Документ v0170581-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.10.2010, підстава - v0530581-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.04.2010 N 170
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
промислової політики
N 530 ( v0530581-10 ) від 08.10.2010 }
Про діяльність постійно діючої комісії
з питань погодження зовнішньоекономічних
контрактів (договорів) на здійснення
експортних операцій з брухтом та відходами
чорних металів, брухтом легованих
чорних металів, брухтом кольорових металів

З метою реалізації Порядку погодження зовнішньоекономічних
контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з брухтом
та відходами чорних металів, брухтом легованих чорних металів,
брухтом кольорових металів (затвердженого наказом Мінпромполітики
України від 29.03.2002 N 144 ( z0400-02 ), та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 26.04.2002 за N 400/6688),
Н А К А З У Ю:
I. Створити постійно діючу комісію з питань погодження
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення
експортних операцій з брухтом та відходами чорних металів, брухтом
легованих чорних металів, брухтом кольорових металів у складі:
1. Біленький С.Л. - голова комісії, заступник Міністра;
2. Петровський Ю.О. - Заступник голови комісії,
Директор Департаменту
зовнішньоекономічних
зв'язків та розвитку ринків;
3. Кудринський В.Г. - секретар комісії, начальник
відділу зовнішньоекономічної
та регуляторної політики
Департаменту
зовнішньоекономічних зв'язків;
4. Шинкаренко П.С. - член комісії,
Начальник Управління кольорової
металургії та вторинних металів;
5. Красуля О.І. - Член комісії, Завідувач Сектору
запобігання проявам корупції
та злочинним проявам;
6. Абросімов М.І. - член комісії, Директор
Департаменту - металургійної
промисловості;
7. Вернидубов С.І. - член комісії, Начальник
Управління юридичного забезпечення;
8. Власюк В.С. - член комісії
(за згодою),
Директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза";
9. Куліченко В.А. - член комісії
(за згодою),
Президент Української асоціації
вторинних металів;
10. Гізенко М.І. - член комісії
(за згодою),
Генеральний директор концерну
"Укркольормет"
11. Овдієнко Н.Т. - член комісії
(за згодою),
Директор Департаменту митної статистики
Державної митної служби України
12. Веревкін М.Ю. - член комісії
(за згодою),
співробітник СБУ
13. Камінський В.В. - член комісії
(за згодою),
співробітник МВС.
I. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань
погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на
здійснення експортних операцій з брухтом та відходами чорних
металів, брухтом легованих чорних металів, брухтом кольорових
металів (що додається).
III. Наказ Мінпромполітики України від 24.01.2008 N 47
( v0047581-08 ) вважати таким, що втратив чинність.
IV. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр Д.В.Колєсніков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
промислової політики України
02.04.2010 N 170

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію з питань погодження
зовнішньоекономічних контрактів (договорів)
на здійснення експортних операцій з брухтом
та відходами чорних металів, брухтом легованих
чорних металів, брухтом кольорових металів

1. Загальні положення
1.1. Постійно діюча комісія з питань погодження
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення
експортних операцій з брухтом та відходами чорних металів, брухтом
легованих чорних металів, брухтом кольорових металів (далі -
комісія) є постійно діючим органом Міністерства промислової
політики України (далі - Мінпромполітики України), що проводить
роботу по розгляду зовнішньоекономічних контрактів (договорів) та
наданню погоджень на здійснення експортних операцій з брухтом та
відходами чорних металів, брухтом легованих чорних металів,
брухтом кольорових металів (далі - металобрухтом).
1.2. Основною метою комісії є забезпечення виконання вимог
чинного законодавства у сфері діяльності, пов'язаної з
металобрухтом.
1.3. Основними завданнями комісії є: - забезпечення металобрухтом підприємств металургійної галузі
згідно балансу утворення та споживання металобрухту в Україні; - попередження зловживань при проведенні експортних операцій
з металобрухтом суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності; - запобігання необґрунтованого надання переваг та вигод
окремим юридичним особам на шкоду інтересам інших суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності.
1.4. Комісія в своїй роботі має керуватися Законами України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про металобрухт" ( 619-14 ), "Про ставки вивізного
(експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт
кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням"
( 441-16 ), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України" (щодо операцій з металобрухтом) ( 2114-14 ), "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), Цивільним ( 435-15 )
та Господарським кодексом України ( 436-15 ), указами та
розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку реєстрації зовнішньоекономічних
контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з
металобрухтом" від 15.02.2002 N 155 ( 155-2002-п ), "Про порядок
розрахунку вартості експортованих брухту легованих чорних металів,
брухту кольорових металів та напівфабрикатів з їх використанням і
внесення змін до Порядку реєстрації зовнішньоекономічних
контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з
металобрухтом" від 28.05.2008 N 500 ( 500-2008-п ), "Про заходи
щодо упорядкування експортних операцій з металобрухтом" від
04.11.2002 N 1653 ( 1653-2002-п ), розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 13.12.99 N 1395-р ( 1395-99-р ), також
керуватися наказом Мінпромполітики України "Про затвердження
Порядку погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на
здійснення експортних операцій з металобрухтом" від 29.03.2002
N 144 ( z0400-02 ), що зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 26.04.2002 за N 400/6688 (далі - Порядок), постановою
Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про
Міністерство промислової політики України" від 02.11.2006 N 1538
( 1538-2006-п ), рішеннями колегії Мінпромполітики України та
Положенням про комісію.
2. Права та обов'язки комісії
2.1. Комісія складається з 13 осіб.
2.2. До складу Комісії входять фахівці, перелік яких
затверджений наказом Мінпромполітики України.
2.3. Комісія має право проводити засідання та приймати
рішення при наявності на засіданні більше ніж 50% її складу.
2.4. Членам комісії не менш як за два робочі дні до
проведення засідання повідомляється час і місце проведення
засідання та питання, які виносяться на порядок денний.
2.5. Проводить засідання Голова комісії або його заступник. Відсутність на засіданні членів комісії можлива лише з
поважних причин (відрядження, відпустка, перебування на
лікарняному та ін.).
2.6. Комісія розглядає документи та приймає рішення щодо
надання погоджень на здійснення експортних операцій з
металобрухтом згідно з даним Положенням на підставі наданих
документів і інформації стосовно участі суб'єкта підприємницької
діяльності в балансі утворення та споживання металобрухту в
Україні.
2.7. У разі необхідності комісія залучає для вирішення
зазначених питань фахівців центрального апарату Мінпромполітики
України, підлеглих об'єднань і підприємств, та (відповідно до
ст. 13 Закону України "Про металобрухт") ( 619-14 ) фахівців
провідних спеціалізованих металургійних переробних підприємств,
виробничі об'єднання, асоціації, спілки та інші форми об'єднань
підприємств, що зайняті в зазначеній сфері діяльності.
2.8. Комісія має право (відповідно до ст. 15 Закону України
"Про металобрухт") ( 619-14 ) одержувати від суб'єктів
підприємницької діяльності з металобрухтом необхідні дані про
додержання вимог нормативно-правових актів під час заготівлі,
переробки, реалізації, металургійної переробки металобрухту, а
також документи і матеріали обліку металобрухту.
2.9. Комісія має право відмовляти суб'єкту в наданні
погодження зовнішньоекономічного контракту (договору) на
здійснення операцій з металобрухтом у випадках, якщо поданий
комплект документів неповний, неоформлений належним чином
(відповідно до п. 8 Порядку) ( z0400-02 ).
2.10. Рішення комісії оформляються протоколами.
3. Відповідальність голови та членів комісії
3.1. Голова комісії несе відповідальність за проведення
засідань та дотримання Порядку погодження зовнішньоекономічних
контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з
металобрухтом ( z0400-02 ).
3.2. Секретар комісії несе відповідальність за організацію
роботи комісії згідно з даним Положенням та підготовку документів
до засідань.
3.3. Члени комісії: директор Департаменту
зовнішньоекономічних зв'язків та розвитку ринків, та секретар
комісії несуть відповідальність за опрацювання документів, які
надійшли від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
3.4. Секретар комісії погоджує документи, які надійшли від
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з Управлінням кольорової
металургії та вторинних металів в частині чинності ліцензій,
Департаментом металургійної промисловості в частині балансу
утворення та споживання металобрухту в Україні, Управлінням
юридичного забезпечення.
3.5. Члени комісії: Директор Департаменту
зовнішньоекономічних зв'язків та розвитку ринків, та Директор
ДП "Укрпромзовнішекспертиза" відповідають за надання комісії
інформації щодо кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків
металобрухту.
3.6. Члени комісії: директор Департаменту металургійної
промисловості, Начальник Управління кольорової металургії та
вторинних металів, представник "Української асоціації вторинних
металів" та представник концерну "Укркольормет", - відповідають за
своєчасне надання комісії інформації щодо балансів технологічних
потреб металобрухту та фактичних поставок металобрухту суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності на підприємства металургійної
галузі України.
3.7. Комісія з урахуванням технологічних потреб металобрухту
та інформації щодо фактичних поставок металобрухту суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності на підприємства металургійної
галузі України приймає рішення щодо експорту металобрухту по
кожному суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності.
3.8. Секретар комісії відповідає за надання комісії
інформації про фактичні обсяги експорту металобрухту суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності (згідно з розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 13.12.99 N 1395-р) ( 1395-99-р ).
3.9. Член комісії - Начальник Управління кольорової
металургії та вторинних металів несе відповідальність за своєчасне
надання комісії інформації щодо порушень суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності ліцензійних умов щодо заготівлі та
переробки металобрухту.
3.10. Член комісії - Начальник Управління юридичного
забезпечення відповідає за дотримання комісією норм чинного
законодавства при прийнятті рішень.
3.11. Секретар комісії веде протоколи засідань комісії та
відповідає за своєчасне інформування суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності про рішення комісії щодо
погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на
здійснення експортних операцій з металобрухтом.
4. Порядок організації роботи комісії
4.1. Документи (відповідно до п. 3 Порядку) ( z0400-02 ) щодо
погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на
здійснення експортних операцій з металобрухтом від суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності надходять через канцелярію до
Голови комісії, який надає відповідні доручення для розгляду
Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків та розвитку ринків,
Департаменту металургійної промисловості, Управлінню кольорових та
вторинних металів, Управлінню юридичного забезпечення.
4.2. Департамент зовнішньоекономічних зв'язків та розвитку
ринків, перевіряє їх комплектність, проводить попередній аналіз
поданих документів, погоджує їх з Управлінням кольорових та
вторинних металів, Департаментом металургійної промисловості (з
урахуванням інформації "Української асоціації вторинних металів"
та концерну "Укркольормет", щодо відповідності заявленого
суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності обсягу експорту, його
виробничим можливостям та обсягів поставок на внутрішньому ринку),
Управлінням юридичного забезпечення та вносить їх на розгляд
комісії.
4.3. Документи (відповідно до п. 9 Порядку) ( z0400-02 )
заявнику не повертаються.
4.4. На підставі позитивного рішення комісії кожному
заявникові надається (направляється) лист-погодження.
4.5. Листи-погодження або відмови в погодженні (відповідно до
пп. 5, 7, 8 Порядку) ( z0400-02 ) має право підписувати Голова
комісії або його заступник.
Заступник Міністра С.Л.Біленькийвгору