - оцінка змін еколого-гідрогеологічних умов в часі під впливом гірничих робіт на діючих, зупинених і ліквідованих вугільних підприємствах, визначення ступеня впливу вугільних підприємств на довкілля, розробка науково-технічних рекомендацій та природоохоронних заходів покращання екологічної ситуації.
Результат - обґрунтування рекомендацій та заходів, спрямованих на запобігання розвитку негативних техногенних процесів та зменшення їх впливу на наземні лінійні комунікації

НДІГС "Респіратор"
2186,519050808060
Розроблення СОУ "Шахтні вибухостійкі споруди, що ізолюють. Загальні технічні вимоги"


4 кв. 2008
4 кв. 2012

430,0

400,0

Висновки Урядової комісії з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії на ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька", що сталася 18.11.2007

Метою роботи є розроблення загальнотехнічних вимог, що дозволить встановити вимоги та норми, необхідні для технічного забезпечення процесів зведення споруд, що ізолюють, у т.ч. стійких до вибухів, визначити основні показники, вимоги до матеріалів

19050808070
Розроблення нової редакції "Статуту ДВГРС з організації та ведення гірничорятувальних робіт"

НДІГС "Респіратор", ДП УкрНДІпроект

3 кв. 2008
4 кв. 2012

960,0

455,7

Висновки Урядової комісії з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії на ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька", що сталася 18.11.2007

Метою роботи є усунення недоліків Статуту ДВГРС, що було виявлено під час ліквідації наслідків аварій на ш. "Краснолиманська" та ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька". Буде розроблена нова редакція. Впровадження нового Статуту дозволить покращити ведення аварійно-рятувальних робіт на шахтах

19050810010
Розроблення респіратора з хімічно зв'язаним киснем та індикатором відпрацювання регенеративних патронів у відповідності до вимог європейських стандартів щодо індивідуальних засобів захисту дихання

НДІГС "Респіратор", МакНДІ

2 кв. 2008
4 кв. 2012

980,0

460,8

Вимоги ДНАОП 1.1.30-4.01.97, п. 95

Метою роботи є створення сучасного дихального апарату гірничорятувальників з комфортними умовами дихання. Результатом роботи буде конструкторська документація на серійне виробництво респіратора, який за більш комфортними умовами дихання матиме номінальний термін захисної дії 4 год., а за умов зменшення фізичного навантаження - майже добу

19341118000
Розроблення Типового положення про допоміжні гірничорятувальні команди вугільних шахт

НДІГС
"Респіратор"

4 кв. 2011
4 кв. 2012

280,0

110,0

Протокол наради Міненерговугілля від 21.04.2011

Мета - підвищення дієздатності допоміжних гірничорятувальних команд (ДГК) вугільних шахт у питаннях профілактики аварійності на підприємствах та виконання аварійно-рятувальних робіт у початковій стадії виникнення аварій. Буде створено Типове положення про ДГК, на підставі якого шахтами будуть створені відповідні положення з урахуванням конкретних умов діяльності шахт, наявності підземного виробництва, гірничошахтного обладнання тощо

19341119000
Розроблення СОУ "Спеціальні тренування основного складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних команд вугільних шахт. Загальні вимоги та методи проведення"

НДІГС "Респіратор"

4 кв. 2011
4 кв. 2012

280,0

110,0

Протокол наради Міненерговугілля від 21.04.2011

Метою роботи є визначення і підвищення теплової стійкості та теплоадаптивності організму гірничорятувальників для ефективного і безпечного проведення рятувальних робіт в умовах мікроклімату, що нагріває. Очікуваний результат - підвищення ефективності ведення робіт та безпеки гірничорятувальників в умовах мікроклімату, що нагріває

19341120000
Розроблення спеціального метанометру для застосування у екстремальних газових та кліматичних умовах вугільних шахт

НДІГС "Респіратор", МакНДІ

4 кв. 2011
2 кв. 2013

1350,0

650,0

Висновок урядової комісії з розслідування причин та ліквідації пожежі, що сталася 21.12.2010 р. на ВП Шахта "Межиріченська"

Метою роботи є створення спеціального іскро-, вибухобезпечного приладу для застосування гірничорятувальними підрозділами з метою визначення вмісту метану у повітрі гірничих виробок шахт за умов діючої підземної пожежі, що створює екстремальні газові та кліматичні умови. Впровадження спеціального метанометра дозволить гірничорятувальникам мати можливість об'єктивної оцінки стану повітря гірничої виробки під час діючої пожежі

НДІОМШБ
2150,015341116000
Розроблення металобетонного кріплення з несучою здатністю до 1,2 МПа на основі дворядного армування з СВП для великопрольотних капітальних гірничих виробок

НДІОМШБ

4 кв. 2011
2 кв. 2013

1200,0

550,0

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (стаття 8, п. 1); постанова КМУ від 29.03.2006 № 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах".
Лист Мінвуглепрому від 08.11.2005 № 1-3043/2/Д.
Лист ВАТ "Дондіпрошахт" від 26.10.2005 № 06-6/72

Забезпечення безаварійної експлуатації великопрольотних виробок у складних умовах за рахунок застосування типорозмірного ряду металобетонного кріплення для будівництва нових і ремонту діючих виробок. Металобетонне кріплення забезпечує зниження вартості кріплення в 1,25 раза, збільшення продуктивності праці прохідників в 1,25 - 1,3 рази, підвищення безпеки праці, тривалу безаварійну та безпечну експлуатацію виробок в складних умовах

15341117000
Розроблення типорозмірного ряду залізобетонних тюбінгів для зведення посиленого кріплення під час ремонту вертикальних стволів діаметром 6 - 8 м і оснастку для їх виготовлення

НДІОМШБ

4 кв. 2011
2 кв. 2013

1450,0

600,0

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (стаття 8, п. 1) від 16.01.2003 № 433-IV.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах"

Підвищення надійності ремонту порушеного кріплення вертикальних стволів та зниження трудомісткості ремонтних робіт.
Залізобетонні тюбінги нового покоління дадуть можливість створення на їх основі комбінованого кріплення з високою несучою здатністю, замінити монолітне залізобетонне кріплення більш надійним і технологічним, знизити металоємність кріплення на 0,8 - 1,2 т/м, значно скоротити трудомісткість і вартість робіт

15341118000
Проведення досліджень стану кріплення вертикальних стволів державних вугільних шахт та надання пропозицій щодо ведення ремонтних робіт

НДІОМШБ

4 кв. 2011
4 кв. 2012

500,0

400,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах"

Забезпечення безаварійної експлуатації підйомно-стволових комплексів і покращення стану кріплення стволів. Прийняття обґрунтованих і своєчасних рішень з ремонту порушеного кріплення стволів і виконання попереджувальних робіт, забезпечення ефективного контролю їх виконання на підставі збору, узагальнення і аналізу даних про стан кріплення стволів і про перебіг робіт з ремонту порушеного кріплення

5341119000
Проведення досліджень працездатності кріплення капітальних гірничих виробок, розроблення правил обстеження стану і визначення необхідності посилення деформованого кріплення та способи його посилення

НДІОМШБ

4 кв. 2011
2 кв. 2013

1500,0

600,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах"

Забезпечення безаварійної експлуатації капітальних виробок і скорочення витрат на їх підтримання на 1,5 - 3,0 тис.грн./м за рахунок системного підходу до обстеження порушеного кріплення і стану породного масиву, визначення залишкової несучої здатності деформованого кріплення та своєчасного застосування попереджувальних заходів з посилення кріплення або його ремонту

ДП "ДонНДІ"
700,0Розроблення конструкторської документації на агрегат для проведення монтажних ніш для монтажу щитових агрегатів і розробити технологію його застосування

ДП "ДонНДІ"

4 кв. 2011
4 кв. 2012

1000,0

700,0

Наказ Міністра Мінвуглепрому України від 16.08.2007 р. № 313.
Окремі доручення Міністра Мінвуглепрому України від 20.05.2008 р. № 01-04

Створити засоби механізованого проведення монтажних ніш, які дозволять скоротити час на їх підготовку і трудомісткість на 30 - 40%. Створення агрегату дозволить підвищити рівень безпеки відробки особливо небезпечних по газодинамічним явищам крутих пластів

ДВАТ НДПКІ "Вуглемеханізація"
2455,023050815010
Створити та впровадити транспортний засіб для перевезення матеріалів та обладнання у похилих виробках з існуючою рейковою колією

ДВАТ НДПКІ "Вуглемеханізація",
МакНДІ

4 кв. 2008
4 кв. 2012

1500,0

750,0

Програма забезпечення підприємств вугільної промисловості засобами механізації допоміжних робіт та ручної праці, затверджена Мінвуглепромом України 28.09.2007 р. (п. 6)

Використання транспортного засобу дозволить:
- замінити декілька послідовно розташованих канатних відкаток єдиним канатно-рейковим транспортним засобом;
- знизити на 15 - 25% експлуатаційні та на 30 - 40% капітальні витрати;
- експлуатувати транспортний засіб на існуючій на шахті рейковій колії без перемонтажу рейкового шляху та заміни рейкових кріплень;
- усунути зайві перечеплення вагонеток або перевантаж матеріалів та обладнання під час виконання транспортних робіт

23050815030
Створити та впровадити уловлювач вантажних вагонеток у разі обриву зчіпки або тягового канату для відкаток у похилих виробках з існуючою рейковою колією

ДВАТ НДПКІ "Вуглемеханізація",
МакНДІ

2 кв. 2008
4 кв. 2012

850,0

480,0
у т.ч. виготовлення дослідного зразка 90,0

Програма забезпечення підприємств вугільної промисловості засобами механізації допоміжних робіт та ручної праці, затверджена Міністром 28.09.2007 р., п. 6 "Створити комплекс засобів механізації допоміжних робіт для експлуатації канатних відкаток"

Створення уловлювача для плавної зупинки вантажних вагонеток канатних відкаток у похилих виробках з кутом нахилу до 30° та номінальної швидкості руху до 3,0 м/с.
Впровадження уловлювача дозволить:
- підвищити рівень безпеки канатних відкаток у похилих виробках та знизити рівень травматизму на транспорті;
- експлуатувати уловлювачі на існуючій рейковій колії без пере монтажу рейкових кріплень та застосування спеціальних стрілочних переводів;
- забезпечити плавну зупинку вантажних вагонеток без сходу з рейок під час гальмування

23050815050
Розробити технічну документацію та впровадити в виробництво засоби механізації допоміжних робіт та ручної праці

ДВАТ НДПКІ "Вуглемеханізація",
ДП "Дондіпровуглемаш",
ДонВУГІ,
МакНДІ, УкрНДІпроект,
Луганськстандартметрологія

2 кв. 2008
4 кв. 2014

1440,0

410,0

Програма забезпечення підприємств вугільної промисловості засобами механізації допоміжних робіт та ручної праці, затверджена Мінвуглепромом України 28.09.2007 р.

Визначення рівня механізації допоміжних робіт і виявити найбільш ефективні засоби механізації.
Збір, систематизація і аналіз інформації про рівень механізації допоміжних робіт і визначення існуючих і необхідних засобів механізації, відновлення або продовження строку дії нормативно-технічної документації на раніше розроблені засоби механізації.
Проведення роботи дозволить розробити номенклатуру засобів механізації допоміжних робіт, відновити їх виробництво, що дозволить знизити рівень ручної праці на 10%

23050918000
Розробити комплекс засобів щодо оптимізації роботи поверхневих комплексів вугільних шахт в умовах концентрації гірничих робіт та скорочення чисельності працівників поверхні, створити систему автоматизованого керування технологічним комплексом транспортування вугілля і породи на поверхні шахти

ДВАТ НДПКІ "Вуглемеханізація",
УкрНДІпроект

3 кв. 2009
3 кв. 2012

2350,0

435,0
у т.ч. виготовлення дослідного зразка 130,0

Доручення Міністра вугільної промисловості України від 01.04.2008 № 01-68; від 23.03.2009 № 267/01/05-01 та першого заступника Міністра вугільної промисловості України від 12.05.2008 № 02/92 та від 06.03.2009 № 228/06/05-01

Впровадження заходів щодо оптимізації роботи поверхневих комплексів в умовах концентрації гірничих робіт дозволить оптимізувати чисельність робітників поверхні на шахтах Мінвуглепрому України (зменшення до 8,0 тис. робітників).
Орієнтований економічний ефект від впровадження комплексу заходів складає більш 263,0 млн.грн.

23341121000
Розроблення галузевого стандарту (СОУ-П) "Агрегати очисні щитові для крутих та крутопохилих пластів. Технологічні схеми монтажу та демонтажу"

ДВАТ НДПКІ "Вуглемеханізація",
ДП "Дондіпровуглемаш"

4 кв. 2011
4 кв. 2012

580,0

380,0

Галузева програма механізації очисних та підготовчих вибоїв, енергозбереження на вуглевидобувних підприємствах центрального району Донбасу на 2011 - 2015 роки.
Розпорядження Міністра № 27-р від 29.02.2008 "Про забезпечення наукового супроводження технологічних процесів на вугледобувних підприємствах"

Розроблення сучасних інтенсивних технологій монтажу та демонтажу агрегатів очисних щитових.
Проведення роботи дозволить підвищити продуктивність праці гірників, забезпечити впровадження у виробництво передових і безпечних технологій ведення робіт, одержати додатково приріст видобутку коксівного вугілля до 100 тис.т/рік за рахунок скорочення непродуктивних простоїв устаткування

ВАТ "Автоматгірмаш ім. В.А. Антипова"
5530,009050711000
Створити комплекс технічних засобів автоматизованого контролю для управління обладнанням вуглевидобувних вибоїв

Автоматгірмаш
МакНДІ,
УкрНДІВЕ

3 кв. 2007
4 кв. 2012

4700,0

700,0

Розпорядження Кабміну України № 144 від 04.04.2007 р. "Про схвалення Концепції створення на підприємствах, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, сучасної системи комплексної безпеки"

Мета - автоматичний безперервний контроль параметрів обладнання і безпеки очисної виробки, своєчасне попередження персоналу в разі виникнення позаштатної ситуації та оперативне надання диспетчеру шахти інформації для прийняття управлінських рішень
Очікуваний результат: можливість вести глибоку діагностику та прогноз передаварійного стану обладнання, аерогазового стану повітря та пожежонебезпечних ситуацій виробки, збір та підготовку цієї інформації для подальшої її передачі в телекомунікаційну мережу

09050812000
Створити і впровадити у виробництво систему управління процесом дегазації вугільних шахт з використанням свердловин з гірничих виробок

Автоматгірмаш,
МакНДІ

2 кв. 2008
3 кв. 2012

1600,0

150,0

Наказ Міністра палива та енергетики України № 552 від 7 вересня 2004 р. для виконання вимог п. 3.5.13 ПБ

Мета: створення автоматизованої системи управління вакуум-насосної станції, яка дозволить ефективно проводити дегазацію шахти.
Очікуваний результат: створення комплексу технічних засобів автоматизації та контролю вакуум-насосних станцій, який дозволяє контролювати та діагностувати устаткування вакуум-насосної станції

09050813000
Розробити і впровадити комплекс технічних засобів контролю і реєстрації параметрів роботи головних вентиляторних установок з можливістю передачі інформації на диспетчерський пункт згідно з вимогами ПБ

Автоматгірмаш,
МакНДІ
ВАТ НДІГМ ім. М.М. Федорова

2 кв. 2008
3 кв. 2012

1100,0

270,0

Наказ Міністра палива та енергетики України № 552 від 7 вересня 2004 р. для виконання вимог п. 3.3.6 ПБ

Мета: своєчасне попередження обслуговуючого персоналу та диспетчера шахти про наближення технічних параметрів головної вентиляторної установки до аварійних з метою оперативного прийняття управлінських рішень для запобігання виходу вентилятора з ладу.
Очікуваний результат: створення комплексу технічних засобів, що забезпечує автоматичний безперервний контроль технічного стану по ряду параметрів, аналіз і реєстрацію параметрів роботи, попередження обслуговуючого персоналу в разі виникнення передаварійної та аварійної ситуації та передачу технологічної та діагностичної інформації диспетчеру шахти

09050817000
Розробити та впровадити підсистему контролю та управління водовідливними установками

Автоматгірмаш,
МакНДІ,
ВАТ НДІГМ ім. М.М. Федорова

2 кв. 2008
3 кв. 2012

950,0

150,0

Доручення Кабміну № 545/1 від 28 січня 2002 р., наказ Мінпаливенерго "Про заходи щодо виконання Указу Президента № 26 від 16 січня 2002 р.", для виконання вимог п. 3.7.1 ПБ

Мета - підвищення надійності роботи водовідливних установок в різних режимах, зниження витрат електроенергії та покращення обліку споживаної енергії, за рахунок підвищення інформативності і ефективності системи автоматизації.
Очікуваний результат: створення підсистеми контролю та управління водовідливними установками

09050818000
Розробити і впровадити комплекс технічних засобів автоматизації контролю ведення прохідницьких робіт

Автоматгірмаш
МакНДІ,
УкрНДІВЕ

2 кв. 2008
2 кв. 2013

4900,0

1390,0

Розпорядження Кабміну України № 144 від 04.04.2007 р. "Про схвалення Концепції створення на підприємствах, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, сучасної системи комплексної безпеки"

Мета - автоматичний безперервний контроль параметрів обладнання і безпеки прохідницької виробки, своєчасне попередження персоналу в разі виникнення позаштатної ситуації та оперативне надання диспетчеру шахти інформації для прийняття управлінських рішень.
Очікуваний результат: створення комплексу технічних засобів автоматизації контролю ведення прохідницьких робіт.
Включення до складу комплексу апаратури технологічного зв'язку і обладнання комп'ютерної мережі

09051021000
Створити та передати в виробництво комплекс технічних засобів передачі технологічної та діагностичної інформації з видобувних комбайнів в телекомунікаційну мережу диспетчерської

Автоматгірмаш,
МакНДІ

3 кв. 2010
3 кв. 2012

1360,0

460,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 144 від 04.04.2007 р. "Про схвалення Концепції створення на підприємствах, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, сучасної системи комплексної безпеки"

Мета - автоматична передача технологічної та діагностичної інформації в диспетчерську телекомунікаційну мережу.
Очікуваний результат - створення комплексу технічних засобів передачі технологічної та діагностичної інформації з видобувних комбайнів для оперативного надання інформації диспетчерові про стан видобувних комбайнів та своєчасного попередження при виході параметрів на позаштатну ситуацію

09341122000
Створення та передача в виробництво комплексу технологічного гучномовного безпровідного зв'язку з аварійним оповіщенням (КЗА) диспетчерові для пластів крутого падіння

Автоматгірмаш,
МакНДІ

4 кв. 2011
4 кв. 2013

1100,0

550,0

Постанова № 186 від 18 лютого 2004 р., п. 55, наказ Міністра палива та енергетики України № 552 від 7 вересня 2004 р.
Окреме доручення Міністра енергетики та вугільної промисловості від 20.01.2011 р. Галузева програма механізації очисних та підготовчих вибоїв, переходу з пневматичного обладнання на електричне та енергозбереження вугледобувних підприємств Центрального району Донбасу на 2011 - 2015 роки

Мета роботи: розробка та впровадження у виробництво комплексу зв'язку, який дозволить оснастити шахти гучномовним зв'язком з провідним та радіоканалом у вибої, в тому числі, які використовують щитові агрегати.
Новизною комплексу є те, що в складних умовах він дає можливість користуватись не тільки провідним зв'язком, але й радіоканалом, що дозволяє більш вдало організувати роботу та підвищити безпеку праці у вибоях. Розрахунковий річний економічний ефект складає 650,0 тис.грн.

09341123000
Створення та передача в виробництво комплексу технічних засобів управління конвеєроструговою установкою (щитовим агрегатом з конвеєроструговою установкою) для вибоїв крутого падіння

Автоматгірмаш,
МакНДІ

4 кв. 2011
2 кв. 2014

1700,0

340,0

Постанова № 186 від 18 лютого 2004 р., п. 55, наказ Міністра палива та енергетики № 552 від 7 вересня 2004 р.
Окреме доручення Міністра від 20.01.2011 р. Галузева програма механізації очисних та підготовчих вибоїв, переходу з пневматичного обладнання на електричне та енергозбереження вугледобувних підприємств ЦРД на 2011 - 2015 роки

Мета: покращення безпеки умов праці при управлінні обладнанням конвеєроструговою установкою (щитового агрегату) для виїмки крутих пластів
Призначення: Комплекс розроблюється для щитових агрегатів з конвеєроструговими установками типу 1АНЦ, 2АНЦ, 1АНЩМ, 2АНЩМ, АЩМ та подібних і призначений для заміни морально застарілого комплексу блоків БАУС.1М.
Річний економічний ефект складає 650,0 тис.грн.

09341124000
Розроблення НПАОП "Системи і засоби комплексної автоматизації і диспетчеризації шахт. Структура і загальні вимоги"

Автоматгірмаш,
МакНДІ

4 кв. 2011
2 кв. 2013

800,0

400,0

Постанова Кабміну № 186 від 18 лютого 2004 р. "Про внесення змін до Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах";
Рішення науково-практичного семінару по безпеці праці (5 - 9 червня 2007 р.);
Вимоги п. 1.1.9 НПАОП 10.0-1.01-05 "Правила безпеки у вугільних шахтах"

Мета роботи: розробити галузевий стандарт, який регламентує структуру і вимоги до засобів і систем автоматизації для включення їх в систему комплексної автоматизації вугільної шахти.
Призначення: створення галузевого стандарту, який забезпечить при розробці і впровадженні нових локальних систем і засобів автоматизації технологічних процесів, систем диспетчеризації, експертних систем, систем економічного і технічного прогнозування роботи підприємства, на програмно-апаратному рівні включати їх в комплексну систему автоматизації і диспетчеризації шахти

09341125000
Створення та передача в виробництво вибухобезпечного пристрою дистанційного контролю та визначення місця ушкодження жил в силових екранованих кабелях

Автоматгірмаш,
МакНДІ

4 кв. 2011
3 кв. 2013

700,0

450,0

Розпорядження Кабміну України № 144 від 04.04.2007 р. "Про схвалення Концепції створення на підприємствах, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, сучасної системи комплексної безпеки"

Мета роботи: створити та впровадити у виробництво пристрій для контролю силових кабелів. На даний час відсутні технічні засоби діагностики гнучких силових кабелів в шахті, на місцях його прокладки з функцією визначення місця ушкодження.
В результаті будуть усунені умови для займання метаноповітряної суміші й забезпечить можливість швидкого пошуку місця пошкодження кабеля та його заміну. Розрахунковий річний економічний ефект складає 120,0 тис.грн.

09341126000
Створення та передача в виробництво уніфікованого комплексу технічних засобів дистанційного управління кріпленням сполучення

Автоматгірмаш,
МакНДІ

4 кв. 2011
4 кв. 2013

900,0

270,0

Постанова № 186 від 18 лютого 2004 р., п. 55, наказ Міністра палива та енергетики України № 552 від 7 вересня 2004 р.

Мета роботи: збільшення швидкості кріплення та підвищення безпечності ведення робіт на сполученні лави зі штреком.
Комплекс призначений для дистанційного управління кріпленням сполучення механізованих комплексів. Розрахунковий річний економічний ефект складає 600,0 тис.грн.

09341127000
Створення та передача в виробництво базового комплекту системи автоматизованого оперативно-диспетчерського управління шахтою

Автоматгірмаш,
МакНДІ

4 кв. 2011
2 кв. 2014

1300,0

400,0

Постанова КМУ № 186 від 18 лютого 2004 р., рішення науково-практичного семінару по безпеці праці (5 - 9 червня 2007 р.) для виконання вимог п. 1.1.9 ПБ. Розпорядження Мінвуглепрому № 132-р від 18.12.2006 р.. Розпорядження КМУ № 144-р від 04.04.2007 р.

Мета - підвищення ефективності та безпеки роботи шахти у зв'язку зі зниженням простоїв, які пов'язані з виникненням аварійних ситуацій та затрат на їх усунення.
Новизна роботи: проект охоплює моніторинг роботи обладнання видобувних, прохідницьких вибоїв, стаціонарного обладнання, транспортних засобів, поверхневого комплексу, енергопостачального та розподільного обладнання, диспетчеризацію шахти. Прогнозний річний економічний ефект складає 20,0 млн.грн.

ПАТ "НДПІвуглеавтоматизація"
1164,008051010000
Розробити мікропроцесорну систему автоматичного керування групою шахтних тягових випрямлячів

ПАТ "НДПІвуглеавтоматизація",
ВАТ "Запорізький завод "Перетворювач",
МакНДІ

3 кв. 2010
3 кв. 2012

1390,0

715,0

Постанова Кабміну України від 29.03.2006 р. № 374, НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безпеки у вугільних шахтах, п. 4.5.2

Підвищення надійності і безпеки експлуатації шахтних контактних мереж шляхом істотного поліпшення якості напруги живлення, показників схеми захисного вимкнення та реалізації додаткових функцій паралельно працюючих тягових випрямлячів, а саме:
- забезпечення синхронної паралельної роботи випрямлячів при розосередженому їх розташуванні по мережі;
- автоматична діагностика стану кожного з силових елементів випрямляча з відображенням цієї інформації на схемі індикації;
- адаптація роботи системи керування з системою комплексної безпеки або з іншими уніфікованими системами контролю

08051011000
Розробка шахтного стаціонарного вибухобезпечного освітлювального устаткування на базі сучасних енергозберігаючих джерел світла

ПАТ "НДПІвуглеавтоматизація",
ТОВ "Запорізький завод Лідер Електрик",
МакНДІ

3 кв. 2010
3 кв. 2012

980,0

169,0

Закон України "Про енергозбереження" від 01.07.94 р. № 74/94-ВР; Програми "Енергозбереження" на 5-річний термін і на період до 2030 року, що затверджені у Мінвуглепромі у 2007 р.

Створення шахтних стаціонарних світильників з використанням світлодіодних джерел, що забезпечить:
- збільшення світловидатності при аналогічній середній потужності з лампами розжарювання в 7 - 10 разів, або зниження в стільки ж разів споживання електроенергії;
- скорочення енергоспоживання у середньому в 8 разів у порівнянні з традиційними приладами;
- збільшення терміну служби в 50 - 100 разів;
- зменшення експлуатаційних витрат в 5 - 10 разів

08051112000
Розробити пристрій сигналізації про напуск каната в похилих стволах вугільних шахт

ПАТ "НДПІвуглеавтоматизація",
ВАТ "Вуглеприлад",
МакНДІ

4 кв. 2011
4 кв. 2013

680,0

280,0

1. Постанова КМУ № 521 від 18.05.2011
2. Правила безпеки у вугільних шахтах НПАОП 10.0-1.01-10 (розділ VII п. 5 "г")

Підвищення безпеки експлуатації підйомних установок похилих стволів вугільних шахт

ДП "УкрНДІвуглезбагачення"
1300,024341115000
Розроблення обладнання для механізованого відбору рядового вугілля з залізничних вагонів

ДП "УкрНДІвуглезбагачення"

4 кв. 2011
4 кв. 2012

1000,0

900,0

Наказ Мінвуглепрому від 02.09.2009 № 386 "Про атестацію обладнання з відбору та підготовки проб до лабораторних випробувань"

Підвищення безпеки проведення робіт і об'єктивності оцінки якості вугілля. Зниження збитків від нераціональних перевезень продукції, що не відповідає вимогам споживачів. Скорочення трудомісткості процесу випробування у 1,8 рази. Очікуваний економ. ефект 2 млн.грн.

24341116000
Проведення досліджень із вишукання сировинних ресурсів та розроблення складу шихти для пиловидного спалювання на ТЕС

ДП "УкрНДІвуглезбагачення"

4 кв. 2011
2 кв. 2013

800,0

400,0

Протокол засідання круглого столу під головуванням Прем'єр-міністра України від 10.09.2009 р., яким поставлене завдання по зменшенню використання природного газу з заміною вугіллям

Мета - підбором шихти забезпечити разом з вугіллям зольністю 20%, спалювати вугілля зольністю 30 - 40% і таким чином розширити сферу використання вугілля та усунути частково або повністю використання природного газу та мазуту

ДП "ІКМОПР"
80,006051004000
Створити струговий комплекс для пластів потужністю 0,7 - 1,2 м та з опором різання до 300 кН/м (КСТ)

ДП "ІКМОПР"
завод "Універсал"

3 кв. 2010
4 кв. 2012

1200,0

80,0

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні". Програма "Українське вугілля"

Розширення галузі застосування стругової техніки на тонких пластах з механізованим кріпленням

ДП "ДонЦОП"
100,042050906000
Розробка нормативних документів з удосконалення організації нормування та оплати праці працівників вугільної промисловості

ДП "ДонЦОП"

3 кв. 2009
2 кв. 2012

450,0

100,0

Галузева угода між Мінвуглепромом, іншими власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості

Підвищення економічної ефективності виробництва, раціональне використання трудових ресурсів на підприємствах галузі

ПАТ "НДІГМ ім. М.М. Федорова"
600,007051025000
Забезпечити періодичний моніторинг виконання Програми підвищення енергоефективності вугледобувних підприємств на 2010 - 2014 роки та щоквартальний аналіз ефективності виконання заходів Програми 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роки за формами, що встановлені НАЕР

ПАТ "НДІГМ ім. М.М. Федорова"

3 кв. 2010
4 кв. 2014

900,0

200,0

Розпорядження КМУ "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів" від 17.12.2008 р. № 1567. Розпорядження МВП України від 20 травня 2009 р. № 19-р. Наказ МВП від 10.11.2009 р. № 507. Телеграма від 04.12.2009 р. № 05-02/4-213

Мета - проведення аналізу стану використання електроенергії і теплової енергії у технологічному процесі видобування вугілля на шахтах; проведення аналізу даних використання ПЕР при видобуванні вугілля на шахтах; визначення основних напрямків ефективного використання електроенергії і теплової енергії при видобуванні вугілля

07341131000
Розроблення підземної модульної компресорної станції підвищеної продуктивності для заміни поверхневих компресорних станцій шахт крутого падіння

ПАТ "НДІГМ ім. М.М. Федорова"

4 кв. 2011
4 кв. 2013

1000,0

400,0

Закон України "Про енергозбереження"

Розробка високоефективних підземних компресорних станцій ПКС підвищеної продуктивності для заміни енергоємних поверхневих компресорних станцій та зниження на 60 - 70% витрат електроенергії на виробку стислого повітря на шахтах

УкрНДМІ НАНУ
600,002341101000
Розроблення автоматизованої системи геолого-маркшейдерського контролю безпеки ведення гірничо-видобувних робіт

УкрНДМІ НАН України

4 кв. 2011
4 кв. 2013

1000,0

300,0

Вимоги Правил безпеки на вугільних шахтах - ДНАОП 1.1.30.-1.01.96, постанова КМУ № 374 29.03.2006 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вуглевидобувних та шахтобудівних підприємствах"

Мета - підвищення безпеки на вугільних шахтах і зниження їх вартості за рахунок підвищення точності, надійності та оперативності поточного й перспективного планування гірничих робіт

02341102000
Розроблення методики і проведення комплексної підземної геофізичної роботи для виявлення геологічних порушень в масиві гірських порід на перспективних ділянках вугільних шахт з метою збільшення обсягів видобутку вугілля та підвищення безпеки гірничих робіт

УкрНДМІ НАН України

4 кв. 2011
4 кв. 2013

950,0

300,0

Указ Президента України № 685/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан і перспективи розвитку вугільної промисловості та невідкладні заходи щодо підвищення безпеки праці в цій галузі"

Мета - розробка прогнозних висновків щодо геологічних умов залягання вугільних пластів в зонах геологічних порушень на перспективних ділянках вугільних шахт з метою збільшення обсягів видобутку вугілля та підвищення безпеки гірничих робіт

ДП "ДНДІ ІТЕЕ"
500,0Т8341101000
Проведення досліджень руху газу метану у закрученому вихровому потоці повітряно-метанової суміші, розроблення та створення обладнання для вилучення його з вентиляційного шахтного струменя

ДП "ДНДІ ІТЕЕ"

4 кв. 2011
4 кв. 2013

850,0

500,0

Постанови КМУ від 27.09.2000 р. № 1463 "Про розвиток промислового видобутку вугільних родовищ Донбасу" та від 19.02.2009 р. № 194 "Деякі питання забезпечення видобування та використання газу метану з вугільних родовищ"

Розробка методу видалення метану з повітряно-газової суміші за допомогою вихрового апарата.
Створення дослідно-промислового зразка обладнання для вилучення метану з вентиляційного шахтного струменя на основі вихрових апаратів та ежекторів

ДВНЗ "НГУ"
400,0В3341101000
Розроблення Технологічного регламенту кріплення і охорони виїмкових виробок на пологих пластах

ДВНЗ "НГУ"

411 - 412

750,0

400,0

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (ст. 9)

Підвищення стійкості та повторне використання гірничих виробок, зниження собівартості кінцевої продукції

ДНМУ ім. М. Горького
500,0В2341101000
Розроблення СОУ "Служба медицини праці на підприємствах з високим професійним ризиком. Загальні положення"

ДНМУ ім. М. Горького

411 - 412

700,0

500,0

Закон України "Про охорону праці"

Збереження здоров'я шахтарів, профілактика професійних та виробничо обумовлених захворювань, зниження захворюваності

Всього на НДДКР:
36844,571На підготовку наукових кадрів:
140,0Разом за програмою:
36984,571{План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 458 від 26.06.2012, № 632 від 17.08.2012}

{Нову редакцію Плану див. у Наказі Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 1024 від 18.12.2012}
вгору