Документ v0171508-03, поточна редакція — Прийняття від 15.10.2003

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н А К А З
15.10.2003 N 171

Про затвердження Змін до Тимчасових методичних
рекомендацій щодо визначення вартості ремонту
і модернізації пасажирських та вантажних ліфтів,
які використовуються в будинках житлового
та цивільного призначення

У зв'язку з введенням в дію Зміни N 2 до Правил визначення
вартості будівництва - ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням Доповнення
N 3 ( v0080509-02 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію зміни до Тимчасових методичних
рекомендацій щодо визначення вартості ремонту і модернізації
пасажирських та вантажних ліфтів, які використовуються в будинках
житлового та цивільного призначення, затверджених наказом
Держжитлокомунгоспу від 25 грудня 2002 року N 93 ( v0093508-02 )
(додаються).
2. Управлінню експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин)
забезпечити доведення наказу про затвердження Змін до Тимчасових
методичних рекомендацій щодо визначення вартості ремонту і
модернізації пасажирських та вантажних ліфтів, які
використовуються в будинках житлового та цивільного призначення,
до відома заінтересованих організацій.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького
Голова Комітету Г.М.Семчук

Додаток
до наказу
15.10.2003 N 171

ЗМІНИ
до Тимчасових методичних рекомендацій
щодо визначення вартості ремонту і модернізації
пасажирських та вантажних ліфтів,
які використовуються в будинках житлового
та цивільного призначення, затверджених наказом
Держжитлокомунгоспу від 25 грудня 2002 р. N 93
( v0093508-02 )

1. По тексту Тимчасових методичних рекомендацій після слів
"ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 ) з урахуванням Доповнення N 3
( v0080509-02 )" поставити кому, доповнити словами "зміни N 2";
2. У абзаці другому пункту 3.1 розділу III "Визначення
загальновиробничих витрат" цифри "0,068" замінити цифрами "0,088";
у абзаці третьому цього пункту цифри "0,49" замінити цифрами
"0,64".вгору