Про робочу групу з питань реалізації механізму залучення інвестицій у сферу охорони здоров'я
МОЗ України; Наказ, Склад колегіального органу, Положення від 28.02.2013171
Документ v0171282-13, поточна редакція — Редакція від 06.02.2014, підстава - v0106282-14

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2013  № 171

Про робочу групу з питань реалізації механізму залучення інвестицій у сферу охорони здоров'я

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 106 від 06.02.2014}

З метою опрацювання механізму залучення інвестицій у сферу охорони здоров'я, відповідно до законів України "Про інвестиційну діяльність" та "Про державно-приватне партнерство", Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Склад робочої групи з питань реалізації механізму залучення інвестицій у сферу охорони здоров'я (далі - робоча група) у складі, що додається.

1.2. Затвердити Положення про робочу групу з питань реалізації механізму залучення інвестицій у сферу охорони здоров'я, що додається.

2. Скасувати накази Міністерства охорони здоров'я України:

від 6 червня 2012 року № 423 "Про робочу групу з питань реалізації механізму здійснення державно-приватного партнерства";

від 13 червня 2012 № 438 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань реалізації механізму здійснення державно-приватного партнерства".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Р. БогатирьоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
28.02.2013 № 171

СКЛАД
робочої групи з питань реалізації механізму залучення інвестицій у сферу охорони здоров'я


БОГАЧЕВ
Роман Михайлович

-

заступник Міністра - керівник апарату, голова робочої групи


ДУДА
Володимир Петрович

-

директор Департаменту економіки та ресурсного забезпечення


ДОВГАНЧИН
Галина Станіславівна

-

начальник Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель


НАДУТИЙ
Костянтин Олександрович

-

начальник Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги


БОДНАРУК
Наталія Миколаївна

-

заступник начальника Управління спеціалізованої медичної допомоги - начальник відділу спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги


СЄДОЙ
Олексій Олександрович

-

завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції


ІВАНЧУК
Ірина Францівна

-

начальник Юридичного управління


ДЯЧУК
Андріан Іванович

-

начальник відділу інвестицій та фінансування капітальних вкладень, майнових відносин, діяльності державних підприємств та безпеки життєдіяльності Департаменту економіки та ресурсного забезпечення


ЛЯСКОВСЬКИЙ
Тарас Михайлович

-

завідувач сектору з питань державної реєстрації Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги


САТАНОВСЬКА
Марія Анатоліївна

-

заступник начальника відділу інвестицій та фінансування капітальних вкладень, майнових відносин, діяльності державних підприємств та безпеки життєдіяльності Департаменту економіки та ресурсного забезпечення, секретар робочої групи

{Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 106 від 06.02.2014}

Заступник Міністра -
керівник апарату


Р. БогачевЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
28.02.2013 № 171

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань реалізації механізму залучення інвестицій у сферу охорони здоров'я

1. Положення про робочу групу з питань реалізації механізму залучення інвестицій у сферу охорони здоров'я (далі - робоча група) розроблено відповідно до законів України "Про інвестиційну діяльність" та "Про державно-приватне партнерство" (далі - Закони).

2. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в значенні, наведеному в Законах.

3. Робоча група створена з метою організації та розгляду питань можливості залучення інвестицій у сферу охорони здоров'я, а також надання пропозицій щодо визначення шляхів здійснення інвестиційної політики у сфері охорони здоров'я.

4. Робоча група утворюється у складі голови, членів робочої групи та секретаря. Персональний склад робочої групи затверджується цим наказом.

5. До основних завдань робочої групи належать:

5.1. Затвердження регламенту своєї роботи.

5.2. Розгляд матеріалів, які надійшли з пропозиціями від місцевих державних адміністрацій та органів влади АР Крим, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, стосовно об'єктів державної власності, на базі яких можлива реалізація інвестиційних проектів.

6. Права робочої групи:

6.1. Одержувати інформацію від структурних підрозділів центрального апарату МОЗ України, а також в межах повноважень від структурних підрозділів з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій та органів влади АР Крим.

6.2. Залучати у разі необхідності експертів, консультантів, які мають відповідний досвід роботи у сфері інвестиційної діяльності та/або у сфері, в якій планується залучення приватного партнера.

6.3. Організовувати та вести переговори з потенційними інвесторами.

6.4. Надавати пропозиції щодо шляхів залучення інвестицій у сферу охорони здоров'я, реалізації інвестиційних проектів та їх техніко-економічне обґрунтування.

7. Порядок проведення засідання робочої групи:

7.1. Засідання вважається правомочним за умови участі в ньому не менше двох третин членів робочої групи. Головує на засіданнях голова робочої групи, або за його дорученням будь-хто із членів робочої групи.

7.2. Засідання робочої групи є відкритими.

7.3. Порядок денний засідання та рішення робочої групи затверджується членами робочої групи шляхом голосування.

7.4. Рішення робочої групи приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

7.5. Члени робочої групи та особи, запрошені до участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення. Особи, запрошені на засідання робочої групи для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу головуючого робочою групою.

7.6. Рішення робочої групи оформляється протоколами, які підписує головуючий та секретар.

7.7. Член робочої групи у разі незгоди з прийнятим рішенням або зі змістом протоколу може викласти у письмовій формі свою окрему думку (додається до протоколу), про що робиться відповідний запис у протоколі.

Директор Департаменту
економіки та ресурсного
забезпеченняВ. Дудавгору