Документ v0170661-08, поточна редакція — Прийняття від 15.04.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
15.04.2008 N 170

Про видання друкованого засобу масової інформації
"Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України"

З метою висвітлення роботи Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України щодо забезпечення реалізації
державної регіональної політики, політики у сфері будівництва,
архітектури та містобудування, на виконання вимог Закону України
"Про порядок висвітлення діяльності державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ), Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади"
( 683/2002 ) та у відповідності з Положенням про Міністерство
регіонального розвитку та будівництва України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.07 N 750
( 750-2007-п ) Н А К А З У Ю:
1. Визначити, що офіційним друкованим засобом масової
інформації Мінрегіонбуду є "Інформаційний бюлетень Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України" (далі -
"Інформаційний бюлетень"), що видається Державним підприємством
"Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.) - офіційним видавцем
інформаційного документа Міністерства.
2. Затвердити Положення про "Інформаційний бюлетень
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" в
редакції згідно з додатком 1.
3. Затвердити склад редакційної колегії "Інформаційного
бюлетеня" згідно з додатком 2.
4. Керівникам структурних підрозділів - членам редакційної
колегії забезпечити щомісячно до 1 числа наступного місяця надання
секретарю редакційної колегії матеріалів до чергового
"Інформаційного бюлетеня".
5. Визначити Організаційний відділ Адміністративного
департаменту відповідальним за організацію розповсюдження
"Інформаційного бюлетеня" у структурних підрозділах Міністерства в
кількості 25 примірників, що безкоштовно передаються
ДП "Укрархбудінформ".
6. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і
організацій сфери управління Мінрегіонбуду здійснити передплату
оптимально необхідної кількості "Інформаційного бюлетеня" в
ДП "Укрархбудінформ".
7. Визнати такими, що втратили чинність накази Держбуду
України від 14.03.01 N 56 "Питання Інформаційного бюлетеня
Держбуду України" та Мінбуду від 20.04.06 N 134 "Про видання
Інформаційних бюлетенів Мінбуду України".
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних
обов'язків.
Міністр В.Куйбіда

Додаток 1
до наказу Мінрегіонбуду
15.04.2008 N 170

ПОЛОЖЕННЯ
про "Інформаційний бюлетень
Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України"

I. Загальні положення
1.1. Це положення визначає організаційно-фінансові засади
підготовки, видання та розповсюдження "Інформаційного бюлетеня
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
(далі - "Інформаційний бюлетень").
1.2. "Інформаційний бюлетень" - офіційне видання Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України, через яке
Міністерство відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ) інформує підприємства, організації і установи,
місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування,
громадські організації та окремих громадян про свою діяльність.
1.3. В "Інформаційному бюлетені" у повному обсязі друкуються
тексти наказів Мінрегіонбуду України (крім тих, що мають
внутрішній характер), рішення колегії, науково-технічної та
науково-методичної рад, громадської ради, інших дорадчих органів,
Державної архітектурно-будівельної інспекції, листи нормативного
та організаційно-технічного змісту, інша довідкова та аналітична
інформація з питань діяльності Мінрегіонбуду.
1.4. Публікація в "Інформаційному бюлетені" є офіційним
оприлюдненням рішень Мінрегіонбуду, які відповідно до Положення
про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
( 750-2007-п ), є обов'язковими для виконання центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями
незалежно від форм власності та громадянами.
1.5. Періодичність видання "Інформаційного бюлетеня" -
щомісяця. З метою більш повного висвітлення окремих напрямів діяльності
Мінрегіонбуду можуть друкуватися додаткові тематичні (спеціальні)
випуски "Інформаційного бюлетеня".
II. Організаційні засади підготовки, видання
та розповсюдження "Інформаційного бюлетеня"
2.1. Підготовка матеріалів до "Інформаційного бюлетеня"
здійснюється редакційною колегією, яка утворюється наказом
Мінрегіонбуду.
2.2. Редакційну колегію очолює голова редакційної колегії -
головний редактор "Інформаційного бюлетеня".
2.3. Головний редактор: - вносить пропозиції щодо складу редакційної колегії; - визначає структуру "Інформаційного бюлетеня" та перелік
матеріалів для публікації; - розподіляє обов'язки та функції між членами редколегії; - відповідає за зміст, повноту і достовірність матеріалів,
які публікуються в бюлетені; - організовує підготовку, видання та розповсюдження
спеціальних випусків бюлетеня; - відповідає за дотримання термінів підготовки необхідних
матеріалів; - організовує формування комп'ютерного макету "Інформаційного
бюлетеня".
2.4. Не пізніше 7 числа кожного місяця комп'ютерний макет
"Інформаційного бюлетеня" разом з підписаним головним редактором
до друку текстом на паперовому носії та в електронному вигляді
передається до Державного підприємства "Укрархбудінформ".
2.5. Періодичні та спеціальні видання "Інформаційного
бюлетеня" здійснює Державне підприємство "Укрархбудінформ".
2.6. Розповсюдження "Інформаційного бюлетеня" здійснюється
Державним підприємством "Укрархбудінформ" безпосередньо, а також
через мережу ДП "Преса" на інших розповсюджувачів.
2.7. Працівники Мінрегіонбуду - члени редколегії - здійснюють
роботу з підготовки матеріалів до "Інформаційного бюлетеня" у
позаробочий час.
III. Фінансові засади підготовки, видання
та розповсюдження "Інформаційного бюлетеня"
3.1. Фінансування робіт з підготовки, видання та
розповсюдження "Інформаційного бюлетеня" здійснюється за рахунок
коштів, отриманих від передплати на "Інформаційний бюлетень", а
також коштів підприємств, установ і організацій за розміщення
наданої ними інформації в бюлетені, інші не заборонені законом
витоки.
3.2. Передплата на "Інформаційний бюлетень" здійснюється
безпосередньо Державним підприємством "Укрархбудінформ", іншими
розповсюджувачами періодичних видань.
3.3. Віртість передплати визначається з урахуванням
прогнозних показників тиражу та витрат на підготовку, видання та
розповсюдження "Інформаційного бюлетеня".

Додаток 2
до наказу Мінрегіонбуду
15.04.2008 N 170

СКЛАД
редакційної колегії "Інформаційного бюлетеня
Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України"

1. БЕРКУТА Анатолій Всеволодович - заступник Міністра
регіонального розвитку та будівництва України, головний редактор,
голова редакційної колегії
2. ТКАЧУК Анатолій Федорович - заступник Міністра
регіонального розвитку та будівництва України, заступник головного
редактора, заступник голови редакційної колегії
3. АВДІЄНКО Олександр Петрович - начальник Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем, заступник
головного редактора
4. СМОРОДИНА Любов Володимирівна - головний спеціаліст
Організаційного відділу Адміністративного департаменту, секретар
редакційної колегії
5. ЛЮТА Валентина Михайлівна - головний спеціаліст Відділу
організаційно-аналітичного забезпечення Державної
архітектурно-будівельної інспекції, випускаючий редактор
Члени редакційної колегії:
6. БАРЗИЛОВИЧ Дмитро Владиславович - начальник Управління
технічного регулювання у будівництві
7. ГАНУЩАК Юрій Іванович - директор Департаменту місцевого
самоврядування та адміністративно-територіального реформування
8. ГУБЕНЬ Петро Іванович - начальник Управління
ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві
9. КОВАЛЕНКО Олег Миколайович - в.о. начальника Сектора з
підготовки фінальної частини чемпіонату Європи "Євро-2012"
10. КОТОВА Людмила Миколаївна - начальник Відділу наукового
розвитку
11. ЛЯШЕНКО Ольга Іванівна - в.о. начальника Управління
правової та законопроектної роботи
12. МАЙСТЕРЧУК Тетяна Петрівна - начальник Управління
реконструкції забудови, реставрації та збереження історичної
спадщини
13. НЕПОМНЯЩИЙ Олександр Михайлович - начальник Управління
розробки та реалізації державних житлових програм
14. ОСЯЄВА Ніна Василівна - начальник Відділу кадрів
15. ПАРАСЮК Ігор Львович - директор Адміністративного
департаменту
16. ПІДДУБНА Ірина Григорівна - заступник начальника
Управління планування забудови територій
17. ПОРАЙКО Микола Васильович - директор Департаменту
управління майном, відомчого контролю та аудиту
19. СОКОЛОВА Тетяна Анатоліївна - директор
Фінансово-економічного департаменту
20. СТРОНСЬКИЙ Василь Тарасович - директор Департаменту
міжрегіональної взаємодії, зв'язків з органами влади та
громадськістю
21. ТОЛКОВАНОВ В'ячеслав Вікторович - директор Департаменту
міжнародного співробітництва, інвестиційного розвитку та з питань
європейської інтеграції
22. ФИШКО Євген Олександрович - директор Департаменту
регіональної політики
23. ЧЕСНОК Валентин Миколайович - Директор Державного
підприємства "Укрархбудінформ"
24. ШАРАПОВА Тамара Олексіївна - начальник Управління
економіки та розвитку будівельної діяльностівгору